%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 504.40 729.75 Td (Exhibit 99.1) Tj ET Q /GS0 gs q 504.00 0 0 28.20 54.00 687.56 cm /I1 Do Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 674.35 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.97 674.35 Td (OR IMMEDIA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.29 674.35 Td (TE RELE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.03 674.35 Td (ASE) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.26 674.35 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 653.85 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.61 653.85 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.03 653.85 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.80 653.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.05 653.85 Td (orCon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.84 653.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.07 653.85 Td (act:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.00 653.85 Td (Aida Orphan) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.00 653.85 Td (MediaCon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.94 653.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.18 653.85 Td (act:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 653.85 Td (K) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.10 653.85 Td (elly Mason) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.00 642.85 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.16 642.85 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.53 642.85 Td (auss & Co.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 642.85 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.16 642.85 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.53 642.85 Td (auss & Co.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.00 631.85 Td (\(415\) 501-6194) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 631.85 Td (\(415\) 501-7777) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.65 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 152 619.3900390625 m 265.8916015625 619.3900390625 l s q 0 0 0 rg BT 152.00 620.85 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.69 620.85 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.08 620.85 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.86 620.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.10 620.85 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.67 620.85 Td (-r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.00 620.85 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.95 620.85 Td (tions@le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.17 620.85 Td (vi.c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.67 620.85 Td (om) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.65 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 404 619.3900390625 m 528.2333984375 619.3900390625 l s q 0 0 0 rg BT 404.00 620.85 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.18 620.85 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.24 620.85 Td (smediar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.81 620.85 Td (eques) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.07 620.85 Td (ts@le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.49 620.85 Td (vi.c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.97 620.85 Td (om) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.80 601.15 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.83 601.15 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.95 601.15 Td (USS? C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.99 601.15 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.27 601.15 Td (. REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.63 601.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.03 601.15 Td (S ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.71 601.15 Td (FIR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.78 601.15 Td (S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.87 601.15 Td (T) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.57 601.15 Td (-QU) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.37 601.15 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.12 601.15 Td (TER ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.61 601.15 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 397.91 601.15 Td ( E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.63 601.15 Td (ARNINGS) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.65 584.95 Td (Firs) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.48 584.95 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.02 584.95 Td (-Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.03 584.95 Td (er R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.83 584.95 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.43 584.95 Td (ed R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.15 584.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.47 584.95 Td (venues of ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.63 584.95 Td ($1.5 Billion) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.35 584.95 Td (, Up ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.15 584.95 Td (5%) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.74 584.95 Td (; Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.77 584.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.46 584.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.96 584.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.50 584.95 Td (-Currency R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.54 584.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.86 584.95 Td (venues Up ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.72 584.95 Td (6%) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.31 584.95 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.85 568.75 Td (Firs) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.68 568.75 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.22 568.75 Td (-Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.23 568.75 Td (er Dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.85 568.75 Td (ed EPS was ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 287.20 568.75 Td ($0.37) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.43 568.75 Td (; Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.24 568.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.96 568.75 Td (ed Dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.51 568.75 Td (ed EPS was ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.86 568.75 Td ($0.40) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.45 552.55 Td (Cash at Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.33 552.55 Td (er E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.41 552.55 Td (nd of ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.27 552.55 Td ($0.9 Billion) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.00 552.55 Td ( and T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.01 552.55 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.50 552.55 Td (al A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.78 552.55 Td (vailable Liquidity of ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.76 552.55 Td ($1.8 Billion) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.25 536.35 Td (Announc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.37 536.35 Td (es Sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.54 536.35 Td (ond Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.08 536.35 Td (er Dividend of ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.41 536.35 Td ($0.08) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.65 536.35 Td ( per Share) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.25 520.15 Td (Due t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.57 520.15 Td (o Unc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.29 520.15 Td (ert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.25 520.15 Td (ain) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.45 520.15 Td (ty R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.96 520.15 Td (elat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.59 520.15 Td (ed t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.98 520.15 Td (o C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.86 520.15 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.02 520.15 Td (VID-19, Compan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.82 520.15 Td (y Withdraws Prior Annual Guidanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.29 520.15 Td (e) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 502.95 Td (S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.06 502.95 Td (AN FRANCISC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.31 502.95 Td (O \() Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.66 502.95 Td (April?, 2020) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.23 502.95 Td (\) ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.15 502.95 Td (?Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.15 502.95 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.48 502.95 Td (auss? Co. \(NY) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.25 502.95 Td (SE: LEVI\) t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.51 502.95 Td (oda) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.15 502.95 Td (y announced financial r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.05 502.95 Td (esults f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.73 502.95 Td (or the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.28 502.95 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.81 502.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.99 502.95 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.67 502.95 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 489.75 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.23 489.75 Td (er ended ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.79 489.75 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.69 489.75 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.71 489.75 Td (y?3, 2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.86 489.75 Td (. Due t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.21 489.75 Td (o the timing of the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.51 489.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.72 489.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.04 489.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.11 489.75 Td (s fisc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.64 489.75 Td (al y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.77 489.75 Td (ear end, the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.08 489.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.29 489.75 Td (y's fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.01 489.75 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.19 489.75 Td (t fisc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.11 489.75 Td (al ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 476.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.23 476.55 Td (er of 2020 included the bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.07 476.55 Td (fit of the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.75 476.55 Td (alendar 2019 Black Frida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.12 476.55 Td (y w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.36 476.55 Td (eek. Ho) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.18 476.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.94 476.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.36 476.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.22 476.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.59 476.55 Td (, the mid-quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.93 476.55 Td (er outbr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.46 476.55 Td (eak ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 463.35 Td (of C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.41 463.35 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.56 463.35 Td (VID-19 adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.26 463.35 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.38 463.35 Td (sely impact) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.72 463.35 Td (ed the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.44 463.35 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.65 463.35 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.97 463.35 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.04 463.35 Td (s fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.36 463.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.54 463.35 Td (t quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.94 463.35 Td (er ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.92 463.35 Td (t r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.79 463.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.21 463.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.07 463.35 Td (enues in Asia b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.82 463.35 Td (y an es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.48 463.35 Td (tima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.64 463.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.21 463.35 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.94 463.35 Td ($20 million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.62 463.35 Td (.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 446.15 Td (Fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.53 446.15 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.79 446.15 Td (t) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.34 446.15 Td (-Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.17 446.15 Td (er ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.11 446.15 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.41 446.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.89 446.15 Td (Highligh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.07 446.15 Td (ts) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 429.95 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 429.95 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.55 429.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.14 429.95 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.33 429.95 Td (venues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.02 429.95 Td (gro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.45 429.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.67 429.95 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.07 429.95 Td (of ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.13 429.95 Td (five ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.66 429.95 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.19 429.95 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.29 429.95 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.11 429.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.89 429.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.27 429.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.86 429.95 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.34 429.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.33 429.95 Td (basis, ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.93 429.95 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.80 429.95 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.33 429.95 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.44 429.95 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.25 429.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.03 429.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.32 429.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.74 429.95 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.55 429.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.24 429.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.74 429.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.28 429.95 Td (-currency; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.44 429.95 Td (Black ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.71 429.95 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.65 429.95 Td (riday ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 416.75 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.39 416.75 Td (fit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.29 416.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.45 416.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.42 416.75 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.54 416.75 Td (-o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.67 416.75 Td (ver) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.98 416.75 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.24 416.75 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.44 416.75 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.57 416.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.34 416.75 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.52 416.75 Td (venues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.38 416.75 Td (gro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.81 416.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.04 416.75 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.60 416.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.03 416.75 Td (omparison ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.75 416.75 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.49 416.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.62 416.75 Td (about ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.60 416.75 Td (three ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.84 416.75 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.37 416.75 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.47 416.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.16 416.75 Td (age ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.13 416.75 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.13 416.75 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.24 416.75 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.79 416.75 Td (both ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 403.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.31 403.55 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.78 403.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.50 403.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.41 403.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.84 403.55 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.65 403.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.33 403.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.83 403.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.37 403.55 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.22 403.55 Td (basis; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.75 403.55 Td (adverse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.04 403.55 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.04 403.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.82 403.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.42 403.55 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.57 403.55 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.97 403.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.88 403.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.40 403.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.83 403.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.33 403.55 Td (tinuing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.26 403.55 Td (unres) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.34 403.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.66 403.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.67 403.55 Td (Hong ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 390.35 Td (K) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.80 390.35 Td (ong ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.69 390.35 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.51 390.35 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.12 390.35 Td (timat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.00 390.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.70 390.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.39 390.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.68 390.35 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.38 390.35 Td (appro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.24 390.35 Td (ximat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.36 390.35 Td (ely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.12 390.35 Td (two ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.42 390.35 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.95 390.35 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.05 390.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.73 390.35 Td (age ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.24 390.35 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.24 390.35 Td (ts) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 374.15 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 374.15 Td (Gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.01 374.15 Td (margin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.49 374.15 Td (increased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.81 374.15 Td (110 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.19 374.15 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.83 374.15 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.84 374.15 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.64 374.15 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.90 374.15 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.37 374.15 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.84 374.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.70 374.15 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.34 374.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.04 374.15 Td (o ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.50 374.15 Td (55.7 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.82 374.15 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.35 374.15 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.45 374.15 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.26 374.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.76 374.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.43 374.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.86 374.15 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.74 374.15 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.47 374.15 Td (highes) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.19 374.15 Td (t ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 360.95 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.00 360.95 Td (erly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.73 360.95 Td (gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.45 360.95 Td (margin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.86 360.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.93 360.95 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.36 360.95 Td (rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.08 360.95 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.18 360.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.57 360.95 Td (his) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.28 360.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.98 360.95 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.72 360.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.36 360.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.77 360.95 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.02 360.95 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.83 360.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.42 360.95 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.81 360.95 Td (fit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.38 360.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.24 360.95 Td (pric) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.06 360.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.04 360.95 Td (increases, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.64 360.95 Td (direct) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.49 360.95 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.55 360.95 Td (o-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.15 360.95 Td (onsumer ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 347.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.77 347.75 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.17 347.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.89 347.75 Td (ernational ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.76 347.75 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.70 347.75 Td (gro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.13 347.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.35 347.75 Td (th, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.16 347.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.93 347.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.10 347.75 Td (reduction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.98 347.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.85 347.75 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.79 347.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.48 347.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.64 347.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.02 347.75 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.38 347.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.75 347.75 Td (-pric) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.95 347.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.71 347.75 Td (channel; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.95 347.75 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.28 347.75 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.14 347.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.83 347.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.99 347.75 Td (the ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 334.55 Td (gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.64 334.55 Td (margin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.95 334.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.38 334.55 Td (omparison ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.63 334.55 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.45 334.55 Td (insignific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.92 334.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.43 334.55 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 318.35 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 318.35 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.55 318.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.25 318.35 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.17 318.35 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.11 318.35 Td (up ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.60 318.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.00 318.35 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.36 318.35 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.89 318.35 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.99 318.35 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.80 318.35 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.53 318.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.83 318.35 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.11 318.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.83 318.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.93 318.35 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.05 318.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.75 318.35 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.68 318.35 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.61 318.35 Td (up ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.11 318.35 Td (eigh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.72 318.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.42 318.35 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.95 318.35 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.05 318.35 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.86 318.35 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.58 318.35 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.94 318.35 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.84 318.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.54 318.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.22 318.35 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.68 318.35 Td (wer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.04 318.35 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.96 318.35 Td (ome ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 305.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.68 305.15 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.03 305.15 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.43 305.15 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.15 305.15 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.52 305.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.97 305.15 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.63 305.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.93 305.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.92 305.15 Td (part ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.71 305.15 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.45 305.15 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.11 305.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.62 305.15 Td (timing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.77 305.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.54 305.15 Td (advertising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.23 305.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.13 305.15 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.31 305.15 Td (adminis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.17 305.15 Td (trative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.23 305.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.66 305.15 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.66 305.15 Td (ts) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 288.95 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 288.95 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.29 288.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.00 288.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.28 288.95 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.26 288.95 Td (decreased ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.69 288.95 Td (eigh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.29 288.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.17 288.95 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.70 288.95 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.81 288.95 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.62 288.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.69 288.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.35 288.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.22 288.95 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.70 288.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.97 288.95 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.02 288.95 Td (and ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.50 288.95 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.15 288.95 Td (ven ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.58 288.95 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.11 288.95 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.21 288.95 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.02 288.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.09 288.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.66 288.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.08 288.95 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.89 288.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.57 288.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.08 288.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.62 288.95 Td (-currency; ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 275.75 Td (adverse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.29 275.75 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.29 275.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.08 275.75 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.67 275.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.83 275.75 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.22 275.75 Td (was ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.06 275.75 Td (appro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.92 275.75 Td (ximat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.04 275.75 Td (ely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.82 275.75 Td ($10 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.05 275.75 Td (million; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.84 275.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.13 275.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.84 275.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.56 275.75 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.97 275.75 Td (margin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.30 275.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.09 275.75 Td (appro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.95 275.75 Td (ximat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.07 275.75 Td (ely ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.85 275.75 Td (13 ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 262.55 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.53 262.55 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.63 262.55 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.44 262.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.41 262.55 Td (declined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.52 262.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.94 262.55 Td (ompared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.24 262.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.93 262.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.70 262.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.67 262.55 Td (firs) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.93 262.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.71 262.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.71 262.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.95 262.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.19 262.55 Td (2019 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.45 262.55 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.01 262.55 Td (both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.19 262.55 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.67 262.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.83 262.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.21 262.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.63 262.55 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.44 262.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.13 262.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.63 262.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.17 262.55 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.48 262.55 Td (bases, ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 249.35 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.25 249.35 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.82 249.35 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.77 249.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.92 249.35 Td (xpect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.42 249.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.97 249.35 Td (shift ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.44 249.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.28 249.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.63 249.35 Td (timing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.63 249.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.25 249.35 Td (advertising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.80 249.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.55 249.35 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.57 249.35 Td (adminis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.44 249.35 Td (trative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.35 249.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.77 249.35 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.78 249.35 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.10 249.35 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.58 249.35 Td (well ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.92 249.35 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.39 249.35 Td (an ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 236.15 Td (adverse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.27 236.15 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.26 236.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.03 236.15 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.62 236.15 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.78 236.15 Td (VID-19, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.99 236.15 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.86 236.15 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.22 236.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.67 236.15 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.33 236.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.64 236.15 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.38 236.15 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.04 236.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.55 236.15 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.93 236.15 Td (fit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.42 236.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.18 236.15 Td (Black ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.15 236.15 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.09 236.15 Td (riday) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 219.95 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 219.95 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.29 219.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.00 219.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.94 219.95 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.67 219.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.60 219.95 Td (EPS ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.66 219.95 Td (rose ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.80 219.95 Td (2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.10 219.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.55 219.95 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.65 219.95 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.52 219.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.22 219.95 Td (o ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.74 219.95 Td ($0.40) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.98 219.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.54 219.95 Td (despit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.31 219.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.44 219.95 Td (adverse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.95 219.95 Td (impacts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.50 219.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.51 219.95 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.11 219.95 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.26 219.95 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.87 219.95 Td (of ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.88 219.95 Td ($0.02) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.12 219.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.68 219.95 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.79 219.95 Td (share ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 206.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.43 206.75 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.73 206.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.03 206.75 Td (of ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 129.79 206.75 Td ($0.01) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.03 206.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.36 206.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.26 206.75 Td (unf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.26 206.75 Td (av) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.18 206.75 Td (orable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.06 206.75 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.52 206.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.90 206.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.46 206.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.81 206.75 Td (ects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.38 206.75 Td (of ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.15 206.75 Td ($0.01) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.39 206.75 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 190.55 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 190.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.63 190.55 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.12 190.55 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.11 190.55 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.45 190.55 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.71 190.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.41 190.55 Td (ories ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.01 190.55 Td (do) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.57 190.55 Td (wn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.05 190.55 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.70 190.55 Td (ven ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.55 190.55 Td (perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.08 190.55 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.18 190.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.48 190.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.91 190.55 Td (ompared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.73 190.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.43 190.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.71 190.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.01 190.55 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.75 190.55 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.29 190.55 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.54 190.55 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.26 190.55 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.60 190.55 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.87 190.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.56 190.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.30 190.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.96 190.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.34 190.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.90 190.55 Td (ficiency) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 171.35 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 171.35 Td (Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.87 171.35 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.40 171.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.58 171.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.75 171.35 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.98 171.35 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.77 171.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.46 171.35 Td (esults ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.01 171.35 Td (under) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.47 171.35 Td (sc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.33 171.35 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.83 171.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.79 171.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.21 171.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.39 171.35 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.76 171.35 Td (eng) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.03 171.35 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.98 171.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.62 171.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.04 171.35 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.09 171.35 Td (vi) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.70 171.35 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.77 171.35 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.56 171.35 Td (br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.95 171.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.27 171.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.58 171.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.00 171.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.38 171.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.63 171.35 Td (fic) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.07 171.35 Td (acy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.46 171.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.10 171.35 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.00 171.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.18 171.35 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.48 171.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.64 171.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.21 171.35 Td (egies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.65 171.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.22 171.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.51 171.35 Td (div) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.68 171.35 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.80 171.35 Td (sif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.03 171.35 Td (y ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 158.15 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.85 158.15 Td (business, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.27 158.15 Td (both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.75 158.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.34 158.15 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.37 158.15 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.24 158.15 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.93 158.15 Td (crucial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.59 158.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.17 158.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.41 158.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.97 158.15 Td (oming ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.47 158.15 Td (out ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.17 158.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.76 158.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.13 158.15 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.08 158.15 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.23 158.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.35 158.15 Td (crisis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.93 158.15 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.10 158.15 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.45 158.15 Td (ong) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.11 158.15 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.85 158.15 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.80 158.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.22 158.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.08 158.15 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.44 158.15 Td (,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.44 158.15 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.47 158.15 Td (said ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.78 158.15 Td (Chip ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.16 158.15 Td (Ber) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.30 158.15 Td (gh, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 144.95 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.47 144.95 Td (esiden) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.70 144.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.03 144.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.50 144.95 Td (chie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.83 144.95 Td (f ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.84 144.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.14 144.95 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.62 144.95 Td (ecutiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.59 144.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.71 144.95 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.76 144.95 Td (ficer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.25 144.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.05 144.95 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.10 144.95 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.23 144.95 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.58 144.95 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.88 144.95 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.03 144.95 Td (Co. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.12 144.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.77 144.95 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.44 144.95 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.76 144.95 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.69 144.95 Td (human ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.73 144.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.21 144.95 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.24 144.95 Td (onomic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.23 144.95 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.52 144.95 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.88 144.95 Td (edy ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.76 144.95 Td (un) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.25 144.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.38 144.95 Td (olds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.43 144.95 Td (globally ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 131.75 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.75 131.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.61 131.75 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.67 131.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.37 131.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.93 131.75 Td (oming ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.75 131.75 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.01 131.75 Td (ths, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.28 131.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.04 131.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.27 131.75 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.23 131.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.46 131.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.01 131.75 Td (aking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.51 131.75 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.76 131.75 Td (wift ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.94 131.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.52 131.75 Td (decisiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.64 131.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.87 131.75 Td (action ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.33 131.75 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.96 131.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.40 131.75 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.59 131.75 Td (ensur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.61 131.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.84 131.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.60 131.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.83 131.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.52 131.75 Td (emain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.11 131.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.13 131.75 Td (winner ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.14 131.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.19 131.75 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.36 131.75 Td (indus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.40 131.75 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.98 131.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.23 131.75 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 560.49 131.75 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 118.55 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.13 118.55 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.17 118.55 Td (vi) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.78 118.55 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.86 118.55 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.67 118.55 Td (br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.06 118.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.40 118.55 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.27 118.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.47 118.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.33 118.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.15 118.55 Td (been ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.17 118.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.35 118.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.69 118.55 Td (ong) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.36 118.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.72 118.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.98 118.55 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.91 118.55 Td (balance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.17 118.55 Td (shee) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.14 118.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.34 118.55 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.68 118.55 Td (solid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.13 118.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.47 118.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.23 118.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.22 118.55 Td (ha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.09 118.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.95 118.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.94 118.55 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.50 118.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.81 118.55 Td (xperienced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.85 118.55 Td (leader) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.02 118.55 Td (ship ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.92 118.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.48 118.55 Td (eam ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 105.35 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.63 105.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.41 105.35 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.34 105.35 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.70 105.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.90 105.35 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.87 105.35 Td (aid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.54 105.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.12 105.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.02 105.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.57 105.35 Td (ak) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.48 105.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.05 105.35 Td (action ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.86 105.35 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.49 105.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.27 105.35 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.81 105.35 Td (help ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.46 105.35 Td (us ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.64 105.35 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.00 105.35 Td (only ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.18 105.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.95 105.35 Td (ea) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.59 105.35 Td (ther ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.46 105.35 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.85 105.35 Td (crisis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.83 105.35 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.17 105.35 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.46 105.35 Td (ans) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.71 105.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.84 105.35 Td (orm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.36 105.35 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.87 105.35 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.21 105.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.34 105.35 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.07 105.35 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 92.15 Td (be) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.19 92.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.72 92.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.29 92.15 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.49 92.15 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.35 92.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.43 92.15 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.48 92.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.04 92.15 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.25 92.15 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.31 92.15 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.75 92.15 Td (endur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.25 92.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.58 92.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.71 92.15 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.43 92.15 Td (167 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.24 92.15 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.08 92.15 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.47 92.15 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.85 92.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.76 92.15 Td (success) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.12 92.15 Td (fully ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.37 92.15 Td (made ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.76 92.15 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.05 92.15 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.17 92.15 Td (ough ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.79 92.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.21 92.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.07 92.15 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.44 92.15 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.47 92.15 Td (thing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.50 92.15 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.51 92.15 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.18 92.15 Td (tw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.63 92.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.51 92.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.27 92.15 Td (orld ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.29 92.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.03 92.15 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.95 92.15 Td (s, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 78.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.68 78.95 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.31 78.95 Td (ea) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.95 78.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.38 78.95 Td (Depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.09 78.95 Td (ession, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.76 78.95 Td (earthquak) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.28 78.95 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.54 78.95 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.11 78.95 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.63 78.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.21 78.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.89 78.95 Td (1918 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.94 78.95 Td (Flu ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.04 78.95 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.48 78.95 Td (andemic, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.24 78.95 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.30 78.95 Td (while ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.21 78.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.90 78.95 Td (emaining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.96 78.95 Td (true ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.48 78.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.05 78.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.60 78.95 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.76 78.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.57 78.95 Td (alues. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.44 78.95 Td (I ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.95 78.95 Td (belie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.68 78.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.54 78.95 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 65.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.58 65.75 Td (true ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.99 65.75 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.30 65.75 Td (act) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.78 65.75 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.73 65.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.53 65.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.43 65.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.99 65.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.20 65.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.82 65.75 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.29 65.75 Td (sho) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.13 65.75 Td (wn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.41 65.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.35 65.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.26 65.75 Td (time ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.37 65.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.16 65.75 Td (crisis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.69 65.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.15 65.75 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.36 65.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.13 65.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.24 65.75 Td (ha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.11 65.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.97 65.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.08 65.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.02 65.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.60 65.75 Td (pas) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.82 65.75 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.89 65.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.66 65.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.77 65.75 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.85 65.75 Td (na) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.71 65.75 Td (vig) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.18 65.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.34 65.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.91 65.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.02 65.75 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.95 65.75 Td (one ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 52.55 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.73 52.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.19 52.55 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.14 52.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.00 52.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.08 52.55 Td (aging ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.49 52.55 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.40 52.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.57 52.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.95 52.55 Td (eng) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.21 52.55 Td (ths ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.47 52.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.78 52.55 Td (seizing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.39 52.55 Td (opportunities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.63 52.55 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.26 52.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.43 52.55 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.35 52.55 Td (help ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.40 52.55 Td (us ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.96 52.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.52 52.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.00 52.55 Td (tinue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.73 52.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.31 52.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.59 52.55 Td (thriv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.28 52.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.24 52.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.99 52.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.85 52.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.65 52.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.07 52.55 Td (long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.29 52.55 Td (erm." ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.06 52.55 Td ( ) Tj ET Q endstream endobj 5 0 obj <> endobj 6 0 obj <> stream BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td ("Signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.91 729.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.86 729.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.28 729.75 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.11 729.75 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.25 729.75 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.99 729.75 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.21 729.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.52 729.75 Td (xpansion, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.00 729.75 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.28 729.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.04 729.75 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.09 729.75 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.21 729.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.07 729.75 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.22 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.80 729.75 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.49 729.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.20 729.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.76 729.75 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.07 729.75 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.94 729.75 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.00 729.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.56 729.75 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.04 729.75 Td (tribut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.20 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.19 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.77 729.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.31 729.75 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.48 729.75 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.83 729.75 Td (ong ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.32 729.75 Td (financial ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.21 716.55 Td (ormance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.26 716.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.01 716.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.39 716.55 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.92 716.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.10 716.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.23 716.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.46 716.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.22 716.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.82 716.55 Td (2020,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.12 716.55 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.17 716.55 Td (said ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.49 716.55 Td (Harmit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.89 716.55 Td (Singh, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.40 716.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.71 716.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.18 716.55 Td (ecutiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.15 716.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.07 716.55 Td (vice ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.14 716.55 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.61 716.55 Td (esiden) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.84 716.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.97 716.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.25 716.55 Td (chie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.58 716.55 Td (f ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.38 716.55 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.51 716.55 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.56 716.55 Td (ficer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.85 716.55 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 703.35 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.04 703.35 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.86 703.35 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.21 703.35 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.19 703.35 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.02 703.35 Td (Co. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.79 703.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.12 703.35 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.60 703.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.86 703.35 Td (short ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.59 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.16 703.35 Td (erm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.58 703.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.34 703.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.14 703.35 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.10 703.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.90 703.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.59 703.35 Td (educing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.08 703.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.64 703.35 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.62 703.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.94 703.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.09 703.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.65 703.35 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.77 703.35 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.90 703.35 Td (spend ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.33 703.35 Td (while ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.83 703.35 Td (managing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.92 703.35 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.04 703.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.90 703.35 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.05 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.63 703.35 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.32 703.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.62 703.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.78 703.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.61 703.35 Td (oss ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 690.15 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.74 690.15 Td (gins. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.51 690.15 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.89 690.15 Td (e'v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.66 690.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.34 690.15 Td (built ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.84 690.15 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.32 690.15 Td (health) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.63 690.15 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.81 690.15 Td (balance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.77 690.15 Td (shee) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.74 690.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.63 690.15 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.26 690.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.16 690.15 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.60 690.15 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.35 690.15 Td (vides ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.61 690.15 Td (us ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.90 690.15 Td (signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.65 690.15 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.59 690.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.49 690.15 Td (liquidity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.80 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.37 690.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.38 690.15 Td (both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.64 690.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.41 690.15 Td (ea) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.05 690.15 Td (ther ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.03 690.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.17 690.15 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.35 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.93 690.15 Td (orm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.56 690.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.08 690.15 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 676.95 Td (near ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.84 676.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.41 676.95 Td (erm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.99 676.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.31 676.95 Td (emer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.72 676.95 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.81 676.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.77 676.95 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.79 676.95 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.86 676.95 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.64 676.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.82 676.95 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.16 676.95 Td (ong) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.82 676.95 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.19 676.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.42 676.95 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.76 676.95 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.66 676.95 Td (long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.88 676.95 Td (erm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.46 676.95 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.29 676.95 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.05 676.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.94 676.95 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.89 676.95 Td (alg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.78 676.95 Td (orithm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.68 676.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.88 676.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.43 676.95 Td (act.) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.01 676.95 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 657.75 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.74 657.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.99 657.75 Td (VID-19 Upda) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.68 657.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.36 657.75 Td (e) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 638.55 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.59 638.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.56 638.55 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.09 638.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.27 638.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.98 638.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.21 638.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.56 638.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.75 638.55 Td (2020, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.83 638.55 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.64 638.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.22 638.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.05 638.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.82 638.55 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.97 638.55 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.30 638.55 Td (leading ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.87 638.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.44 638.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.28 638.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.46 638.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.04 638.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.53 638.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.03 638.55 Td (closur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.78 638.55 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.59 638.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.93 638.55 Td (mid-Januar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.88 638.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.08 638.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.86 638.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.83 638.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.39 638.55 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.60 638.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.91 638.55 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.99 638.55 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.32 638.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.52 638.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.24 638.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.93 638.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.35 638.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.21 638.55 Td (enues ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 625.40 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.84 625.40 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.59 625.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.48 625.40 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.73 625.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.83 625.40 Td (mainland ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.34 625.40 Td (China ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.35 625.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.09 625.40 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.45 625.40 Td (double ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.38 625.40 Td (digits. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.94 625.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.74 625.40 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.82 625.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.30 625.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.03 625.40 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.85 625.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.80 625.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.53 625.40 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.76 625.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.13 625.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.66 625.40 Td (nearly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.32 625.40 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.43 625.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.99 625.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.20 625.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.94 625.40 Td (-oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.97 625.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.13 625.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.70 625.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.74 625.40 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.50 625.40 Td (wned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.19 625.40 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 612.15 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.97 612.15 Td (anchisee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.70 612.15 Td (door) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.73 612.15 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.51 612.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.29 612.15 Td (mainland ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.48 612.15 Td (China ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.18 612.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.95 612.15 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.11 612.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.06 612.15 Td (closed. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.85 612.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.33 612.15 Td (Curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.50 612.15 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.65 612.15 Td (tly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.05 612.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.28 612.15 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.07 612.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.63 612.15 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.84 612.15 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.58 612.15 Td (-oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.61 612.15 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.78 612.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.35 612.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.08 612.15 Td (door) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.11 612.15 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.89 612.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.19 612.15 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.99 612.15 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.71 612.15 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.78 612.15 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.75 612.15 Td (anchisee ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 598.95 Td (door) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.03 598.95 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.90 598.95 Td (ha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.77 598.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.63 598.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.68 598.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.37 598.95 Td (eopened ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.50 598.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.38 598.95 Td (mainland ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.66 598.95 Td (China, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.20 598.95 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.29 598.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.80 598.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.36 598.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.57 598.95 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.86 598.95 Td (beac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.94 598.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.09 598.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.27 598.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.85 598.95 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.34 598.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.38 598.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.26 598.95 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.73 598.95 Td (uhan. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.68 598.95 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.43 598.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.75 598.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.26 598.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.82 598.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.03 598.95 Td (y ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 585.75 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.58 585.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.63 585.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.32 585.75 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.76 585.75 Td (ocess ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.04 585.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.95 585.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.51 585.75 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.91 585.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.77 585.75 Td (erting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.00 585.75 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.17 585.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.75 585.75 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.24 585.75 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.77 585.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.83 585.75 Td (Guangzhou ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.23 585.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.81 585.75 Td (Cheng) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.78 585.75 Td (du ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.09 585.75 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.10 585.75 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.44 585.75 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.41 585.75 Td (anchise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.94 585.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.52 585.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.07 585.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.63 585.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.84 585.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.58 585.75 Td (-oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.61 585.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.78 585.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.34 585.75 Td (ed. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.13 585.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.88 585.75 Td (While ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.72 585.75 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.01 585.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.21 585.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.46 585.75 Td (fic ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 572.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.44 572.55 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.92 572.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.61 572.55 Td (emain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.05 572.55 Td (do) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.59 572.55 Td (wn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.84 572.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.42 572.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.83 572.55 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.22 572.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.06 572.55 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.70 572.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.05 572.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.82 572.55 Td (eekly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.88 572.55 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.36 572.55 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.57 572.55 Td (ormance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.78 572.55 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.22 572.55 Td (sequen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.70 572.55 Td (tially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.82 572.55 Td (impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.57 572.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.32 572.55 Td (ving) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.89 572.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.25 572.55 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.71 572.55 Td (digit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.27 572.55 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.67 572.55 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.15 572.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.07 572.55 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 559.35 Td (mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.54 559.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.95 559.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.12 559.35 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.50 559.35 Td (ending ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.50 559.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.07 559.35 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.83 559.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.57 559.35 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.53 559.35 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.09 559.35 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.94 559.35 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.19 559.35 Td (-o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.31 559.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.17 559.35 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.16 559.35 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.42 559.35 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.27 559.35 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.33 559.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.16 559.35 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.92 559.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.81 559.35 Td (th.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 540.20 Td (Since ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.17 540.20 Td (mid-Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.98 540.20 Td (ch, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.84 540.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.83 540.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.52 540.20 Td (esponse ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.12 540.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.69 540.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.18 540.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.80 540.20 Td (pandemic, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.28 540.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.90 540.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.46 540.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.67 540.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.34 540.20 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.38 540.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.94 540.20 Td (empor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.39 540.20 Td (arily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.21 540.20 Td (closed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.43 540.20 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.44 540.20 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.63 540.20 Td (door) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.66 540.20 Td (s, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.40 540.20 Td (both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.13 540.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.69 540.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.90 540.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.64 540.20 Td (-) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 527.00 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.66 527.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.83 527.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.40 527.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.70 527.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.58 527.00 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.55 527.00 Td (anchise, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.13 527.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.48 527.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.47 527.00 Td (Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.02 527.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.64 527.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.52 527.00 Td (Eur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.33 527.00 Td (ope, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.18 527.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.81 527.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.57 527.00 Td (ell ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.15 527.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.77 527.00 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.54 527.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.28 527.00 Td (door) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.30 527.00 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.66 527.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.02 527.00 Td (Asia ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.53 527.00 Td (outside ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.93 527.00 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.80 527.00 Td (ea) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.44 527.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.00 527.00 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.36 527.00 Td (China, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.38 527.00 Td (K) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.89 527.00 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.39 527.00 Td (ea ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.18 527.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 513.80 Td (Japan. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.13 513.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.89 513.80 Td (Acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.46 513.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.95 513.80 Td (dingly) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.93 513.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.43 513.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.12 513.80 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.02 513.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.15 513.80 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.67 513.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.43 513.80 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.88 513.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.45 513.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.01 513.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.70 513.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.26 513.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.47 513.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.78 513.80 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.85 513.80 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.91 513.80 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.24 513.80 Td (ond-quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.20 513.80 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.26 513.80 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.45 513.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.89 513.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.58 513.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.00 513.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.86 513.80 Td (enues, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.17 513.80 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.06 513.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.64 513.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.20 513.80 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.30 513.80 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.94 513.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.71 513.80 Td (s ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 500.60 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.31 500.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.62 500.60 Td (xpect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.85 500.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.59 500.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.17 500.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.46 500.60 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.20 500.60 Td (ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.15 500.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.72 500.60 Td (erially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.33 500.60 Td (signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.08 500.60 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.03 500.60 Td (t.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 481.40 Td (Fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.53 481.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.79 481.40 Td (t) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.34 481.40 Td (-Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.17 481.40 Td (er T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.60 481.40 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.22 481.40 Td (al Compan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.56 481.40 Td (y Ov) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.80 481.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.34 481.40 Td (vie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.73 481.40 Td (w) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 418.90 306.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 418.90 6.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 418.90 60.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 425.50 418.90 6.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 418.90 60.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 418.90 6.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 418.90 60.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 386.90 306.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 386.90 6.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 386.90 60.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 425.50 386.90 6.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 386.90 60.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 386.90 6.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 386.90 60.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 354.90 306.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 359.50 354.90 6.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 354.90 60.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 425.50 354.90 6.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 354.90 60.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 354.90 6.00 -16.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 354.90 60.00 -16.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 450.9 m 425.5 450.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 425.5 450.9 m 431.5 450.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 450.9 m 491.5 450.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 418.9 m 425.5 418.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 418.9 m 491.5 418.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 418.9 m 557.5 418.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 365.5 418.9 m 425.5 418.9 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 418.9 m 491.5 418.9 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 455.47 Td (? Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 455.47 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.70 455.65 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.89 455.65 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.95 455.65 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.65 441.65 Td (Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.47 441.65 Td (ease ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.45 432.65 Td (\(Decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.02 432.65 Td (ease\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.60 423.65 Td ( AsR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.13 423.65 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.13 423.65 Td (ed) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 423.40 Td (\($ millions, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.75 423.40 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.04 423.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.31 423.40 Td (ep) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.21 423.40 Td (t per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.21 423.40 Td (-share amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.07 423.40 Td (ts\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.95 432.65 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.02 432.65 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.50 432.65 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.85 423.65 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.95 432.65 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.95 432.65 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.52 432.65 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.85 423.65 Td (2019) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 408.15 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.54 408.15 Td (t r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.45 408.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.82 408.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.71 408.15 Td (enues) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 408.15 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.60 408.15 Td (1,506) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 408.15 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.60 408.15 Td (1,435) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.20 408.15 Td (5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 408.15 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 392.15 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.54 392.15 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.60 392.15 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 392.15 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.90 392.15 Td (153) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 392.15 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.90 392.15 Td (147) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.20 392.15 Td (4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 392.15 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 376.15 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.80 376.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.36 376.15 Td (ed ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.26 376.15 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.31 376.15 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 376.15 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.90 376.15 Td (162) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 376.15 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.90 376.15 Td (151) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.20 376.15 Td (8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 376.15 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 360.15 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.80 360.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.36 360.15 Td (ed EBIT) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 360.15 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.90 360.15 Td (189) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 360.15 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.90 360.15 Td (206) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.85 360.15 Td (\(8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 360.15 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 344.15 Td (Dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.22 344.15 Td (ed earnings per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.22 344.15 Td (e*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 344.15 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.10 344.15 Td (0.37) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 344.15 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.10 344.15 Td (0.37) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.80 344.15 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 328.15 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.73 328.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.30 328.15 Td (ed dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.21 328.15 Td (ed earnings per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.19 328.15 Td (e*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.00 328.15 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.10 328.15 Td (0.40) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 328.15 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.10 328.15 Td (0.38) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.20 328.15 Td (2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 328.15 Td (? Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 313.60 Td (*Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.82 313.60 Td (e: per share increase \(decrease\) c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.70 313.60 Td (ompared t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.65 313.60 Td (o prior year displayed in c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.80 313.60 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.64 313.60 Td (ts) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 294.40 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 294.40 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.71 294.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.50 294.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.29 294.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.77 294.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.87 294.40 Td (enues) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.14 294.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.12 294.40 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.99 294.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.40 294.40 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.25 294.40 Td (fiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.99 294.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.44 294.40 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.36 294.40 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.17 294.40 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 228.85 294.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.83 294.40 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.38 294.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.63 294.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.32 294.40 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.77 294.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.00 294.40 Td (basis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.90 294.40 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.71 294.40 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.28 294.40 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.20 294.40 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.00 294.40 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.69 294.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.67 294.40 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.22 294.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.47 294.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.03 294.40 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.79 294.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.34 294.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.28 294.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.63 294.40 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.95 294.40 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.81 294.40 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.97 294.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.27 294.40 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.79 294.40 Td (cluding ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 281.20 Td ($11 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.54 281.20 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.00 281.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.81 281.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.93 281.20 Td (un) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.42 281.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.56 281.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.65 281.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.52 281.20 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.93 281.20 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.78 281.20 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.74 281.20 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.43 281.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.81 281.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.06 281.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.14 281.20 Td (ects. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.84 281.20 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.36 281.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.85 281.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.54 281.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.96 281.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.82 281.20 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.44 281.20 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.27 281.20 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.03 281.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.92 281.20 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.19 281.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.93 281.20 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.31 281.20 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.51 281.20 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.56 281.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.78 281.20 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.49 281.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.99 281.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.71 281.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.50 281.20 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.36 281.20 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.02 281.20 Td (tima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.18 281.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 281.20 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 267.95 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.49 267.95 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.07 267.95 Td (xima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.31 267.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.88 267.95 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.02 267.95 Td ($20 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.42 267.95 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.88 267.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.55 267.95 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.46 267.95 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.58 267.95 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.02 267.95 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.39 267.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.22 267.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.39 267.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.97 267.95 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.46 267.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.60 267.95 Td (closur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.35 267.95 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.80 267.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.29 267.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.98 267.95 Td (educed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.59 267.95 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.88 267.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.09 267.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.34 267.95 Td (fic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.54 267.95 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.08 267.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.69 267.95 Td (las) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.66 267.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.01 267.95 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.27 267.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.04 267.95 Td (eek) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.88 267.95 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.86 267.95 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 254.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.27 254.75 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.80 254.75 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.98 254.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.99 254.75 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.22 254.75 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.86 254.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.55 254.75 Td (esulting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.13 254.75 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.15 254.75 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.07 254.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.34 254.75 Td (outbr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.07 254.75 Td (eak ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.14 254.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.63 254.75 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.40 254.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.55 254.75 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.18 254.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.82 254.75 Td (China. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.15 254.75 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.09 254.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.65 254.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.86 254.75 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.90 254.75 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.90 254.75 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.37 254.75 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.31 254.75 Td (o-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.04 254.75 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.13 254.75 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 254.75 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 241.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 241.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.11 241.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.97 241.60 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.27 241.60 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.14 241.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.56 241.60 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.92 241.60 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.64 241.60 Td (y ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.12 241.60 Td (13 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.76 241.60 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.69 241.60 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.49 241.60 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.17 241.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.67 241.60 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.74 241.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.51 241.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.07 241.60 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.83 241.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.38 241.60 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.32 241.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.67 241.60 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.99 241.60 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.37 241.60 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.04 241.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.84 241.60 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.27 241.60 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.80 241.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.98 241.60 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 385.66 241.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.16 241.60 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.39 241.60 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.75 241.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.99 241.60 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.33 241.60 Td (Black ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.26 241.60 Td (Frida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.52 241.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.99 241.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.79 241.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.22 241.60 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.17 241.60 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.33 241.60 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 228.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.84 228.40 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.57 228.40 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.98 228.40 Td (fiting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.18 228.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.27 228.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.11 228.40 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.37 228.40 Td (-o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.49 228.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.35 228.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.33 228.40 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.59 228.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.44 228.40 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.17 228.40 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.16 228.40 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.63 228.40 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.58 228.40 Td (o-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.30 228.40 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.21 228.40 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.41 228.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.24 228.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.93 228.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.35 228.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.21 228.40 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.17 228.40 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.00 228.40 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.76 228.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.65 228.40 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.26 228.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.82 228.40 Td (omparison ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.85 228.40 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.58 228.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.71 228.40 Td (about ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.17 228.40 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.89 228.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 228.40 Td (en ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 215.20 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.93 215.20 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.73 215.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.28 215.20 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.63 215.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.73 215.20 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.51 215.20 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.86 215.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.31 215.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.89 215.20 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.24 215.20 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.66 215.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.22 215.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.43 215.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.03 215.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.72 215.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.14 215.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.00 215.20 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.43 215.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.15 215.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.75 215.20 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.91 215.20 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.47 215.20 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.40 215.20 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.20 215.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.75 215.20 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.11 215.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.20 215.20 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.98 215.20 Td (ts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.37 215.20 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.60 215.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.29 215.20 Td (emainder ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.84 215.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.62 215.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.17 215.20 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.17 215.20 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.64 215.20 Td (-) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 201.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.58 201.95 Td (o-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.31 201.95 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.73 201.95 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.57 201.95 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.33 201.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.21 201.95 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.35 201.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.09 201.95 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.33 201.95 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.03 201.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.61 201.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.08 201.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.39 201.95 Td (xpansion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.06 201.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.56 201.95 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.77 201.95 Td (ormance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.04 201.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.87 201.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.48 201.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.17 201.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.58 201.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.13 201.95 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.12 201.95 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.32 201.95 Td (tw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.76 201.95 Td (ork ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.07 201.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.57 201.95 Td (e-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.97 201.95 Td (ommer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.49 201.95 Td (ce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.29 201.95 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.13 201.95 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.88 201.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.77 201.95 Td (th. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 188.75 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.51 188.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.89 188.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.58 188.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.00 188.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.86 188.75 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.36 188.75 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.38 188.75 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.66 188.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.29 188.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.85 188.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.06 188.75 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.46 188.75 Td (wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.16 188.75 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.10 188.75 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.96 188.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.38 188.75 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.94 188.75 Td (one ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.68 188.75 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.61 188.75 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.41 188.75 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 421.10 188.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.79 188.75 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.06 188.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.02 188.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.58 188.75 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.34 188.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.89 188.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.84 188.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.18 188.75 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.51 188.75 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.08 188.75 Td (basis, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 175.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 175.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.07 175.55 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.77 175.55 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.60 175.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.36 175.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.25 175.55 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.24 175.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.08 175.55 Td (Eur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.88 175.55 Td (ope ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.47 175.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.83 175.55 Td (Asia ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.82 175.55 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.74 175.55 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.79 175.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.00 175.55 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.72 175.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.93 175.55 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.66 175.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.17 175.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.97 175.55 Td (decline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.70 175.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.54 175.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.00 175.55 Td (Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.55 175.55 Td (as. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.43 175.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.94 175.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.16 175.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.85 175.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.27 175.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.13 175.55 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.47 175.55 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.48 175.55 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.60 175.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.18 175.55 Td (op) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.70 175.55 Td (s ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 162.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.87 162.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.29 162.35 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 114.60 162.35 Td (fiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.35 162.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.27 162.35 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.20 162.35 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.00 162.35 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.68 162.35 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.88 162.35 Td (bot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.99 162.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.57 162.35 Td (oms ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.91 162.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.78 162.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.20 162.35 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.51 162.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.64 162.35 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.51 162.35 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.43 162.35 Td (cen) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 289.23 162.35 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.12 162.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.88 162.35 Td (omen? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.79 162.35 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.55 162.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.41 162.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.83 162.35 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.15 162.35 Td (12 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.75 162.35 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.68 162.35 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.48 162.35 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.16 162.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.62 162.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.90 162.35 Td (men? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.01 162.35 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.77 162.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.63 162.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.05 162.35 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.37 162.35 Td (tw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.81 162.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.07 162.35 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.99 162.35 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.80 162.35 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 542.48 162.35 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.68 162.35 Td (all ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 149.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.79 149.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.35 149.15 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.11 149.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.66 149.15 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.61 149.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.95 149.15 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.28 149.15 Td (ency) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.43 149.15 Td (.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 129.95 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 129.95 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.79 129.95 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.82 129.95 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.50 129.95 Td (ofit) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.40 129.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.75 129.95 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.24 129.95 Td ($839 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.89 129.95 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.35 129.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.69 129.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.35 129.95 Td (ose ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.27 129.95 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.99 129.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.85 129.95 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.44 129.95 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.37 129.95 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.17 129.95 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.86 129.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.20 129.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.12 129.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.73 129.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.42 129.95 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.87 129.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.47 129.95 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.99 129.95 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.00 129.95 Td (om ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.93 129.95 Td ($783 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.57 129.95 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.04 129.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.38 129.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.02 129.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.30 129.95 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.48 129.95 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.70 129.95 Td (er ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 116.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.70 116.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.04 116.75 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.21 116.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.06 116.75 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.53 116.75 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.71 116.75 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.30 116.75 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.11 116.75 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.85 116.75 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.73 116.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.47 116.75 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.44 116.75 Td (55.7 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.34 116.75 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.27 116.75 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.07 116.75 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.75 116.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.15 116.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.71 116.75 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.90 116.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.99 116.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.68 116.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.10 116.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.96 116.75 Td (enues, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.91 116.75 Td (up ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.87 116.75 Td (110 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.99 116.75 Td (basis-poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.32 116.75 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.70 116.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.26 116.75 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.59 116.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.24 116.75 Td (with ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.49 116.75 Td (54.6 ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 103.55 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.93 103.55 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.73 103.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.41 103.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.33 103.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.55 103.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.41 103.55 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.16 103.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.39 103.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.62 103.55 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.69 103.55 Td (2019) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 253.99 103.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.66 103.55 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.63 103.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.32 103.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.70 103.55 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.79 103.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.65 103.55 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.06 103.55 Td (fit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.54 103.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.62 103.55 Td (price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.80 103.55 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.44 103.55 Td (eases, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.93 103.55 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.42 103.55 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.41 103.55 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.88 103.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.82 103.55 Td (o-) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 90.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 90.35 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.50 90.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.50 90.35 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.70 90.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.27 90.35 Td (erna) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.52 90.35 Td (tional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.29 90.35 Td (sales, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.08 90.35 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.78 90.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.89 90.35 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.30 90.35 Td (fit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.05 90.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.38 90.35 Td (Black ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.99 90.35 Td (Frida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.25 90.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.41 90.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.55 90.35 Td (alling ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.53 90.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.01 90.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.12 90.35 Td (2020 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.60 90.35 Td (period, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.72 90.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.73 90.35 Td (a ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 77.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 77.15 Td (eduction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.31 77.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.76 77.15 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.78 77.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.35 77.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.30 77.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.39 77.15 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.44 77.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.50 77.15 Td (-price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.28 77.15 Td (channel. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.46 77.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.60 77.15 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.36 77.15 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.32 77.15 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.35 77.15 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.19 77.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.77 77.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.72 77.15 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.55 77.15 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.10 77.15 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.84 77.15 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.47 77.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.92 77.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.01 77.15 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.24 77.15 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.69 77.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.43 77.15 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 63.95 Td (insignific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.05 63.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.00 63.95 Td (t.) Tj ET Q endstream endobj 7 0 obj <> endobj 8 0 obj <> stream BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 729.75 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 729.75 Td (Selling) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.12 729.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.12 729.75 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.21 729.75 Td (ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.86 729.75 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.15 729.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.55 729.75 Td (adminis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.40 729.75 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.88 729.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.21 729.75 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.83 729.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.53 729.75 Td (\(SG&A\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.17 729.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.53 729.75 Td (xpenses) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 331.24 729.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.40 729.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.17 729.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.33 729.75 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.97 729.75 Td ($661 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.43 729.75 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.89 729.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.06 729.75 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.80 729.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.23 729.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.92 729.75 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.37 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.78 729.75 Td (basis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.87 729.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.43 729.75 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 729.75 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 716.55 Td (with ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 112.49 716.55 Td ($582 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.43 716.55 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.89 716.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.53 716.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.47 716.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.04 716.55 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.51 716.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.74 716.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.69 716.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.63 716.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.20 716.55 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.61 716.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.46 716.55 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.93 716.55 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.34 716.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.98 716.55 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.48 716.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.69 716.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.59 716.55 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.52 716.55 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.32 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.87 716.55 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.23 716.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.34 716.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.13 716.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.33 716.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.65 716.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.34 716.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.76 716.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.62 716.55 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.06 716.55 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.71 716.55 Td (eased ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 703.35 Td (330 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.55 703.35 Td (basis-poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.87 703.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.68 703.35 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.08 703.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.64 703.35 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.96 703.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.04 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.61 703.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.24 703.35 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.99 703.35 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.52 703.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.70 703.35 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.39 703.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.21 703.35 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.44 703.35 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.57 703.35 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 324.55 703.35 Td (2019) Tj ET Q BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.85 703.35 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.72 703.35 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.26 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.94 703.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.20 703.35 Td (SG&A) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.83 703.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.65 703.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.78 703.35 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.23 703.35 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.99 703.35 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.52 703.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.70 703.35 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.38 703.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.21 703.35 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.44 703.35 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.56 703.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.30 703.35 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.70 703.35 Td ($650 ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 690.15 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.46 690.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.49 690.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.05 690.15 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.37 690.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.91 690.15 Td (with ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.04 690.15 Td ($577 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.62 690.15 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.08 690.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.36 690.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.94 690.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.16 690.15 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.27 690.15 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.50 690.15 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.08 690.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.67 690.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.88 690.15 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.94 690.15 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.78 690.15 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.41 690.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.44 690.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.54 690.15 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.28 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.84 690.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.37 690.15 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.51 690.15 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.36 690.15 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.91 690.15 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.84 690.15 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.64 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.19 690.15 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.55 690.15 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 676.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.31 676.95 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.50 676.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.34 676.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.03 676.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.45 676.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.31 676.95 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.26 676.95 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.91 676.95 Td (eased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.36 676.95 Td (300 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.23 676.95 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.56 676.95 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.34 676.95 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.22 676.95 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.95 676.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.51 676.95 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.83 676.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.23 676.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.81 676.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.76 676.95 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.85 676.95 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.38 676.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.56 676.95 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 387.24 676.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.39 676.95 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.62 676.95 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.08 676.95 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.39 676.95 Td (2019) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.69 676.95 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.62 676.95 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.38 676.95 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.02 676.95 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.69 676.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.15 676.95 Td (SG&A ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 663.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.85 663.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.59 663.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.15 663.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.43 663.75 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.32 663.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.01 663.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.38 663.75 Td (flects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.40 663.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.36 663.75 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.96 663.75 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.87 663.75 Td (ertising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.19 663.75 Td (dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.74 663.75 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.06 663.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.03 663.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.59 663.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.80 663.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.80 663.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.75 663.75 Td (ticipa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.08 663.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.64 663.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.92 663.75 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.53 663.75 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.06 663.75 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.86 663.75 Td (earnings ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 650.55 Td (all, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.79 650.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.37 650.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.34 650.55 Td (bring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.61 650.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.05 650.55 Td (lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.53 650.55 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.62 650.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.10 650.55 Td (portion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.47 650.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.80 650.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.91 650.55 Td (annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.48 650.55 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.60 650.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.47 650.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.12 650.55 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.74 650.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.60 650.55 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.80 650.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.38 650.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.35 650.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.46 650.55 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.98 650.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.16 650.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.02 650.55 Td (half ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.12 650.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.45 650.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.56 650.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.40 650.55 Td (ear; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.10 650.55 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.84 650.55 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.22 650.55 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.31 650.55 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.26 650.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.38 650.55 Td (or ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 637.40 Td (equity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.98 637.40 Td (-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.06 637.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.59 637.40 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.67 637.40 Td (incen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.77 637.40 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.84 637.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.93 637.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.49 637.40 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.58 637.40 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.98 637.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.18 637.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.92 637.40 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.87 637.40 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.56 637.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.01 637.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.56 637.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.25 637.40 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.41 637.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.98 637.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.85 637.40 Td (timing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.94 637.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.71 637.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.26 637.40 Td (associa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.28 637.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.84 637.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.71 637.40 Td (pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.55 637.40 Td (yr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.19 637.40 Td (oll ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.66 637.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.21 637.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.37 637.40 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.85 637.40 Td (es; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.18 637.40 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 624.15 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.89 624.15 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.08 624.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.64 624.15 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.61 624.15 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.92 624.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.61 624.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.99 624.15 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.48 624.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.74 624.15 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.69 624.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.17 624.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.42 624.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.98 624.15 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.20 624.15 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.51 624.15 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.58 624.15 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.21 624.15 Td (South ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.63 624.15 Td (Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.17 624.15 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.54 624.15 Td (dis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.02 624.15 Td (tribut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.20 624.15 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.73 624.15 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.83 624.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.15 624.15 Td (Collectiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.06 624.15 Td (ely) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.26 624.15 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 610.95 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.18 610.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.32 610.95 Td (act) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.82 610.95 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.26 610.95 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.03 610.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.59 610.95 Td (omprised ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.33 610.95 Td (220 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.52 610.95 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.17 610.95 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.95 610.95 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.40 610.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.02 610.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.42 610.95 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.07 610.95 Td (ease. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.82 610.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.29 610.95 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.36 610.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.05 610.95 Td (emainder ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.44 610.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.13 610.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.50 610.95 Td (flect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.08 610.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.79 610.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.91 610.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.78 610.95 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.43 610.95 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.05 610.95 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.50 610.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.19 610.95 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.35 610.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.92 610.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.64 610.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.21 610.95 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 597.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.70 597.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.26 597.75 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.74 597.75 Td (tinued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.52 597.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.83 597.75 Td (xpansion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.59 597.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.51 597.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.21 597.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.77 597.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.98 597.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.29 597.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.37 597.75 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.43 597.75 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.43 597.75 Td (ect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.00 597.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.58 597.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.14 597.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.70 597.75 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.22 597.75 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.41 597.75 Td (tw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.86 597.75 Td (ork ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.26 597.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.85 597.75 Td (implemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.88 597.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.43 597.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.59 597.75 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.15 597.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.07 597.75 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 584.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 584.55 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.77 584.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.08 584.55 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.16 584.55 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.95 584.55 Td (omni-channel ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.95 584.55 Td (initia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.15 584.55 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.22 584.55 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.23 584.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.29 584.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.05 584.55 Td (ell ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.06 584.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.12 584.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.54 584.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.20 584.55 Td (ollout ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.80 584.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.45 584.55 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.45 584.55 Td (global ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.01 584.55 Td (ERP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.52 584.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.62 584.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.50 584.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.68 584.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.25 584.55 Td (em ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.99 584.55 Td (upgr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.34 584.55 Td (ade.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 565.35 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 565.35 Td (Oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.55 565.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.88 565.35 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.74 565.35 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.90 565.35 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 171.30 565.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.53 565.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.27 565.35 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 193.08 565.35 Td ($179 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.61 565.35 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 248.08 565.35 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.06 565.35 Td (do) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.59 565.35 Td (wn ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 280.47 565.35 Td (ele) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.89 565.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.75 565.35 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.23 565.35 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.16 565.35 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.96 565.35 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.65 565.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.88 565.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.44 565.35 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.77 565.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.25 565.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.83 565.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.87 565.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.04 565.35 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.10 565.35 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.33 565.35 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.88 565.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.41 565.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.58 565.35 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.59 565.35 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.44 565.35 Td (ear ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 552.20 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.07 552.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.82 552.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.51 552.20 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.97 552.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.71 552.20 Td (basis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.12 552.20 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.17 552.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.60 552.20 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.65 552.20 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.85 552.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.02 552.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.71 552.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.13 552.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.99 552.20 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.28 552.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.05 552.20 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.21 552.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.17 552.20 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.45 552.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.41 552.20 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.41 552.20 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.46 552.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.67 552.20 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.39 552.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.56 552.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.28 552.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.75 552.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.17 552.20 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.23 552.20 Td (SG&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.16 552.20 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 533.00 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 533.00 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.54 533.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.22 533.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.17 533.00 Td (EBIT) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 153.08 533.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.59 533.00 Td (declined ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.08 533.00 Td (eigh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.93 533.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.12 533.00 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.05 533.00 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.85 533.00 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.53 533.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.04 533.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.13 533.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.90 533.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.59 533.00 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.05 533.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.81 533.00 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.49 533.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.82 533.00 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.55 533.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.41 533.00 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.17 533.00 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.09 533.00 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.89 533.00 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.58 533.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.08 533.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.17 533.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.95 533.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.51 533.00 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.26 533.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.81 533.00 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.76 533.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.11 533.00 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.43 533.00 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.82 533.00 Td (basis ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 519.80 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.91 519.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.47 519.80 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.79 519.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.38 519.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.96 519.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.10 519.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.37 519.80 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.54 519.80 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.77 519.80 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.41 519.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.05 519.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.33 519.80 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.44 519.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.28 519.80 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.91 519.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.99 519.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.16 519.80 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.89 519.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.46 519.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.05 519.80 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.87 519.80 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.61 519.80 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.43 519.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.17 519.80 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.08 519.80 Td (12.6 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.92 519.80 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.84 519.80 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.64 519.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.33 519.80 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.41 519.80 Td (180) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.13 519.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.47 519.80 Td (basis-) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 506.60 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.78 506.60 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.83 506.60 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.11 506.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.88 506.60 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.24 506.60 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.82 506.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.81 506.60 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.70 506.60 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.93 506.60 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.30 506.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.66 506.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.66 506.60 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.49 506.60 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.34 506.60 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.98 506.60 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.62 506.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.94 506.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.63 506.60 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.09 506.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.40 506.60 Td (basis. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.41 506.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.09 506.60 Td (declines ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.65 506.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.02 506.60 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.75 506.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.32 506.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.63 506.60 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.18 506.60 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 493.40 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.73 493.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.30 493.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.90 493.40 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.74 493.40 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.48 493.40 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.31 493.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.08 493.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.24 493.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.06 493.40 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.21 493.40 Td (tir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.11 493.40 Td (ely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.44 493.40 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.82 493.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.39 493.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.54 493.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.83 493.40 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.74 493.40 Td (ertising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.39 493.40 Td (timing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.22 493.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.39 493.40 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.31 493.40 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.69 493.40 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.78 493.40 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.91 493.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.60 493.40 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.76 493.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.33 493.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.93 493.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.50 493.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.65 493.40 Td (equity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.63 493.40 Td (-) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 480.20 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.72 480.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.25 480.20 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.33 480.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.53 480.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.27 480.20 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.22 480.20 Td (ds, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.67 480.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.13 480.20 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.81 480.20 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.71 480.20 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.83 480.20 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.24 480.20 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.56 480.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.35 480.20 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.83 480.20 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.42 480.20 Td (xima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.66 480.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.23 480.20 Td (ely ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.83 480.20 Td ($10 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.18 480.20 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.65 480.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.28 480.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.85 480.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.28 480.20 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.02 480.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.58 480.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.46 480.20 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.58 480.20 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.59 480.20 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.81 480.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.37 480.20 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.02 480.20 Td (tima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.18 480.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 480.20 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 467.00 Td (los) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.50 467.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.68 467.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.37 467.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.78 467.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.65 467.00 Td (enue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.64 467.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.33 467.00 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.49 467.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.06 467.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.80 467.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.37 467.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.66 467.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.09 467.00 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.85 467.00 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.00 467.00 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.79 467.00 Td (outbr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.52 467.00 Td (eak.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 447.80 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 447.80 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.54 447.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.22 447.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.28 447.80 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.64 447.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.07 447.80 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.22 447.80 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.62 447.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.24 447.80 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.88 447.80 Td (eased ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.79 447.80 Td ($11.5 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.48 447.80 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.95 447.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.56 447.80 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.75 447.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.31 447.80 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.63 447.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.50 447.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.07 447.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.49 447.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.04 447.80 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.43 447.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.27 447.80 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.90 447.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.26 447.80 Td (despit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.69 447.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.77 447.80 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.05 447.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.82 447.80 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.74 447.80 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.48 447.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.04 447.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.91 447.80 Td (EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.27 447.80 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 434.60 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.11 434.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.68 434.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.56 434.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.90 434.60 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.19 434.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.95 434.60 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.33 434.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.88 434.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.05 434.60 Td (x ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.89 434.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.50 434.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.67 434.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.23 434.60 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.53 434.60 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.66 434.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.83 434.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.35 434.60 Td (tribut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.51 434.60 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.63 434.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.20 434.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.08 434.60 Td (emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.39 434.60 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.23 434.60 Td (ees ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.55 434.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.86 434.60 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.33 434.60 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.48 434.60 Td (cising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.52 434.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.69 434.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.27 434.60 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.31 434.60 Td (-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.36 434.60 Td (equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.65 434.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.84 434.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.58 434.60 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.54 434.60 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.69 434.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.07 434.60 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 421.40 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.23 421.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.43 421.40 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.07 421.40 Td (Un) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.84 421.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.99 421.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.07 421.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.94 421.40 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.35 421.40 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.26 421.40 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.21 421.40 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.96 421.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.34 421.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.58 421.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.67 421.40 Td (ects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.64 421.40 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.55 421.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.67 421.40 Td (sely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.81 421.40 Td (impact) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.39 421.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.51 421.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.31 421.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.15 421.40 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.41 421.40 Td (-o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.53 421.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.39 421.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.37 421.40 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.63 421.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.48 421.40 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.92 421.40 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.65 421.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.22 421.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.34 421.40 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.53 421.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.08 421.40 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.94 421.40 Td (ome ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 408.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 408.20 Td (omparison ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.92 408.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.65 408.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.12 408.20 Td (tw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.56 408.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.85 408.20 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.78 408.20 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.58 408.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.13 408.20 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.48 408.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.44 408.20 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.23 408.20 Td (ts.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 389.00 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 389.00 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.54 389.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.22 389.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.12 389.00 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.01 389.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.90 389.00 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.35 389.00 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.15 389.00 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.66 389.00 Td (e) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 256.20 389.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.65 389.00 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.52 389.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.94 389.00 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.26 389.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.83 389.00 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 298.09 389.00 Td ($0.40) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.17 389.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.62 389.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.18 389.00 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.51 389.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.21 389.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.79 389.00 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.05 389.00 Td ($0.38) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.12 389.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.58 389.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.70 389.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.79 389.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.19 389.00 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.47 389.00 Td (prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.92 389.00 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.19 389.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.03 389.00 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.06 389.00 Td (period, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 375.80 Td (despit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.42 375.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.04 375.80 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.95 375.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.07 375.80 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.98 375.80 Td (impacts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.12 375.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.70 375.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.64 375.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.72 375.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.57 375.80 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.82 375.80 Td (-o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.94 375.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.80 375.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.79 375.80 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.05 375.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.89 375.80 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.61 375.80 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.34 375.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.91 375.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.30 375.80 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.48 375.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.87 375.80 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.15 375.80 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.38 375.80 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.42 375.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.04 375.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.60 375.80 Td (omparison ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.62 375.80 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.91 375.80 Td ($0.02) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 557.99 375.80 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 362.60 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.01 362.60 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.40 362.60 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.17 362.60 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.32 362.60 Td (VID-19, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 161.17 362.60 Td ($0.01) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.24 362.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.05 362.60 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.06 362.60 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.45 362.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.19 362.60 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.83 362.60 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.15 362.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.26 362.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.00 362.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.56 362.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.77 362.60 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.28 362.60 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.32 362.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.60 362.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.16 362.60 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.41 362.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.90 362.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.59 362.60 Td (esulting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.64 362.60 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.65 362.60 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.04 362.60 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.35 362.60 Td (IPO ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.89 362.60 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 509.52 362.60 Td ($0.01) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.60 362.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.40 362.60 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.42 362.60 Td (om ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 349.40 Td (un) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.49 349.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.64 349.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.72 349.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.59 349.40 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.00 349.40 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.53 349.40 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.49 349.40 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.86 349.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.23 349.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.48 349.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.57 349.40 Td (ects.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 330.20 Td (Additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.86 330.20 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.10 330.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.23 330.20 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.82 330.20 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.44 330.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.13 330.20 Td (eg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.57 330.20 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.53 330.20 Td (ding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.62 330.20 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.35 330.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.92 330.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.00 330.20 Td (SG&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.94 330.20 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.52 330.20 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.25 330.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.82 330.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.90 330.20 Td (EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.26 330.20 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.83 330.20 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.57 330.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.14 330.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.22 330.20 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.54 330.20 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.28 330.20 Td (gin, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.33 330.20 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.07 330.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.63 330.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.72 330.20 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.91 330.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.42 330.20 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.29 330.20 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.18 330.20 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 317.00 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.73 317.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.30 317.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.63 317.00 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.80 317.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.13 317.00 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.34 317.00 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.50 317.00 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.54 317.00 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.83 317.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.48 317.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.25 317.00 Td (ell ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.84 317.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.49 317.00 Td (amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.80 317.00 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.86 317.00 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.33 317.00 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.25 317.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.82 317.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.15 317.00 Td (abo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.95 317.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.81 317.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.36 317.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.01 317.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.35 317.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.91 317.00 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.67 317.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.22 317.00 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.17 317.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.51 317.00 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.84 317.00 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.79 317.00 Td (basis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.79 317.00 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.18 317.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.41 317.00 Td (which ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 303.80 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.96 303.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.92 303.80 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.48 303.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.65 303.80 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.95 303.80 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.96 303.80 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.27 303.80 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.71 303.80 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.46 303.80 Td (vided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.47 303.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.64 303.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.81 303.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.23 303.80 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.75 303.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.40 303.80 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.17 303.80 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.64 303.80 Td (ess ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.21 303.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.90 303.80 Td (elease.) Tj ET Q endstream endobj 9 0 obj <> endobj 10 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (Fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.53 729.75 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.79 729.75 Td (t) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.34 729.75 Td (-Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.17 729.75 Td (er R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.14 729.75 Td (egional Ov) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.57 729.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.11 729.75 Td (vie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.50 729.75 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 713.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.78 713.55 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.23 713.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.97 713.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.66 713.55 Td (egional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.70 713.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.89 713.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.06 713.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.75 713.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.17 713.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.03 713.55 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.33 713.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.64 713.55 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.30 713.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.47 713.55 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.12 713.55 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.99 713.55 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.54 713.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.66 713.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.78 713.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.21 713.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.44 713.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.23 713.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.19 713.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.15 713.55 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.87 713.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.04 713.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.17 713.55 Td (orth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.75 713.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.54 713.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.97 713.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.52 713.55 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.05 713.55 Td (belo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.58 713.55 Td (w:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 72.50 646.05 100.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 172.50 646.05 6.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 178.50 646.05 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 238.50 646.05 6.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 244.50 646.05 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.50 646.05 6.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 310.50 646.05 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 646.05 6.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.50 646.05 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 646.05 6.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 646.05 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 646.05 6.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 646.05 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 72.50 618.05 100.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 172.50 618.05 6.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 178.50 618.05 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 238.50 618.05 6.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 244.50 618.05 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 304.50 618.05 6.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 310.50 618.05 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 365.50 618.05 6.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 371.50 618.05 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 618.05 6.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 437.50 618.05 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 618.05 6.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 503.50 618.05 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178.5 683.05 m 238.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 238.5 683.05 m 244.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 244.5 683.05 m 304.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 304.5 683.05 m 310.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 310.5 683.05 m 365.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 683.05 m 431.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 683.05 m 437.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 683.05 m 497.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 683.05 m 503.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 683.05 m 558.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178.5 669.05 m 238.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 238.5 683.05 m 244.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 238.5 669.05 m 244.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 244.5 683.05 m 304.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 244.5 669.05 m 304.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 669.05 m 431.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 683.05 m 437.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 669.05 m 437.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 683.05 m 497.5 683.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 669.05 m 497.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 646.05 m 172.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178.5 669.05 m 238.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178.5 646.05 m 238.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 244.5 669.05 m 304.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 244.5 646.05 m 304.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 310.5 646.05 m 365.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 669.05 m 431.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 646.05 m 431.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 669.05 m 497.5 669.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 646.05 m 497.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 503.5 646.05 m 558.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 178.5 646.05 m 238.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 244.5 646.05 m 304.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 371.5 646.05 m 431.5 646.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 437.5 646.05 m 497.5 646.05 l s BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.30 687.80 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.56 687.80 Td (t R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.40 687.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.77 687.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.77 687.80 Td (enues) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.45 687.80 Td (Oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.66 687.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.84 687.80 Td (ting Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.64 687.80 Td (ome *) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.70 673.80 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.89 673.80 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.95 673.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.95 659.80 Td (% Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.30 659.80 Td (ease) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.95 650.80 Td (\(Decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.58 650.80 Td (ease\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.70 673.80 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.89 673.80 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.95 673.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.95 659.80 Td (% Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.30 659.80 Td (ease) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.95 650.80 Td (\(Decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.58 650.80 Td (ease\)) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 650.55 Td (\($ millions\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 184.95 659.80 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.02 659.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.50 659.80 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.85 650.80 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.95 659.80 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.02 659.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.50 659.80 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.85 650.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 377.95 659.80 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.02 659.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.50 659.80 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.85 650.80 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.95 659.80 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.95 659.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.52 659.80 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.85 650.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 635.30 Td (Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.59 635.30 Td (as) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.00 635.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.85 635.30 Td (746) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.00 635.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.90 635.30 Td (717) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.20 635.30 Td (4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.10 635.30 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 635.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.90 635.30 Td (124) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 635.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.90 635.30 Td (124) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.80 635.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.10 635.30 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 621.30 Td (Eur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.90 621.30 Td (ope) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.00 621.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.85 621.30 Td (513) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.00 621.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.90 621.30 Td (465) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.60 621.30 Td (10) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 357.10 621.30 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 621.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.90 621.30 Td (132) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 621.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.90 621.30 Td (122) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.20 621.30 Td (9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 550.10 621.30 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 607.30 Td (Asia) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.00 607.