%PDF-1.5 1 0 obj <> endobj 3 0 obj <> endobj 4 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 504.40 729.75 Td (Exhibit 99.1) Tj ET Q /GS0 gs q 504.00 0 0 28.20 54.00 687.56 cm /I1 Do Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 674.35 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.97 674.35 Td (OR IMMEDIA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.29 674.35 Td (TE RELE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.03 674.35 Td (ASE) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.26 674.35 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 647.10 Td (InvestorContact:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 647.10 Td () Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.00 647.10 Td (Edelita Tichepco) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.00 647.10 Td () Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 308.00 647.10 Td (MediaContact:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.00 647.10 Td () Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 647.10 Td (Amber McCasland) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 632.10 Td () Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.00 632.10 Td (Levi Strauss & Co.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.00 632.10 Td () Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.00 632.10 Td () Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 632.10 Td (Levi Strauss & Co.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 617.10 Td () Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.00 617.10 Td (\(415\) 501-1953) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.00 617.10 Td () Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.00 617.10 Td () Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 404.00 617.10 Td (\(415\) 501-6803) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.00 602.10 Td () Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 152 600.49404296875 m 277.28076171875 600.49404296875 l s q 0 0 0 rg BT 152.00 602.10 Td (Investor-relations@levi.com) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 395.00 602.10 Td () Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 0 0 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 404 600.49404296875 m 540.65673828125 600.49404296875 l s q 0 0 0 rg BT 404.00 602.10 Td (newsmediarequests@levi.com) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 59.55 579.15 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.58 579.15 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.70 579.15 Td (USS? C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.74 579.15 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.02 579.15 Td (. REPOR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.38 579.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.78 579.15 Td (S ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 197.46 579.15 Td (SE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.87 579.15 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.61 579.15 Td (OND) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 235.23 579.15 Td ( QU) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.15 579.15 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.90 579.15 Td (TER ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.39 579.15 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 306.69 579.15 Td ( FINANCIAL RE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.32 579.15 Td (SUL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.55 579.15 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.94 579.15 Td (S AND RAISE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.21 579.15 Td (S FULL YE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.86 579.15 Td (AR REVENUE ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 281.55 565.95 Td (GUID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.35 565.95 Td (ANCE) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 546.75 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 546.75 Td (Sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.95 546.75 Td (ond quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.84 546.75 Td (er re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.79 546.75 Td (venue up ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 214.94 546.75 Td (6 perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.53 546.75 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.64 546.75 Td (t) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.45 546.75 Td ( and year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.96 546.75 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.02 546.75 Td (o-dat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.52 546.75 Td (e re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.59 546.75 Td (venue up 5 perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.33 546.75 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.44 546.75 Td (t on broad-based gro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.36 546.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.58 546.75 Td (th ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 533.55 Td (across regions and channels;) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 520.35 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 520.35 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.31 520.35 Td (urope re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.67 520.35 Td (venue up 17 perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.98 520.35 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.09 520.35 Td (t;) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 507.15 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 507.15 Td (Direct) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.98 507.15 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.04 507.15 Td (o-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.64 507.15 Td (onsumer re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.16 507.15 Td (venue up 13 perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.48 507.15 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.58 507.15 Td (t;) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 493.95 Td (?) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 493.95 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.94 493.95 Td (ull year 2017 re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.35 493.95 Td (venue gro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.83 493.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.06 493.95 Td (th guidanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.33 493.95 Td (e raised t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.32 493.95 Td (o 2-4 perc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.15 493.95 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.25 493.95 Td (t range in c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.14 493.95 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.95 493.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.63 493.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.13 493.95 Td (t currency) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 471.75 Td (S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.06 471.75 Td (AN ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.30 471.75 Td (FRANCISC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.14 471.75 Td (O ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.90 471.75 Td (\() Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 135.33 471.75 Td (July?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.58 471.75 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.88 471.75 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 198.31 471.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.63 471.75 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.42 471.75 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.47 471.75 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.28 471.75 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.63 471.75 Td (auss? ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.59 471.75 Td (Co. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.35 471.75 Td (\(LS&Co.\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.97 471.75 Td (announced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.38 471.75 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.38 471.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.07 471.75 Td (esults ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.46 471.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.03 471.75 Td (oda) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.68 471.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.98 471.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.10 471.75 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.06 471.75 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.31 471.75 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.65 471.75 Td (ond) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 458.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.23 458.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.02 458.55 Td (ended ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.79 458.55 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.26 458.55 Td (y?8, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.11 458.55 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 181.41 458.55 Td (.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 436.35 Td (Highligh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.24 436.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.71 436.35 Td (include:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 389.85 222.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 389.85 10.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 285.50 389.85 84.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 389.85 10.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 379.50 389.85 84.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 463.50 389.85 10.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 473.50 389.85 84.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 359.85 222.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 275.50 359.85 10.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 285.50 359.85 84.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 369.50 359.85 10.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 379.50 359.85 84.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 463.50 359.85 10.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 473.50 359.85 84.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 285.5 402.85 m 369.5 402.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 369.5 402.85 m 379.5 402.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 402.85 m 463.5 402.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 285.5 402.85 m 369.5 402.