%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 504.40 729.75 Td (Exhibit 99.1) Tj ET Q /GS0 gs q 504.00 0 0 28.20 54.00 687.56 cm /I1 Do Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 674.35 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.97 674.35 Td (OR IMMEDIA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.29 674.35 Td (TE RELE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.03 674.35 Td (ASE) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.26 674.35 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 653.85 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.61 653.85 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.03 653.85 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.80 653.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.05 653.85 Td (oráCon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.84 653.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.07 653.85 Td (act:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.00 653.85 Td (Aida Orphan) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.00 653.85 Td (MediaáCon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.94 653.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.18 653.85 Td (act:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 653.85 Td (K) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.10 653.85 Td (elly Mason) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.00 642.85 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.16 642.85 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.53 642.85 Td (auss & Co.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 642.85 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.16 642.85 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.53 642.85 Td (auss & Co.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.00 631.85 Td (\(415\) 501-6194) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 631.85 Td (\(415\) 501-7777) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.65 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 152 619.3900390625 m 265.8916015625 619.3900390625 l s q 0 0 0 rg BT 152.00 620.85 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.69 620.85 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.08 620.85 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.86 620.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.10 620.85 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.67 620.85 Td (-r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.00 620.85 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.95 620.85 Td (tions@le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.17 620.85 Td (vi.c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.67 620.85 Td (om) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.65 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 404 619.3900390625 m 528.2333984375 619.3900390625 l s q 0 0 0 rg BT 404.00 620.85 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.18 620.85 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.24 620.85 Td (smediar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.81 620.85 Td (eques) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.07 620.85 Td (ts@le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.49 620.85 Td (vi.c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.97 620.85 Td (om) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.75 598.15 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.78 598.15 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.90 598.15 Td (USS? C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.94 598.15 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.22 598.15 Td (. REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.58 598.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.98 598.15 Td (S ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.66 598.15 Td (SE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.07 598.15 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.81 598.15 Td (OND) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 311.43 598.15 Td (-QU) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.23 598.15 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.98 598.15 Td (TER ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 361.47 598.15 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.77 598.15 Td ( FINANCIAL RE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.41 598.15 Td (SUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.63 598.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.02 598.15 Td (S) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.70 580.95 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.73 580.95 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.33 580.95 Td (ed R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.06 580.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.37 580.95 Td (venues of ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.53 580.95 Td ($0.5 Billion) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.26 580.95 Td ( were do) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.66 580.95 Td (wn ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.15 580.95 Td (62 perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.31 580.95 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.42 580.95 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.55 563.75 Td (Dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.40 563.75 Td (ed EPS was ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.75 563.75 Td ($\(0.91\)) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.84 563.75 Td (; Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.65 563.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.37 563.75 Td (ed Dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.92 563.75 Td (ed EPS was ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.27 563.75 Td ($\(0.48\)) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.20 546.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.83 546.55 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.32 546.55 Td (al A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.59 546.55 Td (vailable Liquidity increased t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.65 546.55 Td (o ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.94 546.55 Td ($2.0 Billion) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.66 546.55 Td (; Cash at Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.07 546.55 Td (er E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.14 546.55 Td (nd was ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.06 546.55 Td ($1.4 Billion) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 524.35 Td (S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.06 524.35 Td (AN FRANCISC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.31 524.35 Td (O \() Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.66 524.35 Td (July?, 2020) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.81 524.35 Td (\) ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.72 524.35 Td (?Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.73 524.35 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.06 524.35 Td (auss? Co. \(NY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.82 524.35 Td (SE: LEVI\) t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.08 524.35 Td (oda) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.73 524.35 Td (y announced financial r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.63 524.35 Td (esults f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.31 524.35 Td (or the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.85 524.35 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.19 524.35 Td (ond) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 524.35 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 511.15 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.23 511.15 Td (er ended ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.79 511.15 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.26 511.15 Td (y?4, 2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.41 511.15 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 493.95 Td (The c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.66 493.95 Td (oincidence of the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.21 493.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.42 493.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.73 493.95 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.81 493.95 Td (s fisc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.34 493.95 Td (al quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.85 493.95 Td (er with the r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.06 493.95 Td (oughly t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.16 493.95 Td (en-w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.55 493.95 Td (eek dur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.15 493.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.31 493.95 Td (tion of the t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.22 493.95 Td (empor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.67 493.95 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.83 493.95 Td (y closur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.05 493.95 Td (e of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 480.75 Td (the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.98 480.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.20 480.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.51 480.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.58 480.75 Td (s and its cus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.29 480.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.87 480.75 Td (omer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.58 480.75 Td (s?s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.29 480.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.87 480.75 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.36 480.75 Td (es in r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.10 480.75 Td (esponse t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.07 480.75 Td (o the C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.55 480.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.70 480.75 Td (VID-19 pandemic r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.71 480.75 Td (esult) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.35 480.75 Td (ed in a signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.39 480.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.33 480.75 Td (t adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.42 480.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.54 480.75 Td (se ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 467.55 Td (impact t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.76 467.55 Td (o r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.74 467.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.16 467.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.02 467.55 Td (enues, earnings and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.56 467.55 Td (ash flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.03 467.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.80 467.55 Td (s. As s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.70 467.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.28 467.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.77 467.55 Td (es ha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.90 467.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.76 467.55 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.41 467.55 Td (eopened, perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.41 467.55 Td (ormance has tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.70 467.55 Td (ended be) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.67 467.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.20 467.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.76 467.55 Td (er than the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 454.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.56 454.35 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.77 454.35 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.08 454.35 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.16 454.35 Td (s e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.25 454.35 Td (xpect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.47 454.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.64 454.35 Td (tions.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 429.15 Td (Sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.29 429.15 Td (ond) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.01 429.15 Td (-Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.84 429.15 Td (er ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 128.78 429.15 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.08 429.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.56 429.15 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.60 429.15 Td (esults) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 409.95 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 409.95 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.55 409.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.61 409.95 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.79 409.95 Td (venues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.94 409.95 Td (declined ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.34 409.95 Td (62 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.74 409.95 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.27 409.95 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.37 409.95 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.18 409.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.43 409.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.28 409.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.33 409.95 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.80 409.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.26 409.95 Td (basis; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.52 409.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.79 409.95 Td (decrease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.59 409.95 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.17 409.95 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.43 409.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.13 409.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.17 409.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.44 409.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.15 409.95 Td (emporar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.63 409.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.04 409.95 Td (closure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.73 409.95 Td (of ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 396.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.43 396.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.31 396.75 Td (y-operat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.25 396.75 Td (ed, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.98 396.75 Td (franchise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.39 396.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.48 396.75 Td (wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.31 396.75 Td (cus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.84 396.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.54 396.75 Td (omer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.13 396.75 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.34 396.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.02 396.75 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.91 396.75 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.85 396.75 Td (ations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.79 396.75 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.61 396.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.10 396.75 Td (result ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.70 396.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.66 396.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.36 396.75 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.96 396.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.11 396.75 Td (VID-19 ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 383.55 Td (pandemic, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.44 383.55 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.72 383.55 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.08 383.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.54 383.55 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.20 383.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.92 383.55 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.67 383.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.75 383.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.67 383.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.10 383.55 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.98 383.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.50 383.55 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.85 383.55 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.09 383.55 Td (e-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.29 383.55 Td (ommerc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.49 383.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.80 383.55 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.22 383.55 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.16 383.55 Td (gre) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.15 383.55 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.25 383.55 Td (25 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.31 383.55 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.84 383.55 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.94 383.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.66 383.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.06 383.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.64 383.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.57 383.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.57 383.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.17 383.55 Td (, ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 370.35 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.00 370.35 Td (sequen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.45 370.35 Td (tial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.96 370.35 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.30 370.35 Td (th-o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.05 370.35 Td (ver) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.35 370.35 Td (-mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.06 370.35 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.16 370.35 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.37 370.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.82 370.35 Td (eleration ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.61 370.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.30 370.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.59 370.35 Td (nearly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.83 370.35 Td (80 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.47 370.35 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.00 370.35 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.10 370.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.40 370.35 Td (gro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.83 370.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.06 370.35 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.16 370.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.56 370.35 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.72 370.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.22 370.35 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.56 370.35 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.66 370.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.43 370.35 Td (May) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.49 370.35 Td (.) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 351.15 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 351.15 Td (Gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.19 351.15 Td (margin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.85 351.15 Td (decreased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.05 351.15 Td (19.2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.55 351.15 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.08 351.15 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.18 351.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.87 351.15 Td (age ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.72 351.15 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.73 351.15 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.71 351.15 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.15 351.15 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.79 351.15 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.26 351.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.31 351.15 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.13 351.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.82 351.15 Td (o ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.46 351.15 Td (34.1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.96 351.15 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.49 351.15 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.59 351.15 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.40 351.15 Td (; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.27 351.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.13 351.15 Td (decrease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.52 351.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.86 351.15 Td (gross ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 337.95 Td (margin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.45 337.95 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.41 337.95 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.51 337.95 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.15 337.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.84 337.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.27 337.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.61 337.95 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.87 337.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.57 337.95 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.31 337.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.11 337.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.54 337.95 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.54 337.95 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.31 337.95 Td (of ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 297.22 337.95 Td ($87 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.57 337.95 Td (million) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.82 337.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.44 337.95 Td (rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.15 337.95 Td (orded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.46 337.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.59 337.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.01 337.95 Td (onnection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.09 337.95 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.22 337.95 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.82 337.95 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.97 337.95 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.49 337.95 Td (business ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 324.75 Td (disrup) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.28 324.75 Td (tions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.96 324.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.24 324.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.96 324.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.46 324.75 Td (gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.89 324.75 Td (margin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.01 324.75 Td (was ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.63 324.75 Td (51.5 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.58 324.75 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.11 324.75 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.21 324.75 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.03 324.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.15 324.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.24 324.75 Td (decline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.87 324.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.44 324.75 Td (only ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.21 324.75 Td (180 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.22 324.75 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.49 324.75 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.50 324.75 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.77 324.75 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.53 324.75 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.78 324.75 Td (flecting ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 311.55 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.45 311.55 Td (wer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.01 311.55 Td (wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.24 311.55 Td (gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.47 311.55 Td (margins, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.55 311.55 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.65 311.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.34 311.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.23 311.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.12 311.55 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.58 311.55 Td (proportion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.74 311.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.11 311.55 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.42 311.55 Td (urope? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.45 311.55 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.87 311.55 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.54 311.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.12 311.55 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.57 311.55 Td (wer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.13 311.55 Td (margin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.04 311.55 Td (mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.53 311.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.86 311.55 Td (ts ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 298.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.79 298.35 Td (channels, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.17 298.35 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.57 298.35 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.29 298.35 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.04 298.35 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.40 298.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.86 298.35 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.52 298.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.71 298.35 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.45 298.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.00 298.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.39 298.35 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.78 298.35 Td (fit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.15 298.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.80 298.35 Td (pric) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.63 298.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.41 298.35 Td (increases. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.90 298.35 Td (Global ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.10 298.35 Td (D) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.82 298.35 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.11 298.35 Td (C ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.19 298.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.97 298.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.37 298.35 Td (Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.29 298.35 Td (as' ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 285.15 Td (adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.43 285.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.14 285.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.81 285.15 Td (gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.42 285.15 Td (margins ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.04 285.15 Td (were ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.38 285.15 Td (in-line ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.31 285.15 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.28 285.15 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.80 285.15 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.37 285.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.67 285.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.54 285.15 Td (Asia's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.41 285.15 Td (rose ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.28 285.15 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.75 285.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.44 285.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.70 285.15 Td (China's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.88 285.15 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.08 285.15 Td (trong ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.64 285.15 Td (gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.24 285.15 Td (margin.) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 265.95 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 265.95 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.06 265.95 Td (declined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.72 265.95 Td (14 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.38 265.95 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.91 265.95 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.01 265.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.34 265.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.03 265.95 Td (o ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.34 265.95 Td ($551 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.16 265.95 Td (million) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.41 265.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.75 265.95 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.41 265.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.94 265.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.36 265.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.24 265.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.76 265.95 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.11 265.95 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.96 265.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.38 265.95 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.39 265.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.93 265.95 Td (-savings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.76 265.95 Td (actions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.05 265.95 Td (dro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.50 265.95 Td (ve ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.58 265.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.89 265.95 Td (25 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.56 265.95 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.09 265.95 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.19 265.95 Td (t ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 252.75 Td (reduction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.01 252.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.00 252.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.29 252.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.01 252.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.70 252.75 Td (SG&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.38 252.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.70 252.75 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.22 252.75 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.04 252.75 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.91 252.75 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.27 252.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.73 252.75 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.39 252.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.69 252.75 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.44 252.75 Td (y ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.10 252.75 Td ($88 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.31 252.75 Td (million) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.56 252.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.04 252.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.81 252.75 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.41 252.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.56 252.75 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.94 252.75 Td (relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.44 252.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.14 252.75 Td (charges.) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 233.55 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 233.55 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.36 233.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.78 233.55 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.67 233.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.55 233.55 Td (rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.25 233.55 Td (orded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.64 233.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.16 233.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.29 233.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.81 233.55 Td (loss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.68 233.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.08 233.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.46 233.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.19 233.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.19 233.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.17 233.55 Td (of ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.16 233.55 Td ($364 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.17 233.55 Td (million) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.42 233.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.96 233.55 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.21 233.55 Td (flecting ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.15 233.55 Td ($242 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.16 233.55 Td (million) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.41 233.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.95 233.55 Td (pre-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.09 233.55 Td (ax, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.49 233.55 Td (in ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 220.35 Td (res) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.48 220.35 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.41 220.35 Td (charges ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.07 220.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.60 220.35 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.94 220.35 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.20 220.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.90 220.35 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.64 220.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.93 220.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.35 220.35 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.36 220.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.62 220.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.15 220.35 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.96 220.35 Td (charges ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.62 220.35 Td (rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.32 220.35 Td (orded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.13 220.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.74 220.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.17 220.35 Td (onnection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.73 220.35 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.36 220.35 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.96 220.35 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.11 220.35 Td (VID-19 ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 207.15 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.50 207.15 Td (disrup) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.78 207.15 Td (tions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.06 207.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.46 207.15 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.05 207.15 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.34 207.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.06 207.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.25 207.15 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.38 207.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.18 207.15 Td (loss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.34 207.15 Td (of ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.61 207.15 Td ($192 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.90 207.15 Td (million) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.15 207.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.97 207.15 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.43 207.15 Td (resulting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.65 207.15 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.64 207.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.64 207.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.36 207.15 Td (emporar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.83 207.15 Td (y ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 193.95 Td (closures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.26 193.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.03 193.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.46 193.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.34 193.95 Td (y-operat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.29 193.95 Td (ed, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.82 193.95 Td (franchise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.03 193.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.93 193.95 Td (wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.57 193.95 Td (cus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.10 193.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.80 193.95 Td (omer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.20 193.95 Td (third-party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.52 193.95 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.72 193.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.41 193.95 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.10 193.95 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.05 193.95 Td (ations.) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 174.75 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 174.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.29 174.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.00 174.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.72 174.75 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.13 174.75 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.98 174.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.29 174.75 Td (loss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.96 174.75 Td (of ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.75 174.75 Td ($206 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.55 174.75 Td (million) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.80 174.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.14 174.75 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.79 174.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.31 174.75 Td (adverse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.60 174.75 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.79 174.75 Td (venue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.86 174.75 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.87 174.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.65 174.75 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.25 174.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.40 174.75 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.80 174.75 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.64 174.75 Td (only ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.62 174.75 Td (partially ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 161.55 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.36 161.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.82 161.55 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.48 161.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.78 161.55 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.53 161.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.18 161.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.69 161.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.11 161.55 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.00 161.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.51 161.55 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.87 161.55 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.69 161.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.11 161.55 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.12 161.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.66 161.55 Td (-savings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.46 161.55 Td (actions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.57 161.55 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.08 161.55 Td (dro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.53 161.55 Td (ve ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.58 161.55 Td (a ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.87 161.55 Td ($157 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.66 161.55 Td (million) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.91 161.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.40 161.55 Td (decline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.23 161.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.22 161.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.50 161.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.22 161.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.92 161.55 Td (SG&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.54 161.55 Td (.) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 142.35 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 142.35 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.29 142.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.00 142.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.70 142.35 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.43 142.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.12 142.35 Td (EPS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.95 142.35 Td (was ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.77 142.35 Td ($\(0.48\)) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.87 142.35 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.19 142.35 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.44 142.35 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.16 142.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.66 142.35 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.95 142.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.67 142.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.36 142.35 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.49 142.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.79 142.35 Td (loss. ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 123.15 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 123.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.63 123.15 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.12 123.15 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.78 123.15 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.12 123.15 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.39 123.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.08 123.15 Td (ories ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.36 123.15 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.14 123.15 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.14 123.15 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.57 123.15 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.75 123.15 Td (increased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.56 123.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.28 123.15 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.64 123.15 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.17 123.15 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.27 123.15 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.08 123.15 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.21 123.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.19 123.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.63 123.15 Td (reser) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.61 123.15 Td (ves, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.51 123.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.93 123.15 Td (ompared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.43 123.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.12 123.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.08 123.15 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.05 123.15 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.46 123.15 Td (prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.84 123.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.84 123.15 Td (despit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.61 123.15 Td (e ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 109.95 Td (the ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.32 109.95 Td (62 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.77 109.95 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.30 109.95 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.40 109.95 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.22 109.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.52 109.95 Td (decline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.16 109.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.97 109.95 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.15 109.95 Td (venues, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.19 109.95 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.44 109.95 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.98 109.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.30 109.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.72 109.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.61 109.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.12 109.95 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.47 109.95 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.11 109.95 Td (aggressive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.04 109.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.38 109.95 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.65 109.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.34 109.95 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.08 109.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.56 109.95 Td (actions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.64 109.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.45 109.95 Td (response ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.51 109.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.20 109.95 Td (o ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 96.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.04 96.75 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.64 96.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.79 96.75 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.71 96.75 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.25 96.75 Td (disrup) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.53 96.75 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.67 96.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 96.75 Td (fle) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.44 96.75 Td (xibility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.11 96.75 Td (resulting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.37 96.75 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.39 96.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.44 96.75 Td (high ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.57 96.75 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.10 96.75 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.20 96.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.88 96.75 Td (age ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.92 96.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.23 96.75 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.83 96.75 Td (derived ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.01 96.75 Td (from ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 83.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.43 83.55 Td (ore ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.99 83.55 Td (products.) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 64.35 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 64.35 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.85 64.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.28 64.35 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.16 64.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.54 64.35 Td (enhanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.60 64.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.01 64.35 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.06 64.35 Td (liquidity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.47 64.35 Td (position ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.43 64.35 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.18 64.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.55 64.35 Td (issuing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.24 64.35 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.04 64.35 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.99 64.35 Td ($500 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.50 64.35 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.95 64.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.65 64.35 Td (aggregat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.68 64.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.28 64.35 Td (principal ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 51.15 Td (amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.95 51.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.25 51.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.02 51.15 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.35 51.15 Td (5.00% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.52 51.15 Td (senior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.92 51.15 Td (not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.24 51.15 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.46 51.15 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.96 51.15 Td (2025; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.78 51.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.48 51.15 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.96 51.15 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.96 51.15 Td (liquidity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.65 51.15 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.48 51.15 Td ($2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.11 51.15 Td (billion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.81 51.15 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.92 51.15 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.92 51.15 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.06 51.15 Td (-end.) Tj ET Q endstream endobj 5 0 obj <> endobj 6 0 obj <> stream BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.66 729.75 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.04 729.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.84 729.75 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.02 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.57 729.75 Td (art) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.24 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.82 729.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.09 729.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.93 729.75 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.84 729.75 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.02 729.75 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.19 729.75 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.54 729.75 Td (ong ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.62 729.75 Td (momen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.15 729.75 Td (tum, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.47 729.75 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.04 729.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.31 729.75 Td (global ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.71 729.75 Td (pandemic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.08 729.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.24 729.75 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.27 729.75 Td (onomic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.94 729.75 Td (crises ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.36 729.75 Td (had ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.52 729.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.11 729.75 Td (signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.86 729.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.81 729.75 Td (tly ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (neg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.23 716.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.39 716.55 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.46 716.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.94 716.55 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.64 716.55 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.23 716.55 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.65 716.55 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.98 716.55 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.35 716.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.58 716.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.89 716.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.58 716.55 Td (esults, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.40 716.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.97 716.55 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.39 716.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.57 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.15 716.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.64 716.55 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.42 716.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.25 716.55 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.02 716.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.71 716.55 Td (wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.73 716.55 Td (door) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.75 716.55 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.06 716.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.83 716.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.99 716.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.47 716.55 Td (closed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.01 716.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.93 716.55 Td (ound ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.08 716.55 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 703.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.76 703.35 Td (orld ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.31 703.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.44 703.35 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.68 703.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.23 703.35 Td (majority ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.35 703.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.12 703.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.67 703.35 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.90 703.35 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.10 703.35 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.49 703.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.10 703.35 Td (I? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.37 703.35 Td (m ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.77 703.35 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.21 703.35 Td (oud ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.17 703.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.94 703.35 Td (ho) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.48 703.35 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.95 703.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.50 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.07 703.35 Td (eam ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.21 703.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.39 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.95 703.35 Td (epped ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.85 703.35 Td (up ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.02 703.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.93 703.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.62 703.35 Td (esponse, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.88 703.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.50 703.35 Td (acceler) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.15 703.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.31 703.35 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.09 703.35 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.12 703.35 Td (activ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.05 703.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.22 703.35 Td (tion ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 690.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.02 690.15 Td (k) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.66 690.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.07 690.15 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.90 690.15 Td (e-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.30 690.15 Td (ommer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.83 690.15 Td (ce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.81 690.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.50 690.15 Td (omni-channel ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.87 690.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.43 690.15 Td (apabilities, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.69 690.15 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.13 690.15 Td (oactiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.92 690.15 Td (ely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.75 690.15 Td (cut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.71 690.15 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.74 690.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.30 690.15 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.28 690.15 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.12 690.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.81 690.15 Td (managing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.43 690.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.99 690.15 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.20 690.15 Td (smartly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.80 690.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.40 690.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.09 690.15 Td (finding ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 676.95 Td (inno) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.84 676.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.64 676.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.81 676.95 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.88 676.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.09 676.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.83 676.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.90 676.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.77 676.95 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.81 676.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.39 676.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.93 676.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.49 676.95 Td (onnect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.40 676.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.07 676.95 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.12 676.95 Td (vi) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.73 676.95 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.80 676.95 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.84 676.95 Td (br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.23 676.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.79 676.95 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.38 676.95 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.63 676.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.78 676.95 Td (ans,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.12 676.95 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.46 676.95 Td (said ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.07 676.95 Td (Chip ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.14 676.95 Td (Ber) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.63 676.95 Td (gh, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.32 676.95 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.01 676.95 Td (esiden) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.88 676.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.43 676.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.40 676.95 Td (chie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.07 676.95 Td (f ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.29 676.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.65 676.95 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.44 676.95 Td (ecutiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.10 676.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.38 676.95 Td (officer ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 663.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.84 663.75 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.97 663.75 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.32 663.75 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.00 663.75 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.55 663.75 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.74 663.75 Td (Co) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.48 663.75 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.70 663.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.14 663.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.82 663.75 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.93 663.75 Td (part ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.93 663.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.53 663.75 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.39 663.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.08 663.75 Td (esponse, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.18 663.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.75 663.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.00 663.75 Td (enable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.74 663.75 Td (us ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.26 663.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.84 663.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.08 663.75 Td (bec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.89 663.75 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.39 663.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.10 663.75 Td (leaner ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.90 663.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.17 663.75 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.45 663.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.36 663.75 Td (mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.90 663.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.31 663.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.66 663.75 Td (-r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.71 663.75 Td (esponsiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.54 663.75 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 650.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.49 650.55 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.46 650.55 Td (aniz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.19 650.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.36 650.55 Td (tion, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.33 650.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.34 650.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.10 650.55 Td (ell ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.06 650.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.06 650.55 Td (giv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.63 650.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.54 650.55 Td (us ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.05 650.55 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.92 650.55 Td (ea) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.56 650.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.13 650.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.87 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.43 650.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.94 650.55 Td (fidence ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.42 650.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.15 650.55 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.00 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.56 650.55 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.54 650.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.66 650.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.84 650.55 Td (tructur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.95 650.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.85 650.55 Td (giv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.42 650.55 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.10 650.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.47 650.55 Td (uncert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.54 650.55 Td (ain) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.01 650.55 Td (ties ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.43 650.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.36 650.55 Td (ound ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.93 650.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.30 650.55 Td (impact ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 637.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.64 637.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.06 637.40 Td (virus, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.70 637.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.47 637.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.43 637.40 Td (ha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.29 637.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.15 637.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.11 637.40 Td (made ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.90 637.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.32 637.40 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.88 637.40 Td (ficult ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.88 637.40 Td (decision ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.20 637.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.78 637.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.06 637.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.75 637.40 Td (educe ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.40 637.40 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.29 637.40 Td (non-r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.71 637.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.13 637.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.68 637.40 Td (ail, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.22 637.40 Td (non-manuf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.71 637.40 Td (acturing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.89 637.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.65 637.40 Td (orkf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.42 637.40 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.89 637.40 Td (ce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.50 637.40 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.22 637.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.69 637.40 Td (about ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 624.15 Td (700 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.21 624.15 Td (positions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.94 624.15 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.06 624.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.72 624.15 Td (oughly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.25 624.15 Td (15 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.89 624.15 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.81 624.15 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.61 624.15 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.53 624.15 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.62 624.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.38 624.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.34 624.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.65 624.15 Td (xpect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.49 624.15 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.41 624.15 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.50 624.15 Td (ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.83 624.15 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.00 624.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.57 624.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.53 624.15 Td (annualiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.55 624.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.29 624.15 Td (sa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.68 624.15 Td (vings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.92 624.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.56 624.15 Td ($100 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.35 624.15 Td (million.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.78 624.15 Td (?) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 604.95 Td (Ber) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.14 604.95 Td (gh ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.43 604.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.99 604.95 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.47 604.95 Td (tinued, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.57 604.95 Td (ôthe ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.44 604.95 Td (pandemic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.82 604.95 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.98 604.95 Td (acceler) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.63 604.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.80 604.95 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.30 604.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.99 604.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.40 604.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.95 604.95 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.61 604.95 Td (landsc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.82 604.95 Td (ape ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.68 604.95 Td (shifts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.96 604.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.12 604.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.68 604.95 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.77 604.95 Td (beha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.89 604.95 Td (vior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.35 604.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.99 604.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.73 604.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.79 604.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.67 604.95 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.31 604.95 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.94 604.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.96 604.95 Td (pla) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.33 604.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.64 604.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.22 604.95 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 591.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.00 591.75 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.17 591.75 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.55 591.75 Td (eng) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.81 591.75 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.33 591.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.55 591.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.54 591.75 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.59 591.75 Td (vi) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.20 591.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.27 591.75 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.63 591.75 Td (br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.02 591.75 Td (and. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.68 591.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.74 591.75 Td (And ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.72 591.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.49 591.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.02 591.75 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.98 591.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.51 591.75 Td (doubling ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.71 591.75 Td (do) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.25 591.75 Td (wn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.95 591.75 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.59 591.75 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.06 591.75 Td (digit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.62 591.75 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.47 591.75 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.77 591.75 Td (ans) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.01 591.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.14 591.75 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.73 591.75 Td (tion, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.32 591.75 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.19 591.75 Td (orpor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.01 591.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.18 591.75 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.40 591.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.40 591.75 Td (po) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.93 591.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.70 591.75 Td (er ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 578.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.27 578.55 Td (AI ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.53 578.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.47 578.55 Td (da) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.42 578.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.97 578.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.35 578.55 Td (science, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.07 578.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.01 578.55 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.96 578.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.82 578.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.90 578.55 Td (aging ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.95 578.55 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.48 578.55 Td (ic) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.56 578.55 Td (onic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.44 578.55 Td (br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.82 578.55 Td (ands ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.07 578.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.65 578.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.57 578.55 Td (ha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.43 578.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.29 578.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.88 578.55 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.05 578.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.47 578.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.33 578.55 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.70 578.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.88 578.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.22 578.55 Td (ong) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.88 578.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.31 578.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.43 578.55 Td (ocus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.08 578.55 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.78 578.55 Td (Gen ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.09 578.55 Td (Z ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.36 578.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.30 578.55 Td (sus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.56 578.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.11 578.55 Td (ainability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.25 578.55 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 560.51 578.55 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 565.35 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.38 565.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.86 565.35 Td (belie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.58 565.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.44 565.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.91 565.35 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.20 565.35 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.64 565.35 Td (enable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.94 565.35 Td (us ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.02 565.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.60 565.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.40 565.35 Td (further ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.15 565.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.98 565.35 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.74 565.35 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.60 565.35 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.02 565.35 Td (mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.56 565.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.97 565.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.66 565.35 Td (leader) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.82 565.35 Td (ship ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.21 565.35 Td (position ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.41 565.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.23 565.35 Td (emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.65 565.35 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.74 565.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.21 565.35 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.23 565.35 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.82 565.35 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.11 565.35 Td (crisis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.25 565.35 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.52 565.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.70 565.35 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.04 565.35 Td (ong) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.71 565.35 Td (er ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 552.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.56 552.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.77 552.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.03 552.20 Td (.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.00 552.20 Td (?) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 533.00 Td (ôIt) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.44 533.00 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.51 533.00 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.61 533.00 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.91 533.00 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.76 533.00 Td (unpr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.79 533.00 Td (eceden) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.31 533.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.88 533.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.93 533.00 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.16 533.00 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.52 533.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.06 533.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.69 533.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.46 533.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.73 533.00 Td (ha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.59 533.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.45 533.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.72 533.00 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.02 533.00 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.27 533.00 Td (wift ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.50 533.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.12 533.00 Td (agile ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.89 533.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.99 533.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.68 533.00 Td (esponding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.87 533.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.45 533.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.05 533.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.78 533.00 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.27 533.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.23 533.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.96 533.00 Td (pandemic ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 519.80 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.69 519.80 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.22 519.80 Td (business,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.46 519.80 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.18 519.80 Td (said ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.17 519.80 Td (Harmit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.02 519.80 Td (Singh, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.89 519.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.26 519.80 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.05 519.80 Td (ecutiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.71 519.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.36 519.80 Td (vice ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.53 519.80 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.21 519.80 Td (esiden) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.08 519.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.01 519.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.36 519.80 Td (chie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.03 519.80 Td (f ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.62 519.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.59 519.80 Td (officer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.33 519.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.84 519.80 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.97 519.80 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.99 519.80 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.68 519.80 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.90 519.80 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.76 519.80 Td (Co) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.50 519.80 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.39 519.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.51 519.80 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.16 519.80 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.55 519.80 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 506.60 Td (ha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.87 506.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.73 506.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.79 506.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.34 506.60 Td (ak) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.25 506.60 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.10 506.60 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.40 506.60 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.76 506.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.34 506.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.73 506.60 Td (impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.48 506.60 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.23 506.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.09 506.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.15 506.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.68 506.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.86 506.60 Td (tructur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.88 506.60 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.26 506.60 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.30 506.60 Td (onomics ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.53 506.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.28 506.60 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.28 506.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.84 506.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.06 506.60 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.25 506.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.58 506.60 Td (pruden) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.91 506.60 Td (tly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.69 506.60 Td (manag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.88 506.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.94 506.60 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.06 506.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.92 506.60 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.07 506.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.65 506.60 Td (ories ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.17 506.60 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 493.40 Td (further ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.12 493.40 Td (solidif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.99 493.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.34 493.40 Td (liquidity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.72 493.40 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.87 493.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.25 493.40 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.29 493.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.94 493.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.63 493.40 Td (esult ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.77 493.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.31 493.40 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.10 493.40 Td (actions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.23 493.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.91 493.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.23 493.40 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.56 493.40 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.30 493.40 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.53 493.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.89 493.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.01 493.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.78 493.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.63 493.40 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.28 493.40 Td (eased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.95 493.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.53 493.40 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.88 493.40 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.05 493.40 Td (liquidity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.53 493.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.10 493.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.28 493.40 Td ($2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.81 493.40 Td (billion, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 480.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.69 480.20 Td (educed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.39 480.20 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.13 480.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.69 480.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.72 480.20 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.35 480.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.07 480.20 Td (y ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.82 480.20 Td ($157 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.89 480.20 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.35 480.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.12 480.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.72 480.20 Td (manag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.91 480.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.93 480.20 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.05 480.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.91 480.20 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.06 480.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.64 480.20 Td (ories ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.34 480.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.92 480.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.49 480.20 Td (only ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.34 480.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.38 480.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.95 480.20 Td (en-per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.49 480.20 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.29 480.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.75 480.20 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.39 480.20 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.68 480.20 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.43 480.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.29 480.20 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.37 480.20 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.91 480.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.76 480.20 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.23 480.20 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 560.49 480.20 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 467.00 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.38 467.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.69 467.00 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.65 467.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.95 467.00 Td (enc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.76 467.00 Td (our) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.95 467.00 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.31 467.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.39 467.00 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.12 467.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.93 467.00 Td (early ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.84 467.00 Td (signs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.76 467.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.74 467.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.43 467.00 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.47 467.00 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.22 467.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.08 467.00 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.44 467.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.64 467.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.21 467.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.62 467.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.27 467.00 Td (oughly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.15 467.00 Td (90 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.13 467.00 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.05 467.00 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.85 467.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.37 467.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.36 467.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.60 467.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.17 467.00 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.38 467.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.11 467.00 Td (-oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.14 467.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.31 467.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.88 467.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.96 467.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.62 467.00 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.59 467.00 Td (anchisee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.67 467.00 Td (door) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.70 467.00 Td (s ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 453.80 Td (ha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.87 453.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.73 453.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.11 453.80 Td (no) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.65 453.80 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.43 453.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.12 453.80 Td (eopened ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.59 453.80 Td (globally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.39 453.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.05 453.80 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.81 453.80 Td (nearly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.59 453.80 Td (40 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.65 453.80 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.58 453.80 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.38 453.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.98 453.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.06 453.80 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.39 453.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.95 453.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.16 453.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.89 453.80 Td (-oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.92 453.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.09 453.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.66 453.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.83 453.80 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.00 453.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.58 453.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.07 453.80 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.76 453.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.32 453.80 Td (omping ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.09 453.80 Td (positiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.56 453.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.95 453.80 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.44 453.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.20 453.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.59 453.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.90 453.80 Td (xit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 453.80 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 440.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.71 440.60 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.98 440.60 Td (th, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.96 440.60 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.34 440.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.42 440.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.98 440.60 Td (ombina) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.82 440.60 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.38 440.60 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.01 440.60 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.20 440.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.76 440.60 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.74 440.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.20 440.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.80 440.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.57 440.60 Td (orking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.46 440.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.02 440.60 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.14 440.60 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.71 440.60 Td (actions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.50 440.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.19 440.60 Td (esult) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.84 440.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.87 440.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.95 440.60 Td (positiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.42 440.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.67 440.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.23 440.60 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.36 440.60 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.00 440.60 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.64 440.60 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.72 440.60 Td (ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.06 440.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.23 440.60 Td (tion ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 427.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.27 427.40 Td (June. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.56 427.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.53 427.40 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.91 427.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.35 427.40 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.31 427.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.76 427.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.32 427.40 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.83 427.40 Td (fiden) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.64 427.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.30 427.40 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.93 427.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.58 427.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.49 427.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.67 427.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.23 427.40 Td (ep) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.43 427.40 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.71 427.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.47 427.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.92 427.40 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.87 427.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.32 427.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.87 427.40 Td (aking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.59 427.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.17 427.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.94 427.40 Td (sus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.20 427.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.75 427.40 Td (ainably ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.84 427.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.53 427.40 Td (educe ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.66 427.40 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.04 427.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.60 427.40 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.58 427.40 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.54 427.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.33 427.40 Td (driv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.33 427.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.78 427.40 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.64 427.40 Td (ea) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.28 427.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.85 427.40 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.13 427.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.51 427.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.75 427.40 Td (ficiencies ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 414.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.66 414.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.43 414.20 Td (orking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.90 414.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.46 414.20 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.59 414.20 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.74 414.20 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.54 414.20 Td (enable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.20 414.20 Td (us ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.64 414.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.21 414.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.38 414.20 Td (further ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.48 414.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.79 414.20 Td (xpand ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.52 414.20 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.25 414.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.82 414.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.43 414.20 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.28 414.20 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.02 414.20 Td (gins ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.16 414.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.35 414.20 Td (driv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.35 414.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.18 414.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.74 414.20 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.45 414.20 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.09 414.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.86 414.20 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.52 414.20 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.45 414.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.22 414.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.05 414.20 Td (emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.47 414.20 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.56 414.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.39 414.20 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.41 414.20 Td (om ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 401.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.42 401.00 Td (crisis.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.53 401.00 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 375.80 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.74 375.80 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.99 375.80 Td (VID-19 Upda) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.68 375.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.36 375.80 Td (e) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 356.60 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.03 356.60 Td (mid-Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.84 356.60 Td (ch, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.49 356.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.27 356.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.96 356.60 Td (esponse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.35 356.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.93 356.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.21 356.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.63 356.60 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.40 356.60 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.55 356.60 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.32 356.60 Td (pandemic, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.59 356.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.01 356.60 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.81 356.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.99 356.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.54 356.60 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.49 356.60 Td (tial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.97 356.60 Td (majority ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.96 356.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.60 356.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.02 356.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.58 356.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.79 356.60 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.10 356.60 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.17 356.60 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.95 356.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.26 356.60 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.25 356.60 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.22 356.60 Td (anchise ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 343.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.93 343.40 Td (wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.04 343.40 Td (cus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.65 343.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.23 343.40 Td (omer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.94 343.40 Td (s?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.08 343.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.77 343.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.19 343.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.74 343.40 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.16 343.40 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.04 343.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.21 343.40 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.40 343.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.97 343.40 Td (empor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.42 343.40 Td (arily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.65 343.40 Td (closed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.29 343.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.69 343.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.73 343.40 Td (Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.28 343.40 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.95 343.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.88 343.40 Td (Eur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.69 343.40 Td (ope, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.59 343.40 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.26 343.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.03 343.40 Td (ell ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.65 343.40 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.33 343.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.73 343.40 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.50 343.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.28 343.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.54 343.40 Td (Asia ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 330.20 Td (outside ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.67 330.20 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.54 330.20 Td (ea) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.18 330.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.74 330.20 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.38 330.20 Td (China ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.92 330.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.07 330.20 Td (K) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.59 330.20 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.08 330.20 Td (ea. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.92 330.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.25 330.20 Td (B) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.12 330.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.43 330.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.69 330.20 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.05 330.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.53 330.20 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.00 330.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.19 330.20 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.26 330.20 Td (only ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.67 330.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.27 330.20 Td (portion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.80 330.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.28 330.20 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.32 330.20 Td (door) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.35 330.20 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.97 330.20 Td (had ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.13 330.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.82 330.20 Td (eopened, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.44 330.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.60 330.20 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.77 330.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.37 330.20 Td (wide ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 317.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.81 317.00 Td (aria) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.60 317.00 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.29 317.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.49 317.00 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.43 317.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.29 317.00 Td (el ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.18 317.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.24 317.00 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.00 317.00 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.44 317.00 Td (oductivity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.71 317.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.18 317.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.74 317.00 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.06 317.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.21 317.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.79 317.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.48 317.00 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.15 317.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.00 317.00 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.63 317.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.27 317.00 Td (depending ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 317.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.18 317.00 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.07 317.00 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.76 317.00 Td (mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.29 317.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.71 317.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.29 317.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.85 317.00 Td (onditions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.49 317.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.39 317.00 Td (The ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 303.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.56 303.80 Td (oincidence ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.36 303.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.88 303.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.17 303.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.73 303.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.94 303.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.26 303.80 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.33 303.80 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.99 303.80 Td (fisc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.74 303.80 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.89 303.80 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.22 303.80 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.94 303.80 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.17 303.80 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.84 303.80 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.05 303.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.35 303.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.01 303.80 Td (oughly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.41 303.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.98 303.80 Td (en-w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.36 303.80 Td (eek ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.67 303.80 Td (dur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.84 303.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.00 303.80 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.15 303.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.67 303.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.97 303.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.54 303.80 Td (empor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.99 303.80 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.14 303.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.48 303.80 Td (closur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.23 303.80 Td (es ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 290.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.69 290.60 Td (esult) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.34 290.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.07 290.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.87 290.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.62 290.60 Td (signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.37 290.60 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.32 290.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.49 290.60 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.40 290.60 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.52 290.60 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.78 290.60 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.96 290.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.54 290.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.83 290.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.52 290.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.94 290.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.80 290.60 Td (enues, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.84 290.60 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.46 290.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.78 290.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.34 290.60 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.17 290.60 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.81 290.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.58 290.60 Td (s.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 271.40 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.13 271.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.82 271.40 Td (esponse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.31 271.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.88 271.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.26 271.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.78 271.40 Td (pandemic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.40 271.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.81 271.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.32 271.40 Td (uncert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.39 271.40 Td (ain) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.86 271.40 Td (ty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.10 271.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.84 271.40 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.93 271.40 Td (dur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.09 271.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.26 271.40 Td (tion, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.37 271.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.89 271.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.45 271.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.66 271.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.22 271.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.79 271.40 Td (ook ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.97 271.40 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.70 271.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.56 271.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.64 271.40 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.01 271.40 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.31 271.40 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.67 271.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.24 271.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.62 271.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.31 271.40 Td (espond. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 560.49 271.40 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 258.20 Td (It ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.96 258.20 Td (acceler) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.61 258.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.78 258.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.34 258.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.10 258.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.54 258.20 Td (deplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.83 258.20 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.75 258.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.94 258.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.59 258.20 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.32 258.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.18 258.20 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.26 258.20 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.55 258.20 Td (omni-channel ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.57 258.20 Td (initia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.78 258.20 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.85 258.20 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.12 258.20 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.14 258.20 Td (virtual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.23 258.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.79 258.20 Td (oncier) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.70 258.20 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.79 258.20 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.51 258.20 Td (ship ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.40 258.20 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.41 258.20 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.50 258.20 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.68 258.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.26 258.20 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.75 258.20 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.47 258.20 Td (buy ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 245.00 Td (online ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.54 245.00 Td (pick ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.15 245.00 Td (up ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.36 245.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.32 245.00 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.50 245.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.08 245.00 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.57 245.00 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.44 245.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.93 245.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.49 245.00 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.96 245.00 Td (tinued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.64 245.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.23 245.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.89 245.00 Td (oll ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.40 245.00 Td (out ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.32 245.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.13 245.00 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.30 245.00 Td (mobile ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.84 245.00 Td (app ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.32 245.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.81 245.00 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.07 245.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.89 245.00 Td (alty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.00 245.00 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.44 245.00 Td (ogr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.02 245.00 Td (am ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.74 245.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.31 245.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.77 245.00 Td (augmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.93 245.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.27 245.00 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.44 245.00 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.43 245.00 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.91 245.00 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.85 245.00 Td (o-) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 231.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.56 231.80 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.85 231.80 Td (business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.40 231.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.79 231.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.12 231.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.81 231.80 Td (educe ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.50 231.80 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.55 231.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.11 231.80 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.09 231.80 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.61 231.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.97 231.80 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.15 231.80 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.52 231.80 Td (eamline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.89 231.80 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.55 231.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.72 231.80 Td (tions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.09 231.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.56 231.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.12 231.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.33 231.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.84 231.80 Td (implemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.87 231.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.44 231.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.22 231.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.78 231.80 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.76 231.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.11 231.80 Td (-r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.17 231.80 Td (eduction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.17 231.80 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 218.60 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.12 218.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.98 218.60 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.13 218.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.71 218.60 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.40 218.60 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.14 218.60 Td (-manag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.69 218.60 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.11 218.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.28 218.60 Td (initia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.48 218.60 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.55 218.60 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.81 218.60 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.44 218.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.61 218.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.04 218.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.60 218.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.81 218.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.27 218.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.58 218.60 Td (xpects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.72 218.60 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.64 218.60 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.09 218.60 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.09 218.60 Td (objectiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.50 218.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.45 218.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.03 218.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.32 218.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.63 218.60 Td (xpand ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.48 218.60 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.22 218.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.78 218.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.52 218.60 Td (EBIT ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 205.40 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.74 205.40 Td (gins ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.89 205.40 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.64 205.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.50 205.40 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.17 205.40 Td (time. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.78 205.40 Td (It ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.60 205.40 Td (enhanced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.95 205.40 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.83 205.40 Td (liquidity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.29 205.40 Td (position ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.85 205.40 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.58 205.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 205.40 Td (issuing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.67 205.40 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.09 205.40 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.39 205.40 Td ($500 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.05 205.40 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.88 205.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.40 205.40 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.28 205.40 Td (5.00% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.01 205.40 Td (senior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.09 205.40 Td (not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.23 205.40 Td (es ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 192.20 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.70 192.20 Td (2025. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.44 192.20 Td (These ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.50 192.20 Td (actions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.18 192.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.87 192.20 Td (esult) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.51 192.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.43 192.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.40 192.20 Td ($2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.22 192.20 Td (billion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.34 192.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.16 192.20 Td (liquidity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.93 192.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.10 192.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.45 192.