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 217.85 607.30 Td (248) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.00 607.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 283.90 607.30 Td (253) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 344.85 607.30 Td (\(2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.80 607.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.00 607.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.45 607.30 Td (33) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.00 607.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.45 607.30 Td (43) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.30 607.30 Td (\(24) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.80 607.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 593.75 Td (* Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.85 593.75 Td (e: R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.32 593.75 Td (egional operating inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.28 593.75 Td (ome is equal t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.13 593.75 Td (o regional Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.85 593.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.77 593.75 Td (ed EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.79 593.75 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 574.55 Td (?) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 574.55 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.08 574.55 Td (the ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 118.55 574.55 Td (Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.85 574.55 Td (as) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 160.67 574.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.95 574.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.14 574.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.36 574.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.05 574.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.47 574.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.33 574.55 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.67 574.55 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.54 574.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.96 574.55 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.35 574.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.48 574.55 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.43 574.55 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.35 574.55 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.16 574.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.84 574.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.37 574.55 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.49 574.55 Td (both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.06 574.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.86 574.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.55 574.55 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.01 574.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.79 574.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.15 574.55 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.27 574.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.07 574.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.63 574.55 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.39 574.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.94 574.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.88 574.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.23 574.55 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.55 574.55 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.97 574.55 Td (basis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.42 574.55 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 561.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.18 561.35 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.52 561.35 Td (ong ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.63 561.35 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.63 561.35 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.10 561.35 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.04 561.35 Td (o-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.77 561.35 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.88 561.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.71 561.35 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.47 561.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.36 561.35 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.17 561.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.91 561.35 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.84 561.35 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.58 561.35 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.63 561.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.84 561.35 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.56 561.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.60 561.35 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.32 561.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.65 561.35 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.06 561.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.00 561.35 Td (ticipa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.33 561.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.90 561.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.50 561.35 Td (decline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.06 561.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.72 561.35 Td (wholesale. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.86 561.35 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.83 561.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.52 561.35 Td (egion's ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 548.20 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.99 548.20 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.46 548.20 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.41 548.20 Td (o-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.14 548.20 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.38 548.20 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.57 548.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.74 548.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.43 548.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.85 548.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.71 548.20 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.00 548.20 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.87 548.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.29 548.20 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 259.64 548.20 Td (22 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.27 548.20 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.20 548.20 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.00 548.20 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.69 548.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.17 548.20 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.24 548.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.99 548.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.68 548.20 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.14 548.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.87 548.20 Td (basis; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.48 548.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.90 548.20 Td (Black ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.81 548.20 Td (Frida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.07 548.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.54 548.20 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.94 548.20 Td (fit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.99 548.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.78 548.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.21 548.20 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.16 548.20 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.31 548.20 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 535.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.84 535.00 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.52 535.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.66 535.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.75 535.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.61 535.00 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.02 535.00 Td (ably ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.67 535.00 Td (impact) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.25 535.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.60 535.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.63 535.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.48 535.00 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.73 535.00 Td (-o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.85 535.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.71 535.00 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.70 535.00 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.96 535.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.81 535.00 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.48 535.00 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.47 535.00 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.94 535.00 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.89 535.00 Td (o-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.62 535.00 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.47 535.00 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.67 535.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.45 535.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.14 535.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.56 535.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.42 535.00 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.32 535.00 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.16 535.00 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.91 535.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.80 535.00 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.36 535.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.92 535.00 Td (omparison ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.90 535.00 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.62 535.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.70 535.00 Td (about ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 521.80 Td (12 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.24 521.80 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.16 521.80 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.97 521.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.52 521.80 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.87 521.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.43 521.80 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.21 521.80 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.03 521.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.95 521.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.97 521.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.55 521.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.90 521.80 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.78 521.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.47 521.80 Td (egion? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.30 521.80 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.69 521.80 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.89 521.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.66 521.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.35 521.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.77 521.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.63 521.80 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.52 521.80 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.36 521.80 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.12 521.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.00 521.80 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.55 521.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.11 521.80 Td (omparison ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.08 521.80 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.81 521.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.87 521.80 Td (about ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.27 521.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.40 521.80 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.90 521.80 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.83 521.80 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.63 521.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.18 521.80 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.54 521.80 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 508.60 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.78 508.60 Td (ts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.06 508.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.18 508.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.87 508.60 Td (egion's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.87 508.60 Td (wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.39 508.60 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.58 508.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.78 508.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.47 508.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.89 508.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.75 508.60 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.07 508.60 Td (declined ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.56 508.60 Td (fiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.30 508.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.29 508.60 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.21 508.60 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.02 508.60 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 381.70 508.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.21 508.60 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.30 508.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.08 508.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.77 508.60 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.23 508.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.99 508.60 Td (basis; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.62 508.60 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.49 508.60 Td (.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.61 508.60 Td (wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.13 508.60 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 508.60 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 495.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 495.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.11 495.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.97 495.40 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.21 495.40 Td (declined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.62 495.40 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.64 495.40 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.57 495.40 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.37 495.40 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.23 495.40 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.72 495.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.41 495.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.78 495.40 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.39 495.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.08 495.40 Td (educed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.44 495.40 Td (shipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.77 495.40 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.18 495.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.76 495.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.99 495.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.36 495.40 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.41 495.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.47 495.40 Td (-price ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.53 495.40 Td (channel ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.22 495.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.95 495.40 Td (2020, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 482.20 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.04 482.20 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.95 482.20 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.07 482.20 Td (sely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.80 482.20 Td (impact) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.38 482.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.07 482.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.92 482.20 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.17 482.20 Td (-o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.29 482.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.15 482.20 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.14 482.20 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.40 482.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.24 482.20 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.27 482.20 Td (wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.72 482.20 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.92 482.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.05 482.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.74 482.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.16 482.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.02 482.20 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.27 482.20 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.11 482.20 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.86 482.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.75 482.20 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.66 482.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.22 482.20 Td (omparisons ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.84 482.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.57 482.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.99 482.20 Td (about ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.75 482.20 Td (tw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.20 482.20 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 469.00 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.93 469.00 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.73 469.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.28 469.00 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.63 469.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.82 469.00 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.60 469.00 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.05 469.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.70 469.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.26 469.00 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.74 469.00 Td (tinued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.47 469.00 Td (soft) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.50 469.00 Td (ening ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.95 469.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.82 469.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.47 469.00 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.22 469.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.08 469.00 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.17 469.00 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.20 469.00 Td (wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.92 469.00 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.99 469.00 Td (vir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.14 469.00 Td (onmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.66 469.00 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.80 469.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.35 469.00 Td (high-single-digit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.53 469.00 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.39 469.00 Td (.S. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 455.80 Td (wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.57 455.80 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.41 455.80 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.17 455.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.05 455.80 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.08 455.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.94 455.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.44 455.80 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.83 455.80 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.06 455.80 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.93 455.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.80 455.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.30 455.80 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.63 455.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.48 455.80 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.95 455.80 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.29 455.80 Td (Oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.43 455.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.60 455.80 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.33 455.80 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.19 455.80 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.82 455.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.94 455.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.14 455.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.64 455.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.33 455.80 Td (egion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.65 455.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.39 455.80 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.52 455.80 Td (fla) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.57 455.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.81 455.80 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.96 455.80 Td (both ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 442.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.59 442.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.28 442.60 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.73 442.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.30 442.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.45 442.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.01 442.60 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.77 442.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.32 442.60 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.26 442.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.61 442.60 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.93 442.60 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.13 442.60 Td (basis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.38 442.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.26 442.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.52 442.60 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.41 442.60 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.60 442.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.60 442.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.29 442.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.71 442.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.57 442.60 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.70 442.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.47 442.60 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.63 442.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.42 442.60 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.47 442.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.68 442.60 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.40 442.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.40 442.60 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.78 442.60 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.50 442.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.80 442.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.06 442.60 Td (earlier ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 429.40 Td (timing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.96 429.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.61 429.40 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.52 429.40 Td (ertising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.31 429.40 Td (spend. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 410.20 Td (?) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 410.20 Td (In ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 100.79 410.20 Td (Eur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.83 410.20 Td (ope) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.18 410.20 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.16 410.20 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.36 410.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.27 410.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.96 410.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.38 410.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.25 410.20 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.29 410.20 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.15 410.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.57 410.20 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 222.67 410.20 Td (10 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.06 410.20 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.98 410.20 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.78 410.20 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.47 410.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.70 410.20 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.52 410.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.02 410.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.71 410.20 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.17 410.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.65 410.20 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.06 410.20 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.13 410.20 Td (13 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.51 410.20 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.44 410.20 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.24 410.20 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.92 410.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.16 410.20 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.97 410.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.48 410.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.04 410.20 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.79 410.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.34 410.20 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.29 410.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.64 410.20 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.96 410.20 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.08 410.20 Td (basis, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 397.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 397.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.07 397.00 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.23 397.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.79 397.00 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.27 397.00 Td (tinued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.29 397.00 Td (br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.72 397.00 Td (oad-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.54 397.00 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.38 397.00 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.13 397.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.02 397.00 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.48 397.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.78 397.00 Td (both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.82 397.00 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.81 397.00 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.28 397.00 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.23 397.00 Td (o-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.95 397.00 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.71 397.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.53 397.00 Td (wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.54 397.00 Td (channels ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.09 397.00 Td (acr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.67 397.00 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.07 397.00 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 383.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 383.80 Td (egion. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.16 383.80 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.71 383.80 Td (Black ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.08 383.80 Td (Frida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.34 383.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.26 383.80 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.66 383.80 Td (fit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.17 383.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.41 383.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.29 383.80 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.24 383.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.39 383.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.02 383.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.86 383.80 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.38 383.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.52 383.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.61 383.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.47 383.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.88 383.80 Td (ably ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.37 383.80 Td (impact) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.95 383.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.14 383.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.02 383.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.60 383.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.95 383.80 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.68 383.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.37 383.80 Td (egion? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.20 383.80 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.44 383.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.28 383.80 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.54 383.80 Td (-o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.66 383.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.52 383.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.51 383.80 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.77 383.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.61 383.80 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.13 383.80 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 383.80 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 370.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 370.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.11 370.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.97 370.60 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.74 370.60 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.58 370.60 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.33 370.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.22 370.60 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.65 370.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.21 370.60 Td (omparison ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.05 370.60 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.77 370.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.71 370.60 Td (about ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.99 370.60 Td (tw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.44 370.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.20 370.60 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.13 370.60 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.93 370.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.48 370.60 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.83 370.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.27 370.60 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.05 370.60 Td (ts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.78 370.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.35 370.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 370.60 Td (egion's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.49 370.60 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.15 370.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.32 370.60 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.45 370.60 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.31 370.60 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.34 370.60 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.20 370.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.62 370.60 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.45 370.60 Td (nine ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 357.40 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.93 357.40 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.73 357.40 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.41 357.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.90 357.40 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.97 357.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.72 357.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.41 357.40 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.87 357.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.61 357.40 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.27 357.40 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.58 357.40 Td (12 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.22 357.40 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.15 357.40 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.95 357.40 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 282.63 357.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.12 357.40 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.19 357.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.94 357.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.50 357.40 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.26 357.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.81 357.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.76 357.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.11 357.40 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.43 357.40 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.80 357.40 Td (basis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.21 357.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.00 357.40 Td (line ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.79 357.40 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.12 357.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.81 357.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.23 357.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.09 357.40 Td (enue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.09 357.40 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.92 357.40 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.68 357.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.56 357.40 Td (th.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 338.20 Td (?) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 338.20 Td (In ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.08 338.20 Td (Asia) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.26 338.20 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.53 338.20 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.72 338.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.93 338.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.62 338.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.04 338.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.90 338.20 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.23 338.20 Td (decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.83 338.20 Td (eased ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 234.65 338.20 Td (tw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.09 338.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.42 338.20 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.35 338.20 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.15 338.20 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.83 338.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.36 338.20 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.46 338.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.25 338.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.94 338.20 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.40 338.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.18 338.20 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.88 338.20 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.23 338.20 Td (one ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.81 338.20 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.73 338.20 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.54 338.20 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.22 338.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.74 338.20 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.85 338.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.64 338.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.20 338.20 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.96 338.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.51 338.20 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.46 338.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.80 338.20 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.13 338.20 Td (ency ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 325.00 Td (basis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.49 325.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.64 325.00 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.83 325.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.09 325.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.78 325.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.20 325.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.06 325.00 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.44 325.00 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.27 325.00 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.03 325.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.91 325.00 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.95 325.00 Td (acr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.53 325.00 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.50 325.00 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.27 325.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.53 325.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.26 325.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.77 325.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.46 325.00 Td (egion's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.51 325.00 Td (mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.05 325.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.46 325.00 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.02 325.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.76 325.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.91 325.00 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.96 325.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.17 325.00 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.88 325.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.14 325.00 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.87 325.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.42 325.00 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.04 325.00 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.69 325.00 Td (tima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.85 325.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.42 325.00 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.24 325.00 Td ($20 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.54 325.00 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 311.80 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.91 311.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.03 311.80 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.24 311.80 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.37 311.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.97 311.80 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.15 311.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.73 311.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.22 311.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.13 311.80 Td (closur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.87 311.80 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.09 311.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.35 311.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.04 311.80 Td (educed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.41 311.80 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.71 311.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.91 311.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.16 311.80 Td (fic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.13 311.80 Td (during ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.44 311.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.82 311.80 Td (las) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.79 311.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.91 311.80 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.94 311.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.71 311.80 Td (eek) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.55 311.80 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.29 311.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.88 311.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.26 311.80 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.79 311.80 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.97 311.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.09 311.80 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.32 311.80 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.06 311.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.75 311.80 Td (esulting ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 298.60 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.01 298.60 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.60 298.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.54 298.60 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.31 298.60 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.46 298.60 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.76 298.60 Td (outbr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.50 298.60 Td (eak, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.99 298.60 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.59 298.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.33 298.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.90 298.60 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.96 298.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.52 298.60 Td (oncen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.90 298.60 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.20 298.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.36 298.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.93 298.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.18 298.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.49 298.60 Td (mainland ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.20 298.60 Td (China ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.42 298.60 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.67 298.60 Td (also ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.57 298.60 Td (impact) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.15 298.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.40 298.60 Td (Hong ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 285.40 Td (K) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.52 285.40 Td (ong ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.85 285.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.26 285.40 Td (north ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.72 285.40 Td (Asia. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.54 285.40 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.73 285.40 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.50 285.40 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.65 285.40 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.53 285.40 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.80 285.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.69 285.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.25 285.40 Td (ombina) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.08 285.40 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.45 285.40 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.89 285.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.40 285.40 Td (politic) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.80 285.40 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.17 285.40 Td (unr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.42 285.40 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.07 285.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.34 285.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.22 285.40 Td (Hong ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.41 285.40 Td (K) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.93 285.40 Td (ong ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.27 285.40 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.62 285.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.20 285.40 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 272.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.03 272.20 Td (outbr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.77 272.20 Td (eak ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.60 272.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.16 272.20 Td (ollectiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.21 272.20 Td (ely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.28 272.20 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.19 272.20 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.31 272.20 Td (sely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.68 272.20 Td (impact) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.26 272.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.61 272.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.64 272.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.21 272.20 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.57 272.20 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.45 272.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.14 272.20 Td (egion? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.97 272.20 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.37 272.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.21 272.20 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.47 272.20 Td (-o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.59 272.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.45 272.20 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.44 272.20 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.70 272.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.54 272.20 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.21 272.20 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.41 272.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.19 272.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.88 272.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.29 272.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.16 272.20 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.06 272.20 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.89 272.20 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.65 272.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.54 272.20 Td (th ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 259.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 259.00 Td (omparison ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.76 259.00 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.49 259.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.79 259.00 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.16 259.00 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.81 259.00 Td (tima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.97 259.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.54 259.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.11 259.00 Td (10 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.58 259.00 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.51 259.00 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.31 259.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.86 259.00 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.22 259.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.01 259.00 Td (poin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.79 259.00 Td (ts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.88 259.00 Td (Asia's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.39 259.00 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.05 259.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.22 259.00 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.71 259.00 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.57 259.00 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.96 259.00 Td (declined ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.26 259.00 Td (24 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.73 259.00 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.66 259.00 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.46 259.00 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.15 259.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.47 259.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.37 259.00 Td (both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.74 259.00 Td (a ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 245.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 245.80 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.14 245.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.23 245.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.90 245.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.46 245.80 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.22 245.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.77 245.80 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.71 245.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.06 245.80 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.38 245.80 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.10 245.80 Td (basis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.86 245.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.55 245.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.93 245.80 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.94 245.80 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.83 245.80 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.73 245.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.85 245.80 Td (se ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.47 245.80 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.13 245.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.30 245.80 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.30 245.80 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.16 245.80 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.06 245.80 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.60 245.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.59 245.80 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.08 245.80 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.66 245.80 Td (xima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.90 245.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.47 245.80 Td (ely ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.29 245.80 Td ($10 ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 232.60 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.46 232.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.95 232.60 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.97 232.60 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.04 232.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.46 232.60 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.12 232.60 Td (tima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.28 232.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.85 232.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.59 232.60 Td (los) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.09 232.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.26 232.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.95 232.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.37 232.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.23 232.60 Td (enue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.22 232.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.91 232.60 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.08 232.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.64 232.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.38 232.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.96 232.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.25 232.60 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.02 232.60 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.17 232.60 Td (VID-19.) Tj ET Q endstream endobj 11 0 obj <> endobj 12 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (Cash Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.67 729.75 Td (w and Balance Shee) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.44 729.75 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 710.55 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 710.55 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.09 710.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.87 710.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.41 710.55 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.68 710.55 Td (equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.77 710.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.24 710.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.44 710.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.98 710.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.15 710.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.38 710.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.86 710.55 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.44 710.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.14 710.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.63 710.55 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.16 710.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.33 710.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.56 710.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.79 710.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.65 710.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.35 710.55 Td (2020 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.20 710.55 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 379.90 710.55 Td ($874 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.75 710.55 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.21 710.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.76 710.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.13 710.55 Td (short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.20 710.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.13 710.55 Td (erm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.77 710.55 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.89 710.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.75 710.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.41 710.55 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.03 710.55 Td (ts ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 697.35 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.44 697.35 Td ($84 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.45 697.35 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.92 697.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.20 697.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.97 697.35 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.13 697.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.89 697.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.45 697.35 Td (omplemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.75 697.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.32 697.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.85 697.35 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.58 697.35 Td (y ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.84 697.35 Td ($820 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.43 697.35 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 315.89 697.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.18 697.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.26 697.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.07 697.35 Td (ailable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.72 697.35 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.65 697.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.87 697.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.43 697.35 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.64 697.35 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.63 697.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.32 697.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.74 697.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.61 697.35 Td (olving ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.67 697.35 Td (cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.01 697.35 Td (edit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.75 697.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.90 697.35 Td (acility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.27 697.35 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 684.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 684.15 Td (esulting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.64 684.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.64 684.15 Td (a ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 147.62 684.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.32 684.15 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.94 684.15 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.78 684.15 Td (liquidity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.02 684.15 Td (positio) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 241.35 684.15 Td (n ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.83 684.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.69 684.15 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.18 684.15 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.77 684.15 Td (xima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.01 684.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.57 684.15 Td (ely ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 325.25 684.15 Td ($1.8 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.46 684.15 Td (billion) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.92 684.15 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.40 684.15 Td (Sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.95 684.15 Td (sequen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.44 684.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.83 684.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.40 684.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.91 684.15 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.14 684.15 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.15 684.15 Td (end, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.63 684.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.27 684.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.83 684.15 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.04 684.15 Td (y ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 670.95 Td (dr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.47 670.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.89 670.95 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.24 670.95 Td ($300 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.03 670.95 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.98 670.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.04 670.95 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.04 670.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.73 670.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.15 670.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.02 670.95 Td (olving ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.28 670.95 Td (cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.62 670.95 Td (edit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.57 670.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.71 670.95 Td (acility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.14 670.95 Td (.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 651.75 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 651.75 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.71 651.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.98 651.75 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.28 651.75 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 130.09 651.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.55 651.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.72 651.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.86 651.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.26 651.75 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.75 651.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.37 651.75 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.76 651.75 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.29 651.75 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.47 651.75 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 227.15 651.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.61 651.75 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.84 651.75 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.61 651.75 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 277.23 651.75 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.53 651.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.99 651.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.73 651.75 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.76 651.75 Td ($56 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.94 651.75 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 371.41 651.75 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.64 651.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.10 651.75 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.17 651.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.73 651.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.94 651.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.26 651.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.33 651.75 Td (s ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.09 651.75 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.28 651.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.38 651.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.58 651.75 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.11 651.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.11 651.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.78 651.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.10 651.75 Td (tio) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.53 651.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.99 651.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.73 651.75 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.76 651.75 Td (1.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.69 651.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.15 651.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 651.75 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 638.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.42 638.55 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.94 638.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.59 638.55 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.01 638.55 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.54 638.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.72 638.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 173.40 638.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.89 638.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.12 638.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.91 638.55 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.56 638.55 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.86 638.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.35 638.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.40 638.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.96 638.55 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.29 638.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.03 638.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.61 638.55 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.89 638.55 Td (1.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 333.82 638.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.31 638.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.47 638.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.65 638.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.07 638.55 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.59 638.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.23 638.55 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 413.66 638.55 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.19 638.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.36 638.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.05 638.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.54 638.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.76 638.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.56 638.55 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.20 638.55 Td (2019) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.50 638.55 Td (.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 619.40 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 619.40 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.53 619.40 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.79 619.40 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.64 619.40 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.66 619.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.99 619.40 Td (tions) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 186.71 619.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.70 619.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.82 619.40 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.45 619.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.37 619.40 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.90 619.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.08 619.40 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.75 619.40 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.91 619.40 Td (ee) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.85 619.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.84 619.40 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.11 619.40 Td (ths ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.86 619.40 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.01 619.40 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.31 619.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.30 619.40 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.94 619.40 Td (eased ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.23 619.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.81 619.40 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.60 619.40 Td ($198 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.89 619.40 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.35 619.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.34 619.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.90 619.40 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.23 619.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.47 619.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.04 619.40 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.83 619.40 Td ($56 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.55 619.40 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 606.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.13 606.15 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.86 606.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.89 606.15 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.42 606.15 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.59 606.15 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.37 606.15 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.53 606.15 Td (ee) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 174.47 606.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.57 606.15 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.83 606.15 Td (ths ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.69 606.15 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.94 606.15 Td (2019) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.25 606.15 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.12 606.15 Td (An ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.35 606.15 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.00 606.15 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.61 606.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.01 606.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.57 606.15 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.01 606.15 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.03 606.15 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.71 606.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.74 606.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.30 606.15 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.51 606.15 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.32 606.15 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.65 606.15 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.49 606.15 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.25 606.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.13 606.15 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.69 606.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.43 606.15 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 593.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 593.00 Td (omplemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.86 593.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.43 593.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.01 593.00 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.73 593.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.04 593.00 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.32 593.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.08 593.00 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.72 593.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.28 593.00 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.95 593.00 Td (pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.80 593.00 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.71 593.00 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.02 593.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.15 593.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.11 593.00 Td (emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.42 593.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.26 593.00 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.53 593.00 Td (incen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.64 593.00 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.71 593.00 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.55 593.00 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.91 593.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.49 593.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.61 593.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.87 593.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.43 593.00 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.83 593.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.69 593.00 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.81 593.00 Td (sion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.54 593.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.03 593.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.59 593.00 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.02 593.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.55 593.00 Td (tled ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 579.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.19 579.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.93 579.80 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.89 579.80 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.46 579.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.03 579.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.32 579.80 Td (equity) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.30 579.80 Td (-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.38 579.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.91 579.80 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.86 579.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.05 579.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.79 579.80 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.75 579.80 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.31 579.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.44 579.80 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.05 579.80 Td (wing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.88 579.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.30 579.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.86 579.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.08 579.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.39 579.80 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.46 579.80 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.25 579.80 Td (IPO ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.47 579.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.26 579.80 Td (Mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.61 579.80 Td (ch ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.53 579.80 Td (2019.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 560.60 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 560.60 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.54 560.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.22 560.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.79 560.60 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.06 560.60 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.25 560.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.79 560.60 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.64 560.60 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.71 560.60 Td (w) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 195.91 560.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.03 560.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.16 560.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.92 560.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.98 560.60 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.51 560.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.68 560.60 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.49 560.60 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.65 560.60 Td (ee) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.59 560.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.72 560.60 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.98 560.60 Td (ths ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.87 560.60 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.15 560.60 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.45 560.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.58 560.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.32 560.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.01 560.60 Td (neg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.24 560.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.40 560.60 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.47 560.60 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.07 560.60 Td ($3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.34 560.60 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.81 560.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.68 560.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.07 560.60 Td (decline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.40 560.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.68 560.60 Td ($20 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.53 560.60 Td (million ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 547.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 547.40 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.89 547.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.02 547.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.60 547.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.28 547.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.10 547.40 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.63 547.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.81 547.40 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.38 547.40 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.53 547.40 Td (ee) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 212.48 547.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.36 547.40 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.62 547.40 Td (ths ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.27 547.40 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.31 547.40 Td (2019) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.61 547.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.24 547.40 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.18 547.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.87 547.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.25 547.40 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.30 547.40 Td (pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.15 547.40 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.06 547.40 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.93 547.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.51 547.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.19 547.40 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.91 547.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.44 547.40 Td (tle ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.00 547.40 Td (hedging ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.58 547.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.14 547.40 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.62 547.40 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.91 547.40 Td (acts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.70 547.40 Td (in ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 534.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.36 534.20 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.32 534.20 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.47 534.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.58 534.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.42 534.20 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.42 534.20 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.04 534.20 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.03 534.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.59 534.20 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.92 534.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.59 534.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.17 534.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.40 534.20 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.83 534.20 Td (oceeds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.74 534.20 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.75 534.20 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.76 534.20 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.48 534.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.01 534.20 Td (tling ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.12 534.20 Td (hedging ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.24 534.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.80 534.20 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.28 534.20 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.57 534.20 Td (acts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.90 534.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.63 534.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.99 534.20 Td (prior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.19 534.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.03 534.20 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.03 534.20 Td (period.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 515.00 Td (?) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 515.00 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.50 515.00 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.12 515.00 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.73 515.00 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.18 515.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.28 515.00 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.62 515.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.33 515.00 Td (ories) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 166.78 515.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.26 515.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.03 515.00 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.19 515.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.15 515.00 Td (do) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.69 515.00 Td (wn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.82 515.00 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.54 515.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.40 515.00 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.14 515.00 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.06 515.00 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.86 515.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.03 515.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.59 515.00 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.92 515.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.66 515.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.23 515.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.52 515.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.94 515.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.50 515.00 Td (orr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.83 515.00 Td (esponding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.71 515.00 Td (prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.16 515.00 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.42 515.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.26 515.00 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.33 515.00 Td (period, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.75 515.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.06 515.00 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 501.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 501.80 Td (omposition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.42 501.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.66 501.80 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.78 501.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.65 501.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.80 501.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.37 501.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.06 501.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.12 501.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.86 501.80 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.51 501.80 Td (health) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.82 501.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.88 501.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.79 501.80 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.93 501.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.49 501.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.98 501.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.53 501.80 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.97 501.80 Td (oduct ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.75 501.80 Td (heading ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.61 501.80 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.81 501.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.39 501.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.27 501.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.29 501.80 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.62 501.80 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.06 501.80 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.29 501.80 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.68 501.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.92 501.80 Td (2020.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 482.60 Td (?) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 482.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.65 482.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.21 482.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.42 482.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.44 482.60 Td (declar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.83 482.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.12 482.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.99 482.60 Td (paid ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.39 482.60 Td (dividends) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.53 482.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.57 482.60 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 296.77 482.60 Td ($0.08) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.85 482.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.89 482.60 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.02 482.60 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.06 482.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.57 482.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.91 482.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.89 482.60 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.42 482.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.60 482.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.32 482.60 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.55 482.60 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.90 482.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.48 482.60 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.83 482.60 Td (aling ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.14 482.60 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.63 482.60 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.22 482.60 Td (xima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.46 482.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.02 482.60 Td (ely ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 469.40 Td ($32 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.14 469.40 Td (million; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.96 469.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.21 469.40 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.97 469.40 Td (declar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.36 469.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.02 469.40 Td (dividends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.35 469.40 Td (pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.19 469.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.01 469.40 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.47 469.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.18 469.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.54 469.40 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.87 469.40 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.65 469.40 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.87 469.40 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.60 469.40 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 403.17 469.40 Td ($0.08) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.25 469.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.66 469.40 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.16 469.40 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.20 469.40 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.84 469.40 Td (also ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.15 469.40 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.63 469.40 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.22 469.40 Td (xima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.46 469.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.03 469.40 Td (ely ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 456.20 Td ($32 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.16 456.20 Td (million, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.80 456.20 Td (pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.65 456.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.46 456.20 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.94 456.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.68 456.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.24 456.20 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.02 456.20 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.04 456.20 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.11 456.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.31 456.20 Td (ft) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.24 456.20 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.98 456.20 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.45 456.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.86 456.20 Td (8, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.62 456.20 Td (2020, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.10 456.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.68 456.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.91 456.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.28 456.20 Td (holder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.29 456.20 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.02 456.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.62 456.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.31 456.20 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.34 456.20 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.82 456.20 Td (d ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.04 456.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.63 456.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.00 456.20 Td (Common ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.26 456.20 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.89 456.20 Td (ock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.77 456.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.94 456.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.06 456.20 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 443.00 Td (close ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.44 443.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.28 443.00 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.21 443.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.48 443.00 Td (April ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.19 443.00 Td (24, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.77 443.00 Td (2020. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.54 443.00 Td (Collectiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.45 443.00 Td (ely) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.64 443.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.07 443.00 Td (dividends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.67 443.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.79 443.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.12 443.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.74 443.00 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.27 443.00 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.45 443.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.82 443.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.33 443.00 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.67 443.00 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.71 443.00 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.94 443.00 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.94 443.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.78 443.00 Td (2020 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.77 443.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.46 443.00 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.40 443.00 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.33 443.00 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 429.80 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.50 429.80 Td (16 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.87 429.80 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.80 429.80 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.60 429.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.51 429.80 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.16 429.80 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.90 429.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.46 429.80 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.79 429.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.27 429.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.85 429.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.87 429.80 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.04 429.80 Td ($55 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.99 429.80 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.46 429.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.68 429.80 Td (paid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.26 429.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.79 429.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.96 429.80 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.48 429.80 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.66 429.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.57 429.80 Td (half ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.73 429.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.12 429.80 Td (2019. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.42 429.80 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.26 429.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.82 429.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.03 429.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.24 429.80 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.90 429.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.59 429.80 Td (eassess ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 416.60 Td (dividend ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.09 416.60 Td (pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.94 416.60 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.85 416.60 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.33 416.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.45 416.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.58 416.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.00 416.60 Td (balance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.23 416.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.88 416.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.30 416.60 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.15 416.60 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.21 416.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.27 416.60 Td (cir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.12 416.60 Td (cums) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.51 416.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.06 416.60 Td (ances ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.03 416.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.45 416.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.31 416.60 Td (olv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.50 416.60 Td (e.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 397.40 Td (?) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 397.40 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.37 397.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.93 397.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.14 397.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.88 397.40 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.99 397.40 Td (deplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.29 397.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.13 397.40 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.14 397.40 Td ($56 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.63 397.40 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 260.09 397.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.85 397.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.77 397.40 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.03 397.40 Td ($100 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.09 397.40 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.32 397.40 Td (authoriz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.15 397.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.32 397.40 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.87 397.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.93 397.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.62 397.40 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.32 397.40 Td (chasing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.57 397.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.59 397.40 Td (suf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.92 397.40 Td (ficien) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.13 397.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.57 397.40 Td (number ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 384.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.94 384.20 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.98 384.20 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.54 384.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.12 384.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.70 384.20 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.75 384.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.96 384.20 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.68 384.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.15 384.20 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.44 384.20 Td (2020 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.53 384.20 Td (emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.83 384.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.68 384.20 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.41 384.20 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.59 384.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.17 384.20 Td (ock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.40 384.20 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.19 384.20 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.13 384.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.60 384.20 Td (dilution ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.78 384.20 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.44 384.20 Td (tima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.60 384.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.16 384.20 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.17 384.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.78 384.20 Td (acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.26 384.20 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.74 384.20 Td (dingly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.29 384.20 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.43 384.20 Td (suspended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.66 384.20 Td (its) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.17 384.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.95 384.20 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.46 384.20 Td (e ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 371.00 Td (buyback ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.72 371.00 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.40 371.00 Td (ogr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.19 371.00 Td (am) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.57 371.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.06 371.00 Td (un) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.52 371.00 Td (til ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.74 371.00 Td (further ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.97 371.00 Td (notice.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 351.80 Td (Additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.52 351.80 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.76 351.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.89 351.80 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.48 351.80 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.76 351.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.45 351.80 Td (eg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.90 351.80 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.85 351.80 Td (ding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.61 351.80 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.80 351.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.98 351.80 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.97 351.80 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.89 351.80 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.83 351.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.69 351.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.78 351.80 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.13 351.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.10 351.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.71 351.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.88 351.80 Td (tio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.38 351.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.70 351.80 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.44 351.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.00 351.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.75 351.80 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.80 351.80 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.24 351.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.80 351.80 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.64 351.80 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.28 351.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.20 351.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.44 351.80 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.01 351.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.19 351.80 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.49 351.80 Td (es, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 338.60 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.31 338.60 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.75 338.60 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.50 338.60 Td (vided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.51 338.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.68 338.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.85 338.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.28 338.60 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.79 338.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.44 338.60 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.22 338.60 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.69 338.60 Td (ess ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.25 338.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.94 338.60 Td (elease.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 316.40 Td (Annual Guidance) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 297.20 Td (Giv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.32 297.20 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.28 297.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.92 297.20 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.73 297.20 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.90 297.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.45 297.20 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.40 297.20 Td (tial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.11 297.20 Td (uncert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.17 297.20 Td (ain) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.64 297.20 Td (ty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.01 297.20 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.21 297.20 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.55 297.20 Td (oduced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.52 297.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.25 297.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.93 297.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.57 297.20 Td (global ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.34 297.20 Td (spr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.11 297.20 Td (ead ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.34 297.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.20 297.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.84 297.20 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.61 297.20 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.75 297.20 Td (VID-19 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.76 297.20 Td (pandemic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.50 297.