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 285.5 389.85 m 369.5 389.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 402.85 m 463.5 402.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 389.85 m 463.5 389.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 473.5 389.85 m 557.5 389.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 285.5 389.85 m 369.5 389.85 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 379.5 389.85 m 463.5 389.85 l s BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 407.52 Td (? Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 58.50 407.52 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.70 407.60 Td (Three Months Ended) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.45 416.60 Td (%Increase) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.45 407.60 Td (\(Decrease\)) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 394.35 Td (\($ millions\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.20 393.60 Td (May 28, 2017) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.20 393.60 Td (May 29, 2016) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 492.60 393.60 Td (AsReported) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 379.10 Td (Net revenues) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.00 379.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 340.60 379.10 Td (1,068) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 379.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.60 379.10 Td (1,012) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.20 379.10 Td (6) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 379.10 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 365.10 Td (Net income attributable to LS&Co.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.00 365.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.45 365.10 Td (18) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 365.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.45 365.10 Td (31) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.30 365.10 Td (\(43) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.80 365.10 Td (\)%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 349.10 Td (Adjusted EBIT) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 288.00 349.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 354.45 349.10 Td (67) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 382.00 349.10 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.45 349.10 Td (63) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.20 349.10 Td (7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 549.10 349.10 Td (%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 321.15 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.51 321.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.18 321.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.87 321.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.29 321.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.15 321.15 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.93 321.15 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.80 321.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.22 321.15 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.06 321.15 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.63 321.15 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.56 321.15 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.36 321.15 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 191.04 321.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.02 321.15 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.58 321.15 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.83 321.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.52 321.15 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.97 321.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.20 321.15 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.36 321.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.17 321.15 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.03 321.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.45 321.15 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.30 321.15 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.02 321.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.88 321.15 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.11 321.15 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.04 321.15 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.84 321.15 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 392.52 321.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.50 321.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.81 321.15 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.32 321.15 Td (cluding ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.52 321.15 Td ($11 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.22 321.15 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 490.69 321.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.67 321.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.95 321.15 Td (un) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.44 321.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.58 321.15 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.67 321.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.54 321.15 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.95 321.15 Td (able ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 307.95 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.96 307.95 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.80 307.95 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.09 307.95 Td (ansla) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.14 307.95 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.89 307.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.26 307.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.51 307.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.60 307.95 Td (ects. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.44 307.95 Td (Dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.43 307.95 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.90 307.95 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.84 307.95 Td (o-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.57 307.95 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.29 307.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.98 307.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.40 307.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.26 307.95 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.03 307.95 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.90 307.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.31 307.95 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.14 307.95 Td (thirt) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.53 307.95 Td (een ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.22 307.95 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.14 307.95 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.94 307.95 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.63 307.95 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.59 307.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.13 307.95 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.35 307.95 Td (ormance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.90 307.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.69 307.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.00 307.95 Td (xpansion ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 294.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.38 294.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.53 294.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.22 294.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.63 294.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.18 294.75 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.72 294.75 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.91 294.75 Td (tw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.36 294.75 Td (ork, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.96 294.75 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.75 294.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.51 294.75 Td (ell ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.25 294.75 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.04 294.75 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.08 294.75 Td (ommer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.60 294.75 Td (ce ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.94 294.75 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.78 294.75 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.53 294.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.42 294.75 Td (th. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.88 294.75 Td (Wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.03 294.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.72 294.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.14 294.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.00 294.75 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.02 294.75 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.89 294.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.31 294.75 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.39 294.75 Td (tw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.84 294.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.85 294.75 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.78 294.75 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.58 294.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.48 294.75 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.76 294.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.45 294.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.83 294.75 Td (flecting ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 281.55 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.84 281.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.59 281.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.48 281.55 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.43 281.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.22 281.55 Td (Eur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.03 281.55 Td (ope.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 255.15 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.51 255.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.13 255.15 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.99 255.15 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.98 255.15 Td (declined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.89 255.15 Td ($13 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.55 255.15 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.94 255.15 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.93 255.15 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.89 255.