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.05 192.20 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.75 192.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.57 192.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.18 192.20 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.51 192.20 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.54 192.20 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.77 192.20 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.97 192.20 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.41 192.20 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.69 192.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.25 192.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.46 192.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.78 192.20 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.85 192.20 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.82 192.20 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.92 192.20 Td (oal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.18 192.20 Td (is ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 179.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.58 179.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.86 179.00 Td (bec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.68 179.00 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.23 179.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.98 179.00 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.16 179.00 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.50 179.00 Td (ong) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.17 179.00 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.53 179.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.76 179.00 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.04 179.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.00 179.00 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.44 179.00 Td (ofit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.67 179.00 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.20 179.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.76 179.00 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.97 179.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.44 179.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.00 179.00 Td (oming ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.56 179.00 Td (out ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.31 179.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.95 179.00 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.73 179.00 Td (unpr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.76 179.00 Td (eceden) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.28 179.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.85 179.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.59 179.00 Td (crisis.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 159.80 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.27 159.80 Td (addition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.12 159.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.70 159.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.22 159.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.87 159.80 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.78 159.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.90 159.80 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.39 159.80 Td (impacts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.11 159.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.98 159.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.63 159.80 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.40 159.80 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.55 159.80 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.57 159.80 Td (pandemic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.33 159.80 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.62 159.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.28 159.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.84 159.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.05 159.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.36 159.80 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.43 159.80 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.45 159.80 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.79 159.80 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.86 159.80 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.09 159.80 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.12 159.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.51 159.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.20 159.80 Td (esults, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 146.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.44 146.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.00 146.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.21 146.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.69 146.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.38 146.60 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.41 146.60 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.90 146.60 Td (ded ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.43 146.60 Td ($242 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.24 146.60 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.70 146.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.20 146.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.01 146.60 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.65 146.60 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.06 146.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.61 146.60 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.91 146.60 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.29 146.60 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.38 146.60 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.66 146.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.21 146.60 Td (ak) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.12 146.60 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.88 146.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.68 146.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.24 146.60 Td (onnection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.02 146.60 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.37 146.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.81 146.60 Td (pandemic. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.13 146.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.63 146.60 Td (The ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.75 146.60 Td ($242 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.55 146.60 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 133.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.74 133.35 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.45 133.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.01 133.35 Td (omprised ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.43 133.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.73 133.35 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.38 133.35 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.79 133.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.34 133.35 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.27 133.35 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.04 133.35 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.19 133.35 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.63 133.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.32 133.35 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.48 133.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.05 133.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.44 133.35 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.56 133.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.42 133.35 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.57 133.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.15 133.35 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.84 133.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.96 133.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.52 133.35 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.50 133.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.63 133.35 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.93 133.35 Td ($87 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.79 133.35 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.26 133.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.40 133.35 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.37 133.35 Td ($88 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.23 133.35 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.70 133.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.84 133.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.14 133.35 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.85 133.35 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.23 133.35 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.32 133.35 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.24 133.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.36 133.35 Td (or ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 120.15 Td (cus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.61 120.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.19 120.15 Td (omer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.26 120.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.95 120.15 Td (eceiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.88 120.15 Td (ables ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.41 120.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.41 120.15 Td (asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.70 120.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.56 120.15 Td (impairmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.22 120.15 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.13 120.15 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.13 120.15 Td ($67 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.04 120.15 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.50 120.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.68 120.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.02 120.15 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.40 120.15 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.49 120.15 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.44 120.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.13 120.15 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.30 120.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.86 120.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.29 120.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.87 120.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.85 120.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.54 120.15 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.19 120.15 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.10 120.15 Td (actions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.29 120.15 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.07 120.15 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 106.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.56 106.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.77 106.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.24 106.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.18 106.95 Td (ticipa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.51 106.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.08 106.95 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.34 106.95 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.27 106.95 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.35 106.95 Td (ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.69 106.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.85 106.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.42 106.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.38 106.95 Td (annualiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.40 106.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.14 106.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.70 106.95 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.68 106.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.85 106.95 Td (sa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.24 106.95 Td (vings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.48 106.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.13 106.95 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.61 106.95 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.20 106.95 Td (xima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.44 106.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.01 106.95 Td (ely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.47 106.95 Td ($100 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.26 106.95 Td (million.) Tj ET Q endstream endobj 7 0 obj <> endobj 8 0 obj <> stream BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (Curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.17 729.75 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.32 729.75 Td (tly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.72 729.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.83 729.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.49 729.75 Td (oughly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.90 729.75 Td (90 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.41 729.75 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.34 729.75 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.14 729.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.19 729.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.71 729.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.27 729.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.48 729.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.22 729.75 Td (-oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.25 729.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.41 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.98 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.60 729.75 Td (door) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.63 729.75 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.29 729.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.48 729.75 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.45 729.75 Td (anchisee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.07 729.75 Td (door) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.09 729.75 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.76 729.75 Td (ha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.63 729.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.49 729.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.32 729.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.01 729.75 Td (eopened ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.94 729.75 Td (globally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.73 729.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.84 729.75 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.78 729.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.54 729.75 Td (ell ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.43 729.75 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.62 716.55 Td (majority ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.81 716.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.65 716.55 Td (thir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.32 716.55 Td (d-party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.70 716.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.39 716.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.80 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.35 716.55 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.35 716.55 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.24 716.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.41 716.55 Td (tions. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.96 716.55 Td (While ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.72 716.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.02 716.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.22 716.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.47 716.55 Td (fic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.69 716.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.20 716.55 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.75 716.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.44 716.55 Td (emain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.95 716.55 Td (do) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.49 716.55 Td (wn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.81 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.39 716.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.87 716.55 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.33 716.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.18 716.55 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.81 716.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.23 716.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.00 716.55 Td (eekly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.13 716.55 Td (sales ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 703.35 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.21 703.35 Td (ormance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.20 703.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.90 703.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.46 703.35 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.67 703.35 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.40 703.35 Td (-oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.43 703.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.60 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.17 703.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.81 703.35 Td (door) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.84 703.35 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.53 703.35 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.75 703.35 Td (sequen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.23 703.35 Td (tially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.13 703.35 Td (impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.88 703.35 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.63 703.35 Td (ving) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.21 703.35 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.34 703.35 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.30 703.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.48 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.06 703.35 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.55 703.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.41 703.35 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.68 703.35 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.11 703.35 Td (oductivity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.88 703.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.58 703.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.90 703.35 Td (final ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.75 703.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.52 703.35 Td (eek ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.85 703.35 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 690.15 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.30 690.15 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.63 690.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.19 690.15 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.51 690.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.52 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.10 690.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.66 690.15 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.19 690.15 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.04 690.15 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.37 690.15 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.86 690.15 Td (oached ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.37 690.15 Td (80 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.27 690.15 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.20 690.15 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.00 690.15 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.19 690.15 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.80 690.15 Td (nearly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.42 690.15 Td (40 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.32 690.15 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.25 690.15 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.05 690.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.50 690.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.41 690.15 Td (open ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.00 690.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.56 690.15 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.77 690.15 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.51 690.15 Td (-oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.54 690.15 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.71 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.27 690.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.28 690.15 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.46 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.04 690.15 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.53 690.15 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 676.95 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.89 676.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.05 676.95 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.41 676.95 Td (deliv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.57 676.95 Td (ering ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.62 676.95 Td (positiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.10 676.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.83 676.95 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.02 676.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.97 676.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.66 676.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.08 676.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.94 676.95 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.01 676.95 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.85 676.95 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.60 676.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.49 676.95 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.22 676.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.78 676.95 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.10 676.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.62 676.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.19 676.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.26 676.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.46 676.95 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.55 676.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.32 676.95 Td (eek ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.52 676.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.09 676.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.29 676.95 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.33 676.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.17 676.95 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.64 676.95 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.68 676.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.94 676.95 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.87 676.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.05 676.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.63 676.95 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.12 676.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.85 676.95 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.74 676.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.91 676.95 Td (tions ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 663.75 Td (ha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.87 663.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.73 663.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.02 663.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.71 663.75 Td (eopened, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.83 663.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.59 663.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.15 663.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.36 663.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.67 663.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.74 663.75 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.86 663.75 Td (e-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.26 663.75 Td (ommer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.79 663.75 Td (ce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.73 663.75 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.92 663.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.43 663.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.12 663.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.54 663.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.40 663.75 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.02 663.75 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.86 663.75 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.62 663.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.50 663.75 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.78 663.75 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.95 663.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.64 663.75 Td (emained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.55 663.75 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.73 663.75 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.07 663.75 Td (ong) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.95 663.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.51 663.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.68 663.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.18 663.75 Td (nearly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.86 663.75 Td (70 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.83 663.75 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.76 663.75 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.56 663.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.06 663.75 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.90 663.75 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.66 663.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.54 663.75 Td (th ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 650.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.13 650.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.45 650.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.07 650.55 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.33 650.55 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.48 650.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.32 650.55 Td (June ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.54 650.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.80 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.36 650.55 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.68 650.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.62 650.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.20 650.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.68 650.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.30 650.55 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.82 650.55 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.08 650.55 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.23 650.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.22 650.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.84 650.55 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.30 650.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.14 650.55 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.61 650.55 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.07 650.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.75 650.55 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.65 650.55 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.29 650.55 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.84 650.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.21 650.55 Td (ends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.23 650.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.19 650.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.35 650.55 Td (also ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.93 650.55 Td (impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.68 650.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.43 650.55 Td (ving) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.00 650.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.43 650.55 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 637.40 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.19 637.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.36 637.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.92 637.40 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.76 637.40 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.40 637.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.17 637.40 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.96 637.40 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.97 637.40 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.05 637.40 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.71 637.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.88 637.40 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.45 637.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.22 637.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.38 637.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.34 637.40 Td (positiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.82 637.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.78 637.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.57 637.40 Td (June.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 618.15 Td (Although ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.71 618.15 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.09 618.15 Td (ends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.24 618.15 Td (appear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.47 618.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.04 618.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.66 618.15 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.74 618.15 Td (impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.49 618.15 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.24 618.15 Td (ving ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.51 618.15 Td (sequen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.99 618.15 Td (tially) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.72 618.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.28 618.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.04 618.15 Td (ultima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.51 618.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.07 618.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.37 618.15 Td (health ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.70 618.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.34 618.15 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.38 618.15 Td (onomic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.54 618.15 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.06 618.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.04 618.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.80 618.15 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.56 618.15 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.71 618.15 Td (VID-19 ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 604.95 Td (pandemic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.03 604.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.72 604.95 Td (emains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.84 604.95 Td (highly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.59 604.95 Td (uncert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.66 604.95 Td (ain. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.99 604.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.98 604.95 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.58 604.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.14 604.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.35 604.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.31 604.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.62 604.95 Td (xpects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.26 604.95 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.89 604.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.56 604.95 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.06 604.95 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.28 604.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.10 604.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.79 604.95 Td (esults ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.84 604.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.98 604.95 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.64 604.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.81 604.95 Td (tions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.63 604.95 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.14 604.95 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.33 604.95 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 591.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.69 591.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.11 591.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.97 591.75 Td (enues, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.18 591.75 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.98 591.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.47 591.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.03 591.75 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.04 591.75 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.68 591.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.44 591.75 Td (s, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.15 591.75 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.24 591.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.80 591.75 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.28 591.75 Td (tinue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.18 591.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.76 591.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.22 591.75 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.13 591.75 Td (signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.88 591.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.83 591.75 Td (tly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.67 591.75 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.58 591.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.70 591.75 Td (sely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.64 591.75 Td (impact) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.22 591.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.13 591.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.26 591.75 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.55 591.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.72 591.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.06 591.75 Td (leas) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.51 591.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.85 591.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.45 591.75 Td (balance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.85 591.75 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 578.55 Td (2020, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.53 578.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.85 578.55 Td (ther) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.47 578.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.43 578.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.12 578.55 Td (emains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.75 578.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.17 578.55 Td (possibility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.38 578.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.03 578.55 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.45 578.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.22 578.55 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.36 578.55 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.15 578.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.84 578.55 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.00 578.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.57 578.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.31 578.55 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.43 578.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.29 578.55 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.44 578.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.02 578.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.71 578.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.17 578.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.49 578.55 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.55 578.55 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.93 578.55 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.02 578.55 Td (es.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 553.35 Td (Sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.29 553.35 Td (ond) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.01 553.35 Td (-Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.84 553.35 Td (er T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.27 553.35 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.89 553.35 Td (al Compan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.23 553.35 Td (y Ov) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.47 553.35 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.01 553.35 Td (vie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.40 553.35 Td (w) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 522.85 m 264.5 522.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 264.5 522.85 m 270.5 522.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 270.5 522.85 m 322.5 522.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 387.5 522.85 m 439.5 522.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 522.85 m 445.5 522.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 522.85 m 497.5 522.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 490.85 m 264.5 490.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 270.5 490.85 m 322.5 490.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 328.5 490.85 m 382.5 490.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 387.5 490.85 m 439.5 490.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 490.85 m 497.5 490.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 490.85 m 557.5 490.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 212.5 490.85 m 264.5 490.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 270.5 490.85 m 322.5 490.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 387.5 490.85 m 439.5 490.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 490.85 m 497.5 490.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 490.85 m 557.5 490.85 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 527.42 Td (? Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 527.42 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.70 527.60 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.89 527.60 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.95 527.60 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.65 513.60 Td (Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.47 513.60 Td (ease ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.45 504.60 Td (\(Decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.02 504.60 Td (ease\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.60 495.60 Td ( AsáR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.13 495.60 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.13 495.60 Td (ed) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.20 527.60 Td (Six Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.46 527.60 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.65 513.60 Td (Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.47 513.60 Td (ease) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.45 504.60 Td (\(Decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.02 504.60 Td (ease\) ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.60 495.60 Td (AsáR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.09 495.60 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.10 495.60 Td (ed) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 495.35 Td (\($ millions, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.75 495.35 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.04 495.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.31 495.35 Td (ep) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.21 495.35 Td (t per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.21 495.35 Td (-share amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.07 495.35 Td (ts\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.30 504.60 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.22 504.60 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.85 495.60 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.30 504.60 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.22 504.60 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.85 495.60 Td (2019) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.30 504.60 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.22 504.60 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.85 495.60 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.30 504.60 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.14 504.60 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.85 495.60 Td (2019) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 480.10 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.54 480.10 Td (t r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.45 480.10 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.82 480.10 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.71 480.10 Td (enues) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 480.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.90 480.10 Td (498) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.00 480.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.60 480.10 Td (1,313) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.30 480.10 Td (\(62) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.80 480.10 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 480.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.60 480.10 Td (2,004) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 480.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.60 480.10 Td (2,747) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.30 480.10 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 480.10 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 464.10 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.54 464.10 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.60 464.10 Td (ome \(loss\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 464.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.50 464.10 Td (\(364) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.65 464.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.00 464.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.45 464.10 Td (29) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.40 464.10 Td (\(1,376) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.80 464.10 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 464.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.55 464.10 Td (\(211) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 464.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 464.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.90 464.10 Td (175) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.70 464.10 Td (\(221) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 464.10 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 448.10 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.80 448.10 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.36 448.10 Td (ed ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.26 448.10 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.31 448.10 Td (ome \(loss\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 448.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.50 448.10 Td (\(192) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.65 448.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.00 448.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.45 448.10 Td (69) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.70 448.10 Td (\(376) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.80 448.10 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 448.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.15 448.10 Td (\(29) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 448.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 448.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.90 448.10 Td (220) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.70 448.10 Td (\(113) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 448.10 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 432.10 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.80 432.10 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.36 432.10 Td (ed EBIT) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 432.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.50 432.10 Td (\(206) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.65 432.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.00 432.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.45 432.10 Td (82) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.70 432.10 Td (\(352) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.80 432.10 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 432.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.15 432.10 Td (\(17) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 432.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 432.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.90 432.10 Td (288) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.70 432.10 Td (\(106) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 432.10 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 416.10 Td (Dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.22 416.10 Td (ed earnings per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.22 416.10 Td (e*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 416.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.75 416.10 Td (\(0.91) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.65 416.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.00 416.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.10 416.10 Td (0.07) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.30 416.10 Td (\(98) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.80 416.10 Td (\)? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 416.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.80 416.10 Td (\(0.53) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 416.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 416.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.10 416.10 Td (0.44) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.30 416.10 Td (\(97) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 416.10 Td (\)? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 397.10 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.73 397.10 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.30 397.10 Td (ed dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.21 397.10 Td (ed earnings per) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 386.10 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.04 386.10 Td (e*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.00 386.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.75 386.10 Td (\(0.48) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.65 386.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.00 386.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.10 386.10 Td (0.17) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.30 386.10 Td (\(65) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.80 386.10 Td (\)? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 386.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.80 386.10 Td (\(0.07) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.65 386.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 386.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.10 386.10 Td (0.55) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.30 386.10 Td (\(62) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 386.10 Td (\)? Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 370.55 Td (*Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.82 370.55 Td (e: per share increase \(decrease\) c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.70 370.55 Td (ompared t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.65 370.55 Td (o prior year displayed in c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.80 370.55 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.64 370.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 351.35 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 351.35 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.71 351.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.85 351.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.64 351.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.12 351.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.23 351.35 Td (enues) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.50 351.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.83 351.35 Td (declined ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.14 351.35 Td (62 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.63 351.35 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.55 351.35 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.35 351.35 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.04 351.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.37 351.35 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.28 351.35 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.88 351.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.57 351.35 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.03 351.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.61 351.35 Td (basis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.87 351.35 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.03 351.35 Td (61 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.51 351.35 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.44 351.35 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.24 351.35 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.92 351.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.25 351.35 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.17 351.35 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.77 351.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.33 351.35 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.09 351.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.64 351.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.58 351.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.93 351.35 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.25 351.35 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.47 351.35 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.98 351.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.28 351.35 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.80 351.35 Td (cluding ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 338.15 Td ($41 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.38 338.15 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.84 338.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.49 338.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.45 338.15 Td (un) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.94 338.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.08 338.15 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.17 338.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.04 338.15 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.45 338.15 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.14 338.15 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.10 338.15 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.63 338.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.01 338.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.26 338.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.34 338.15 Td (ects. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.88 338.15 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.14 338.15 Td (decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.74 338.15 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.91 338.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.65 338.15 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.87 338.15 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.58 338.15 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.26 338.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.84 338.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.29 338.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.88 338.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.44 338.15 Td (empor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.89 338.15 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.05 338.15 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.68 338.15 Td (closur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.43 338.15 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.85 338.15 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 324.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 324.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.77 324.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.51 324.95 Td (-oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.54 324.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.71 324.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.27 324.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.43 324.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.17 324.95 Td (thir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.84 324.95 Td (d-party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.44 324.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.13 324.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.55 324.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.10 324.95 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.32 324.95 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.21 324.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.37 324.95 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.37 324.95 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.85 324.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.03 324.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.72 324.95 Td (esult ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.39 324.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.46 324.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.30 324.95 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.07 324.95 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.22 324.95 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.42 324.95 Td (pandemic. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.15 324.95 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.67 324.95 Td (decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.27 324.95 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.69 324.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.43 324.95 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 311.80 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.69 311.80 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.74 311.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.95 311.80 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.67 311.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.66 311.80 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.38 311.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.67 311.80 Td (25 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.12 311.80 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.05 311.80 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.85 311.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.84 311.80 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.67 311.80 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.43 311.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.31 311.80 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.08 311.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.69 311.80 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.50 311.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.06 311.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.27 311.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.01 311.80 Td (-oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.04 311.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.21 311.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.77 311.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.33 311.80 Td (e-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.73 311.80 Td (ommer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.25 311.80 Td (ce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.68 311.80 Td (business, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.97 311.80 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.79 311.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.03 311.80 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.44 311.80 Td (fit ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 298.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.18 298.60 Td (acceler) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.83 298.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.99 298.60 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.18 298.60 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.71 298.60 Td (omni-channel ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.24 298.60 Td (initia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.44 298.60 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.51 298.60 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.05 298.60 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.67 298.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.87 298.60 Td (ft) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.79 298.60 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.12 298.60 Td (declining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.35 298.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.67 298.60 Td (Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.02 298.60 Td (ch ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.47 298.60 Td (beg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.69 298.60 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.76 298.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.34 298.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.16 298.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.85 298.60 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.88 298.60 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.63 298.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.49 298.60 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.82 298.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.14 298.60 Td (April ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.18 298.60 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 285.40 Td (acceler) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.65 285.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.82 285.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.39 285.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.79 285.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.37 285.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.32 285.40 Td (nearly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.33 285.40 Td (80 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.63 285.40 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.55 285.40 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.36 285.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.19 285.40 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.03 285.40 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.78 285.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.67 285.40 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.28 285.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.74 285.40 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.21 285.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.34 285.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.90 285.40 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.22 285.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.63 285.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.20 285.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.15 285.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.24 285.40 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.22 285.40 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.49 285.40 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.10 285.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.41 285.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.50 285.40 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.42 285.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.27 285.40 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.74 285.40 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.67 285.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.82 285.40 Td (Compan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.89 285.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.63 285.40 Td (-) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 272.20 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.66 272.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.83 272.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.40 272.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.44 272.20 Td (e-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.84 272.20 Td (ommer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.37 272.20 Td (ce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.29 272.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.85 272.20 Td (omprised ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.92 272.20 Td (15 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.87 272.20 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.80 272.20 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.60 272.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.08 272.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.03 272.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.61 272.20 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.96 272.20 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.55 272.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.11 272.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.32 272.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.09 272.20 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.29 272.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.77 272.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.46 272.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.88 272.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.74 272.20 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.34 272.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.44 272.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.17 272.20 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.51 272.20 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.66 272.20 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.89 272.20 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.25 272.20 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 258.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 258.95 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.89 258.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.46 258.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.04 258.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.16 258.95 Td (5 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.05 258.95 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.98 258.95 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.78 258.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.79 258.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.41 258.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.67 258.95 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.01 258.95 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.69 258.95 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.91 258.95 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.54 258.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.02 258.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.28 258.95 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.38 258.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.22 258.95 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.85 258.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.92 258.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.07 258.95 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.90 258.95 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.66 258.95 Td (wing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.32 258.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.49 258.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.50 258.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.09 258.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.23 258.95 Td (as) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.68 258.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.24 258.95 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.87 258.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.48 258.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.65 258.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.21 258.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.01 258.95 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.36 258.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.94 258.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.06 258.95 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 245.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 245.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.77 245.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.08 245.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.16 245.75 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.95 245.75 Td (digit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.50 245.75 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.78 245.75 Td (initia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.99 245.75 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.06 245.75 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.32 245.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.63 245.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.06 245.75 Td (pandemic? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.17 245.75 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.96 245.75 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.14 245.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.72 245.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.01 245.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.57 245.75 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.81 245.75 Td (shopping ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.22 245.75 Td (beha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.34 245.75 Td (vior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.28 245.75 Td (s.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 226.60 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 226.60 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.79 226.60 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.51 226.60 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.19 226.60 Td (ofit) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.10 226.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.14 226.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.88 226.60 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.48 226.60 Td ($170 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.82 226.60 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.28 226.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.32 226.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.88 226.60 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.21 226.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.50 226.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.07 226.60 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.91 226.60 Td ($700 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.25 226.60 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.71 226.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.75 226.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.09 226.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.06 226.60 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.93 226.60 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.16 226.60 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.50 226.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.84 226.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.81 226.60 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.62 226.60 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.47 226.60 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.94 226.60 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.75 226.60 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.35 226.60 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.79 226.60 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.53 226.60 Td (gin ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 213.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.74 213.40 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.47 213.40 Td (34 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.77 213.40 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.70 213.40 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.50 213.40 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.18 213.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.34 213.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.65 213.40 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.84 213.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.68 213.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.37 213.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.79 213.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.65 213.40 Td (enues, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.36 213.40 Td (do) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.89 213.40 Td (wn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.69 213.40 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.71 213.40 Td (om ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 213.40 Td (53 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.75 213.40 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.68 213.40 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.48 213.40 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.17 213.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.32 213.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.78 213.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.87 213.40 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.85 213.40 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.08 213.40 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.55 213.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.86 213.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.95 213.40 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.88 213.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.72 213.40 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.19 213.40 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.13 213.40 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.89 213.40 Td (decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.49 213.40 Td (ease ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 200.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.50 200.20 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.34 200.20 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.94 200.20 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.38 200.20 Td (ofit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.94 200.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.97 200.20 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.80 200.20 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.41 200.20 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.15 200.20 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.83 200.20 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.85 200.20 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.11 200.20 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.34 200.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.92 200.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.92 200.20 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.20 200.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.96 200.20 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.47 200.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.16 200.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.58 200.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.44 200.20 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.45 200.20 Td (acr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.02 200.20 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.63 200.20 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.14 200.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.83 200.20 Td (egions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.09 200.20 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.12 200.20 Td ($87 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.04 200.20 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.50 200.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.70 200.20 Td (in ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 186.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.12 186.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.98 186.95 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.13 186.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.71 186.95 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.40 186.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.14 186.95 Td (-r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.19 186.95 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.36 186.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.92 186.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.21 186.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.77 186.95 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.75 186.95 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.78 186.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.47 186.95 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.50 186.95 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.99 186.95 Td (ded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.05 186.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.39 186.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.95 186.95 Td (onnection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.26 186.95 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.15 186.95 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.92 186.95 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.07 186.95 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.40 186.95 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.68 186.95 Td (disrup) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.63 186.95 Td (tions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.51 186.95 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.06 186.95 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 173.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 173.75 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.72 173.75 Td (ognition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.07 173.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.51 173.75 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.16 173.75 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.57 173.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.12 173.75 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.19 173.75 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.31 173.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.17 173.75 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.32 173.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.90 173.75 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.59 173.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.85 173.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.54 173.75 Td (eser) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.73 173.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.59 173.75 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.64 173.75 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.08 173.75 Td ($50 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.09 173.75 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.55 173.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.83 173.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.94 173.75 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.85 173.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.97 173.75 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.02 173.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.17 173.75 Td (abric ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.51 173.75 Td (pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.74 173.75 Td (chase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.49 173.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.05 173.75 Td (ommitmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.58 173.75 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.84 173.75 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 160.55 Td ($36 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.30 160.55 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.76 160.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.08 160.55 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.08 160.55 Td (ectly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.96 160.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.65 160.55 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.82 160.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.38 160.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.21 160.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.79 160.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.16 160.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.67 160.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.98 160.55 Td (xpect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.22 160.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.04 160.55 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.31 160.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.04 160.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.81 160.55 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.96 160.55 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.83 160.55 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.99 160.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.11 160.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.61 160.55 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.64 160.55 Td (as) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.09 160.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.65 160.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.48 160.55 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.92 160.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.33 160.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.63 160.55 Td (xpect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.87 160.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.69 160.55 Td (selling ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 147.35 Td (prices. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 128.15 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 128.15 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.54 128.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.22 128.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.32 128.15 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.31 128.15 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.66 128.15 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.82 128.15 Td (gin) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.64 128.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.04 128.15 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.29 128.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.60 128.15 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.12 128.15 Td (cludes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.28 128.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.88 128.15 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.65 128.15 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.80 128.15 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.75 128.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.44 128.15 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.61 128.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.17 128.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.08 128.15 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.47 128.15 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.55 128.15 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.73 128.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.47 128.15 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.70 128.15 Td (51.5 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.86 128.15 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.78 128.15 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.58 128.15 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.27 128.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.67 128.15 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.60 128.15 Td (decline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.46 128.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.27 128.15 Td (180 ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 114.95 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.40 114.95 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.18 114.95 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.40 114.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.96 114.95 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.28 114.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.76 114.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.34 114.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.36 114.95 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.36 114.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.20 114.95 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.84 114.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.81 114.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.50 114.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.87 114.95 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.27 114.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.76 114.95 Td (decline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.19 114.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.72 114.95 Td (Eur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.53 114.95 Td (ope? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.65 114.95 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.18 114.95 Td (wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.42 114.95 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.25 114.95 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.88 114.95 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.62 114.95 Td (gin, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.07 114.95 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.87 114.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.03 114.95 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.44 114.95 Td (fit ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 101.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.11 101.75 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.32 101.75 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.96 101.75 Td (eases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.73 101.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.47 101.75 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.99 101.75 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.27 101.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.69 101.75 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.15 101.75 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.20 101.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.41 101.75 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.13 101.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.76 101.75 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.49 101.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.41 101.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.63 101.75 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.15 101.75 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.58 101.75 Td (oportion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.54 101.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.64 101.75 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.46 101.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.72 101.75 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.00 101.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.76 101.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.75 101.75 Td (-mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.86 101.75 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.29 101.75 Td (mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.83 101.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.24 101.75 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.17 101.75 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 88.55 Td (channels. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.03 88.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.72 88.55 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.31 88.55 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.41 88.55 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.15 88.55 Td (gins ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.62 88.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.75 88.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.08 88.55 Td (global ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.84 88.55 Td (D) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.49 88.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.62 88.55 Td (C ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.18 88.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.44 88.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.20 88.55 Td (ell ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.42 88.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.68 88.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.80 88.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.13 88.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.76 88.55 Td (Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.30 88.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.56 88.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.25 88.55 Td (egion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.70 88.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.47 88.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.63 88.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.79 88.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.79 88.55 Td (line ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.78 88.55 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.32 88.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.95 88.55 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.47 88.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.70 88.55 Td (er ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 75.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.47 75.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.57 75.35 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.50 75.35 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.35 75.35 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.98 75.35 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.89 75.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.88 75.35 Td (Asia? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.41 75.35 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.88 75.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.71 75.35 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.28 75.35 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.02 75.35 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.66 75.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.32 75.35 Td (ose ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.06 75.35 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.25 75.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.83 75.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.79 75.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.89 75.35 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.30 75.35 Td (fit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.03 75.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.35 75.35 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.78 75.35 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.42 75.35 Td (eases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.40 75.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.40 75.35 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.83 75.35 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.56 75.35 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.00 75.35 Td (oportion ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 62.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.64 62.15 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.00 62.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.79 62.15 Td (China.) Tj ET Q endstream endobj 9 0 obj <> endobj 10 0 obj <> stream BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 729.75 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 729.75 Td (Selling) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.12 729.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.76 729.75 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.86 729.75 Td (ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.51 729.75 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.44 729.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.49 729.75 Td (adminis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.34 729.75 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.82 729.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.15 729.75 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.77 729.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.11 729.75 Td (\(SG&A\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.39 729.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.76 729.75 Td (xpenses) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.47 729.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.28 729.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.04 729.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.21 729.75 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.49 729.75 Td ($551 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.59 729.75 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.06 729.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.61 729.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.68 729.75 Td (14 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.64 729.75 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.57 729.75 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.37 729.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.86 729.75 Td (decline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.87 729.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.43 729.75 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.76 729.75 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.58 716.55 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.97 716.55 Td ($638 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.86 716.55 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.33 716.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.92 716.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.81 716.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.34 716.55 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.77 716.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.00 716.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.90 716.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.79 716.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.32 716.55 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.69 716.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.53 716.55 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.00 716.55 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.37 716.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.96 716.55 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.42 716.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.31 716.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.84 716.55 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.18 716.55 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.13 716.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.36 716.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.26 716.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.00 716.55 Td (2020 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.90 716.55 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.78 716.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.55 716.55 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.70 716.55 Td (VID-19 ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 703.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 703.35 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.85 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.42 703.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.48 703.35 Td (non-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.77 703.35 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.93 703.35 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.31 703.35 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.40 703.35 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.98 703.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.95 703.35 Td ($60 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.48 703.35 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.75 703.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.87 703.35 Td (asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.15 703.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.65 703.35 Td (impairmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.30 703.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.10 703.35 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.96 703.35 Td (associa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.98 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.55 703.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.61 703.35 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.27 703.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.01 703.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.57 703.35 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.78 703.35 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.10 703.35 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.17 703.35 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.28 703.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.46 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.04 703.35 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.53 703.35 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 690.15 Td (flee) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.77 690.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.94 690.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.25 690.15 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.64 690.15 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.73 690.15 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.99 690.15 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.63 690.15 Td ($28 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.84 690.15 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.31 690.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.80 690.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.49 690.15 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.65 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.22 690.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.96 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.53 690.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.82 690.15 Td (cus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.43 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.01 690.15 Td (omer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.39 690.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.08 690.15 Td (eceiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.01 690.15 Td (ables. ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 670.95 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.54 670.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.22 670.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.06 670.95 Td (SG&A) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.69 670.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.09 670.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.22 670.95 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 670.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.59 670.95 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.92 670.95 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.68 670.95 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.91 670.95 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.62 670.95 Td (declined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.01 670.95 Td ($157 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.71 670.95 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.57 670.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.15 670.95 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.35 670.95 Td ($462 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.05 670.95 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.52 670.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.66 670.95 Td (25 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.21 670.95 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.14 670.95 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.94 670.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.03 670.95 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.31 670.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.08 670.95 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.78 670.95 Td (than ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.70 670.95 Td ($619 ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 657.75 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.46 657.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.50 657.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.63 657.75 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.31 657.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.28 657.75 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.16 657.75 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.38 657.75 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.73 657.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.08 657.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.05 657.75 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.87 657.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.71 657.75 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.34 657.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.13 657.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.82 657.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.20 657.75 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.41 657.75 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.21 657.75 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.39 657.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.94 657.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.89 657.75 Td (tial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.93 657.75 Td (decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.53 657.75 Td (eases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.39 657.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.73 657.75 Td (selling ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.08 657.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.38 657.75 Td (xpenses, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 644.55 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.91 644.55 Td (ertising) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.33 644.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.92 644.55 Td (adminis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.76 644.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.06 644.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.22 644.55 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.86 644.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.42 644.55 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.40 644.55 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.23 644.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.90 644.55 Td (dis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.38 644.55 Td (tribution, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.36 644.55 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.52 644.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.66 644.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.22 644.55 Td (onnection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.34 644.55 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.03 644.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.80 644.55 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.95 644.55 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.09 644.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.76 644.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.54 644.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.10 644.55 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.31 644.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.63 644.55 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.70 644.55 Td (s ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 631.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 631.40 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.85 631.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.42 631.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.16 631.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.72 631.40 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.70 631.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.05 631.40 Td (-r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.10 631.40 Td (eduction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.06 631.40 Td (initia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.27 631.40 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.34 631.40 Td (es. ) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 612.15 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 612.15 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.03 612.15 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.83 612.15 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.00 612.15 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.72 612.15 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.82 612.15 Td (es ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.24 612.15 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.89 612.15 Td ($67 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.11 612.15 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.57 612.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.07 612.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.84 612.15 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.00 612.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.97 612.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.66 612.15 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.69 612.15 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.17 612.15 Td (ded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.70 612.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.50 612.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.93 612.15 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.26 612.15 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.12 612.15 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.35 612.15 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.15 612.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.80 612.15 Td (2020 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.60 612.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.39 612.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.95 612.15 Td (onnection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.72 612.15 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.07 612.15 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 598.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 598.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.77 598.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.08 598.95 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.16 598.95 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.35 598.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.04 598.95 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.69 598.95 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.31 598.95 Td (initia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.52 598.95 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.59 598.95 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.69 598.95 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.18 598.95 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.90 598.95 Td (designed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.08 598.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.65 598.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.34 598.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.03 598.95 Td (educe ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.08 598.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.64 598.95 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.62 598.95 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.24 598.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.42 598.95 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.80 598.95 Td (eamline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.52 598.95 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.18 598.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.35 598.95 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.33 598.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.04 598.95 Td (support ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 585.75 Td (agility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.96 585.75 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.55 585.75 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.98 585.75 Td (action ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.51 585.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.26 585.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.82 585.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.03 585.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.82 585.75 Td (announced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.73 585.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.31 585.75 Td (oda) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.95 585.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.75 585.75 Td (includes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.38 585.75 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.24 585.75 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.73 585.75 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.31 585.75 Td (xima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.56 585.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.12 585.75 Td (ely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.92 585.75 Td (15 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.88 585.75 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.81 585.75 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.61 585.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.11 585.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.80 585.75 Td (eduction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.09 585.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.06 585.75 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 572.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 572.55 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.77 572.55 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.11 572.55 Td (global ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.81 572.55 Td (non-r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.22 572.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.64 572.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.19 572.55 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.13 572.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.58 572.55 Td (non-manuf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.07 572.55 Td (acturing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.40 572.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.88 572.55 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.85 572.55 Td (aniz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.59 572.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.76 572.55 Td (tion, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.92 572.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.18 572.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.83 572.55 Td (oughly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.50 572.55 Td (700 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.85 572.55 Td (positions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.72 572.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.17 572.55 Td (is ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 559.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.95 559.35 Td (ticipa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.28 559.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.84 559.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.58 559.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.16 559.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.45 559.35 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.19 559.35 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.99 559.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.17 559.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.72 559.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.67 559.35 Td (tially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.66 559.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.22 559.35 Td (omple) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.53 559.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.09 559.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.83 559.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.62 559.35 Td (2020.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 540.20 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 540.20 Td (Oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.55 540.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.88 540.20 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.46 540.20 Td (loss ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.81 540.20 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.92 540.20 Td ($448 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.18 540.20 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.64 540.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.59 540.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.28 540.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.66 540.20 Td (flect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.23 540.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.44 540.20 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.72 540.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.49 540.20 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.75 540.20 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.48 540.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.05 540.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.26 540.20 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.70 540.20 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.22 540.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.99 540.20 Td (ell ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.47 540.20 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.99 540.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.88 540.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.57 540.20 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.61 540.20 Td (ognition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.63 540.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.74 540.20 Td ($67 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.42 540.20 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.84 540.20 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 527.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 527.00 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.34 527.00 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.12 527.00 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.51 527.00 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.60 527.00 Td (es, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.17 527.00 Td ($87 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.95 527.00 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.41 527.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.46 527.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.67 527.00 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.44 527.00 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.59 527.00 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.94 527.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.63 527.00 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.79 527.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.36 527.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.67 527.00 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.79 527.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.65 527.00 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.80 527.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.38 527.00 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.06 527.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.10 527.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.66 527.00 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.64 527.00 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.67 527.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.55 527.00 Td ($88 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.33 527.00 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.80 527.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.85 527.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.06 527.00 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.83 527.00 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.98 527.00 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.33 527.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.02 527.00 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.18 527.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 527.00 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 513.80 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.06 513.80 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.44 513.80 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.53 513.80 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.79 513.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.92 513.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.04 513.80 Td (cus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.65 513.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.23 513.80 Td (omer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.61 513.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.30 513.80 Td (eceiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.23 513.80 Td (ables ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.06 513.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.38 513.80 Td (asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.67 513.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.84 513.80 Td (impairmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.49 513.80 Td (ts. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 494.60 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 494.60 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.54 494.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.22 494.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.48 494.60 Td (EBIT) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.39 494.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.21 494.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.95 494.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.34 494.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.42 494.60 Td (loss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.17 494.60 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.14 494.60 Td ($206 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.26 494.60 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.73 494.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.29 494.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.98 494.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.35 494.60 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.34 494.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.10 494.60 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.01 494.60 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.13 494.60 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.72 494.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.41 494.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.83 494.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.69 494.60 Td (enue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.01 494.60 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.52 494.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.50 494.60 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.27 494.60 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.42 494.60 Td (VID-19, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.28 494.60 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.69 494.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.43 494.60 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 481.40 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.88 481.40 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.93 481.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.14 481.40 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.85 481.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.03 481.40 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.75 481.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.22 481.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.64 481.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.20 481.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.41 481.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.72 481.40 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.80 481.40 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.59 481.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.15 481.40 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.13 481.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.47 481.40 Td (-r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.53 481.40 Td (eduction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.49 481.40 Td (initia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.69 481.40 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.76 481.40 Td (es. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.80 481.40 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 462.20 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 462.20 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.54 462.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.22 462.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.68 462.20 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.05 462.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.88 462.20 Td (loss) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.27 462.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.29 462.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.03 462.20 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.61 462.20 Td ($192 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.93 462.20 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.40 462.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.41 462.20 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.00 462.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.56 462.20 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.89 462.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.16 462.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.74 462.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.55 462.20 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.29 462.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.85 462.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.12 462.20 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.32 462.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.02 462.20 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.88 462.20 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.96 462.20 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.13 462.20 Td ($69 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.88 462.20 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.34 462.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.36 462.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.68 462.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.63 462.20 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.48 462.20 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.71 462.20 Td (er ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 449.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.64 449.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.07 449.00 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.33 449.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.17 449.00 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.81 449.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.04 449.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.73 449.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.10 449.00 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.76 449.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.19 449.00 Td (decline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.88 449.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.67 449.00 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.40 449.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.97 449.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.71 449.00 Td (EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.10 449.00 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.37 449.00 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 429.80 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 429.80 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.54 429.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.22 429.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.62 429.80 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.51 429.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.90 429.80 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.84 429.80 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.14 429.80 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.65 429.80 Td (e) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.19 429.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.14 429.80 Td (declined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.08 429.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.66 429.80 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.41 429.80 Td ($\(0.48\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.16 429.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.11 429.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.67 429.80 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.00 429.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.20 429.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.78 429.80 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.53 429.80 Td ($0.17) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.61 429.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.56 429.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.69 429.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.28 429.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.17 429.80 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.95 429.80 Td (prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.40 429.80 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.66 429.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.51 429.80 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.04 429.80 Td (period. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 410.60 Td (Additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.94 410.60 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.18 410.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.30 410.60 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.89 410.60 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.59 410.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.28 410.60 Td (eg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.72 410.60 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.68 410.60 Td (ding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.84 410.60 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.58 410.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.14 410.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.30 410.60 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.14 410.60 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.45 410.60 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.89 410.60 Td (ofit, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.90 410.60 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.64 410.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.21 410.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.36 410.60 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.20 410.60 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.51 410.60 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.25 410.60 Td (gin, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.38 410.60 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.12 410.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.68 410.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.84 410.60 Td (SG&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.79 410.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.44 410.60 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.17 410.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.74 410.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.90 410.60 Td (EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.25 410.60 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 397.40 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.73 397.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.30 397.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.64 397.40 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.22 397.40 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.96 397.40 Td (gin, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.27 397.40 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.00 397.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.57 397.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.91 397.40 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.11 397.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.88 397.40 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.74 397.40 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.89 397.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.81 397.40 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.54 397.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.11 397.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.45 397.40 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.62 397.