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.03 297.20 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.84 297.20 Td (sequen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 297.20 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 284.00 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.03 284.00 Td (onomic ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.61 284.00 Td (impact, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.29 284.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.46 284.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.02 284.00 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.23 284.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.44 284.00 Td (has ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.03 284.00 Td (withdr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.27 284.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.46 284.00 Td (wn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.34 284.00 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.89 284.00 Td (guidance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.56 284.00 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.00 284.00 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.75 284.00 Td (vided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.51 284.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.33 284.00 Td (Januar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.82 284.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.03 284.00 Td (30, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.16 284.00 Td (2020, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.44 284.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.51 284.00 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.57 284.00 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.07 284.00 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.50 284.00 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.26 284.00 Td (viding ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 270.80 Td (further ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.23 270.80 Td (guidance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.15 270.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.32 270.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.49 270.80 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.27 270.80 Td (time.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 248.60 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.68 248.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.78 248.60 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.58 248.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.29 248.60 Td (or Con) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.18 248.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.47 248.60 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.79 248.60 Td (ence Call) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 229.40 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.87 229.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.43 229.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.64 229.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.95 229.40 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.03 229.40 Td (s ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 122.59 229.40 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.11 229.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.29 229.40 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.64 229.40 Td (-quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.24 229.40 Td (er ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 178.80 229.40 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.10 229.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.36 229.40 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.48 229.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.34 229.40 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.99 229.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.57 229.40 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.46 229.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.02 229.40 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.54 229.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.62 229.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.79 229.40 Td (ence ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.42 229.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.98 229.40 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.56 229.40 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.25 229.40 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.76 229.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.85 229.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.65 229.40 Td (ailable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.27 229.40 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.40 229.40 Td (ough ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.19 229.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.72 229.40 Td (liv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.63 229.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.36 229.40 Td (audio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.77 229.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.53 229.40 Td (ebc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.35 229.40 Td (as) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.79 229.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.73 229.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.90 229.40 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 523.84375 227.79404296874998 m 558.20263671875 227.79404296874998 l s q 0 0 1 rg BT 523.84 229.40 Td (h) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 529.52 229.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 533.05 229.40 Td (tp) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 542.46 229.40 Td (s://) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 54 214.59404296875005 m 296.9560546875 214.59404296875005 l s q 0 0 1 rg BT 54.00 216.20 Td (eng) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 70.23 216.20 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 80.58 216.20 Td (e.) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 88.42 216.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 93.28 216.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 98.70 216.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 103.56 216.20 Td (en) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 114.71 216.20 Td (t.c) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 125.73 216.20 Td (om/rt/le) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 164.28 216.20 Td (vis) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 175.95 216.20 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 183.24 216.20 Td (aussc) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 207.46 216.20 Td (o/inde) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 236.90 216.20 Td (x.jsp?seid=75) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 296.96 216.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.03 216.20 Td (on ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 312.69 216.20 Td (April?, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.60 216.20 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 368.90 216.20 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.72 216.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.88 216.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.64 216.20 Td (2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.29 216.20 Td (p.m. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.49 216.20 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.94 216.20 Td (acific ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.99 216.20 Td (/ ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.31 216.20 Td (5 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.96 216.20 Td (p.m. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.16 216.20 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.35 216.20 Td (as) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.79 216.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.36 216.20 Td (ern ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.52 216.20 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.23 216.20 Td (via ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.07 216.20 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 203.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.13 203.00 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.73 203.00 Td (wing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.33 203.00 Td (phone ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.20 203.00 Td (number) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.44 203.00 Td (s: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.95 203.00 Td (800-884-6765 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.69 203.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.25 203.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.44 203.00 Td (Unit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.37 203.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.87 203.00 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.48 203.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.64 203.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.21 203.00 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.24 203.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.32 203.00 Td (Canada ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.81 203.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.70 203.00 Td (+1-973-200-3064 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.86 203.00 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.07 203.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.63 203.00 Td (erna) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.89 203.00 Td (tionally; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.17 203.00 Td (I.D) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.23 203.00 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 189.80 Td (No. ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.65 189.80 Td (8582437) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.68 189.80 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.43 189.80 Td (A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.77 189.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.46 189.80 Td (epla) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.31 189.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.26 189.80 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.06 189.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.15 189.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.96 189.80 Td (ailable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.30 189.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.21 189.80 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.02 189.80 Td (da) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.86 189.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.82 189.80 Td (on ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 287.37353515625 188.19404296874995 m 538.1982421875 188.19404296874995 l s q 0 0 1 rg BT 287.37 189.80 Td (h) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 293.05 189.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 296.58 189.80 Td (tp://w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 325.39 189.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 333.30 189.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 340.46 189.80 Td (.le) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 351.18 189.80 Td (vis) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 362.85 189.80 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 370.14 189.80 Td (auss.c) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 397.13 189.80 Td (om/in) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 424.09 189.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 428.95 189.80 Td (es) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 438.60 189.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 442.18 189.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 451.63 189.80 Td (s/) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 459.98 189.80 Td (earnings-w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 509.25 189.80 Td (ebc) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 525.07 189.80 Td (as) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 534.51 189.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 538.20 189.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.17 189.80 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 176.60 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.42 176.60 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.66 176.60 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.61 176.60 Td (chiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.42 176.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.66 176.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.79 176.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.41 176.60 Td (one ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.45 176.60 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.68 176.60 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.88 176.60 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.65 176.60 Td (A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.00 176.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.57 176.60 Td (elephone ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.64 176.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.33 176.60 Td (epla) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.17 176.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.14 176.60 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.95 176.60 Td (also ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.84 176.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.92 176.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.73 176.60 Td (ailable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.08 176.60 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.20 176.60 Td (ough ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.73 176.60 Td (April ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.74 176.60 Td (13, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.63 176.60 Td (2020, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.66 176.60 Td (via ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.41 176.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.33 176.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.46 176.60 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.07 176.60 Td (wing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.40 176.60 Td (phone ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 163.35 Td (number) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.25 163.35 Td (s: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.98 163.35 Td (855-859-2056 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.95 163.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.74 163.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.17 163.35 Td (Unit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.09 163.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.83 163.35 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.44 163.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.60 163.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.17 163.35 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.43 163.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.75 163.35 Td (Canada ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.47 163.35 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.59 163.35 Td (+1-404-537-3406 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.98 163.35 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.19 163.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.75 163.35 Td (erna) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.01 163.35 Td (tionally; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.52 163.35 Td (I.D) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.58 163.35 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.84 163.35 Td (No. ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.01 163.35 Td (8582437) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 546.04 163.35 Td (. ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 141.15 Td (About ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.69 141.15 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.82 141.15 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.21 141.15 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.89 141.15 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.49 141.15 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.73 141.15 Td (Co.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 121.95 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.04 121.95 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.43 121.95 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.77 121.95 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.32 121.95 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.71 121.95 Td (Co. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.04 121.95 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.76 121.95 Td (one ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.70 121.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.75 121.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.58 121.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.34 121.95 Td (orld's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.90 121.95 Td (lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.38 121.95 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.46 121.95 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.12 121.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.69 121.95 Td (br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.08 121.95 Td (and-name ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.47 121.95 Td (appar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.26 121.95 Td (el ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.15 121.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.71 121.95 Td (ompanies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.31 121.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.03 121.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.19 121.95 Td (global ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.16 121.95 Td (leader ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.40 121.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.59 121.95 Td (jeans) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.00 121.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.76 121.95 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.23 121.95 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 108.75 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.89 108.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.45 108.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.66 108.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.91 108.75 Td (designs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.52 108.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.63 108.75 Td (mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.16 108.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.58 108.75 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.84 108.75 Td (jeans, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.31 108.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.87 108.75 Td (asual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.29 108.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.06 108.75 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.91 108.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.01 108.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.70 108.75 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.87 108.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.43 108.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.96 108.75 Td (accessories ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.82 108.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.95 108.75 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.86 108.75 Td (men, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.91 108.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.68 108.75 Td (omen ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.79 108.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.89 108.75 Td (childr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.84 108.75 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.37 108.75 Td (under ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 95.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.03 95.55 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.08 95.55 Td (vi's) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.30 100.79 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.92 95.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.76 95.55 Td (Dock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.63 95.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.75 95.55 Td (s) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.05 100.79 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.67 95.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.51 95.55 Td (Signa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.21 95.55 Td (tur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.37 95.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.94 95.55 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.66 95.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.74 95.55 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.78 95.55 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.37 95.55 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.72 95.55 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.46 95.55 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.06 95.55 Td (Co.? ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.10 95.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.02 95.55 Td (Deniz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.66 95.55 Td (en) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.92 100.79 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.54 95.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.63 95.55 Td (br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.02 95.55 Td (ands. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.02 95.55 Td (Its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.88 95.55 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.31 95.55 Td (oducts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.41 95.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.37 95.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.93 95.55 Td (sold ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.44 95.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.83 95.55 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.11 95.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.68 95.55 Td (than ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.29 95.55 Td (110) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 82.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.56 82.35 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.82 82.35 Td (tries ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.14 82.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.90 82.35 Td (orldwide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.98 82.35 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.10 82.35 Td (ough ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.14 82.35 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.91 82.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.47 82.35 Td (ombina) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.31 82.35 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.60 82.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.26 82.35 Td (chain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.77 82.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.46 82.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.87 82.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.42 82.35 Td (ailer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.86 82.35 Td (s, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.41 82.35 Td (departmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.17 82.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.35 82.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.53 82.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.11 82.35 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.60 82.35 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.62 82.35 Td (online ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.00 82.35 Td (sit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.40 82.35 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.42 82.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.75 82.35 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.52 82.35 Td (global ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.10 82.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.22 82.35 Td (ootprin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.33 82.35 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 69.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.39 69.15 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.88 69.15 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.46 69.15 Td (xima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.71 69.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.27 69.15 Td (ely ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.49 69.15 Td (3,200) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 156.53 69.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.77 69.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.46 69.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.87 69.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.42 69.15 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.97 69.15 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.15 69.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.73 69.15 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.22 69.15 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.23 69.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.29 69.15 Td (shop-in-shop) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.60 69.15 Td (s. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.92 69.15 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.96 69.15 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.69 69.15 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.04 69.15 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.93 69.15 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.66 69.15 Td (Co.'s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.07 69.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.76 69.15 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.22 69.15 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.70 69.15 Td (2019) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.01 69.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.24 69.15 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.43 69.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.35 69.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.04 69.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.46 69.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.32 69.15 Td (enuesw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.38 69.15 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.55 69.15 Td (e?5.8 ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 55.95 Td (billion. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.92 55.95 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.82 55.95 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.15 55.95 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.42 55.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.58 55.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.82 55.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.95 55.95 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.54 55.95 Td (tion, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.76 55.95 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.86 55.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.35 55.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.93 55.95 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 208.41357421875 54.344042968750045 m 307.0107421875 54.344042968750045 l s q 0 0 1 rg BT 208.41 55.95 Td (h) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 214.09 55.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 217.62 55.95 Td (tp://le) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 246.47 55.95 Td (vis) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 258.14 55.95 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 265.43 55.95 Td (auss.c) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 292.42 55.95 Td (om) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 307.01 55.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.44 55.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.96 55.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.08 55.95 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.40 55.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.96 55.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.18 55.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.84 55.95 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.04 55.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.81 55.95 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.80 55.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.31 55.95 Td (announcemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.56 55.95 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.23 55.95 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.33 55.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.82 55.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.40 55.95 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 527.88623046875 54.344042968750045 m 557.99658203125 54.344042968750045 l s q 0 0 1 rg BT 527.89 55.95 Td (h) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 533.56 55.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 537.09 55.95 Td (tp://) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 54 41.14404296875 m 165.224609375 41.14404296875 l s q 0 0 1 rg BT 54.00 42.75 Td (in) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 62.12 42.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 66.98 42.75 Td (es) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 76.63 42.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 80.21 42.75 Td (or) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 89.66 42.75 Td (s.le) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 104.68 42.75 Td (vis) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 116.35 42.75 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 123.65 42.75 Td (auss.c) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 150.64 42.75 Td (om) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 165.22 42.75 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 13 0 obj <> endobj 14 0 obj <> stream BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.88 729.75 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.61 729.75 Td (ward ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.78 729.75 Td (Looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.11 729.75 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.91 729.75 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.43 729.75 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.78 729.75 Td (ts) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (This press release and relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.74 716.55 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.62 716.55 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.10 716.55 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.54 716.55 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.79 716.55 Td (all c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.46 716.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.66 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.19 716.55 Td (ain, in addition t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.96 716.55 Td (o his) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.43 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.98 716.55 Td (oric) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.43 716.55 Td (al inf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.50 716.55 Td (ormation, f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.24 716.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.71 716.55 Td (ward-looking ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 703.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.16 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.69 703.35 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.91 703.35 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.67 703.35 Td (ts, including s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.94 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.47 703.35 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.69 703.35 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.45 703.35 Td (ts relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.67 703.35 Td (ed t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.62 703.35 Td (o the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.31 703.35 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.43 703.35 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.68 703.35 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.80 703.35 Td (s ability t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.10 703.35 Td (o manage its business and liquidity during and ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 690.15 Td (aft) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.58 690.15 Td (er the C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.81 690.15 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.87 690.15 Td (VID-19 pandemic, the impact of the C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.13 690.15 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.19 690.15 Td (VID-19 pandemic on the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.49 690.15 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.61 690.15 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.86 690.15 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.98 690.15 Td (s results of operations, ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 676.95 Td (including ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.76 676.95 Td (t re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.89 676.95 Td (venues, earnings and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.02 676.95 Td (ash flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.57 676.95 Td (ws, the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.51 676.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.63 676.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.88 676.95 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.00 676.95 Td (s ability t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.30 676.95 Td (o reduc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.27 676.95 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.50 676.95 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.30 676.95 Td (ts and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.71 676.95 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.08 676.95 Td (al spending in ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 663.75 Td (response t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.83 663.75 Td (o the C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.68 663.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.74 663.75 Td (VID-19 pandemic, the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.00 663.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.11 663.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.36 663.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.49 663.75 Td (s balanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.91 663.75 Td (e shee) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.03 663.75 Td (t, liquidity and in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.55 663.75 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.25 663.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.80 663.75 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.28 663.75 Td (y position throughout ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 650.55 Td (and f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.68 650.55 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.96 650.55 Td (wing the C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.87 650.55 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.93 650.55 Td (VID-19 pandemic, the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.18 650.55 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.30 650.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.55 650.55 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.67 650.55 Td (s prospects f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.95 650.55 Td (or financial perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.37 650.55 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.31 650.55 Td (e, gro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.81 650.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.68 650.55 Td (th and ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 637.40 Td (achie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.60 637.40 Td (vemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.25 637.40 Td (t of its long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.31 637.40 Td (erm gro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.54 637.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.41 637.40 Td (th algorithm f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.76 637.40 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.05 637.40 Td (wing the C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.95 637.40 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.01 637.40 Td (VID-19 pandemic, future dividends and share ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 624.15 Td (repurchases, sales perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.42 624.15 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.36 624.15 Td (e in China aft) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.07 624.15 Td (er the C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.30 624.15 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 624.15 Td (VID-19-relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.79 624.15 Td (ed outbreak, and the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.76 624.15 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.87 624.15 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.12 624.15 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.25 624.15 Td (s fisc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.68 624.15 Td (al 2020 ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 610.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.16 610.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.71 610.95 Td (ock gran) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.05 610.95 Td (t es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.63 610.95 Td (timat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.76 610.95 Td (e. The c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.52 610.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.63 610.95 Td (y has based these f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.94 610.95 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.41 610.95 Td (ward-looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.02 610.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.55 610.95 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.78 610.95 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.53 610.95 Td (ts on its curren) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.32 610.95 Td (t assump) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.67 610.95 Td (tions, ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 597.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.03 597.75 Td (xpect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.81 597.75 Td (ations and projections about future e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.84 597.75 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.54 597.75 Td (ts. W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.11 597.75 Td (ords such as, but not limit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.56 597.75 Td (ed t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.51 597.75 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.96 597.75 Td (, belie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.93 597.75 Td (ve,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.08 597.75 Td (?will,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.20 597.75 Td (?? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.71 597.75 Td (so we c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.24 597.75 Td (an,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.54 597.75 Td (?) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 584.55 Td (when,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.02 584.55 Td (?? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.38 584.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.58 584.55 Td (ticipat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.77 584.55 Td (e,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.02 584.55 Td (?in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.78 584.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.35 584.55 Td (end,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.90 584.55 Td (?? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.26 584.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.67 584.55 Td (timat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.80 584.55 Td (e,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.05 584.55 Td (?? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.40 584.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.43 584.55 Td (xpect,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.35 584.55 Td (?? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.98 584.55 Td (project) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.58 584.55 Td (?and similar e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.62 584.55 Td (xpressions are used t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.27 584.55 Td (o iden) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.38 584.55 Td (tif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.01 584.55 Td (y ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 571.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.22 571.35 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.69 571.35 Td (ward-looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.30 571.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.83 571.35 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.06 571.35 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.81 571.35 Td (ts, although not all f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.51 571.35 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.98 571.35 Td (ward-looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.59 571.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.13 571.35 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.35 571.35 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.10 571.35 Td (ts c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.04 571.35 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.23 571.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.77 571.35 Td (ain these words. These f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.70 571.35 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.16 571.35 Td (ward-) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 558.20 Td (looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.29 558.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.83 558.20 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.05 558.20 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.81 558.20 Td (ts are nec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.84 558.20 Td (essarily es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.95 558.20 Td (timat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.08 558.20 Td (es re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.11 558.20 Td (flecting the bes) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.98 558.20 Td (t judgmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.25 558.20 Td (t of senior managemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.60 558.20 Td (t and in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.22 558.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.07 558.20 Td (olve a ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 545.00 Td (number of risk) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.14 545.00 Td (s and unc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.18 545.00 Td (ert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.74 545.00 Td (ain) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.47 545.00 Td (ties that c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.35 545.00 Td (ould c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.82 545.00 Td (ause actual results t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.88 545.00 Td (o dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.58 545.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.76 545.00 Td (er mat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.20 545.00 Td (erially from those sugges) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.48 545.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.05 545.00 Td (ed b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.04 545.00 Td (y the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 531.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.22 531.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.69 531.80 Td (ward-looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.30 531.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.83 531.80 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.06 531.80 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.81 531.80 Td (ts. In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.27 531.80 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.59 531.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.14 531.80 Td (ors should c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.71 531.80 Td (onsider the inf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.47 531.80 Td (ormation c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.72 531.80 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.91 531.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.45 531.80 Td (ained in the c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.91 531.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.03 531.80 Td (y's filings with ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 518.60 Td (the U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.95 518.60 Td (.S. Securities and Ex) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.28 518.60 Td (change Commission \(SE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.92 518.60 Td (C\), including its Annual R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.91 518.60 Td (eport on F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.08 518.60 Td (orm 10-K f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.62 518.60 Td (or ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.53 518.60 Td (2019) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.83 518.60 Td (, and its ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 505.40 Td (Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.95 505.40 Td (erly R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.69 505.40 Td (eport on F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.86 505.40 Td (orm 10-Q f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.99 505.40 Td (or the quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.28 505.40 Td (er ended ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.75 505.40 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.64 505.40 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.46 505.40 Td (y?3, 2020) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.55 505.40 Td (, especially in the Managemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.57 505.40 Td (t's ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 492.20 Td (Discussion and Analysis of Financial Condition and R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.09 492.20 Td (esults of Operations?and Risk F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.38 492.20 Td (act) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.16 492.20 Td (ors?sections. Other ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 479.00 Td (unkno) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.56 479.00 Td (wn or unpredict) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.75 479.00 Td (able f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.55 479.00 Td (act) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.33 479.00 Td (ors also c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.59 479.00 Td (ould have mat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.44 479.00 Td (erial adverse e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.15 479.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.54 479.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.72 479.00 Td (ects on future results, perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.24 479.00 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.17 479.00 Td (e or ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 465.80 Td (achie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.60 465.80 Td (vemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.25 465.80 Td (ts. In ligh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.65 465.80 Td (t of these risk) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.40 465.80 Td (s, unc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.73 465.80 Td (ert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.29 465.80 Td (ain) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.01 465.80 Td (ties, assump) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.17 465.80 Td (tions and f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.12 465.80 Td (act) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.91 465.80 Td (ors, the f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.14 465.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.61 465.80 Td (ward-looking e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.24 465.80 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.95 465.80 Td (ts ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 452.60 Td (discussed in this press release and relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.38 452.60 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.26 452.60 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.74 452.60 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.18 452.60 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.43 452.60 Td (all may not oc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.98 452.60 Td (cur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.08 452.60 Td (. Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.94 452.60 Td (ou are c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.40 452.60 Td (autioned not t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.64 452.60 Td (o plac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.11 452.60 Td (e undue ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 439.40 Td (relianc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.89 439.40 Td (e on these f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.25 439.40 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.72 439.40 Td (ward-looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.33 439.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.87 439.40 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.09 439.40 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.84 439.40 Td (ts, which speak only as of the dat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.24 439.40 Td (e s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.13 439.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.67 439.40 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.89 439.40 Td (ed or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.87 439.40 Td (, if no dat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.14 439.40 Td (e is s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.33 439.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.86 439.40 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.08 439.40 Td (ed, as of ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 426.20 Td (the dat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.96 426.20 Td (e of this press release and relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.25 426.20 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.13 426.20 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.61 426.20 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.05 426.20 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.30 426.20 Td (all. The c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.51 426.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.62 426.20 Td (y is not under an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.38 426.20 Td (y obligation and does not ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 413.00 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.07 413.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.64 413.00 Td (end t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.24 413.00 Td (o updat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.56 413.00 Td (e or re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.16 413.00 Td (vise an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.72 413.00 Td (y of the f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.92 413.00 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.39 413.00 Td (ward-looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.99 413.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.53 413.00 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.75 413.00 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.51 413.00 Td (ts c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.44 413.00 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.64 413.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.17 413.00 Td (ained in this press release and relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.13 413.00 Td (ed ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 399.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 399.80 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.97 399.80 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.41 399.80 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.66 399.80 Td (all t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.40 399.80 Td (o re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.54 399.80 Td (flect circums) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.38 399.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.92 399.80 Td (anc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.74 399.80 Td (es e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.78 399.80 Td (xis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.23 399.80 Td (ting aft) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.82 399.80 Td (er the dat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.29 399.80 Td (e of this press release and relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.57 399.80 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.46 399.80 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.94 399.80 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.38 399.80 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.63 399.80 Td (all or ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 386.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.55 386.60 Td (o re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.69 386.60 Td (flect the oc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.78 386.60 Td (currenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.97 386.60 Td (e of future e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.24 386.60 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.95 386.60 Td (ts, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.33 386.60 Td (ven if such circums) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.61 386.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.15 386.60 Td (anc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.97 386.60 Td (es or future e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.93 386.60 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.64 386.60 Td (ts mak) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.08 386.60 Td (e it clear that an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.07 386.60 Td (y ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 373.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.03 373.40 Td (xpect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.84 373.40 Td (ed results e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.20 373.40 Td (xpressed or implied b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.43 373.40 Td (y those f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.07 373.40 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.54 373.40 Td (ward-looking s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.15 373.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.68 373.40 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.90 373.40 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.66 373.40 Td (ts will not be realiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.82 373.40 Td (ed.) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 351.20 Td (Non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.87 351.20 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.25 351.20 Td (Measures) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 332.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.49 332.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.98 332.00 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.09 332.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.23 332.00 Td (reports ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.52 332.00 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.23 332.00 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.58 332.00 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.25 332.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.65 332.00 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.79 332.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.27 332.00 Td (ordanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.16 332.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.64 332.00 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.59 332.00 Td (generally ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.02 332.00 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.16 332.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.66 332.00 Td (ep) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.52 332.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.09 332.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.22 332.00 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.36 332.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.84 332.00 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.69 332.00 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.43 332.00 Td (principles ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.08 332.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.48 332.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.29 332.00 Td (Unit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.10 332.00 Td (ed ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 318.80 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.51 318.80 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.73 318.80 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.91 318.80 Td (\(GAAP\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.58 318.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.20 318.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.44 318.80 Td (rules ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.58 318.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.23 318.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.47 318.80 Td (SE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.64 318.80 Td (C. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.81 318.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.25 318.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.54 318.80 Td (supplemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.07 318.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.40 318.80 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.54 318.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.32 318.80 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.48 318.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.01 318.80 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.23 318.80 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.99 318.80 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.60 318.80 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.92 318.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.54 318.80 Td (presen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.30 318.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.86 318.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.42 318.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.25 318.80 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.39 318.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.87 318.80 Td (ordanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.76 318.80 Td (e ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 305.60 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.56 305.60 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.67 305.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.25 305.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.67 305.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.16 305.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.27 305.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.02 305.60 Td (uses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.32 305.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.83 305.60 Td (ert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.39 305.60 Td (ain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.06 305.60 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.56 305.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.52 305.60 Td (measures, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.95 305.60 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.95 305.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.72 305.60 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.18 305.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.75 305.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.49 305.60 Td (SG&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.35 305.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.93 305.60 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.39 305.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.96 305.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.70 305.60 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.02 305.60 Td (\(both ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 292.40 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.66 292.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.47 292.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.34 292.40 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.55 292.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.11 292.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.59 292.40 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.05 292.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.59 292.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.79 292.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.14 292.40 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.59 292.40 Td (basis\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.97 292.40 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.43 292.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.00 292.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.81 292.40 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.20 292.40 Td (margin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.07 292.40 Td (\(both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.95 292.40 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.61 292.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.42 292.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.29 292.40 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.50 292.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.06 292.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.54 292.40 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.00 292.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.53 292.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.74 292.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.08 292.40 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.53 292.40 Td (basis\), ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 279.20 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.47 279.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.03 279.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.76 279.20 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.61 279.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.11 279.20 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.77 279.20 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.19 279.20 Td (\(both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.98 279.20 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.64 279.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.36 279.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.15 279.20 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.26 279.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.74 279.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.22 279.20 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.68 279.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.21 279.20 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.42 279.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.76 279.20 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.13 279.20 Td (basis\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.42 279.20 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.88 279.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.45 279.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.17 279.20 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.10 279.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.83 279.20 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.09 279.20 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.59 279.20 Td (share ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.02 279.20 Td (\(both ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 266.00 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.66 266.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.80 266.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.00 266.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.53 266.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.42 266.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.91 266.00 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.36 266.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.90 266.00 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.10 266.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.45 266.00 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.23 266.00 Td (basis\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.94 266.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.42 266.00 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.88 266.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.41 266.00 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.62 266.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.96 266.00 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.74 266.00 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.59 266.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.51 266.00 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.46 266.00 Td (venues, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.44 266.00 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.29 266.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.20 266.00 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.72 266.00 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.38 266.00 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.09 266.00 Td (verage ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.81 266.00 Td (ratio) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.89 266.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.87 266.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.07 266.00 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.54 266.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.10 266.00 Td (ed ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 252.80 Td (free ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.09 252.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.60 252.80 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.65 252.80 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.12 252.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.34 252.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.54 252.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.09 252.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.19 252.80 Td (pro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.21 252.80 Td (vide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.01 252.80 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.99 252.80 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.31 252.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.86 252.80 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.01 252.80 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.19 252.80 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.83 252.80 Td (use) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.01 252.80 Td (ful ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.00 252.80 Td (inf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.41 252.80 Td (ormation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.15 252.80 Td (about ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.90 252.80 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.85 252.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.43 252.80 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.33 252.80 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.27 252.80 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.72 252.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.27 252.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.37 252.80 Td (enhanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.76 252.80 Td (e ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 239.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.95 239.60 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.54 239.60 Td (verall ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.53 239.60 Td (unders) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.68 239.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.21 239.60 Td (anding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.37 239.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.73 239.60 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.57 239.60 Td (pas) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.04 239.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.08 239.60 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.98 239.60 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.92 239.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.52 239.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.84 239.60 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.58 239.60 Td (prospects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.73 239.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.05 239.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.60 239.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.60 239.60 Td (allo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.90 239.60 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.12 239.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.34 239.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.11 239.60 Td (great) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.01 239.60 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.39 239.60 Td (transparency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.28 239.60 Td (with ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 226.40 Td (respect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.34 226.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.89 226.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.40 226.40 Td (import) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.23 226.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.44 226.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.99 226.40 Td (me) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.89 226.40 Td (trics ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.59 226.40 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.30 226.40 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.90 226.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.69 226.40 Td (managemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.77 226.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.32 226.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.54 226.40 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.83 226.40 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.82 226.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.66 226.40 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.03 226.40 Td (decision-making. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.35 226.40 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.48 226.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.97 226.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.08 226.40 Td (y ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 213.20 Td (presen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.76 213.20 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.74 213.20 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.88 213.20 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.57 213.20 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.71 213.20 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.58 213.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.13 213.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.79 213.20 Td (assis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.69 213.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.38 213.20 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.37 213.20 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.68 213.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.23 213.20 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.94 213.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.14 213.20 Td (seeing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.77 213.20 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.28 213.20 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.42 213.20 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.32 213.20 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.26 213.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.52 213.20 Td (from ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 200.00 Td (managemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.08 200.00 Td (t's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.32 200.00 Td (vie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.93 200.00 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.64 200.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.46 200.00 Td (bec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.87 200.00 Td (ause ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.56 200.00 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.62 200.00 Td (belie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.76 200.00 Td (ves ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.04 200.00 Td (the) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.56 200.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.33 200.00 Td (pro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.35 200.00 Td (vide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.53 200.00 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.69 200.00 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.72 200.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.27 200.00 Td (ool ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.93 200.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.15 200.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.41 200.00 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.40 200.00 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.71 200.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.26 200.00 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.80 200.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.35 200.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.84 200.00 Td (use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.88 200.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.90 200.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.39 200.00 Td (omputing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.41 200.00 Td (the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 186.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 186.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.60 186.80 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.63 186.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.11 186.80 Td (ore ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.18 186.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.70 186.80 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.61 186.80 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.54 186.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.19 186.80 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.79 186.80 Td (ver ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.11 186.80 Td (multiple ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.04 186.80 Td (periods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.22 186.80 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.34 186.80 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.75 186.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.24 186.80 Td (ompanies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.01 186.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.58 186.80 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.47 186.80 Td (indus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.12 186.80 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.63 186.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.02 186.80 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.20 186.80 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.86 186.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.40 186.80 Td (ables ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.17 186.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.39 186.80 Td (ound ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 173.60 Td (belo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.02 173.60 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.41 173.60 Td (presen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.17 173.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.37 173.60 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.84 173.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.40 173.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.83 173.60 Td (SG&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.69 173.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.96 173.60 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.42 173.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.99 173.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.42 173.60 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.42 173.60 Td (\(both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.92 173.60 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.58 173.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.01 173.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.49 173.60 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.31 173.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.49 173.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.97 173.60 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.43 173.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.96 173.60 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.17 173.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.51 173.60 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.58 173.60 Td (basis\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.58 173.60 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.04 173.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.61 173.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.03 173.60 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.04 173.60 Td (margin ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 160.40 Td (\(both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.49 160.40 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.15 160.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.57 160.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.05 160.40 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.87 160.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.04 160.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.52 160.40 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.98 160.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.52 160.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.72 160.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.07 160.40 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.13 160.40 Td (basis\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.12 160.40 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.58 160.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.15 160.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.57 160.40 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.42 160.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.62 160.40 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.28 160.40 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.40 160.40 Td (\(both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.89 160.40 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.55 160.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.97 160.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.45 160.40 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.27 160.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.43 160.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.92 160.40 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.38 160.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.91 160.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.12 160.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.46 160.40 Td (-currency ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 147.20 Td (basis\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.58 147.20 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.04 147.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.61 147.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.61 147.20 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.54 147.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.55 147.20 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.10 147.20 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.88 147.20 Td (share ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.59 147.20 Td (\(both ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.66 147.20 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.32 147.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.33 147.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.40 147.20 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.80 147.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.55 147.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.03 147.20 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.49 147.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.03 147.20 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.23 147.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.58 147.20 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.22 147.20 Td (basis\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.80 147.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.28 147.20 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.74 147.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.27 147.20 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.48 147.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.82 147.20 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.47 147.20 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 147.20 Td (t ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 133.95 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.95 133.95 Td (venues, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.92 133.95 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.77 133.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.67 133.95 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.18 133.95 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.83 133.95 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.54 133.95 Td (verage ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.25 133.95 Td (ratio) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.33 133.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.29 133.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.47 133.95 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.94 133.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.50 133.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.63 133.95 Td (free ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.48 133.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.99 133.95 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.80 133.95 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.27 133.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.49 133.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.45 133.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.63 133.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.12 133.95 Td (orresponding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.50 133.95 Td (rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.01 133.95 Td (onciliations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.12 133.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.34 133.95 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.69 133.95 Td (non-) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 120.75 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.76 120.75 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.31 120.75 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.57 120.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.12 120.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.18 120.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.18 120.75 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.69 120.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.78 120.75 Td (directly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.10 120.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.59 120.75 Td (omparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.52 120.75 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.06 120.75 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.32 120.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.83 120.75 Td (alculat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.99 120.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.31 120.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.90 120.75 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.04 120.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.52 120.75 Td (ordanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.41 120.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.08 120.75 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.22 120.75 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.23 120.75 Td (. ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 107.55 Td (Non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.78 107.55 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.58 107.55 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.10 107.55 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.23 107.55 Td (limit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.04 107.55 Td (ations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.16 107.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.01 107.55 Td (their ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.56 107.55 Td (use) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.74 107.55 Td (fulness ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.42 107.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.97 107.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.28 107.55 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.27 107.55 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.58 107.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.13 107.55 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.50 107.55 Td (bec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.91 107.55 Td (ause ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.43 107.55 Td (the) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.95 107.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.54 107.55 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.68 107.55 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.65 107.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.81 107.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.34 107.55 Td (andardiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.10 107.55 Td (ed ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 94.35 Td (meaning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.54 94.35 Td (prescribed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.38 94.35 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.98 94.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.34 94.35 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.13 94.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.54 94.35 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.65 94.35 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.08 94.35 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.19 94.35 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.62 94.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.73 94.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.09 94.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.58 94.35 Td (omprehensive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.57 94.35 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.04 94.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.17 94.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.61 94.35 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.74 94.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.23 94.35 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.08 94.35 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.04 94.35 Td (rules ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.96 94.35 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.81 94.35 Td (principles. ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 81.15 Td (Cert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.30 81.15 Td (ain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.20 81.15 Td (it) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.29 81.15 Td (ems ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.58 81.15 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.32 81.15 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.66 81.15 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.62 81.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.65 81.15 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.16 81.15 Td (cluded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.54 81.15 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.01 81.15 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.57 81.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.81 81.15 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.55 81.15 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.73 81.15 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.64 81.15 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.98 81.15 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.94 81.15 Td (signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.97 81.15 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.18 81.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.92 81.15 Td (it) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.01 81.15 Td (ems ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.30 81.15 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.04 81.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.53 81.15 Td (ould ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 67.95 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.53 67.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.86 67.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.34 67.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.46 67.95 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.71 67.95 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.83 67.95 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.85 67.95 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.71 67.95 Td (position, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.80 67.95 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.99 67.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.72 67.95 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.23 67.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.93 67.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.43 67.95 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.76 67.95 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.23 67.95 Td (ws ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.11 67.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.81 67.95 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.96 67.95 Td (there) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.57 67.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.79 67.95 Td (ore ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.19 67.95 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.83 67.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.32 67.95 Td (onsidered ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 54.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.75 54.75 Td (assessing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.19 54.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.35 54.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.84 54.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.95 54.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.20 54.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.33 54.75 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.18 54.75 Td (actual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.50 54.75 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.20 54.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.69 54.75 Td (ondition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.25 54.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.79 54.75 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.69 54.75 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.62 54.75 Td (e. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.22 54.75 Td (Non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.90 54.75 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.60 54.75 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.03 54.75 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.28 54.75 Td (subject ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 41.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.55 41.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.25 41.55 Td (inheren) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.92 41.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.66 41.55 Td (limit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.47 41.55 Td (ations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.97 41.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.97 41.55 Td (the) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.49 41.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.47 41.55 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.49 41.55 Td (flect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.94 41.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.59 41.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.62 41.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.16 41.55 Td (ercise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.88 41.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.94 41.55 Td (judgmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.04 41.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.78 41.55 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.39 41.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.37 41.55 Td (managemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.44 41.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.19 41.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.43 41.55 Td (de) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.28 41.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.84 41.55 Td (ermining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.65 41.55 Td (ho) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.89 41.55 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.81 41.55 Td (the) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.34 41.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.32 41.55 Td (are ) Tj ET Q endstream endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <> stream BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.22 729.75 Td (ormulat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.74 729.75 Td (ed. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.17 729.75 Td (Some ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.48 729.75 Td (specific ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.96 729.75 Td (limit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.77 729.75 Td (ations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.96 729.75 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.54 729.75 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.28 729.75 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.69 729.75 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.42 729.75 Td (limit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.26 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.91 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.46 729.75 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.90 729.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.39 729.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.72 729.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.94 729.75 Td (act ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.60 729.75 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.02 729.75 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.92 729.75 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.34 729.75 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.21 729.75 Td (measures: ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.58 716.55 Td (do ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.14 716.55 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.39 716.55 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.40 716.55 Td (flect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.05 716.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.56 716.55 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.41 716.55 Td (outlays ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.03 716.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.25 716.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.93 716.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.43 716.55 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.80 716.55 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.24 716.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.27 716.55 Td (xpenditures, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.43 716.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.91 716.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.10 716.55 Td (tractual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.57 716.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.05 716.55 Td (ommitmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.81 716.55 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.04 716.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.71 716.55 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.64 716.55 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.33 716.55 Td (pension ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 703.35 Td (obligations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.07 703.35 Td (pos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.53 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.87 703.35 Td (-re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.21 703.35 Td (tiremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.94 703.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.50 703.35 Td (health ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.80 703.35 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.61 703.35 Td (fit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.05 703.35 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.37 703.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.21 703.35 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.88 703.35 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.35 703.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.88 703.35 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.18 703.35 Td (liabilities; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.67 703.35 Td (\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.87 703.35 Td (do ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.04 703.35 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.90 703.35 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.91 703.35 Td (flect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.18 703.35 Td (changes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.79 703.35 Td (in, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.58 703.35 Td (or ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 690.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.51 690.15 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.32 690.15 Td (requiremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.70 690.15 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.89 690.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.11 690.15 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.70 690.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.67 690.15 Td (working ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.00 690.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.51 690.15 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.88 690.15 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.28 690.15 Td (requiremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.67 690.15 Td (ts; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.79 690.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.98 690.15 Td (\(c\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.45 690.15 Td (do ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.97 690.15 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.18 690.15 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.19 690.15 Td (flect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.81 690.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.62 690.15 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.69 690.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.26 690.15 Td (eres) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.69 690.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.60 690.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.63 690.15 Td (xpense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.45 690.15 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.09 690.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.90 690.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.41 690.15 Td (ash ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 676.95 Td (requiremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.39 676.95 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.53 676.95 Td (nec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.95 676.95 Td (essar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.25 676.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.35 676.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.90 676.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.73 676.95 Td (ser) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.13 676.95 Td (vic) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.07 676.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.50 676.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.58 676.