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.46 255.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.19 255.15 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.39 255.15 Td ($23 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.04 255.15 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.44 255.15 Td (loss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.29 255.15 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.80 255.15 Td (early ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.81 255.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.12 255.15 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.91 255.15 Td (tinguishmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.40 255.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.02 255.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.10 255.15 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.08 255.15 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.44 255.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.13 255.15 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.30 255.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.86 255.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.04 255.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.62 255.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.35 255.15 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.33 255.15 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 241.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.69 241.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.07 241.95 Td (financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.74 241.95 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.17 241.95 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.29 241.95 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.52 241.95 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.88 241.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.46 241.95 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.88 241.95 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.15 241.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.84 241.95 Td (esult ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.43 241.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.56 241.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.66 241.95 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.47 241.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.65 241.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.20 241.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.14 241.95 Td (tial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.97 241.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.66 241.95 Td (eduction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.96 241.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.10 241.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.86 241.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.95 241.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.81 241.95 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.89 241.95 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.25 241.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.55 241.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.11 241.95 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.09 241.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.60 241.95 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.59 241.95 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.57 241.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.08 241.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.74 241.95 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.94 241.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.51 241.95 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.67 241.95 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 241.95 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 228.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.31 228.75 Td (xpense ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.36 228.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.49 228.75 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.61 228.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.04 228.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.60 228.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.81 228.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.06 228.75 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 202.35 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.73 202.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.30 202.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.24 202.35 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.41 202.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.27 202.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.69 202.35 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 143.24 202.35 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.96 202.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.82 202.35 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.76 202.35 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.69 202.35 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.49 202.35 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 206.17 202.35 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.85 202.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.54 202.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.92 202.35 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.78 202.35 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.03 202.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.72 202.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.14 202.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.00 202.35 Td (enue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.19 202.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.70 202.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.53 202.35 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.62 202.35 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.36 202.35 Td (gins. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.61 202.35 Td (A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.66 202.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.35 202.35 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.38 202.35 Td (oncilia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.35 202.35 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.82 202.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.67 202.35 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.40 202.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.97 202.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.90 202.35 Td (EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.26 202.35 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 189.15 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.76 189.15 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.32 189.15 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.49 189.15 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.79 189.15 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.49 189.15 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.81 189.15 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.24 189.15 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.99 189.15 Td (vided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.01 189.15 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.17 189.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.34 189.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.77 189.15 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.29 189.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.93 189.15 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.71 189.15 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.18 189.15 Td (ess ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.74 189.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.43 189.15 Td (elease.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 162.75 Td ("Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.62 162.75 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.17 162.75 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.30 162.75 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.58 162.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.36 162.75 Td (div) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.53 162.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.65 162.75 Td (sified ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.92 162.75 Td (than ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.74 162.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.16 162.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.02 162.75 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.64 162.75 Td (be) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.79 162.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.92 162.75 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.41 162.75 Td (e, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.94 162.75 Td (driv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.94 162.75 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.50 162.75 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.22 162.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.51 162.75 Td (disciplined ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.46 162.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.77 162.75 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.24 162.75 Td (ecution ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.24 162.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.71 162.75 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.43 162.75 Td (long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.65 162.75 Td (erm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.06 162.75 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.89 162.75 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.65 162.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.53 162.75 Td (th ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 149.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.18 149.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.47 149.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.64 149.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.21 149.55 Td (egies, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.22 149.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.36 149.55 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.48 149.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.34 149.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.99 149.55 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.62 149.55 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.92 149.