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.96 397.40 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.19 397.40 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.37 397.40 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.41 397.40 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.71 397.40 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.37 397.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.14 397.40 Td (ell ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.75 397.40 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.41 397.40 Td (amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.72 397.40 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.80 397.40 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.27 397.40 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.19 397.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.76 397.40 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 384.20 Td (abo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.80 384.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.66 384.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.02 384.20 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.48 384.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.63 384.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.19 384.20 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.94 384.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.49 384.20 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.44 384.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.79 384.20 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.11 384.20 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.87 384.20 Td (basis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.68 384.20 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.87 384.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.91 384.20 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.39 384.20 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.35 384.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.70 384.20 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.66 384.20 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.22 384.20 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.52 384.20 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.92 384.20 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.63 384.20 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.06 384.20 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.82 384.20 Td (vided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.22 384.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.39 384.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.95 384.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.77 384.20 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.68 384.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.72 384.20 Td (this ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 371.00 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.47 371.00 Td (ess ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.03 371.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.72 371.00 Td (elease.) Tj ET Q endstream endobj 11 0 obj <> endobj 12 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (Sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.29 729.75 Td (ond) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.01 729.75 Td (-Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.84 729.75 Td (er R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.81 729.75 Td (egional Ov) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.24 729.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.78 729.75 Td (vie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.17 729.75 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 713.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.78 713.55 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.23 713.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.97 713.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.66 713.55 Td (egional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.70 713.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.89 713.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.06 713.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.75 713.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.17 713.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.03 713.55 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.33 713.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.64 713.55 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.30 713.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.47 713.55 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.12 713.55 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.99 713.55 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.54 713.55 Td (\(loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.62 713.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.75 713.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.87 713.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.30 713.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.52 713.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.32 713.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.28 713.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.24 713.55 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.96 713.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.13 713.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.25 713.55 Td (orth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.84 713.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.63 713.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.05 713.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.60 713.55 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.14 713.55 Td (belo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.67 713.55 Td (w:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178.5 683.05 m 238.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 238.5 683.05 m 244.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 244.5 683.05 m 304.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 683.05 m 310.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 310.5 683.05 m 365.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 683.05 m 431.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 683.05 m 437.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 683.05 m 497.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 683.05 m 503.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 683.05 m 558.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178.5 669.05 m 238.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 238.5 683.05 m 244.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 238.5 669.05 m 244.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 244.5 683.05 m 304.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 244.5 669.05 m 304.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 669.05 m 431.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 683.05 m 437.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 669.05 m 437.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 683.05 m 497.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 669.05 m 497.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 646.05 m 172.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178.5 669.05 m 238.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178.5 646.05 m 238.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 244.5 669.05 m 304.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 244.5 646.05 m 304.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 310.5 646.05 m 365.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 669.05 m 431.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 646.05 m 431.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 669.05 m 497.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 646.05 m 497.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 646.05 m 558.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178.5 646.05 m 238.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 244.5 646.05 m 304.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 646.05 m 431.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 646.05 m 497.5 646.05 l s BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.30 687.80 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.56 687.80 Td (t R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.40 687.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.77 687.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.77 687.80 Td (enues) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.90 687.80 Td (Oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.11 687.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.29 687.80 Td (ting Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.09 687.80 Td (ome \(Loss\) *) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.70 673.80 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.89 673.80 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.95 673.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.95 659.80 Td (% Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.30 659.80 Td (ease) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.95 650.80 Td (\(Decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.58 650.80 Td (ease\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.70 673.80 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.89 673.80 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.95 673.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.95 659.80 Td (% Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.30 659.80 Td (ease) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.95 650.80 Td (\(Decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.58 650.80 Td (ease\)) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 650.55 Td (\($ millions\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 183.20 650.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.12 650.80 Td (y 24, 2020) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.20 650.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.12 650.80 Td (y 26, 2019) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.20 650.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.12 650.80 Td (y 24, 2020) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.20 650.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.04 650.80 Td (y 26, 2019) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 635.30 Td (Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.59 635.30 Td (as) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.00 635.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.85 635.30 Td (283) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.00 635.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.90 635.30 Td (693) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.30 635.30 Td (\(59) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.80 635.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 635.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.15 635.30 Td (\(38) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 635.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 635.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.90 635.30 Td (102) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.70 635.30 Td (\(137) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 635.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 621.30 Td (Eur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.90 621.30 Td (ope) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.00 621.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.85 621.30 Td (129) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.00 621.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.90 621.30 Td (398) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.30 621.30 Td (\(68) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.80 621.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 621.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.15 621.30 Td (\(68) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 621.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 621.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.45 621.30 Td (59) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.70 621.30 Td (\(215) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 621.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 607.30 Td (Asia) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.00 607.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.45 607.30 Td (86) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.00 607.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.90 607.30 Td (222) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.30 607.30 Td (\(61) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.80 607.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 607.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.15 607.30 Td (\(29) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.65 607.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 607.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.45 607.30 Td (17) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.70 607.30 Td (\(268) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 607.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 593.75 Td (* Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.85 593.75 Td (e: R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.32 593.75 Td (egional operating inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.28 593.75 Td (ome is equal t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.13 593.75 Td (o regional Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.85 593.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.77 593.75 Td (ed EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.79 593.75 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 574.55 Td (?) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 574.55 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.98 574.55 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.34 574.55 Td (Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.64 574.55 Td (as) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.46 574.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.63 574.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.83 574.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.94 574.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.63 574.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.05 574.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.91 574.55 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.14 574.55 Td (declined ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 266.56 574.55 Td (59 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.13 574.55 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.06 574.55 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.86 574.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.55 574.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.97 574.55 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.98 574.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.68 574.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.37 574.55 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.82 574.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.50 574.55 Td (basis. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.88 574.55 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.92 574.55 Td (decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.52 574.55 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.46 574.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.19 574.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.39 574.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.50 574.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.19 574.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.61 574.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.47 574.55 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.70 574.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.44 574.55 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 561.35 Td (acr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.58 561.35 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.29 561.35 Td (channels ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.15 561.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.28 561.35 Td (br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.67 561.35 Td (ands ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.11 561.35 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.45 561.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.02 561.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.13 561.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.37 561.35 Td (impacts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.67 561.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.14 561.35 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.91 561.35 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.05 561.35 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.66 561.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.79 561.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.03 561.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.60 561.35 Td (empor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.05 561.35 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.21 561.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.49 561.35 Td (closur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.24 561.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.02 561.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.48 561.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.04 561.35 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.25 561.35 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.99 561.35 Td (-oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.02 561.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.19 561.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 561.35 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 548.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.89 548.20 Td (thir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.56 548.20 Td (d-party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.31 548.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.00 548.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.42 548.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.97 548.20 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.34 548.20 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.23 548.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.39 548.20 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.54 548.20 Td (acr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.12 548.20 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.59 548.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.58 548.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.27 548.20 Td (egion. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.86 548.20 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.53 548.20 Td (majority ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.10 548.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.32 548.20 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.09 548.20 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.98 548.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.14 548.20 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.29 548.20 Td (closed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.88 548.20 Td (mid-Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.69 548.20 Td (ch ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.18 548.20 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 535.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 535.00 Td (emained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.37 535.00 Td (closed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.49 535.00 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.61 535.00 Td (ough ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.75 535.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.28 535.00 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.90 535.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.65 535.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.18 535.00 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.41 535.00 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.61 535.00 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.98 535.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.19 535.00 Td (decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.78 535.00 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.89 535.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.79 535.00 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.98 535.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.26 535.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.95 535.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.37 535.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.23 535.00 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.63 535.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.37 535.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.54 535.00 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.52 535.00 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.57 535.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.78 535.00 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.50 535.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.77 535.00 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.50 535.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.07 535.00 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.91 535.00 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.67 535.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.55 535.00 Td (th ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 521.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.24 521.80 Td (e-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.64 521.80 Td (ommer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.16 521.80 Td (ce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.22 521.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.91 521.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.33 521.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.19 521.80 Td (enue; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.57 521.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.78 521.80 Td (ft) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.70 521.80 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.94 521.80 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.92 521.80 Td (initial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.69 521.80 Td (slo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.27 521.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.04 521.80 Td (do) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.58 521.80 Td (wn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.15 521.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.39 521.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.08 521.80 Td (esponse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.93 521.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.50 521.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.24 521.80 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.01 521.80 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.16 521.80 Td (VID-19, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.13 521.80 Td (online ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.95 521.80 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.24 521.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.45 521.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.70 521.80 Td (fic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.16 521.80 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.68 521.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.55 521.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.11 521.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.32 521.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.63 521.80 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.70 521.80 Td (s ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 508.60 Td (e-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.40 508.60 Td (ommer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.92 508.60 Td (ce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.89 508.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.66 508.60 Td (eb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.86 508.60 Td (sit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.25 508.60 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.87 508.60 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.51 508.60 Td (eased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.65 508.60 Td (partw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.96 508.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.03 508.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.85 508.60 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.97 508.60 Td (ough ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.35 508.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.13 508.60 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.36 508.60 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.72 508.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.31 508.60 Td (acceler) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.96 508.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.13 508.60 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.14 508.60 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.26 508.60 Td (ough ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.64 508.60 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.11 508.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.94 508.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.08 508.60 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.53 508.60 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.39 508.60 Td (.S. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 495.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 495.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.77 495.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.51 495.40 Td (-oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.54 495.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.71 495.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.27 495.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.93 495.40 Td (e-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.33 495.40 Td (ommer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.85 495.40 Td (ce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.37 495.40 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.57 495.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.65 495.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.34 495.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.76 495.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.62 495.40 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.83 495.40 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.70 495.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.12 495.40 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.38 495.40 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.66 495.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.53 495.40 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.44 495.40 Td (100 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.57 495.40 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.50 495.40 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.30 495.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.38 495.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.94 495.40 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.27 495.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.92 495.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.50 495.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.70 495.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.04 495.40 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.27 495.40 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.53 495.40 Td (th ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 482.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.64 482.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.07 482.20 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.33 482.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.17 482.20 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.65 482.20 Td (.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 463.00 Td (Oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.15 463.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.31 463.00 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.90 463.00 Td (loss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.26 463.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.38 463.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.44 463.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.81 463.00 Td (Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.35 463.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.35 463.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.09 463.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.08 463.00 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.54 463.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.12 463.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.34 463.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.70 463.00 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.61 463.00 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.73 463.00 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.93 463.00 Td (impacts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.36 463.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.94 463.00 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.71 463.00 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.86 463.00 Td (VID-19, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.32 463.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.32 463.00 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.60 463.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.37 463.00 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.10 463.00 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.29 463.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.40 463.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.09 463.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.51 463.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.37 463.00 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.61 463.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.37 463.00 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.54 463.00 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 449.80 Td (only ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.36 449.80 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.02 449.80 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.07 449.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.29 449.80 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.00 449.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.96 449.80 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.69 449.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.94 449.80 Td (declines ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.72 449.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.30 449.80 Td (discr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.25 449.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.67 449.80 Td (tionar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.61 449.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.87 449.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.97 449.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.78 449.80 Td (ariable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.73 449.80 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.86 449.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.17 449.80 Td (xpenses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.32 449.80 Td (driv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.32 449.80 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.85 449.80 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.57 449.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.83 449.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.04 449.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.60 449.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.81 449.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.12 449.80 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.20 449.80 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.77 449.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.33 449.80 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.31 449.80 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 436.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 436.60 Td (eduction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.65 436.60 Td (initia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.85 436.60 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.92 436.60 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.19 436.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.98 436.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.67 436.60 Td (esponse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.06 436.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.64 436.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.93 436.60 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.70 436.60 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.84 436.60 Td (VID-19.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 417.40 Td (?) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 417.40 Td (In ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.26 417.40 Td (Eur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.30 417.40 Td (ope) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 132.66 417.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.11 417.40 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.30 417.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.69 417.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.38 417.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.80 417.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.66 417.40 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.17 417.40 Td (declined ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.86 417.40 Td (68 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.72 417.40 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.65 417.40 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.45 417.40 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.13 417.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.84 417.40 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.13 417.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.10 417.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.79 417.40 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.24 417.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.20 417.40 Td (basis. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.86 417.40 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.38 417.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 417.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.46 417.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.88 417.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.74 417.40 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.25 417.40 Td (decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.85 417.40 Td (eased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.85 417.40 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.59 417.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.16 417.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.67 417.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.31 417.40 Td (impact ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 404.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.80 404.20 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.57 404.20 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.72 404.20 Td (VID-19, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.40 404.20 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.90 404.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.48 404.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.78 404.20 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.30 404.20 Td (cep) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.15 404.20 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.59 404.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.39 404.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.96 404.20 Td (e-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.37 404.20 Td (ommer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.89 404.20 Td (ce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.65 404.20 Td (business, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.28 404.20 Td (wher) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.09 404.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.20 404.20 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.85 404.20 Td (easing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.02 404.20 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.85 404.20 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.61 404.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.49 404.20 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.60 404.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.21 404.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.38 404.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.94 404.20 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.36 404.20 Td (acceler) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.01 404.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.18 404.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 404.20 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 391.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.58 391.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.10 391.00 Td (35 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.98 391.00 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.90 391.00 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.71 391.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.11 391.00 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.95 391.00 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.71 391.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.59 391.00 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.78 391.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.81 391.00 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.28 391.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.98 391.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.19 391.00 Td (ft) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.11 391.00 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.14 391.00 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.92 391.00 Td (initial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.47 391.00 Td (slo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.06 391.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.82 391.00 Td (do) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.36 391.00 Td (wn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.73 391.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.76 391.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.45 391.00 Td (esponse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.08 391.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.66 391.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.18 391.00 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.95 391.00 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.10 391.00 Td (VID-19. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.90 391.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.62 391.00 Td (Compan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.70 391.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.44 391.00 Td (-oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.47 391.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.64 391.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.20 391.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.18 391.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 377.80 Td (thir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.67 377.80 Td (d-party ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.48 377.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.17 377.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.58 377.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.13 377.80 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.56 377.80 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.44 377.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.61 377.80 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.81 377.80 Td (beg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.04 377.80 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.20 377.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.77 377.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.68 377.80 Td (close ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.55 377.80 Td (mid-Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.35 377.80 Td (ch, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.64 377.80 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.60 377.80 Td (some ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.07 377.80 Td (mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.61 377.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.02 377.80 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.12 377.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.81 377.80 Td (eopening ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.71 377.80 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.43 377.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.52 377.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.57 377.80 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.71 377.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.98 377.80 Td (April ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 364.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.31 364.60 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.70 364.60 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.49 364.60 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.85 364.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.27 364.60 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.54 364.60 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.49 364.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.13 364.60 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.60 364.60 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.86 364.60 Td (.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 345.40 Td (Eur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.81 345.40 Td (ope's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.96 345.40 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.62 345.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.79 345.40 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.32 345.40 Td (loss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.61 345.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.35 345.40 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.29 345.40 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.68 345.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.26 345.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.43 345.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.73 345.40 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.64 345.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.76 345.40 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.90 345.40 Td (impacts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.26 345.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.78 345.40 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.55 345.40 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.70 345.40 Td (VID-19, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.11 345.40 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.04 345.40 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.33 345.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.09 345.40 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.77 345.40 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.96 345.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.01 345.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.70 345.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.12 345.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.98 345.40 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.15 345.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.92 345.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.08 345.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.92 345.40 Td (only ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 332.20 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.19 332.20 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.24 332.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.45 332.20 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.17 332.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.65 332.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.38 332.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.16 332.20 Td (declines ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.47 332.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.57 332.20 Td (discr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.52 332.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.94 332.20 Td (tionar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.88 332.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.66 332.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.29 332.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.10 332.20 Td (ariable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.57 332.20 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.24 332.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.54 332.20 Td (xpenses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.22 332.20 Td (driv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.22 332.20 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.27 332.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.00 332.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.78 332.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.52 332.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.08 332.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.29 332.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.60 332.20 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.67 332.20 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.78 332.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.34 332.20 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 332.20 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 319.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 319.00 Td (eduction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.65 319.00 Td (initia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.85 319.00 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.92 319.00 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.19 319.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.98 319.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.67 319.00 Td (esponse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.06 319.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.64 319.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.93 319.00 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.70 319.00 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.84 319.00 Td (VID-19.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 299.80 Td (?) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 299.80 Td (In ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.09 299.80 Td (Asia) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.28 299.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.57 299.80 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.76 299.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.99 299.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.68 299.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.10 299.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.96 299.80 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.31 299.80 Td (decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.91 299.80 Td (eased ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.75 299.80 Td (61 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.44 299.80 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.37 299.80 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.17 299.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.85 299.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.40 299.80 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.52 299.80 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.33 299.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.02 299.80 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.48 299.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.28 299.80 Td (basis. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.77 299.80 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.93 299.80 Td (decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.52 299.80 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.59 299.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.43 299.80 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.63 299.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.85 299.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.54 299.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.96 299.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.83 299.80 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.18 299.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.92 299.80 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.03 299.80 Td (acr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.61 299.80 Td (oss ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 286.60 Td (channels ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.46 286.60 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.40 286.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.97 286.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.68 286.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.52 286.60 Td (impacts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.42 286.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.48 286.60 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.25 286.60 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.40 286.60 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.60 286.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.33 286.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.17 286.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.73 286.60 Td (empor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.18 286.60 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.34 286.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.22 286.60 Td (closur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.97 286.60 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.65 286.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.71 286.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.27 286.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.48 286.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.36 286.60 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.02 286.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.19 286.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.76 286.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.91 286.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.64 286.60 Td (thir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.32 286.60 Td (d-party ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 273.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 273.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.10 273.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.65 273.40 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.78 273.40 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.67 273.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.83 273.40 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.73 273.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.84 273.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.59 273.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.28 273.40 Td (egion. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.62 273.40 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.40 273.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.81 273.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.36 273.40 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.49 273.40 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.37 273.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.54 273.40 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.44 273.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.55 273.40 Td (China ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.57 273.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.21 273.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.95 273.40 Td (neighboring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.39 273.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.95 273.40 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.21 273.40 Td (tries ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.84 273.40 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.47 273.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.96 273.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.73 273.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.89 273.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.17 273.40 Td (impact) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 273.40 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 260.20 Td (earlier ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.40 260.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.13 260.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.58 260.20 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.35 260.20 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.50 260.20 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.27 260.20 Td (beg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.49 260.20 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.01 260.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.59 260.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.86 260.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.55 260.20 Td (eopen ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.33 260.20 Td (their ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.09 260.20 Td (door) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.12 260.20 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.89 260.20 Td (mid-Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.70 260.20 Td (ch ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.60 260.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.90 260.20 Td (sa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.40 260.20 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.73 260.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.86 260.20 Td (oot ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.61 260.20 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.91 260.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.11 260.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.36 260.20 Td (fic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.36 260.20 Td (impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.11 260.20 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.87 260.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.73 260.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.67 260.20 Td (sequen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.15 260.20 Td (tially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.13 260.20 Td (during ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 247.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.96 247.00 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.19 247.00 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.55 247.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.32 247.00 Td (wher) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.13 247.00 Td (eas ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.20 247.00 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.08 247.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.25 247.00 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.37 247.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.70 247.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.66 247.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.35 247.00 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.00 247.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.71 247.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.89 247.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.85 247.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.54 247.00 Td (egion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.32 247.00 Td (closed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.88 247.00 Td (mid-Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.69 247.00 Td (ch ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.14 247.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.99 247.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.68 247.00 Td (emained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.79 247.00 Td (closed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.35 247.00 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.47 247.00 Td (ough ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 233.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.42 233.80 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.94 233.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.59 233.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.01 233.80 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.35 233.80 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.19 233.80 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.42 233.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.62 233.80 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.89 233.80 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.11 233.80 Td (-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.04 233.80 Td (ommer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.56 233.80 Td (ce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.17 233.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.86 233.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.28 233.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.14 233.80 Td (enue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.14 233.80 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.00 233.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.42 233.80 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.77 233.80 Td (signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.52 233.80 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.47 233.80 Td (tly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.14 233.80 Td (driv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.14 233.80 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.88 233.80 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.61 233.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.07 233.80 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.72 233.80 Td (eased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.50 233.80 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.80 233.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.00 233.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.25 233.80 Td (fic.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 214.60 Td (Asia's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.01 214.60 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.67 214.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.84 214.60 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.82 214.60 Td (loss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.56 214.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.30 214.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.69 214.60 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.54 214.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.11 214.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.73 214.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.48 214.60 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.39 214.60 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.51 214.60 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.10 214.60 Td (impacts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.92 214.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.89 214.60 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.66 214.60 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.81 214.60 Td (VID-19, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.66 214.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.05 214.60 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.33 214.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.10 214.60 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.22 214.60 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.42 214.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.92 214.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.61 214.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.03 214.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.89 214.60 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.51 214.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.28 214.60 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.44 214.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.73 214.60 Td (only ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.63 214.60 Td (partially ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 201.40 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.05 201.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.26 201.40 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.98 201.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.98 201.40 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.71 201.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.00 201.40 Td (declines ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.83 201.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.45 201.40 Td (discr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.40 201.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.81 201.40 Td (tionar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.76 201.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.05 201.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.20 201.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.00 201.40 Td (ariable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.00 201.40 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.18 201.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.48 201.40 Td (xpenses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.67 201.40 Td (driv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.67 201.40 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.24 201.40 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.97 201.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.26 201.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.52 201.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.08 201.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.29 201.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.60 201.40 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.68 201.40 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.30 201.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.86 201.40 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.83 201.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.84 201.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.53 201.40 Td (eduction ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 188.20 Td (initia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.20 188.20 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.27 188.20 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.54 188.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.33 188.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.02 188.20 Td (esponse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.41 188.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.99 188.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.28 188.20 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.05 188.20 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.20 188.20 Td (VID-19.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 166.00 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.83 166.00 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.50 166.00 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.57 166.00 Td (o-da) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.08 166.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.76 166.00 Td (e ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.79 166.00 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.09 166.00 Td ( R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.61 166.00 Td (esults) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.34 166.00 Td ( ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.78 166.00 Td (e included in the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.30 166.00 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.51 166.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.82 166.00 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.89 166.00 Td (s Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.53 166.00 Td (erly R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.61 166.00 Td (eport on F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.64 166.00 Td (orm 10-Q f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.08 166.00 Td (or the quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.86 166.00 Td (er ended ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 152.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.47 152.80 Td (y 24, 2020.) Tj ET Q endstream endobj 13 0 obj <> endobj 14 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (Cash Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.67 729.75 Td (w and Balance Shee) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.44 729.75 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 710.55 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 710.55 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.04 710.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.77 710.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.31 710.55 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.53 710.55 Td (equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.62 710.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.09 710.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.29 710.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.78 710.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.95 710.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.13 710.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.56 710.55 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.09 710.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.75 710.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.18 710.55 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.51 710.55 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.37 710.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.60 710.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.40 710.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.06 710.55 Td (2020 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.85 710.55 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.51 710.55 Td ($1,448 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.62 710.55 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.09 710.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.59 710.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.91 710.55 Td (short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.97 710.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.91 710.55 Td (erm ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 697.35 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.12 697.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.98 697.35 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.63 697.35 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.26 697.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.92 697.35 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.75 697.35 Td ($76 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.15 697.35 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.62 697.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.30 697.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.06 697.35 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.23 697.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.38 697.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.94 697.35 Td (omplemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.24 697.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.80 697.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.73 697.35 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.46 697.35 Td (y ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.11 697.35 Td ($448 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.09 697.35 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.56 697.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.23 697.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.32 697.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.13 697.35 Td (ailable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.17 697.35 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.49 697.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.10 697.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.66 697.35 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.87 697.35 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.26 697.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.95 697.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.37 697.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.23 697.35 Td (olving ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 684.15 Td (cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.34 684.15 Td (edit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.42 684.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.56 684.15 Td (acility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.94 684.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.30 684.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.99 684.15 Td (esulting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.85 684.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.77 684.15 Td (a ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.66 684.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.36 684.15 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.98 684.15 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.73 684.15 Td (liquidity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.89 684.15 Td (position) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.12 684.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.74 684.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.52 684.15 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.00 684.15 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.59 684.15 Td (xima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.83 684.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.40 684.15 Td (ely ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.99 684.15 Td ($2.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.11 684.15 Td (billion) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.57 684.15 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.96 684.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.34 684.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.76 684.15 Td (further ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.12 684.15 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.77 684.15 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.90 684.15 Td (liquidity ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 670.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.45 670.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.63 670.95 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.01 670.95 Td (eng) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.27 670.95 Td (then ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.61 670.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.18 670.95 Td (balance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.55 670.95 Td (shee) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.52 670.95 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.57 670.95 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.08 670.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.64 670.95 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.87 670.95 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.80 670.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.37 670.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.93 670.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.14 670.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.74 670.95 Td (dr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.21 670.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.63 670.95 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.12 670.95 Td (do) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.66 670.95 Td (wn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.93 670.95 Td ($300 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.85 670.95 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.95 670.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.15 670.95 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.29 670.95 Td (senior ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 657.75 Td (secur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.90 657.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.65 657.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.34 657.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.76 657.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.63 657.75 Td (olving ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.91 657.75 Td (cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.25 657.75 Td (edit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.21 657.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.36 657.75 Td (acility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.02 657.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.35 657.75 Td (issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.01 657.75 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.56 657.75 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.00 657.75 Td ($500 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.81 657.75 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.78 657.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.58 657.75 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.13 657.75 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.00 657.75 Td (eg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.45 657.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.61 657.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.18 657.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.16 657.75 Td (principal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.33 657.75 Td (amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.64 657.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.83 657.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.49 657.75 Td (its ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 644.55 Td (5.00% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.76 644.55 Td (senior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.87 644.55 Td (not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.02 644.55 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.18 644.55 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.61 644.55 Td (2025, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.05 644.55 Td (some ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.81 644.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.84 644.55 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.55 644.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.10 644.55 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.09 644.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.42 644.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.98 644.55 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.19 644.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.57 644.55 Td (ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.42 644.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.79 644.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.48 644.55 Td (edeem ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.86 644.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.03 644.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.11 644.55 Td (once ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.21 644.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.24 644.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.99 644.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.85 644.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.55 644.55 Td (time, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.16 644.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.33 644.55 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 631.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 631.40 Td (edemp) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.93 631.40 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.30 631.40 Td (prices ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.45 631.40 Td (specified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.90 631.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.78 631.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.30 631.40 Td (inden) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.54 631.40 Td (tur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.69 631.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.75 631.40 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.85 631.40 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.60 631.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.46 631.40 Td (erning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.61 631.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.13 631.40 Td (not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.28 631.40 Td (es. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.41 631.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.99 631.40 Td (Sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.55 631.40 Td (sequen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.04 631.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.30 631.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.88 631.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.26 631.40 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.49 631.40 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.38 631.40 Td (end, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.74 631.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.26 631.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.82 631.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.03 631.40 Td (y ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 618.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 618.15 Td (epaid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.34 618.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.10 618.15 Td ($300 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.23 618.15 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.51 618.15 Td (dr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.90 618.15 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.10 618.15 Td (wn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.56 618.15 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.97 618.15 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.30 618.15 Td (cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.65 618.15 Td (edit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.93 618.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.07 618.15 Td (acility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.45 618.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.01 618.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.70 618.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.08 618.15 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.08 618.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.84 618.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.40 618.15 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.61 618.15 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.92 618.15 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.00 618.15 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.12 618.15 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.30 618.15 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.64 618.15 Td (ong ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.22 618.15 Td (liquidity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.15 618.15 Td (position ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.17 618.15 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 604.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 604.95 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.08 604.95 Td (fidence ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.60 604.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.39 604.95 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.39 604.95 Td (ability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.16 604.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.74 604.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.03 604.95 Td (dr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.41 604.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.61 604.95 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.96 604.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.02 604.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.45 604.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.59 604.95 Td (acility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.23 604.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.03 604.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.45 604.95 Td (futur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.74 604.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.70 604.95 Td (if ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.07 604.95 Td (necessar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.21 604.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.46 604.95 Td (.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 585.75 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 585.75 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.71 585.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.39 585.75 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.69 585.75 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.51 585.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.38 585.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.54 585.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.10 585.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.91 585.75 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.81 585.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.84 585.75 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.64 585.75 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.98 585.75 Td (ond) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 244.34 585.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.21 585.75 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.44 585.75 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.62 585.75 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.65 585.75 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.95 585.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.82 585.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.56 585.75 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.00 585.75 Td ($283 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.17 585.75 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.64 585.75 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.28 585.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.15 585.75 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.64 585.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.20 585.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.41 585.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.72 585.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.79 585.75 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.97 585.75 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.15 585.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.25 585.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.46 585.75 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.99 585.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.40 585.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.06 585.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.39 585.75 Td (tio) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.82 585.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.69 585.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.43 585.75 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 572.55 Td (4.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.93 572.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.11 572.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.28 572.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.15 572.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.27 572.55 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.49 572.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.83 572.55 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.95 572.55 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.29 572.55 Td (ond) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 219.65 572.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.83 572.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.06 572.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.55 572.55 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.90 572.55 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.20 572.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.13 572.55 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.36 572.55 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.01 572.55 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.71 572.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.47 572.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.03 572.55 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.35 572.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.79 572.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.37 572.55 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.35 572.55 Td (1.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.28 572.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.46 572.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.63 572.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.50 572.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.62 572.55 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.84 572.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.18 572.55 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.30 572.55 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.64 572.55 Td (ond) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 559.35 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.23 559.35 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.12 559.35 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.85 559.35 Td (2019) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.15 559.35 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.48 559.35 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.09 559.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.67 559.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.05 559.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.56 559.35 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.21 559.35 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.31 559.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.19 559.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.03 559.35 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.01 559.35 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.99 559.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.26 559.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.67 559.35 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.57 559.35 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.69 559.35 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.05 559.35 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.32 559.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.06 559.35 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.83 559.35 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.98 559.35 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.86 559.35 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.02 559.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.53 559.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.09 559.35 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.31 559.35 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.62 559.35 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.69 559.35 Td (s ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 546.20 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.73 546.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.30 546.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.04 546.20 Td (EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.44 546.20 Td (.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 527.00 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 527.00 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.09 527.00 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.35 527.00 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.76 527.00 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.79 527.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.11 527.00 Td (tions) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 187.83 527.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.39 527.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.51 527.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.70 527.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.19 527.00 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.72 527.00 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.89 527.00 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.13 527.00 Td (six) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.72 527.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.27 527.00 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.54 527.00 Td (ths ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.85 527.00 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.56 527.00 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.86 527.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.42 527.00 Td (decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.01 527.00 Td (eased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.86 527.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.43 527.00 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.79 527.00 Td ($41 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.06 527.00 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.53 527.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.08 527.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.64 527.00 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.97 527.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.77 527.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.35 527.00 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.70 527.00 Td ($162 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.55 527.00 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 513.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.13 513.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.48 513.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.13 513.80 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.65 513.80 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.83 513.80 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 140.23 513.80 Td (six) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.82 513.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.53 513.80 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.80 513.80 Td (ths ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.28 513.80 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.15 513.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.45 513.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.91 513.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.60 513.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.98 513.80 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.86 513.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.51 513.80 Td (signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.26 513.80 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.21 513.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.60 513.80 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.01 513.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.89 513.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.54 513.80 Td (widespr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.95 513.80 Td (ead ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.18 513.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.75 513.80 Td (empor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.20 513.80 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.36 513.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.05 513.80 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.23 513.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.80 513.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.29 513.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.48 513.80 Td (closur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.23 513.80 Td (es ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 500.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.26 500.60 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.27 500.60 Td (signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.02 500.60 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.96 500.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.08 500.60 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.99 500.60 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.11 500.60 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.32 500.60 Td (impacts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.75 500.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.35 500.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.72 500.60 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.49 500.60 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.63 500.60 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.37 500.60 Td (pandemic. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.62 500.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.67 500.60 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.58 500.60 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.70 500.60 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.91 500.60 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.04 500.60 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.05 500.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.61 500.60 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.40 500.60 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.41 500.60 Td (om ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 487.40 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.66 487.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.83 487.40 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.99 487.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.68 487.40 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.85 487.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.41 487.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.74 487.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.31 487.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.19 487.40 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.96 487.40 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.10 487.40 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.48 487.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.21 487.40 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.86 487.40 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.32 487.40 Td (mitig) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.81 487.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.98 487.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.55 487.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.87 487.40 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.60 487.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.65 487.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.66 487.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.22 487.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.43 487.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.74 487.40 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.81 487.40 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.19 487.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.31 487.40 Td (ocus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.92 487.40 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.57 487.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.33 487.40 Td (orking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.52 487.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.08 487.40 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.20 487.40 Td (al ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 474.20 Td (manag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.19 474.20 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.60 474.20 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.63 474.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.53 474.20 Td (particular ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.28 474.20 Td (managing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.64 474.20 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.76 474.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.62 474.20 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.77 474.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.35 474.20 Td (ories, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.63 474.20 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.75 474.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.44 474.20 Td (educing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.20 474.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.63 474.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.19 474.20 Td (anceling ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.96 474.20 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.08 474.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.94 474.20 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.10 474.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.67 474.20 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.36 474.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.94 474.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.50 474.20 Td (ommitmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.02 474.20 Td (ts ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 461.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.89 461.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.58 461.00 Td (edeplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.35 461.00 Td (ying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.88 461.00 Td (basic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.47 461.00 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.59 461.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.45 461.00 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.60 461.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.18 461.00 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.87 461.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.91 461.00 Td (it) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.00 461.00 Td (ems ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.63 461.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.21 461.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.07 461.00 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.88 461.00 Td (sequen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.37 461.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.12 461.00 Td (seasons, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.15 461.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.79 461.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.56 461.00 Td (ell ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.14 461.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.78 461.00 Td (neg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.13 461.00 Td (otia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.31 461.00 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.54 461.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.85 461.00 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.65 461.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.21 461.00 Td (ended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.56 461.00 Td (pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.41 461.00 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 461.00 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 447.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.57 447.80 Td (erms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.45 447.80 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.79 447.80 Td (supplier) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.60 447.80 Td (s, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.13 447.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.99 447.80 Td (endor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.47 447.80 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.26 447.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.58 447.80 Td (landlor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.94 447.80 Td (ds, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.25 447.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.56 447.80 Td (vig) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.16 447.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.62 447.80 Td (ously ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.49 447.80 Td (pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.70 447.80 Td (suing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.75 447.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.31 447.80 Td (ollection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.56 447.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.20 447.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.89 447.80 Td (eceiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.82 447.80 Td (ables.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 428.60 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 428.60 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.54 428.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.22 428.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.41 428.60 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.68 428.60 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.50 428.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.03 428.60 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.50 428.60 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.57 428.60 Td (w) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 200.77 428.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.52 428.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.64 428.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.02 428.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.70 428.60 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.23 428.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.41 428.60 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.84 428.60 Td (six) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.43 428.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.18 428.60 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.44 428.60 Td (ths ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.95 428.60 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.85 428.60 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.15 428.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.90 428.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.64 428.60 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.95 428.60 Td ($\(214\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.67 428.60 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.14 428.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.63 428.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.64 428.60 Td (decline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.59 428.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.49 428.60 Td ($253 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.54 428.60 Td (million ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 415.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 415.40 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.89 415.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.28 415.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.86 415.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.81 415.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.89 415.40 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.42 415.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.60 415.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.43 415.40 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.16 415.40 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.43 415.40 Td (ths ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.34 415.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.64 415.40 Td (2019, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.83 415.40 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.04 415.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.73 415.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.10 415.40 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.42 415.40 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.70 415.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.47 415.40 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.92 415.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.48 415.40 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.98 415.40 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.99 415.40 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.73 415.40 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.39 415.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.56 415.40 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.79 415.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.77 415.40 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.48 415.40 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.52 415.40 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 402.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 402.20 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.40 402.20 Td (chases. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.45 402.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.95 402.20 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.06 402.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.62 402.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.83 402.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.31 402.20 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.16 402.20 Td (suspended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.11 402.20 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.12 402.20 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.16 402.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.13 402.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.82 402.20 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.53 402.20 Td (chase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.50 402.20 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.94 402.20 Td (ogr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.53 402.20 Td (am, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.83 402.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.15 402.20 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.23 402.20 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.93 402.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.24 402.20 Td (xit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.10 402.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.85 402.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.28 402.20 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.62 402.20 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.48 402.20 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.71 402.20 Td (er ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 389.00 Td (had ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.31 389.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.00 389.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.42 389.00 Td (turned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.24 389.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.81 389.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.10 389.00 Td (positiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.58 389.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.54 389.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.10 389.00 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.93 389.00 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.57 389.00 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.92 389.00 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.01 389.00 Td (ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.35 389.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.51 389.00 Td (tion.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 369.80 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 369.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.50 369.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.12 369.80 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.09 369.80 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.54 369.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.64 369.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.98 369.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.69 369.80 Td (ories) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.14 369.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.99 369.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.75 369.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.92 369.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.23 369.80 Td (up ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.64 369.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.20 369.80 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.30 369.80 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.23 369.80 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.03 369.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.56 369.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.12 369.80 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.45 369.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.55 369.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.12 369.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.77 369.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.55 369.80 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.43 369.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.43 369.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.22 369.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.78 369.80 Td (orr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.10 369.80 Td (esponding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.34 369.80 Td (prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.79 369.80 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.05 369.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.90 369.80 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.32 369.80 Td (period, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.10 369.80 Td (despit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.53 369.80 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 356.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.42 356.60 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.78 356.60 Td (decline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.47 356.60 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.12 356.60 Td (62 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.76 356.60 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.68 356.60 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.48 356.60 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.17 356.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.40 356.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.09 356.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.47 356.60 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.12 356.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.55 356.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.80 356.60 Td (wift ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.71 356.60 Td (actions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.21 356.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.64 356.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.20 356.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.41 356.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.87 356.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.45 356.60 Td (ook ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.54 356.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.12 356.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.40 356.60 Td (curt) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.22 356.60 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.02 356.60 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.15 356.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.01 356.60 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.16 356.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.73 356.60 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.42 356.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.89 356.60 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.13 356.60 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.77 356.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.93 356.60 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 337.40 Td (?) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 337.40 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.70 337.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.26 337.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.47 337.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.54 337.40 Td (declar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.93 337.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.27 337.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.18 337.40 Td (paid ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.62 337.40 Td (dividends) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.76 337.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.85 337.40 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.10 337.40 Td ($0.08) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.17 337.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.26 337.40 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.44 337.40 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.48 337.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.04 337.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.43 337.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.45 337.40 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.79 337.40 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.24 337.40 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.46 337.40 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.86 337.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.44 337.40 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.79 337.40 Td (aling ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.15 337.40 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.64 337.40 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.22 337.40 Td (xima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.46 337.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.03 337.40 Td (ely ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 324.20 Td ($32 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.75 324.20 Td (million. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.02 324.20 Td (Collectiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.93 324.20 Td (ely) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.12 324.20 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.90 324.20 Td (dividends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.83 324.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.96 324.20 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.62 324.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.59 324.20 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.12 324.20 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.30 324.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.01 324.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.86 324.20 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.20 324.20 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.59 324.20 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.82 324.20 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.15 324.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.34 324.20 Td (2020 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.67 324.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.36 324.20 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.30 324.20 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.22 324.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.94 324.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.23 324.20 Td (16 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.41 324.20 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.34 324.20 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.14 324.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.85 324.20 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.50 324.20 Td (ease ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 311.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 311.00 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.89 311.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.89 311.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.47 311.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.02 311.00 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.72 311.00 Td ($55 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.19 311.00 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.66 311.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.41 311.00 Td (paid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.52 311.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.58 311.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.27 311.00 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.80 311.00 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.98 311.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.41 311.00 Td (half ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.10 311.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.01 311.00 Td (2019. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.84 311.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.21 311.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.77 311.00 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.98 311.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.71 311.00 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.82 311.00 Td (de) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.01 311.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.58 311.00 Td (ermined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.98 311.00 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.00 311.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.58 311.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.13 311.00 Td (declar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.52 311.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.75 311.00 Td (a ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 297.80 Td (dividend ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.80 297.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.93 297.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.75 297.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.88 297.80 Td (thir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.56 297.80 Td (d ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.53 297.80 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.76 297.80 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.26 297.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.28 297.80 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.91 297.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.60 297.80 Td (eassess ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.22 297.80 Td (dividend ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.02 297.80 Td (pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.86 297.80 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.78 297.80 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.96 297.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.08 297.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.91 297.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.04 297.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.17 297.80 Td (ourth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.24 297.80 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.47 297.80 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.97 297.80 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.73 297.80 Td (cir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.58 297.80 Td (cums) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.98 297.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.53 297.80 Td (ances ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 284.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.42 284.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.29 284.60 Td (olv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.47 284.60 Td (e.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 265.40 Td (Additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.52 265.40 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.76 265.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.89 265.40 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.48 265.40 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.76 265.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.45 265.40 Td (eg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.90 265.40 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.85 265.40 Td (ding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.61 265.40 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.80 265.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.98 265.40 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.97 265.40 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.89 265.40 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.83 265.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.69 265.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.78 265.40 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.13 265.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.10 265.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.71 265.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.88 265.40 Td (tio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.38 265.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.70 265.40 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.44 265.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.00 265.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.75 265.40 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.80 265.40 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.24 265.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.80 265.40 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.64 265.40 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.28 265.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.20 265.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.44 265.40 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.01 265.40 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.19 265.40 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.49 265.40 Td (es, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 252.20 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.31 252.20 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.75 252.20 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.50 252.20 Td (vided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.51 252.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.68 252.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.85 252.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.28 252.20 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.79 252.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.44 252.20 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.22 252.20 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.69 252.20 Td (ess ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.25 252.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.94 252.20 Td (elease.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 230.00 Td (Annual Guidance) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 210.80 Td (Giv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.32 210.80 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.64 210.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.63 210.80 Td (ong) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.32 210.80 Td (oing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.66 210.80 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.47 210.80 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.65 210.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.20 210.80 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.14 210.80 Td (tial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.20 210.80 Td (uncert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.27 210.80 Td (ain) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.74 210.80 Td (ty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.47 210.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.16 210.80 Td (esulting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.46 210.80 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.48 210.80 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.12 210.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.12 210.80 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.89 210.80 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.04 210.80 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.40 210.80 Td (pandemic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.50 210.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.39 210.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.08 210.80 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.24 210.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.81 210.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.12 210.80 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.15 210.80 Td (onomic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.56 210.80 Td (impact, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 197.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.73 197.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.29 197.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.50 197.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.28 197.60 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.43 197.60 Td (withdr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.67 197.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.86 197.60 Td (wn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.30 197.60 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.41 197.60 Td (guidance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.64 197.60 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.08 197.60 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.83 197.60 Td (vided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.15 197.60 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.53 197.60 Td (Januar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.02 197.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.80 197.60 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.49 197.60 Td (2020, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.33 197.