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.14 676.95 Td (eres) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.58 676.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.44 676.95 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.04 676.95 Td (principal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.77 676.95 Td (paymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.50 676.95 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.39 676.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.87 676.95 Td (indeb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.57 676.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.14 676.95 Td (edness. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.47 676.95 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.08 676.95 Td (addition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.01 676.95 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.87 676.95 Td (financial ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 663.75 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.41 663.75 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.25 663.75 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.72 663.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.23 663.75 Td (alculat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.39 663.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.86 663.75 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.42 663.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.61 663.75 Td (eren) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.43 663.75 Td (tly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.13 663.75 Td (from, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.91 663.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.44 663.75 Td (there) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.04 663.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.26 663.75 Td (ore ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.50 663.75 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.33 663.75 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.88 663.75 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.35 663.75 Td (directly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.82 663.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.31 663.75 Td (omparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.39 663.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.94 663.75 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.39 663.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.69 663.75 Td (similarly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.68 663.75 Td (titled ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 650.55 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.11 650.55 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.21 650.55 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.81 650.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.98 650.55 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.25 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.73 650.55 Td (ompanies. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.13 650.55 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.03 650.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.95 650.55 Td (result, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.11 650.55 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.04 650.55 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.43 650.55 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.53 650.55 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.21 650.55 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.37 650.55 Td (vie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.99 650.55 Td (wed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.01 650.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.21 650.55 Td (supplemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.73 650.55 Td (ting, ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 637.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.47 637.40 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.96 637.40 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.39 637.40 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.21 637.40 Td (alt) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.95 637.40 Td (ernative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.16 637.40 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.07 637.40 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.61 637.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.77 637.40 Td (titut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.88 637.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.64 637.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.86 637.40 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.45 637.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.70 637.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.79 637.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.27 637.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.39 637.40 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.52 637.40 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.15 637.40 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.10 637.40 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.27 637.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.95 637.40 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.09 637.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.57 637.40 Td (ordanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.46 637.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.22 637.40 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.45 637.40 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.46 637.40 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.73 637.40 Td (The ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 624.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 624.15 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.60 624.15 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.67 624.15 Td (urges ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.44 624.15 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.43 624.15 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.74 624.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.29 624.15 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.14 624.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.69 624.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.49 624.15 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.44 624.15 Td (vie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.06 624.15 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.08 624.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.82 624.15 Td (rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.33 624.15 Td (onciliation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.10 624.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.26 624.15 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.54 624.15 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.37 624.15 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.65 624.15 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.65 624.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.20 624.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.00 624.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.75 624.15 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.25 624.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.09 624.15 Td (directly ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 610.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 610.95 Td (omparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.20 610.95 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.74 610.95 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.07 610.95 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.11 610.95 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.81 610.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.19 610.95 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.53 610.95 Td (press ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.96 610.95 Td (release, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.89 610.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.06 610.95 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.24 610.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.79 610.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.63 610.95 Td (rely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.29 610.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.79 610.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.90 610.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.01 610.95 Td (single ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.10 610.95 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.43 610.95 Td (measure ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 597.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.55 597.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.53 597.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.72 597.75 Td (valuat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.68 597.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.27 597.75 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.10 597.75 Td (business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.80 597.75 Td (See ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.62 597.75 Td (RE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.40 597.75 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.04 597.75 Td (ONCILIA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.70 597.75 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.46 597.75 Td (OF ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.05 597.75 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.74 597.75 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.82 597.75 Td (O ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.35 597.75 Td (NON-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.79 597.75 Td (FINANCIAL ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.01 597.75 Td (ME) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.66 597.75 Td (ASURE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.30 597.75 Td (S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.20 597.75 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.14 597.75 Td (belo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.16 597.75 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.36 597.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.59 597.75 Td (or ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 584.55 Td (rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.51 584.55 Td (onciliation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.61 584.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.16 584.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.29 584.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.37 584.55 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.88 584.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.05 584.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.53 584.55 Td (omparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.54 584.55 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.38 584.55 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.99 584.55 Td (measures.) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 562.35 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.51 562.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.20 562.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.70 562.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.24 562.35 Td (-currency) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 543.20 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.05 543.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.53 543.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.65 543.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.35 543.20 Td (reports ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.19 543.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.70 543.20 Td (ert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.25 543.20 Td (ain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.87 543.20 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.15 543.20 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.38 543.20 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.46 543.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.90 543.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.39 543.20 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.84 543.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.38 543.20 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.58 543.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.93 543.20 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.25 543.20 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.43 543.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.39 543.20 Td (order ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.27 543.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.82 543.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.25 543.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.47 543.20 Td (acilit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.81 543.20 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.03 543.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.06 543.20 Td (period-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.49 543.20 Td (o-period ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 530.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 530.00 Td (omparisons ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.26 530.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.21 530.00 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.66 530.00 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.07 530.00 Td (without ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.74 530.00 Td (regard ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.46 530.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.01 530.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.61 530.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.16 530.00 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.91 530.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.87 530.00 Td (fluctuating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.46 530.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.68 530.00 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.14 530.00 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.27 530.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.30 530.00 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.81 530.00 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.22 530.00 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.21 530.00 Td (es. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.48 530.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.71 530.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.27 530.00 Td (erm ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 516.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.22 516.80 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.12 516.80 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.69 516.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.72 516.80 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.23 516.80 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.07 516.80 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.06 516.80 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.99 516.80 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.00 516.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.19 516.80 Td (ers ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.88 516.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.44 516.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.47 516.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.46 516.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.48 516.80 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.00 516.80 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.84 516.80 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.83 516.80 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.76 516.80 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.00 516.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.55 516.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.58 516.80 Td (translat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.38 516.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.02 516.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.01 516.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.49 516.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.61 516.80 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.63 516.80 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.52 516.80 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.36 516.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.59 516.80 Td (or ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 503.60 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.12 503.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.60 503.60 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.45 503.60 Td (tries ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.38 503.60 Td (where ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.58 503.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.59 503.60 Td (functional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.94 503.60 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.53 503.60 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.75 503.60 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.14 503.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.15 503.60 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.02 503.60 Td (.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.96 503.60 Td (Dollar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.26 503.60 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.33 503.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.88 503.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.94 503.60 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.81 503.60 Td (.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.75 503.60 Td (Dollars. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.11 503.60 Td (Bec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.85 503.60 Td (ause ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.11 503.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.11 503.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.60 503.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.71 503.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.05 503.60 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.26 503.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.33 503.60 Td (global ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 490.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 490.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.60 490.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.88 490.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.78 490.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.00 490.40 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.67 490.40 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.00 490.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.03 490.40 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.54 490.40 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.15 490.40 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.14 490.40 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.83 490.40 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.83 490.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.06 490.40 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.63 490.40 Td (translation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.52 490.40 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.96 490.40 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.58 490.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.39 490.40 Td (signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.42 490.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.63 490.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.47 490.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.71 490.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.09 490.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.28 490.40 Td (ect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.95 490.40 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.41 490.40 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.05 490.40 Td (report) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.71 490.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.78 490.40 Td (results. ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 477.20 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.16 477.20 Td (general, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.40 477.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.73 477.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.21 477.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.33 477.20 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.69 477.20 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.55 477.20 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.73 477.20 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.14 477.20 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.18 477.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.36 477.20 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.76 477.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.40 477.20 Td (positively ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.05 477.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.65 477.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.30 477.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.69 477.20 Td (weak) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.10 477.20 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.85 477.20 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.72 477.20 Td (.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.98 477.20 Td (Dollar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.60 477.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.30 477.20 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.71 477.20 Td (af) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.75 477.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.93 477.20 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.33 477.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.97 477.20 Td (negatively ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 464.00 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.60 464.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.96 464.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.05 464.00 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.21 464.00 Td (tronger ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.08 464.00 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.94 464.00 Td (.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.91 464.00 Td (Dollar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.23 464.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.60 464.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.09 464.00 Td (ompared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.86 464.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.41 464.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.49 464.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.52 464.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.74 464.00 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.68 464.00 Td (currencies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.43 464.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.05 464.00 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.76 464.00 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.40 464.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.88 464.00 Td (onducts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.47 464.00 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.40 464.00 Td (business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.20 464.00 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.98 464.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.22 464.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.40 464.00 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.84 464.00 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.81 464.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.36 464.00 Td (o ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 450.80 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.42 450.80 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.79 450.80 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.02 450.80 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.59 450.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.08 450.80 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.54 450.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.07 450.80 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.27 450.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.62 450.80 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.09 450.80 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.41 450.80 Td (mean ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.59 450.80 Td (operating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.01 450.80 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.39 450.80 Td (without ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.02 450.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.53 450.80 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.25 450.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.18 450.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.40 450.80 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.83 450.80 Td (currency ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 437.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.03 437.60 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.54 437.60 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.48 437.60 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.47 437.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.21 437.60 Td (fluctuations. ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 418.40 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.63 418.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.12 418.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.23 418.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.51 418.40 Td (belie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.65 418.40 Td (ves ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.45 418.40 Td (disclosure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.98 418.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.34 418.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.83 418.40 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.29 418.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.82 418.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.03 418.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.37 418.40 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.28 418.40 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.09 418.40 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.26 418.40 Td (help) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.34 418.40 Td (ful ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.24 418.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.79 418.40 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.80 418.40 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.78 418.40 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.10 418.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.65 418.40 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.71 418.40 Td (bec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.12 418.40 Td (ause ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.33 418.40 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.90 418.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.12 418.40 Td (acilit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.46 418.40 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.68 418.40 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.58 418.40 Td (period-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.00 418.40 Td (o-) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 405.20 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.58 405.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.07 405.20 Td (omparisons ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.96 405.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.04 405.20 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.61 405.20 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.14 405.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.75 405.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.75 405.20 Td (increasing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.38 405.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.05 405.20 Td (transparency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.66 405.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.75 405.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.42 405.20 Td (underlying ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.77 405.20 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.67 405.20 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.60 405.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.94 405.20 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.54 405.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.54 405.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.57 405.20 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.08 405.20 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.41 405.20 Td (the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 392.00 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.26 392.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.72 392.00 Td (fluctuating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.81 392.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.04 392.00 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.00 392.00 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.64 392.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.67 392.00 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.18 392.00 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.09 392.00 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.09 392.00 Td (es. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.86 392.00 Td (Ho) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.30 392.00 Td (we) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.35 392.00 Td (ver) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.45 392.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.66 392.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.14 392.00 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.60 392.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.13 392.00 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.34 392.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.68 392.00 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.69 392.00 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.60 392.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.74 392.00 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.88 392.00 Td (financial ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 378.80 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.02 378.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.16 378.80 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.01 378.80 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.16 378.80 Td (mean) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.32 378.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.17 378.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.73 378.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.54 378.80 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.62 378.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.10 378.80 Td (onsidered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.97 378.80 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.07 378.80 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.56 378.80 Td (alt) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.30 378.80 Td (ernative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.17 378.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.76 378.80 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.30 378.80 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.45 378.80 Td (titut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.57 378.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.99 378.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.21 378.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.80 378.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.29 378.80 Td (omparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.97 378.80 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.99 378.80 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.83 378.80 Td (in ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 365.60 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.14 365.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.62 365.60 Td (ordanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.51 365.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.90 365.60 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.76 365.60 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.77 365.60 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.68 365.60 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.89 365.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.42 365.60 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.63 365.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.97 365.60 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.66 365.60 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.24 365.60 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.85 365.60 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.28 365.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.44 365.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.97 365.60 Td (andardiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.74 365.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.78 365.60 Td (meaning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.02 365.60 Td (prescribed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.55 365.60 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.15 365.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.21 365.60 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.32 365.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.20 365.60 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.02 365.60 Td (not ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 352.40 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.90 352.40 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.11 352.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.23 352.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.37 352.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.86 352.40 Td (omprehensive ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.64 352.40 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.11 352.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.02 352.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.25 352.40 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.39 352.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.87 352.40 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.72 352.40 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.47 352.40 Td (rules ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.18 352.40 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.82 352.40 Td (principles ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.47 352.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.67 352.40 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.31 352.40 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.45 352.40 Td (read ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.01 352.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.42 352.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.90 352.40 Td (onjunction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.46 352.40 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.41 352.40 Td (the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 339.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 339.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.60 339.20 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.37 339.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.86 339.20 Td (onsolidat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.01 339.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.06 339.20 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.33 339.20 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.49 339.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.03 339.20 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.25 339.20 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.00 339.20 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.11 339.20 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.93 339.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.25 339.20 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.39 339.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.87 339.20 Td (ordanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.76 339.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.16 339.20 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.03 339.20 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.04 339.20 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.96 339.20 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.16 339.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.70 339.20 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.90 339.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.25 339.20 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.94 339.20 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.53 339.20 Td (have ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 326.00 Td (limit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.81 326.00 Td (ations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.23 326.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.38 326.00 Td (their ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.25 326.00 Td (use) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.43 326.00 Td (fulness ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.41 326.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.96 326.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.58 326.00 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.56 326.00 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.88 326.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.43 326.00 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.10 326.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.04 326.00 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.29 326.00 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.18 326.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.68 326.00 Td (alculat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.84 326.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.72 326.00 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.29 326.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.47 326.00 Td (eren) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.30 326.00 Td (tly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.40 326.00 Td (from, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.59 326.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.54 326.00 Td (there) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.14 326.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.37 326.00 Td (ore ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.01 326.00 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.26 326.00 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.22 326.00 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.10 326.00 Td (directly ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 312.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 312.80 Td (omparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.49 312.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.04 312.80 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.49 312.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.72 312.80 Td (similarly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.63 312.80 Td (titled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.44 312.80 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.78 312.80 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.11 312.80 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.71 312.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.12 312.80 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.62 312.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.10 312.80 Td (ompanies. ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 293.60 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.69 293.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.18 293.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.29 293.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.64 293.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.14 293.60 Td (alculat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.30 293.60 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.26 293.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.74 293.60 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.20 293.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.74 293.60 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.94 293.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.29 293.60 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.26 293.60 Td (amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.46 293.60 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.85 293.60 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.45 293.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.80 293.60 Td (translating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.97 293.60 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.64 293.60 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.25 293.60 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.85 293.60 Td (amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.06 293.60 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.44 293.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.05 293.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.07 293.60 Td (prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.21 293.60 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.47 293.60 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.50 293.60 Td (period ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 280.40 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.76 280.40 Td (actual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.93 280.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.15 280.40 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.08 280.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.10 280.40 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.62 280.40 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.49 280.40 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.48 280.40 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.43 280.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.65 280.40 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.49 280.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.50 280.40 Td (curren) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.08 280.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.18 280.40 Td (period. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.88 280.40 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.08 280.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.62 280.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.82 280.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.17 280.40 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.13 280.40 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.00 280.40 Td (do ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.72 280.40 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.13 280.40 Td (eliminat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.53 280.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.20 280.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.22 280.40 Td (transaction ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 267.20 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.21 267.20 Td (impact, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.78 267.20 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.09 267.20 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.17 267.20 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.04 267.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.67 267.20 Td (realiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.58 267.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.52 267.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.52 267.20 Td (unrealiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.75 267.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.69 267.20 Td (gains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.49 267.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.49 267.20 Td (losses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.79 267.20 Td (rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.29 267.20 Td (ogniz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.96 267.20 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.90 267.20 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.41 267.20 Td (the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 254.00 Td (measuremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.07 254.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.60 254.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.41 254.00 Td (remeasuremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.50 254.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.03 254.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.87 254.00 Td (purchases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.50 254.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.31 254.00 Td (sales ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.14 254.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.98 254.00 Td (products ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.75 254.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 254.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.27 254.00 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.29 254.00 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.14 254.00 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.63 254.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.07 254.00 Td (functional ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 240.80 Td (currency) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.65 240.80 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.73 240.80 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.42 240.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.47 240.80 Td (gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.41 240.80 Td (margin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.68 240.80 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.79 240.80 Td (impact) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.47 240.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.68 240.80 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.28 240.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.50 240.80 Td (gains ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.58 240.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.85 240.80 Td (losses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.42 240.80 Td (relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.19 240.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.40 240.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.95 240.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.90 240.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.80 240.80 Td (procuremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.63 240.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.62 240.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.93 240.80 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.91 240.80 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.62 240.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.17 240.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.64 240.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.92 240.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.97 240.80 Td (primarily ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 227.60 Td (products ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.41 227.60 Td (sourc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.27 227.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.67 227.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.33 227.60 Td (EUR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.22 227.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.67 227.60 Td (USD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.13 227.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.37 227.60 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.97 227.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.38 227.60 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.93 227.60 Td (global ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.08 227.60 Td (sourcing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.33 227.60 Td (organiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.39 227.60 Td (ation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.04 227.60 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.83 227.60 Td (behalf ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.41 227.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.90 227.60 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.46 227.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.68 227.60 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.67 227.60 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.21 227.60 Td (sidiaries. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 208.40 Td (Sour) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.31 208.40 Td (ce: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.86 208.40 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.91 208.40 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.89 208.40 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.23 208.40 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.37 208.40 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.36 208.40 Td (Co. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.29 208.40 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.66 208.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.52 208.40 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.17 208.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.75 208.40 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.87 208.40 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.65 208.40 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.82 208.40 Td (tions) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.25 195.20 Td (# # #) Tj ET Q endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.95 729.75 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 729.75 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 729.75 Td (USS & C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.14 729.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 729.75 Td (. AND SUBSIDIARIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.10 713.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.84 713.55 Td (ONSOLID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.42 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.23 713.55 Td (TED B) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.52 713.55 Td (ALANCE SHEET) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.69 713.55 Td (S) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 654.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 654.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 654.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 654.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 632.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 632.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 632.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 632.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 610.05 378.00 -10.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 610.05 57.00 -10.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 610.05 9.00 -10.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 610.05 60.00 -10.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 589.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 589.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 589.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 589.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 567.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 567.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 567.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 567.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 545.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 545.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 545.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 545.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 523.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 523.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 523.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 523.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 501.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 501.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 501.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 501.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 479.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 479.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 479.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 479.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 426.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 426.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 426.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 426.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 404.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 404.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 404.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 404.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 382.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 382.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 382.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 382.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 360.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 360.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 360.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 360.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 338.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 338.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 338.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 338.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 316.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 316.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 316.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 316.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 294.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 294.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 294.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 294.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 272.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 272.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 272.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 272.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 250.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 250.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 250.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 250.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 228.05 378.00 -8.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 228.05 57.00 -8.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 228.05 9.00 -8.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 228.05 60.00 -8.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 209.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 209.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 209.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 209.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 148.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 148.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 148.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 148.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 126.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 126.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 126.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 126.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 104.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 104.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 104.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 104.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 82.05 378.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 82.05 57.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 82.05 9.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 82.05 60.00 -13.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 674.05 m 489.5 674.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 674.05 m 558.5 674.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 567.05 m 489.5 567.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 567.05 m 558.5 567.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 567.05 m 489.5 567.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 567.05 m 558.5 567.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 545.05 m 489.5 545.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 545.05 m 558.5 545.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 545.05 m 489.5 545.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 545.05 m 558.5 545.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 468.04999999999995 m 489.5 468.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 468.04999999999995 m 558.5 468.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 468.04999999999995 m 489.5 468.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 457.04999999999995 m 489.5 457.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 455.04999999999995 m 489.5 455.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 468.04999999999995 m 558.5 468.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 457.04999999999995 m 558.5 457.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 455.04999999999995 m 558.5 455.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 338.04999999999995 m 489.5 338.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 338.04999999999995 m 558.5 338.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 338.04999999999995 m 489.5 338.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 338.04999999999995 m 558.5 338.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 250.04999999999995 m 489.5 250.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 250.04999999999995 m 558.5 250.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 250.04999999999995 m 489.5 250.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 239.04999999999995 m 489.5 239.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 239.04999999999995 m 558.5 239.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 115.04999999999995 m 489.5 115.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 115.04999999999995 m 558.5 115.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 115.04999999999995 m 489.5 115.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 115.04999999999995 m 558.5 115.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 93.04999999999995 m 489.5 93.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 93.04999999999995 m 558.5 93.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 93.04999999999995 m 489.5 93.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 82.04999999999995 m 489.5 82.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 93.04999999999995 m 558.5 93.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 82.04999999999995 m 558.5 82.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 82.04999999999995 m 489.5 82.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 70.04999999999995 m 489.5 70.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 68.04999999999995 m 489.5 68.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 82.04999999999995 m 558.5 82.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 70.04999999999995 m 558.5 70.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 68.04999999999995 m 558.5 68.04999999999995 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.50 694.55 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.68 694.55 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.65 684.55 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.26 684.55 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.47 684.55 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.35 676.55 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.50 684.55 Td (No) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.05 684.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.76 684.55 Td (ember 24,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.85 676.55 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.70 665.55 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.16 665.55 Td (s in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.45 654.80 Td (ASSET) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.21 654.80 Td (S) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 644.80 Td (Curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.68 644.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.81 644.80 Td (t Asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.53 644.80 Td (ts:) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 633.80 Td (Cash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.93 633.80 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.45 633.80 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.95 633.80 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.60 633.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 633.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 633.80 Td (873,564) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 633.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 633.80 Td (934,237) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 622.80 Td (Short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.49 622.80 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.16 622.80 Td (erm in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.64 622.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.62 622.80 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.52 622.80 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.84 622.80 Td (ts in mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.68 622.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.11 622.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.02 622.80 Td (able securities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.15 622.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 622.80 Td (83,978) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 622.80 Td (80,741) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 611.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.83 611.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.78 611.80 Td (ade r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.35 611.80 Td (eceiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.11 611.80 Td (ables, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.65 611.80 Td (t of allo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.38 611.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.72 611.80 Td (ance f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.63 611.80 Td (or doub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.44 611.80 Td (tful acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.88 611.80 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.00 611.80 Td (ts of $5,835 and $6,172) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 362.10 611.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 611.80 Td (709,989) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 611.80 Td (782,846) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 600.80 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.85 600.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.82 600.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.95 600.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.87 600.80 Td (ories:) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 590.80 Td (Ra) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.14 590.80 Td (w ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.02 590.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.94 590.80 Td (erials) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.45 590.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 590.80 Td (5,152) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 590.80 Td (4,929) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 579.80 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.63 579.80 Td (ork) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.27 579.80 Td (-in-pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.29 579.80 Td (ocess) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.75 579.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 579.80 Td (3,683) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 579.80 Td (3,319) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 568.80 Td (Finished g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.66 568.80 Td (oods) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.45 568.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 568.80 Td (845,866) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 568.80 Td (875,944) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 557.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 557.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.24 557.80 Td (al in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.29 557.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.27 557.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.39 557.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.32 557.80 Td (ories) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 159.70 557.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 557.80 Td (854,701) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 557.80 Td (884,192) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 546.80 Td (Other curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.04 546.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.17 546.80 Td (t asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.00 546.80 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.10 546.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 546.80 Td (222,767) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 546.80 Td (188,170) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 535.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 535.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.24 535.80 Td (al curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.34 535.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.46 535.80 Td (t asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.29 535.80 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.60 535.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 535.80 Td (2,744,999) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 535.80 Td (2,870,186) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 524.80 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.64 524.80 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.18 524.80 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.21 524.80 Td (t and equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.10 524.80 Td (t, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.56 524.80 Td (t of accumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.99 524.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.91 524.80 Td (ed depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.11 524.80 Td (ecia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.68 524.80 Td (tion of $1,073,020 and $1,054,267) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.15 524.80 Td (. . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 524.80 Td (460,679) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 524.80 Td (529,558) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 513.80 Td (Goodwill) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.10 513.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 513.80 Td (259,534) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 513.80 Td (235,788) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 502.80 Td (Other in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.06 502.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.97 502.80 Td (angible asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.40 502.80 Td (ts, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.37 502.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 164.00 502.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 502.80 Td (50,761) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 502.80 Td (42,782) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 491.80 Td (De) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.94 491.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.46 491.80 Td (err) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.09 491.80 Td (ed t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.24 491.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.47 491.80 Td (x asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.18 491.80 Td (ts, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.15 491.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 146.75 491.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 491.80 Td (416,390) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 491.80 Td (407,905) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 480.80 Td (Oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.12 480.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.35 480.80 Td (ting lease righ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.40 480.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.14 480.80 Td (-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.14 480.80 Td (-use asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.44 480.80 Td (ts, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.41 480.80 Td (t \(Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.66 480.80 Td (e 1\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.20 480.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 480.80 Td (1,026,486) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.10 480.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 469.80 Td (Other non-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.00 469.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.13 469.80 Td (t asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.96 469.80 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.10 469.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 469.80 Td (156,394) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 469.80 Td (146,199) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 458.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.59 458.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.24 458.80 Td (al asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.43 458.80 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.40 458.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 458.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 458.80 Td (5,115,243) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 458.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 458.80 Td (4,232,418) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.50 438.80 Td (LIABILITIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.97 438.80 Td (S AND S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.51 438.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.72 438.80 Td (OCKHOLDER) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.11 438.80 Td (S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.27 438.80 Td (?E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.87 438.80 Td (QUITY) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 427.80 Td (Curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.68 427.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.81 427.80 Td (t Liabilities:) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 416.80 Td (Short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.49 416.80 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.16 416.80 Td (erm deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.89 416.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.85 416.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 416.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 416.80 Td (19,341) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 416.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 416.80 Td (7,621) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 405.80 Td (Acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.74 405.80 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.86 405.80 Td (ts pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.31 405.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.24 405.80 Td (able) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.45 405.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 405.80 Td (304,207) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 405.80 Td (360,324) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 394.80 Td (Accrued salaries, w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.95 394.80 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.42 394.80 Td (es and emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.42 394.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.38 394.80 Td (ee bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.70 394.80 Td (fits) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.80 394.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 394.80 Td (186,233) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 394.80 Td (223,374) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 383.80 Td (Accrued in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.64 383.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.55 383.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.05 383.80 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.95 383.80 Td (t pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.87 383.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.81 383.80 Td (able) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.30 383.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 383.80 Td (15,911) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 383.80 Td (5,350) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 372.80 Td (Accrued inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.45 372.80 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.80 372.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.03 372.80 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.69 372.80 Td (es) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.40 372.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 372.80 Td (32,994) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 372.80 Td (24,050) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 361.80 Td (Accrued sales r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.87 361.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.30 361.80 Td (turns and allo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.42 361.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.76 361.80 Td (ances \(Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.84 361.80 Td (e 1\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 245.80 361.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 361.80 Td (185,830) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 361.80 Td (171,113) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 350.80 Td (Short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.49 350.80 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.16 350.80 Td (erm oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.90 350.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.13 350.80 Td (ting lease liability \(Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.79 350.80 Td (e 1\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.90 350.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 350.80 Td (212,504) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.10 350.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 339.80 Td (Other accrued liabilities \(Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.06 339.80 Td (e 1\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.15 339.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 339.80 Td (334,491) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 339.80 Td (375,372) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 328.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 328.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.24 328.80 Td (al curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.34 328.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.46 328.80 Td (t liabilities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.20 328.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 328.80 Td (1,291,511) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 328.80 Td (1,167,204) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 317.80 Td (Long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.17 317.80 Td (erm deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.90 317.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.95 317.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 317.80 Td (994,392) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 317.80 Td (1,006,745) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 306.80 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.47 306.80 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.63 306.80 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.67 306.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.10 306.80 Td (tir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.20 306.80 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.99 306.80 Td (t medic) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.23 306.80 Td (al bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.97 306.80 Td (fits) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.90 306.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 306.80 Td (62,178) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 306.80 Td (64,006) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 295.80 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.47 295.80 Td (ension liability) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.95 295.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 295.80 Td (179,965) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 295.80 Td (193,214) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 284.80 Td (Long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.17 284.80 Td (erm emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.17 284.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.13 284.80 Td (ee r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.14 284.80 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.91 284.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.83 284.80 Td (ed bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.40 284.80 Td (fits) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.45 284.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 284.80 Td (94,597) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 284.80 Td (84,957) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 273.80 Td (Long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.17 273.80 Td (erm inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.53 273.80 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.89 273.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.11 273.80 Td (x liabilities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 176.90 273.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 273.80 Td (10,823) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 273.80 Td (10,486) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 262.80 Td (Long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.17 262.80 Td (erm oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.91 262.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.14 262.80 Td (ting lease liability \(Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.80 262.80 Td (e 1\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.70 262.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 262.80 Td (850,429) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 547.10 262.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 251.80 Td (Other long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.80 251.80 Td (erm liabilities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.40 251.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 251.80 Td (36,519) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 251.80 Td (134,249) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 240.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 240.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.24 240.80 Td (al liabilities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 151.10 240.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 240.80 Td (3,520,414) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 240.80 Td (2,660,861) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 229.80 Td (Commitmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.32 229.80 Td (ts and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.42 229.80 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.81 229.80 Td (ting) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.78 229.80 Td (encies) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 210.80 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.06 210.80 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.44 210.80 Td (s?E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.50 210.80 Td (quity:) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 199.80 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.22 199.80 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.49 199.80 Td (auss? Co. s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.04 199.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.97 199.80 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.34 199.80 Td (s?equity) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 188.80 Td (Common s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.85 188.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.78 188.80 Td (ock ?$.001 par v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.34 188.80 Td (alue; 1,200,000,000 Class A shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.82 188.80 Td (es authoriz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.94 188.80 Td (ed, 63,991,842 shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.02 188.80 Td (es ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 179.80 Td (and 53,079,235 shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.40 179.80 Td (es issued and outs) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.22 179.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.12 179.80 Td (anding as of F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.35 179.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.92 179.80 Td (y 23, 2020 and No) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.03 179.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.01 179.80 Td (ember 24, ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 170.80 Td (2019, r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.55 170.80 Td (espectiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.61 170.80 Td (ely; and 422,000,000 Class B shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.81 170.80 Td (es authoriz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.93 170.80 Td (ed, 335,136,502 shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.58 170.80 Td (es and ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 161.80 Td (340,674,741 shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.16 161.80 Td (es issued and outs) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.98 161.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.88 161.80 Td (anding) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.78 161.80 Td (, as of F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.46 161.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.02 161.80 Td (y 23, 2020 and No) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.13 161.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.11 161.80 Td (ember 24, 2019, ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 152.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.02 152.80 Td (espectiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.09 152.80 Td (ely) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 133.85 152.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.55 152.80 Td (399) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.55 152.80 Td (394) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.50 138.80 Td (Additional paid-in c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.34 138.80 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.35 138.80 Td (al) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 168.30 138.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 138.80 Td (601,976) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 138.80 Td (657,659) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.50 127.80 Td (Accumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.26 127.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.18 127.80 Td (ed other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.29 127.80 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.97 127.80 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.95 127.80 Td (e loss) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 220.00 127.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.90 127.80 Td (\(452,734) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 127.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.90 127.80 Td (\(404,986) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 127.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.50 116.80 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.23 116.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.66 116.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.56 116.80 Td (ained earnings) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.45 116.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 116.80 Td (1,445,188) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 116.80 Td (1,310,464) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 105.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 105.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.24 105.80 Td (al Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.87 105.80 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.13 105.80 Td (auss? Co. s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.69 105.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.62 105.80 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.99 105.80 Td (s?equity) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.75 105.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 105.80 Td (1,594,829) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 105.80 Td (1,563,531) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 94.80 Td (Nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.02 94.80 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.41 94.80 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.41 94.80 Td (olling in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.07 94.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.98 94.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.48 94.80 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.38 94.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.40 94.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.10 94.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 94.80 Td (8,026) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 83.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 83.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.24 83.80 Td (al s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.07 83.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.99 83.80 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.37 83.80 Td (s?equity) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.15 83.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 83.80 Td (1,594,829) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 83.80 Td (1,571,557) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 106.50 72.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.09 72.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.74 72.80 Td (al liabilities and s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.85 72.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.78 72.80 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.15 72.80 Td (s?equity) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.45 72.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 72.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 72.80 Td (5,115,243) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 72.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 72.80 Td (4,232,418) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.30 55.75 Td (The not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 55.75 Td (es acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 55.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.74 55.75 Td (ying our c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 55.75 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.08 55.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 55.75 Td (ed financial s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.52 55.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 55.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 55.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 55.75 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 55.75 Td (ts in our F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.42 55.75 Td (orm 10-Q ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 55.75 Td (e an in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 55.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 55.75 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 55.75 Td (al part of these c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 55.75 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 55.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 55.75 Td (ed financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 44.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.87 44.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 44.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.00 44.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 44.95 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 44.95 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 19 0 obj <> endobj 20 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.95 729.75 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 729.75 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 729.75 Td (USS & C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.14 729.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 729.75 Td (. AND SUBSIDIARIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.85 713.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.59 713.55 Td (ONSOLID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.17 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.98 713.55 Td (TED S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.31 713.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.89 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.69 713.55 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.12 713.55 Td (S OF INC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.70 713.55 Td (OME) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 703.95 Td (? Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 623.45 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 623.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 623.45 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 623.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 593.45 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 593.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 593.45 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 593.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 563.45 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 563.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 563.45 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 563.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 533.45 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 533.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 533.45 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 533.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 503.45 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 503.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 503.45 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 503.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 473.45 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 473.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 473.45 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 473.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 443.45 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 443.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 443.45 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 443.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 413.45 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 413.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 413.45 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 413.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 383.45 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 383.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 383.45 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 383.45 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 679.45 m 492.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 679.45 m 498.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 679.45 m 558.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 656.45 m 492.5 656.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 679.45 m 558.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 656.45 m 558.5 656.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 593.45 m 492.5 593.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 593.45 m 558.5 593.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 593.45 m 558.5 593.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 563.45 m 492.5 563.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 563.45 m 558.5 563.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 518.45 m 492.5 518.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 518.45 m 558.5 518.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 518.45 m 558.5 518.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 488.45 m 492.5 488.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 488.45 m 558.5 488.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 488.45 m 558.5 488.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 458.45 m 492.5 458.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 444.45 m 492.5 444.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 442.45 m 492.5 442.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 458.45 m 558.5 458.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 444.45 m 558.5 444.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 442.45 m 558.5 442.45 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 683.70 Td (? Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 684.20 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.43 684.20 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.97 684.20 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 660.70 Td (? Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.55 670.20 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.61 670.20 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.60 670.20 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.85 661.20 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.55 670.20 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.55 670.20 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.62 670.20 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.85 661.20 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.10 646.70 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.37 646.70 Td (s in thousands, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.71 646.70 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.64 646.70 Td (cep) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.73 646.70 Td (t ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.55 637.70 Td (per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.11 637.70 Td (e amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.85 637.70 Td (ts\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.50 628.70 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.33 628.70 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 613.45 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.38 613.45 Td (t r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.34 613.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.27 613.45 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.69 613.45 Td (enues) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.40 613.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 613.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.45 613.45 Td (1,506,126) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 613.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.45 613.45 Td (1,434,458) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 598.45 Td (Cos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.46 598.45 Td (t of g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.27 598.45 Td (oods sold) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 134.55 598.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 598.45 Td (666,799) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 598.45 Td (651,650) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 583.45 Td (Gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.71 583.45 Td (oss pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.65 583.45 Td (ofit) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 115.40 583.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 583.45 Td (839,327) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 583.45 Td (782,808) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 568.45 Td (Selling) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.47 568.45 Td (, g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.95 568.45 Td (ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.50 568.45 Td (al and adminis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.03 568.45 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.71 568.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.35 568.45 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.41 568.45 Td (e e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.50 568.45 Td (xpenses) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 239.85 568.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 568.45 Td (660,545) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 568.45 Td (581,896) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 553.45 Td (Oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.23 553.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.88 553.45 Td (ting inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.43 553.45 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.35 553.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 553.45 Td (178,782) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 553.45 Td (200,912) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 538.45 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.73 538.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.98 538.45 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.32 538.45 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.08 538.45 Td (t e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.54 538.45 Td (xpense) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.00 538.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.05 538.45 Td (\(16,654) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.95 538.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.05 538.45 Td (\(17,544) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.95 538.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 523.45 Td (Other inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.68 523.45 Td (ome \(e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.07 523.45 Td (xpense\), ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.69 523.45 Td (t) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.60 523.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 523.45 Td (2,700) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.10 523.45 Td (\(1,646) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.95 523.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 508.45 Td (Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.96 508.45 Td (ome be) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.60 508.45 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.51 508.45 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.09 508.45 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.00 508.45 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.75 508.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.43 508.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.58 508.45 Td (es) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 182.40 508.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 508.45 Td (164,828) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 508.45 Td (181,722) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 493.45 Td (Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.96 493.45 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.71 493.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.39 493.45 Td (x e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.83 493.45 Td (xpense) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.35 493.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.10 493.45 Td (12,139) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.10 493.45 Td (35,271) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 478.45 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.40 478.45 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.72 478.45 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 110.65 478.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 478.45 Td (152,689) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 478.45 Td (146,451) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 69.00 463.45 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.38 463.45 Td (t loss a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.34 463.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.54 463.45 Td (tribut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.41 463.45 Td (able t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.24 463.45 Td (o nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.70 463.45 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.13 463.45 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.81 463.45 Td (olling in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.64 463.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.89 463.45 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.22 463.45 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.99 463.45 Td (t) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.95 463.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.85 463.45 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.70 463.45 Td (126) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 448.45 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.40 448.45 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.72 448.45 Td (ome a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.92 448.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.16 448.45 Td (tribut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.01 448.45 Td (able t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.83 448.45 Td (o Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.47 448.45 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.84 448.45 Td (auss? Co.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 249.40 448.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 448.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.00 448.45 Td (152,689) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 448.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 448.45 Td (146,577) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 433.45 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.80 433.45 Td (arnings per c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.84 433.45 Td (ommon shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.21 433.45 Td (e a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.12 433.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.36 433.45 Td (tribut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.21 433.45 Td (able t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.03 433.45 Td (o c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.70 433.45 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.55 433.