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.54 149.55 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.98 149.55 Td (oduct ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.99 149.55 Td (inno) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.82 149.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.63 149.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.80 149.55 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.90 149.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.05 149.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.30 149.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.86 149.55 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.93 149.55 Td (shopping ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.17 149.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.48 149.55 Td (xperience," ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.70 149.55 Td (said ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.89 149.55 Td (Chip ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.15 149.55 Td (Ber) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.30 149.55 Td (gh, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 136.35 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.47 136.35 Td (esiden) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.70 136.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.46 136.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.36 136.35 Td (chie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.69 136.35 Td (f ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.13 136.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.43 136.35 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.91 136.35 Td (ecutiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.88 136.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.43 136.35 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.48 136.35 Td (ficer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.38 136.35 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.20 136.35 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.24 136.35 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.81 136.35 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.16 136.35 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.88 136.35 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.46 136.35 Td (Co. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.98 136.35 Td ("Our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.37 136.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.54 136.35 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.89 136.35 Td (ong ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.72 136.35 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.56 136.35 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.82 136.35 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.76 136.35 Td (o-da) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.88 136.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.45 136.35 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.99 136.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.68 136.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.10 136.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.96 136.35 Td (enue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.54 136.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.38 136.35 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.14 136.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.02 136.35 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.56 136.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.25 136.35 Td (ein) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.96 136.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.09 136.35 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.57 136.35 Td (ces ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.07 136.35 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 123.15 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.41 123.15 Td (fits ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.27 123.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.43 123.15 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.69 123.15 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.97 123.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.44 123.15 Td (balanced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.96 123.15 Td (portf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.18 123.15 Td (olio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.83 123.15 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.40 123.15 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.81 123.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.57 123.15 Td (omen? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.48 123.15 Td (s, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.52 123.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.10 123.15 Td (op) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.63 123.15 Td (s, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.67 123.15 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.66 123.15 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.13 123.15 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.08 123.15 Td (o-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.81 123.15 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.56 123.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.38 123.15 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.58 123.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.15 123.15 Td (erna) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.41 123.15 Td (tional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.98 123.15 Td (businesses ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 109.95 Td (deliv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.16 109.95 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.33 109.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.59 109.95 Td (solid ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.54 109.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.23 109.95 Td (esults, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.05 109.95 Td (despit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.47 109.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.96 109.95 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.24 109.95 Td (sligh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.45 109.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.15 109.95 Td (decline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.36 109.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.68 109.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.63 109.95 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.50 109.95 Td (.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.12 109.95 Td (wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.14 109.95 Td (business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.17 109.95 Td (Based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.99 109.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.59 109.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.54 109.95 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.75 109.95 Td (ormance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.36 109.95 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.67 109.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.63 109.95 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 550.15 109.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.33 109.95 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 96.75 Td (half) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.25 96.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.48 96.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.25 96.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.21 96.75 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.17 96.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.13 96.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.74 96.75 Td (aising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.80 96.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.49 96.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.91 96.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.77 96.75 Td (enue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.77 96.75 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.60 96.75 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.36 96.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.24 96.75 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.19 96.75 Td (guidance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.11 96.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.24 96.75 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.36 96.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.79 96.75 Td (full ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.46 96.75 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.30 96.75 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.77 96.75 Td (.") Tj ET Q endstream endobj 5 0 obj <> endobj 6 0 obj <> stream BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (LS&Co. Q) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.51 729.75 Td (2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.09 729.75 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.58 729.75 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.88 729.75 Td ( R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.14 729.75 Td (esults/) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.08 729.75 Td (Add One) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (July?1, 2017) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.96 716.55 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 676.95 Td (Sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.29 676.95 Td (ond) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.01 676.95 Td ( Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.96 676.95 Td (er ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.90 676.95 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 150.20 676.95 Td ( Highligh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.86 676.95 Td (ts ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET /GS0 gs q 18.00 0 0 11.00 72.00 648.18 cm /I2 Do Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 650.55 Td (On ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.96 650.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.13 650.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.82 650.55 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.28 650.