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.96 197.60 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.58 197.60 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.64 197.60 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.08 197.60 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.83 197.60 Td (viding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.38 197.60 Td (further ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.92 197.60 Td (guidance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.15 197.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 197.60 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 184.40 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.78 184.40 Td (time.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 162.20 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.68 162.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.78 162.20 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.58 162.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.29 162.20 Td (or Con) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.18 162.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.47 162.20 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.79 162.20 Td (ence Call) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 142.95 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.96 142.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.52 142.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.73 142.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.04 142.95 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.11 142.95 Td (s ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.76 142.95 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.09 142.95 Td (ond) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.45 142.95 Td (-quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.05 142.95 Td (er ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.70 142.95 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.00 142.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.34 142.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.46 142.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.33 142.95 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.98 142.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.55 142.95 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.53 142.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.09 142.95 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.61 142.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.69 142.95 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.85 142.95 Td (ence ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.57 142.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.13 142.95 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.79 142.95 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.57 142.95 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.17 142.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.26 142.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.06 142.95 Td (ailable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.77 142.95 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.89 142.95 Td (ough ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.77 142.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.38 142.95 Td (liv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.29 142.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.11 142.95 Td (audio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.60 142.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.37 142.95 Td (ebc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.18 142.95 Td (as) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.63 142.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.66 142.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.83 142.95 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 523.8525390625 141.34404296875005 m 558.21142578125 141.34404296875005 l s q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 523.85 142.95 Td (h) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 529.53 142.95 Td (t) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 533.06 142.95 Td (tp) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 542.47 142.95 Td (s://) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 54 128.14404296875 m 296.9560546875 128.14404296875 l s q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 54.00 129.75 Td (eng) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 70.23 129.75 Td (ag) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 80.58 129.75 Td (e.) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 88.42 129.75 Td (v) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 93.28 129.75 Td (e) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 98.70 129.75 Td (v) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 103.56 129.75 Td (en) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 114.71 129.75 Td (t.c) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 125.73 129.75 Td (om/rt/le) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 164.28 129.75 Td (vis) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 175.95 129.75 Td (tr) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 183.24 129.75 Td (aussc) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 207.46 129.75 Td (o/inde) Tj ET Q q 0.0196078431372549 0.38823529411764707 0.7568627450980392 rg BT 236.90 129.75 Td (x.jsp?seid=80) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 296.96 129.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.33 129.75 Td (on ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.29 129.75 Td (July?, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.27 129.75 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.57 129.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.69 129.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.85 129.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.92 129.75 Td (2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.87 129.75 Td (p.m. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.37 129.75 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.81 129.75 Td (acific ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.17 129.75 Td (/ ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.79 129.75 Td (5 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.75 129.75 Td (p.m. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.24 129.75 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.43 129.75 Td (as) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.88 129.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.45 129.75 Td (ern ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.91 129.75 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.93 129.75 Td (via ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.06 129.75 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 116.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.13 116.55 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.73 116.55 Td (wing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.33 116.55 Td (phone ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.20 116.55 Td (number) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.44 116.55 Td (s: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.95 116.55 Td (800-884-6765 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.69 116.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.25 116.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.44 116.55 Td (Unit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.37 116.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.87 116.55 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.48 116.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.64 116.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.21 116.55 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.24 116.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.32 116.55 Td (Canada ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.81 116.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.70 116.55 Td (+1-973-200-3064 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.86 116.55 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.07 116.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.63 116.55 Td (erna) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.89 116.55 Td (tionally; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.17 116.55 Td (I.D) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.23 116.55 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 103.35 Td (No. ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.65 103.35 Td (2179823) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.68 103.35 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.43 103.35 Td (A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.77 103.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.46 103.35 Td (epla) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.31 103.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.26 103.35 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.06 103.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.15 103.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.96 103.35 Td (ailable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.30 103.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.21 103.35 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.02 103.35 Td (da) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.86 103.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.82 103.35 Td (on ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 287.37353515625 101.74404296875002 m 538.1982421875 101.74404296875002 l s q 0 0 1 rg BT 287.37 103.35 Td (h) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 293.05 103.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 296.58 103.35 Td (tp://w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 325.39 103.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 333.30 103.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 340.46 103.35 Td (.le) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 351.18 103.35 Td (vis) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 362.85 103.35 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 370.14 103.35 Td (auss.c) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 397.13 103.35 Td (om/in) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 424.09 103.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 428.95 103.35 Td (es) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 438.60 103.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 442.18 103.35 Td (or) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 451.63 103.35 Td (s/) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 459.98 103.35 Td (earnings-w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 509.25 103.35 Td (ebc) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 525.07 103.35 Td (as) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 534.51 103.35 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 538.20 103.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.17 103.35 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 90.15 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.65 90.15 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.11 90.15 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.05 90.15 Td (chiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.87 90.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.33 90.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.46 90.15 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.31 90.15 Td (one ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.57 90.15 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.80 90.15 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.00 90.15 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.99 90.15 Td (A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.56 90.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.13 90.15 Td (elephone ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.42 90.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.11 90.15 Td (epla) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.96 90.15 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.15 90.15 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.18 90.15 Td (also ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.29 90.15 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.38 90.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.18 90.15 Td (ailable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.76 90.15 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.88 90.15 Td (ough ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.63 90.15 Td (July ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.63 90.15 Td (13, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.74 90.15 Td (2020, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.99 90.15 Td (via ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.96 90.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.11 90.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.24 90.15 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.85 90.15 Td (wing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.40 90.15 Td (phone ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 76.95 Td (number) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.25 76.95 Td (s: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.98 76.95 Td (855-859-2056 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.95 76.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.74 76.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.17 76.95 Td (Unit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.09 76.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.83 76.95 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.44 76.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.60 76.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.17 76.95 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.43 76.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.75 76.95 Td (Canada ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.47 76.95 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.59 76.95 Td (+1-404-537-3406 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.98 76.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.19 76.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.75 76.95 Td (erna) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.01 76.95 Td (tionally; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.52 76.95 Td (I.D) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.58 76.95 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.84 76.95 Td (No. ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.01 76.95 Td (2179823) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.04 76.95 Td (. ) Tj ET Q endstream endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (About ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.69 729.75 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.82 729.75 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.21 729.75 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.89 729.75 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.49 729.75 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.73 729.75 Td (Co.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 710.55 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.04 710.55 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.43 710.55 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.77 710.55 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.32 710.55 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.71 710.55 Td (Co. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.04 710.55 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.76 710.55 Td (one ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.70 710.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.75 710.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.58 710.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.34 710.55 Td (orld's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.90 710.55 Td (lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.38 710.55 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.46 710.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.12 710.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.69 710.55 Td (br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.08 710.55 Td (and-name ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.47 710.55 Td (appar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.26 710.55 Td (el ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.15 710.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.71 710.55 Td (ompanies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.31 710.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.03 710.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.19 710.55 Td (global ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.16 710.55 Td (leader ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.40 710.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.59 710.55 Td (jeans) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.00 710.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.76 710.55 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.23 710.55 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 697.35 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.89 697.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.45 697.35 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.66 697.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.91 697.35 Td (designs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.52 697.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.63 697.35 Td (mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.16 697.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.58 697.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.84 697.35 Td (jeans, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.31 697.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.87 697.35 Td (asual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.29 697.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.06 697.35 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.91 697.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.01 697.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.70 697.35 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.87 697.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.43 697.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.96 697.35 Td (accessories ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.82 697.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.95 697.35 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.86 697.35 Td (men, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.91 697.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.68 697.35 Td (omen ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.79 697.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.89 697.35 Td (childr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.84 697.35 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.37 697.35 Td (under ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 684.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.03 684.15 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.08 684.15 Td (vi's) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.30 689.39 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.92 684.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.76 684.15 Td (Dock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.63 684.15 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.75 684.15 Td (s) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.05 689.39 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.67 684.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.51 684.15 Td (Signa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.21 684.15 Td (tur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.37 684.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.94 684.15 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.66 684.15 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.74 684.15 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.78 684.15 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.37 684.15 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.72 684.15 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.46 684.15 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.06 684.15 Td (Co.? ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.10 684.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.02 684.15 Td (Deniz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.66 684.15 Td (en) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.92 689.39 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.54 684.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.63 684.15 Td (br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.02 684.15 Td (ands. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.02 684.15 Td (Its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.88 684.15 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.31 684.15 Td (oducts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.41 684.15 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.37 684.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.93 684.15 Td (sold ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.44 684.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.83 684.15 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.11 684.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.68 684.15 Td (than ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.29 684.15 Td (110) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 670.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.56 670.95 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.82 670.95 Td (tries ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.14 670.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.90 670.95 Td (orldwide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.98 670.95 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.10 670.95 Td (ough ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.14 670.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.91 670.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.47 670.95 Td (ombina) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.31 670.95 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.60 670.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.26 670.95 Td (chain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.77 670.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.46 670.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.87 670.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.42 670.95 Td (ailer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.86 670.95 Td (s, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.41 670.95 Td (departmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.17 670.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.35 670.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.53 670.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.11 670.95 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.60 670.95 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.62 670.95 Td (online ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.00 670.95 Td (sit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.40 670.95 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.42 670.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.75 670.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.52 670.95 Td (global ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.10 670.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.22 670.95 Td (ootprin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.33 670.95 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 657.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.39 657.75 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.88 657.75 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.46 657.75 Td (xima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.71 657.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.27 657.75 Td (ely ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.49 657.75 Td (3,200) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.53 657.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.77 657.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.46 657.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.87 657.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.42 657.75 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.97 657.75 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.15 657.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.73 657.75 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.22 657.75 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.23 657.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.29 657.75 Td (shop-in-shop) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.60 657.75 Td (s. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.92 657.75 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.96 657.75 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.69 657.75 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.04 657.75 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.93 657.75 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.66 657.75 Td (Co.'s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.07 657.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.76 657.75 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.22 657.75 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.70 657.75 Td (2019) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.01 657.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.24 657.75 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.43 657.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.35 657.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.04 657.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.46 657.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.32 657.75 Td (enuesáw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.38 657.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.55 657.75 Td (e?5.8 ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 644.55 Td (billion. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.92 644.55 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.82 644.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.15 644.55 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.42 644.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.58 644.55 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.82 644.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.95 644.55 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.54 644.55 Td (tion, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.76 644.55 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.86 644.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.35 644.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.93 644.55 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 208.41357421875 642.94404296875 m 307.0107421875 642.94404296875 l s q 0 0 1 rg BT 208.41 644.55 Td (h) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 214.09 644.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 217.62 644.55 Td (tp://le) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 246.47 644.55 Td (vis) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 258.14 644.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 265.43 644.55 Td (auss.c) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 292.42 644.55 Td (om) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 307.01 644.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.44 644.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.96 644.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.08 644.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.40 644.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.96 644.55 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.18 644.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.84 644.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.04 644.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.81 644.55 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.80 644.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.31 644.55 Td (announcemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.56 644.55 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.23 644.55 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.33 644.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.82 644.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.40 644.55 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 527.88623046875 642.94404296875 m 557.99658203125 642.94404296875 l s q 0 0 1 rg BT 527.89 644.55 Td (h) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 533.56 644.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 537.09 644.55 Td (tp://) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 54 629.79404296875 m 165.224609375 629.79404296875 l s q 0 0 1 rg BT 54.00 631.40 Td (in) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 62.12 631.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 66.98 631.40 Td (es) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 76.63 631.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 80.21 631.40 Td (or) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 89.66 631.40 Td (s.le) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 104.68 631.40 Td (vis) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 116.35 631.40 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 123.65 631.40 Td (auss.c) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 150.64 631.40 Td (om) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 165.22 631.40 Td (.) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 609.15 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.88 609.15 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.61 609.15 Td (ward ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.78 609.15 Td (Looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.11 609.15 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.91 609.15 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.43 609.15 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.78 609.15 Td (ts) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 590.00 Td (This press release and relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.74 590.00 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.62 590.00 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.10 590.00 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.54 590.00 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.79 590.00 Td (all c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.46 590.00 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.66 590.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.19 590.00 Td (ain, in addition t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.96 590.00 Td (o his) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.43 590.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.98 590.00 Td (oric) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.43 590.00 Td (al inf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.50 590.00 Td (ormation, f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.24 590.00 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.71 590.00 Td (ward-looking ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 576.80 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.16 576.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.69 576.80 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.91 576.80 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.67 576.80 Td (ts, including s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.94 576.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.47 576.80 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.69 576.80 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.45 576.80 Td (ts relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.67 576.80 Td (ed t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.62 576.80 Td (o the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.31 576.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.43 576.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.68 576.80 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.80 576.80 Td (s ability t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.10 576.80 Td (o manage its business and liquidity during and ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 563.60 Td (aft) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.58 563.60 Td (er the C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.81 563.60 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.87 563.60 Td (VID-19 pandemic; the impact of the C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.33 563.60 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.39 563.60 Td (VID-19 pandemic on the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.69 563.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.81 563.60 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.06 563.60 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.18 563.60 Td (s results of operations, ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 550.40 Td (including ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.76 550.40 Td (t re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.89 550.40 Td (venues, margins, earnings and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.50 550.40 Td (ash flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.05 550.40 Td (ws; the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.19 550.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.30 550.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.55 550.40 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.68 550.40 Td (s ability t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.97 550.40 Td (o reduc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.94 550.40 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.17 550.40 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.97 550.40 Td (ts and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.38 550.40 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.75 550.40 Td (al ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 537.20 Td (spending in response t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.32 537.20 Td (o the C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.17 537.20 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.23 537.20 Td (VID-19 pandemic; the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.69 537.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.80 537.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.05 537.20 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.18 537.20 Td (s balanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.60 537.20 Td (e shee) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.72 537.20 Td (t, liquidity and in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.24 537.20 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.94 537.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.49 537.20 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.97 537.20 Td (y position ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 524.00 Td (throughout and f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.87 524.00 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.16 524.00 Td (wing the C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.06 524.00 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.12 524.00 Td (VID-19 pandemic; the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.58 524.00 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.69 524.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.94 524.00 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.07 524.00 Td (s prospects f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.35 524.00 Td (or financial perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.77 524.00 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.70 524.00 Td (e, gro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.20 524.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.08 524.00 Td (th, ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 510.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.03 510.80 Td (xpanded Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.28 510.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.84 510.80 Td (ed EBIT margins, c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.19 510.80 Td (ash flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.74 510.80 Td (ws, and achie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.17 510.80 Td (vemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.83 510.80 Td (t of its long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.88 510.80 Td (erm gro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.11 510.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.98 510.80 Td (th algorithm f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.34 510.80 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.62 510.80 Td (wing the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 497.60 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.64 497.60 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.70 497.60 Td (VID-19 pandemic; future dividends and share repurchases; the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.41 497.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.52 497.60 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.77 497.60 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.90 497.60 Td (s ability t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.19 497.60 Td (o gro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.34 497.60 Td (w its omni-channel and ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 484.40 Td (e-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.11 484.40 Td (ommerc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.68 484.40 Td (e business, and the e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.80 484.40 Td (xpect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.62 484.40 Td (ed financial perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.53 484.40 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.47 484.40 Td (e; the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.71 484.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.83 484.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.08 484.40 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.20 484.40 Td (s reduction in workf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.05 484.40 Td (orc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.97 484.40 Td (e and the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 471.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.03 471.20 Td (xpect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.84 471.20 Td (ed timing, impacts, and annualiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.50 471.20 Td (ed savings; the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.84 471.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.96 471.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.21 471.20 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.33 471.20 Td (s ability t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.63 471.20 Td (o k) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.40 471.20 Td (eep its c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.50 471.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.62 471.20 Td (y-operat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.45 471.20 Td (ed re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.81 471.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.35 471.20 Td (ail ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 458.00 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.16 458.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.71 458.00 Td (ores open and productive; the future availability of the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.29 458.00 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.40 458.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.65 458.00 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.78 458.00 Td (s credit f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.72 458.00 Td (acility; the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.12 458.00 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.24 458.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.48 458.00 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.61 458.00 Td (s c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.88 458.00 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.25 458.00 Td (al ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 444.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.03 444.80 Td (xpenditure e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.41 444.80 Td (xpect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.20 444.80 Td (ations; and the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.09 444.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.21 444.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.46 444.80 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.58 444.80 Td (s s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.51 444.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.06 444.80 Td (ore opening e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.77 444.80 Td (xpect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.56 444.80 Td (ations. The c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.51 444.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.62 444.80 Td (y has based these f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.93 444.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.40 444.80 Td (ward-) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 431.60 Td (looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.29 431.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.83 431.60 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.05 431.60 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.81 431.60 Td (ts on its curren) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.60 431.60 Td (t assump) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.95 431.60 Td (tions, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.00 431.60 Td (xpect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.78 431.60 Td (ations and projections about future e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.81 431.60 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.51 431.60 Td (ts. W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.08 431.60 Td (ords such as, ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 418.40 Td (but not limit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.80 418.40 Td (ed t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.74 418.40 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.19 418.40 Td (, ôbelie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.16 418.40 Td (ve,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.31 418.40 Td (?ôwill,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.43 418.40 Td (?? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.94 418.40 Td (so we c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.47 418.40 Td (an,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.77 418.40 Td (?ôwhen,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.88 418.40 Td (?? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.24 418.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.44 418.40 Td (ticipat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.63 418.40 Td (e,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.88 418.40 Td (?ôin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.64 418.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.21 418.40 Td (end,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.77 418.40 Td (?? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.12 418.40 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.53 418.40 Td (timat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.66 418.40 Td (e,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.91 418.40 Td (?? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.26 418.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.29 418.40 Td (xpect,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.22 418.40 Td (?? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.84 418.40 Td (project,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.05 418.40 Td (?) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 405.20 Td ("c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.89 405.20 Td (onfiden) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.53 405.20 Td (t" and similar e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.06 405.20 Td (xpressions are used t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.71 405.20 Td (o iden) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.82 405.20 Td (tif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.45 405.20 Td (y f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.08 405.20 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.55 405.20 Td (ward-looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.16 405.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.69 405.20 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.92 405.20 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.67 405.20 Td (ts, although not all f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.38 405.20 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.84 405.20 Td (ward-) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 392.00 Td (looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.29 392.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.83 392.00 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.05 392.00 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.81 392.00 Td (ts c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.74 392.00 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.94 392.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.47 392.00 Td (ain these words. These f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.40 392.00 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.87 392.00 Td (ward-looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.48 392.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.01 392.00 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.23 392.00 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.99 392.00 Td (ts are nec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.02 392.00 Td (essarily es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.13 392.00 Td (timat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.26 392.00 Td (es re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.29 392.00 Td (flecting ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 378.80 Td (the bes) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.15 378.80 Td (t judgmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.42 378.80 Td (t of senior managemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.77 378.80 Td (t and in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.39 378.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.24 378.80 Td (olve a number of risk) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.34 378.80 Td (s and unc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.38 378.80 Td (ert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.94 378.80 Td (ain) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.67 378.80 Td (ties that c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.55 378.80 Td (ould c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.02 378.80 Td (ause actual ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 365.60 Td (results t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.49 365.60 Td (o dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.18 365.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.37 365.60 Td (er mat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.80 365.60 Td (erially from those sugges) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.08 365.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.65 365.60 Td (ed b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.65 365.60 Td (y the f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.36 365.60 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.83 365.60 Td (ward-looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.44 365.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.97 365.60 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.19 365.60 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.95 365.60 Td (ts. In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.41 365.60 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.72 365.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.27 365.60 Td (ors should c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.85 365.60 Td (onsider the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 352.40 Td (inf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.40 352.40 Td (ormation c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.66 352.40 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.85 352.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.38 352.40 Td (ained in the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.85 352.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.96 352.40 Td (y's filings with the U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.25 352.40 Td (.S. Securities and Ex) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.59 352.40 Td (change Commission \(SE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.23 352.40 Td (C\), including ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 339.20 Td (its Annual R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.75 339.20 Td (eport on F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.93 339.20 Td (orm 10-K f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.47 339.20 Td (or ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.37 339.20 Td (2019) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.67 339.20 Td (, and its Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.29 339.20 Td (erly R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.02 339.20 Td (eport on F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.19 339.20 Td (orm 10-Q f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.33 339.20 Td (or the quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.62 339.20 Td (er ended ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.09 339.20 Td (May?4, ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 326.00 Td (2020) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.30 326.00 Td (, especially in the ôManagemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.32 326.00 Td (t's Discussion and Analysis of Financial Condition and R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.29 326.00 Td (esults of Operations?) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 312.80 Td (and ôRisk F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.23 312.80 Td (act) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.01 312.80 Td (ors?sections. Other unkno) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.57 312.80 Td (wn or unpredict) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.75 312.80 Td (able f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.55 312.80 Td (act) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.34 312.80 Td (ors also c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.60 312.80 Td (ould have mat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.44 312.80 Td (erial adverse e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.16 312.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.54 312.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.73 312.80 Td (ects on ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 299.60 Td (future results, perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.45 299.60 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.38 299.60 Td (e or achie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.62 299.60 Td (vemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.28 299.60 Td (ts. In ligh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.67 299.60 Td (t of these risk) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.42 299.60 Td (s, unc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.75 299.60 Td (ert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.31 299.60 Td (ain) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.04 299.60 Td (ties, assump) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.19 299.60 Td (tions and f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.15 299.60 Td (act) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.93 299.60 Td (ors, the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 286.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.22 286.40 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.69 286.40 Td (ward-looking e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.33 286.40 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.03 286.40 Td (ts discussed in this press release and relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.86 286.40 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.74 286.40 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.23 286.40 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.67 286.40 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.91 286.40 Td (all may not oc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.46 286.40 Td (cur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.56 286.40 Td (. Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.42 286.40 Td (ou are ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 273.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.51 273.20 Td (autioned not t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.75 273.20 Td (o plac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.22 273.20 Td (e undue relianc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.21 273.20 Td (e on these f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.58 273.20 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.05 273.20 Td (ward-looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.65 273.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.19 273.20 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.41 273.20 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.17 273.20 Td (ts, which speak only as of the dat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.56 273.20 Td (e ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 260.00 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.16 260.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.69 260.00 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.91 260.00 Td (ed or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.90 260.00 Td (, if no dat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.16 260.00 Td (e is s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.35 260.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.89 260.00 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.11 260.00 Td (ed, as of the dat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.12 260.00 Td (e of this press release and relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.41 260.00 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.29 260.00 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.77 260.00 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.21 260.00 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.46 260.00 Td (all. The c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.67 260.00 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.78 260.00 Td (y is not ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 246.80 Td (under an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.59 246.80 Td (y obligation and does not in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.98 246.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.54 246.80 Td (end t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.14 246.80 Td (o updat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.46 246.80 Td (e or re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.06 246.80 Td (vise an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.62 246.80 Td (y of the f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.82 246.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.29 246.80 Td (ward-looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.90 246.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.43 246.80 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.65 246.80 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.41 246.80 Td (ts c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.35 246.80 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.54 246.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.07 246.80 Td (ained in ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 233.60 Td (this press release and relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.06 233.60 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.94 233.60 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.43 233.60 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.87 233.60 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.11 233.60 Td (all t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.85 233.60 Td (o re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.00 233.60 Td (flect circums) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.84 233.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.38 233.60 Td (anc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.19 233.60 Td (es e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.24 233.60 Td (xis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.69 233.60 Td (ting aft) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.27 233.60 Td (er the dat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.74 233.60 Td (e of this press release ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 220.40 Td (and relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.22 220.40 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.10 220.40 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.59 220.40 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.03 220.40 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.27 220.40 Td (all or t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.92 220.40 Td (o re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.06 220.40 Td (flect the oc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.15 220.40 Td (currenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.34 220.40 Td (e of future e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.61 220.40 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.32 220.40 Td (ts, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.70 220.40 Td (ven if such circums) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.98 220.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.52 220.40 Td (anc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.33 220.40 Td (es or future ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 207.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.18 207.20 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.89 207.20 Td (ts mak) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.33 207.20 Td (e it clear that an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.31 207.20 Td (y e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.75 207.20 Td (xpect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.56 207.20 Td (ed results e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.92 207.20 Td (xpressed or implied b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.15 207.20 Td (y those f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.79 207.20 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.26 207.20 Td (ward-looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.87 207.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.40 207.20 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.62 207.20 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.38 207.20 Td (ts will not ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 194.00 Td (be realiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.31 194.00 Td (ed.) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 171.80 Td (Non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.87 171.80 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.25 171.80 Td (Measures) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 152.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.49 152.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.98 152.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.09 152.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.23 152.60 Td (reports ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.52 152.60 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.23 152.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.58 152.60 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.25 152.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.65 152.60 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.79 152.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.27 152.60 Td (ordanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.16 152.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.64 152.60 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.59 152.60 Td (generally ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.02 152.60 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.16 152.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.66 152.60 Td (ep) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.52 152.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.09 152.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.22 152.60 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.36 152.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.84 152.60 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.69 152.60 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.43 152.60 Td (principles ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.08 152.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.48 152.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.29 152.60 Td (Unit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.10 152.60 Td (ed ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 139.35 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.51 139.35 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.73 139.35 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.91 139.35 Td (\(GAAP\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.58 139.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.20 139.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.44 139.35 Td (rules ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.58 139.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.23 139.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.47 139.35 Td (SE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.64 139.35 Td (C. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.81 139.35 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.25 139.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.54 139.35 Td (supplemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.07 139.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.40 139.35 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.54 139.35 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.32 139.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.48 139.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.01 139.35 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.23 139.35 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.99 139.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.60 139.35 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.92 139.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.54 139.35 Td (presen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.30 139.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.86 139.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.42 139.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.25 139.35 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.39 139.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.87 139.35 Td (ordanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.76 139.35 Td (e ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 126.15 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.39 126.15 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.50 126.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.90 126.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.16 126.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.64 126.15 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.76 126.15 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.34 126.15 Td (uses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.47 126.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.98 126.15 Td (ert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.53 126.15 Td (ain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.03 126.15 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.37 126.15 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.16 126.15 Td (measures, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.41 126.15 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.24 126.15 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.84 126.15 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.30 126.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.87 126.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.44 126.15 Td (gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.73 126.15 Td (profit, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.78 126.15 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.24 126.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.81 126.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.38 126.15 Td (gross ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 112.95 Td (margin, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.34 112.95 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.80 112.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.37 112.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.91 112.95 Td (SG&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.77 112.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.14 112.95 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.61 112.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.17 112.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.71 112.95 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.83 112.95 Td (\(both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.43 112.95 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.10 112.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.63 112.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.23 112.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.16 112.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.45 112.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.93 112.95 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.39 112.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.92 112.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.13 112.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.47 112.95 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.65 112.95 Td (basis\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.75 112.95 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.22 112.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.79 112.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.32 112.95 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.44 112.95 Td (margin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.03 112.95 Td (\(both ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 99.75 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.66 99.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.78 99.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.96 99.75 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.48 99.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.35 99.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.83 99.75 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.29 99.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.82 99.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.03 99.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.37 99.75 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.13 99.75 Td (basis\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.82 99.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.29 99.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.86 99.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.98 99.75 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.83 99.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.73 99.75 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.39 99.75 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.20 99.75 Td (\(both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.39 99.75 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.05 99.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.18 99.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.36 99.75 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.87 99.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.74 99.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.23 99.75 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.68 99.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.22 99.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.42 99.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.77 99.75 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.53 99.75 Td (basis\), ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 86.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.47 86.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.03 86.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.39 86.55 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.32 86.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.68 86.55 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.58 86.55 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.71 86.55 Td (share ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.77 86.55 Td (\(both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.20 86.55 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.86 86.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.22 86.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.64 86.55 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.39 86.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.49 86.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.98 86.55 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.44 86.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.97 86.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.18 86.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.52 86.55 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.52 86.55 Td (basis\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.45 86.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.93 86.55 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.39 86.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.92 86.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.13 86.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.47 86.55 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.47 86.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 86.55 Td (t ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 73.35 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.95 73.35 Td (venues, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.97 73.35 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.82 73.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.77 73.35 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.29 73.35 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.99 73.35 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.70 73.35 Td (verage ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.46 73.35 Td (ratio) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.54 73.35 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.56 73.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.79 73.35 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.26 73.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.82 73.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.00 73.35 Td (free ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.91 73.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.41 73.35 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.27 73.35 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.75 73.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.97 73.35 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.98 73.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.53 73.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.45 73.35 Td (pro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.47 73.35 Td (vide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.08 73.35 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.06 73.35 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.38 73.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.93 73.35 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.89 73.35 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.89 73.35 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.34 73.35 Td (use) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.52 73.35 Td (ful ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.33 73.35 Td (inf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.73 73.35 Td (ormation ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 60.15 Td (about ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.31 60.15 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.82 60.15 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.96 60.15 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.86 60.15 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.80 60.15 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.81 60.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.36 60.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.02 60.15 Td (enhanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.41 60.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.67 60.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.28 60.15 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.88 60.15 Td (verall ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.53 60.15 Td (unders) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.68 60.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.21 60.15 Td (anding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.03 60.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.05 60.15 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.55 60.15 Td (pas) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.02 60.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.72 60.15 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.62 60.15 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.56 60.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.83 60.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.81 60.15 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.20 60.15 Td (prospects ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 46.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.21 46.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.76 46.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.65 46.95 Td (allo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.94 46.95 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.05 46.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.27 46.95 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.93 46.95 Td (great) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.83 46.95 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.10 46.95 Td (transparency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.87 46.95 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.84 46.95 Td (respect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.56 46.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.11 46.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.00 46.95 Td (import) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.83 46.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.03 46.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.96 46.95 Td (me) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.85 46.95 Td (trics ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.93 46.95 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.02 46.95 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.62 46.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.78 46.95 Td (managemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.86 46.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.79 46.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.01 46.95 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.67 46.95 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.04 46.95 Td (and ) Tj ET Q endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.78 729.75 Td (decision-making. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.51 729.75 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.06 729.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.55 729.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.66 729.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.86 729.75 Td (presen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.62 729.75 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.87 729.75 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.27 729.75 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.23 729.75 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.64 729.75 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.77 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.32 729.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.24 729.75 Td (assis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.14 729.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.10 729.75 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.09 729.75 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.40 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.95 729.75 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.93 729.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.39 729.75 Td (seeing ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.19 716.55 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.03 716.55 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.93 716.55 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.86 716.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.82 716.55 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.00 716.55 Td (managemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.08 716.55 Td (t's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.17 716.55 Td (vie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.79 716.55 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.36 716.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.03 716.55 Td (bec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.44 716.55 Td (ause ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.99 716.55 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.90 716.55 Td (belie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.04 716.55 Td (ves ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.19 716.55 Td (the) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.71 716.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.33 716.55 Td (pro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.36 716.55 Td (vide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.40 716.55 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.41 716.55 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.30 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.85 716.55 Td (ool ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.36 716.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.59 716.55 Td (or ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 703.35 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.99 703.35 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.30 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.85 703.35 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.39 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.94 703.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.42 703.35 Td (use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.45 703.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.48 703.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.96 703.35 Td (omputing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.98 703.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.41 703.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.90 703.35 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.01 703.35 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.48 703.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.97 703.35 Td (ore ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.48 703.35 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.45 703.35 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.35 703.35 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.28 703.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.38 703.35 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.97 703.35 Td (ver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.74 703.35 Td (multiple ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.11 703.35 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.73 703.35 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.30 703.35 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.15 703.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.64 703.35 Td (ompanies ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 690.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.68 690.15 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.66 690.15 Td (indus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.31 690.15 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.83 690.15 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.21 690.15 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.49 690.15 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.25 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.79 690.15 Td (ables ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.65 690.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.87 690.15 Td (ound ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.98 690.15 Td (belo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.01 690.15 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.37 690.15 Td (presen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.13 690.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.31 690.15 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.77 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.34 690.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.74 690.15 Td (gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.87 690.15 Td (profit, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.75 690.15 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.22 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.78 690.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.19 690.15 Td (gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.32 690.15 Td (margin, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.52 690.15 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.99 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.55 690.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.96 690.15 Td (SG&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.82 690.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.06 690.15 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.53 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.09 690.15 Td (ed ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 676.95 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.72 676.95 Td (\(both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.93 676.95 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.59 676.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.73 676.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.93 676.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.47 676.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.36 676.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.84 676.95 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.30 676.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.83 676.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.04 676.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.38 676.95 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.16 676.95 Td (basis\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.87 676.95 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.34 676.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.91 676.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.05 676.95 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.77 676.95 Td (margin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.96 676.95 Td (\(both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.17 676.95 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.84 676.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.98 676.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.18 676.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.71 676.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.60 676.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.09 676.95 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.54 676.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.08 676.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.28 676.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.63 676.95 Td (-) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 663.75 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.95 663.75 Td (basis\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.21 663.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.67 663.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.24 663.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.92 663.75 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.77 663.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.23 663.75 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.90 663.75 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.27 663.75 Td (\(both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.03 663.75 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.69 663.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.37 663.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.11 663.75 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.19 663.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.62 663.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.11 663.75 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.57 663.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.10 663.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.30 663.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.65 663.75 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.97 663.75 Td (basis\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.23 663.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.69 663.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.26 663.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.94 663.75 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.87 663.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.55 663.75 Td (earnings ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 650.55 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.27 650.55 Td (share ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.48 650.55 Td (\(both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.05 650.55 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.71 650.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.21 650.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.77 650.55 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.66 650.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.91 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.39 650.55 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.85 650.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.38 650.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.59 650.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.94 650.55 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.07 650.55 Td (basis\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.14 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.63 650.55 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.08 650.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.62 650.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.82 650.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.17 650.55 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.31 650.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.16 650.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.43 650.55 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.39 650.55 Td (venues, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.72 650.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.57 650.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.85 650.55 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.37 650.55 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.39 650.55 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.09 650.55 Td (verage ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.18 650.55 Td (ratio) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.26 650.55 Td (, ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 637.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.51 637.40 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.98 637.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.54 637.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.99 637.40 Td (free ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.17 637.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.67 637.40 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.81 637.40 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.28 637.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.50 637.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.79 637.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.30 637.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.78 637.40 Td (orresponding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.49 637.40 Td (rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.00 637.40 Td (onciliations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.44 637.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.98 637.40 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.65 637.40 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.87 637.40 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.54 637.40 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.94 637.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.49 637.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.68 637.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.81 637.40 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.31 637.40 Td (t ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 624.15 Td (directly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.95 624.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.44 624.15 Td (omparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.00 624.15 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.17 624.15 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.07 624.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.57 624.15 Td (alculat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.73 624.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.68 624.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.91 624.15 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.04 624.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.53 624.15 Td (ordanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.42 624.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.71 624.15 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.49 624.15 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.50 624.15 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.32 624.15 Td (Non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.47 624.15 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.64 624.15 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.54 624.15 Td (have ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 610.95 Td (limit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.81 610.95 Td (ations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.37 610.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.67 610.95 Td (their ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.68 610.95 Td (use) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.86 610.95 Td (fulness ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.98 610.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.53 610.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.30 610.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.28 610.95 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.60 610.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.15 610.95 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.96 610.95 Td (bec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.38 610.95 Td (ause ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.34 610.95 Td (the) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.87 610.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.90 610.95 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.49 610.95 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.91 610.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.07 610.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.60 610.95 Td (andardiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.37 610.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.39 610.95 Td (meaning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.61 610.95 Td (prescribed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.13 610.95 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.73 610.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.77 610.95 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.24 610.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.32 610.95 Td (are ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 597.75 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.25 597.75 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.18 597.75 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.43 597.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.54 597.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.72 597.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.21 597.75 Td (omprehensive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.02 597.75 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.49 597.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.44 597.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.70 597.75 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.84 597.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.32 597.75 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.17 597.75 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.95 597.75 Td (rules ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.70 597.75 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.37 597.75 Td (principles. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.83 597.75 Td (Cert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.14 597.75 Td (ain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.23 597.75 Td (it) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.32 597.75 Td (ems ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.82 597.75 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.76 597.75 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.30 597.75 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.47 597.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.50 597.75 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.01 597.75 Td (cluded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.59 597.75 Td (or ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 584.55 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.80 584.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.27 584.55 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.25 584.55 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.67 584.55 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.82 584.55 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.40 584.55 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.60 584.55 Td (signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.63 584.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.83 584.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.81 584.55 Td (it) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.91 584.55 Td (ems ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.44 584.55 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.42 584.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.90 584.55 Td (ould ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.68 584.55 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.77 584.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.66 584.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.15 584.55 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.26 584.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.51 584.55 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.64 584.55 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.21 584.55 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.64 584.55 Td (position, ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 571.35 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.47 571.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.50 571.35 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.29 571.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.28 571.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.78 571.35 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.40 571.35 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.87 571.35 Td (ws ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.04 571.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.03 571.35 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.47 571.35 Td (there) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.07 571.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.29 571.35 Td (ore ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.98 571.35 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.92 571.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.40 571.35 Td (onsidered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.12 571.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.32 571.35 Td (assessing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.21 571.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.82 571.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.31 571.35 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.42 571.35 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.67 571.35 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.80 571.35 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.10 571.35 Td (actual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.87 571.35 Td (financial ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 558.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 558.20 Td (ondition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.69 558.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.87 558.20 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.78 558.20 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.71 558.20 Td (e. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.96 558.20 Td (Non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.28 558.20 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.63 558.20 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.69 558.20 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.59 558.20 Td (subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.54 558.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.09 558.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.95 558.20 Td (inheren) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.61 558.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.51 558.20 Td (limit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.32 558.20 Td (ations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.98 558.20 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.13 558.20 Td (the) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.66 558.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.79 558.20 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.80 558.20 Td (flect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.41 558.20 Td (the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 545.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.03 545.00 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.57 545.00 Td (ercise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.24 545.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.27 545.00 Td (judgmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.37 545.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.07 545.00 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.68 545.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.62 545.00 Td (managemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.70 545.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.40 545.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.60 545.00 Td (de) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.45 545.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.02 545.00 Td (ermining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.78 545.00 Td (ho) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.03 545.00 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.91 545.00 Td (the) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.44 545.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.38 545.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.08 545.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.30 545.00 Td (ormulat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.82 545.00 Td (ed. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.53 545.00 Td (Some ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.12 545.00 Td (specific ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.89 545.00 Td (limit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.70 545.00 Td (ations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.16 545.00 Td (include ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 531.80 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.86 531.80 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.41 531.80 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.27 531.80 Td (limit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.11 531.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.88 531.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.43 531.80 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.88 531.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.49 531.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.95 531.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.18 531.80 Td (act ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.96 531.80 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.51 531.80 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.55 531.80 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.09 531.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.09 531.80 Td (measures: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.75 531.80 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.94 531.80 Td (do ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.11 531.80 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.97 531.80 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.98 531.80 Td (flect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.24 531.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.75 531.80 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.21 531.80 Td (outlays ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.44 531.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.67 531.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.95 531.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.46 531.80 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.83 531.80 Td (al ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 518.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.03 518.60 Td (xpenditures, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.55 518.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.03 518.60 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.23 518.60 Td (tractual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.06 518.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.54 518.60 Td (ommitmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.30 518.60 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.89 518.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.93 518.60 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.23 518.60 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.28 518.60 Td (pension ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.58 518.60 Td (obligations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.40 518.60 Td (pos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.86 518.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.20 518.60 Td (-re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.54 518.60 Td (tiremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.27 518.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.58 518.60 Td (health ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.63 518.60 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.44 518.60 Td (fit ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 505.40 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.48 505.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.48 505.40 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.14 505.40 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.77 505.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.31 505.40 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.76 505.40 Td (liabilities; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.41 505.40 Td (\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.76 505.40 Td (do ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.09 505.40 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.11 505.40 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.12 505.40 Td (flect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.55 505.40 Td (changes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.31 505.40 Td (in, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.26 505.40 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.71 505.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.21 505.40 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.84 505.40 Td (requiremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.22 505.40 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.22 505.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.44 505.40 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.03 505.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.80 505.40 Td (working ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.95 505.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.45 505.40 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.82 505.40 Td (al ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 492.20 Td (requiremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.39 492.20 Td (ts; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.75 492.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.17 492.20 Td (\(c\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.88 492.20 Td (do ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.64 492.20 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.08 492.20 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.09 492.20 Td (flect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.94 492.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.99 492.20 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.06 492.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.63 492.20 Td (eres) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.06 492.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.21 492.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.23 492.20 Td (xpense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.30 492.20 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.17 492.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.22 492.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.72 492.20 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.77 492.20 Td (requiremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.16 492.20 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.58 492.20 Td (nec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.00 492.20 Td (essar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.29 492.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.67 492.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.22 492.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.32 492.20 Td (ser) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.73 492.20 Td (vic) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.66 492.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.37 492.20 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.45 492.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.01 492.20 Td (eres) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.45 492.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.59 492.20 Td (or ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 479.00 Td (principal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.53 479.00 Td (paymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.26 479.00 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.95 479.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.24 479.00 Td (indeb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.94 479.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.50 479.00 Td (edness. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.64 479.00 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.05 479.00 Td (addition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.78 479.00 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.44 479.00 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.56 479.00 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.39 479.00 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.65 479.00 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.54 479.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.05 479.00 Td (alculat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.21 479.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.10 479.00 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.67 479.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.85 479.00 Td (eren) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.67 479.00 Td (tly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.79 479.00 Td (from, ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 465.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.84 465.80 Td (there) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.45 465.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.67 465.80 Td (ore ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.22 465.80 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.37 465.80 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.23 465.80 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.01 465.80 Td (directly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.80 465.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.28 465.80 Td (omparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.67 465.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.22 465.80 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.67 465.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.29 465.80 Td (similarly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.59 465.80 Td (titled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.79 465.80 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.52 465.80 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.24 465.80 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.84 465.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.64 465.80 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.52 465.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.01 465.80 Td (ompanies. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.03 465.80 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.55 465.80 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.08 465.80 Td (result, ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 452.60 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.34 452.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.13 452.60 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.65 452.60 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.73 452.60 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.30 452.60 Td (vie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.92 452.60 Td (wed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.35 452.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.96 452.60 Td (supplemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.48 452.60 Td (ting, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.41 452.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.04 452.60 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.69 452.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.29 452.60 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.27 452.60 Td (alt) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.02 452.60 Td (ernative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.38 452.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.46 452.60 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.00 452.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.16 452.60 Td (titut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.27 452.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.19 452.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.41 452.60 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.00 452.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.41 452.60 Td (the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 439.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 439.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.60 439.40 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.15 439.40 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.20 439.40 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.57 439.40 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.16 439.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.26 439.40 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.40 439.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.88 439.40 Td (ordanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.77 439.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.94 439.40 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.59 439.40 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.60 439.40 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.30 439.40 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.49 439.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.98 439.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.09 439.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.93 439.40 Td (urges ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.47 439.40 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.45 439.40 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.77 439.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.32 439.40 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.94 439.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.49 439.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.05 439.40 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.01 439.40 Td (vie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.62 439.40 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.41 439.40 Td (the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 426.20 Td (rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.51 426.20 Td (onciliation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.65 426.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.18 426.20 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.84 426.20 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.04 426.20 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.70 426.20 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.08 426.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.63 426.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.81 426.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.93 426.20 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.43 426.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.64 426.20 Td (directly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.08 426.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.57 426.20 Td (omparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.61 426.20 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.49 426.20 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.15 426.20 Td (measures ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 413.00 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.10 413.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.87 413.00 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.62 413.00 Td (press ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.45 413.00 Td (release, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.78 413.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.35 413.00 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.93 413.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.48 413.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.72 413.00 Td (rely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.78 413.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.68 413.00 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.79 413.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.31 413.00 Td (single ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.80 413.00 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.53 413.00 Td (measure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.69 413.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.24 413.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.48 413.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.67 413.00 Td (valuat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.63 413.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.48 413.00 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.56 413.00 Td (business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.52 413.00 Td (See ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 399.80 Td (ôRE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.77 399.80 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.41 399.80 Td (ONCILIA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.08 399.80 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.36 399.80 Td (OF ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.48 399.80 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.69 399.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.77 399.80 Td (O ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.83 399.80 Td (NON-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.79 399.80 Td (FINANCIAL ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.54 399.80 Td (ME) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.19 399.80 Td (ASURE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.83 399.80 Td (S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.72 399.80 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.19 399.80 Td (belo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.22 399.80 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.94 399.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.17 399.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.44 399.80 Td (rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.95 399.80 Td (onciliation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.43 399.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.98 399.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.49 399.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.95 399.80 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.45 399.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.00 399.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.48 399.80 Td (omparable ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 386.60 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.84 386.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.45 386.60 Td (measures.) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 364.40 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.51 364.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.20 364.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.70 364.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.24 364.40 Td (-currency) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 345.20 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.05 345.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.53 345.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.65 345.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.35 345.20 Td (reports ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.19 345.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.70 345.20 Td (ert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.25 345.20 Td (ain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.87 345.20 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.15 345.20 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.38 345.20 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.46 345.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.90 345.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.39 345.20 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.84 345.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.38 345.20 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.58 345.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.93 345.20 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.25 345.20 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.43 345.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.39 345.20 Td (order ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.27 345.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.82 345.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.25 345.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.47 345.20 Td (acilit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.81 345.20 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.03 345.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.06 345.20 Td (period-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.49 345.20 Td (o-period ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 332.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 332.00 Td (omparisons ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.26 332.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.21 332.00 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.66 332.00 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.07 332.00 Td (without ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.74 332.00 Td (regard ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.46 332.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.01 332.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.61 332.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.16 332.00 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.91 332.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.87 332.00 Td (fluctuating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.46 332.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.68 332.00 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.14 332.00 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.27 332.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.30 332.00 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.81 332.00 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.22 332.00 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.21 332.00 Td (es. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.48 332.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.71 332.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.27 332.00 Td (erm ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 318.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.22 318.80 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.12 318.80 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.69 318.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.72 318.80 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.23 318.80 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.07 318.80 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.06 318.80 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.99 318.80 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.00 318.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.19 318.80 Td (ers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.88 318.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.44 318.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.47 318.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.46 318.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.48 318.80 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.00 318.80 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.84 318.80 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.83 318.80 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.76 318.80 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.00 318.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.55 318.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.58 318.80 Td (translat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.38 318.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.02 318.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.01 318.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.49 318.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.61 318.80 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.63 318.80 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.52 318.80 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.36 318.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.59 318.80 Td (or ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 305.60 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.12 305.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.60 305.60 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.45 305.60 Td (tries ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.38 305.60 Td (where ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.58 305.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.59 305.60 Td (functional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.94 305.60 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.53 305.60 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.75 305.60 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.14 305.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.15 305.60 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.02 305.60 Td (.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.96 305.60 Td (Dollar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.26 305.60 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.33 305.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.88 305.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.94 305.60 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.81 305.60 Td (.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.75 305.60 Td (Dollars. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.11 305.60 Td (Bec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.85 305.60 Td (ause ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.11 305.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.11 305.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.60 305.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.71 305.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.05 305.60 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.26 305.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.33 305.60 Td (global ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 292.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 292.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.60 292.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.88 292.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.78 292.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.00 292.40 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.67 292.40 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.00 292.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.03 292.40 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.54 292.40 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.15 292.40 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.14 292.40 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.83 292.40 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.83 292.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.06 292.40 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.63 292.40 Td (translation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.52 292.40 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.96 292.40 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.58 292.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.39 292.40 Td (signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.42 292.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.63 292.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.47 292.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.71 292.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.09 292.