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.80 433.45 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.25 433.45 Td (s:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 418.45 Td (Basic) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.70 418.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 418.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.20 418.45 Td (0.39) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 418.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.20 418.45 Td (0.39) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 403.45 Td (Dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.29 403.45 Td (ed) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.25 403.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 403.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.20 403.45 Td (0.37) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 403.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.20 403.45 Td (0.37) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 388.45 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.53 388.45 Td (eigh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.67 388.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.91 388.45 Td (ed-a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.83 388.45 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.25 388.45 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.50 388.45 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.92 388.45 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.30 388.45 Td (ommon shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.65 388.45 Td (es outs) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.47 388.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.70 388.45 Td (anding:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 254.20 388.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 373.45 Td (Basic) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 86.70 373.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.30 373.45 Td (396,216,057) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.30 373.45 Td (377,077,111) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 358.45 Td (Dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.24 358.45 Td (ed) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.25 358.45 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.30 358.45 Td (410,068,373) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.30 358.45 Td (393,234,825) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.30 55.20 Td (The not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 55.20 Td (es acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 55.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.74 55.20 Td (ying our c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 55.20 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.08 55.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 55.20 Td (ed financial s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.52 55.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 55.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 55.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 55.20 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 55.20 Td (ts in our F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.42 55.20 Td (orm 10-Q ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 55.20 Td (e an in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 55.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 55.20 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 55.20 Td (al part of these c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 55.20 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 55.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 55.20 Td (ed financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 44.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.87 44.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 44.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.00 44.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 44.40 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 44.40 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 21 0 obj <> endobj 22 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.95 729.75 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 729.75 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 729.75 Td (USS & C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.14 729.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 729.75 Td (. AND SUBSIDIARIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 154.90 713.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.64 713.55 Td (ONSOLID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.22 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.03 713.55 Td (TED S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.36 713.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.94 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.74 713.55 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.17 713.55 Td (S OF C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.58 713.55 Td (OMPREHENSIVE INC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.00 713.55 Td (OME \(L) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.79 713.55 Td (OSS\)) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 703.95 Td (? Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 633.45 368.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.50 633.45 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 633.45 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 633.45 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 603.45 368.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.50 603.45 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 603.45 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 603.45 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 573.45 368.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.50 573.45 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 573.45 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 573.45 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 543.45 368.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.50 543.45 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 543.45 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 543.45 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 513.45 368.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.50 513.45 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 513.45 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 513.45 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 483.45 368.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 422.50 483.45 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 487.50 483.45 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 483.45 65.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 679.45 m 487.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 487.5 679.45 m 493.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 679.45 m 558.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 656.45 m 487.5 656.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 679.45 m 558.5 679.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 656.45 m 558.5 656.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 618.45 m 487.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 618.45 m 558.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 618.45 m 487.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 618.45 m 558.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 543.45 m 487.5 543.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 543.45 m 558.5 543.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 543.45 m 487.5 543.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 543.45 m 558.5 543.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 513.45 m 487.5 513.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 513.45 m 558.5 513.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 513.45 m 487.5 513.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 513.45 m 558.5 513.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 483.45 m 487.5 483.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 483.45 m 558.5 483.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 483.45 m 487.5 483.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 469.45 m 487.5 469.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 422.5 467.45 m 487.5 467.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 483.45 m 558.5 483.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 469.45 m 558.5 469.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 467.45 m 558.5 467.45 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 683.70 Td (? Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 684.20 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.43 684.20 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.97 684.20 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 660.70 Td (? Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.05 670.20 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.11 670.20 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.10 670.20 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.35 661.20 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 502.05 670.20 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.05 670.20 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.12 670.20 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.35 661.20 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.15 647.20 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.42 647.20 Td (s in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.50 638.20 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.33 638.20 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 623.45 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.40 623.45 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.72 623.45 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 623.45 Td (152,689) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 623.45 Td (146,451) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 608.45 Td (Other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.13 608.45 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.03 608.45 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.10 608.45 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.02 608.45 Td (ome, be) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.16 608.45 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.06 608.45 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.65 608.45 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.24 608.45 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.19 608.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.44 608.45 Td (ed inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.61 608.45 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.35 608.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.04 608.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.19 608.45 Td (es:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 593.45 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.07 593.45 Td (ension and pos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.13 593.45 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.84 593.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.73 593.45 Td (tir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.77 593.45 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.85 593.45 Td (t bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.83 593.45 Td (fits) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 593.45 Td (3,591) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 593.45 Td (3,422) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 578.45 Td (Deriv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.35 578.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.02 578.45 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.09 578.45 Td (e ins) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.68 578.45 Td (trumen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.89 578.45 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 578.45 Td (15,405) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 578.45 Td (1,737) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 563.45 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.53 563.45 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.15 563.45 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.97 563.45 Td (ency tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.88 563.45 Td (ansla) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.77 563.45 Td (tion losses) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 563.45 Td (\(8,133) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.95 563.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 563.45 Td (4,086) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 548.45 Td (Unr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.09 548.45 Td (ealiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.22 548.45 Td (ed g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.21 548.45 Td (ains on mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.07 548.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.85 548.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.11 548.45 Td (able securities) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 548.45 Td (1,556) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.70 548.45 Td (890) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 533.45 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.43 533.45 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.55 533.45 Td (al other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.62 533.45 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.51 533.45 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.58 533.45 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.50 533.45 Td (ome, be) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.64 533.45 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.54 533.45 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.13 533.45 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.72 533.45 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.67 533.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.92 533.45 Td (ed inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.09 533.45 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.84 533.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.52 533.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.67 533.45 Td (es) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.10 533.45 Td (12,419) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.10 533.45 Td (10,135) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 518.45 Td (Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.96 518.45 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.71 518.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.39 518.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.54 518.45 Td (es e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.46 518.45 Td (xpense r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.76 518.45 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.71 518.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.96 518.45 Td (ed t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.70 518.45 Td (o it) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.77 518.45 Td (ems of other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.23 518.45 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.12 518.45 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.19 518.45 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.11 518.45 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.10 518.45 Td (\(5,723) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 483.95 518.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.10 518.45 Td (\(1,741) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.95 518.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 503.45 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.27 503.45 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.33 503.45 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.26 503.45 Td (ome, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.41 503.45 Td (t of inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.32 503.45 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.06 503.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.75 503.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.90 503.45 Td (es) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 503.45 Td (159,385) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 503.45 Td (154,845) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 488.45 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.20 488.45 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.29 488.45 Td (e loss \(inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.90 488.45 Td (ome\) a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.13 488.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.34 488.45 Td (tribut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.20 488.45 Td (able t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.03 488.45 Td (o nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.49 488.45 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.92 488.45 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.60 488.45 Td (olling in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.44 488.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.68 488.45 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.01 488.45 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.78 488.45 Td (t) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.85 488.45 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.75 488.45 Td (\(54) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.95 488.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 473.45 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.20 473.45 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.29 473.45 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.22 473.45 Td (ome a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.41 473.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.62 473.45 Td (tribut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.49 473.45 Td (able t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.31 473.45 Td (o Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.98 473.45 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.28 473.45 Td (auss? Co.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.00 473.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.00 473.45 Td (159,385) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 496.00 473.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 473.45 Td (154,791) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.30 51.40 Td (The not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 51.40 Td (es acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 51.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.74 51.40 Td (ying our c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 51.40 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.08 51.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 51.40 Td (ed financial s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.52 51.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 51.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 51.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 51.40 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 51.40 Td (ts in our F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.42 51.40 Td (orm 10-Q ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 51.40 Td (e an in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 51.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 51.40 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 51.40 Td (al part of these c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 51.40 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 51.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 51.40 Td (ed financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 40.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.87 40.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 40.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.00 40.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 40.60 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 40.60 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 23 0 obj <> endobj 24 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.95 729.75 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 729.75 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 729.75 Td (USS & C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.14 729.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 729.75 Td (. AND SUBSIDIARIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 175.40 713.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.14 713.55 Td (ONSOLID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.72 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.53 713.55 Td (TED S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.86 713.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.44 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.24 713.55 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.67 713.55 Td (S OF S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.43 713.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.58 713.55 Td (OCKHOLDER) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.27 713.55 Td (S' E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.70 713.55 Td (QUITY) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 625.05 176.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 229.50 625.05 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 269.50 625.05 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 625.05 44.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 319.50 625.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 323.50 625.05 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.50 625.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.50 625.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.50 625.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 625.05 57.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.50 625.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 625.05 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 595.05 176.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 229.50 595.05 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 269.50 595.05 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 595.05 44.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 319.50 595.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 323.50 595.05 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.50 595.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.50 595.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.50 595.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 595.05 57.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.50 595.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 595.05 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 565.05 176.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 229.50 565.05 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 269.50 565.05 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 565.05 44.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 319.50 565.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 323.50 565.05 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.50 565.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.50 565.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.50 565.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 565.05 57.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.50 565.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 565.05 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 535.05 176.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 229.50 535.05 40.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 269.50 535.05 6.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 535.05 44.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 319.50 535.05 4.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 323.50 535.05 53.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.50 535.05 4.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.50 535.05 60.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.50 535.05 4.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 535.05 57.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.50 535.05 4.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 535.05 52.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 500.05 176.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 229.50 500.05 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 269.50 500.05 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 500.05 44.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 319.50 500.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 323.50 500.05 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.50 500.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.50 500.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.50 500.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 500.05 57.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.50 500.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 500.05 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 472.05 176.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 229.50 472.05 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 269.50 472.05 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 472.05 44.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 319.50 472.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 323.50 472.05 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.50 472.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.50 472.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.50 472.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 472.05 57.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.50 472.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 472.05 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 442.05 176.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 229.50 442.05 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 269.50 442.05 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 442.05 44.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 319.50 442.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 323.50 442.05 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.50 442.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.50 442.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.50 442.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 442.05 57.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.50 442.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 442.05 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 412.05 176.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 229.50 412.05 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 269.50 412.05 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 412.05 44.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 319.50 412.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 323.50 412.05 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.50 412.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.50 412.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.50 412.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 412.05 57.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.50 412.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 412.05 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 382.05 176.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 229.50 382.05 40.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 269.50 382.05 6.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 382.05 44.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 319.50 382.05 4.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 323.50 382.05 53.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.50 382.05 4.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.50 382.05 60.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.50 382.05 4.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 382.05 57.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.50 382.05 4.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 382.05 52.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 342.05 176.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 229.50 342.05 40.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 269.50 342.05 6.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 342.05 44.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 319.50 342.05 4.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 323.50 342.05 53.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.50 342.05 4.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.50 342.05 60.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.50 342.05 4.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 342.05 57.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.50 342.05 4.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 342.05 52.00 -20.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 307.05 176.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 229.50 307.05 40.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 269.50 307.05 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 307.05 44.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 319.50 307.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 323.50 307.05 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 376.50 307.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 380.50 307.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 440.50 307.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 444.50 307.05 57.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 501.50 307.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 307.05 52.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 229.5 690.05 m 269.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 269.5 690.05 m 275.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 690.05 m 319.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 319.5 690.05 m 323.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 690.05 m 376.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 376.5 690.05 m 380.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 690.05 m 440.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 229.5 648.05 m 269.5 648.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 648.05 m 319.5 648.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 648.05 m 376.5 648.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 648.05 m 440.5 648.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 648.05 m 501.5 648.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 648.05 m 557.5 648.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 229.5 648.05 m 269.5 648.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 648.05 m 319.5 648.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 648.05 m 376.5 648.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 648.05 m 440.5 648.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 648.05 m 501.5 648.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 648.05 m 557.5 648.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 229.5 500.05 m 269.5 500.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 229.5 486.05 m 269.5 486.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 229.5 484.05 m 269.5 484.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 500.05 m 319.5 500.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 486.05 m 319.5 486.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 484.05 m 319.5 484.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 500.05 m 376.5 500.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 486.05 m 376.5 486.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 484.05 m 376.5 484.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 500.05 m 440.5 500.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 486.05 m 440.5 486.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 484.05 m 440.5 484.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 500.05 m 501.5 500.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 486.05 m 501.5 486.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 484.05 m 501.5 484.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 500.05 m 557.5 500.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 486.05 m 557.5 486.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 484.05 m 557.5 484.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 229.5 307.05 m 269.5 307.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 229.5 293.05 m 269.5 293.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 229.5 291.05 m 269.5 291.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 307.05 m 319.5 307.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 293.05 m 319.5 293.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 275.5 291.05 m 319.5 291.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 307.05 m 376.5 307.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 293.05 m 376.5 293.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 323.5 291.05 m 376.5 291.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 307.05 m 440.5 307.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 293.05 m 440.5 293.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 380.5 291.05 m 440.5 291.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 307.05 m 501.5 307.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 293.05 m 501.5 293.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 444.5 291.05 m 501.5 291.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 307.05 m 557.5 307.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 293.05 m 557.5 293.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 291.05 m 557.5 291.05 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.35 693.80 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.64 693.80 Td (vi Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.52 693.80 Td (auss & Co. St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.71 693.80 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.96 693.80 Td (s) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.65 676.55 Td (Class A & ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.55 668.55 Td (Class B ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 233.90 660.55 Td (Common ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.00 652.55 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.48 652.55 Td (ock) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 279.65 668.55 Td (Additional ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.40 660.55 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.50 660.55 Td (aid-In ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 285.45 652.55 Td (Capit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.59 652.55 Td (al) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.70 660.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.09 660.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.06 660.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.75 660.55 Td (ained ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.40 652.55 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.20 652.55 Td (arnings) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.25 676.55 Td (Accumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.73 676.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.40 676.55 Td (ed ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.30 668.55 Td (Other ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.15 660.55 Td (Compr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.24 660.55 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.75 660.55 Td (e ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.45 652.55 Td (\(Loss\)/Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.67 652.55 Td (ome) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.75 660.55 Td (Nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.92 660.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.44 660.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.96 660.55 Td (olling ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.60 652.55 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.95 652.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.63 652.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.41 652.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.54 652.55 Td (t) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.90 668.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.17 668.55 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.17 668.55 Td (al ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.65 660.55 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.13 660.55 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.24 660.55 Td (s' ) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.55 652.55 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.34 652.55 Td (quity) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 352.15 638.80 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.42 638.80 Td (s in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 370.50 629.80 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.33 629.80 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 614.80 Td (Balance a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.66 614.80 Td (t No) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.56 614.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.73 614.80 Td (ember 25, 2018) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.00 614.80 Td (. . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.00 614.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.50 614.80 Td (376) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.00 614.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.10 614.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.00 614.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.80 614.80 Td (1,084,321) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 614.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.90 614.80 Td (\(424,584) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.25 614.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.00 614.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 614.80 Td (7,346) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.00 614.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.60 614.80 Td (667,459) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 599.80 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.24 599.80 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.81 599.80 Td (ome \(loss\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.65 599.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.10 599.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.10 599.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.60 599.80 Td (146,577) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.10 599.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.80 599.80 Td (\(126) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.25 599.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.60 599.80 Td (146,451) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 584.80 Td (Other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.08 584.80 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.77 584.80 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.74 584.80 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.78 584.80 Td (ome, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.63 584.80 Td (t of t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.11 584.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.34 584.80 Td (x) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.50 584.80 Td (. . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.10 584.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.10 584.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.10 584.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 584.80 Td (8,214) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.55 584.80 Td (180) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 584.80 Td (8,394) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 569.80 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.06 569.80 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.37 569.80 Td (-based c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.65 569.80 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.27 569.80 Td (tion and dividends, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.21 569.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.70 569.80 Td (.) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.10 569.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.75 569.80 Td (1,497) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.10 569.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.10 569.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.10 569.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 569.80 Td (1,497) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 554.80 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.73 554.80 Td (eclassific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.04 554.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.26 554.80 Td (tion t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.78 554.80 Td (o t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.48 554.80 Td (empor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.57 554.80 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.07 554.80 Td (y equity) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 189.25 554.80 Td (. . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.10 554.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.80 554.80 Td (\(506) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 554.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.45 554.80 Td (\(23,339) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 554.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.10 554.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.10 554.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 554.80 Td (\(23,845) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 554.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 539.80 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.73 539.80 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.67 539.80 Td (chase of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.81 539.80 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.86 539.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.79 539.80 Td (ock) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.70 539.80 Td (. . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.10 539.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.80 539.80 Td (\(165) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 539.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 539.80 Td (\(2,923) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 539.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.10 539.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.10 539.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.00 539.80 Td (\(3,088) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 539.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 525.80 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.19 525.80 Td (es surr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.63 525.80 Td (ender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.06 525.80 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.86 525.80 Td (or t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.69 525.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.91 525.80 Td (x withholdings on ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 516.80 Td (equity a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.37 516.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.71 516.80 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.03 516.80 Td (d e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.14 516.80 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.80 516.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.28 516.80 Td (cises) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.90 516.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.10 519.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.80 519.80 Td (\(826) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 519.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.10 519.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.10 519.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.10 519.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.80 519.80 Td (\(826) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 519.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 504.80 Td (Cash dividends declar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.94 504.80 Td (ed \($0.29 per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.42 504.80 Td (e\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.80 504.80 Td (. . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.10 504.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.10 504.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.90 504.80 Td (\(110,000) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 504.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.10 504.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.10 504.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 521.90 504.80 Td (\(110,000) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 504.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 489.80 Td (Balance a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.66 489.80 Td (t F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.82 489.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.89 489.80 Td (y 24, 2019) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.70 489.80 Td (. . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.00 489.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.50 489.80 Td (376) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.00 489.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.10 489.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.00 489.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.80 489.80 Td (1,094,636) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 489.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.90 489.80 Td (\(416,370) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.25 489.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.00 489.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 489.80 Td (7,400) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.00 489.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.60 489.80 Td (686,042) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 461.80 Td (Balance a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.66 461.80 Td (t No) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.56 461.80 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.73 461.80 Td (ember 24, 2019) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.00 461.80 Td (. . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.00 461.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.50 461.80 Td (394) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.00 461.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.60 461.80 Td (657,659) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.00 461.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.80 461.80 Td (1,310,464) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 461.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.90 461.80 Td (\(404,986) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.25 461.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.00 461.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 477.75 461.80 Td (8,026) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.00 461.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.80 461.80 Td (1,571,557) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 446.80 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.24 446.80 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.81 446.80 Td (ome \(loss\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.65 446.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.10 446.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.10 446.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.60 446.80 Td (152,689) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.10 446.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.10 446.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.60 446.80 Td (152,689) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 431.80 Td (Other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.08 431.80 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.77 431.80 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.74 431.80 Td (e inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.78 431.80 Td (ome, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.63 431.80 Td (t of t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.11 431.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.34 431.80 Td (x) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.50 431.80 Td (. . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.10 431.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.10 431.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.10 431.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.75 431.80 Td (6,696) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.10 431.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 431.80 Td (6,696) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 416.80 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.06 416.80 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.37 416.80 Td (-based c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.65 416.80 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.27 416.80 Td (tion and dividends, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.21 416.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.70 416.80 Td (.) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.65 416.80 Td (5) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 291.15 416.80 Td (17,530) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.10 416.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.10 416.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.10 416.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.15 416.80 Td (17,535) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 401.80 Td (Emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.08 401.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.04 401.80 Td (ee s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.45 401.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.38 401.80 Td (ock pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.52 401.80 Td (chase plan) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.70 401.80 Td (. . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.10 401.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.75 401.80 Td (2,030) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.10 401.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.10 401.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.10 401.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 401.80 Td (2,030) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 386.80 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.73 386.80 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.67 386.80 Td (chase of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.81 386.80 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.86 386.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.79 386.80 Td (ock) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.70 386.80 Td (. . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.10 386.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.10 386.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.45 386.80 Td (\(37,071) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 386.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.10 386.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.10 386.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 386.80 Td (\(37,071) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 386.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 372.80 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.19 372.80 Td (es surr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.63 372.80 Td (ender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.06 372.80 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.86 372.80 Td (or t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.69 372.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.91 372.80 Td (x withholdings on ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 363.80 Td (equity a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.37 363.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.71 363.80 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.03 363.80 Td (d e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.14 363.80 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.80 363.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.28 363.80 Td (cises) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 141.90 363.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.10 366.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.45 366.80 Td (\(75,243) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.25 366.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 365.10 366.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.10 366.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.10 366.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 366.80 Td (\(75,243) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 366.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 352.80 Td (Chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.73 352.80 Td (es in o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.30 352.80 Td (wner) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.92 352.80 Td (ship of nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.46 352.80 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.85 352.80 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.86 352.80 Td (olling ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 343.80 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.71 343.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.63 343.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.13 343.80 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.02 343.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 85.90 343.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.10 346.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.10 346.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.00 346.80 Td (\(8,672) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 346.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.10 346.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.00 346.80 Td (\(8,026) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 498.25 346.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 346.80 Td (\(16,698) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 346.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 332.80 Td (Cumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.74 332.80 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.80 332.80 Td (e e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.71 332.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.37 332.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.89 332.80 Td (ect of the adop) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.48 332.80 Td (tion of ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.76 332.80 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 323.80 Td (acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.85 323.80 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.97 323.80 Td (ting s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.47 323.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.37 323.80 Td (andar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.46 323.80 Td (ds) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 137.55 323.80 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.10 326.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.10 326.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.15 326.80 Td (59,708) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 409.45 326.80 Td (\(54,444) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.25 326.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.10 326.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.75 326.80 Td (5,264) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 311.80 Td (Cash dividends declar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.94 311.80 Td (ed \($0.08 per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.42 311.80 Td (e\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.80 311.80 Td (. . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 258.10 311.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.10 311.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 345.45 311.80 Td (\(31,930) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.25 311.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 429.10 311.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.10 311.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.45 311.80 Td (\(31,930) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.25 311.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 296.80 Td (Balance a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.66 296.80 Td (t F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.82 296.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.89 296.80 Td (y 23, 2020) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.70 296.80 Td (. . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 232.00 296.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.50 296.80 Td (399) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.00 296.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 286.60 296.80 Td (601,976) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 326.00 296.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.80 296.80 Td (1,445,188) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.00 296.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.90 296.80 Td (\(452,734) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.25 296.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.00 296.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.10 296.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.00 296.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.80 296.80 Td (1,594,829) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.30 58.00 Td (The not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 58.00 Td (es acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 58.00 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.74 58.00 Td (ying our c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 58.00 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.08 58.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 58.00 Td (ed financial s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.52 58.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 58.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 58.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 58.00 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 58.00 Td (ts in our F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.42 58.00 Td (orm 10-Q ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 58.00 Td (e an in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 58.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 58.00 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 58.00 Td (al part of these c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 58.00 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 58.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 58.00 Td (ed financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 47.20 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.87 47.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 47.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.00 47.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 47.20 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 47.20 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 25 0 obj <> endobj 26 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.95 729.75 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 729.75 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 729.75 Td (USS & C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.14 729.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 729.75 Td (. AND SUBSIDIARIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.50 713.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.24 713.55 Td (ONSOLID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.82 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.63 713.55 Td (TED S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.96 713.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.54 713.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.34 713.55 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.77 713.55 Td (S OF CASH FL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.05 713.55 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.36 713.55 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.27 713.55 Td (S) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 653.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 653.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 653.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 653.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 631.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 631.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 631.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 631.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 609.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 609.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 609.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 609.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 587.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 587.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 587.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 587.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 565.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 565.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 565.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 565.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 543.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 543.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 543.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 543.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 521.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 521.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 521.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 521.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 499.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 499.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 499.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 499.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 477.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 477.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 477.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 477.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 455.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 455.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 455.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 455.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 433.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 433.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 433.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 433.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 411.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 411.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 411.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 411.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 389.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 389.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 389.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 389.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 367.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 367.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 367.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 367.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 345.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 345.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 345.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 345.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 323.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 323.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 323.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 323.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 301.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 301.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 301.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 301.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 279.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 279.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 279.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 279.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 257.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 257.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 257.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 257.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 235.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 235.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 235.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 235.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 213.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 213.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 213.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 213.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 191.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 191.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 191.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 191.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 169.05 380.00 -10.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 169.05 60.00 -10.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 169.05 4.00 -10.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 169.05 60.00 -10.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 148.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 148.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 148.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 148.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 126.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 126.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 126.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 126.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 104.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 104.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 104.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 104.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 82.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 82.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 82.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 82.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 690.05 m 494.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494.5 690.05 m 498.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 690.05 m 558.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 671.05 m 494.5 671.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 690.05 m 558.5 690.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 671.05 m 558.5 671.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 444.04999999999995 m 494.5 444.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 433.04999999999995 m 494.5 433.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 444.04999999999995 m 558.5 444.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 433.04999999999995 m 558.5 433.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 367.04999999999995 m 494.5 367.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 367.04999999999995 m 558.5 367.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 367.04999999999995 m 494.5 367.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 356.04999999999995 m 494.5 356.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 367.04999999999995 m 558.5 367.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 356.04999999999995 m 558.5 356.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 246.04999999999995 m 494.5 246.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 246.04999999999995 m 558.5 246.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 235.04999999999995 m 494.5 235.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 224.04999999999995 m 494.5 224.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 235.04999999999995 m 558.5 235.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 224.04999999999995 m 558.5 224.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 202.04999999999995 m 494.5 202.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 202.04999999999995 m 558.5 202.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 180.04999999999995 m 494.5 180.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 170.04999999999995 m 494.5 170.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 168.04999999999995 m 494.5 168.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 180.04999999999995 m 558.5 180.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 170.04999999999995 m 558.5 170.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 168.04999999999995 m 558.5 168.04999999999995 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.35 691.55 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.40 691.55 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.77 691.55 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 678.30 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.15 681.55 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.76 681.55 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.97 681.55 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.85 673.55 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.15 681.55 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.76 681.55 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.97 681.55 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.85 673.55 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.70 662.55 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.16 662.55 Td (s in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.00 654.55 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.18 654.55 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 644.55 Td (Cash Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.40 644.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.31 644.55 Td (s fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.59 644.55 Td (om Oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.60 644.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.48 644.55 Td (ting Activities:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 633.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.10 633.55 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.95 633.55 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 633.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.20 633.55 Td (152,689) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 633.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.20 633.55 Td (146,451) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 622.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.99 622.55 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.17 622.55 Td (ts t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.39 622.55 Td (o r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.10 622.55 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.39 622.55 Td (oncile ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.80 622.55 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.64 622.55 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.64 622.55 Td (o ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.81 622.55 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.62 622.55 Td (ash pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.45 622.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.64 622.55 Td (vided b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.45 622.55 Td (y oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.90 622.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.66 622.55 Td (ting activities:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 611.55 Td (Depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.79 611.55 Td (ecia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.75 611.55 Td (tion and amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.31 611.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.07 611.55 Td (tion) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 611.55 Td (35,974) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 611.55 Td (28,559) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 600.55 Td (Unr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.02 600.55 Td (ealiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.48 600.55 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.75 600.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.65 600.55 Td (eign e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.11 600.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.39 600.55 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.71 600.55 Td (e \() Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.96 600.55 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.58 600.55 Td (ains\) losses) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.90 600.55 Td (\(2,629) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 600.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 600.55 Td (9,046) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 589.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.20 589.55 Td (ealiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.67 589.55 Td (ed loss \() Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.25 589.55 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.86 589.55 Td (ain\) on se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.27 589.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.83 589.55 Td (tlemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.83 589.55 Td (t of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.06 589.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.11 589.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.74 589.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.25 589.55 Td (d f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.54 589.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.44 589.55 Td (eign e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.89 589.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.18 589.55 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.50 589.55 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.60 589.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.95 589.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.25 589.55 Td (acts not designa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.87 589.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.46 589.55 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.73 589.55 Td (or hedg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.63 589.55 Td (e acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.95 589.55 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.50 589.55 Td (ting) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 589.55 Td (1,988) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.90 589.55 Td (\(4,618) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 589.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 578.55 Td (Emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.51 578.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.04 578.55 Td (ee bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.10 578.55 Td (fit plans?amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.65 578.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.41 578.55 Td (tion fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.25 578.55 Td (om accumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.66 578.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.25 578.55 Td (ed other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.24 578.55 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.74 578.55 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.61 578.55 Td (e loss and se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.63 578.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.20 578.55 Td (tlemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.19 578.55 Td (t loss) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 578.55 Td (3,591) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 578.55 Td (3,422) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 567.55 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.28 567.55 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.21 567.55 Td (-based c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.14 567.55 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.02 567.55 Td (tion) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 567.55 Td (17,535) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 567.55 Td (1,497) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 556.55 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.26 556.55 Td (, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.21 556.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 556.55 Td (2,320) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.95 556.55 Td (\(413) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 556.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 545.55 Td (\(Bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.87 545.55 Td (fit fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.74 545.55 Td (om\) pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.45 545.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.63 545.55 Td (vision f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.55 545.55 Td (or de) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.48 545.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.72 545.55 Td (err) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.17 545.55 Td (ed inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.52 545.55 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.50 545.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.26 545.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.51 545.55 Td (es) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 545.55 Td (\(15,818) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 545.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.95 545.55 Td (\(795) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 545.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 534.55 Td (Chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.20 534.55 Td (e in oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.87 534.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.63 534.55 Td (ting asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.95 534.55 Td (ts and liabilities, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.39 534.55 Td (t of e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.26 534.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.63 534.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.87 534.55 Td (ect of acquisition:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 523.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.40 523.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.03 523.55 Td (ade r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.54 523.55 Td (eceiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.21 523.55 Td (ables) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 523.55 Td (67,767) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 523.55 Td (69,672) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 512.55 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.09 512.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.62 512.55 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.73 512.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.33 512.55 Td (ories) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 512.55 Td (41,247) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 512.55 Td (\(48,120) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 512.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 501.55 Td (Other curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.82 501.55 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.93 501.55 Td (t asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.44 501.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.90 501.55 Td (\(9,688) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 501.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.90 501.55 Td (\(6,162) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 501.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 490.55 Td (Other non-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.89 490.55 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.00 490.55 Td (t asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.52 490.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.90 490.55 Td (\(9,108) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 490.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.90 490.55 Td (\(2,251) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 490.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 479.55 Td (Acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.33 479.55 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.88 479.55 Td (ts pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.38 479.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.88 479.55 Td (able, accrued liabilities, and oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.84 479.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.60 479.55 Td (ting leases, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.72 479.55 Td (t of righ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.20 479.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.63 479.55 Td (-of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.53 479.55 Td (-use asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.13 479.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 479.55 Td (\(51,290) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 479.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 479.55 Td (\(48,045) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 479.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 468.55 Td (Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.54 468.55 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.52 468.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.27 468.55 Td (x liabilities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 468.55 Td (9,115) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 468.55 Td (19,496) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 457.55 Td (Accrued salaries, w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.18 457.55 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.71 457.55 Td (es and emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.26 457.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.78 457.55 Td (ee bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.85 457.55 Td (fits and long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.86 457.55 Td (erm emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.41 457.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.93 457.55 Td (ee r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.39 457.55 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.96 457.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.55 457.55 Td (ed bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.84 457.55 Td (fits) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 457.55 Td (\(40,527) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 457.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.75 457.55 Td (\(110,338) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 457.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 446.55 Td (Other long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.82 446.55 Td (erm liabilities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.90 446.55 Td (\(5,283) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 446.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.90 446.55 Td (\(1,579) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 446.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 435.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.10 435.55 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.91 435.55 Td (ash pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.74 435.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.93 435.55 Td (vided b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.73 435.55 Td (y oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.19 435.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.95 435.55 Td (ting activities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.20 435.55 Td (197,883) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 435.55 Td (55,822) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 424.55 Td (Cash Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.40 424.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.31 424.55 Td (s fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.59 424.55 Td (om In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.52 424.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.23 424.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.36 424.55 Td (ting Activities:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 413.55 Td (Pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.01 413.55 Td (chases of pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.80 413.55 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.73 413.55 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.53 413.55 Td (t and equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.99 413.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 413.55 Td (\(44,424) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 413.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 413.55 Td (\(36,149) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 413.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 402.55 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.96 402.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.64 402.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.77 402.55 Td (ts f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.66 402.55 Td (or business acquisition) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 402.55 Td (\(52,201) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 402.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.30 402.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 391.55 Td (\(P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.39 391.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.07 391.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.19 391.55 Td (ts\) pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.10 391.55 Td (oceeds on se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.10 391.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.66 391.55 Td (tlemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.66 391.55 Td (t of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.89 391.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.94 391.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.57 391.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.08 391.55 Td (d f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.37 391.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.27 391.55 Td (eign e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.72 391.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.01 391.55 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.33 391.55 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.43 391.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.78 391.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.09 391.55 Td (acts not designa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.70 391.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.30 391.55 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.56 391.55 Td (or hedg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.46 391.55 Td (e acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.79 391.55 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.34 391.55 Td (ting) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 391.55 Td (\(19,326) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 391.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 391.55 Td (55,818) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 380.55 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.96 380.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.64 380.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.77 380.55 Td (ts t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.98 380.55 Td (o acquir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.15 380.55 Td (e short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.71 380.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.76 380.55 Td (erm in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.63 380.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.17 380.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.19 380.55 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.37 380.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 380.55 Td (\(30,121) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 380.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 380.55 Td (\(99,880) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 380.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 369.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.79 369.55 Td (oceeds fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 369.55 Td (om sale, ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.75 369.55 Td (turity and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.73 369.55 Td (ollection of short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.97 369.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.01 369.55 Td (erm in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.89 369.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.42 369.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.44 369.55 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.62 369.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 369.55 Td (26,791) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.30 369.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 358.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.10 358.55 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.91 358.55 Td (ash used f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.48 358.55 Td (or in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.20 358.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.73 358.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.75 358.55 Td (ting activities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 358.55 Td (\(119,281) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 358.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 358.55 Td (\(80,211) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 358.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 347.55 Td (Cash Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.40 347.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.31 347.55 Td (s fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.59 347.55 Td (om Financing Activities:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 336.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.79 336.55 Td (oceeds fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 336.55 Td (om short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.79 336.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.83 336.55 Td (erm cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.87 336.55 Td (edit f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.66 336.55 Td (acilities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 336.55 Td (3,419) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 336.55 Td (13,442) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 325.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.20 325.55 Td (epa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.07 325.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.19 325.55 Td (ts of short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.05 325.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.09 325.55 Td (erm cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.13 325.55 Td (edit f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.92 325.55 Td (acilities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.90 325.55 Td (\(3,878) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 325.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 325.55 Td (\(12,556) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 325.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 314.55 Td (Other short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.53 314.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.57 314.55 Td (erm borr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.41 314.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.60 314.55 Td (wings, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.20 314.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 314.55 Td (12,480) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.90 314.55 Td (\(9,422) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 314.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 303.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.79 303.55 Td (oceeds fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 303.55 Td (om emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.60 303.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.13 303.55 Td (ee s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.93 303.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.54 303.55 Td (ock pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.66 303.55 Td (chase plan) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 303.55 Td (2,030) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.30 303.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 292.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.20 292.55 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.26 292.55 Td (chase of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.38 292.55 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.65 292.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.25 292.55 Td (ock) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 292.55 Td (\(30,074) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 292.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.90 292.55 Td (\(3,088) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 292.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 281.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.20 281.55 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.26 281.55 Td (chase of shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.91 281.55 Td (es surr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.64 281.55 Td (ender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.69 281.55 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.95 281.55 Td (or t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.35 281.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.11 281.55 Td (x withholdings on equity a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.36 281.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.99 281.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.50 281.55 Td (d e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.38 281.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.63 281.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.28 281.55 Td (cises) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 281.55 Td (\(75,242) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 281.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.95 281.55 Td (\(826) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 281.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 270.55 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.96 270.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.64 270.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.77 270.55 Td (ts t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.98 270.55 Td (o nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.95 270.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.30 270.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.64 270.55 Td (olling in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.11 270.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.70 270.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.37 270.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.39 270.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 270.55 Td (\(14,825) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 270.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.30 270.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 259.55 Td (Dividend t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.21 259.55 Td (o s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.27 259.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.88 259.55 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.21 259.55 Td (s) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 259.55 Td (\(31,930) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 259.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 259.55 Td (\(55,000) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 259.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 248.55 Td (Other financing) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.55 248.55 Td (, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.50 248.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 248.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.95 248.55 Td (\(296) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 248.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 237.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.10 237.55 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.91 237.55 Td (ash used f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.48 237.55 Td (or financing activities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 237.55 Td (\(138,020) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 237.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 237.55 Td (\(67,746) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 237.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 226.55 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.66 226.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.02 226.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.26 226.55 Td (ect of e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.44 226.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.73 226.55 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.05 226.55 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.46 226.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.22 226.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.81 226.55 Td (e chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.92 226.55 Td (es on c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.39 226.55 Td (ash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.72 226.55 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.41 226.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.19 226.55 Td (ts and r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.54 226.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.56 226.55 Td (trict) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.84 226.55 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.15 226.55 Td (ash) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.90 226.55 Td (\(1,270) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 226.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.35 226.55 Td (952) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 81.00 215.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.10 215.55 Td (t decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.84 215.55 Td (ease in c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.73 215.55 Td (ash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.07 215.55 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.76 215.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.54 215.55 Td (ts and r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.89 215.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.91 215.55 Td (trict) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.19 215.55 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.50 215.55 Td (ash) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 215.55 Td (\(60,688) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 215.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 215.55 Td (\(91,183) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 215.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 204.55 Td (Beginning c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.27 204.55 Td (ash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.61 204.55 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.30 204.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.07 204.55 Td (ts, and r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.42 204.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.44 204.55 Td (trict) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.72 204.55 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.03 204.55 Td (ash) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.20 204.55 Td (934,753) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.20 204.55 Td (713,698) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 193.55 Td (Ending c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.65 193.55 Td (ash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.54 193.55 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.02 193.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.18 193.55 Td (ts, and r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.12 193.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.25 193.55 Td (trict) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.85 193.55 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.28 193.55 Td (ash) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.20 193.55 Td (874,065) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.20 193.55 Td (622,515) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 182.55 Td (Less: Ending r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.16 182.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.18 182.55 Td (trict) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.46 182.55 Td (ed c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.77 182.55 Td (ash) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.95 182.55 Td (\(501) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 182.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.95 182.55 Td (\(581) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 182.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 171.55 Td (Ending c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.65 171.55 Td (ash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.54 171.55 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.02 171.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.18 171.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 171.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.20 171.55 Td (873,564) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 171.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.20 171.55 Td (621,934) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 150.55 Td (Nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.16 150.55 Td (ash In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.72 150.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.43 150.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.56 150.55 Td (ting and Financing Activity:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 139.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.79 139.55 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.71 139.55 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.52 139.55 Td (t and equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.98 139.55 Td (t acquir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.61 139.55 Td (ed and not y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.08 139.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.02 139.55 Td (t paid a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.15 139.55 Td (t end of period) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 139.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 139.55 Td (12,089) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 139.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 139.55 Td (10,513) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 128.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.79 128.55 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.71 128.55 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.52 128.55 Td (t and equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.98 128.55 Td (t additions due t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.21 128.55 Td (o build-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.57 128.55 Td (o-suit lease tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.77 128.55 Td (ansactions) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 128.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 128.55 Td (7,842) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 117.