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.43 650.55 Td (basis, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.25 650.55 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.09 650.55 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.39 650.55 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.13 650.55 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.52 650.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.64 650.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.18 650.55 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 270.02 650.55 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.35 650.55 Td (ond) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 301.71 650.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.61 650.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.84 650.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.05 650.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.79 650.55 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.26 650.55 Td (52.3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.66 650.55 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.59 650.55 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.39 650.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 414.07 650.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.98 650.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.03 650.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.72 650.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.14 650.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.00 650.55 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.71 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.27 650.55 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 650.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.75 650.55 Td (with ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 538.50 650.55 Td (51.1 ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 637.40 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.93 637.40 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.73 637.40 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 124.41 637.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.40 637.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.69 637.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.61 637.40 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.43 637.40 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.66 637.40 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.95 637.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.10 637.40 Td (fisc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.84 637.40 Td (al ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 250.62 637.40 Td (2016) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 272.92 637.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.65 637.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.34 637.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.72 637.40 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.88 637.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.80 637.40 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.54 637.40 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.01 637.40 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.42 637.40 Td (fit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.97 637.40 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.98 637.40 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.56 637.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.25 637.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.67 637.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.53 637.40 Td (enue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.02 637.40 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.86 637.40 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.61 637.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.50 637.40 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.95 637.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.24 637.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.16 637.40 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.16 637.40 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.63 637.40 Td (-) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 624.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.58 624.15 Td (o-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.31 624.15 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.55 624.15 Td (channel ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.29 624.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.61 624.15 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.81 624.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.37 624.15 Td (erna) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.63 624.15 Td (tional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.70 624.15 Td (business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.20 624.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.69 624.15 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET /GS0 gs q 18.00 0 0 11.00 72.00 595.38 cm /I3 Do Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 597.75 Td (Selling) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.18 597.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.64 597.75 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.72 597.75 Td (ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.06 597.75 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.56 597.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.10 597.75 Td (adminis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.94 597.75 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.24 597.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.40 597.75 Td (tiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.47 597.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.66 597.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.96 597.75 Td (xpenses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.55 597.75 Td (\(SG&A\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.79 597.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.92 597.75 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.26 597.75 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.91 597.75 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.25 597.75 Td (ond) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 390.60 597.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.31 597.75 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.54 597.75 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.56 597.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.33 597.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.49 597.75 Td (e ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.68 597.75 Td ($496 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.69 597.75 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 510.15 597.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.86 597.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.42 597.75 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 597.75 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 584.55 Td (with ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 113.52 584.55 Td ($459 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.49 584.55 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 169.95 584.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.62 584.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.59 584.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.20 584.55 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.70 584.55 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.93 584.55 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.91 584.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.73 584.55 Td (fisc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.48 584.55 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.94 584.55 Td (2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.68 584.55 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.21 584.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.45 584.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.39 584.55 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.32 584.55 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.12 584.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.47 584.55 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.30 584.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.99 584.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.41 584.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.27 584.55 Td (enue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.44 584.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.18 584.55 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.42 584.55 Td (46.4 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.59 584.55 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.52 584.55 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 584.55 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 571.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.56 571.35 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.89 571.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.73 571.35 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.18 571.35 Td (45.4 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.28 571.35 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.20 571.35 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.00 571.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.28 571.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.04 571.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.73 571.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.15 571.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.01 571.35 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.41 571.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.31 571.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.84 571.35 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.27 571.35 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.49 571.35 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.40 571.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.15 571.35 Td (fisc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.89 571.35 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.28 571.35 Td (2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.95 571.35 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.16 571.35 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.81 571.35 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.92 571.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.82 571.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.38 571.35 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.36 571.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.94 571.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.63 571.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.00 571.35 Td (flects ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 558.