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.28 292.40 Td (ect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.95 292.40 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.41 292.40 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.05 292.40 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.71 292.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.78 292.40 Td (results. ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 279.20 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.16 279.20 Td (general, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.40 279.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.73 279.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.21 279.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.33 279.20 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.69 279.20 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.55 279.20 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.73 279.20 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.14 279.20 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.18 279.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.36 279.20 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.76 279.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.40 279.20 Td (positively ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.05 279.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.65 279.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.30 279.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.69 279.20 Td (weak) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.10 279.20 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.85 279.20 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.72 279.20 Td (.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.98 279.20 Td (Dollar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.60 279.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.30 279.20 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.71 279.20 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.75 279.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.93 279.20 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.33 279.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.97 279.20 Td (negatively ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 266.00 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.60 266.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.96 266.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.05 266.00 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.21 266.00 Td (tronger ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.08 266.00 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.94 266.00 Td (.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.91 266.00 Td (Dollar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.23 266.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.60 266.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.09 266.00 Td (ompared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.86 266.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.41 266.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.49 266.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.52 266.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.74 266.00 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.68 266.00 Td (currencies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.43 266.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.05 266.00 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.76 266.00 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.40 266.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.88 266.00 Td (onducts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.47 266.00 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.40 266.00 Td (business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.20 266.00 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.98 266.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.22 266.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.40 266.00 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.84 266.00 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.81 266.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.36 266.00 Td (o ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 252.80 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.42 252.80 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.79 252.80 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.02 252.80 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.59 252.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.08 252.80 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.54 252.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.07 252.80 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.27 252.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.62 252.80 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.09 252.80 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.41 252.80 Td (mean ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.59 252.80 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.01 252.80 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.39 252.80 Td (without ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.02 252.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.53 252.80 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.25 252.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.18 252.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.40 252.80 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.83 252.80 Td (currency ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 239.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.03 239.60 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.54 239.60 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.48 239.60 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.47 239.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.21 239.60 Td (fluctuations. ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 220.40 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.63 220.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.12 220.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.23 220.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.51 220.40 Td (belie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.65 220.40 Td (ves ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.45 220.40 Td (disclosure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.98 220.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.34 220.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.83 220.40 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.29 220.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.82 220.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.03 220.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.37 220.40 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.28 220.40 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.09 220.40 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.26 220.40 Td (help) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.34 220.40 Td (ful ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.24 220.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.79 220.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.80 220.40 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.78 220.40 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.10 220.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.65 220.40 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.71 220.40 Td (bec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.12 220.40 Td (ause ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.33 220.40 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.90 220.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.12 220.40 Td (acilit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.46 220.40 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.68 220.40 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.58 220.40 Td (period-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.00 220.40 Td (o-) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 207.20 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.58 207.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.07 207.20 Td (omparisons ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.96 207.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.04 207.20 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.61 207.20 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.14 207.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.75 207.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.75 207.20 Td (increasing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.38 207.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.05 207.20 Td (transparency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.66 207.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.75 207.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.42 207.20 Td (underlying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.77 207.20 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.67 207.20 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.60 207.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.94 207.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.54 207.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.54 207.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.57 207.20 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.08 207.20 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.41 207.20 Td (the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 194.00 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.26 194.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.72 194.00 Td (fluctuating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.81 194.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.04 194.00 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.00 194.00 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.64 194.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.67 194.00 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.18 194.00 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.09 194.00 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.09 194.00 Td (es. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.86 194.00 Td (Ho) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.30 194.00 Td (we) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.35 194.00 Td (ver) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.45 194.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.66 194.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.14 194.00 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.60 194.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.13 194.00 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.34 194.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.68 194.00 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.69 194.00 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.60 194.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.74 194.00 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.88 194.00 Td (financial ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 180.80 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.02 180.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.16 180.80 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.01 180.80 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.16 180.80 Td (mean) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.32 180.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.17 180.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.73 180.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.54 180.80 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.62 180.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.10 180.80 Td (onsidered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.97 180.80 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.07 180.80 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.56 180.80 Td (alt) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.30 180.80 Td (ernative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.17 180.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.76 180.80 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.30 180.80 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.45 180.80 Td (titut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.57 180.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.99 180.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.21 180.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.80 180.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.29 180.80 Td (omparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.97 180.80 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.99 180.80 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.83 180.80 Td (in ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 167.60 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.14 167.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.62 167.60 Td (ordanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.51 167.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.90 167.60 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.76 167.60 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.77 167.60 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.68 167.60 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.89 167.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.42 167.60 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.63 167.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.97 167.60 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.66 167.60 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.24 167.60 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.85 167.60 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.28 167.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.44 167.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.97 167.60 Td (andardiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.74 167.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.78 167.60 Td (meaning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.02 167.60 Td (prescribed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.55 167.60 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.15 167.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.21 167.60 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.32 167.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.20 167.60 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.02 167.60 Td (not ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 154.35 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.90 154.35 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.11 154.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.23 154.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.37 154.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.86 154.35 Td (omprehensive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.64 154.35 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.11 154.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.02 154.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.25 154.35 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.39 154.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.87 154.35 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.72 154.35 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.47 154.35 Td (rules ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.18 154.35 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.82 154.35 Td (principles ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.47 154.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.67 154.35 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.31 154.35 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.45 154.35 Td (read ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.01 154.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.42 154.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.90 154.35 Td (onjunction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.46 154.35 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.41 154.35 Td (the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 141.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 141.15 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.60 141.15 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.37 141.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.86 141.15 Td (onsolidat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.01 141.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.06 141.15 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.33 141.15 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.49 141.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.03 141.15 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.25 141.15 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.00 141.15 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.11 141.15 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.93 141.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.25 141.15 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.39 141.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.87 141.15 Td (ordanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.76 141.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.16 141.15 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.03 141.15 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.04 141.15 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.96 141.15 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.16 141.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.70 141.15 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.90 141.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.25 141.15 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.94 141.15 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.53 141.15 Td (have ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 127.95 Td (limit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.81 127.95 Td (ations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.23 127.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.38 127.95 Td (their ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.25 127.95 Td (use) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.43 127.95 Td (fulness ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.41 127.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.96 127.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.58 127.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.56 127.95 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.88 127.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.43 127.95 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.10 127.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.04 127.95 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.29 127.95 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.18 127.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.68 127.95 Td (alculat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.84 127.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.72 127.95 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.29 127.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.47 127.95 Td (eren) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.30 127.95 Td (tly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.40 127.95 Td (from, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.59 127.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.54 127.95 Td (there) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.14 127.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.37 127.95 Td (ore ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.01 127.95 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.26 127.95 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.22 127.95 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.10 127.95 Td (directly ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 114.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 114.75 Td (omparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.49 114.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.04 114.75 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.49 114.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.72 114.75 Td (similarly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.63 114.75 Td (titled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.44 114.75 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.78 114.75 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.11 114.75 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.71 114.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.12 114.75 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.62 114.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.10 114.75 Td (ompanies. ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 95.55 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.69 95.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.18 95.55 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.29 95.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.64 95.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.14 95.55 Td (alculat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.30 95.55 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.26 95.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.74 95.55 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.20 95.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.74 95.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.94 95.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.29 95.55 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.26 95.55 Td (amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.46 95.55 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.85 95.55 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.45 95.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.80 95.55 Td (translating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.97 95.55 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.64 95.55 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.25 95.55 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.85 95.55 Td (amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.06 95.55 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.44 95.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.05 95.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.07 95.55 Td (prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.21 95.55 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.47 95.55 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.50 95.55 Td (period ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 82.35 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.76 82.35 Td (actual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.93 82.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.15 82.35 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.08 82.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.10 82.35 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.62 82.35 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.49 82.35 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.48 82.35 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.43 82.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.65 82.35 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.49 82.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.50 82.35 Td (curren) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.08 82.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.18 82.35 Td (period. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.88 82.35 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.08 82.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.62 82.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.82 82.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.17 82.35 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.13 82.35 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.00 82.35 Td (do ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.72 82.35 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.13 82.35 Td (eliminat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.53 82.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.20 82.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.22 82.35 Td (transaction ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 69.15 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.21 69.15 Td (impact, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.78 69.15 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.09 69.15 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.17 69.15 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.04 69.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.67 69.15 Td (realiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.58 69.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.52 69.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.52 69.15 Td (unrealiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.75 69.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.69 69.15 Td (gains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.49 69.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.49 69.15 Td (losses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.79 69.15 Td (rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.29 69.15 Td (ogniz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.96 69.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.90 69.15 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.41 69.15 Td (the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 55.95 Td (measuremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.07 55.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.60 55.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.41 55.95 Td (remeasuremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.50 55.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.03 55.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.87 55.95 Td (purchases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.50 55.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.31 55.95 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.14 55.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.98 55.95 Td (products ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.75 55.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 55.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.27 55.95 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.29 55.95 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.14 55.95 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.63 55.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.07 55.95 Td (functional ) Tj ET Q endstream endobj 19 0 obj <> endobj 20 0 obj <> stream BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (currency) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.65 729.75 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.73 729.75 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.42 729.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.47 729.75 Td (gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.41 729.75 Td (margin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.68 729.75 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.79 729.75 Td (impact) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.47 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.68 729.75 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.28 729.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.50 729.75 Td (gains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.58 729.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.85 729.75 Td (losses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.42 729.75 Td (relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.19 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.40 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.95 729.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.90 729.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.80 729.75 Td (procuremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.63 729.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.62 729.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.93 729.75 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.91 729.75 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.62 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.17 729.75 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.64 729.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.92 729.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.97 729.75 Td (primarily ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (products ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.41 716.55 Td (sourc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.27 716.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.67 716.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.33 716.55 Td (EUR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.22 716.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.67 716.55 Td (USD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.13 716.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.37 716.55 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.97 716.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.38 716.55 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.93 716.55 Td (global ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.08 716.55 Td (sourcing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.33 716.55 Td (organiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.39 716.55 Td (ation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.04 716.55 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.83 716.55 Td (behalf ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.41 716.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.90 716.55 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.46 716.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.68 716.55 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.67 716.55 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.21 716.55 Td (sidiaries. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 697.35 Td (Sour) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.31 697.35 Td (ce: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.86 697.35 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.91 697.35 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.89 697.35 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.23 697.35 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.37 697.35 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.36 697.35 Td (Co. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.29 697.35 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.66 697.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.52 697.35 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.17 697.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.75 697.35 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.87 697.35 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.65 697.35 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.82 697.35 Td (tions) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.25 684.15 Td (# # #) Tj ET Q endstream endobj 21 0 obj <> endobj 22 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.95 729.75 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 729.75 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 729.75 Td (USS & C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.14 729.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 729.75 Td (. AND SUBSIDIARIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.10 713.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.84 713.55 Td (ONSOLID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.42 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.23 713.55 Td (TED B) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.52 713.55 Td (ALANCE SHEET) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.69 713.55 Td (S) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 674.05 m 489.5 674.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 674.05 m 558.5 674.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 566.05 m 489.5 566.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 566.05 m 558.5 566.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 566.05 m 489.5 566.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 566.05 m 558.5 566.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 544.05 m 489.5 544.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 544.05 m 558.5 544.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 544.05 m 489.5 544.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 544.05 m 558.5 544.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 467.04999999999995 m 489.5 467.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 467.04999999999995 m 558.5 467.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 467.04999999999995 m 489.5 467.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 456.04999999999995 m 489.5 456.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 454.04999999999995 m 489.5 454.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 467.04999999999995 m 558.5 467.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 456.04999999999995 m 558.5 456.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 454.04999999999995 m 558.5 454.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 326.04999999999995 m 489.5 326.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 326.04999999999995 m 558.5 326.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 326.04999999999995 m 489.5 326.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 326.04999999999995 m 558.5 326.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 238.04999999999995 m 489.5 238.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 238.04999999999995 m 558.5 238.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 238.04999999999995 m 489.5 238.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 227.04999999999995 m 489.5 227.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 227.04999999999995 m 558.5 227.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 122.04999999999995 m 489.5 122.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 122.04999999999995 m 558.5 122.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 122.04999999999995 m 489.5 122.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 122.04999999999995 m 558.5 122.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 100.04999999999995 m 489.5 100.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 100.04999999999995 m 558.5 100.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 100.04999999999995 m 489.5 100.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 88.04999999999995 m 489.5 88.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 100.04999999999995 m 558.5 100.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 88.04999999999995 m 558.5 88.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 88.04999999999995 m 489.5 88.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 76.04999999999995 m 489.5 76.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 74.04999999999995 m 489.5 74.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 88.04999999999995 m 558.5 88.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 76.04999999999995 m 558.5 76.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 74.04999999999995 m 558.5 74.04999999999995 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.50 694.55 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.68 694.55 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.20 684.55 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.07 684.55 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.35 676.55 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.50 684.55 Td (No) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.05 684.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.76 684.55 Td (ember 24,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.85 676.55 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.70 665.55 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.16 665.55 Td (s in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.45 654.80 Td (ASSET) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.21 654.80 Td (S) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 644.80 Td (Curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.68 644.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.81 644.80 Td (t Asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.53 644.80 Td (ts:) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 633.80 Td (Cash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.93 633.80 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.45 633.80 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.95 633.80 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.60 633.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 633.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 633.80 Td (1,448,235) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 633.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 633.80 Td (934,237) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 622.80 Td (Short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.49 622.80 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.16 622.80 Td (erm in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.64 622.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.62 622.80 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.52 622.80 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.84 622.80 Td (ts in mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.68 622.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.11 622.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.02 622.80 Td (able securities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.15 622.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 622.80 Td (76,078) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 622.80 Td (80,741) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 611.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.83 611.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.78 611.80 Td (ade r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.35 611.80 Td (eceiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.11 611.80 Td (ables, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.65 611.80 Td (t of allo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.38 611.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.72 611.80 Td (ance f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.63 611.80 Td (or doub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.44 611.80 Td (tful acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.88 611.80 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.00 611.80 Td (ts of $26,344 and $6,172) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.40 611.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 611.80 Td (333,599) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 611.80 Td (782,846) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 600.80 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.85 600.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.82 600.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.95 600.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.87 600.80 Td (ories:) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 589.80 Td (Ra) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.14 589.80 Td (w ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.02 589.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.94 589.80 Td (erials) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.45 589.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 589.80 Td (3,657) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 589.80 Td (4,929) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 578.80 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.63 578.80 Td (ork) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.27 578.80 Td (-in-pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.29 578.80 Td (ocess) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.75 578.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 578.80 Td (3,679) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 578.80 Td (3,319) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 567.80 Td (Finished g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.66 567.80 Td (oods) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.45 567.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 567.80 Td (978,887) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 567.80 Td (875,944) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 556.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 556.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.24 556.80 Td (al in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.29 556.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.27 556.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.39 556.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.32 556.80 Td (ories) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.70 556.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 556.80 Td (986,223) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 556.80 Td (884,192) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 545.80 Td (Other curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.04 545.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.17 545.80 Td (t asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.00 545.80 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.10 545.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 545.80 Td (208,218) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 545.80 Td (188,170) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 534.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 534.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.24 534.80 Td (al curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.34 534.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.46 534.80 Td (t asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.29 534.80 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.60 534.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 534.80 Td (3,052,353) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 534.80 Td (2,870,186) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 523.80 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.64 523.80 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.18 523.80 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.21 523.80 Td (t and equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.10 523.80 Td (t, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.56 523.80 Td (t of accumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.99 523.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.91 523.80 Td (ed depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.11 523.80 Td (ecia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.68 523.80 Td (tion of $1,034,094 and $1,054,267) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.15 523.80 Td (. . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 523.80 Td (446,292) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 523.80 Td (529,558) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 512.80 Td (Goodwill) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.10 512.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 512.80 Td (259,187) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 512.80 Td (235,788) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 501.80 Td (Other in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.06 501.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.97 501.80 Td (angible asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.40 501.80 Td (ts, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.37 501.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.00 501.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 501.80 Td (49,862) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 501.80 Td (42,782) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 490.80 Td (De) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.94 490.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.46 490.80 Td (err) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.09 490.80 Td (ed t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.24 490.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.47 490.80 Td (x asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.18 490.80 Td (ts, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.15 490.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.75 490.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 490.80 Td (504,121) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 490.80 Td (407,905) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 479.80 Td (Oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.12 479.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.35 479.80 Td (ting lease righ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.40 479.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.14 479.80 Td (-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.14 479.80 Td (-use asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.44 479.80 Td (ts, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.41 479.80 Td (t \(Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.66 479.80 Td (e 1\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.20 479.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 479.80 Td (974,710) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.10 479.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 468.80 Td (Other non-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.00 468.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.13 468.80 Td (t asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.96 468.80 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.10 468.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 468.80 Td (201,447) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 468.80 Td (146,199) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 457.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.59 457.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.24 457.80 Td (al asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.43 457.80 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.40 457.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 457.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 457.80 Td (5,487,972) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 457.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 457.80 Td (4,232,418) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.50 437.80 Td (LIABILITIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.97 437.80 Td (S AND S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.51 437.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.72 437.80 Td (OCKHOLDER) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.11 437.80 Td (S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.27 437.80 Td (?E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.87 437.80 Td (QUITY) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 426.80 Td (Curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.68 426.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.81 426.80 Td (t Liabilities:) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 415.80 Td (Short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.49 415.80 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.16 415.80 Td (erm deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.89 415.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.85 415.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 415.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 415.80 Td (307,912) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 415.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 415.80 Td (7,621) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 404.80 Td (Acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.74 404.80 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.86 404.80 Td (ts pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.31 404.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.24 404.80 Td (able) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.45 404.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 404.80 Td (284,354) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 404.80 Td (360,324) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 393.80 Td (Accrued salaries, w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.95 393.80 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.42 393.80 Td (es and emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.42 393.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.38 393.80 Td (ee bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.70 393.80 Td (fits) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.80 393.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 393.80 Td (138,175) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 393.80 Td (223,374) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 382.80 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.73 382.80 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.63 382.80 Td (tructuring liabilities \(Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.94 382.80 Td (e 6\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.15 382.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 382.80 Td (51,252) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.10 382.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 371.80 Td (Accrued in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.64 371.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.55 371.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.05 371.80 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.95 371.80 Td (t pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.87 371.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.81 371.80 Td (able) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.30 371.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 371.80 Td (7,065) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 371.80 Td (5,350) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 360.80 Td (Accrued inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.45 360.80 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.80 360.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.03 360.80 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.69 360.80 Td (es) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.40 360.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 360.80 Td (24,671) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 360.80 Td (24,050) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 349.80 Td (Accrued sales r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.87 349.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.30 349.80 Td (turns and allo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.42 349.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.76 349.80 Td (ances \(Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.84 349.80 Td (e 1\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.80 349.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 349.80 Td (172,782) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 349.80 Td (171,113) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 338.80 Td (Short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.49 338.80 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.16 338.80 Td (erm oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.90 338.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.13 338.80 Td (ting lease liability \(Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.79 338.80 Td (e 1\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.90 338.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 338.80 Td (217,673) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.10 338.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 327.80 Td (Other accrued liabilities \(Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.06 327.80 Td (e 1\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.15 327.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 327.80 Td (388,528) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 327.80 Td (375,372) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 316.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 316.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.24 316.80 Td (al curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.34 316.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.46 316.80 Td (t liabilities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.20 316.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 316.80 Td (1,592,412) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 316.80 Td (1,167,204) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 305.80 Td (Long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.17 305.80 Td (erm deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.90 305.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.95 305.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 305.80 Td (1,498,984) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 305.80 Td (1,006,745) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 294.80 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.47 294.80 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.63 294.80 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.67 294.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.10 294.80 Td (tir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.20 294.80 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.99 294.80 Td (t medic) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.23 294.80 Td (al bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.97 294.80 Td (fits) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.90 294.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 294.80 Td (60,819) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 294.80 Td (64,006) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 283.80 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.47 283.80 Td (ension liability) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.95 283.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 283.80 Td (174,700) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 283.80 Td (193,214) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 272.80 Td (Long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.17 272.80 Td (erm emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.17 272.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.13 272.80 Td (ee r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.14 272.80 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.91 272.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.83 272.80 Td (ed bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.40 272.80 Td (fits) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.45 272.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 272.80 Td (89,980) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 272.80 Td (84,957) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 261.80 Td (Long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.17 261.80 Td (erm inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.53 261.80 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.89 261.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.11 261.80 Td (x liabilities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.90 261.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 261.80 Td (9,886) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 261.80 Td (10,486) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 250.80 Td (Long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.17 250.80 Td (erm oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.91 250.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.14 250.80 Td (ting lease liability \(Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.80 250.80 Td (e 1\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.70 250.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 250.80 Td (839,632) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.10 250.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 239.80 Td (Other long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.80 239.80 Td (erm liabilities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.40 239.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 239.80 Td (56,353) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 239.80 Td (134,249) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 228.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 228.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.24 228.80 Td (al liabilities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.10 228.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 228.80 Td (4,322,766) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 228.80 Td (2,660,861) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 217.80 Td (Commitmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.32 217.80 Td (ts and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.42 217.80 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.81 217.80 Td (ting) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.78 217.80 Td (encies) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 206.80 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.06 206.80 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.44 206.80 Td (s?E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.50 206.80 Td (quity:) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 194.80 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.22 194.80 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.49 194.80 Td (auss? Co. s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.04 194.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.97 194.80 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.34 194.80 Td (s?equity) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 183.80 Td (Common s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.85 183.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.78 183.80 Td (ock ?$.001 par v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.34 183.80 Td (alue; 1,200,000,000 Class A shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.82 183.80 Td (es authoriz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.94 183.80 Td (ed, 63,216,618 shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.02 183.80 Td (es ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 174.80 Td (and 53,079,235 shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.40 174.80 Td (es issued and outs) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.22 174.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.12 174.80 Td (anding as of Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.19 174.80 Td (y 24, 2020 and No) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.30 174.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.28 174.80 Td (ember 24, 2019, ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 165.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.02 165.80 Td (espectiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.09 165.80 Td (ely; and 422,000,000 Class B shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.29 165.80 Td (es authoriz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.41 165.80 Td (ed, 333,147,968 shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.05 165.80 Td (es and 340,674,741 ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 156.80 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.58 156.80 Td (es issued and outs) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.40 156.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.30 156.80 Td (anding) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.20 156.80 Td (, as of Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.71 156.80 Td (y 24, 2020 and No) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.83 156.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.80 156.80 Td (ember 24, 2019, r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.80 156.80 Td (espectiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.86 156.80 Td (ely) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.50 156.80 Td (. . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.55 159.80 Td (396) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.55 159.80 Td (394) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.50 145.80 Td (Additional paid-in c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.34 145.80 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.35 145.80 Td (al) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.30 145.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 145.80 Td (611,993) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 145.80 Td (657,659) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.50 134.80 Td (Accumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.26 134.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.18 134.80 Td (ed other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.29 134.80 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.97 134.80 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.95 134.80 Td (e loss) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.00 134.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.90 134.80 Td (\(477,696) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 134.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.90 134.80 Td (\(404,986) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 134.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.50 123.80 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.23 123.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.66 123.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.56 123.80 Td (ained earnings) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.45 123.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 123.80 Td (1,030,513) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 123.80 Td (1,310,464) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 112.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 112.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.24 112.80 Td (al Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.87 112.80 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.13 112.80 Td (auss? Co. s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.69 112.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.62 112.80 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.99 112.80 Td (s?equity) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.75 112.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 112.80 Td (1,165,206) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 112.80 Td (1,563,531) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 101.80 Td (Nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.02 101.80 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.41 101.80 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.41 101.80 Td (olling in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.07 101.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.98 101.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.48 101.80 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.38 101.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.40 101.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.10 101.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 101.80 Td (8,026) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 90.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 90.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.24 90.80 Td (al s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.07 90.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.99 90.80 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.37 90.80 Td (s?equity) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.15 90.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 90.80 Td (1,165,206) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 90.80 Td (1,571,557) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 106.50 78.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.09 78.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.74 78.80 Td (al liabilities and s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.85 78.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.78 78.80 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.15 78.80 Td (s?equity) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.45 78.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 78.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 78.80 Td (5,487,972) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 78.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 78.80 Td (4,232,418) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.30 47.95 Td (The not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 47.95 Td (es acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 47.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.74 47.95 Td (ying our c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 47.95 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.08 47.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 47.95 Td (ed financial s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.52 47.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 47.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 47.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 47.95 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 47.95 Td (ts in our F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.42 47.95 Td (orm 10-Q ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 47.95 Td (e an in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 47.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 47.95 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 47.95 Td (al part of these c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 47.95 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 47.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 47.95 Td (ed financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 37.20 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.87 37.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 37.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.00 37.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 37.20 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 37.20 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 23 0 obj <> endobj 24 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.95 729.75 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 729.75 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 729.75 Td (USS & C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.14 729.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 729.75 Td (. AND SUBSIDIARIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.55 713.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.29 713.55 Td (ONSOLID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.87 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.68 713.55 Td (TED S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.01 713.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.59 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.39 713.55 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.82 713.55 Td (S OF OPERA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.14 713.55 Td (TIONS) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 703.95 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 679.45 m 360.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360.5 679.45 m 366.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 679.45 m 426.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 679.45 m 492.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 679.45 m 498.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 679.45 m 558.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 656.45 m 360.5 656.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 679.45 m 426.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 656.45 m 426.5 656.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 656.45 m 492.5 656.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 679.45 m 558.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 656.45 m 558.5 656.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 603.45 m 360.5 603.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 603.45 m 426.5 603.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 603.45 m 492.5 603.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 603.45 m 558.5 603.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 603.45 m 426.5 603.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 603.45 m 492.5 603.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 603.45 m 558.5 603.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 558.45 m 360.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 558.45 m 426.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 558.45 m 492.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 558.45 m 558.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 558.45 m 360.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 558.45 m 426.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 558.45 m 492.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 558.45 m 558.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 489.45 m 360.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 489.45 m 426.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 489.45 m 492.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 489.45 m 558.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 489.45 m 426.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 489.45 m 558.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 459.45 m 360.5 459.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 459.45 m 426.5 459.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 459.45 m 492.5 459.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 459.45 m 558.5 459.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 459.45 m 426.5 459.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 459.45 m 558.5 459.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 429.45 m 492.5 429.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 429.45 m 558.5 429.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 429.45 m 360.5 429.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 415.45 m 360.5 415.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 413.45 m 360.5 413.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 429.45 m 426.5 429.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 415.45 m 426.5 415.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 413.45 m 426.5 413.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 429.45 m 492.5 429.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 415.45 m 492.5 415.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 413.45 m 492.5 413.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 429.45 m 558.5 429.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 415.45 m 558.5 415.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 413.45 m 558.5 413.45 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 683.70 Td (? Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 684.20 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.43 684.20 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.97 684.20 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.45 684.20 Td (Six Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.58 684.20 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 660.70 Td (? Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.05 670.20 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.28 670.20 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.85 661.20 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.05 670.20 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.28 670.20 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.85 661.20 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.05 670.20 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.28 670.20 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.85 661.20 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.05 670.20 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.20 670.20 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.85 661.20 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.65 647.20 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.92 647.20 Td (s in thousands, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.26 647.20 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.19 647.20 Td (cep) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.28 647.20 Td (t per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.99 647.20 Td (e amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.74 647.20 Td (ts\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.50 638.20 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.33 638.20 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 623.45 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.38 623.45 Td (t r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.34 623.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.27 623.45 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.69 623.45 Td (enues) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.60 623.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 623.45 Td (497,542) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.45 623.45 Td (1,312,940) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.45 623.45 Td (2,003,668) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.45 623.45 Td (2,747,398) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 608.45 Td (Cos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.46 608.45 Td (t of g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.27 608.45 Td (oods sold) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.75 608.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 608.45 Td (327,890) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 608.45 Td (612,517) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 608.45 Td (994,689) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.45 608.45 Td (1,264,167) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 593.45 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.71 593.45 Td (oss pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.65 593.45 Td (ofit) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.60 593.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 593.45 Td (169,652) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 593.45 Td (700,423) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.45 593.45 Td (1,008,979) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.45 593.45 Td (1,483,231) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 578.45 Td (Selling) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.47 578.45 Td (, g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.95 578.45 Td (ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.50 578.45 Td (al and adminis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.03 578.45 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.71 578.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.35 578.45 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.41 578.45 Td (e e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.50 578.45 Td (xpenses) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.05 578.45 Td (. . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 578.45 Td (550,525) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 578.45 Td (637,525) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.45 578.45 Td (1,211,070) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.45 578.45 Td (1,219,421) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 563.45 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.34 563.45 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.08 563.45 Td (tructuring char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.64 563.45 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.24 563.45 Td (es) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.70 563.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.10 563.45 Td (67,371) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.85 563.45 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.10 563.45 Td (67,371) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.85 563.45 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 548.45 Td (Oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.23 548.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.88 548.45 Td (ting inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.43 548.45 Td (ome \(loss\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.45 548.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.00 548.45 Td (\(448,244) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.95 548.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.10 548.45 Td (62,898) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.00 548.45 Td (\(269,462) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.95 548.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 548.45 Td (263,810) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 533.45 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.73 533.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.98 533.45 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.32 533.45 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.08 533.45 Td (t e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.54 533.45 Td (xpense) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.95 533.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.05 533.45 Td (\(11,246) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.95 533.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.05 533.45 Td (\(15,126) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.95 533.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.05 533.45 Td (\(27,900) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.95 533.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.05 533.45 Td (\(32,670) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.95 533.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 518.45 Td (Under) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.41 518.45 Td (writ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.67 518.45 Td (er c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.52 518.45 Td (ommission paid on behalf of selling) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 508.45 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.85 508.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.10 508.45 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.55 508.45 Td (s) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.60 508.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.85 509.45 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.05 509.45 Td (\(24,860) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.95 509.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.85 509.45 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.05 509.45 Td (\(24,860) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.95 509.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 494.45 Td (Other inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.68 494.45 Td (ome, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.84 494.45 Td (t) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.75 494.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.15 494.45 Td (1,305) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.15 494.45 Td (3,166) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 494.45 Td (4,005) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 494.45 Td (1,520) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 479.45 Td (Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.96 479.45 Td (ome \(loss\) be) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.32 479.45 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.22 479.45 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.81 479.45 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.72 479.45 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.46 479.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.14 479.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.30 479.45 Td (es) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.55 479.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.00 479.45 Td (\(458,185) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.95 479.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.10 479.45 Td (26,078) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.00 479.45 Td (\(293,357) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.95 479.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 479.45 Td (207,800) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 464.45 Td (Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.96 464.45 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.71 464.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.39 464.45 Td (x \(bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.38 464.45 Td (fit\) e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.23 464.45 Td (xpense) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.60 464.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.05 464.45 Td (\(94,636) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.95 464.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.10 464.45 Td (\(2,429) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.95 464.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.05 464.45 Td (\(82,497) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.95 464.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.10 464.45 Td (32,842) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 449.45 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.40 449.45 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.72 449.45 Td (ome \(loss\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 136.55 449.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.00 449.45 Td (\(363,549) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.95 449.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.10 449.45 Td (28,507) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.00 449.45 Td (\(210,860) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.95 449.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 449.45 Td (174,958) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.00 434.45 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.38 434.45 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.68 434.45 Td (ome a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.88 434.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.08 434.45 Td (tribut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.95 434.45 Td (able t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.78 434.45 Td (o nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.24 434.45 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.67 434.45 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.35 434.45 Td (olling in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.18 434.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.43 434.45 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.76 434.45 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.53 434.45 Td (t) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.30 434.45 Td (. . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.85 434.45 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.70 434.45 Td (\(277) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.95 434.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.85 434.45 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.70 434.45 Td (\(151) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.95 434.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 419.45 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.40 419.45 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.72 419.45 Td (ome \(loss\) a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.64 419.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.87 419.45 Td (tribut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.73 419.45 Td (able t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.54 419.45 Td (o Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.18 419.45 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.56 419.45 Td (auss? Co.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.50 419.45 Td (. . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 419.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.00 419.45 Td (\(363,549) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.95 419.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.00 419.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.10 419.45 Td (28,230) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 419.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.00 419.45 Td (\(210,860) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.95 419.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 419.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 419.45 Td (174,807) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 402.95 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.80 402.95 Td (arnings \(loss\) per c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.55 402.95 Td (ommon shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.93 402.95 Td (e a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.84 402.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.07 402.95 Td (tribut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.93 402.95 Td (able t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.74 402.95 Td (o c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.42 402.95 Td (ommon) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 392.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.85 392.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.10 392.95 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.55 392.95 Td (s:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 376.45 Td (Basic) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.70 376.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 376.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.15 376.45 Td (\(0.91) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.95 376.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.00 376.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.20 376.45 Td (0.07) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 376.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.15 376.45 Td (\(0.53) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.95 376.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 376.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.20 376.45 Td (0.46) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 361.45 Td (Dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.29 361.45 Td (ed) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.45 361.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 361.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.15 361.45 Td (\(0.91) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.95 361.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.00 361.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.20 361.45 Td (0.07) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 361.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.15 361.45 Td (\(0.53) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.95 361.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 361.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.20 361.45 Td (0.44) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 346.45 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.53 346.45 Td (eigh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.67 346.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.91 346.45 Td (ed-a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.83 346.45 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.25 346.45 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.50 346.45 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.92 346.45 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.30 346.45 Td (ommon shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.65 346.45 Td (es outs) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.47 346.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.70 346.45 Td (anding:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.40 346.45 Td (. . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 331.45 Td (Basic) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 88.70 331.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.30 331.45 Td (397,484,849) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.30 331.45 Td (389,518,461) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.30 331.45 Td (396,832,024) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.30 331.45 Td (383,278,398) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 316.45 Td (Dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.24 316.45 Td (ed) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 93.45 316.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.30 316.45 Td (397,484,849) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.30 316.45 Td (409,332,997) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.30 316.45 Td (396,832,024) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.30 316.45 Td (401,405,411) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.30 49.20 Td (The not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 49.20 Td (es acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 49.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.74 49.20 Td (ying our c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 49.20 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.08 49.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 49.20 Td (ed financial s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.52 49.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 49.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 49.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 49.20 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 49.20 Td (ts in our F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.42 49.20 Td (orm 10-Q ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 49.20 Td (e an in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 49.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 49.20 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 49.20 Td (al part of these c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 49.20 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 49.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 49.20 Td (ed financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 38.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.87 38.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 38.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.00 38.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 38.40 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 38.40 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 25 0 obj <> endobj 26 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.95 729.75 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 729.75 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 729.75 Td (USS & C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.14 729.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 729.75 Td (. AND SUBSIDIARIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.90 713.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.64 713.55 Td (ONSOLID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.22 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.03 713.55 Td (TED S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.36 713.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.94 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.74 713.55 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.17 713.55 Td (S OF C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.58 713.55 Td (OMPREHENSIVE INC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.00 713.55 Td (OME \(L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.79 713.55 Td (OSS\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 703.95 Td (? Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 679.45 m 389.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 679.45 m 393.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 679.45 m 444.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450.5 679.45 m 501.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501.5 679.45 m 507.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 679.45 m 558.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 656.45 m 389.5 656.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 679.45 m 444.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 656.45 m 444.5 656.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450.5 656.45 m 501.5 656.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 679.45 m 558.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 656.45 m 558.5 656.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 618.45 m 389.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 618.45 m 444.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450.5 618.45 m 501.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 618.45 m 558.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 618.45 m 389.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 618.45 m 444.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450.5 618.45 m 501.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 618.45 m 558.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 543.45 m 389.5 543.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 543.45 m 444.5 543.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450.5 543.45 m 501.5 543.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 543.45 m 558.5 543.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 489.45 m 389.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 489.45 m 444.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450.5 489.45 m 501.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 489.45 m 558.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 489.45 m 389.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 489.45 m 393.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 489.45 m 444.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 489.45 m 450.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450.5 489.45 m 501.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501.5 489.45 m 507.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 489.45 m 558.5 489.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 459.45 m 389.5 459.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 459.45 m 444.5 459.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450.5 459.45 m 501.5 459.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 459.45 m 558.5 459.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 338.5 444.45 m 389.5 444.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 389.5 444.45 m 393.5 444.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 393.5 444.45 m 444.5 444.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 444.45 m 450.5 444.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450.5 444.45 m 501.5 444.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 501.5 444.45 m 507.5 444.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 444.45 m 558.5 444.45 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 683.70 Td (? Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.00 684.20 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.43 684.20 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.97 684.20 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.45 684.20 Td (Six Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.58 684.20 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 660.70 Td (? Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.55 670.20 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.78 670.20 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.35 661.20 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.55 670.20 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.78 670.20 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.35 661.20 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.55 670.20 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.78 670.20 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.35 661.20 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.55 670.20 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.70 670.20 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.35 661.20 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.15 647.20 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.42 647.20 Td (s in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.50 638.20 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.33 638.20 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 623.45 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.40 623.45 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.72 623.45 Td (ome \(loss\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.45 623.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 623.45 Td (\(363,549) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.95 623.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.10 623.45 Td (28,507) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 623.45 Td (\(210,860) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 623.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 623.45 Td (174,958) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 608.45 Td (Other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.09 608.45 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.96 608.45 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.05 608.45 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.98 608.45 Td (ome \(loss\), be) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.83 608.45 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.67 608.45 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.30 608.45 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.89 608.45 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.86 608.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.10 608.45 Td (ed inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.28 608.45 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.01 608.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.71 608.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.77 608.45 Td (es:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 593.45 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.07 593.45 Td (ension and pos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.13 593.45 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.84 593.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.73 593.45 Td (tir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.77 593.45 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.85 593.45 Td (t bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.83 593.45 Td (fits) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.80 593.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.15 593.45 Td (6,613) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.15 593.45 Td (3,464) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.10 593.45 Td (10,204) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 593.45 Td (6,886) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 578.45 Td (Deriv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.35 578.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.02 578.45 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.09 578.45 Td (e ins) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.68 578.45 Td (trumen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.89 578.45 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.40 578.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.10 578.45 Td (\(2,202) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.95 578.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.10 578.45 Td (12,667) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.10 578.45 Td (13,203) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.10 578.45 Td (14,404) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 563.45 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.53 563.45 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.15 563.45 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.97 563.45 Td (ency tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.88 563.45 Td (ansla) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.77 563.45 Td (tion losses) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.05 563.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.05 563.45 Td (\(30,756) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.95 563.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.10 563.45 Td (\(8,843) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.95 563.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.05 563.45 Td (\(38,889) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 563.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.10 563.45 Td (\(4,757) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.95 563.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 548.45 Td (Unr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.09 548.45 Td (ealiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.22 548.45 Td (ed \(losses\) g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.81 548.45 Td (ains on mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.67 548.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.46 548.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.72 548.45 Td (able securities) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.45 548.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.10 548.45 Td (\(2,347) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.95 548.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.70 548.45 Td (329) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.70 548.45 Td (\(791) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 548.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 548.45 Td (1,219) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 533.45 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.43 533.45 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.55 533.45 Td (al other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.62 533.45 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.51 533.45 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.58 533.45 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.50 533.45 Td (ome \(loss\), be) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.36 533.45 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.26 533.45 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.85 533.45 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.44 533.45 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.39 533.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.64 533.45 Td (ed inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.81 533.45 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 523.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.29 523.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.97 523.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.12 523.45 Td (es) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 78.85 523.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.05 520.45 Td (\(28,692) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.95 520.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.15 520.45 Td (7,617) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.05 520.45 Td (\(16,273) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 520.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.10 520.45 Td (17,752) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 505.45 Td (Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.96 505.45 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.71 505.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.39 505.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.54 505.45 Td (es bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.97 505.45 Td (fit \(e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.82 505.45 Td (xpense\) r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.16 505.45 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.10 505.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.35 505.45 Td (ed t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.09 505.45 Td (o it) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.17 505.45 Td (ems of other) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 495.45 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.19 495.45 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.08 495.45 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.15 495.45 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.07 495.45 Td (ome \(loss\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.35 495.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.15 494.45 Td (3,730) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.10 494.45 Td (\(2,432) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.95 494.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.10 494.45 Td (\(1,993) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 494.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.10 494.45 Td (\(4,173) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.95 494.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 479.45 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.27 479.45 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.33 479.45 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.26 479.45 Td (ome \(loss\), ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.13 479.45 Td (t of inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.03 479.45 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.78 479.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.46 479.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.61 479.45 Td (es) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.65 479.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 479.45 Td (\(388,511) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.95 479.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.10 479.45 Td (33,692) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 479.45 Td (\(229,126) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 479.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 479.45 Td (188,537) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 464.45 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.20 464.45 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.29 464.45 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.22 464.45 Td (ome a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.41 464.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.62 464.45 Td (tribut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.49 464.45 Td (able t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.31 464.45 Td (o nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.77 464.45 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.21 464.45 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.88 464.45 Td (olling in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.72 464.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.96 464.45 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.29 464.45 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.07 464.45 Td (t) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 318.10 464.45 Td (. . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.85 464.45 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.70 464.45 Td (\(348) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.95 464.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.85 464.45 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.70 464.45 Td (\(402) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.95 464.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 449.45 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.20 449.45 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.29 449.45 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.22 449.45 Td (ome \(loss\) a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.13 449.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.34 449.45 Td (tribut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.20 449.45 Td (able t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.03 449.45 Td (o Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.69 449.45 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.99 449.45 Td (auss? Co.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.30 449.45 Td (. . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.00 449.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 449.45 Td (\(388,511) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.95 449.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 449.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.10 449.45 Td (33,344) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.00 449.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.00 449.45 Td (\(229,126) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.95 449.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 449.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 449.45 Td (188,135) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.30 63.40 Td (The not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 63.40 Td (es acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 63.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.74 63.40 Td (ying our c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 63.40 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.08 63.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 63.40 Td (ed financial s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.52 63.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 63.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 63.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 63.40 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 63.40 Td (ts in our F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.42 63.40 Td (orm 10-Q ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 63.40 Td (e an in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 63.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 63.40 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 63.40 Td (al part of these c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 63.40 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 63.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 63.40 Td (ed financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 52.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.87 52.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 52.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.00 52.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 52.60 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 52.60 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 27 0 obj <> endobj 28 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.95 729.75 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 729.75 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 729.75 Td (USS & C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.14 729.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 729.75 Td (. AND SUBSIDIARIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.40 713.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.14 713.55 Td (ONSOLID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.72 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.53 713.55 Td (TED S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.86 713.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.44 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.24 713.55 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.67 713.55 Td (S OF S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.43 713.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.58 713.55 Td (OCKHOLDER) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.27 713.55 Td (S' E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.70 713.55 Td (QUITY) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 690.05 m 275.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 690.05 m 279.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 690.05 m 323.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 690.05 m 327.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 690.05 m 377.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 377.5 690.05 m 381.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 690.05 m 441.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 690.05 m 445.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 690.05 m 502.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 690.05 m 506.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 690.05 m 557.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 677.05 m 275.5 677.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 677.05 m 279.5 677.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 677.05 m 323.5 677.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 677.05 m 327.5 677.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 677.05 m 377.5 677.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 377.5 677.05 m 381.5 677.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 677.05 m 441.5 677.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 641.05 m 275.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 641.05 m 323.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 641.05 m 377.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 641.05 m 441.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 641.05 m 502.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 641.05 m 557.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 641.05 m 275.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 459.05 m 275.5 459.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 442.05 m 275.5 442.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 440.05 m 275.5 440.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 459.05 m 323.5 459.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 442.05 m 323.5 442.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 440.05 m 323.5 440.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 459.05 m 377.5 459.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 442.05 m 377.5 442.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 440.05 m 377.5 440.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 459.05 m 441.5 459.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 442.05 m 441.5 442.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 440.05 m 441.5 440.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 459.05 m 502.5 459.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 442.05 m 502.5 442.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 440.05 m 502.5 440.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 459.05 m 557.5 459.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 442.05 m 557.5 442.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 440.05 m 557.5 440.05 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.90 693.80 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.28 693.80 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.83 693.80 Td (ths Ended Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.00 693.80 Td (y 24, 2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.85 680.80 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.14 680.80 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.02 680.80 Td (auss & Co. St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.21 680.80 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.46 680.80 Td (s) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.65 668.55 Td (Class A & ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.55 660.55 Td (Class B ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.90 652.55 Td (Common ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.00 644.55 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.48 644.55 Td (ock) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.65 661.55 Td (Additional ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.40 653.55 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.50 653.55 Td (aid-In ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 645.55 Td (Capit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.59 645.55 Td (al) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.20 653.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.59 653.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.56 653.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.25 653.55 Td (ained ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.90 645.55 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.70 645.55 Td (arnings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.25 668.55 Td (Accumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.73 668.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.40 668.55 Td (ed ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.30 660.55 Td (Other ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.15 652.55 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.24 652.55 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.75 652.55 Td (e ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 644.55 Td (\(Loss\)/Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.67 644.55 Td (ome) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.75 653.55 Td (Nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.92 653.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.44 653.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.96 653.55 Td (olling ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.60 645.55 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.95 645.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.63 645.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.41 645.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.54 645.55 Td (t) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.40 661.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.67 661.55 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.67 661.55 Td (al ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 653.55 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.63 653.55 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.74 653.55 Td (s' ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.05 645.55 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.84 645.55 Td (quity) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.70 631.55 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.16 631.55 Td (s in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.00 623.55 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.18 623.55 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 608.80 Td (Balance a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.66 608.80 Td (t F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.82 608.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.89 608.80 Td (y 23, 2020) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.10 608.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 608.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.55 608.80 Td (399) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.00 608.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.60 608.80 Td (601,976) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 608.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.80 608.80 Td (1,445,188) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 608.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.90 608.80 Td (\(452,734) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 608.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 608.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 608.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 608.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.80 608.80 Td (1,594,829) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 594.80 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.24 594.80 Td (t loss) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.60 594.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 594.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 594.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.90 594.80 Td (\(363,549) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 594.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 594.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 594.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.90 594.80 Td (\(363,549) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 594.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 581.80 Td (Other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.08 581.80 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.77 581.80 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.74 581.80 Td (e loss, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.54 581.80 Td (t of t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.03 581.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.25 581.80 Td (x) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.95 581.80 Td (. . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 581.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 581.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 581.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.45 581.80 Td (\(24,962) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 581.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 581.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 581.80 Td (\(24,962) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 581.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 568.80 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.06 568.80 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.37 568.80 Td (-based c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.65 568.80 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.27 568.80 Td (tion and dividends, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.21 568.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.40 568.80 Td (. .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 568.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.75 568.80 Td (8,090) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.35 568.80 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 568.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 568.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 568.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 568.80 Td (8,063) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 555.80 Td (Emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.08 555.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.04 555.80 Td (ee s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.45 555.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.38 555.80 Td (ock pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.52 555.80 Td (chase plan) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.40 555.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 555.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.75 555.80 Td (2,252) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 555.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 555.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 555.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 555.80 Td (2,252) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 542.80 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.73 542.80 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.67 542.80 Td (chase of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.81 542.80 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.86 542.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.79 542.80 Td (ock) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.10 542.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.95 542.80 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.25 542.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 542.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.45 542.80 Td (\(19,169) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 542.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 542.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 542.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 542.80 Td (\(19,172) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 542.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 528.80 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.19 528.80 Td (es surr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.63 528.80 Td (ender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.06 528.80 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.86 528.80 Td (or t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.69 528.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.91 528.80 Td (x withholdings on ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 519.80 Td (equity a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.37 519.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.71 519.80 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.03 519.80 Td (ds) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.10 519.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 519.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.80 519.80 Td (\(325) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.25 519.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 519.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 519.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 519.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.80 519.80 Td (\(325) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 519.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 505.80 Td (Chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.73 505.80 Td (es in o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.30 505.80 Td (wner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.92 505.80 Td (ship of nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.46 505.80 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.85 505.80 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.86 505.80 Td (olling in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.51 505.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.43 505.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.93 505.80 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.83 505.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 505.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 505.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.80 505.80 Td (\(137) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 505.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 505.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 505.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.80 505.80 Td (\(137) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 505.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 487.80 Td (Cumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.74 487.80 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.80 487.80 Td (e e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.71 487.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.37 487.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.89 487.80 Td (ect of adop) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.22 487.80 Td (tion of ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.50 487.80 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 478.80 Td (acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.85 478.80 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.97 478.80 Td (ting s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.47 478.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.37 478.80 Td (andar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.46 478.80 Td (ds) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.95 478.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 478.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 478.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.35 478.80 Td (\(84) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 478.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 478.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 478.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.35 478.80 Td (\(84) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 478.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 463.80 Td (Cash dividends declar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.94 463.80 Td (ed \($0.08 per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.42 463.80 Td (e\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.50 463.80 Td (. . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 463.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 463.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.45 463.80 Td (\(31,709) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 463.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 463.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 463.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 463.80 Td (\(31,709) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 463.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 445.80 Td (Balance a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.66 445.80 Td (t Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.96 445.80 Td (y 24, 2020) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.90 445.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 445.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.55 445.80 Td (396) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.00 445.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.60 445.80 Td (611,993) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 445.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.80 445.80 Td (1,030,513) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 445.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.90 445.80 Td (\(477,696) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 445.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 445.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 445.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 445.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.80 445.80 Td (1,165,206) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 404.25 m 275.5 404.