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.20 117.55 Td (ealiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.67 117.55 Td (ed \() Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.13 117.55 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.74 117.55 Td (ain\) loss on f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.47 117.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.38 117.55 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.03 117.55 Td (ency c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.34 117.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.69 117.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.99 117.55 Td (acts not y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.26 117.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.20 117.55 Td (t se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.75 117.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.32 117.55 Td (tled a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.58 117.55 Td (t end of period) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 117.55 Td (\(17,338) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 117.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 117.55 Td (51,200) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 106.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.20 106.55 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.26 106.55 Td (chase of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.38 106.55 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.65 106.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.25 106.55 Td (ock not y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.73 106.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.67 106.55 Td (t se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.23 106.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.79 106.55 Td (tled a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.06 106.55 Td (t end of period) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 106.55 Td (6,997) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.30 106.55 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 95.55 Td (Supplemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.41 95.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.10 95.55 Td (al disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.13 95.55 Td (e of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.90 95.55 Td (ash flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.93 95.55 Td (w in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.91 95.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.32 95.55 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.85 95.55 Td (tion:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 84.55 Td (Cash paid f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.39 84.55 Td (or in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.18 84.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.77 84.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.43 84.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.45 84.55 Td (t during the period) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 84.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 479.35 84.55 Td (818) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 84.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 84.55 Td (2,778) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 73.55 Td (Cash paid f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.39 73.55 Td (or inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.57 73.55 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.55 73.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.30 73.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.56 73.55 Td (es during the period, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.13 73.55 Td (t of r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.77 73.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.68 73.55 Td (funds) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 73.55 Td (19,636) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 73.55 Td (17,157) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.30 60.75 Td (The not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 60.75 Td (es acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 60.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.74 60.75 Td (ying our c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 60.75 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.08 60.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 60.75 Td (ed financial s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.52 60.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 60.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 60.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 60.75 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 60.75 Td (ts in our F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.42 60.75 Td (orm 10-Q ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 60.75 Td (e an in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 60.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 60.75 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 60.75 Td (al part of these c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 60.75 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 60.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 60.75 Td (ed financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 49.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.87 49.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 49.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.00 49.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 49.95 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 49.95 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 27 0 obj <> endobj 28 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.75 729.75 Td (RE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.15 729.75 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.89 729.75 Td (ONCILIA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.72 729.75 Td (TION OF GAAP T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.08 729.75 Td (O NON-GAAP FINANCIAL ME) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.52 729.75 Td (ASURE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.02 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 229.80 710.65 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.77 710.65 Td (OR THE ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 271.13 710.65 Td (FIR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.19 710.65 Td (S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.28 710.65 Td (T) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.73 710.65 Td ( QU) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.65 710.65 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.40 710.65 Td (TER OF ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.87 710.65 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.17 710.65 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 688.45 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.97 688.45 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.09 688.45 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.70 688.45 Td (wing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.40 688.45 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.64 688.45 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.76 688.45 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.35 688.45 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.49 688.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.18 688.45 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.35 688.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.91 688.45 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.04 688.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.62 688.45 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.77 688.45 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.20 688.45 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.23 688.45 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.53 688.45 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.41 688.45 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.59 688.45 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.91 688.45 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.51 688.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.20 688.45 Td (ead ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.07 688.45 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.73 688.45 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.29 688.45 Td (onjunction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.85 688.45 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.06 688.45 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 675.25 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.12 675.25 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.98 675.25 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.63 675.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.21 675.25 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.12 675.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.68 675.25 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.27 675.25 Td (held ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.10 675.25 Td (on ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.95 675.25 Td (April?, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.06 675.25 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.36 675.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.37 675.25 Td (discussing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.77 675.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.98 675.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.54 675.25 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.75 675.25 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.06 675.25 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.13 675.25 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.71 675.25 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.66 675.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.22 675.25 Td (ondition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.16 675.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.26 675.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.95 675.25 Td (esults ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.29 675.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.72 675.25 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.38 675.25 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.55 675.25 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.91 675.25 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.76 675.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.19 675.25 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 662.05 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.13 662.05 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.84 662.05 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.86 662.05 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.09 662.05 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.48 662.05 Td (ended ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 155.85 662.05 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.74 662.05 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.77 662.05 Td (y?3, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.21 662.05 Td (2020) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 237.51 662.05 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.37 662.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.10 662.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.67 662.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.00 662.05 Td (SG&A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.95 662.05 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.77 662.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.51 662.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.07 662.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.41 662.05 Td (EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.77 662.05 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.59 662.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.33 662.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.89 662.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.23 662.05 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.42 662.05 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.19 662.05 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.05 662.05 Td (ome, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.94 662.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.67 662.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.24 662.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.57 662.05 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 662.05 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 648.85 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.28 648.85 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.50 648.85 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.54 648.85 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.90 648.85 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.09 648.85 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.91 648.85 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.90 648.85 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.46 648.85 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.20 648.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.76 648.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.15 648.85 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.20 648.85 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.28 648.85 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.84 648.85 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.33 648.85 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.97 648.85 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.89 648.85 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 648.85 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.33 648.85 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.09 648.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.64 648.85 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.58 648.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.93 648.85 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.25 648.85 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.27 648.85 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.47 648.85 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.29 648.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.98 648.85 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.40 648.85 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.26 648.85 Td (enues, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.95 648.85 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.51 648.85 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.27 648.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.82 648.85 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.76 648.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.11 648.85 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.43 648.85 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.45 648.85 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.19 648.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 648.85 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 635.65 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.53 635.65 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.39 635.65 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.34 635.65 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.20 635.65 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.28 635.65 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.64 635.65 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.15 635.65 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.76 635.65 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.93 635.65 Td (tio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.98 635.65 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.94 635.65 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.45 635.65 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.75 635.65 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.47 635.65 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.77 635.65 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.59 635.65 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.06 635.65 Td (epar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.27 635.65 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.56 635.65 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.90 635.65 Td (acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.38 635.65 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.87 635.65 Td (dance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.86 635.65 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.75 635.65 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.70 635.65 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.52 635.65 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.23 635.65 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.60 635.65 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.95 635.65 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.28 635.65 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.75 635.65 Td (ess ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.86 635.65 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.55 635.65 Td (elease: ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 622.45 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.12 622.45 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.86 622.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.42 622.45 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.56 622.45 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.30 622.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.99 622.45 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.93 622.45 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.85 622.45 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.72 622.45 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.46 622.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.77 622.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.28 622.45 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.38 622.45 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.94 622.45 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.60 622.45 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.78 622.45 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.92 622.45 Td (air ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.43 622.45 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.23 622.45 Td (alue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.16 622.45 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.62 622.45 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.18 622.45 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.61 622.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.14 622.45 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.48 622.45 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.66 622.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.24 622.45 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.28 622.45 Td (-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.13 622.45 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.69 622.45 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.77 622.45 Td (tion, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.19 622.45 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 609.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.69 609.25 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.34 609.25 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.52 609.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.79 609.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.48 609.25 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.64 609.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.21 609.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.90 609.25 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.29 609.25 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.37 609.25 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.34 609.25 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.06 609.25 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.92 609.25 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.00 609.25 Td (ance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.62 609.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.89 609.25 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.51 609.25 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.70 609.25 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.90 609.25 Td (t; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.97 609.25 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.65 609.25 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.39 609.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.96 609.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.65 609.25 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.58 609.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.27 609.25 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.21 609.25 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.14 609.25 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.57 609.25 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.76 609.25 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.89 609.25 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.75 609.25 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.26 609.25 Td (plus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.08 609.25 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.95 609.25 Td (ome ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 596.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.55 596.05 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.72 596.05 Td (x ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.20 596.05 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.51 596.05 Td (xpense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.54 596.05 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.74 596.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.31 596.05 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.47 596.05 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.12 596.05 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.53 596.05 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.83 596.05 Td (xpense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.87 596.05 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.16 596.05 Td (\(inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.36 596.05 Td (ome\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.47 596.05 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.78 596.05 Td (xpense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.81 596.05 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.01 596.05 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.15 596.05 Td (under) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.86 596.05 Td (writ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.65 596.05 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.67 596.05 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.23 596.05 Td (ommission ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.56 596.05 Td (paid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.63 596.05 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.93 596.05 Td (behalf ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.83 596.05 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.71 596.05 Td (selling ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 582.85 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.18 582.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.76 582.85 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.21 582.85 Td (s, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.73 582.85 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.11 582.85 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.20 582.85 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.44 582.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.13 582.85 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.30 582.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.86 582.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.58 582.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.16 582.85 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.43 582.85 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.84 582.85 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.13 582.85 Td (ansition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.26 582.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.84 582.85 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.11 582.85 Td (being ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.31 582.85 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.05 582.85 Td (public ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.56 582.85 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.12 582.85 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.33 582.85 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.52 582.85 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.74 582.85 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.90 582.85 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.53 582.85 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.09 582.85 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.34 582.85 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.11 582.85 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.25 582.85 Td (air ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.35 582.85 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.16 582.85 Td (alue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.67 582.85 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.72 582.85 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.28 582.85 Td (ash-) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 569.65 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.72 569.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.25 569.65 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.39 569.65 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.57 569.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.15 569.65 Td (ock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.29 569.65 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.58 569.65 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.14 569.65 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.23 569.65 Td (tion, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.45 569.65 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.96 569.65 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.65 569.65 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.31 569.65 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.72 569.65 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.24 569.65 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.93 569.65 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.09 569.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.66 569.65 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.60 569.65 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.98 569.65 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.07 569.65 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.28 569.65 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.00 569.65 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.86 569.65 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.94 569.65 Td (ance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.80 569.65 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.31 569.65 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.94 569.65 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.37 569.65 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.57 569.65 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.94 569.65 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.45 569.65 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.19 569.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 569.65 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 556.45 Td (EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.09 556.45 Td (A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.90 556.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.59 556.45 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.53 556.45 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.46 556.45 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.89 556.45 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.62 556.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.19 556.45 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.89 556.45 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.81 556.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.12 556.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.64 556.45 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.30 556.45 Td (depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.02 556.45 Td (ecia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.84 556.45 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.07 556.45 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.34 556.45 Td (amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.40 556.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.57 556.45 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.80 556.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.11 556.45 Td (xpense; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.07 556.45 Td (\(3\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.76 556.45 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.49 556.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.06 556.45 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.75 556.45 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.95 556.45 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.07 556.45 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.94 556.45 Td (ome ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 543.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.69 543.25 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.63 543.25 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.56 543.25 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.08 543.25 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.27 543.25 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.50 543.25 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.36 543.25 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.96 543.25 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.26 543.25 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.78 543.25 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.53 543.25 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.77 543.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.46 543.25 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.03 543.25 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.34 543.25 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.18 543.25 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.32 543.25 Td (air ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.49 543.25 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.29 543.25 Td (alue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.88 543.25 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.99 543.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.55 543.25 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.99 543.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.52 543.25 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.51 543.25 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.69 543.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.27 543.25 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.31 543.25 Td (-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.82 543.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.38 543.25 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.46 543.25 Td (tion, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 530.05 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.69 530.05 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.34 530.05 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.95 530.05 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.66 530.05 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.35 530.05 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.52 530.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.08 530.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.21 530.05 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.60 530.05 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.69 530.05 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.09 530.05 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.81 530.05 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.67 530.05 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.75 530.05 Td (ance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.80 530.05 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.51 530.05 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.14 530.05 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.76 530.05 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.96 530.05 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.27 530.05 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.98 530.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.53 530.05 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.69 530.05 Td (x ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.34 530.05 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.91 530.05 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.95 530.05 Td (adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.59 530.05 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.21 530.05 Td (ts; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.02 530.05 Td (\(4\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.15 530.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.88 530.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.45 530.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.58 530.05 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.76 530.05 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 516.85 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.79 516.85 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.52 516.85 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.56 516.85 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.69 516.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.38 516.85 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.32 516.85 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.24 516.85 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.88 516.85 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.61 516.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.18 516.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.08 516.85 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.27 516.85 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.61 516.85 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.47 516.85 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.18 516.85 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.92 516.85 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.68 516.85 Td (eigh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.54 516.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.10 516.85 Td (ed-a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.81 516.85 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.67 516.85 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.75 516.85 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.11 516.85 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.23 516.85 Td (number ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.31 516.85 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.12 516.85 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.29 516.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.19 516.85 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.75 516.85 Td (ommon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.35 516.85 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.40 516.85 Td (es; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.76 516.85 Td (\(5\) ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 503.65 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.19 503.65 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.98 503.65 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.96 503.65 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.74 503.65 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.43 503.65 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.37 503.65 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.30 503.65 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.39 503.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.96 503.65 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.31 503.65 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.21 503.65 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.19 503.65 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.72 503.65 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.02 503.65 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.54 503.65 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.85 503.65 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.41 503.65 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.54 503.65 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.43 503.65 Td (leases, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.62 503.65 Td (less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.32 503.65 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.88 503.65 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.32 503.65 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.25 503.65 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.81 503.65 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.26 503.65 Td (equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.62 503.65 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.57 503.65 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.65 503.65 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.58 503.65 Td (short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.64 503.65 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.57 503.65 Td (erm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.77 503.65 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.89 503.65 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.75 503.65 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.40 503.65 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.02 503.65 Td (ts ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 490.45 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.29 490.45 Td (mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.82 490.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.24 490.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.79 490.45 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.82 490.45 Td (securities; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.29 490.45 Td (\(6\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.52 490.45 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.47 490.45 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.33 490.45 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.41 490.45 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.76 490.45 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.22 490.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.83 490.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.00 490.45 Td (tio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.99 490.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.68 490.45 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.62 490.45 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.55 490.45 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.52 490.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.09 490.45 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.45 490.45 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.22 490.45 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.21 490.45 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.62 490.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.92 490.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.44 490.45 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.64 490.45 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.20 490.45 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.32 490.45 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.10 490.45 Td (leases, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.17 490.45 Td (divided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.98 490.45 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.71 490.45 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.67 490.45 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.59 490.45 Td (las) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.56 490.45 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.23 490.45 Td (tw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.68 490.45 Td (elv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.54 490.45 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 477.25 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.27 477.25 Td (ths ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.17 477.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.47 477.25 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.20 477.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.77 477.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.16 477.25 Td (EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.25 477.25 Td (A; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.70 477.25 Td (\(7\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.09 477.25 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.82 477.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.39 477.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.78 477.25 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.83 477.25 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.91 477.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.47 477.25 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.96 477.25 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.60 477.25 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.60 477.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.29 477.25 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.24 477.25 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.16 477.25 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.29 477.25 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.85 477.25 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.34 477.25 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.35 477.25 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.08 477.25 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.74 477.25 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.91 477.25 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.22 477.25 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.96 477.25 Td (less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.70 477.25 Td (pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.94 477.25 Td (chases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.85 477.25 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 464.05 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.44 464.05 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.20 464.05 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.81 464.05 Td (plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.06 464.05 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.60 464.05 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.29 464.05 Td (equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.56 464.05 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.85 464.05 Td (plus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.09 464.05 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.53 464.05 Td (oceeds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.86 464.05 Td (\(less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.66 464.05 Td (pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.50 464.05 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.42 464.05 Td (ts\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.60 464.05 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.04 464.05 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.75 464.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.28 464.05 Td (tlemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.90 464.05 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.44 464.05 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.46 464.05 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.59 464.05 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.28 464.05 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.02 464.05 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.97 464.05 Td (d ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.61 464.05 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.74 464.05 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.23 464.05 Td (eign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.04 464.05 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.35 464.05 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.86 464.05 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.43 464.05 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.76 464.05 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.32 464.05 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.80 464.05 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.09 464.05 Td (acts ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 450.85 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.45 450.85 Td (designa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.65 450.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.22 450.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.66 450.85 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.78 450.85 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.61 450.85 Td (hedg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.72 450.85 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.38 450.85 Td (acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.86 450.85 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.12 450.85 Td (ting) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.41 450.85 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.34 450.85 Td (less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.13 450.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.82 450.85 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.53 450.85 Td (chase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.19 450.85 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.53 450.85 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.09 450.85 Td (ommon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.23 450.85 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.41 450.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.99 450.85 Td (ock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.63 450.85 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.33 450.85 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.37 450.85 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.33 450.85 Td (surr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.94 450.85 Td (ender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.13 450.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.57 450.85 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.70 450.85 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.52 450.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.07 450.85 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.24 450.85 Td (x ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 437.65 Td (withholdings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.54 437.65 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.15 437.65 Td (equity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.40 437.65 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.59 437.65 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.33 437.65 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.28 437.65 Td (d ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.09 437.65 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.40 437.65 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.87 437.65 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.02 437.65 Td (cises, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.04 437.65 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.89 437.65 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.45 437.65 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.83 437.65 Td (dividends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.77 437.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.34 437.65 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.17 437.65 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.35 437.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.93 437.65 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.38 437.65 Td (s; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.65 437.65 Td (\(8\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.93 437.65 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.49 437.65 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.24 437.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.79 437.65 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.74 437.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.09 437.65 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.41 437.65 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.32 437.65 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.51 437.65 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.22 437.65 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.91 437.65 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.33 437.65 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.19 437.65 Td (enues ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 424.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.69 424.45 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.63 424.45 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.56 424.45 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.02 424.45 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.22 424.45 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.38 424.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.07 424.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.49 424.45 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.35 424.45 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.64 424.45 Td (without ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.23 424.45 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.65 424.45 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.82 424.45 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.46 424.45 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.58 424.45 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.07 424.45 Td (eign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.51 424.45 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.46 424.45 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.82 424.45 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.13 424.45 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.65 424.45 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.21 424.45 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.16 424.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.77 424.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.94 424.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.51 424.45 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.46 424.45 Td (fluctua) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.40 424.45 Td (tions; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.91 424.45 Td (\(9\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.64 424.45 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.20 424.45 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.96 424.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.51 424.45 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.45 424.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.80 424.45 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.12 424.45 Td (ency ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 411.25 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.73 411.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.30 411.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.40 411.25 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.74 411.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.43 411.25 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.37 411.25 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.30 411.25 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.14 411.25 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.87 411.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.44 411.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.54 411.25 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.88 411.25 Td (without ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.84 411.25 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.63 411.25 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.18 411.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.19 411.25 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.31 411.25 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.80 411.25 Td (eign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.61 411.25 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.56 411.25 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.30 411.25 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.60 411.25 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.12 411.25 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.69 411.25 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.01 411.25 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.62 411.25 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.79 411.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.35 411.25 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.68 411.25 Td (fluctua) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.62 411.25 Td (tions; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.50 411.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.18 411.25 Td (\(10\) ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 398.05 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.56 398.05 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.32 398.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.87 398.05 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.82 398.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.16 398.05 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.48 398.05 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.53 398.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.26 398.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.83 398.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.24 398.05 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.43 398.05 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.27 398.05 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.14 398.05 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.36 398.05 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.05 398.05 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.99 398.05 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.91 398.05 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.06 398.05 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.79 398.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.36 398.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.77 398.05 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.96 398.05 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.81 398.05 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.67 398.05 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.89 398.05 Td (without ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.16 398.05 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.26 398.05 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.11 398.05 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.43 398.05 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.55 398.05 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.05 398.05 Td (eign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.16 398.05 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.11 398.05 Td (ency ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 384.85 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.31 384.85 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.82 384.85 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.39 384.85 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.10 384.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.71 384.85 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.88 384.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.44 384.85 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.15 384.85 Td (fluctua) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.10 384.85 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.43 384.85 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.49 384.85 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.05 384.85 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.81 384.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.36 384.85 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.31 384.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.65 384.85 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.98 384.85 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.10 384.85 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.83 384.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.40 384.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.89 384.85 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.06 384.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.55 384.85 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.93 384.85 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.25 384.85 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.29 384.85 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.01 384.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.70 384.85 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.64 384.85 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.56 384.85 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.79 384.85 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.52 384.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.09 384.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.58 384.85 Td (dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 384.85 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 371.65 Td (earnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.63 371.65 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.20 371.65 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.24 371.65 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.20 371.65 Td (without ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.80 371.65 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.23 371.65 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.41 371.65 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.06 371.65 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.18 371.65 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.67 371.65 Td (eign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.11 371.65 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.07 371.65 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.44 371.65 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.75 371.65 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.26 371.65 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.83 371.65 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.79 371.65 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.40 371.65 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.56 371.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.13 371.65 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.09 371.65 Td (fluctua) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.03 371.65 Td (tions.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 345.25 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.54 345.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.22 345.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.15 345.25 Td (SG&A:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 265.75 382.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.00 265.75 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.00 265.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 265.75 58.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 235.75 382.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.00 235.75 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.00 235.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 235.75 58.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 205.75 382.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.00 205.75 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.00 205.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 205.75 58.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.00 175.75 382.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 436.00 175.75 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.00 175.75 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 499.00 175.75 58.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436 319.75 m 495 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 319.75 m 499 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499 319.75 m 557 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436 319.75 m 495 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436 295.75 m 495 295.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495 319.75 m 499 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499 319.75 m 557 319.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499 295.75 m 557 295.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436 295.75 m 495 295.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499 295.75 m 557 295.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436 236.75 m 495 236.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436 234.75 m 495 234.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499 236.75 m 557 236.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499 234.75 m 557 234.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436 160.75 m 495 160.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436 146.75 m 495 146.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 436 144.75 m 495 144.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499 160.75 m 557 160.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499 146.75 m 557 146.75 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 499 144.75 m 557 144.75 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 324.50 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.43 324.50 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.97 324.50 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.55 309.50 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.61 309.50 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.60 309.50 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.85 300.50 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.05 309.50 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.05 309.50 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.12 309.50 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.35 300.50 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.90 285.50 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.17 285.50 Td (s in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.50 270.50 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.33 270.50 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 255.00 Td (Mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.29 255.00 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.14 255.00 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.01 255.00 Td (able GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.74 255.00 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 240.00 Td (Selling) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.68 240.00 Td (, g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.00 240.00 Td (ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.33 240.00 Td (al and adminis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.77 240.00 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.06 240.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.23 240.00 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.30 240.00 Td (e e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.57 240.00 Td (xpenses) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.25 240.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 240.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.05 240.00 Td (660.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 240.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.05 240.00 Td (581.9) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.50 210.00 Td (Non-GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.60 210.00 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 195.00 Td (Selling) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.68 195.00 Td (, g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.00 195.00 Td (ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.33 195.00 Td (al and adminis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.77 195.00 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.06 195.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.23 195.00 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.30 195.00 Td (e e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.57 195.00 Td (xpenses) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 261.25 195.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 195.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.05 195.00 Td (660.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 195.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.05 195.00 Td (581.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 180.00 Td (Impact of chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.14 180.00 Td (es in f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.33 180.00 Td (air v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.26 180.00 Td (alue on c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.42 180.00 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.85 180.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.38 180.00 Td (tled s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.51 180.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.08 180.00 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.12 180.00 Td (-based c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.14 180.00 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.23 180.00 Td (tion) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.02 185.24 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.10 180.00 Td (. . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.85 180.00 Td (\(4.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.15 180.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.85 180.00 Td (\(5.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 180.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.50 165.00 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.28 165.00 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.93 165.00 Td (tructuring and r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.15 165.00 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.32 165.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.88 165.00 Td (ed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.01 165.00 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.09 165.00 Td (es, se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.82 165.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.68 165.00 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.77 165.00 Td (ance and other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.37 165.00 Td (, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.79 165.00 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.48 170.24 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.20 165.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.85 165.00 Td (\(5.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.15 165.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.85 165.00 Td (\(0.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.15 165.00 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.50 150.00 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.04 150.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.72 150.00 Td (ed SG&A) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.70 150.00 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 150.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.05 150.00 Td (650.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.50 150.00 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.05 150.00 Td (576.5) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 136.65 Td (_____________) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 124.05 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 124.05 Td (Includes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.97 124.05 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.85 124.05 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.19 124.05 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.86 124.05 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.18 124.05 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.31 124.05 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.36 124.05 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.65 124.05 Td (air ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.12 124.05 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.62 124.05 Td (alue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.48 124.05 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.16 124.05 Td (Class ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.37 124.05 Td (B ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.73 124.05 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.05 124.05 Td (ommon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.49 124.05 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.53 124.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.13 124.05 Td (ock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.38 124.05 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.66 124.05 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.73 124.05 Td (wing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.27 124.05 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.15 124.05 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.54 124.05 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.50 124.05 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.20 124.05 Td (da) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.16 124.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.75 124.05 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.75 124.05 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.19 124.05 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.96 124.05 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.59 124.05 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.11 124.05 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.45 124.05 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.09 124.05 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.79 124.05 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.44 124.05 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.10 124.05 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.10 124.05 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.49 124.05 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.45 124.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.04 124.05 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.24 124.05 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.22 124.05 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.54 124.05 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.21 124.05 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.78 124.05 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.50 124.05 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.75 124.05 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.25 124.05 Td (sequen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.87 124.05 Td (tly ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 114.45 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.68 114.45 Td (eplaced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.91 114.45 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.16 114.45 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.20 114.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.80 114.45 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.73 114.45 Td (-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.25 114.45 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.82 114.45 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.32 114.45 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.10 114.45 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.73 114.45 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.24 114.45 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.38 114.45 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.70 114.45 Td (oncurr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.18 114.45 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.29 114.45 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.78 114.45 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.02 114.45 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.70 114.45 Td (IPO) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.02 114.45 Td (.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 101.85 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 101.85 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.20 101.85 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.22 101.85 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.27 101.85 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.02 101.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.71 101.85 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.28 101.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.88 101.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.58 101.85 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.67 101.85 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.37 101.85 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.99 101.85 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.06 101.85 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.60 101.85 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.21 101.85 Td (ance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.12 101.85 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.87 101.85 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.06 101.85 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.57 101.85 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.71 101.85 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.91 101.85 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.07 101.85 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.37 101.85 Td (ansaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.20 101.85 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.96 101.85 Td (deal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.33 101.85 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.01 101.85 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.58 101.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.18 101.85 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.88 101.85 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.19 101.85 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.45 101.85 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.77 101.85 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.76 101.85 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.27 101.85 Td (initial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.85 101.85 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.72 101.85 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.48 101.85 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.44 101.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.04 101.85 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.41 101.85 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.17 101.85 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.62 101.85 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.94 101.85 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.19 101.85 Td (ts ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 92.25 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.05 92.25 Td (amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.82 92.25 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.58 92.25 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.32 92.25 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.79 92.25 Td (acquir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.93 92.25 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.93 92.25 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.89 92.25 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.47 92.25 Td (angible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.94 92.25 Td (asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.96 92.25 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 29 0 obj <> endobj 30 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.54 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.22 716.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.15 716.55 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.55 716.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.27 716.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.82 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.50 716.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.42 716.55 Td (EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.01 716.55 Td (A:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 622.05 243.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 296.50 622.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 356.50 622.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.50 622.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 423.50 622.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.50 622.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.50 622.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 622.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 592.05 243.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 296.50 592.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 356.50 592.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.50 592.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 423.50 592.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.50 592.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.50 592.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 592.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 562.05 243.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 296.50 562.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 356.50 562.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.50 562.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 423.50 562.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.50 562.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.50 562.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 562.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 532.05 243.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 296.50 532.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 356.50 532.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.50 532.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 423.50 532.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.50 532.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.50 532.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 532.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 492.05 243.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 296.50 492.05 60.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 356.50 492.05 7.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.50 492.05 60.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 423.50 492.05 7.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.50 492.05 60.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.50 492.05 7.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 492.05 60.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 442.05 243.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 296.50 442.05 60.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 356.50 442.05 7.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.50 442.05 60.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 423.50 442.05 7.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.50 442.05 60.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.50 442.05 7.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 442.05 60.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 402.05 243.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 296.50 402.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 356.50 402.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.50 402.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 423.50 402.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.50 402.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.50 402.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 402.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 372.05 243.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 296.50 372.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 356.50 372.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.50 372.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 423.50 372.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 430.50 372.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.50 372.05 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 372.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 691.05 m 356.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356.5 691.05 m 363.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 691.05 m 423.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 691.05 m 490.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 691.05 m 356.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 667.05 m 356.5 667.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 356.5 691.05 m 363.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 691.05 m 423.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 667.05 m 423.5 667.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 691.05 m 490.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 667.05 m 490.5 667.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490.5 691.05 m 497.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 691.05 m 557.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 667.05 m 557.5 667.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 608.05 m 356.5 608.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 606.05 m 356.5 606.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 608.05 m 423.5 608.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 606.05 m 423.5 606.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 608.05 m 490.5 608.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 606.05 m 490.5 606.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 608.05 m 557.5 608.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 606.05 m 557.5 606.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 417.05 m 356.5 417.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 417.05 m 423.5 417.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 417.05 m 490.5 417.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 417.05 m 557.5 417.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 417.05 m 356.5 417.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 403.05 m 356.5 403.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 401.05 m 356.5 401.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 417.05 m 423.5 417.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 403.05 m 423.5 403.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 401.05 m 423.5 401.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 417.05 m 490.5 417.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 403.05 m 490.5 403.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 401.05 m 490.5 401.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 417.05 m 557.5 417.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 403.05 m 557.5 403.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 401.05 m 557.5 401.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 401.05 m 356.5 401.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 403.05 m 356.5 403.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 401.05 m 423.5 401.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 403.05 m 423.5 403.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 401.05 m 490.5 401.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 403.05 m 490.5 403.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 401.05 m 557.5 401.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 403.05 m 557.5 403.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 357.05 m 356.5 357.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 357.05 m 423.5 357.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 357.05 m 490.5 357.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 357.05 m 557.5 357.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 357.05 m 356.5 357.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 343.05 m 356.5 343.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 296.5 341.05 m 356.5 341.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 357.05 m 423.5 357.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 343.05 m 423.5 343.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 341.05 m 423.5 341.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 357.05 m 490.5 357.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 343.05 m 490.5 343.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 430.5 341.05 m 490.5 341.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 357.05 m 557.5 357.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 343.05 m 557.5 343.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 341.05 m 557.5 341.05 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 320.50 695.80 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.93 695.80 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.47 695.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.10 695.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.42 695.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.96 695.80 Td (elv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.89 695.80 Td (e Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.90 695.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.55 680.80 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.61 680.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.60 680.80 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.85 671.80 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.55 680.80 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.61 680.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.60 680.80 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 383.85 671.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.55 680.80 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.61 680.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.60 680.80 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.85 671.80 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.55 680.80 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.61 680.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.60 680.80 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.85 671.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.40 656.80 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.72 656.80 Td (s in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 641.80 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.83 641.80 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 626.30 Td (Mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.85 626.30 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.67 626.30 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.63 626.30 Td (able GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.30 626.30 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 611.30 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.54 611.30 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 611.30 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.00 611.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 611.30 Td (152.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.00 611.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 611.30 Td (146.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.00 611.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 611.30 Td (401.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 611.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 611.30 Td (450.4) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 581.30 Td (Non-GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.10 581.30 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 566.30 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.54 566.30 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 566.30 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.00 566.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 323.00 566.30 Td (152.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.00 566.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.00 566.30 Td (146.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.00 566.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 566.30 Td (401.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 566.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 566.30 Td (450.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 551.30 Td (Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.16 551.30 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.28 551.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.43 551.30 Td (x e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.02 551.30 Td (xpense) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.55 551.30 Td (12.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.55 551.30 Td (35.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.55 551.30 Td (59.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.55 551.30 Td (82.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 536.30 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.50 536.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.07 536.30 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.25 536.30 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.89 536.30 Td (t e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.39 536.30 Td (xpense) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.55 536.30 Td (16.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.55 536.30 Td (17.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.55 536.30 Td (65.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.55 536.30 Td (57.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 521.30 Td (Other \(inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.74 521.30 Td (ome\) e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.93 521.30 Td (xpense, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.93 521.30 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 330.80 521.30 Td (\(2.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.10 521.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.15 521.30 Td (1.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.80 521.30 Td (\(6.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.10 521.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 521.30 Td (\(23.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 521.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 506.30 Td (Under) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.95 506.30 Td (writ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.83 506.30 Td (er c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.17 506.30 Td (ommission paid on behalf of selling) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 495.30 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.24 495.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.81 495.30 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.31 495.30 Td (s) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.10 497.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.10 497.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.55 497.30 Td (24.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.10 497.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 481.30 Td (Char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.60 481.30 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.68 481.30 Td (es r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.64 481.30 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.80 481.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.37 481.30 Td (ed t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.68 481.30 Td (o the tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.69 481.30 Td (ansition t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.42 481.30 Td (o being a public) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 470.30 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.56 470.30 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.77 470.30 Td (y) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 338.10 472.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.10 472.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 468.15 472.30 Td (3.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 472.30 Td (0.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 456.30 Td (Impact of chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.64 456.30 Td (es in f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.83 456.30 Td (air v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.76 456.30 Td (alue on c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.92 456.30 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.35 456.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.88 456.30 Td (tled ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 445.30 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.18 445.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.76 445.30 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.79 445.30 Td (-based c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.81 445.30 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.90 445.30 Td (tion) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 180.69 450.54 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.15 447.30 Td (4.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.15 447.30 Td (5.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.55 447.30 Td (33.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.55 447.30 Td (44.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 431.30 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.78 431.30 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.43 431.30 Td (tructuring and r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.65 431.30 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.82 431.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.38 431.30 Td (ed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.51 431.30 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.59 431.30 Td (es, se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.32 431.30 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.18 431.30 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.27 431.30 Td (ance and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 420.30 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.63 420.30 Td (, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.05 420.30 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 105.74 425.54 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 334.15 422.30 Td (5.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.15 422.30 Td (0.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.55 422.30 Td (11.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 422.30 Td (4.9) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 406.30 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.61 406.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.29 406.30 Td (ed EBIT) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.00 406.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.85 406.30 Td (189.3) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.00 406.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.85 406.30 Td (206.3) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.00 406.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.85 406.30 Td (593.6) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 406.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.85 406.30 Td (615.8) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 391.30 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.47 391.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.03 391.30 Td (ed EBIT margin) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.55 391.30 Td (12.6) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.10 391.30 Td (%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.55 391.30 Td (14.4) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.10 391.30 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 361.30 Td (Depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.71 361.30 Td (ecia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.53 361.30 Td (tion and amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.18 361.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.35 361.30 Td (tion) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.14 366.54 Td (\(3\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.55 361.30 Td (34.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.55 361.30 Td (28.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.00 361.30 Td (130.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 361.30 Td (116.0) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 346.30 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.54 346.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.22 346.30 Td (ed EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.74 346.30 Td (A) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 299.00 346.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.85 346.30 Td (224.0) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.00 346.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.85 346.30 Td (234.9) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.00 346.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.85 346.30 Td (723.6) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 346.30 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.85 346.30 Td (731.8) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 332.95 Td (_____________) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 320.35 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 320.35 Td (Includes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.97 320.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.85 320.35 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.19 320.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.86 320.35 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.18 320.35 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.31 320.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.36 320.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.65 320.35 Td (air ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.12 320.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.62 320.35 Td (alue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.48 320.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.16 320.35 Td (Class ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.37 320.35 Td (B ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.73 320.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.05 320.35 Td (ommon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.49 320.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.53 320.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.13 320.35 Td (ock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.38 320.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.66 320.35 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.73 320.35 Td (wing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.27 320.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.15 320.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.54 320.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.50 320.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.20 320.35 Td (da) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.16 320.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.75 320.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.75 320.35 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.19 320.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.96 320.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.59 320.35 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.11 320.35 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.45 320.35 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.09 320.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.79 320.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.44 320.35 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.10 320.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.10 320.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.49 320.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.45 320.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.04 320.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.24 320.35 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.22 320.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.54 320.35 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.21 320.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.78 320.35 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.50 320.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.75 320.35 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.25 320.35 Td (sequen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.87 320.35 Td (tly ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 310.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.68 310.75 Td (eplaced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.91 310.75 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.16 310.75 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.20 310.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.80 310.75 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.73 310.75 Td (-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.25 310.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.82 310.75 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.32 310.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.10 310.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.73 310.75 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.24 310.75 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.38 310.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.70 310.75 Td (oncurr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.18 310.75 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.29 310.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.78 310.75 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.02 310.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.70 310.75 Td (IPO) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.02 310.75 Td (.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 298.15 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 298.15 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.20 298.15 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.22 298.15 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.35 298.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.18 298.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.87 298.15 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.44 298.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.04 298.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.81 298.15 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.91 298.15 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.61 298.15 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.31 298.15 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.38 298.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.92 298.15 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.52 298.15 Td (ance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.52 298.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.35 298.15 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.54 298.15 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.13 298.15 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.27 298.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.54 298.15 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.78 298.15 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.09 298.15 Td (ansaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.00 298.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.83 298.15 Td (deal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.28 298.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.96 298.15 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.54 298.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.13 298.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.91 298.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.23 298.15 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.49 298.15 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.89 298.15 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.95 298.15 Td (initial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.61 298.15 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.56 298.