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.76 558.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.07 558.20 Td (xpansion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.89 558.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.88 558.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.64 558.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.20 558.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.41 558.20 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.95 558.20 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.94 558.20 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.41 558.20 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.36 558.20 Td (o-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.09 558.20 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.67 558.20 Td (business, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.48 558.20 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.88 558.20 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.79 558.20 Td (ertising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.91 558.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.22 558.20 Td (xpenses ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.92 558.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.57 558.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.34 558.20 Td (ab) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.33 558.20 Td (sence ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 545.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.70 545.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.51 545.00 Td ($6.1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.56 545.00 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.57 545.00 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.54 545.00 Td (ain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.66 545.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.35 545.00 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.38 545.00 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.87 545.00 Td (ded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.44 545.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.29 545.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.77 545.00 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.10 545.00 Td (ond ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.01 545.00 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.24 545.00 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.09 545.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.79 545.00 Td (2016 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.63 545.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.32 545.00 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.49 545.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.05 545.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.85 545.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.43 545.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.77 545.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.25 545.00 Td (sale-leaseback ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.47 545.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.18 545.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.13 545.00 Td (dis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.62 545.00 Td (tribution ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 531.80 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.80 531.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.37 531.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.57 531.80 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.40 531.80 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.07 531.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.63 531.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.84 531.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.87 531.80 Td (had ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.75 531.80 Td (61) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 213.90 531.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.95 531.80 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.23 531.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.76 531.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.32 531.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.53 531.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.27 531.80 Td (-oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.30 531.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.46 531.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.03 531.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.34 531.80 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.52 531.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.09 531.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.58 531.80 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.41 531.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.58 531.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.32 531.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.31 531.80 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.39 531.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.60 531.80 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 432.59 531.80 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.93 531.80 Td (ond) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.29 531.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.34 531.80 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.57 531.80 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.93 531.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.14 531.80 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.50 531.80 Td (than ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 518.60 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.70 518.60 Td (did ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.27 518.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.43 518.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.60 518.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.03 518.60 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.55 518.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.19 518.60 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 192.61 518.60 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.95 518.60 Td (ond) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 224.31 518.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.80 518.60 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.03 518.60 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.82 518.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.46 518.60 Td (2016. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.03 518.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.52 518.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.00 518.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.49 518.60 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET /GS0 gs q 18.00 0 0 11.00 72.00 489.83 cm /I4 Do Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 492.20 Td (Oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.15 492.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.31 492.20 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.74 492.20 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.60 492.20 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.92 492.20 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.79 492.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.21 492.20 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.33 492.20 Td (eigh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.18 492.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.12 492.20 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.05 492.20 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.85 492.20 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 255.54 492.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.79 492.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.92 492.20 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.81 492.20 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 290.01 492.20 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.35 492.20 Td (ond) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 321.70 492.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.96 492.20 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.19 492.20 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.76 492.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.84 492.20 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.51 492.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.67 492.20 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.10 492.20 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.84 492.20 Td (gin ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.58 492.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.32 492.20 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.15 492.20 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.63 492.20 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.22 492.20 Td (xima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.46 492.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.03 492.20 Td (ely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.26 492.20 Td (fla) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.31 492.20 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 479.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.84 479.00 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.10 479.00 Td (-o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.22 479.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.08 479.00 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.07 479.00 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.33 479.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.17 479.00 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.80 479.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.03 479.00 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.58 479.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.27 479.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.65 479.00 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.30 479.00 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.36 479.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.05 479.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.47 479.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.33 479.00 Td (enue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.32 479.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.64 479.00 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.47 479.00 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.36 479.00 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.10 479.00 Td (gins, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.12 479.00 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.17 479.