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 404.25 m 279.5 404.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 404.25 m 323.5 404.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 404.25 m 327.5 404.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 404.25 m 377.5 404.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 377.5 404.25 m 381.5 404.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 404.25 m 441.5 404.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 404.25 m 445.5 404.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 404.25 m 502.5 404.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 404.25 m 506.5 404.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 404.25 m 557.5 404.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 391.25 m 275.5 391.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 391.25 m 279.5 391.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 391.25 m 323.5 391.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 391.25 m 327.5 391.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 391.25 m 377.5 391.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 377.5 391.25 m 381.5 391.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 391.25 m 441.5 391.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 355.25 m 275.5 355.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 355.25 m 323.5 355.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 355.25 m 377.5 355.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 355.25 m 441.5 355.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 355.25 m 502.5 355.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 355.25 m 557.5 355.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 355.25 m 275.5 355.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 173.25 m 275.5 173.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 156.25 m 275.5 156.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 154.25 m 275.5 154.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 173.25 m 323.5 173.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 156.25 m 323.5 156.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 154.25 m 323.5 154.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 173.25 m 377.5 173.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 156.25 m 377.5 156.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 154.25 m 377.5 154.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 173.25 m 441.5 173.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 156.25 m 441.5 156.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 154.25 m 441.5 154.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 173.25 m 502.5 173.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 156.25 m 502.5 156.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 154.25 m 502.5 154.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 173.25 m 557.5 173.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 156.25 m 557.5 156.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 154.25 m 557.5 154.25 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.35 408.00 Td (Six Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.43 408.00 Td (ths Ended Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.60 408.00 Td (y 24, 2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.85 395.00 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.14 395.00 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.02 395.00 Td (auss & Co. St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.21 395.00 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.46 395.00 Td (s) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.65 382.75 Td (Class A & ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.55 374.75 Td (Class B ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.90 366.75 Td (Common ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.00 358.75 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.48 358.75 Td (ock) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.65 375.75 Td (Additional ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.40 367.75 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.50 367.75 Td (aid-In ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 359.75 Td (Capit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.59 359.75 Td (al) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.20 367.75 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.59 367.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.56 367.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.25 367.75 Td (ained ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.90 359.75 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.70 359.75 Td (arnings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.25 382.75 Td (Accumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.73 382.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.40 382.75 Td (ed ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.30 374.75 Td (Other ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.15 366.75 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.24 366.75 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.75 366.75 Td (e ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 358.75 Td (\(Loss\)/Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.67 358.75 Td (ome) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.75 367.75 Td (Nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.92 367.75 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.44 367.75 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.96 367.75 Td (olling ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.60 359.75 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.95 359.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.63 359.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.41 359.75 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.54 359.75 Td (t) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.40 375.75 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.67 375.75 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.67 375.75 Td (al ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 367.75 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.63 367.75 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.74 367.75 Td (s' ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.05 359.75 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.84 359.75 Td (quity) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.70 345.75 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.16 345.75 Td (s in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.00 337.75 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.18 337.75 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 323.00 Td (Balance a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.66 323.00 Td (t No) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.56 323.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.73 323.00 Td (ember 24, 2019) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.70 323.00 Td (. . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 323.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.55 323.00 Td (394) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.00 323.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.60 323.00 Td (657,659) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 323.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.80 323.00 Td (1,310,464) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 323.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.90 323.00 Td (\(404,986) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 323.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 323.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.75 323.00 Td (8,026) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 323.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.80 323.00 Td (1,571,557) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 309.00 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.24 309.00 Td (t loss) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.60 309.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 309.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 309.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.90 309.00 Td (\(210,860) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 309.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 309.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 309.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.90 309.00 Td (\(210,860) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 309.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 296.00 Td (Other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.08 296.00 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.77 296.00 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.74 296.00 Td (e loss, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.54 296.00 Td (t of t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.03 296.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.25 296.00 Td (x) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.95 296.00 Td (. . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 296.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 296.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 296.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.45 296.00 Td (\(18,266) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 296.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 296.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 296.00 Td (\(18,266) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 296.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 283.00 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.06 283.00 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.37 283.00 Td (-based c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.65 283.00 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.27 283.00 Td (tion and dividends, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.21 283.00 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.40 283.00 Td (. .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.65 283.00 Td (5) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.15 283.00 Td (25,620) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.35 283.00 Td (\(27) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 283.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 283.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 283.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 283.00 Td (25,598) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 270.00 Td (Emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.08 270.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.04 270.00 Td (ee s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.45 270.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.38 270.00 Td (ock pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.52 270.00 Td (chase plan) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.40 270.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 270.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.75 270.00 Td (4,282) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 270.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 270.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 270.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 270.00 Td (4,282) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 257.00 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.73 257.00 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.67 257.00 Td (chase of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.81 257.00 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.86 257.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.79 257.00 Td (ock) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.10 257.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.95 257.00 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.25 257.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 257.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.45 257.00 Td (\(56,240) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 257.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 257.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 257.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 257.00 Td (\(56,243) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 257.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 243.00 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.19 243.00 Td (es surr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.63 243.00 Td (ender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.06 243.00 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.86 243.00 Td (or t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.69 243.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.91 243.00 Td (x withholdings on ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 234.00 Td (equity a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.37 234.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.71 234.00 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.03 234.00 Td (ds) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.10 234.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 234.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.45 234.00 Td (\(75,568) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.25 234.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 234.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 234.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 234.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 234.00 Td (\(75,568) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 234.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 220.00 Td (Chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.73 220.00 Td (es in o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.30 220.00 Td (wner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.92 220.00 Td (ship of nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.46 220.00 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.85 220.00 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.86 220.00 Td (olling in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.51 220.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.43 220.00 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.93 220.00 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.83 220.00 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 220.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 220.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 220.00 Td (\(8,809) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 220.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 220.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.00 220.00 Td (\(8,026) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.25 220.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 220.00 Td (\(16,835) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 220.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 202.00 Td (Cumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.74 202.00 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.80 202.00 Td (e e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.71 202.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.37 202.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.89 202.00 Td (ect of adop) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.22 202.00 Td (tion of ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.50 202.00 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 193.00 Td (acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.85 193.00 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.97 193.00 Td (ting s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.47 193.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.37 193.00 Td (andar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.46 193.00 Td (ds) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.95 193.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 193.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 193.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.15 193.00 Td (59,624) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.45 193.00 Td (\(54,444) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 193.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 193.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 193.00 Td (5,180) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 178.00 Td (Cash dividends declar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.94 178.00 Td (ed \($0.16 per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.42 178.00 Td (e\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.50 178.00 Td (. . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 178.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 178.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.45 178.00 Td (\(63,639) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 178.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 178.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 178.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 178.00 Td (\(63,639) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 178.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 160.00 Td (Balance a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.66 160.00 Td (t Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.96 160.00 Td (y 24, 2020) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.90 160.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 160.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.55 160.00 Td (396) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.00 160.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.60 160.00 Td (611,993) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 160.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.80 160.00 Td (1,030,513) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 160.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.90 160.00 Td (\(477,696) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 160.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 160.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 160.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 160.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.80 160.00 Td (1,165,206) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.30 55.60 Td (The not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 55.60 Td (es acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 55.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.74 55.60 Td (ying our c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 55.60 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.08 55.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 55.60 Td (ed financial s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.52 55.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 55.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 55.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 55.60 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 55.60 Td (ts in our F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.42 55.60 Td (orm 10-Q ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 55.60 Td (e an in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 55.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 55.60 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 55.60 Td (al part of these c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 55.60 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 55.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 55.60 Td (ed financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 44.80 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.87 44.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 44.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.00 44.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 44.80 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 44.80 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 29 0 obj <> endobj 30 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.95 729.75 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 729.75 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 729.75 Td (USS & C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.14 729.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 729.75 Td (. AND SUBSIDIARIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.10 713.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.84 713.55 Td (ONSOLID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.42 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.23 713.55 Td (TED S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.56 713.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.14 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.94 713.55 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.37 713.55 Td (S OF S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.13 713.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.28 713.55 Td (OCKHOLDER) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.97 713.55 Td (S' E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.40 713.55 Td (QUITY \(Con) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.67 713.55 Td (tinued\)) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 690.05 m 275.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 690.05 m 279.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 690.05 m 323.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 690.05 m 327.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 690.05 m 377.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 377.5 690.05 m 381.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 690.05 m 441.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 690.05 m 445.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 690.05 m 502.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 690.05 m 506.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 690.05 m 557.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 677.05 m 275.5 677.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 677.05 m 279.5 677.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 677.05 m 323.5 677.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 677.05 m 327.5 677.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 677.05 m 377.5 677.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 377.5 677.05 m 381.5 677.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 677.05 m 441.5 677.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 641.05 m 275.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 641.05 m 323.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 641.05 m 377.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 641.05 m 441.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 641.05 m 502.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 641.05 m 557.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 641.05 m 275.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 641.05 m 323.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 641.05 m 377.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 641.05 m 441.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 641.05 m 502.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 641.05 m 557.5 641.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 470.05 m 275.5 470.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 457.05 m 275.5 457.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 455.05 m 275.5 455.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 470.05 m 323.5 470.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 457.05 m 323.5 457.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 455.05 m 323.5 455.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 470.05 m 377.5 470.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 457.05 m 377.5 457.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 455.05 m 377.5 455.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 470.05 m 441.5 470.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 457.05 m 441.5 457.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 455.05 m 441.5 455.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 470.05 m 502.5 470.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 457.05 m 502.5 457.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 455.05 m 502.5 455.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 470.05 m 557.5 470.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 457.05 m 557.5 457.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 455.05 m 557.5 455.05 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.90 693.80 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.28 693.80 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.83 693.80 Td (ths Ended Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.00 693.80 Td (y 26, 2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.85 680.80 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.14 680.80 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.02 680.80 Td (auss & Co. St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.21 680.80 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.46 680.80 Td (s) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.65 668.55 Td (Class A & ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.55 660.55 Td (Class B ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.90 652.55 Td (Common ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.00 644.55 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.48 644.55 Td (ock) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.65 661.55 Td (Additional ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.40 653.55 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.50 653.55 Td (aid-In ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 645.55 Td (Capit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.59 645.55 Td (al) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.20 653.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.59 653.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.56 653.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.25 653.55 Td (ained ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.90 645.55 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.70 645.55 Td (arnings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.25 668.55 Td (Accumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.73 668.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.40 668.55 Td (ed ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.30 660.55 Td (Other ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.15 652.55 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.24 652.55 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.75 652.55 Td (e ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 644.55 Td (\(Loss\)/Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.67 644.55 Td (ome) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.75 653.55 Td (Nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.92 653.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.44 653.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.96 653.55 Td (olling ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.60 645.55 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.95 645.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.63 645.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.41 645.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.54 645.55 Td (t) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.40 661.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.67 661.55 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.67 661.55 Td (al ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 653.55 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.63 653.55 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.74 653.55 Td (s' ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.05 645.55 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.84 645.55 Td (quity) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.70 631.55 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.16 631.55 Td (s in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.00 623.55 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.18 623.55 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 608.80 Td (Balance a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.66 608.80 Td (t F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.82 608.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.89 608.80 Td (y 24, 2019) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.10 608.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 608.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.55 608.80 Td (376) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.00 608.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 608.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 608.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.80 608.80 Td (1,094,636) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 608.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.90 608.80 Td (\(416,370) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 608.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 608.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.75 608.80 Td (7,400) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 608.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.60 608.80 Td (686,042) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 594.80 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.24 594.80 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.81 594.80 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.50 594.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 594.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 594.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.15 594.80 Td (28,230) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 594.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.55 594.80 Td (277) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 594.80 Td (28,507) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 581.80 Td (Other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.08 581.80 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.77 581.80 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.74 581.80 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.78 581.80 Td (ome, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.63 581.80 Td (t of t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.11 581.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.34 581.80 Td (x) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.85 581.80 Td (. . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 581.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 581.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 581.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.75 581.80 Td (5,114) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.10 581.80 Td (71) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 581.80 Td (5,185) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 568.80 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.06 568.80 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.37 568.80 Td (-based c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.65 568.80 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.27 568.80 Td (tion and dividends, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.21 568.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.40 568.80 Td (. .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.65 568.80 Td (2) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.15 568.80 Td (12,515) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 568.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 568.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 568.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 568.80 Td (12,517) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 555.80 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.19 555.80 Td (es surr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.63 555.80 Td (ender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.06 555.80 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.86 555.80 Td (or t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.69 555.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.91 555.80 Td (x withholdings on ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 546.80 Td (equity a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.37 546.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.71 546.80 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.03 546.80 Td (ds) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.10 546.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 548.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.45 548.80 Td (\(24,696) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.25 548.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 548.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 548.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 548.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 548.80 Td (\(24,696) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 548.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 534.80 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.73 534.80 Td (eclassific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.04 534.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.26 534.80 Td (tion fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.59 534.80 Td (om t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.48 534.80 Td (empor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.58 534.80 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.07 534.80 Td (y equity in ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 525.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.73 525.80 Td (onnection with initial public of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.00 525.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.52 525.80 Td (ering \(Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.40 525.80 Td (e 1\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.40 525.80 Td (. .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 527.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.60 527.80 Td (351,185) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.45 527.80 Td (\(28,200) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 527.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 527.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 527.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.60 527.80 Td (322,985) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 513.80 Td (Issuance of Class A c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.14 513.80 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.20 513.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.12 513.80 Td (ock in c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.36 513.80 Td (onnection ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 504.80 Td (with initial public of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.19 504.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.71 504.80 Td (ering) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.20 504.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.10 506.80 Td (14) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.60 506.80 Td (234,569) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 506.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 506.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 506.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.60 506.80 Td (234,583) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 492.80 Td (Cancel liability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.48 492.80 Td (-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.18 492.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.07 492.80 Td (tled a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.64 492.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.98 492.80 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.30 492.80 Td (ds and r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.41 492.80 Td (eplace with ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 483.80 Td (equity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.89 483.80 Td (-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.60 483.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.48 483.80 Td (tled a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.05 483.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.39 483.80 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.71 483.80 Td (ds in c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.56 483.80 Td (onnection with initial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 474.80 Td (public of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.56 474.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.08 474.80 Td (ering) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.40 474.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 474.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.15 474.80 Td (56,130) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 474.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 474.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 474.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 474.80 Td (56,130) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 460.80 Td (Balance a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.66 460.80 Td (t Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.96 460.80 Td (y 26, 2019) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.90 460.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 460.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.55 460.80 Td (392) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.00 460.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.60 460.80 Td (629,703) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 460.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.80 460.80 Td (1,094,666) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 460.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.90 460.80 Td (\(411,256) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 460.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 460.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.75 460.80 Td (7,748) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 460.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.80 460.80 Td (1,321,253) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 419.25 m 275.5 419.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 419.25 m 279.5 419.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 419.25 m 323.5 419.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 419.25 m 327.5 419.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 419.25 m 377.5 419.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 377.5 419.25 m 381.5 419.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 419.25 m 441.5 419.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 419.25 m 445.5 419.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 419.25 m 502.5 419.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 419.25 m 506.5 419.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 419.25 m 557.5 419.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 406.25 m 275.5 406.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 406.25 m 279.5 406.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 406.25 m 323.5 406.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 406.25 m 327.5 406.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 406.25 m 377.5 406.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 377.5 406.25 m 381.5 406.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 406.25 m 441.5 406.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 370.25 m 275.5 370.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 370.25 m 323.5 370.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 370.25 m 377.5 370.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 370.25 m 441.5 370.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 370.25 m 502.5 370.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 370.25 m 557.5 370.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 370.25 m 275.5 370.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 370.25 m 323.5 370.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 370.25 m 377.5 370.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 370.25 m 441.5 370.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 370.25 m 502.5 370.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 370.25 m 557.5 370.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 103.25 m 275.5 103.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 90.25 m 275.5 90.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 235.5 88.25 m 275.5 88.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 103.25 m 323.5 103.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 90.25 m 323.5 90.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 279.5 88.25 m 323.5 88.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 103.25 m 377.5 103.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 90.25 m 377.5 90.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 327.5 88.25 m 377.5 88.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 103.25 m 441.5 103.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 90.25 m 441.5 90.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 381.5 88.25 m 441.5 88.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 103.25 m 502.5 103.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 90.25 m 502.5 90.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 88.25 m 502.5 88.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 103.25 m 557.5 103.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 90.25 m 557.5 90.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 506.5 88.25 m 557.5 88.25 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.35 423.00 Td (Six Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.43 423.00 Td (ths Ended Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.60 423.00 Td (y 26, 2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.35 410.75 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.72 410.75 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.50 410.75 Td (auss & Co. St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.34 410.75 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.45 410.75 Td (s) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.65 397.75 Td (Class A & ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.55 389.75 Td (Class B ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.90 381.75 Td (Common ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.00 373.75 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.48 373.75 Td (ock) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.65 390.75 Td (Additional ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.40 382.75 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.50 382.75 Td (aid-In ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.45 374.75 Td (Capit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.59 374.75 Td (al) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.20 382.75 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.59 382.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.56 382.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.25 382.75 Td (ained ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.90 374.75 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.70 374.75 Td (arnings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.25 397.75 Td (Accumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.73 397.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.40 397.75 Td (ed ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.30 389.75 Td (Other ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.15 381.75 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.24 381.75 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.75 381.75 Td (e ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.45 373.75 Td (\(Loss\)/Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.67 373.75 Td (ome) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.75 382.75 Td (Nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.92 382.75 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.44 382.75 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.96 382.75 Td (olling ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.60 374.75 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.95 374.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.63 374.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.41 374.75 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.54 374.75 Td (t) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.40 390.75 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.67 390.75 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.67 390.75 Td (al ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.15 382.75 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.63 382.75 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.74 382.75 Td (s' ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.05 374.75 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.84 374.75 Td (quity) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.70 360.75 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.16 360.75 Td (s in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.00 352.75 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.18 352.75 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 338.00 Td (Balance a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.66 338.00 Td (t No) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.56 338.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.73 338.00 Td (ember 25, 2018) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.70 338.00 Td (. . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 338.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.55 338.00 Td (376) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.00 338.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 338.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 338.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.80 338.00 Td (1,084,321) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 338.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.90 338.00 Td (\(424,584) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 338.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 338.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.75 338.00 Td (7,346) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 338.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.60 338.00 Td (667,459) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 324.00 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.24 324.00 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.81 324.00 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.50 324.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 324.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 324.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.60 324.00 Td (174,807) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 324.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.55 324.00 Td (151) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.60 324.00 Td (174,958) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 311.00 Td (Other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.08 311.00 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.77 311.00 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.74 311.00 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.78 311.00 Td (ome, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.63 311.00 Td (t of t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.11 311.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.34 311.00 Td (x) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 203.85 311.00 Td (. . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 311.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 311.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 311.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.15 311.00 Td (13,328) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.55 311.00 Td (251) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 311.00 Td (13,579) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 298.00 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.06 298.00 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.37 298.00 Td (-based c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.65 298.00 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.27 298.00 Td (tion and dividends, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.21 298.00 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 225.40 298.00 Td (. .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 267.65 298.00 Td (2) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.15 298.00 Td (14,012) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 298.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 298.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 298.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 298.00 Td (14,014) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 278.00 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.73 278.00 Td (eclassific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.04 278.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.26 278.00 Td (tion t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.78 278.00 Td (o t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.48 278.00 Td (empor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.57 278.00 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.07 278.00 Td (y equity) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 190.95 278.00 Td (. . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 278.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.80 278.00 Td (\(506) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.25 278.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.45 278.00 Td (\(23,339) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 278.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 278.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 278.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 278.00 Td (\(23,845) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 278.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 257.00 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.73 257.00 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.67 257.00 Td (chase of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.81 257.00 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.86 257.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.79 257.00 Td (ock) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 165.10 257.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 257.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.80 257.00 Td (\(165) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.25 257.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.00 257.00 Td (\(2,923) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 257.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 257.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 257.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.00 257.00 Td (\(3,088) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 257.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 243.00 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.19 243.00 Td (es surr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.63 243.00 Td (ender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.06 243.00 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.86 243.00 Td (or t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.69 243.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.91 243.00 Td (x withholdings on ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 234.00 Td (equity a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.37 234.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.71 234.00 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.03 234.00 Td (ds) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 109.10 234.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 236.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.45 236.00 Td (\(25,522) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.25 236.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 236.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 236.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 236.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 236.00 Td (\(25,522) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 236.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 213.00 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.73 213.00 Td (eclassific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.04 213.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.26 213.00 Td (tion fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.59 213.00 Td (om t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.48 213.00 Td (empor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.58 213.00 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.07 213.00 Td (y equity in ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 204.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.73 204.00 Td (onnection with initial public of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.00 204.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.52 204.00 Td (ering) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.25 204.00 Td (. . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 204.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.60 204.00 Td (351,185) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.45 204.00 Td (\(28,200) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 204.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 204.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 204.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.60 204.00 Td (322,985) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 181.00 Td (Issuance of Class A c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.14 181.00 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.20 181.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.12 181.00 Td (ock in c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.36 181.00 Td (onnection ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 172.00 Td (with initial public of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.19 172.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.71 172.00 Td (ering) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.20 172.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.10 172.00 Td (14) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.60 172.00 Td (234,569) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 172.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 172.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 172.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.60 172.00 Td (234,583) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 158.00 Td (Cancel liability) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.48 158.00 Td (-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.18 158.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.07 158.00 Td (tled a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.64 158.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.98 158.00 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.30 158.00 Td (ds and r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.41 158.00 Td (eplace with ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 149.00 Td (equity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.89 149.00 Td (-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.60 149.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.48 149.00 Td (tled a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.05 149.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.39 149.00 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.71 149.00 Td (ds in c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.56 149.00 Td (onnection with initial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 140.00 Td (public of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.56 140.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.08 140.00 Td (ering) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.40 140.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 140.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.15 140.00 Td (56,130) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.10 140.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 140.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 140.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 140.00 Td (56,130) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 108.00 Td (Cash dividends declar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.94 108.00 Td (ed \($0.29 per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.42 108.00 Td (e\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.50 108.00 Td (. . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.10 108.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.10 108.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.90 108.00 Td (\(110,000) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.25 108.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 430.10 108.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.10 108.00 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.90 108.00 Td (\(110,000) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 108.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 94.00 Td (Balance a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.66 94.00 Td (t Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.96 94.00 Td (y 26, 2019) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.90 94.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 238.00 94.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.55 94.00 Td (392) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.00 94.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.60 94.00 Td (629,703) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.00 94.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.80 94.00 Td (1,094,666) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 94.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.90 94.00 Td (\(411,256) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.25 94.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 94.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.75 94.00 Td (7,748) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.00 94.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.80 94.00 Td (1,321,253) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.30 48.40 Td (The not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 48.40 Td (es acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 48.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.74 48.40 Td (ying our c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 48.40 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.08 48.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 48.40 Td (ed financial s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.52 48.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 48.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 48.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 48.40 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 48.40 Td (ts in our F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.42 48.40 Td (orm 10-Q ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 48.40 Td (e an in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 48.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 48.40 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 48.40 Td (al part of these c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 48.40 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 48.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 48.40 Td (ed financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 37.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.87 37.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 37.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.00 37.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 37.60 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 37.60 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 31 0 obj <> endobj 32 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.95 729.75 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 729.75 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 729.75 Td (USS & C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.14 729.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 729.75 Td (. AND SUBSIDIARIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.50 713.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.24 713.55 Td (ONSOLID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.82 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.63 713.55 Td (TED S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.96 713.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.54 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.34 713.55 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.77 713.55 Td (S OF CASH FL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.05 713.55 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.36 713.55 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.27 713.55 Td (S) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 691.05 m 493.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 691.05 m 497.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 691.05 m 557.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 679.05 m 493.5 679.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 691.05 m 557.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 679.05 m 557.5 679.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 452.04999999999995 m 493.5 452.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 452.04999999999995 m 557.5 452.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 452.04999999999995 m 493.5 452.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 441.04999999999995 m 493.5 441.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 452.04999999999995 m 557.5 452.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 441.04999999999995 m 557.5 441.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 379.04999999999995 m 493.5 379.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 379.04999999999995 m 557.5 379.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 379.04999999999995 m 493.5 379.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 368.04999999999995 m 493.5 368.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 379.04999999999995 m 557.5 379.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 368.04999999999995 m 557.5 368.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 216.04999999999995 m 493.5 216.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 216.04999999999995 m 557.5 216.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 205.04999999999995 m 493.5 205.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 193.04999999999995 m 493.5 193.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 205.04999999999995 m 557.5 205.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 193.04999999999995 m 557.5 193.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 173.04999999999995 m 493.5 173.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 173.04999999999995 m 557.5 173.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 152.04999999999995 m 493.5 152.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 142.04999999999995 m 493.5 142.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 140.04999999999995 m 493.5 140.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 152.04999999999995 m 557.5 152.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 142.04999999999995 m 557.5 142.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 140.04999999999995 m 557.5 140.04999999999995 l s BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 693.80 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.15 694.55 Td (Six Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.93 694.55 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 681.80 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.70 682.55 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.57 682.55 Td (y 24, 2020) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.70 682.55 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.50 682.55 Td (y 26, 2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.70 670.55 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.16 670.55 Td (s in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 662.55 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.18 662.55 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 652.55 Td (Cash Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 652.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.31 652.55 Td (s fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 652.55 Td (om Oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.60 652.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.48 652.55 Td (ting Activities:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 641.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.10 641.55 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.95 641.55 Td (ome \(loss\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 641.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.75 641.55 Td (\(210,860) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 641.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 641.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.20 641.55 Td (174,958) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 630.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.99 630.55 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.17 630.55 Td (ts t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.39 630.55 Td (o r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.10 630.55 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.39 630.55 Td (oncile ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.80 630.55 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.64 630.55 Td (ome \(loss\) t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.62 630.55 Td (o ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.79 630.55 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.59 630.55 Td (ash pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.43 630.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.61 630.55 Td (vided b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.42 630.55 Td (y oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.88 630.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.63 630.55 Td (ting activities:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 619.55 Td (Depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.79 619.55 Td (ecia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.75 619.55 Td (tion and amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.31 619.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.07 619.55 Td (tion) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 619.55 Td (71,005) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 619.55 Td (58,745) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 609.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.79 609.55 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.71 609.55 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.52 609.55 Td (t, equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.93 609.55 Td (t, and righ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.98 609.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.41 609.55 Td (-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.31 609.55 Td (-use asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.91 609.55 Td (t impairmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.78 609.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 609.55 Td (61,157) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.35 609.55 Td (556) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 599.55 Td (Unr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.02 599.55 Td (ealiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.48 599.55 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.75 599.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.65 599.55 Td (eign e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.11 599.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.39 599.55 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.71 599.55 Td (e losses) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.30 599.55 Td (3,146) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 599.55 Td (14,899) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 589.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.20 589.55 Td (ealiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.67 589.55 Td (ed g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.28 589.55 Td (ains on se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.38 589.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.95 589.55 Td (tlemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.95 589.55 Td (t of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.18 589.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.23 589.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.86 589.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.37 589.55 Td (d f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.65 589.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.55 589.55 Td (eign e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.01 589.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.29 589.55 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.61 589.55 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.72 589.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.07 589.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.37 589.55 Td (acts not designa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.99 589.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.58 589.55 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.85 589.55 Td (or hedg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.75 589.55 Td (e acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.07 589.55 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.62 589.55 Td (ting) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.85 589.55 Td (\(15,271) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 589.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.90 589.55 Td (\(7,134) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 589.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 579.55 Td (Emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.51 579.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.04 579.55 Td (ee bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.10 579.55 Td (fit plans?amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.65 579.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.41 579.55 Td (tion fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.25 579.55 Td (om accumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.66 579.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.25 579.55 Td (ed other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.24 579.55 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.74 579.55 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.61 579.55 Td (e loss and curt) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.52 579.55 Td (ailmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.52 579.55 Td (t loss) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 579.55 Td (10,204) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.30 579.55 Td (6,886) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 568.55 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.28 568.55 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.21 568.55 Td (-based c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.14 568.55 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.02 568.55 Td (tion) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 568.55 Td (25,598) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 568.55 Td (14,014) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 558.55 Td (Allo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.49 558.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.12 558.55 Td (ance f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.60 558.55 Td (or doub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.21 558.55 Td (tful acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.71 558.55 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.26 558.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 558.55 Td (20,935) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.35 558.55 Td (790) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 548.55 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.26 548.55 Td (, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.21 548.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.30 548.55 Td (3,870) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.35 548.55 Td (467) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 538.55 Td (Bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.45 538.55 Td (fit fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.31 538.55 Td (om de) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.84 538.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.09 538.55 Td (err) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.54 538.55 Td (ed inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.89 538.55 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.87 538.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.63 538.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.88 538.55 Td (es) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.75 538.55 Td (\(100,977) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 538.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.85 538.55 Td (\(19,937) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 538.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 528.55 Td (Chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.20 528.55 Td (e in oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.87 528.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.63 528.55 Td (ting asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.95 528.55 Td (ts and liabilities, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.39 528.55 Td (t of e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.26 528.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.63 528.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.87 528.55 Td (ect of acquisition:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 517.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.40 517.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.03 517.55 Td (ade r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.54 517.55 Td (eceiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.21 517.55 Td (ables) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.20 517.55 Td (408,053) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.20 517.55 Td (119,916) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 506.55 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.09 506.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.62 506.55 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.73 506.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.33 506.55 Td (ories) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.75 506.55 Td (\(109,486) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 506.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.85 506.55 Td (\(32,628) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 506.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 495.55 Td (Acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.33 495.55 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.88 495.55 Td (ts pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.38 495.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.88 495.55 Td (able, accrued liabilities, and oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.84 495.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.60 495.55 Td (ting leases, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.72 495.55 Td (t of righ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.20 495.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.63 495.55 Td (-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.53 495.55 Td (-use asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.13 495.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.85 495.55 Td (\(34,287) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 495.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.85 495.55 Td (\(47,263) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 495.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 485.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.20 485.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.22 485.55 Td (tructuring liabilities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 485.55 Td (65,793) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.30 485.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 475.55 Td (Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.54 475.55 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.52 475.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.27 475.55 Td (x liabilities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 475.55 Td (15,382) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 475.55 Td (20,675) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 465.55 Td (Accrued salaries, w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.18 465.55 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.71 465.55 Td (es and emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.26 465.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.78 465.55 Td (ee bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.85 465.55 Td (fits and long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.86 465.55 Td (erm emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.41 465.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.93 465.55 Td (ee r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.39 465.55 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.96 465.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.55 465.55 Td (ed bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.84 465.55 Td (fits) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.75 465.55 Td (\(100,567) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 465.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.75 465.55 Td (\(115,443) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 465.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 454.55 Td (Other oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.79 454.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.54 454.55 Td (ting asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.86 454.55 Td (ts and liabilities, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.31 454.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.85 454.55 Td (\(72,331) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 454.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.85 454.55 Td (\(27,688) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 454.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 443.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.10 443.55 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.91 443.55 Td (ash pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.74 443.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.93 443.55 Td (vided b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.73 443.55 Td (y oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.19 443.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.95 443.55 Td (ting activities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 443.55 Td (41,364) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.20 443.55 Td (161,813) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 432.55 Td (Cash Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 432.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.31 432.55 Td (s fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 432.55 Td (om In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.52 432.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.23 432.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.36 432.55 Td (ting Activities:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 421.55 Td (Pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.01 421.55 Td (chases of pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.80 421.55 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.73 421.55 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.53 421.55 Td (t and equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.99 421.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.85 421.55 Td (\(75,210) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 421.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.85 421.55 Td (\(76,961) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 421.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 411.55 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.96 411.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.64 411.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.77 411.55 Td (ts f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.66 411.55 Td (or business acquisition) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.85 411.55 Td (\(52,201) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 411.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.30 411.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 401.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.79 401.55 Td (oceeds on se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.79 401.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.36 401.55 Td (tlemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.36 401.55 Td (t of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.59 401.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.64 401.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.27 401.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.78 401.55 Td (d f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.06 401.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.96 401.55 Td (eign e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.42 401.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.70 401.55 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.02 401.55 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.13 401.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.48 401.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.78 401.55 Td (acts not designa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.40 401.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.99 401.55 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.26 401.55 Td (or hedg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.16 401.55 Td (e acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.48 401.55 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.03 401.55 Td (ting) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 401.55 Td (15,114) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 401.55 Td (13,125) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 391.55 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.96 391.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.64 391.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.77 391.55 Td (ts t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.98 391.55 Td (o acquir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.15 391.55 Td (e short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.71 391.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.76 391.55 Td (erm in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.63 391.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.17 391.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.19 391.55 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.37 391.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.85 391.55 Td (\(44,847) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 391.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.85 391.55 Td (\(84,829) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 391.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 381.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.79 381.55 Td (oceeds fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.60 381.55 Td (om sale, ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.75 381.55 Td (turity and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.73 381.55 Td (ollection of short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.97 381.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.01 381.55 Td (erm in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.89 381.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.42 381.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.44 381.55 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.62 381.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 381.55 Td (49,586) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.30 381.55 Td (5,481) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 370.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.10 370.55 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.91 370.55 Td (ash used f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.48 370.55 Td (or in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.20 370.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.73 370.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.75 370.55 Td (ting activities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.75 370.55 Td (\(107,558) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 370.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.75 370.55 Td (\(143,184) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 370.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 359.55 Td (Cash Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 359.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.31 359.55 Td (s fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 359.55 Td (om Financing Activities:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 348.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.79 348.55 Td (oceeds fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.60 348.55 Td (om issuance of long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.05 348.55 Td (erm deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.38 348.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.20 348.55 Td (502,500) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.30 348.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 338.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.79 338.55 Td (oceeds fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.60 338.55 Td (om senior r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.66 338.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.61 338.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.14 338.55 Td (olving cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.49 338.55 Td (edit f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.29 338.55 Td (acility) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.20 338.55 Td (300,000) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.30 338.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 328.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.79 328.55 Td (oceeds fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.60 328.55 Td (om short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.79 328.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.83 328.55 Td (erm cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.87 328.55 Td (edit f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.66 328.55 Td (acilities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.30 328.55 Td (6,003) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 328.55 Td (17,929) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 318.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.20 318.55 Td (epa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.07 318.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.19 318.55 Td (ts of short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.05 318.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.09 318.55 Td (erm cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.13 318.55 Td (edit f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.92 318.55 Td (acilities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.90 318.55 Td (\(5,193) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 318.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.85 318.55 Td (\(27,866) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 318.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 308.55 Td (Other short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.53 308.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.57 308.55 Td (erm borr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.41 308.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.60 308.55 Td (wings, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.20 308.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 308.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.90 308.55 Td (\(9,422) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 308.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 298.55 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.96 298.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.64 298.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.77 298.55 Td (t of deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.07 298.55 Td (t issuance c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.38 298.55 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.64 298.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.90 298.55 Td (\(6,459) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 298.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.30 298.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 288.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.79 288.55 Td (oceeds fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.60 288.55 Td (om issuance of Class A c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.74 288.55 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.01 288.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.61 288.55 Td (ock) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 288.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.20 288.55 Td (254,329) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 278.55 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.96 278.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.64 278.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.77 278.55 Td (ts f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.66 278.55 Td (or under) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.89 278.55 Td (writ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.83 278.55 Td (er c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.73 278.55 Td (ommission and other of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.20 278.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.44 278.55 Td (ering c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.14 278.55 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.39 278.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 278.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.85 278.55 Td (\(19,746) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 278.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 268.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.79 268.55 Td (oceeds fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.60 268.55 Td (om emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.60 268.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.13 268.55 Td (ee s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.93 268.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.54 268.55 Td (ock pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.66 268.55 Td (chase plan) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.30 268.55 Td (4,283) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.30 268.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 258.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.20 258.55 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.26 258.55 Td (chase of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.38 258.55 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.65 258.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.25 258.55 Td (ock) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.85 258.55 Td (\(56,243) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 258.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.90 258.55 Td (\(3,088) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 258.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 248.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.20 248.55 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.26 248.55 Td (chase of shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.91 248.55 Td (es surr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.64 248.55 Td (ender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.69 248.55 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.95 248.55 Td (or t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.35 248.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.11 248.55 Td (x withholdings on equity a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.36 248.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.99 248.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.50 248.55 Td (ds) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.85 248.55 Td (\(75,568) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 248.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.85 248.55 Td (\(25,522) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 248.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 238.55 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.96 238.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.64 238.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.77 238.55 Td (ts t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.98 238.55 Td (o nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.95 238.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.30 238.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.64 238.55 Td (olling in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.11 238.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.70 238.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.37 238.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.39 238.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.85 238.55 Td (\(16,090) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 238.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.30 238.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 228.55 Td (Dividend t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.21 228.55 Td (o s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.27 228.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.88 228.55 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.21 228.55 Td (s) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.85 228.55 Td (\(63,639) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 228.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.85 228.55 Td (\(55,000) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 228.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 218.55 Td (Other financing) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.55 218.55 Td (, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.50 218.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.05 218.55 Td (\(3) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 218.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.95 218.55 Td (\(565) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 218.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 207.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.10 207.55 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.91 207.55 Td (ash pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.74 207.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.93 207.55 Td (vided b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.73 207.55 Td (y financing activities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.20 207.55 Td (589,591) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.20 207.55 Td (131,049) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 196.55 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.66 196.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.02 196.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.26 196.55 Td (ect of e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.44 196.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.73 196.55 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.05 196.55 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.46 196.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.22 196.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.81 196.55 Td (e chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.92 196.55 Td (es on c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.39 196.55 Td (ash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.72 196.55 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.41 196.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.19 196.55 Td (ts and r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.54 196.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.56 196.55 Td (trict) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.84 196.55 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.15 196.55 Td (ash) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.90 196.55 Td (\(9,113) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 196.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.90 196.55 Td (\(1,913) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 196.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.00 184.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.10 184.55 Td (t incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.70 184.55 Td (ease in c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.59 184.55 Td (ash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.93 184.55 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.62 184.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.39 184.55 Td (ts and r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.74 184.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.76 184.55 Td (trict) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.04 184.55 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.35 184.55 Td (ash) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.20 184.55 Td (514,284) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.20 184.55 Td (147,765) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 174.55 Td (Beginning c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.27 174.55 Td (ash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.61 174.55 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.30 174.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.07 174.55 Td (ts, and r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.42 174.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.44 174.55 Td (trict) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.72 174.55 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.03 174.55 Td (ash) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.20 174.55 Td (934,753) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.20 174.55 Td (713,698) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 164.55 Td (Ending c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.65 164.55 Td (ash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.54 164.55 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.02 164.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.18 164.55 Td (ts, and r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.12 164.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.25 164.55 Td (trict) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.85 164.55 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.28 164.55 Td (ash) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 164.55 Td (1,449,037) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.20 164.55 Td (861,463) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 154.55 Td (Less: Ending r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.16 154.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.18 154.55 Td (trict) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.46 154.55 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.77 154.55 Td (ash) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.95 154.55 Td (\(802) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.55 154.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.95 154.55 Td (\(530) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.55 154.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 143.55 Td (Ending c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.65 143.55 Td (ash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.54 143.55 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.02 143.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.18 143.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 143.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.15 143.55 Td (1,448,235) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 143.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.20 143.55 Td (860,933) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 128.55 Td (Nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.16 128.55 Td (ash In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.72 128.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.43 128.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.56 128.55 Td (ting and Financing Activity:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 117.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.79 117.55 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.71 117.55 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.52 117.55 Td (t and equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.98 117.55 Td (t acquir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.61 117.55 Td (ed and not y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.08 117.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.02 117.55 Td (t paid a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.15 117.55 Td (t end of period) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 117.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 117.55 Td (21,462) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 117.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 117.55 Td (14,775) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 107.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.79 107.55 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.71 107.55 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.52 107.55 Td (t and equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.98 107.55 Td (t additions due t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.21 107.55 Td (o build-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.57 107.55 Td (o-suit lease tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.77 107.55 Td (ansactions) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 107.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 107.55 Td (10,861) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 97.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.20 97.55 Td (ealiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.67 97.55 Td (ed \() Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.13 97.55 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.74 97.55 Td (ain\) loss on f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.47 97.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.38 97.55 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.03 97.55 Td (ency c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.34 97.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.69 97.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.99 97.55 Td (acts not y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.26 97.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.20 97.55 Td (t se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.75 97.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.32 97.55 Td (tled a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.58 97.55 Td (t end of period) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.30 97.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.30 97.55 Td (5,990) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 87.55 Td (Supplemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.41 87.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.10 87.55 Td (al disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.13 87.55 Td (e of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.90 87.55 Td (ash flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.93 87.55 Td (w in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.91 87.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.32 87.55 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.85 87.55 Td (tion:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 76.55 Td (Cash paid f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.39 76.55 Td (or in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.18 76.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.77 76.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.43 76.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.45 76.55 Td (t during the period) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 76.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 76.55 Td (36,856) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 76.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 76.55 Td (26,849) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 66.55 Td (Cash paid f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.39 66.55 Td (or inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.57 66.55 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.55 66.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.30 66.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.56 66.55 Td (es during the period, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.13 66.55 Td (t of r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.77 66.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.68 66.55 Td (funds) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.25 66.55 Td (53,594) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.25 66.55 Td (52,800) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.30 43.95 Td (The not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 43.95 Td (es acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 43.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.74 43.95 Td (ying our c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 43.95 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.08 43.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 43.95 Td (ed financial s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.52 43.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 43.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 43.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 43.95 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 43.95 Td (ts in our F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.42 43.95 Td (orm 10-Q ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 43.95 Td (e an in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 43.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 43.95 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 43.95 Td (al part of these c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 43.95 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 43.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 43.95 Td (ed financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 33.20 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.87 33.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 33.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.00 33.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 33.20 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 33.20 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 33 0 obj <> endobj 34 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.75 729.75 Td (RE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.15 729.75 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.89 729.75 Td (ONCILIA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.72 729.75 Td (TION OF GAAP T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.08 729.75 Td (O NON-GAAP FINANCIAL ME) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.52 729.75 Td (ASURE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.02 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.20 710.65 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.17 710.65 Td (OR THE ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.53 710.65 Td (SE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.93 710.65 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.67 710.65 Td (OND) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.29 710.65 Td ( QU) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.21 710.65 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.96 710.65 Td (TER OF ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.43 710.65 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.73 710.65 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 688.45 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.97 688.45 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.09 688.45 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.70 688.45 Td (wing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.40 688.45 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.64 688.45 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.76 688.45 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.35 688.45 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.49 688.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.18 688.45 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.35 688.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.91 688.45 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.04 688.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.62 688.45 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.77 688.45 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.20 688.45 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.23 688.45 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.53 688.45 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.41 688.45 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.59 688.45 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.91 688.45 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.51 688.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.20 688.45 Td (ead ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.07 688.45 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.73 688.45 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.29 688.45 Td (onjunction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.85 688.45 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.06 688.45 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 675.25 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.12 675.25 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.98 675.25 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.63 675.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.21 675.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.37 675.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.93 675.25 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.77 675.25 Td (held ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.84 675.25 Td (on ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 145.94 675.25 Td (July?, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.06 675.25 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.36 675.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.63 675.25 Td (discussing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.27 675.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.73 675.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.29 675.25 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.50 675.25 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.81 675.25 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.89 675.25 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 675.25 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.91 675.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.47 675.25 Td (ondition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.66 675.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.01 675.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.70 675.25 Td (esults ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.29 675.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.97 675.25 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.63 675.25 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.80 675.25 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.41 675.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.50 675.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.18 675.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 662.05 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.13 662.05 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.27 662.05 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.71 662.05 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.94 662.05 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.75 662.05 Td (ended ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.54 662.05 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.01 662.05 Td (y?4, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.88 662.05 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.18 662.05 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.46 662.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.19 662.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.76 662.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.52 662.05 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.35 662.05 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.26 662.05 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.70 662.05 Td (ofit, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.31 662.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.05 662.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.61 662.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.37 662.05 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.21 662.05 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.12 662.05 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.86 662.05 Td (gin, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.59 662.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.32 662.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.89 662.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.65 662.05 Td (SG&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.59 662.05 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.84 662.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.57 662.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.14 662.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.90 662.05 Td (EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.25 662.05 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 648.85 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.73 648.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.30 648.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.58 648.85 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.09 648.85 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.83 648.85 Td (gin, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.08 648.85 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.81 648.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.38 648.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.66 648.85 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.85 648.85 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.56 648.85 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.42 648.85 Td (ome, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.25 648.85 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.99 648.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.55 648.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.83 648.85 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.00 648.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.28 648.85 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.44 648.85 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.56 648.85 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.60 648.85 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.84 648.85 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.03 648.85 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.74 648.85 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.73 648.85 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.18 648.85 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.91 648.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.48 648.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.76 648.85 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.80 648.85 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.77 648.85 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.33 648.85 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.71 648.85 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.35 648.85 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.27 648.85 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 635.65 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.56 635.65 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.32 635.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.87 635.65 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.82 635.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.16 635.65 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.48 635.65 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.70 635.65 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.90 635.65 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.92 635.65 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.61 635.65 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.03 635.65 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.89 635.65 Td (enues, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.78 635.65 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.34 635.65 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.10 635.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.65 635.65 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.59 635.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.94 635.65 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.26 635.65 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.48 635.65 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.22 635.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.78 635.65 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.37 635.65 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.20 635.65 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.36 635.65 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.30 635.65 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.17 635.65 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.25 635.65 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.60 635.65 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.41 635.65 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.02 635.65 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.19 635.65 Td (tio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.54 635.65 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.50 635.65 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.31 635.65 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.91 635.65 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.92 635.65 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.22 635.65 Td (es ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 622.45 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.47 622.45 Td (epar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.68 622.45 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.51 622.45 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.39 622.45 Td (acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.87 622.45 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.36 622.45 Td (dance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.88 622.45 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.31 622.45 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.26 622.45 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.62 622.45 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.86 622.45 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.77 622.45 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.65 622.45 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.52 622.45 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.99 622.45 Td (ess ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.64 622.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.33 622.45 Td (elease: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.37 622.45 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.19 622.45 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.92 622.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.49 622.45 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.32 622.45 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.15 622.45 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.14 622.45 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.57 622.45 Td (ofit, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.26 622.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.95 622.45 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.89 622.45 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.82 622.45 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.38 622.45 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.22 622.45 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.20 622.45 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.64 622.45 Td (ofit ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 609.25 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.31 609.25 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.82 609.25 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.23 609.25 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.99 609.25 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.14 609.25 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.63 609.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.32 609.25 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.48 609.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.05 609.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.49 609.25 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.61 609.25 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.47 609.25 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.62 609.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.19 609.25 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.88 609.25 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.05 609.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.61 609.25 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.59 609.25 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.76 609.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.77 609.25 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.51 609.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.07 609.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.51 609.25 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.35 609.25 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.94 609.25 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.68 609.25 Td (gin, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.09 609.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.78 609.25 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.72 609.25 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.65 609.25 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.82 609.25 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.56 609.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.12 609.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.56 609.25 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.40 609.25 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.99 609.25 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.42 609.25 Td (ofit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.98 609.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.73 609.25 Td (a ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 596.05 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.93 596.05 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.73 596.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.28 596.05 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.63 596.05 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.95 596.05 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.95 596.05 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.14 596.05 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.67 596.05 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.36 596.05 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.78 596.05 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.64 596.05 Td (enues; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.23 596.05 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.32 596.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.06 596.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.62 596.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.72 596.05 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.42 596.05 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.11 596.05 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.06 596.05 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.98 596.05 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.81 596.05 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.52 596.05 Td (less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.96 596.05 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.34 596.05 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.43 596.05 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.05 596.05 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.74 596.05 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.90 596.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.47 596.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.57 596.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.14 596.05 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.79 596.05 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.35 596.05 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.97 596.05 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.12 596.05 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.26 596.05 Td (air ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.73 596.05 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.54 596.05 Td (alue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.43 596.05 Td (on ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 582.85 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.56 582.85 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.99 582.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.52 582.85 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.25 582.85 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.43 582.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.01 582.85 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.05 582.85 Td (-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.29 582.85 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.85 582.85 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.94 582.85 Td (tion, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.74 582.85 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.51 582.85 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.66 582.85 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.23 582.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.92 582.85 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.08 582.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.65 582.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.17 582.85 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.55 582.85 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.64 582.85 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.43 582.85 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.52 582.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.21 582.85 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.87 582.85 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.87 582.85 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.96 582.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.65 582.85 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.82 582.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.38 582.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.90 582.85 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.29 582.85 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.38 582.85 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.16 582.85 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.89 582.85 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.75 582.85 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.83 582.85 Td (ance ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 569.65 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.28 569.65 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.91 569.65 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.10 569.65 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.30 569.65 Td (t; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.37 569.65 Td (\(3\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.07 569.65 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.81 569.