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.39 298.15 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.36 298.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.95 298.15 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.32 298.15 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.08 298.15 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.62 298.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.93 298.15 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.19 298.15 Td (ts ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 288.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.05 288.55 Td (amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.82 288.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.58 288.55 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.32 288.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.79 288.55 Td (acquir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.93 288.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.93 288.55 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.89 288.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.47 288.55 Td (angible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.94 288.55 Td (asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.96 288.55 Td (ts.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 275.95 Td (\(3\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 275.95 Td (Depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.79 275.95 Td (ecia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.75 275.95 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.60 275.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.76 275.95 Td (amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.53 275.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.29 275.95 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.14 275.95 Td (amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.92 275.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.52 275.95 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.66 275.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.25 275.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.83 275.95 Td (amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.61 275.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.36 275.95 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.22 275.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.80 275.95 Td (acquir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.94 275.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.04 275.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.00 275.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.59 275.95 Td (angible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.16 275.95 Td (asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.19 275.95 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.91 275.95 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.68 275.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.64 275.95 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.84 275.95 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.86 275.95 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.31 275.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.46 275.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.15 275.95 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.72 275.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.32 275.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.42 275.95 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.52 275.95 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.21 275.95 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.24 275.95 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.31 275.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.84 275.95 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.45 275.95 Td (ance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.77 275.95 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 266.35 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.18 266.35 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.99 266.35 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.13 266.35 Td (t.) Tj ET Q endstream endobj 31 0 obj <> endobj 32 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.54 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.22 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.15 729.75 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.86 729.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.16 729.75 Td (Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.54 729.75 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.43 729.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.15 729.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.70 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.38 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.30 729.75 Td (Dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.22 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.15 729.75 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.37 729.75 Td (arnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.31 729.75 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.15 729.75 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.47 729.75 Td (e:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 625.25 379.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 625.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 625.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 625.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 595.25 379.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 595.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 595.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 595.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 565.25 379.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 565.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 565.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 565.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 535.25 379.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 535.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 535.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 535.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 505.25 379.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 505.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 505.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 505.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 475.25 379.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 475.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 475.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 475.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 704.25 m 492.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 704.25 m 497.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 704.25 m 557.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 704.25 m 492.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 680.25 m 492.5 680.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 704.25 m 497.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 704.25 m 557.5 704.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 680.25 m 557.5 680.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 680.25 m 492.5 680.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 680.25 m 557.5 680.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 611.25 m 492.5 611.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 609.25 m 492.5 609.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 611.25 m 557.5 611.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 609.25 m 557.5 609.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 520.25 m 492.5 520.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 520.25 m 557.5 520.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 506.25 m 492.5 506.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 504.25 m 492.5 504.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 506.25 m 557.5 506.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 504.25 m 557.5 504.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 504.25 m 492.5 504.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 506.25 m 492.5 506.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 504.25 m 557.5 504.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 506.25 m 557.5 506.25 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.50 709.00 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.93 709.00 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.47 709.00 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.55 694.00 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.61 694.00 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.60 694.00 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.85 685.00 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.55 694.00 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.61 694.00 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.60 694.00 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.85 685.00 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.05 669.00 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.37 669.00 Td (s in millions, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.26 669.00 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.22 669.00 Td (cep) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.22 669.00 Td (t per) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.35 660.00 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.36 660.00 Td (e amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.10 660.00 Td (ts\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.00 645.00 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.83 645.00 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 629.50 Td (Mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.85 629.50 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.67 629.50 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.63 629.50 Td (able GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.30 629.50 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 614.50 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.51 614.50 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.55 614.50 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 614.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 614.50 Td (152.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 614.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 614.50 Td (146.5) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 584.50 Td (Non-GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.10 584.50 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 569.50 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.54 569.50 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 569.50 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 569.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 569.50 Td (152.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 569.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.00 569.50 Td (146.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 554.50 Td (Impact of chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.64 554.50 Td (es in f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.83 554.50 Td (air v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.76 554.50 Td (alue on c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.92 554.50 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.35 554.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.88 554.50 Td (tled s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.01 554.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.58 554.50 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.62 554.50 Td (-based c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.64 554.50 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.73 554.50 Td (tion) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.52 559.74 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.15 554.50 Td (4.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 554.50 Td (5.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 539.50 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.78 539.50 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.43 539.50 Td (tructuring and r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.65 539.50 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.82 539.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.38 539.50 Td (ed char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.51 539.50 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.59 539.50 Td (es, se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.32 539.50 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.18 539.50 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.27 539.50 Td (ance and other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.87 539.50 Td (, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.29 539.50 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.98 544.74 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.15 539.50 Td (5.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 539.50 Td (0.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 524.50 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.50 524.50 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.67 524.50 Td (x impact of adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.38 524.50 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.01 524.50 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.80 524.50 Td (\(0.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.10 524.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.80 524.50 Td (\(1.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 524.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 509.50 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.54 509.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.22 509.50 Td (ed ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.52 509.50 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.97 509.50 Td (ome) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 509.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.85 509.50 Td (162.4) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 509.50 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.85 509.50 Td (150.9) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 479.50 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.47 479.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.03 479.50 Td (ed ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.28 479.50 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.11 479.50 Td (ome margin) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.55 479.50 Td (10.8) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.10 479.50 Td (%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.55 479.50 Td (10.5) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 479.50 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 464.50 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.73 464.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.30 464.50 Td (ed dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.21 464.50 Td (ed earnings per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.19 464.50 Td (e) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 464.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.55 464.50 Td (0.40) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 464.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.55 464.50 Td (0.38) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 451.15 Td (_____________) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 438.55 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 438.55 Td (Includes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.97 438.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.85 438.55 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.19 438.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.86 438.55 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.18 438.55 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.31 438.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.36 438.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.65 438.55 Td (air ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.12 438.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.62 438.55 Td (alue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.48 438.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.16 438.55 Td (Class ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.37 438.55 Td (B ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.73 438.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.05 438.55 Td (ommon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.49 438.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.53 438.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.13 438.55 Td (ock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.38 438.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.66 438.55 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.73 438.55 Td (wing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.27 438.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.15 438.55 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.54 438.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.50 438.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.20 438.55 Td (da) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.16 438.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.75 438.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.75 438.55 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.19 438.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.96 438.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.59 438.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.11 438.55 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.45 438.55 Td (tha) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.09 438.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.79 438.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.44 438.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.10 438.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.10 438.55 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.49 438.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.45 438.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.04 438.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.24 438.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.22 438.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.54 438.55 Td (ash-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.21 438.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.78 438.55 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.50 438.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.75 438.55 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.25 438.55 Td (sequen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.87 438.55 Td (tly ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 428.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.68 428.95 Td (eplaced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.91 428.95 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.16 428.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.20 428.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.80 428.95 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.73 428.95 Td (-se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.25 428.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.82 428.95 Td (tled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.32 428.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.10 428.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.73 428.95 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.24 428.95 Td (ds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.38 428.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.70 428.95 Td (oncurr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.18 428.95 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.29 428.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.78 428.95 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.02 428.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.70 428.95 Td (IPO) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.02 428.95 Td (.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 416.35 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 416.35 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.20 416.35 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.22 416.35 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.35 416.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.18 416.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.87 416.35 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.44 416.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.04 416.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.81 416.35 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.91 416.35 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.61 416.35 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.31 416.35 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.38 416.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.92 416.35 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.52 416.35 Td (ance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.52 416.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.35 416.35 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.54 416.35 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.13 416.35 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.27 416.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.54 416.35 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.78 416.35 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.09 416.35 Td (ansaction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.00 416.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.83 416.35 Td (deal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.28 416.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.96 416.35 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.54 416.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.13 416.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.91 416.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.23 416.35 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.49 416.35 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.89 416.35 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.95 416.35 Td (initial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.61 416.35 Td (acquisition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.56 416.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.39 416.35 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.36 416.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.95 416.35 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.32 416.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.08 416.35 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.62 416.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.93 416.35 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.19 416.35 Td (ts ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 406.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.05 406.75 Td (amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.82 406.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.58 406.75 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.32 406.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.79 406.75 Td (acquir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.93 406.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.93 406.75 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.89 406.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.47 406.75 Td (angible ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.94 406.75 Td (asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.96 406.75 Td (ts.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 380.35 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.71 380.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.01 380.35 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.31 380.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.61 380.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.33 380.35 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.47 380.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.57 380.35 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.78 380.35 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.30 380.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.33 380.35 Td (Ra) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.85 380.35 Td (tio:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 316.85 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 316.85 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 316.85 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 316.85 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 286.85 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 286.85 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 286.85 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 286.85 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 256.85 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 256.85 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 256.85 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 256.85 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 226.85 378.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 226.85 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 226.85 6.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 226.85 60.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 346.85 m 491.5 346.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 346.85 m 557.5 346.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 287.85 m 491.5 287.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 285.85 m 491.5 285.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 287.85 m 557.5 287.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 285.85 m 557.5 285.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 285.85 m 491.5 285.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 287.85 m 491.5 287.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 285.85 m 557.5 285.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 287.85 m 557.5 287.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 212.85000000000002 m 491.5 212.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 212.85000000000002 m 557.5 212.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 199.85000000000002 m 491.5 199.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 197.85000000000002 m 491.5 197.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 212.85000000000002 m 557.5 212.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 199.85000000000002 m 557.5 199.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 197.85000000000002 m 557.5 197.85000000000002 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.55 360.60 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.61 360.60 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.60 360.60 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.85 351.60 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.55 360.60 Td (No) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.30 360.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.51 360.60 Td (ember 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.85 351.60 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.90 336.60 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.22 336.60 Td (s in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.50 321.60 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.33 321.60 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 306.10 Td (Mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.79 306.10 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.64 306.10 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.51 306.10 Td (able GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.24 306.10 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 291.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.87 291.10 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.80 291.10 Td (al deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.02 291.10 Td (t, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.30 291.10 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.86 291.10 Td (cluding c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.05 291.10 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.19 291.10 Td (al leases) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 291.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 291.10 Td (1,013.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 291.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 291.10 Td (1,014.4) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 261.10 Td (Non-GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.10 261.10 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 246.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.87 246.10 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.80 246.10 Td (al deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.02 246.10 Td (t, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.30 246.10 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.86 246.10 Td (cluding c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.05 246.10 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.19 246.10 Td (al leases) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 246.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.15 246.10 Td (1,013.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 246.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 246.10 Td (1,014.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 231.10 Td (Cash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.62 231.10 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.86 231.10 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.77 231.10 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.10 231.10 Td (\(873.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.55 231.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.10 231.10 Td (\(934.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 231.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 216.10 Td (Short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.82 216.10 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.75 216.10 Td (erm in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.45 216.10 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.31 216.10 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.97 216.10 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.59 216.10 Td (ts in mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.39 216.10 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.80 216.10 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.35 216.10 Td (able securities) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.70 216.10 Td (\(84.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.55 216.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.70 216.10 Td (\(80.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 216.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 202.10 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.71 202.10 Td (t deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.31 202.10 Td (t) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 202.10 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.85 202.10 Td (56.1) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 202.10 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.00 202.10 Td (\(0.5) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 202.10 Td (\)) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 110.85 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 110.85 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 110.85 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 110.85 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 155.85000000000002 m 491.5 155.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 155.85000000000002 m 557.5 155.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 155.85000000000002 m 491.5 155.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 155.85000000000002 m 557.5 155.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 140.85000000000002 m 491.5 140.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 125.85000000000002 m 491.5 125.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 140.85000000000002 m 497.5 140.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 140.85000000000002 m 557.5 140.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 95.85000000000002 m 491.5 95.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 95.85000000000002 m 557.5 95.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 95.85000000000002 m 491.5 95.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 81.85000000000002 m 491.5 81.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 79.85000000000002 m 491.5 79.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 95.85000000000002 m 557.5 95.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 81.85000000000002 m 557.5 81.85000000000002 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 79.85000000000002 m 557.5 79.85000000000002 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.55 167.60 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.61 167.60 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.60 167.60 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.85 158.60 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.55 167.60 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.55 167.60 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.62 167.60 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.85 158.60 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.90 145.60 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.17 145.60 Td (s in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.50 130.60 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.33 130.60 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 115.10 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.38 115.10 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.73 115.10 Td (al deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.00 115.10 Td (t, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.22 115.10 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.74 115.10 Td (cluding c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.00 115.10 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.12 115.10 Td (al leases) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 115.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.25 115.10 Td (1,013.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 115.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.25 115.10 Td (1,041.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 100.10 Td (Las) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.07 100.10 Td (t T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.14 100.10 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.91 100.10 Td (elv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.77 100.10 Td (e Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.61 100.10 Td (ths Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.60 100.10 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.16 100.10 Td (ed EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.00 100.10 Td (A) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.36 105.34 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 100.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.55 100.10 Td (723.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 100.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.55 100.10 Td (731.8) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 85.10 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.14 85.10 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.24 85.10 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.44 85.10 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.97 85.10 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.66 85.10 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.99 85.10 Td (tio) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.70 85.10 Td (1.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.70 85.10 Td (1.4) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET endstream endobj 33 0 obj <> endobj 34 0 obj <> stream BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 732.50 Td (_____________) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 719.90 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 719.90 Td (Las) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.23 719.90 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.61 719.90 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.18 719.90 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.83 719.90 Td (elv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.18 719.90 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.86 719.90 Td (Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.05 719.90 Td (ths ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.76 719.90 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.75 719.90 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.34 719.90 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.22 719.90 Td (EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.20 719.90 Td (A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.53 719.90 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.20 719.90 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.88 719.90 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.18 719.90 Td (onciled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.54 719.90 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.64 719.90 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.95 719.90 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.09 719.90 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.47 719.90 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.83 719.90 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.12 719.90 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.16 719.90 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.83 719.90 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.39 719.90 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.04 719.90 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.42 719.90 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.74 719.90 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.00 719.90 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.56 719.90 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.70 719.90 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.91 719.90 Td (e. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.61 719.90 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.82 719.90 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.73 719.90 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.97 719.90 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.44 719.90 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.04 719.90 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.96 719.90 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.95 719.90 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.54 719.90 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.43 719.90 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.30 719.90 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.24 719.90 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.23 719.90 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.82 719.90 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 710.30 Td (EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.98 710.30 Td (A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.41 710.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.00 710.30 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.66 710.30 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.93 710.30 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.75 710.30 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.04 710.30 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.83 710.30 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.82 710.30 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.09 710.30 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.25 710.30 Td (tion.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 671.90 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.54 671.90 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.22 671.90 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.15 671.90 Td (Fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.99 671.90 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.55 671.90 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.58 671.90 Td (Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.22 671.90 Td (w:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 574.40 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 574.40 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 574.40 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 574.40 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 544.40 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 544.40 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 544.40 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 544.40 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 514.40 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 514.40 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 514.40 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 514.40 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 474.40 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 474.40 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 474.40 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 474.40 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 444.40 378.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 431.50 444.40 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 491.50 444.40 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 444.40 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 646.4 m 491.5 646.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 491.5 646.4 m 497.5 646.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 646.4 m 557.5 646.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 646.4 m 491.5 646.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 619.4 m 491.5 619.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 646.4 m 557.5 646.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 619.4 m 557.5 619.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 560.4 m 491.5 560.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 558.4 m 491.5 558.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 560.4 m 557.5 560.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 558.4 m 557.5 558.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 558.4 m 491.5 558.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 560.4 m 491.5 560.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 558.4 m 557.5 558.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 560.4 m 557.5 560.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 429.4 m 491.5 429.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 429.4 m 557.5 429.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 429.4 m 491.5 429.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 415.4 m 491.5 415.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 431.5 413.4 m 491.5 413.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 415.4 m 557.5 415.4 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 413.4 m 557.5 413.4 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 651.15 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.43 651.15 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.97 651.15 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.55 633.15 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.61 633.15 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.60 633.15 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.85 624.15 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 503.55 633.15 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.61 633.15 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.60 633.15 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 517.85 624.15 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.90 609.15 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.22 609.15 Td (s in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.50 594.15 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.33 594.15 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 578.65 Td (Mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.85 578.65 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.67 578.65 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.63 578.65 Td (able GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.30 578.65 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 563.65 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.51 563.65 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.25 563.65 Td (ash pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.52 563.65 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.27 563.65 Td (vided b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.01 563.65 Td (y oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.14 563.65 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.31 563.65 Td (ting activities) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 563.65 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.45 563.65 Td (197.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 563.65 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 563.65 Td (55.8) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 533.65 Td (Non-GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.10 533.65 Td (e:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 518.65 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.51 518.65 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.25 518.65 Td (ash pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.52 518.65 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.27 518.65 Td (vided b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.01 518.65 Td (y oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.14 518.65 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.31 518.65 Td (ting activities) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 518.65 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.45 518.65 Td (197.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 518.65 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 518.65 Td (55.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 503.65 Td (Pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.14 503.65 Td (chases of pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.48 503.65 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.25 503.65 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.73 503.65 Td (t and equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.49 503.65 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.70 503.65 Td (\(44.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.55 503.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.70 503.65 Td (\(36.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 503.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 488.65 Td (\(P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.78 488.65 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.85 488.65 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.76 488.65 Td (ts\) pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.01 488.65 Td (oceeds on se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.76 488.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.29 488.65 Td (tlemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.91 488.65 Td (t of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.85 488.65 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.54 488.65 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.28 488.65 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.24 488.65 Td (d f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.63 488.65 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.12 488.65 Td (eign e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.87 488.65 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.39 488.65 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.95 488.65 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.47 488.65 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.95 488.65 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.24 488.65 Td (acts not ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 477.65 Td (designa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.20 477.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.77 477.65 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.63 477.65 Td (or hedg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.88 477.65 Td (e acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.32 477.65 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.57 477.65 Td (ting) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.70 488.65 Td (\(19.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.55 488.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 488.65 Td (55.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 463.65 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.78 463.65 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.48 463.65 Td (chase of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.65 463.65 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.27 463.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.85 463.65 Td (ock) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.70 463.65 Td (\(30.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.55 463.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.25 463.65 Td (\(3.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 463.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 448.65 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.78 448.65 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.48 448.65 Td (chase of shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.13 448.65 Td (es surr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.00 448.65 Td (ender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.20 448.65 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.06 448.65 Td (or t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.73 448.65 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.90 448.65 Td (x withholdings on equity a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.12 448.65 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.86 448.65 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.82 448.65 Td (d e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.39 448.65 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.86 448.65 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.01 448.65 Td (cises) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.70 448.65 Td (\(75.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.55 448.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.25 448.65 Td (\(0.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 448.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 433.65 Td (Dividend t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.66 433.65 Td (o s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.13 433.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.70 433.65 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.16 433.65 Td (s) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.70 433.65 Td (\(31.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.55 433.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.70 433.65 Td (\(55.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 433.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 418.65 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.54 418.65 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.22 418.65 Td (ed fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.42 418.65 Td (ee c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.52 418.65 Td (ash flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.80 418.65 Td (w) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.00 418.65 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.00 418.65 Td (\(3.0) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 487.55 418.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 500.00 418.65 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.85 418.65 Td (16.6) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET endstream endobj 35 0 obj <> endobj 36 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.90 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.61 716.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.84 716.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.39 716.55 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.96 716.55 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.70 716.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.40 716.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.70 716.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.74 716.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.22 716.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.32 716.55 Td (enues:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 630.05 316.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 630.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 630.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 630.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 630.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 630.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 600.05 316.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 600.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 600.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 600.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 600.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 600.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 570.05 316.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 570.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 570.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 570.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 570.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 570.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 540.05 316.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 540.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 540.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 540.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 540.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 540.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 510.05 316.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 510.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 510.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 510.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 510.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 510.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 480.05 316.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 480.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 480.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 480.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 480.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 480.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 450.05 316.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 450.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 450.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 450.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 450.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 450.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 420.05 316.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 420.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 420.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 420.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 420.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 420.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 390.05 316.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 390.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 390.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 390.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 390.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 390.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 360.05 316.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 360.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 429.50 360.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 360.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 493.50 360.05 4.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 360.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 691.05 m 429.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 691.05 m 493.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 691.05 m 497.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 691.05 m 557.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 691.05 m 429.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 660.05 m 429.5 660.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 429.5 691.05 m 433.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 691.05 m 493.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 660.05 m 493.5 660.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 493.5 691.05 m 497.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 691.05 m 557.5 691.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 660.05 m 557.5 660.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 585.05 m 429.5 585.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 571.05 m 429.5 571.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 569.05 m 429.5 569.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 585.05 m 493.5 585.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 571.05 m 493.5 571.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 569.05 m 493.5 569.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 585.05 m 557.5 585.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 571.05 m 557.5 571.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 569.05 m 557.5 569.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 510.05 m 429.5 510.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 496.05 m 429.5 496.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 494.05 m 429.5 494.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 510.05 m 493.5 510.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 496.05 m 493.5 496.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 494.05 m 493.5 494.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 510.05 m 557.5 510.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 496.05 m 557.5 496.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 494.05 m 557.5 494.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 435.05 m 429.5 435.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 421.05 m 429.5 421.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 419.05 m 429.5 419.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 435.05 m 493.5 435.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 421.05 m 493.5 421.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 419.05 m 493.5 419.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 435.05 m 557.5 435.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 421.05 m 557.5 421.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 419.05 m 557.5 419.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 360.05 m 429.5 360.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 346.05 m 429.5 346.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 344.05 m 429.5 344.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 360.05 m 493.5 360.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 346.05 m 493.5 346.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 344.05 m 493.5 344.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 360.05 m 557.5 360.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 346.05 m 557.5 346.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 344.05 m 557.5 344.05 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 695.80 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.43 695.80 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.97 695.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.55 673.80 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.61 673.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.60 673.80 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.85 664.80 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.55 673.80 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.61 673.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.60 673.80 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.85 664.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.70 681.80 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.40 672.80 Td (Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.49 672.80 Td (ease ) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 507.10 663.80 Td (\(Decr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.97 663.80 Td (ease\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 426.90 649.80 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.17 649.80 Td (s in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.50 634.80 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.33 634.80 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 619.30 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.63 619.30 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.12 619.30 Td (al re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.29 619.30 Td (venues) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 604.30 Td (As r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.92 604.30 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.36 604.30 Td (ed) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.05 604.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 604.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.25 604.30 Td (1,506.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 604.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.25 604.30 Td (1,434.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.85 604.30 Td (5.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 604.30 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 589.30 Td (Impact of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.32 589.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.76 589.30 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.16 589.30 Td (ency e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.85 589.30 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.40 589.30 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.89 589.30 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.53 589.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.63 589.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.21 589.30 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.65 589.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 589.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.80 589.30 Td (\(10.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 589.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.50 589.30 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 574.30 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.69 574.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.24 574.30 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.17 574.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.64 574.30 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.86 574.30 Td (ency ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.38 574.30 Td (t r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.29 574.30 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.66 574.30 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.55 574.30 Td (enues) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 205.30 574.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 574.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.25 574.30 Td (1,506.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 574.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.25 574.30 Td (1,423.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.85 574.30 Td (5.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 574.30 Td (%) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 544.30 Td (Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.93 544.30 Td (as) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 529.30 Td (As r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.92 529.30 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.36 529.30 Td (ed) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.05 529.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 529.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.55 529.30 Td (745.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 529.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.55 529.30 Td (717.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.85 529.30 Td (3.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 529.30 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 514.30 Td (Impact of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.32 514.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.76 514.30 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.16 514.30 Td (ency e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.85 514.30 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.40 514.30 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.89 514.30 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.53 514.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.63 514.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.21 514.30 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.65 514.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 514.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 475.70 514.30 Td (1.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.50 514.30 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 499.30 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.69 499.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.24 499.30 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.17 499.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.64 499.30 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.86 499.30 Td (ency ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.38 499.30 Td (t r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.29 499.30 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.66 499.30 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.55 499.30 Td (enues - Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.23 499.30 Td (as) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.90 499.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 499.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.55 499.30 Td (745.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 499.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.55 499.30 Td (718.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.85 499.30 Td (3.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 499.30 Td (%) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 469.30 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.31 469.30 Td (urope) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 454.30 Td (As r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.92 454.30 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.36 454.30 Td (ed) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.05 454.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 454.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.55 454.30 Td (512.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 454.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.55 454.30 Td (464.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 454.30 Td (10.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 454.30 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 439.30 Td (Impact of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.32 439.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.76 439.30 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.16 439.30 Td (ency e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.85 439.30 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.40 439.30 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.89 439.30 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.53 439.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.63 439.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.21 439.30 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.65 439.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 439.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.80 439.30 Td (\(10.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 439.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.50 439.30 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 424.30 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.69 424.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.24 424.30 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.17 424.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.64 424.30 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.86 424.30 Td (ency ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.38 424.30 Td (t r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.29 424.30 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.66 424.30 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.55 424.30 Td (enues - Eur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.54 424.30 Td (ope) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.40 424.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 424.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.55 424.30 Td (512.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 424.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.55 424.30 Td (454.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.25 424.30 Td (12.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 424.30 Td (%) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 394.30 Td (Asia) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 379.30 Td (As r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.92 379.30 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.36 379.30 Td (ed) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 121.05 379.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 379.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.55 379.30 Td (247.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 379.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.55 379.30 Td (252.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 379.30 Td (\(1.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 379.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 364.30 Td (Impact of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.32 364.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.76 364.30 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.16 364.30 Td (ency e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.85 364.30 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.40 364.30 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.89 364.30 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.53 364.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.63 364.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.21 364.30 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.65 364.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 415.65 364.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.35 364.30 Td (\(2.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 489.65 364.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.50 364.30 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 349.30 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.62 349.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.17 349.30 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.12 349.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.47 349.30 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.79 349.30 Td (ency ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.35 349.30 Td (t r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.21 349.30 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.63 349.30 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.49 349.30 Td (enues - Asia) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.85 349.30 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 349.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.55 349.30 Td (247.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 349.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.55 349.30 Td (250.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 349.30 Td (\(1.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 349.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 333.55 Td (___________) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 323.95 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 323.95 Td (* Not meaningful) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 297.55 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.90 297.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.61 297.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.84 297.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.39 297.55 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.96 297.55 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.70 297.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.24 297.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.92 297.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.85 297.55 Td (EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.30 297.55 Td (:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 211.05 313.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 366.50 211.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.50 211.05 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 211.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 211.05 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 211.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 181.05 313.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 366.50 181.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 426.50 181.05 6.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 181.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 181.05 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 181.05 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 272.04999999999995 m 426.5 272.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 272.04999999999995 m 492.5 272.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 272.04999999999995 m 497.5 272.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 272.04999999999995 m 557.5 272.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 272.04999999999995 m 426.5 272.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 241.04999999999995 m 426.5 241.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 426.5 272.04999999999995 m 432.5 272.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 272.04999999999995 m 492.5 272.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 241.04999999999995 m 492.5 241.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 272.04999999999995 m 497.5 272.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 272.04999999999995 m 557.5 272.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 241.04999999999995 m 557.5 241.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 181.04999999999995 m 426.5 181.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 181.04999999999995 m 492.5 181.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 181.04999999999995 m 426.5 181.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 167.04999999999995 m 426.5 167.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 165.04999999999995 m 426.5 165.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 181.04999999999995 m 492.5 181.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 167.04999999999995 m 492.5 167.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 165.04999999999995 m 492.5 165.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 165.04999999999995 m 426.5 165.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 366.5 167.04999999999995 m 426.5 167.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 165.04999999999995 m 492.5 165.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 167.04999999999995 m 492.5 167.04999999999995 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 422.50 276.80 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.93 276.80 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.47 276.80 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.55 254.80 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.61 254.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.60 254.80 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.85 245.80 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.55 254.80 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.61 254.80 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.60 254.80 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.85 245.80 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.70 254.80 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.40 245.80 Td (Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.49 245.80 Td (ease) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 425.40 230.80 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.67 230.80 Td (s in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.00 215.80 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.83 215.80 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 200.30 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.73 200.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.30 200.30 Td (ed EBIT) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 117.53 205.54 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.00 200.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 200.30 Td (189.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 200.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 200.30 Td (206.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 200.30 Td (\(8.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 200.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 185.30 Td (Impact of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.20 185.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.69 185.30 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.09 185.30 Td (ency e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.76 185.30 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.28 185.30 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.85 185.30 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.42 185.30 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.58 185.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.15 185.30 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.10 185.30 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.80 185.30 Td (\(2.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.10 185.30 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.50 185.30 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 170.30 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.62 170.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.17 170.30 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.12 170.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.47 170.30 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.79 170.30 Td (ency Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.89 170.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.46 170.30 Td (ed EBIT) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 369.00 170.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 393.00 170.30 Td (189.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 170.30 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 170.30 Td (203.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.50 170.30 Td (\(6.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 170.30 Td (\)%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 68.00 155.30 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.21 155.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.74 155.30 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.94 155.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.29 155.30 Td (-currency Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.79 155.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.35 155.30 Td (ed EBIT margin) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET BT /F5 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 246.69 160.54 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.55 155.30 Td (12.6) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.10 155.30 Td (%) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.55 155.30 Td (14.3) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.10 155.30 Td (%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 141.95 Td (_____________) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 129.35 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 129.35 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.99 129.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.58 129.35 Td (ed EBIT is r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.01 129.35 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.31 129.35 Td (onciled fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.88 129.35 Td (om ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.44 129.35 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.28 129.35 Td (ome which is the mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.93 129.35 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.73 129.35 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.00 129.35 Td (able GAAP measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.13 129.35 Td (e. R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.14 129.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.05 129.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.29 129.35 Td (er t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.47 129.35 Td (o Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.48 129.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.08 129.35 Td (ed EBIT and Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.09 129.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.68 129.35 Td (ed EBITD) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.65 129.35 Td (A t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.67 129.35 Td (able f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.60 129.35 Td (or ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 119.75 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.29 119.75 Td (e in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.07 119.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.35 119.75 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.50 119.75 Td (tion. ) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 107.15 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 107.15 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.82 107.15 Td (e de) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.73 107.15 Td (fine c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.31 107.15 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.77 107.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.36 107.15 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.32 107.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.75 107.15 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.26 107.15 Td (ency Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.24 107.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.84 107.15 Td (ed EBIT mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.71 107.15 Td (gin as c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.41 107.15 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.87 107.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.45 107.15 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.41 107.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.85 107.15 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.36 107.15 Td (ency Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.34 107.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.93 107.15 Td (ed EBIT as a per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.17 107.15 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.66 107.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.25 107.15 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.78 107.15 Td (e of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.35 107.15 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.81 107.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.39 107.15 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.36 107.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.79 107.15 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.30 107.15 Td (ency ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.43 107.15 Td (t r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.61 107.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.55 107.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.08 107.15 Td (enues.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 94.55 Td (* ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.79 94.55 Td (Not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.66 94.55 Td (meaningful) Tj ET Q endstream endobj 37 0 obj <> endobj 38 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.90 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.61 729.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.84 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.39 729.75 Td (-Curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.17 729.75 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.92 729.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.46 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.14 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.07 729.75 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.77 729.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.07 729.75 Td (Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.46 729.75 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.35 729.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.07 729.75 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.61 729.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.29 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.22 729.75 Td (Dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.14 729.75 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.07 729.75 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.29 729.75 Td (arnings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.23 729.75 Td (per ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.06 729.75 Td (Shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.38 729.75 Td (e:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 655.25 316.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 655.25 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 655.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 655.25 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 655.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 655.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 625.25 316.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 625.25 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 625.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 625.25 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 625.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 625.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 595.25 316.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 595.25 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 595.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 595.25 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 595.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 595.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 565.25 316.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 565.25 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 565.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 565.25 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 565.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 565.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 535.25 316.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 535.25 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 535.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 433.50 535.25 59.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 492.50 535.25 5.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 497.50 535.25 60.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 703.25 m 428.5 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 703.25 m 433.5 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 703.25 m 492.5 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 703.25 m 497.5 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 703.25 m 557.5 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 703.25 m 428.5 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 675.25 m 428.5 675.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 703.25 m 433.5 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 703.25 m 492.5 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 675.25 m 492.5 675.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 492.5 703.25 m 497.5 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 703.25 m 557.5 703.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 497.5 675.25 m 557.5 675.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 625.25 m 428.5 625.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 625.25 m 492.5 625.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 625.25 m 428.5 625.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 611.25 m 428.5 611.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 609.25 m 428.5 609.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 625.25 m 492.5 625.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 611.25 m 492.5 611.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 609.25 m 492.5 609.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 609.25 m 428.5 609.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 611.25 m 428.5 611.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 609.25 m 492.5 609.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 611.25 m 492.5 611.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 535.25 m 428.5 535.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 521.25 m 428.5 521.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 519.25 m 428.5 519.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 535.25 m 492.5 535.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 521.25 m 492.5 521.25 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 433.5 519.25 m 492.5 519.25 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 424.00 707.00 Td (Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.43 707.00 Td (ee Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.97 707.00 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 375.05 689.00 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.11 689.00 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.10 689.00 Td (y 23,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 389.35 680.00 Td (2020) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 439.05 689.00 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.05 689.00 Td (ebruar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.12 689.00 Td (y 24,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.35 680.00 Td (2019) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 523.70 689.00 Td (%) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 511.40 680.00 Td (Incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.49 680.00 Td (ease) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 376.40 666.00 Td (\(Dollar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.67 666.00 Td (s in millions, e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.53 666.00 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.46 666.00 Td (cep) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.55 666.00 Td (t per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.26 666.00 Td (e amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.01 666.00 Td (ts\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.50 657.00 Td (\(Unaudit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.33 657.00 Td (ed\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 644.50 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.73 644.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.30 644.50 Td (ed ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.23 644.50 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.27 644.50 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 148.33 649.74 Td (\(1\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 157.90 644.50 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 644.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.00 644.50 Td (162.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 644.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 644.50 Td (150.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 644.50 Td (7.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 644.50 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 629.50 Td (Impact of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.20 629.50 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.69 629.50 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.09 629.50 Td (ency e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.76 629.50 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.28 629.50 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.85 629.50 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.42 629.50 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.58 629.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.15 629.50 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 247.40 629.50 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.10 629.50 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.80 629.50 Td (\(2.6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.10 629.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.50 629.50 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 614.50 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.69 614.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.24 614.50 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.17 614.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.64 614.50 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.86 614.50 Td (ency Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.96 614.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.52 614.50 Td (ed ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.42 614.50 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.47 614.50 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.15 614.50 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 614.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.00 614.50 Td (162.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 614.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 614.50 Td (148.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 614.50 Td (9.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 614.50 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 584.50 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.62 584.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.17 584.50 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.12 584.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.47 584.50 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.79 584.50 Td (ency Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.89 584.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.46 584.50 Td (ed ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.39 584.50 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.43 584.50 Td (ome mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.72 584.50 Td (gin) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.20 589.74 Td (\(2\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.25 584.50 Td (. . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.55 584.50 Td (10.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 420.10 584.50 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.55 584.50 Td (10.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.10 584.50 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 554.50 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.80 554.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.36 554.50 Td (ed dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.27 554.50 Td (ed earnings per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.27 554.50 Td (e) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 226.35 554.50 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 554.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.55 554.50 Td (0.40) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 554.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.55 554.50 Td (0.38) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 554.50 Td (5.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 554.50 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 539.50 Td (Impact of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.32 539.50 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.76 539.50 Td (eign curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.16 539.50 Td (ency e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.85 539.50 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.40 539.50 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.89 539.50 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.53 539.50 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.63 539.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.21 539.50 Td (es) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 252.65 539.50 Td (. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.10 539.50 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.25 539.50 Td (\(0.01) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.10 539.50 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.50 539.50 Td (*) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 524.50 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.62 524.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.17 524.50 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.12 524.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.47 524.50 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.79 524.50 Td (ency Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.89 524.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.46 524.50 Td (ed dilut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.37 524.50 Td (ed earnings per shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.35 524.50 Td (e) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 305.30 524.50 Td (. . . . . . . . . . . .) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 372.00 524.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.55 524.50 Td (0.40) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 436.00 524.50 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.55 524.50 Td (0.37) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 535.15 524.50 Td (8.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 524.50 Td (%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 511.15 Td (_____________) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 498.55 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 498.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.99 498.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.58 498.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.81 498.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.95 498.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.67 498.55 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.02 498.55 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.65 498.55 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.66 498.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.34 498.55 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.64 498.55 Td (onciled ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.34 498.55 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.44 498.55 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.09 498.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.23 498.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.96 498.55 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.31 498.55 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.94 498.55 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.33 498.55 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.33 498.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.24 498.55 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.88 498.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.61 498.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.92 498.55 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.19 498.55 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.08 498.55 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.56 498.55 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.78 498.55 Td (e. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.82 498.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.03 498.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.94 498.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.18 498.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.99 498.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.59 498.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.85 498.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.84 498.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.43 498.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.66 498.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.80 498.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.52 498.55 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.87 498.55 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.50 498.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.09 498.55 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.98 498.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.25 498.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.30 498.55 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.59 498.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.62 498.55 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.61 498.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.88 498.55 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.04 498.55 Td (tion.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 485.95 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.00 485.95 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.82 485.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.26 485.95 Td (de) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.37 485.95 Td (fine ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.28 485.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.60 485.95 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.06 485.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.64 485.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.60 485.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.04 485.95 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.55 485.95 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.19 485.95 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.17 485.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.77 485.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.40 485.95 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.54 485.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.68 485.95 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.03 485.95 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.08 485.95 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.98 485.95 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.23 485.95 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.65 485.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.96 485.95 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.43 485.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.01 485.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.97 485.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.40 485.95 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.91 485.95 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.55 485.95 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.54 485.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.13 485.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.77 485.95 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.91 485.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.04 485.95 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.40 485.95 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.44 485.95 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.85 485.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.14 485.95 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.99 485.95 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.49 485.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.07 485.95 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.60 485.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.03 485.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.14 485.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.46 485.95 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.92 485.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.50 485.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.46 485.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.90 485.95 Td (-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.41 485.95 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.05 485.95 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.19 485.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.32 485.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.00 485.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.94 485.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.48 485.95 Td (enues.) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 470.35 Td (* ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.79 470.35 Td (Not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.66 470.35 Td (meaningful) Tj ET Q endstream endobj 39 0 obj <> /View <>>>>> endobj 40 0 obj <> /View <>>>>> endobj 41 0 obj <> endobj 42 0 obj <> stream xw|TU??N?Lf2铞F? avӰ