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.38 479.00 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.10 479.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.27 479.00 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.00 479.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.46 479.00 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.52 479.00 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.87 479.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.17 479.00 Td (xpenses.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 439.40 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.03 439.40 Td (egional Ov) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.46 439.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.01 439.40 Td (vie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.40 439.40 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 413.00 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.78 413.00 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.23 413.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.97 413.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.66 413.00 Td (egional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.70 413.00 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.89 413.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.06 413.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.75 413.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.17 413.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.03 413.00 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.33 413.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.64 413.00 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.30 413.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.47 413.00 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.12 413.00 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.99 413.00 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.54 413.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.66 413.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.78 413.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.21 413.00 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.44 413.00 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.23 413.00 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.19 413.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.15 413.00 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.87 413.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.04 413.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.17 413.00 Td (orth ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.75 413.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.54 413.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.97 413.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.52 413.00 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.05 413.00 Td (belo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.58 413.00 Td (w:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 72.50 348.50 94.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 166.50 348.50 10.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 176.50 348.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 231.50 348.50 8.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 348.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 294.50 348.50 8.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 302.50 348.50 54.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 356.50 348.50 8.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 364.50 348.50 56.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 420.50 348.50 8.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 348.50 54.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 348.50 8.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.50 348.50 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 72.50 320.50 94.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 166.50 320.50 10.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 176.50 320.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 231.50 320.50 8.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 239.50 320.50 55.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 294.50 320.50 8.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 302.50 320.50 54.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 356.50 320.50 8.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 364.50 320.50 56.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 420.50 320.50 8.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 428.50 320.50 54.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 482.50 320.50 8.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 490.50 320.50 58.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 176.5 382.5 m 231.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 231.5 382.5 m 239.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 239.5 382.5 m 294.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 294.5 382.5 m 302.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 382.5 m 356.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 382.5 m 420.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 382.5 m 428.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 382.5 m 482.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 482.5 382.5 m 490.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490.5 382.5 m 548.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 176.5 368.5 m 231.5 368.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 231.5 382.5 m 239.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 231.5 368.5 m 239.5 368.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 239.5 382.5 m 294.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 239.5 368.5 m 294.5 368.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 368.5 m 420.5 368.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 382.5 m 428.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 420.5 368.5 m 428.5 368.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 382.5 m 482.5 382.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 368.5 m 482.5 368.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 72.5 348.5 m 166.5 348.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 176.5 368.5 m 231.5 368.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 176.5 348.5 m 231.5 348.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 239.5 368.5 m 294.5 368.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 239.5 348.5 m 294.5 348.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 302.5 348.5 m 356.5 348.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 368.5 m 420.5 368.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 348.5 m 420.5 348.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 368.5 m 482.5 368.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 348.5 m 482.5 348.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 490.5 348.5 m 548.5 348.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 176.5 348.5 m 231.5 348.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 364.5 348.5 m 420.5 348.5 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 428.5 348.5 m 482.5 348.5 l s BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 240.80 387.25 Td (Net Revenues) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.95 387.25 Td (Operating Income *) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 196.70 373.25 Td (Three Months Ended) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.45 362.25 Td (% Increase) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 309.45 353.25 Td (\(Decrease\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 384.70 373.25 Td (Three Months Ended) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.45 362.25 Td (% Increase) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 499.45 353.25 Td (\(Decrease\)) Tj ET Q BT /F5 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 353.00 Td (\($ millions\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.80 359.25 Td (May 28,) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.35 350.25 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 251.80 359.25 Td (May 29,) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 257.35 350.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.20 353.25 Td (May 28, 2017) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.30 359.25 Td (May 29,) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 445.85 350.25 Td (2016) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 337.75 Td (Americas) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.00 337.75 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.90 337.75 Td (602) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.00 337.75 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.90 337.75 Td (589) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.50 337.75 Td (2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.10 337.75 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.00 337.75 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 399.90 337.75 Td (102) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 337.75 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.45 337.75 Td (97) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.50 337.75 Td (5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.10 337.75 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 323.75 Td (Europe) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.00 323.75 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.90 323.75 Td (280) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.00 323.75 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.90 323.75 Td (241) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.90 323.75 Td (17) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.10 323.75 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.00 323.75 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.45 323.75 Td (35) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 323.75 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.45 323.75 Td (27) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.90 323.75 Td (31) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.10 323.75 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 309.75 Td (Asia) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 179.00 309.75 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 210.90 309.75 Td (185) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 242.00 309.75 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 273.90 309.75 Td (182) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.50 309.75 Td (2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.10 309.75 Td (%) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 367.00 309.75 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 405.45 309.75 Td (10) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.00 309.75 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.45 309.75 Td (10) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.10 309.75 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.10 309.75 Td (%) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 286.60 Td (* Not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.85 286.60 Td (e: R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.32 286.60 Td (egional operating inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.28 286.60 Td (ome is equal t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.13 286.60 Td (o regional adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.27 286.