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.37 569.65 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.08 569.65 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.01 569.65 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.70 569.65 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.65 569.65 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.57 569.65 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.01 569.65 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.20 569.65 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.34 569.65 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.20 569.65 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.71 569.65 Td (\(loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.77 569.65 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.07 569.65 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.59 569.65 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.26 569.65 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.12 569.65 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.63 569.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.18 569.65 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.35 569.65 Td (x ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.57 569.65 Td (\(bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.31 569.65 Td (fit\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.66 569.65 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.97 569.65 Td (xpense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.74 569.65 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.94 569.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.50 569.65 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.67 569.65 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 569.65 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 556.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.31 556.45 Td (xpense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.50 556.45 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.95 556.45 Td (\(inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.15 556.45 Td (ome\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.43 556.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.73 556.45 Td (xpense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.93 556.45 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.12 556.45 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.43 556.45 Td (under) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.14 556.45 Td (writ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.92 556.45 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.11 556.45 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.67 556.45 Td (ommission ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.16 556.45 Td (paid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.39 556.45 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.85 556.45 Td (behalf ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.91 556.45 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.95 556.45 Td (selling ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.13 556.45 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.31 556.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.89 556.45 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.34 556.45 Td (s, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.27 556.45 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.84 556.45 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 543.25 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.57 543.25 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.63 543.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.22 543.25 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.36 543.25 Td (air ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.28 543.25 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.09 543.25 Td (alue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.42 543.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.29 543.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.85 543.25 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.29 543.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.81 543.25 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.56 543.25 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.74 543.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.32 543.25 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.36 543.25 Td (-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.62 543.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.18 543.25 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.27 543.25 Td (tion, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.09 543.25 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.86 543.25 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.01 543.25 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.59 543.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.28 543.25 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.45 543.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.02 543.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.56 543.25 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.68 543.25 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.54 543.25 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.69 543.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.27 543.25 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.96 543.25 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.22 543.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.78 543.25 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.76 543.25 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.04 543.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.15 543.25 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.02 543.25 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.40 543.25 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.49 543.25 Td (es, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 530.05 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.62 530.05 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.31 530.05 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.96 530.05 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.48 530.05 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.09 530.05 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.78 530.05 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.95 530.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.52 530.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.56 530.05 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.94 530.05 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.03 530.05 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.34 530.05 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.06 530.05 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.92 530.05 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.00 530.05 Td (ance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.96 530.05 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.58 530.05 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.21 530.05 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.74 530.05 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.94 530.05 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.15 530.05 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.77 530.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.50 530.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.07 530.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.11 530.05 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.39 530.05 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.13 530.05 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.40 530.05 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.76 530.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.49 530.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.06 530.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.10 530.05 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.38 530.05 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.74 530.05 Td (a ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 516.85 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.93 516.85 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.73 516.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.28 516.85 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.63 516.85 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.88 516.85 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.82 516.85 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.01 516.85 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.47 516.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.16 516.85 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.58 516.85 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.44 516.85 Td (enues; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.97 516.85 Td (\(4\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.99 516.85 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.73 516.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.29 516.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.32 516.85 Td (EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.41 516.85 Td (A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.55 516.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.24 516.85 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.19 516.85 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.11 516.85 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.88 516.85 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.61 516.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.18 516.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.20 516.85 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.47 516.85 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.77 516.85 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.29 516.85 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.28 516.85 Td (depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.00 516.85 Td (ecia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.82 516.85 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.39 516.85 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.99 516.85 Td (amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.05 516.85 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.22 516.85 Td (tion ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 503.65 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.31 503.65 Td (xpense; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.63 503.65 Td (\(5\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.68 503.65 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.41 503.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.98 503.65 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.04 503.65 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.23 503.65 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.72 503.65 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.59 503.65 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.45 503.65 Td (\(loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.86 503.65 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.55 503.65 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.49 503.65 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.42 503.65 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.21 503.65 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.40 503.65 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.90 503.65 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.76 503.65 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.63 503.65 Td (\(loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.03 503.65 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.34 503.65 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.86 503.65 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.88 503.65 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.69 503.65 Td (under) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.39 503.65 Td (writ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.18 503.65 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.29 503.65 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.85 503.65 Td (ommission ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.27 503.65 Td (paid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.43 503.65 Td (on ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 490.45 Td (behalf ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.15 490.45 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.27 490.45 Td (selling ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.53 490.45 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.71 490.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.29 490.45 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.75 490.45 Td (s, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.76 490.45 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.14 490.45 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.23 490.45 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.97 490.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.66 490.45 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.82 490.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.39 490.45 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.60 490.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.18 490.45 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.94 490.45 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.84 490.45 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.50 490.45 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.62 490.45 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.19 490.45 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.93 490.45 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.19 490.45 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.33 490.45 Td (air ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.93 490.45 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.73 490.45 Td (alue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.74 490.45 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.28 490.45 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.84 490.45 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.28 490.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.81 490.45 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.23 490.45 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.41 490.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.99 490.45 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.03 490.45 Td (-based ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 477.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.56 477.25 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.65 477.25 Td (tion, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.12 477.25 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.89 477.25 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.04 477.25 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.27 477.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.96 477.25 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.13 477.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.69 477.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.88 477.25 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.00 477.25 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.86 477.25 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.02 477.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.59 477.25 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.28 477.25 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.20 477.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.76 477.25 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.74 477.25 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.66 477.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.43 477.25 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.94 477.25 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.32 477.25 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.41 477.25 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.86 477.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.63 477.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.32 477.25 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.97 477.25 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.64 477.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.40 477.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.09 477.25 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.26 477.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.82 477.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.01 477.25 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.40 477.25 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.48 477.25 Td (es, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 464.05 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.72 464.05 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.58 464.05 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.67 464.05 Td (ance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.78 464.05 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.54 464.05 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.17 464.05 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.85 464.05 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.04 464.05 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.41 464.05 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.18 464.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.73 464.05 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.89 464.05 Td (x ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.59 464.05 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.23 464.05 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.32 464.05 Td (adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.96 464.05 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.58 464.05 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.51 464.05 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.27 464.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.01 464.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.57 464.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.76 464.05 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.96 464.05 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.58 464.05 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.44 464.05 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.44 464.05 Td (\(loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.98 464.05 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.72 464.05 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.14 464.05 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.65 464.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.38 464.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.95 464.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.14 464.05 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.33 464.05 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 450.85 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.86 450.85 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.62 450.85 Td (\(loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.91 450.85 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.18 450.85 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.14 450.85 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.07 450.85 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.87 450.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.42 450.85 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.78 450.85 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.94 450.85 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.80 450.85 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.99 450.85 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.37 450.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.06 450.85 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.48 450.85 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.34 450.85 Td (enues; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.78 450.85 Td (\(6\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.72 450.85 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.46 450.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.02 450.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.97 450.85 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.15 450.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.09 450.85 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.93 450.85 Td (\(loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.22 450.85 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.00 450.85 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.04 450.85 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.21 450.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.90 450.85 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.84 450.85 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.77 450.85 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.45 450.85 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.18 450.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 450.85 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 437.65 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.19 437.65 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.28 437.65 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.15 437.65 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.62 437.65 Td (\(loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.62 437.65 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.12 437.65 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.88 437.65 Td (eigh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.73 437.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.30 437.65 Td (ed-a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.01 437.65 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.87 437.65 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.95 437.65 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.31 437.65 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.19 437.65 Td (number ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.03 437.65 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.59 437.65 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.76 437.65 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.42 437.65 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.98 437.65 Td (ommon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.34 437.65 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.38 437.65 Td (es; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.51 437.65 Td (\(7\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.16 437.65 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.35 437.65 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.45 437.65 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.43 437.65 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.52 437.65 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.21 437.65 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.15 437.65 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.08 437.65 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.47 437.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.05 437.65 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.40 437.65 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.60 437.65 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.58 437.65 Td (t, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 424.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.31 424.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.82 424.45 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.05 424.45 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.61 424.45 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.73 424.45 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.53 424.45 Td (leases, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.62 424.45 Td (less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.23 424.45 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.79 424.45 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.15 424.45 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.98 424.45 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.54 424.45 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.90 424.45 Td (equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.26 424.45 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.21 424.45 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.20 424.45 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.03 424.45 Td (short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.10 424.45 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.03 424.45 Td (erm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.13 424.45 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.25 424.45 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.12 424.45 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.77 424.45 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.39 424.45 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.38 424.45 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.69 424.45 Td (mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.23 424.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.64 424.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.19 424.45 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.25 424.45 Td (securities; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.75 424.45 Td (\(8\) ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 411.25 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.94 411.25 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.80 411.25 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.89 411.25 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.24 411.25 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 411.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.21 411.25 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.38 411.25 Td (tio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.27 411.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.96 411.25 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.91 411.25 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.83 411.25 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.70 411.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.28 411.25 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.63 411.25 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.31 411.25 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.29 411.25 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.61 411.25 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.92 411.25 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.43 411.25 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.54 411.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.10 411.25 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.22 411.25 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.90 411.25 Td (leases, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.87 411.25 Td (divided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.59 411.25 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.31 411.25 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.18 411.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.00 411.25 Td (las) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.97 411.25 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.54 411.25 Td (tw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.99 411.25 Td (elv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.85 411.25 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.21 411.25 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.48 411.25 Td (ths ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.13 411.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.17 411.25 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.90 411.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.47 411.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.61 411.25 Td (EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.70 411.25 Td (A; ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 398.05 Td (\(9\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.49 398.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.23 398.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.79 398.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.29 398.05 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.34 398.05 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.53 398.05 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.09 398.05 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.69 398.05 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.33 398.05 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.44 398.05 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.13 398.05 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.07 398.05 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.00 398.05 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.23 398.05 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.79 398.05 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.39 398.05 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.40 398.05 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.24 398.05 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.90 398.05 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.07 398.05 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.48 398.05 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.34 398.05 Td (less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.19 398.05 Td (pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.42 398.05 Td (chases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.44 398.05 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.85 398.05 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.28 398.05 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.05 398.05 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.04 398.05 Td (plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.29 398.05 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.22 398.05 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.30 398.05 Td (equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.57 398.05 Td (t, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 384.85 Td (plus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.23 384.85 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.66 384.85 Td (oceeds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.99 384.85 Td (\(less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.77 384.85 Td (pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.61 384.85 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.53 384.85 Td (ts\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.69 384.85 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.11 384.85 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.83 384.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.36 384.85 Td (tlemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.98 384.85 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.50 384.85 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.50 384.85 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.63 384.85 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.32 384.85 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.06 384.85 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.02 384.85 Td (d ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.64 384.85 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.76 384.85 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.25 384.85 Td (eign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.05 384.85 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.36 384.85 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.87 384.85 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.44 384.85 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.75 384.85 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.31 384.85 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.79 384.85 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.09 384.85 Td (acts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.84 384.85 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.94 384.85 Td (designa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.15 384.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.71 384.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.81 384.85 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.93 384.85 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.41 384.85 Td (hedg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.53 384.85 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 371.65 Td (acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.48 371.65 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.74 371.65 Td (ting) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.03 371.65 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.51 371.65 Td (less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.84 371.65 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.53 371.65 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.24 371.65 Td (chase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.44 371.65 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.34 371.65 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.90 371.65 Td (ommon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.58 371.65 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.76 371.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.34 371.65 Td (ock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.53 371.65 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.78 371.65 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.82 371.65 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.33 371.65 Td (surr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.94 371.65 Td (ender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.13 371.65 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.12 371.65 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.24 371.65 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.61 371.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.16 371.65 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.33 371.65 Td (x ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.83 371.65 Td (withholdings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.08 371.65 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.39 371.65 Td (equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.34 371.65 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.54 371.65 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.28 371.65 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.23 371.65 Td (d ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 358.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.31 358.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.78 358.45 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.93 358.45 Td (cises, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.50 358.45 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.90 358.45 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.46 358.45 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.38 358.45 Td (dividends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.86 358.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.44 358.45 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.81 358.45 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.99 358.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.57 358.45 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.03 358.45 Td (s; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.84 358.45 Td (\(10\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.24 358.45 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.80 358.45 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.56 358.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.11 358.45 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.05 358.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.40 358.45 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.72 358.45 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.18 358.45 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.37 358.45 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.63 358.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.32 358.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.74 358.45 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.60 358.45 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.98 358.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.67 358.45 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.61 358.45 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.53 358.45 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.09 358.45 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.29 358.45 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.54 358.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.23 358.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.65 358.45 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.51 358.45 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.89 358.45 Td (without ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 345.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.39 345.25 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.53 345.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.14 345.25 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.26 345.25 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.75 345.25 Td (eign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.16 345.25 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.11 345.25 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.44 345.25 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.75 345.25 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.27 345.25 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.83 345.25 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.75 345.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.36 345.25 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.53 345.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.10 345.25 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.02 345.25 Td (fluctua) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.96 345.25 Td (tions; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.45 345.25 Td (\(11\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.72 345.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.28 345.25 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.03 345.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.58 345.25 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.53 345.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.88 345.25 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.20 345.25 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.53 345.25 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.27 345.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.83 345.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.53 345.25 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.47 345.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.16 345.25 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.10 345.25 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.03 345.25 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.46 345.25 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.20 345.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.76 345.25 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 332.05 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.13 332.05 Td (without ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.89 332.05 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.47 332.05 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.81 332.05 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.61 332.05 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.73 332.05 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.23 332.05 Td (eign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.82 332.05 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.78 332.05 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.30 332.05 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.61 332.05 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.13 332.05 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.69 332.05 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.81 332.05 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.42 332.05 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.59 332.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.15 332.05 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.27 332.05 Td (fluctua) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.21 332.05 Td (tions; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.89 332.05 Td (\(12\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.35 332.05 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.91 332.05 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.67 332.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.22 332.05 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.17 332.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.52 332.05 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.84 332.05 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.36 332.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.10 332.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.66 332.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.56 332.05 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.75 332.05 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.08 332.05 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.94 332.05 Td (ome ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 318.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.69 318.85 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.63 318.85 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.56 318.85 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.72 318.85 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.46 318.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.02 318.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.45 318.85 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.65 318.85 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.51 318.85 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.37 318.85 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.61 318.85 Td (without ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.90 318.85 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.02 318.85 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.89 318.85 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.23 318.85 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.35 318.85 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.84 318.85 Td (eign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.97 318.85 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.93 318.85 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.99 318.85 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.30 318.85 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.81 318.85 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.38 318.85 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.03 318.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.64 318.85 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.81 318.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.37 318.85 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.02 318.85 Td (fluctua) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.96 318.85 Td (tions; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.18 318.85 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.18 318.85 Td (\(13\) ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 305.65 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.56 305.65 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.32 305.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.87 305.65 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.82 305.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.16 305.65 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.48 305.65 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.57 305.65 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.30 305.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.87 305.65 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.32 305.65 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.49 305.65 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.95 305.65 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.29 305.65 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.58 305.65 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.62 305.65 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.29 305.65 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.98 305.65 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.92 305.65 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.85 305.65 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.03 305.65 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.77 305.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.33 305.65 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.79 305.65 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.96 305.65 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.41 305.65 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.75 305.65 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.04 305.65 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.08 305.65 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.76 305.65 Td (without ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.07 305.65 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 292.45 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.18 292.45 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.83 292.45 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.95 292.45 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.44 292.45 Td (eign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.89 292.45 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.84 292.45 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.21 292.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.52 292.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.03 292.45 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.60 292.45 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.56 292.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.17 292.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.34 292.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.90 292.45 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.86 292.45 Td (fluctua) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.81 292.45 Td (tions.) Tj ET Q endstream endobj 35 0 obj <> endobj 36 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.54 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.22 716.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.15 716.55 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.94 716.55 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.11 716.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.74 716.55 Td (ofit:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 691.05 m 376.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 376.5 691.05 m 380.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 691.05 m 435.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 691.05 m 496.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 691.05 m 502.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 691.05 m 557.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 691.05 m 376.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 668.05 m 376.5 668.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 376.5 691.05 m 380.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 691.05 m 435.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 668.05 m 435.5 668.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 691.05 m 496.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 668.05 m 496.5 668.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 691.05 m 502.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 691.05 m 557.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 668.05 m 557.5 668.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 668.05 m 376.5 668.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 668.05 m 435.5 668.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 668.05 m 496.5 668.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 668.05 m 557.5 668.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 618.05 m 376.5 618.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 616.05 m 376.5 616.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 618.05 m 435.5 618.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 616.05 m 435.5 616.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 618.05 m 496.5 618.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 616.05 m 496.5 616.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 618.05 m 557.5 618.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 616.05 m 557.5 616.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 559.05 m 376.5 559.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 544.05 m 376.5 544.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 542.05 m 376.5 542.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 559.05 m 435.5 559.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 544.05 m 435.5 544.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 542.05 m 435.5 542.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 559.05 m 496.5 559.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 544.05 m 496.5 544.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 542.05 m 496.5 542.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 559.05 m 557.5 559.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 544.05 m 557.5 544.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 542.05 m 557.5 542.05 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 695.80 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.43 695.80 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.97 695.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.45 695.80 Td (Six Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.58 695.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.55 681.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.78 681.80 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.35 672.80 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.55 681.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.78 681.80 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.35 672.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.55 681.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.78 681.80 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.35 672.80 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.55 681.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.70 681.80 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.35 672.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.90 658.80 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.17 658.80 Td (s in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.50 647.80 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.33 647.80 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 635.30 Td (Mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.79 635.30 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.64 635.30 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.51 635.30 Td (able GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.24 635.30 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 621.30 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.60 621.30 Td (oss pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.93 621.30 Td (ofit) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.45 621.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 621.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 621.30 Td (169.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 621.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 621.30 Td (700.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 621.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.70 621.30 Td (1,009.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 621.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.70 621.30 Td (1,483.2) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 595.30 Td (Non-GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.10 595.30 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 579.30 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.60 579.30 Td (oss pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.93 579.30 Td (ofit) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.45 579.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 579.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 579.30 Td (169.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 579.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 579.30 Td (700.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 579.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.70 579.30 Td (1,009.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 579.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.70 579.30 Td (1,483.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 564.30 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.77 564.30 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.92 564.30 Td (VID-19 r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.39 564.30 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.56 564.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.12 564.30 Td (ed in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.98 564.30 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.84 564.30 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.00 564.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.57 564.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.26 564.30 Td (y c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.29 564.30 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.27 564.30 Td (ts ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.74 569.54 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.45 564.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.55 564.30 Td (86.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.10 564.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.55 564.30 Td (86.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.10 564.30 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 548.30 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.54 548.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.22 548.30 Td (ed gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.14 548.30 Td (oss pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.00 548.30 Td (ofit) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.55 548.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 548.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.00 548.30 Td (256.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 548.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 548.30 Td (700.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 548.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.70 548.30 Td (1,095.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 548.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.70 548.30 Td (1,483.2) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 532.30 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.47 532.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.03 532.30 Td (ed gross margin) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 162.55 532.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.55 532.30 Td (51.5) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.10 532.30 Td (%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.55 532.30 Td (53.3) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.10 532.30 Td (%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.55 532.30 Td (54.7) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.10 532.30 Td (%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.55 532.30 Td (54.0) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 532.30 Td (%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 517.95 Td (_____________) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 505.35 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 505.35 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.20 505.35 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.07 505.35 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.29 505.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.80 505.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.11 505.35 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.37 505.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.88 505.35 Td (incurr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.98 505.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.86 505.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.60 505.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.92 505.35 Td (onnection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.54 505.35 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.68 505.35 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.88 505.35 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.08 505.35 Td (VID-19, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.81 505.35 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.98 505.35 Td ($49.9 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.92 505.35 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.77 505.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.13 505.35 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.24 505.35 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.72 505.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.30 505.35 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.67 505.35 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.57 505.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.11 505.35 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.22 505.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.82 505.35 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.87 505.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.19 505.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.87 505.35 Td (eser) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.83 505.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.36 505.35 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.17 505.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.11 505.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.67 505.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.36 505.35 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.65 505.35 Td (ognition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.31 505.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.67 505.35 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.24 505.35 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.88 505.35 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.69 505.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.97 505.35 Td (abric ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 495.75 Td (pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.08 495.75 Td (chase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.41 495.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.73 495.75 Td (ommitmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.75 495.75 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.36 495.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.83 495.75 Td ($35.9 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.88 495.75 Td (million.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 466.35 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.54 466.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.22 466.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.15 466.35 Td (SG&A:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 440.85 m 376.5 440.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 376.5 440.85 m 380.5 440.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 440.85 m 435.5 440.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 440.85 m 496.5 440.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 440.85 m 502.5 440.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 440.85 m 557.5 440.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 440.85 m 376.5 440.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 416.85 m 376.5 416.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 376.5 440.85 m 380.5 440.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 440.85 m 435.5 440.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 416.85 m 435.5 416.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 440.85 m 496.5 440.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 416.85 m 496.5 416.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 496.5 440.85 m 502.5 440.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 440.85 m 557.5 440.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 416.85 m 557.5 416.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 416.85 m 376.5 416.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 416.85 m 435.5 416.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 416.85 m 496.5 416.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 416.85 m 557.5 416.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 363.85 m 376.5 363.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 361.85 m 376.5 361.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 363.85 m 435.5 363.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 361.85 m 435.5 361.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 363.85 m 496.5 363.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 361.85 m 496.5 361.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 363.85 m 557.5 363.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 361.85 m 557.5 361.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 244.85000000000002 m 376.5 244.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 230.85000000000002 m 376.5 230.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 321.5 228.85000000000002 m 376.5 228.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 244.85000000000002 m 435.5 244.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 230.85000000000002 m 435.5 230.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 228.85000000000002 m 435.5 228.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 244.85000000000002 m 496.5 244.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 230.85000000000002 m 496.5 230.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 441.5 228.85000000000002 m 496.5 228.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 244.85000000000002 m 557.5 244.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 230.85000000000002 m 557.5 230.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 228.85000000000002 m 557.5 228.85000000000002 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.00 445.60 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.43 445.60 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.97 445.60 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.45 445.60 Td (Six Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.58 445.60 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.55 430.60 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.78 430.60 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.35 421.60 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.55 430.60 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.78 430.60 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.35 421.60 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.55 430.60 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.78 430.60 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.35 421.60 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.55 430.60 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.70 430.60 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.35 421.60 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.90 407.60 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.17 407.60 Td (s in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.50 395.60 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.33 395.60 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 382.10 Td (Mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.79 382.10 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.64 382.10 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.51 382.10 Td (able GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.24 382.10 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 367.10 Td (Selling) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.18 367.10 Td (, g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.50 367.10 Td (ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.83 367.10 Td (al and adminis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.27 367.10 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.56 367.10 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.73 367.10 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.80 367.10 Td (e e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.07 367.10 Td (xpenses) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.55 367.10 Td (. . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 367.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.55 367.10 Td (550.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 367.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.55 367.10 Td (637.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 367.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.25 367.10 Td (1,211.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 367.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 367.10 Td (1,219.4) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 337.10 Td (Non-GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.10 337.10 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 322.10 Td (Selling) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.18 322.10 Td (, g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.50 322.10 Td (ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.83 322.10 Td (al and adminis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.27 322.10 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.56 322.10 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.73 322.10 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.80 322.10 Td (e e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.07 322.10 Td (xpenses) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.55 322.10 Td (. . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 322.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.55 322.10 Td (550.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 322.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.55 322.10 Td (637.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 322.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.25 322.10 Td (1,211.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 322.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 322.10 Td (1,219.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 306.60 Td (Impact of chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.64 306.60 Td (es in f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.83 306.60 Td (air v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.76 306.60 Td (alue on c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.92 306.60 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.35 306.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.88 306.60 Td (tled s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.01 306.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.58 306.60 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.62 306.60 Td (-) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 295.60 Td (based c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.65 295.60 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.74 295.60 Td (tion) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.53 300.84 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.80 295.10 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.70 295.10 Td (0.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.80 295.10 Td (\(15.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 295.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.35 295.10 Td (\(4.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 295.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.80 295.10 Td (\(20.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 295.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 278.60 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.77 278.60 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.92 278.60 Td (VID-19 r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.39 278.60 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.56 278.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.12 278.60 Td (ed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.25 278.60 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.33 278.60 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.11 283.84 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.85 278.10 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.80 278.10 Td (\(88.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.65 278.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.65 278.10 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 278.10 Td (\(88.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 278.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.65 278.10 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 256.10 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.78 256.10 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.43 256.10 Td (tructuring r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.34 256.10 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.50 256.10 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.07 256.10 Td (ed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.19 256.10 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.28 256.10 Td (es, se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.01 256.10 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.87 256.10 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.95 256.10 Td (ance and other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.55 256.10 Td (, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.98 256.10 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.66 261.34 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.35 250.10 Td (\(1.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.65 250.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.35 250.10 Td (\(3.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.65 250.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.35 250.10 Td (\(6.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.65 250.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.35 250.10 Td (\(3.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.65 250.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 234.10 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.54 234.10 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.22 234.10 Td (ed SG&A) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.75 234.10 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.00 234.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 347.55 234.10 Td (462.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 234.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.55 234.10 Td (618.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 234.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.25 234.10 Td (1,112.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 234.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 234.10 Td (1,195.3) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 220.75 Td (_____________) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 208.15 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 208.15 Td (Includes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.97 208.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.85 208.15 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.19 208.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.86 208.15 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.18 208.15 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.31 208.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.36 208.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.65 208.15 Td (air ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.12 208.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.62 208.15 Td (alue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.48 208.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.16 208.15 Td (Class ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.37 208.15 Td (B ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.73 208.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.05 208.15 Td (ommon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.49 208.15 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.53 208.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.13 208.15 Td (ock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.38 208.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.66 208.15 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.73 208.15 Td (wing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.27 208.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.15 208.15 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.54 208.15 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.50 208.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.20 208.15 Td (da) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.16 208.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.75 208.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.75 208.15 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.19 208.15 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.96 208.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.59 208.15 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.11 208.15 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.45 208.15 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.09 208.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.79 208.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.44 208.15 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.10 208.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.10 208.15 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.49 208.15 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.45 208.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.04 208.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.24 208.15 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.22 208.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.54 208.15 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.21 208.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.78 208.15 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.50 208.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.75 208.15 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.25 208.15 Td (sequen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.87 208.15 Td (tly ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 198.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.68 198.55 Td (eplaced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.91 198.55 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.16 198.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.20 198.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.80 198.55 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.73 198.55 Td (-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.25 198.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.82 198.55 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.32 198.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.10 198.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.73 198.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.24 198.55 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.38 198.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.70 198.55 Td (oncurr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.18 198.55 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.29 198.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.78 198.55 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.02 198.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.70 198.55 Td (IPO) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.02 198.55 Td (.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 185.95 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 185.95 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.20 185.95 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.07 185.95 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.29 185.95 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.44 185.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.75 185.95 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.01 185.95 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.16 185.95 Td (incurr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.26 185.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.78 185.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.16 185.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.47 185.95 Td (onnection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.74 185.95 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.52 185.95 Td (theáC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.38 185.95 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.58 185.95 Td (VID-19ápandemic, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.79 185.95 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.27 185.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.58 185.95 Td (onsis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.01 185.95 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.83 185.95 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.83 185.95 Td ($43.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.41 185.95 Td (million) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.56 185.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.90 185.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.28 185.95 Td (impairmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.67 185.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.69 185.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.69 185.95 Td (cert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.42 185.95 Td (ain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.63 185.95 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.66 185.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.42 185.95 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.24 185.95 Td (lease ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 176.35 Td (righ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.52 176.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.95 176.35 Td (-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.85 176.35 Td (-use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.35 176.35 Td (asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.37 176.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.92 176.35 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.90 176.35 Td ($17.4 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.87 176.35 Td (million) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.03 176.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.76 176.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.54 176.35 Td (impairmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.93 176.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.34 176.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.74 176.35 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.61 176.35 Td (operty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.83 176.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.81 176.35 Td (equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.74 176.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.15 176.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.84 176.35 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.41 176.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.00 176.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.93 176.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.53 176.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.48 176.35 Td (cert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.22 176.35 Td (ain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.83 176.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.51 176.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.45 176.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.03 176.35 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.27 176.35 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.64 176.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.40 176.35 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.20 176.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.18 176.35 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.79 176.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.10 176.35 Td (orpor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.16 176.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.92 176.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.51 176.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.23 176.35 Td (asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.25 176.35 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.80 176.35 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.77 176.35 Td ($27.6 ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 166.75 Td (million) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.16 166.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.96 166.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.43 166.75 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.53 166.75 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.23 166.75 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.15 166.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.83 166.75 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.41 166.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.00 166.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.99 166.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.59 166.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.62 166.75 Td (cus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.25 166.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.85 166.75 Td (omer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.04 166.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.72 166.75 Td (eceiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.39 166.75 Td (ables.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 154.15 Td (\(3\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 154.15 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.20 154.15 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.22 154.15 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.87 154.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.55 154.15 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.12 154.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.72 154.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.01 154.15 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.11 154.15 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.81 154.15 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.03 154.15 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.10 154.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.63 154.15 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.24 154.15 Td (ance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.75 154.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.10 154.15 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.28 154.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.39 154.15 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.53 154.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.32 154.15 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.08 154.15 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.38 154.15 Td (ansaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.81 154.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.16 154.15 Td (deal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.12 154.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.81 154.15 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.38 154.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.98 154.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.27 154.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.59 154.15 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.85 154.15 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.76 154.15 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.34 154.15 Td (IPO-r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.92 154.15 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.50 154.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.09 154.15 Td (ed, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.38 154.15 Td (initial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.55 154.15 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.02 154.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.37 154.15 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.34 154.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.93 154.15 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.30 154.15 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.06 154.15 Td (tion ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 144.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.32 144.55 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.57 144.55 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.19 144.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.24 144.55 Td (amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.01 144.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.77 144.55 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.52 144.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.98 144.55 Td (acquir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.13 144.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.12 144.55 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.08 144.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.66 144.55 Td (angible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.13 144.55 Td (asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.16 144.55 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 37 0 obj <> endobj 38 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.54 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.22 716.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.15 716.55 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.55 716.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.27 716.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.82 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.50 716.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.42 716.55 Td (EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.01 716.55 Td (A:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.5 691.05 m 287.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 287.5 691.05 m 291.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.5 691.05 m 341.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 345.5 691.05 m 395.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395.5 691.05 m 399.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 691.05 m 449.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 449.5 691.05 m 453.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 691.05 m 503.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 691.05 m 507.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 691.05 m 557.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.5 691.05 m 287.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.5 667.05 m 287.5 667.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 287.5 691.05 m 291.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.5 691.05 m 341.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.5 667.05 m 341.5 667.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 345.5 691.05 m 395.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 345.5 667.05 m 395.5 667.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 395.5 691.05 m 399.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 691.05 m 449.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 667.05 m 449.5 667.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 449.5 691.05 m 453.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 449.5 667.05 m 453.5 667.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 691.05 m 503.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 667.05 m 503.5 667.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 691.05 m 507.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 691.05 m 557.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 667.05 m 557.5 667.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.5 612.05 m 287.5 612.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.5 610.05 m 287.5 610.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.5 612.05 m 341.5 612.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.5 610.05 m 341.5 610.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 345.5 612.05 m 395.5 612.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 345.5 610.05 m 395.5 610.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 612.05 m 449.5 612.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 610.05 m 449.5 610.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 612.05 m 503.5 612.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 610.05 m 503.5 610.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 612.05 m 557.5 612.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 610.05 m 557.5 610.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.5 393.05 m 341.5 393.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 345.5 393.05 m 395.5 393.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 393.05 m 449.5 393.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 393.05 m 503.5 393.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 393.05 m 557.5 393.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.5 393.05 m 287.5 393.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.5 379.05 m 287.5 379.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.5 377.05 m 287.5 377.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.5 393.05 m 341.5 393.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.5 379.05 m 341.5 379.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.5 377.05 m 341.5 377.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 345.5 393.05 m 395.5 393.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 345.5 379.05 m 395.5 379.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 345.5 377.05 m 395.5 377.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 393.05 m 449.5 393.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 379.05 m 449.5 379.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 377.05 m 449.5 377.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 393.05 m 503.5 393.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 379.05 m 503.5 379.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 377.05 m 503.5 377.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 393.05 m 557.5 393.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 379.05 m 557.5 379.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 377.05 m 557.5 377.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.5 331.05 m 287.5 331.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.5 331.05 m 341.5 331.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 345.5 331.05 m 395.5 331.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 331.05 m 449.5 331.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 331.05 m 503.5 331.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 331.05 m 557.5 331.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.5 331.05 m 287.5 331.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.5 317.05 m 287.5 317.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 237.5 315.05 m 287.5 315.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.5 331.05 m 341.5 331.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.5 317.05 m 341.5 317.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 291.5 315.05 m 341.5 315.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 345.5 331.05 m 395.5 331.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 345.5 317.05 m 395.5 317.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 345.5 315.05 m 395.5 315.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 331.05 m 449.5 331.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 317.05 m 449.5 317.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 399.5 315.05 m 449.5 315.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 331.05 m 503.5 331.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 317.05 m 503.5 317.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 453.5 315.05 m 503.5 315.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 331.05 m 557.5 331.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 317.05 m 557.5 317.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507.5 315.05 m 557.5 315.05 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.00 695.80 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.43 695.80 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.97 695.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 363.45 695.80 Td (Six Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.58 695.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.60 695.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.92 695.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.46 695.80 Td (elv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.39 695.80 Td (e Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.40 695.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.05 680.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.28 680.80 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.85 671.80 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.05 680.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.28 680.80 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.85 671.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.05 680.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.28 680.80 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.85 671.80 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.05 680.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.28 680.80 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.85 671.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.05 680.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.28 680.80 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.85 671.80 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.05 680.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.28 680.80 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.85 671.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.90 657.80 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.22 657.80 Td (s in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.50 644.80 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.33 644.80 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 630.30 Td (Mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.85 630.30 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.67 630.30 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.63 630.30 Td (able GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.30 630.30 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 615.30 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.54 615.30 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 615.30 Td (ome \(loss\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.00 615.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.35 615.30 Td (\(363.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.80 615.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.00 615.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.55 615.30 Td (28.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 615.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.35 615.30 Td (\(210.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.80 615.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 615.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 615.30 Td (175.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 615.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.15 615.30 Td (9.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 615.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 615.30 Td (401.9) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 585.30 Td (Non-GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.10 585.30 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 570.30 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.54 570.30 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 570.30 Td (ome \(loss\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.00 570.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.35 570.30 Td (\(363.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.80 570.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.00 570.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.55 570.30 Td (28.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 570.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.35 570.30 Td (\(210.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.80 570.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 570.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.00 570.30 Td (175.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 570.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.15 570.30 Td (9.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 570.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 570.30 Td (401.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 555.30 Td (Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.16 555.30 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.28 555.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.43 555.30 Td (x \(bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.42 555.30 Td (fit\) e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.15 555.30 Td (xpense) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.95 555.30 Td (\(94.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.80 555.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.80 555.30 Td (\(2.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.10 555.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.95 555.30 Td (\(82.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.80 555.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.55 555.30 Td (32.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.25 555.30 Td (\(32.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.10 555.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.55 555.30 Td (81.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 540.30 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.50 540.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.07 540.30 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.25 540.30 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.89 540.30 Td (t e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.39 540.30 Td (xpense) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.25 540.30 Td (11.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.55 540.30 Td (15.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.25 540.30 Td (27.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.55 540.30 Td (32.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.55 540.30 Td (61.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.55 540.30 Td (58.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 525.30 Td (Other \(inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.74 525.30 Td (ome\) e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.93 525.30 Td (xpense, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.93 525.30 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.50 525.30 Td (\(1.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.80 525.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.80 525.30 Td (\(3.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.10 525.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.50 525.30 Td (\(4.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.80 525.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 423.80 525.30 Td (\(1.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.10 525.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.80 525.30 Td (\(4.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.10 525.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 525.30 Td (\(14.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 525.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 510.30 Td (Under) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.98 510.30 Td (writ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.77 510.30 Td (er c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.13 510.30 Td (ommission paid on) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 499.30 Td (behalf of selling s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.28 499.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.86 499.30 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.32 499.30 Td (s) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 265.80 501.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.55 501.30 Td (24.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.80 501.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.55 501.30 Td (24.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.10 501.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.55 501.30 Td (24.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 485.30 Td (Impact of chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.64 485.30 Td (es in f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.83 485.30 Td (air v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.76 485.30 Td (alue on ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 474.30 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.56 474.30 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.99 474.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.52 474.30 Td (tled s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.65 474.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.23 474.30 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.27 474.30 Td (-based ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 463.30 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.56 463.30 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.65 463.30 Td (tion) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.44 468.54 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.50 463.30 Td (\(0.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.80 463.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.55 463.30 Td (15.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.85 463.30 Td (4.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.55 463.30 Td (20.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.55 463.30 Td (18.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.55 463.30 Td (52.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 447.30 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.77 447.30 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.92 447.30 Td (VID-19 r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.39 447.30 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.56 447.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.12 447.30 Td (ed in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.98 447.30 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.84 447.30 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.00 447.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.57 447.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.26 447.30 Td (y c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.29 447.30 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.27 447.30 Td (ts and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 436.30 Td (other char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.44 436.30 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.53 436.30 Td (es ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.79 441.54 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.70 436.30 Td (174.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.10 436.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.70 436.30 Td (174.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.10 436.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.00 436.30 Td (174.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.10 436.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 420.30 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.78 420.30 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.43 420.30 Td (tructuring and r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.65 420.30 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.30 420.30 Td (tructuring ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 409.30 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.69 409.30 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.85 409.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.42 409.30 Td (ed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.54 409.30 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.63 409.30 Td (es, se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.36 409.30 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.22 409.30 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.30 409.30 Td (ance and other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.90 409.30 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 398.30 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.19 398.30 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.88 403.54 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.25 398.30 Td (68.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.15 398.30 Td (3.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.25 398.30 Td (74.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 427.15 398.30 Td (3.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.55 398.30 Td (80.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 398.30 Td (7.9) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 382.30 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.61 382.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.29 382.30 Td (ed EBIT) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.00 382.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.10 382.30 Td (\(205.9) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.80 382.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.00 382.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.40 382.30 Td (81.6) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 382.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.70 382.30 Td (\(16.6) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.80 382.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 382.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.85 382.30 Td (287.9) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 382.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.85 382.30 Td (306.1) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 382.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.85 382.30 Td (612.1) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 367.30 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.47 367.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.03 367.30 Td (ed EBIT margin) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.95 367.30 Td (\(41.4) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.80 367.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.15 367.30 Td (6.2) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.10 367.30 Td (%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.50 367.30 Td (\(0.8) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.80 367.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.55 367.30 Td (10.5) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.10 367.30 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 336.30 Td (Depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.71 336.30 Td (ecia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.53 336.30 Td (tion and amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.18 336.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.35 336.30 Td (tion) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.14 341.54 Td (\(4\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.25 336.30 Td (33.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.55 336.30 Td (30.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.25 336.30 Td (68.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.55 336.30 Td (58.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.00 336.30 Td (133.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 336.30 Td (114.2) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 320.30 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.54 320.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.22 320.30 Td (ed EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.74 320.30 Td (A) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.00 320.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.10 320.30 Td (\(172.2) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 275.80 320.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 294.00 320.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 307.85 320.30 Td (111.7) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.00 320.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 364.10 320.30 Td (51.8) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.00 320.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.85 320.30 Td (346.6) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 320.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.85 320.30 Td (439.7) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.00 320.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.85 320.30 Td (726.3) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 306.95 Td (_____________) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 294.35 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 294.35 Td (Includes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.97 294.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.85 294.35 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.19 294.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.86 294.35 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.18 294.35 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.31 294.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.36 294.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.65 294.35 Td (air ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.12 294.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.62 294.35 Td (alue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.48 294.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.16 294.35 Td (Class ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.37 294.35 Td (B ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.73 294.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.05 294.35 Td (ommon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.49 294.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.53 294.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.13 294.35 Td (ock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.38 294.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.66 294.35 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.73 294.35 Td (wing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.27 294.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.15 294.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.54 294.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.50 294.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.20 294.35 Td (da) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.16 294.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.75 294.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.75 294.35 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.19 294.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.96 294.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.59 294.35 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.11 294.35 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.45 294.35 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.09 294.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.79 294.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.44 294.35 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.10 294.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.10 294.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.49 294.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.45 294.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.04 294.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.24 294.35 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.22 294.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.54 294.35 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.21 294.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.78 294.35 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.50 294.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.75 294.35 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.25 294.35 Td (sequen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.87 294.35 Td (tly ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 284.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.68 284.75 Td (eplaced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.91 284.75 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.16 284.75 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.20 284.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.80 284.75 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.73 284.75 Td (-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.25 284.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.82 284.75 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.32 284.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.10 284.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.73 284.75 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.24 284.75 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.38 284.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.70 284.75 Td (oncurr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.18 284.75 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.29 284.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.78 284.75 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.02 284.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.70 284.75 Td (IPO) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.02 284.75 Td (.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 272.15 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 272.15 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.20 272.15 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.07 272.15 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.29 272.15 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.38 272.15 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.29 272.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.82 272.15 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.93 272.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.53 272.15 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.58 272.15 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.48 272.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.80 272.15 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.05 272.15 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.14 272.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.66 272.15 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.82 272.15 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.91 272.15 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.61 272.15 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.00 272.15 Td (incurr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.10 272.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.57 272.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.89 272.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.20 272.15 Td (onnection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.41 272.15 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.13 272.15 Td (theáC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.00 272.15 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.20 272.15 Td (VID-19ápandemic, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.35 272.15 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.76 272.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.08 272.15 Td (onsis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.50 272.15 Td (ting ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.27 272.15 Td ($49.9 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.79 272.15 Td (million) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.95 272.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.23 272.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.17 272.15 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.27 272.15 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.75 272.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.34 272.15 Td (al ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 262.55 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.91 262.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.44 262.55 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.55 262.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.15 262.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.20 262.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.35 262.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.03 262.55 Td (eser) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.99 262.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.52 262.55 Td (es, ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.16 262.55 Td ($35.9 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.92 262.55 Td (million) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.08 262.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.61 262.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.80 262.55 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.37 262.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.00 262.55 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.64 262.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.92 262.55 Td (abric ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.49 262.55 Td (pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.57 262.55 Td (chase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.63 262.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.95 262.55 Td (ommitmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.96 262.55 Td (ts, ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.29 262.55 Td ($43.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.06 262.55 Td (million) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.22 262.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.75 262.55 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.51 262.55 Td ($17.4 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.28 262.55 Td (million) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.44 262.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.97 262.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.53 262.55 Td (impairmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.92 262.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.13 262.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.32 262.55 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.35 262.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.10 262.55 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.12 262.55 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.40 262.55 Td (righ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.92 262.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.36 262.55 Td (-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.25 262.55 Td (-use ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 252.95 Td (asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.03 252.95 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.64 252.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.69 252.95 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.55 252.95 Td (operty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.86 252.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.90 252.95 Td (equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.83 252.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.32 252.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.00 252.95 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.57 252.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.17 252.95 Td (ed, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.16 252.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.84 252.95 Td (espectiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.57 252.95 Td (ely) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.43 252.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.24 252.95 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.29 252.95 Td ($27.6 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.33 252.95 Td (million) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.49 252.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.30 252.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.77 252.95 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.86 252.95 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.56 252.95 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.48 252.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.16 252.95 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.74 252.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.33 252.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.32 252.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.93 252.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.95 252.95 Td (cus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.58 252.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.18 252.95 Td (omer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.37 252.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.05 252.95 Td (eceiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.73 252.95 Td (ables.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 240.35 Td (\(3\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 240.35 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.50 240.35 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.60 240.35 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.30 240.35 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.96 240.35 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.37 240.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.96 240.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.64 240.35 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.66 240.35 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.75 240.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.54 240.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.22 240.35 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.24 240.35 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.33 240.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.01 240.35 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.59 240.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.18 240.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.92 240.35 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.02 240.35 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.71 240.35 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.37 240.35 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.44 240.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.98 240.35 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.59 240.35 Td (ance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.54 240.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.33 240.35 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.51 240.35 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.06 240.35 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.21 240.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.44 240.35 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.64 240.35 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.94 240.35 Td (ansaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.81 240.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.61 240.35 Td (deal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.01 240.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.69 240.35 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.27 240.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.86 240.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.60 240.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.92 240.35 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.17 240.35 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.53 240.35 Td (including ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 230.75 Td (IPO-r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.58 230.75 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.15 230.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.75 230.75 Td (ed, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.73 230.75 Td (initial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.60 230.75 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.77 230.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.82 230.75 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.78 230.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.38 230.75 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.75 230.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.50 230.75 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.25 230.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.57 230.75 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.82 230.75 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.44 230.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.49 230.75 Td (amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.26 230.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.02 230.75 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.77 230.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.23 230.75 Td (acquir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.38 230.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.37 230.75 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.33 230.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.91 230.75 Td (angible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.38 230.75 Td (asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.41 230.75 Td (ts.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 218.15 Td (\(4\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 218.15 Td (Depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.79 218.15 Td (ecia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.75 218.15 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.60 218.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.76 218.15 Td (amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.53 218.15 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.29 218.15 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.14 218.15 Td (amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.92 218.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.52 218.15 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.66 218.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.25 218.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.83 218.15 Td (amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.61 218.15 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.36 218.15 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.22 218.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.80 218.15 Td (acquir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.94 218.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.04 218.15 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.00 218.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.59 218.15 Td (angible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.16 218.15 Td (asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.19 218.15 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.91 218.15 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.68 218.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.64 218.15 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.84 218.15 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.86 218.15 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.31 218.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.46 218.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.15 218.15 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.72 218.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.32 218.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.42 218.15 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.52 218.15 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.21 218.15 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.24 218.15 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.31 218.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.84 218.15 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.45 218.15 Td (ance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.77 218.15 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 208.55 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.18 208.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.99 208.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.13 208.55 Td (t.) Tj ET Q endstream endobj 39 0 obj <> endobj 40 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.54 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.22 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.15 729.75 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.86 729.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.16 729.75 Td (Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.54 729.75 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.43 729.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.15 729.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.70 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.38 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.30 729.75 Td (Dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.22 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.15 729.75 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.37 729.75 Td (arnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.31 729.75 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.15 729.75 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.47 729.75 Td (e:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 704.25 m 360.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360.5 704.25 m 365.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 704.25 m 425.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 704.25 m 491.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 704.25 m 497.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 704.25 m 557.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 704.25 m 360.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 690.25 m 360.5 690.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 360.5 704.25 m 365.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 704.25 m 425.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 690.25 m 425.5 690.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 704.25 m 491.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 690.25 m 491.5 690.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 704.25 m 497.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 704.25 m 557.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 690.25 m 557.5 690.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 690.25 m 360.5 690.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 690.25 m 425.5 690.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 690.25 m 491.5 690.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 690.25 m 557.5 690.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 637.25 m 360.5 637.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 635.25 m 360.5 635.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 637.25 m 425.5 637.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 635.25 m 425.5 635.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 637.25 m 491.5 637.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 635.25 m 491.5 635.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 637.25 m 557.5 637.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 635.25 m 557.5 635.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 465.25 m 360.5 465.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 465.25 m 425.5 465.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 465.25 m 491.5 465.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 465.25 m 557.5 465.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 449.25 m 360.5 449.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 300.5 447.25 m 360.5 447.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 449.25 m 425.5 449.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 447.25 m 425.5 447.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 449.25 m 491.5 449.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 447.25 m 491.5 447.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 449.25 m 557.5 449.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 447.25 m 557.5 447.25 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.50 709.00 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.93 709.00 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.47 709.00 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.45 709.00 Td (Six Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.58 709.00 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.90 695.00 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.13 695.00 Td (y 24, 2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.90 695.00 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.13 695.00 Td (y 26, 2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.90 695.00 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.13 695.00 Td (y 24, 2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.90 695.00 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.13 695.00 Td (y 26, 2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.90 681.00 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.22 681.00 Td (s in millions, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.11 681.00 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.07 681.00 Td (cep) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.07 681.00 Td (t per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.82 681.00 Td (e amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.55 681.00 Td (ts\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.00 669.00 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.83 669.00 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 655.50 Td (Mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.85 655.50 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.67 655.50 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.63 655.50 Td (able GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.30 655.50 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 640.50 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.54 640.50 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 640.50 Td (ome \(loss\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 640.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.35 640.50 Td (\(363.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.80 640.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 640.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.55 640.50 Td (28.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 640.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.35 640.50 Td (\(210.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.80 640.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 640.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 640.50 Td (175.0) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 610.50 Td (Non-GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.10 610.50 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 595.50 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.54 595.50 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 595.50 Td (ome \(loss\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 595.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.35 595.50 Td (\(363.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.80 595.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 595.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.55 595.50 Td (28.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 595.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.35 595.50 Td (\(210.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.80 595.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 595.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 595.50 Td (175.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 580.00 Td (Under) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.98 580.00 Td (writ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.77 580.00 Td (er c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.13 580.00 Td (ommission paid on behalf of selling) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 569.00 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.18 569.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.76 569.00 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.21 569.00 Td (s) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.80 568.50 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.55 568.50 Td (24.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.80 568.50 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.55 568.50 Td (24.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 552.00 Td (Impact of chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.64 552.00 Td (es in f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.83 552.00 Td (air v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.76 552.00 Td (alue on c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.92 552.00 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.35 552.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.88 552.00 Td (tled s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.01 552.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.58 552.00 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.62 552.00 Td (-) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 541.00 Td (based c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.65 541.00 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.74 541.00 Td (tion) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.53 546.24 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.50 540.50 Td (\(0.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.80 540.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.55 540.50 Td (15.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.85 540.50 Td (4.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.55 540.50 Td (20.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 524.50 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.77 524.50 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.92 524.50 Td (VID-19 r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.39 524.50 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.56 524.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.12 524.50 Td (ed in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.98 524.50 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.84 524.50 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.00 524.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.57 524.50 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.26 524.50 Td (y c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.29 524.50 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.27 524.50 Td (ts and other ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 513.50 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.38 513.50 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.47 513.50 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.25 518.74 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.70 513.50 Td (174.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.10 513.50 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.70 513.50 Td (174.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.10 513.50 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 496.50 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.78 496.50 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.43 496.50 Td (tructuring and r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.65 496.50 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.30 496.50 Td (tructuring r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.21 496.50 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.38 496.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.94 496.50 Td (ed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.07 496.50 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.15 496.50 Td (es, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 485.50 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.72 485.50 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.58 485.50 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.67 485.50 Td (ance and other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.27 485.50 Td (, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.69 485.50 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.38 490.74 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.25 485.50 Td (68.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.15 485.50 Td (3.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.25 485.50 Td (74.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 485.50 Td (3.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 469.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.93 469.50 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.72 469.50 Td (x impact of adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.45 469.50 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.06 469.50 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.95 469.50 Td (\(70.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.80 469.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.80 469.50 Td (\(2.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.10 469.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.95 469.50 Td (\(71.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.80 469.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 469.50 Td (\(3.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 469.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 453.50 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.54 453.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.22 453.50 Td (ed ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.52 453.50 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.97 453.50 Td (ome \(loss\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 453.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.10 453.50 Td (\(191.5) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.80 453.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 453.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.40 453.50 Td (69.3) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 453.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.70 453.50 Td (\(29.1) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.80 453.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 453.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.85 453.50 Td (220.2) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 437.50 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.47 437.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.03 437.50 Td (ed ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.28 437.50 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.11 437.50 Td (ome \(loss\) margin) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.95 437.50 Td (\(38.5) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.80 437.50 Td (\)%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.15 437.50 Td (5.3) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.10 437.50 Td (%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.50 437.50 Td (\(1.5) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.80 437.50 Td (\)%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 437.50 Td (8.0) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 437.50 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 405.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.58 405.50 Td (eigh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.29 405.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.86 405.50 Td (ed-a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.60 405.50 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.42 405.50 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.56 405.50 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.85 405.50 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.37 405.50 Td (ommon shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.88 405.50 Td (es outs) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.58 405.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.13 405.50 Td (anding -) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 394.50 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.23 394.50 Td (ed) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.70 394.50 Td (397.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.00 394.50 Td (409.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.70 394.50 Td (396.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 394.50 Td (401.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 376.50 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.73 376.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.30 376.50 Td (ed dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.21 376.50 Td (ed earnings \(loss\) per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.28 376.50 Td (e) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 303.00 376.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.95 376.50 Td (\(0.48) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.80 376.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 376.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.55 376.50 Td (0.17) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 376.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.95 376.50 Td (\(0.07) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.80 376.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 376.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.55 376.50 Td (0.55) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 362.15 Td (_____________) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 349.55 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 349.55 Td (Includes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.97 349.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.85 349.55 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.19 349.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.86 349.55 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.18 349.55 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.31 349.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.36 349.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.65 349.55 Td (air ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.12 349.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.62 349.55 Td (alue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.48 349.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.16 349.55 Td (Class ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.37 349.55 Td (B ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.73 349.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.05 349.55 Td (ommon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.49 349.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.53 349.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.13 349.55 Td (ock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.38 349.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.66 349.55 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.73 349.55 Td (wing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.27 349.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.15 349.55 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.54 349.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.50 349.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.20 349.55 Td (da) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.16 349.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.75 349.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.75 349.55 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.19 349.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.96 349.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.59 349.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.11 349.55 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.45 349.55 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.09 349.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.79 349.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.44 349.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.10 349.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.10 349.55 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.49 349.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.45 349.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.04 349.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.24 349.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.22 349.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.54 349.55 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.21 349.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.78 349.55 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.50 349.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.75 349.55 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.25 349.55 Td (sequen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.87 349.55 Td (tly ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 339.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.68 339.95 Td (eplaced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.91 339.95 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.16 339.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.20 339.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.80 339.95 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.73 339.95 Td (-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.25 339.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.82 339.95 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.32 339.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.10 339.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.73 339.95 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.24 339.95 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.38 339.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.70 339.95 Td (oncurr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.18 339.95 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.29 339.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.78 339.95 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.02 339.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.70 339.95 Td (IPO) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.02 339.95 Td (.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 327.35 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 327.35 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.20 327.35 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.07 327.35 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.29 327.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.38 327.35 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.29 327.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.82 327.35 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.93 327.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.53 327.35 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.58 327.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.48 327.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.80 327.35 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.05 327.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.14 327.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.66 327.35 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.82 327.35 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.91 327.35 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.61 327.35 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.00 327.35 Td (incurr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.10 327.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.57 327.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.89 327.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.20 327.35 Td (onnection ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.41 327.35 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.13 327.35 Td (theáC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.00 327.35 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.20 327.35 Td (VID-19ápandemic, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.35 327.35 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.76 327.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.08 327.35 Td (onsis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.50 327.35 Td (ting ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.27 327.35 Td ($49.9 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.79 327.35 Td (million) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.95 327.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.23 327.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.17 327.35 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.27 327.35 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.75 327.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.34 327.35 Td (al ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 317.75 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.91 317.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.44 317.75 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.55 317.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.15 317.75 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.20 317.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.35 317.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.03 317.75 Td (eser) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.99 317.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.52 317.75 Td (es, ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.16 317.75 Td ($35.9 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.92 317.75 Td (million) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.08 317.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.61 317.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.80 317.75 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.37 317.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.00 317.75 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.64 317.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.92 317.75 Td (abric ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.49 317.75 Td (pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.57 317.75 Td (chase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.63 317.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.95 317.75 Td (ommitmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.96 317.75 Td (ts, ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.29 317.75 Td ($43.0 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.06 317.75 Td (million) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.22 317.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.75 317.75 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.51 317.75 Td ($17.4 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.28 317.75 Td (million) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.44 317.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.97 317.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.53 317.75 Td (impairmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.92 317.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.13 317.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.32 317.75 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.35 317.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.10 317.75 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.12 317.75 Td (lease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.40 317.75 Td (righ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.92 317.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.36 317.75 Td (-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.25 317.75 Td (-use ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 308.15 Td (asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.03 308.15 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.64 308.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.69 308.15 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.55 308.15 Td (operty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.86 308.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.90 308.15 Td (equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.83 308.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.32 308.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.00 308.15 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.57 308.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.17 308.15 Td (ed, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.16 308.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.84 308.15 Td (espectiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.57 308.15 Td (ely) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.43 308.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.24 308.15 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.29 308.15 Td ($27.6 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.33 308.15 Td (million) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.49 308.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.30 308.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.77 308.15 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.86 308.15 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.56 308.15 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.48 308.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.16 308.15 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.74 308.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.33 308.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.32 308.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.93 308.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.95 308.15 Td (cus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.58 308.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.18 308.15 Td (omer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.37 308.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.05 308.15 Td (eceiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.73 308.15 Td (ables.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 295.55 Td (\(3\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 295.55 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.50 295.55 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.60 295.55 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.30 295.55 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.96 295.55 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.37 295.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.96 295.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.64 295.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.66 295.55 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.75 295.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.54 295.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.22 295.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.24 295.55 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.33 295.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.01 295.55 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.59 295.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.18 295.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.92 295.55 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.02 295.55 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.71 295.55 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.37 295.55 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.44 295.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.98 295.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.59 295.55 Td (ance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.54 295.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.33 295.55 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.51 295.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.06 295.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.21 295.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.44 295.55 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.64 295.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.94 295.55 Td (ansaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.81 295.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.61 295.55 Td (deal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.01 295.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.69 295.55 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.27 295.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.86 295.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.60 295.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.92 295.55 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.17 295.55 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.53 295.55 Td (including ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 285.95 Td (IPO-r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.58 285.95 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.15 285.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.75 285.95 Td (ed, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.73 285.95 Td (initial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.60 285.95 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.77 285.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.82 285.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.78 285.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.38 285.95 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.75 285.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.50 285.95 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.25 285.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.57 285.95 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.82 285.95 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.44 285.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.49 285.95 Td (amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.26 285.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.02 285.95 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.77 285.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.23 285.95 Td (acquir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.38 285.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.37 285.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.33 285.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.91 285.95 Td (angible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.38 285.95 Td (asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.41 285.95 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 41 0 obj <> endobj 42 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.71 729.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.01 729.75 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.31 729.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.61 729.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.33 729.75 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.47 729.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.57 729.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.78 729.75 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.30 729.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.33 729.75 Td (Ra) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.85 729.75 Td (tio:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429.5 696.25 m 489.5 696.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495.5 696.25 m 555.5 696.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429.5 643.25 m 489.5 643.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429.5 641.25 m 489.5 641.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495.5 643.25 m 555.5 643.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495.5 641.25 m 555.5 641.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429.5 641.25 m 489.5 641.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429.5 643.25 m 489.5 643.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495.5 641.25 m 555.5 641.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495.5 643.25 m 555.5 643.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429.5 568.25 m 489.5 568.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495.5 568.25 m 555.5 568.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429.5 555.25 m 489.5 555.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429.5 553.25 m 489.5 553.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495.5 568.25 m 555.5 568.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495.5 555.25 m 555.5 555.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495.5 553.25 m 555.5 553.25 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.05 710.00 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.28 710.00 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.85 701.00 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.55 710.00 Td (No) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.30 710.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.51 710.00 Td (ember 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.85 701.00 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.90 687.00 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.22 687.00 Td (s in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.50 675.00 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.33 675.00 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 661.50 Td (Mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.79 661.50 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.64 661.50 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.51 661.50 Td (able GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.24 661.50 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 646.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.87 646.50 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.80 646.50 Td (al deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.02 646.50 Td (t, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.30 646.50 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.86 646.50 Td (cluding c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.05 646.50 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.19 646.50 Td (al leases) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.00 646.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.15 646.50 Td (1,806.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 646.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.15 646.50 Td (1,014.4) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.00 616.50 Td (Non-GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.10 616.50 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 601.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.87 601.50 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.80 601.50 Td (al deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.02 601.50 Td (t, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.30 601.50 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.86 601.50 Td (cluding c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.05 601.50 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.19 601.50 Td (al leases) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.00 601.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.15 601.50 Td (1,806.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 601.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.15 601.50 Td (1,014.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 586.50 Td (Cash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.62 586.50 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.86 586.50 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.77 586.50 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.80 586.50 Td (\(1,448.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.55 586.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.10 586.50 Td (\(934.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.55 586.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.00 571.50 Td (Short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.82 571.50 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.75 571.50 Td (erm in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.45 571.50 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.31 571.50 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.97 571.50 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.59 571.50 Td (ts in mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.39 571.50 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.80 571.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.35 571.50 Td (able securities) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.70 571.50 Td (\(76.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 485.55 571.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.70 571.50 Td (\(80.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.55 571.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.00 557.50 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.71 557.50 Td (t deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.31 557.50 Td (t) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.00 557.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.30 557.50 Td (282.6) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.00 557.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 557.50 Td (\(0.5) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 551.55 557.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 518.25 m 491.5 518.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 518.25 m 557.5 518.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 518.25 m 491.5 518.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 518.25 m 557.5 518.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 462.25 m 491.5 462.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 462.25 m 557.5 462.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 462.25 m 491.5 462.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 448.25 m 491.5 448.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 446.25 m 491.5 446.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 462.25 m 557.5 462.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 448.25 m 557.5 448.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 446.25 m 557.5 446.25 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.90 523.00 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.13 523.00 Td (y 24, 2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.90 523.00 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.05 523.00 Td (y 26, 2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.90 509.00 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.17 509.00 Td (s in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.50 496.00 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.33 496.00 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 481.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.38 481.50 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.73 481.50 Td (al deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.00 481.50 Td (t, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.22 481.50 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.74 481.50 Td (cluding c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.00 481.50 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.12 481.50 Td (al leases) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 481.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.25 481.50 Td (1,806.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 481.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 481.50 Td (1,022.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 466.50 Td (Las) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.07 466.50 Td (t T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.14 466.50 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.91 466.50 Td (elv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.77 466.50 Td (e Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.61 466.50 Td (ths Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.60 466.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.16 466.50 Td (ed EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.00 466.50 Td (A) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.36 471.74 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 466.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.55 466.50 Td (439.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 466.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.55 466.50 Td (726.3) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 451.50 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.14 451.50 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.24 451.50 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.44 451.50 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.97 451.50 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.66 451.50 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.99 451.50 Td (tio) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.70 451.50 Td (4.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.70 451.50 Td (1.4) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 438.15 Td (_____________) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 425.55 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 425.55 Td (Las) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.23 425.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.14 425.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.70 425.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.35 425.55 Td (elv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.70 425.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.91 425.55 Td (Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.10 425.55 Td (ths ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.34 425.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.33 425.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.92 425.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.33 425.55 Td (EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.31 425.55 Td (A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.17 425.55 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.36 425.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.04 425.55 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.34 425.55 Td (onciled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.23 425.55 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.33 425.55 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.17 425.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.31 425.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.22 425.55 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.57 425.55 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.39 425.55 Td (\(loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.78 425.55 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.35 425.55 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.55 425.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.64 425.55 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.29 425.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.19 425.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.51 425.55 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.78 425.55 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.86 425.55 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.52 425.55 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.74 425.55 Td (e. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.97 425.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.17 425.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.08 425.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.33 425.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.32 425.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.93 425.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.37 425.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.36 425.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.96 425.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.37 425.55 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.77 425.55 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 415.95 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.99 415.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.58 415.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.57 415.95 Td (EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.55 415.95 Td (A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.99 415.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.57 415.95 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.23 415.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.50 415.95 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.32 415.95 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.61 415.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.40 415.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.39 415.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.67 415.95 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.82 415.95 Td (tion.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 377.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.54 377.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.22 377.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.15 377.55 Td (Fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.99 377.55 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.55 377.55 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.58 377.55 Td (Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.22 377.55 Td (w:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 352.04999999999995 m 491.5 352.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 352.04999999999995 m 497.5 352.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 352.04999999999995 m 557.5 352.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 352.04999999999995 m 491.5 352.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 338.04999999999995 m 491.5 338.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 352.04999999999995 m 557.5 352.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 338.04999999999995 m 557.5 338.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 286.04999999999995 m 491.5 286.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 284.04999999999995 m 491.5 284.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 286.04999999999995 m 557.5 286.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 284.04999999999995 m 557.5 284.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 284.04999999999995 m 491.5 284.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 286.04999999999995 m 491.5 286.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 284.04999999999995 m 557.5 284.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 286.04999999999995 m 557.5 286.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 141.04999999999995 m 491.5 141.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 141.04999999999995 m 557.5 141.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 141.04999999999995 m 491.5 141.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 127.04999999999995 m 491.5 127.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 125.04999999999995 m 491.5 125.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 127.04999999999995 m 557.5 127.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 125.04999999999995 m 557.5 125.04999999999995 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.45 356.80 Td (Six Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.58 356.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.90 342.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.13 342.80 Td (y 24, 2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.90 342.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.13 342.80 Td (y 26, 2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.90 328.80 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.22 328.80 Td (s in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.50 315.80 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.33 315.80 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 302.30 Td (Mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.85 302.30 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.67 302.30 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.63 302.30 Td (able GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.30 302.30 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 289.30 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.51 289.30 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.25 289.30 Td (ash pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.52 289.30 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.27 289.30 Td (vided b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.01 289.30 Td (y oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.14 289.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.31 289.30 Td (ting activities) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 289.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 289.30 Td (41.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 289.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.45 289.30 Td (161.8) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 260.30 Td (Non-GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.10 260.30 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 245.30 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.51 245.30 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.25 245.30 Td (ash pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.52 245.30 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.27 245.30 Td (vided b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.01 245.30 Td (y oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.14 245.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.31 245.30 Td (ting activities) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 245.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 245.30 Td (41.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 245.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.45 245.30 Td (161.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 230.30 Td (Under) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.98 230.30 Td (writ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.77 230.30 Td (er c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.13 230.30 Td (ommission paid on behalf of selling s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.41 230.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.99 230.30 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.45 230.30 Td (s) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.55 230.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 230.30 Td (24.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 215.30 Td (Pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.14 215.30 Td (chases of pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.48 215.30 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.25 215.30 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.73 215.30 Td (t and equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.49 215.30 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.70 215.30 Td (\(75.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.55 215.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.70 215.30 Td (\(77.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 215.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 200.30 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.34 200.30 Td (oceeds on se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.09 200.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.62 200.30 Td (tlemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.24 200.30 Td (t of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.18 200.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.88 200.30 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.62 200.30 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.57 200.30 Td (d f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.96 200.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.45 200.30 Td (eign e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.20 200.30 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.72 200.30 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.28 200.30 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.80 200.30 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.28 200.30 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.57 200.30 Td (acts not designa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.92 200.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.49 200.30 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.35 200.30 Td (or ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 189.30 Td (hedg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.12 189.30 Td (e acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.56 189.30 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.82 189.30 Td (ting) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.00 191.30 Td (15.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 191.30 Td (13.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 175.30 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.78 175.30 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.48 175.30 Td (chase of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.65 175.30 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.27 175.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.85 175.30 Td (ock) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.70 175.30 Td (\(56.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.55 175.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.25 175.30 Td (\(3.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 175.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 160.30 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.78 160.30 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.48 160.30 Td (chase of shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.13 160.30 Td (es surr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.00 160.30 Td (ender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.20 160.30 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.06 160.30 Td (or t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.73 160.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.90 160.30 Td (x withholdings on equity a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.12 160.30 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.86 160.30 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.82 160.30 Td (ds) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.70 160.30 Td (\(75.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.55 160.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.70 160.30 Td (\(25.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 160.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 145.30 Td (Dividend t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.66 145.30 Td (o s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.13 145.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.70 145.30 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.16 145.30 Td (s) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.70 145.30 Td (\(63.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.55 145.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.70 145.30 Td (\(55.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 145.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 130.30 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.54 130.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.22 130.30 Td (ed fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.42 130.30 Td (ee c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.52 130.30 Td (ash flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.80 130.30 Td (w) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 130.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.85 130.30 Td (\(214.1) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.55 130.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 130.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.85 130.30 Td (39.2) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET endstream endobj 43 0 obj <> endobj 44 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.90 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.61 716.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.84 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.39 716.55 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.96 716.55 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.70 716.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.40 716.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.70 716.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.74 716.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.22 716.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.32 716.55 Td (enues:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 219.5 691.05 m 272.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 691.05 m 329.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 329.5 691.05 m 333.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 691.05 m 386.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 691.05 m 390.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 691.05 m 443.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 691.05 m 500.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 691.05 m 504.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 691.05 m 557.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 219.5 691.05 m 272.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 219.5 660.05 m 272.5 660.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 272.5 691.05 m 276.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 691.05 m 329.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 660.05 m 329.5 660.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 329.5 691.05 m 333.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 691.05 m 386.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 660.05 m 386.5 660.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 386.5 691.05 m 390.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 691.05 m 443.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 660.05 m 443.5 660.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 443.5 691.05 m 447.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 691.05 m 500.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 660.05 m 500.5 660.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 500.5 691.05 m 504.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 691.05 m 557.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 660.05 m 557.5 660.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 578.05 m 500.5 578.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 219.5 578.05 m 272.5 578.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 219.5 554.05 m 272.5 554.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 219.5 552.05 m 272.5 552.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 578.05 m 329.5 578.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 554.05 m 329.5 554.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 552.05 m 329.5 552.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 578.05 m 386.5 578.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 554.05 m 386.5 554.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 552.05 m 386.5 552.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 578.05 m 443.5 578.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 554.05 m 443.5 554.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 552.05 m 443.5 552.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 578.05 m 500.5 578.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 554.05 m 500.5 554.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 552.05 m 500.5 552.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 578.05 m 557.5 578.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 554.05 m 557.5 554.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 552.05 m 557.5 552.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 481.04999999999995 m 500.5 481.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 219.5 481.04999999999995 m 272.5 481.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 219.5 457.04999999999995 m 272.5 457.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 219.5 455.04999999999995 m 272.5 455.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 481.04999999999995 m 329.5 481.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 457.04999999999995 m 329.5 457.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 455.04999999999995 m 329.5 455.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 481.04999999999995 m 386.5 481.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 457.04999999999995 m 386.5 457.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 455.04999999999995 m 386.5 455.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 481.04999999999995 m 443.5 481.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 457.04999999999995 m 443.5 457.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 455.04999999999995 m 443.5 455.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 481.04999999999995 m 500.5 481.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 457.04999999999995 m 500.5 457.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 455.04999999999995 m 500.5 455.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 481.04999999999995 m 557.5 481.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 457.04999999999995 m 557.5 457.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 455.04999999999995 m 557.5 455.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 384.04999999999995 m 500.5 384.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 219.5 384.04999999999995 m 272.5 384.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 219.5 360.04999999999995 m 272.5 360.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 219.5 358.04999999999995 m 272.5 358.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 384.04999999999995 m 329.5 384.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 360.04999999999995 m 329.5 360.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 358.04999999999995 m 329.5 358.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 384.04999999999995 m 386.5 384.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 360.04999999999995 m 386.5 360.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 358.04999999999995 m 386.5 358.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 384.04999999999995 m 443.5 384.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 360.04999999999995 m 443.5 360.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 358.04999999999995 m 443.5 358.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 384.04999999999995 m 500.5 384.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 360.04999999999995 m 500.5 360.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 358.04999999999995 m 500.5 358.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 384.04999999999995 m 557.5 384.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 360.04999999999995 m 557.5 360.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 358.04999999999995 m 557.5 358.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 287.04999999999995 m 500.5 287.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 219.5 287.04999999999995 m 272.5 287.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 219.5 263.04999999999995 m 272.5 263.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 219.5 261.04999999999995 m 272.5 261.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 287.04999999999995 m 329.5 287.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 263.04999999999995 m 329.5 263.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 276.5 261.04999999999995 m 329.5 261.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 287.04999999999995 m 386.5 287.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 263.04999999999995 m 386.5 263.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 333.5 261.04999999999995 m 386.5 261.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 287.04999999999995 m 443.5 287.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 263.04999999999995 m 443.5 263.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 390.5 261.04999999999995 m 443.5 261.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 287.04999999999995 m 500.5 287.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 263.04999999999995 m 500.5 263.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 447.5 261.04999999999995 m 500.5 261.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 287.04999999999995 m 557.5 287.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 263.04999999999995 m 557.5 263.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 504.5 261.04999999999995 m 557.5 261.04999999999995 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.50 695.80 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.93 695.80 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.47 695.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.95 695.80 Td (Six Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.08 695.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.55 673.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.78 673.80 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.35 664.80 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.55 673.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.78 673.80 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 293.35 664.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.20 681.80 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.90 672.80 Td (Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.99 672.80 Td (ease ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.60 663.80 Td (\(Decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.47 663.80 Td (ease\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.55 673.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.78 673.80 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.35 664.80 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.55 673.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.78 673.80 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.35 664.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.20 681.80 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.90 672.80 Td (Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.99 672.80 Td (ease) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.60 663.80 Td (\(Decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.47 663.80 Td (ease\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.90 650.80 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.17 650.80 Td (s in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.50 637.80 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.33 637.80 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 623.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.63 623.30 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.12 623.30 Td (al re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.29 623.30 Td (venues) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 608.30 Td (As r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.92 608.30 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.36 608.30 Td (ed) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.45 608.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.00 608.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 608.30 Td (497.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 608.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.25 608.30 Td (1,312.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.95 608.30 Td (\(62.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.80 608.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 608.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.25 608.30 Td (2,003.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 608.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.25 608.30 Td (2,747.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.95 608.30 Td (\(27.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 608.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 592.30 Td (Impact of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.32 592.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.76 592.30 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.16 592.30 Td (ency) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 581.30 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.39 581.30 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.95 581.30 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.43 581.30 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.07 581.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.18 581.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.75 581.30 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.00 581.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.65 583.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 583.30 Td (\(40.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.65 583.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 583.30 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 583.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.80 583.30 Td (\(51.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.65 583.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.50 583.30 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 558.30 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.62 558.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.17 558.30 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.12 558.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.47 558.30 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.79 558.30 Td (ency ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.35 558.30 Td (t r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.21 558.30 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.63 558.30 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.49 558.30 Td (enues) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 207.95 558.30 Td (. .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.00 558.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 558.30 Td (497.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 558.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.25 558.30 Td (1,272.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.95 558.30 Td (\(60.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.80 558.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 558.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.25 558.30 Td (2,003.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 558.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.25 558.30 Td (2,695.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.95 558.30 Td (\(25.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 558.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 527.30 Td (Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.93 527.30 Td (as) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 511.30 Td (As r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.92 511.30 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.36 511.30 Td (ed) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.45 511.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.00 511.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 511.30 Td (282.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 511.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.55 511.30 Td (692.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.95 511.30 Td (\(59.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.80 511.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 511.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.25 511.30 Td (1,028.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 511.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.25 511.30 Td (1,410.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.95 511.30 Td (\(27.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 511.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 495.30 Td (Impact of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.32 495.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.76 495.30 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.16 495.30 Td (ency) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 484.30 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.39 484.30 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.95 484.30 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.43 484.30 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.07 484.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.18 484.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.75 484.30 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.00 484.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.65 486.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 486.30 Td (\(18.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.65 486.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 486.30 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 486.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.80 486.30 Td (\(16.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.65 486.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.50 486.30 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 470.30 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.69 470.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.24 470.30 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.17 470.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.64 470.30 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.86 470.30 Td (ency ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.38 470.30 Td (t r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.29 470.30 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.66 470.30 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.55 470.30 Td (enues -) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 459.30 Td (Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.59 459.30 Td (as) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 107.90 459.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.00 461.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 461.30 Td (282.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 461.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.55 461.30 Td (674.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.95 461.30 Td (\(58.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.80 461.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 461.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.25 461.30 Td (1,028.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 461.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.25 461.30 Td (1,393.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.95 461.30 Td (\(26.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 461.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 430.30 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.31 430.30 Td (urope) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 414.30 Td (As r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.92 414.30 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.36 414.30 Td (ed) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.45 414.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.00 414.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 414.30 Td (129.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 414.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.55 414.30 Td (398.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.95 414.30 Td (\(67.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.80 414.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 414.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.55 414.30 Td (642.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 414.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.55 414.30 Td (863.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.95 414.30 Td (\(25.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 414.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 398.30 Td (Impact of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.32 398.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.76 398.30 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.16 398.30 Td (ency) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 387.30 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.39 387.30 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.95 387.30 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.43 387.30 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.07 387.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.18 387.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.75 387.30 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.00 387.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.65 389.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.80 389.30 Td (\(13.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.65 389.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 389.30 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 389.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.80 389.30 Td (\(24.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.65 389.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.50 389.30 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 373.30 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.69 373.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.24 373.30 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.17 373.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.64 373.30 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.86 373.30 Td (ency ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.38 373.30 Td (t r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.29 373.30 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.66 373.30 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.55 373.30 Td (enues -) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 362.30 Td (Eur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.90 362.30 Td (ope) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 97.40 362.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.00 364.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 243.50 364.30 Td (129.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 364.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.55 364.30 Td (384.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.95 364.30 Td (\(66.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.80 364.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 364.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.55 364.30 Td (642.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 364.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.55 364.30 Td (838.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.95 364.30 Td (\(23.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 364.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 333.30 Td (Asia) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 317.30 Td (As r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.92 317.30 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.36 317.30 Td (ed) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.45 317.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.00 317.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.10 317.30 Td (85.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 317.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.55 317.30 Td (221.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.95 317.30 Td (\(61.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.80 317.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 317.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.55 317.30 Td (333.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 317.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.55 317.30 Td (474.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.95 317.30 Td (\(29.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 317.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 301.30 Td (Impact of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.32 301.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.76 301.30 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.16 301.30 Td (ency) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 290.30 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.39 290.30 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.95 290.30 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.43 290.30 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.07 290.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.18 290.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.75 290.30 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.00 290.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.65 292.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.35 292.30 Td (\(8.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.65 292.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.50 292.30 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.65 292.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.80 292.30 Td (\(10.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.65 292.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.50 292.30 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 276.30 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.62 276.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.17 276.30 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.12 276.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.47 276.30 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.79 276.30 Td (ency ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.35 276.30 Td (t r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.21 276.30 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.63 276.30 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.49 276.30 Td (enues -) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 265.30 Td (Asia) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.60 265.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.00 267.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.10 267.30 Td (85.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.00 267.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.55 267.30 Td (213.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.95 267.30 Td (\(59.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.80 267.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 267.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.55 267.30 Td (333.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.00 267.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.55 267.30 Td (464.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.95 267.30 Td (\(28.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 267.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 250.55 Td (___________) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 240.95 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 240.95 Td (* Not meaningful) Tj ET Q endstream endobj 45 0 obj <> endobj 46 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.90 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.61 716.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.84 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.39 716.55 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.96 716.55 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.70 716.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.24 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.92 716.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.85 716.55 Td (EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.30 716.55 Td (:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 691.05 m 294 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 298 691.05 m 343 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 343 691.05 m 347 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 347 691.05 m 393 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397 691.05 m 450 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454 691.05 m 499 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499 691.05 m 503 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503 691.05 m 549 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 691.05 m 294 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 660.05 m 294 660.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 294 691.05 m 298 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 298 691.05 m 343 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 298 660.05 m 343 660.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 343 691.05 m 347 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 347 691.05 m 393 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 347 660.05 m 393 660.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397 691.05 m 450 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397 660.05 m 450 660.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 450 691.05 m 454 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454 691.05 m 499 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454 660.05 m 499 660.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499 691.05 m 503 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503 691.05 m 549 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503 660.05 m 549 660.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 582.05 m 294 582.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 298 582.05 m 343 582.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397 582.05 m 450 582.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454 582.05 m 499 582.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 582.05 m 294 582.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 556.05 m 294 556.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 554.05 m 294 554.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 298 582.05 m 343 582.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 298 556.05 m 343 556.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 298 554.05 m 343 554.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397 582.05 m 450 582.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397 556.05 m 450 556.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397 554.05 m 450 554.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454 582.05 m 499 582.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454 556.05 m 499 556.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454 554.05 m 499 554.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 554.05 m 294 554.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 556.05 m 294 556.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 298 554.05 m 343 554.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 298 556.05 m 343 556.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397 554.05 m 450 554.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 397 556.05 m 450 556.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454 554.05 m 499 554.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 454 556.05 m 499 556.05 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.50 695.80 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.93 695.80 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.47 695.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.95 695.80 Td (Six Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.08 695.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.05 673.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.28 673.80 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.85 664.80 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.05 673.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.28 673.80 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.85 664.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.20 681.80 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.90 672.80 Td (Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.99 672.80 Td (ease) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.60 663.80 Td (\(Decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.47 663.80 Td (ease\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.05 673.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.28 673.80 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.85 664.80 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.05 673.80 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.28 673.80 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 664.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.20 681.80 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.90 672.80 Td (Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.99 672.80 Td (ease ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.60 663.80 Td (\(Decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.47 663.80 Td (ease\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.40 650.80 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.67 650.80 Td (s in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 637.80 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.83 637.80 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 617.80 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.23 617.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.80 617.80 Td (ed EBIT) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 126.03 623.04 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 612.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.85 612.30 Td (\(205.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.30 612.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.50 612.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.05 612.30 Td (81.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.85 612.30 Td (\(352.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.30 612.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.50 612.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.45 612.30 Td (\(16.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.30 612.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.50 612.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 612.30 Td (287.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.85 612.30 Td (\(105.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 612.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 596.30 Td (Impact of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.70 596.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.19 596.30 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.59 596.30 Td (ency e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.26 596.30 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.78 596.30 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.35 596.30 Td (e) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 64.50 585.30 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.11 585.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.28 585.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.84 585.30 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.30 587.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.30 587.30 Td (\(5.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.60 587.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.00 587.30 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.30 587.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 587.30 Td (\(8.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.60 587.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.00 587.30 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.50 565.80 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.12 565.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.67 565.80 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.62 565.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.97 565.80 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.29 565.80 Td (ency Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.39 565.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.96 565.80 Td (ed EBIT) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 560.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.85 560.30 Td (\(205.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.30 560.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 300.50 560.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.05 560.30 Td (75.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.85 560.30 Td (\(372.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.30 560.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.50 560.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.45 560.30 Td (\(16.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.30 560.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.50 560.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.50 560.30 Td (279.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.85 560.30 Td (\(105.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 560.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.50 544.30 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.71 544.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.24 544.30 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.44 544.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.79 544.30 Td (-currency Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.29 544.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.85 544.30 Td (ed EBIT ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 76.50 533.30 Td (margin) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET BT /F5 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.46 538.54 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.45 533.30 Td (\(41.4) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.30 533.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.65 533.30 Td (5.9) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.60 533.30 Td (%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.00 533.30 Td (\(0.8) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.30 533.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.05 533.30 Td (10.4) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.60 533.30 Td (%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 518.95 Td (_____________) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 506.35 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 506.35 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.99 506.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.58 506.35 Td (ed EBIT is r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.01 506.35 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.31 506.35 Td (onciled fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.88 506.35 Td (om ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.44 506.35 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.28 506.35 Td (ome \(loss\) which is the mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.90 506.35 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.70 506.35 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.97 506.35 Td (able GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.10 506.35 Td (e. R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.11 506.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.02 506.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.26 506.35 Td (er t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.44 506.35 Td (o Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.46 506.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.05 506.35 Td (ed EBIT and Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.06 506.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.65 506.35 Td (ed EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.62 506.35 Td (A t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.64 506.35 Td (able ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 496.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.27 496.75 Td (or mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.38 496.75 Td (e in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.16 496.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.44 496.75 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.59 496.75 Td (tion. ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 484.15 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 484.15 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.82 484.15 Td (e de) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.73 484.15 Td (fine c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.31 484.15 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.77 484.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.36 484.15 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.32 484.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.75 484.15 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.26 484.15 Td (ency Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.24 484.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.84 484.15 Td (ed EBIT mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.71 484.15 Td (gin as c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.41 484.15 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.87 484.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.45 484.15 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.41 484.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.85 484.15 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.36 484.15 Td (ency Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.34 484.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.93 484.15 Td (ed EBIT as a per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.17 484.15 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.66 484.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.25 484.15 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.78 484.15 Td (e of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.35 484.15 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.81 484.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.39 484.15 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.36 484.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.79 484.15 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.30 484.15 Td (ency ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.43 484.15 Td (t r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.61 484.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.55 484.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.08 484.15 Td (enues.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 471.55 Td (* ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.79 471.55 Td (Not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.66 471.55 Td (meaningful) Tj ET Q endstream endobj 47 0 obj <> endobj 48 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.90 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.61 729.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.84 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.39 729.75 Td (-Curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.17 729.75 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.92 729.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.46 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.14 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.07 729.75 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.77 729.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.07 729.75 Td (Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.46 729.75 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.35 729.75 Td (\(Loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.03 729.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.75 729.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.29 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.97 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.90 729.75 Td (Dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.82 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.75 729.75 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.97 729.75 Td (arnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.91 729.75 Td (\(Loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.59 729.75 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.43 729.75 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.74 729.75 Td (e:) Tj ET Q 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 703.25 m 299 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 299 703.25 m 303 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 703.25 m 348 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348 703.25 m 352 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352 703.25 m 406 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 406 703.25 m 410 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 703.25 m 455 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 455 703.25 m 459 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 703.25 m 507 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507 703.25 m 511 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 511 703.25 m 557 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 703.25 m 299 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 662.25 m 299 662.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 299 703.25 m 303 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 299 662.25 m 303 662.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 703.25 m 348 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 662.25 m 348 662.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348 703.25 m 352 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 348 662.25 m 352 662.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352 703.25 m 406 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 352 662.25 m 406 662.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 406 703.25 m 410 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 406 662.25 m 410 662.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 703.25 m 455 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 662.25 m 455 662.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 455 703.25 m 459 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 455 662.25 m 459 662.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 703.25 m 507 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 662.25 m 507 662.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507 703.25 m 511 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 507 662.25 m 511 662.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 511 703.25 m 557 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 511 662.25 m 557 662.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 596.25 m 299 596.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 596.25 m 348 596.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 596.25 m 455 596.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 596.25 m 507 596.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 596.25 m 299 596.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 570.25 m 299 570.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 568.25 m 299 568.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 596.25 m 348 596.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 570.25 m 348 570.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 568.25 m 348 568.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 596.25 m 455 596.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 570.25 m 455 570.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 568.25 m 455 568.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 596.25 m 507 596.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 570.25 m 507 570.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 568.25 m 507 568.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 568.25 m 299 568.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 570.25 m 299 570.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 568.25 m 348 568.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 570.25 m 348 570.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 568.25 m 455 568.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 570.25 m 455 570.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 568.25 m 507 568.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 570.25 m 507 570.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 431.25 m 348 431.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 431.25 m 455 431.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 431.25 m 507 431.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 431.25 m 299 431.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 405.25 m 299 405.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 245 403.25 m 299 403.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 431.25 m 348 431.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 405.25 m 348 405.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 303 403.25 m 348 403.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 431.25 m 455 431.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 405.25 m 455 405.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 410 403.25 m 455 403.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 431.25 m 507 431.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 405.25 m 507 405.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 459 403.25 m 507 403.25 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.00 707.00 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.43 707.00 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.97 707.00 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.45 707.00 Td (Six Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.58 707.00 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.55 676.00 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.78 676.00 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.35 667.00 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 310.05 676.00 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.28 676.00 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.85 667.00 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.20 685.00 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.90 676.00 Td (Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.04 676.00 Td (ease) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.60 667.00 Td (\(Decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.52 667.00 Td (ease\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 417.05 676.00 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.28 676.00 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.85 667.00 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.55 676.00 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.78 676.00 Td (y 26,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.35 667.00 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.20 685.00 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.90 676.00 Td (Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.99 676.00 Td (ease) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.60 667.00 Td (\(Decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.47 667.00 Td (ease\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.90 653.00 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.17 653.00 Td (s in millions, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.03 653.00 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.96 653.00 Td (cep) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.05 653.00 Td (t per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.76 653.00 Td (e amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.51 653.00 Td (ts\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 378.00 644.00 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.83 644.00 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 628.50 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.23 628.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.80 628.50 Td (ed ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.73 628.50 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.77 628.50 Td (ome \(loss\) ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.40 633.74 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.05 628.50 Td (. . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 628.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.85 628.50 Td (\(191.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.30 628.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 628.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.05 628.50 Td (69.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.85 628.50 Td (\(376.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.30 628.50 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 628.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.45 628.50 Td (\(29.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.30 628.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 628.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 628.50 Td (220.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.85 628.50 Td (\(113.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 628.50 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 612.50 Td (Impact of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.70 612.50 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.19 612.50 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.59 612.50 Td (ency e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.26 612.50 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.78 612.50 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.35 612.50 Td (e) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 601.50 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.11 601.50 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.28 601.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.84 601.50 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 80.80 601.50 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.30 601.50 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.30 601.50 Td (\(4.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.60 601.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.00 601.50 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.30 601.50 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.30 601.50 Td (\(7.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.60 601.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.00 601.50 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 585.50 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.19 585.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.74 585.50 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.67 585.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.14 585.50 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.36 585.50 Td (ency Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.46 585.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.02 585.50 Td (ed ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.92 585.50 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.97 585.50 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 574.50 Td (\(loss\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.30 574.50 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 574.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.85 574.50 Td (\(191.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.30 574.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 574.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.05 574.50 Td (64.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.85 574.50 Td (\(395.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.30 574.50 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 574.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.45 574.50 Td (\(29.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.30 574.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 574.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 574.50 Td (213.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.85 574.50 Td (\(113.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 574.50 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 543.50 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.12 543.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.67 543.50 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.62 543.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.97 543.50 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.29 543.50 Td (ency Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.39 543.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.96 543.50 Td (ed ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.89 543.50 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.93 543.50 Td (ome ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 532.50 Td (\(loss\) mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.33 532.50 Td (gin) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.81 537.74 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.40 532.50 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.45 532.50 Td (\(38.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.30 532.50 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.65 532.50 Td (5.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.60 532.50 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.00 532.50 Td (\(1.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.30 532.50 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.65 532.50 Td (7.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.60 532.50 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 516.50 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.08 516.50 Td (eigh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.79 516.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.36 516.50 Td (ed-a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.10 516.50 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.92 516.50 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.06 516.50 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.35 516.50 Td (e dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.50 516.50 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.79 516.50 Td (ommon) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 505.50 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.61 505.50 Td (es outs) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.31 505.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.86 505.50 Td (anding) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.20 505.50 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 262.20 505.50 Td (397.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 314.50 505.50 Td (409.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.20 505.50 Td (396.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 505.50 Td (401.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 474.50 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.30 474.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.86 474.50 Td (ed dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.77 474.50 Td (ed earnings \(loss\) per) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 463.50 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.61 463.50 Td (e) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 91.30 463.50 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 463.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.45 463.50 Td (\(0.48) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.30 463.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 463.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.05 463.50 Td (0.17) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.85 463.50 Td (\(382.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.30 463.50 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 463.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.45 463.50 Td (\(0.07) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.30 463.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 463.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.05 463.50 Td (0.55) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.85 463.50 Td (\(112.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 463.50 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 447.50 Td (Impact of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.82 447.50 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.26 447.50 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.66 447.50 Td (ency e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.35 447.50 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.90 447.50 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.39 447.50 Td (e) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 436.50 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.22 436.50 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.33 436.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.90 436.50 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.05 436.50 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 436.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.30 436.50 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 436.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.75 436.50 Td (\(0.01) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 339.60 436.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.00 436.50 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 436.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.30 436.50 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 436.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.75 436.50 Td (\(0.02) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.60 436.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.00 436.50 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 420.50 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.12 420.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.67 420.50 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.62 420.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.97 420.50 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.29 420.50 Td (ency Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.39 420.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.96 420.50 Td (ed dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.87 420.50 Td (ed) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 409.50 Td (earnings \(loss\) per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.83 409.50 Td (e) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.55 409.50 Td (. . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.50 409.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.45 409.50 Td (\(0.48) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.30 409.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.50 409.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.05 409.50 Td (0.16) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.85 409.50 Td (\(400.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 394.30 409.50 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.50 409.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.45 409.50 Td (\(0.07) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.30 409.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.50 409.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.05 409.50 Td (0.53) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.85 409.50 Td (\(113.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.30 409.50 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 395.15 Td (_____________) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 382.55 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 382.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.99 382.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.58 382.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.48 382.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.62 382.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.01 382.55 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.37 382.55 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.67 382.55 Td (\(loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.55 382.55 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.23 382.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.91 382.55 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.21 382.55 Td (onciled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.58 382.55 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.68 382.55 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.01 382.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.15 382.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.54 382.55 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.89 382.55 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.20 382.55 Td (\(loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.08 382.55 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.13 382.55 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.81 382.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.39 382.55 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.04 382.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.43 382.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.75 382.55 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.01 382.55 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.58 382.55 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.73 382.55 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.95 382.55 Td (e. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.66 382.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.87 382.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.78 382.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.02 382.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.50 382.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.10 382.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.03 382.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.02 382.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.62 382.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.51 382.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.65 382.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.05 382.55 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.40 382.55 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.71 382.55 Td (\(loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.58 382.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.17 382.55 Td (able ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 372.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 56.27 372.95 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.09 372.95 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.38 372.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.17 372.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.16 372.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.44 372.95 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.59 372.95 Td (tion.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 360.35 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 360.35 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.82 360.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.71 360.35 Td (de) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.82 360.35 Td (fine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.19 360.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.51 360.35 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.97 360.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.55 360.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.51 360.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.95 360.35 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.45 360.35 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.55 360.35 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.54 360.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.13 360.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.22 360.35 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.36 360.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.95 360.35 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.30 360.35 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.80 360.35 Td (\(loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.87 360.35 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.77 360.35 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.48 360.35 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.35 360.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.67 360.35 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.13 360.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.71 360.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.67 360.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.11 360.35 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.61 360.35 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.71 360.35 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.70 360.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.29 360.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.38 360.35 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.52 360.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.11 360.35 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.46 360.35 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.96 360.35 Td (\(loss\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.03 360.35 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.90 360.35 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.64 360.35 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.49 360.35 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.98 360.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.57 360.35 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.10 360.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.98 360.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.55 360.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.87 360.35 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.33 360.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.91 360.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.87 360.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.31 360.35 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.81 360.35 Td (ency ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 350.75 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.14 350.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.63 350.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.31 350.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.25 350.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.79 350.75 Td (enues.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 338.15 Td (* ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.79 338.15 Td (Not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.66 338.15 Td (meaningful) Tj ET Q endstream endobj 49 0 obj <> /View <>>>>> endobj 50 0 obj <> /View <>>>>> endobj 51 0 obj <> endobj 52 0 obj <> stream x┌ýŻw|TU??¸Nő­Öö?ôLf2Úô×ÉF? avÁšË░