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.19 286.60 Td (ed EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.21 286.60 Td (. Business segmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.95 286.60 Td (t inf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.33 286.60 Td (ormation f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.78 286.60 Td (or the prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.79 286.60 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.46 286.60 Td (year period has ) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 275.80 Td (been re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.21 275.80 Td (vised t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.66 275.80 Td (o re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.68 275.80 Td (flect a change in presen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.91 275.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.80 275.80 Td (ation. E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.19 275.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.96 275.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.57 275.80 Td (ective firs) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.33 275.80 Td (t quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.27 275.80 Td (er 2017, c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.90 275.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.73 275.80 Td (tral c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.23 275.80 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.25 275.80 Td (ts pre) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.75 275.80 Td (viously rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.76 275.80 Td (orded in the Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.21 275.80 Td (as region ) Tj ET Q BT /F5 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 265.00 Td (and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.59 265.00 Td (orporat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.17 265.00 Td (e e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.61 265.00 Td (xpenses have been alloc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.95 265.00 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.49 265.00 Td (ed t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.36 265.00 Td (o the regional business segmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.21 265.00 Td (ts.) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 239.75 Td (?) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 239.75 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.72 239.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.82 239.75 Td (Americ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.37 239.75 Td (as, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.85 239.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.16 239.75 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.67 239.75 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.06 239.75 Td (un) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.55 239.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.69 239.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.78 239.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.64 239.75 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.05 239.75 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.27 239.75 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.22 239.75 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.27 239.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.65 239.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.90 239.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.98 239.75 Td (ects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.26 239.75 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 355.58 239.75 Td ($3 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.90 239.75 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.37 239.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.28 239.75 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.47 239.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.32 239.75 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.01 239.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.43 239.75 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.29 239.75 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.27 239.75 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.14 239.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.56 239.75 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 493.59 239.75 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 506.74 239.75 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.85 239.75 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.78 239.75 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.58 239.75 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.27 239.75 Td (, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 226.60 Td (primarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.54 226.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.23 226.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.60 226.60 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.25 226.60 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.30 226.60 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.29 226.60 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.76 226.60 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.71 226.60 Td (o-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.44 226.60 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.67 226.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.36 226.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.78 226.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.64 226.60 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.92 226.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.71 226.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.12 226.60 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.98 226.60 Td (.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.07 226.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.38 226.60 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.42 226.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.11 226.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.53 226.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.39 226.60 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.68 226.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.46 226.60 Td (Canada ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.17 226.60 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 213.40 Td (Me) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.71 213.40 Td (xic) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.56 213.40 Td (o. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.43 213.40 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.70 213.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.44 213.40 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.30 213.40 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.99 213.40 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.04 213.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.25 213.40 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.97 213.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.95 213.40 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.67 213.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.95 213.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.52 213.40 Td (decline ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.02 213.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.62 213.40 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.48 213.40 Td (.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.39 213.40 Td (wholesale ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.69 213.40 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.56 213.40 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.84 213.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.61 213.40 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.21 213.40 Td (Dock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.08 213.40 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.20 213.40 Td (s) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.50 217.93 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.44 213.40 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.73 213.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.42 213.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.84 213.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.71 213.40 Td (enue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.51 213.40 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.56 213.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.77 213.40 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.48 213.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.47 213.40 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.30 213.40 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.06 213.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.94 213.40 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.70 213.40 Td (in ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 200.20 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.04 200.20 Td (vi's) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 114.27 204.73 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 119.20 200.20 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.22 200.20 Td (Signa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.92 200.20 Td (tur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.08 200.20 Td (e) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 167.55 204.73 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 172.49 200.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.76 200.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.86 200.20 Td (Deniz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.50 200.20 Td (en) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F2 6.50 Tf ET q 0 0 0 rg BT 231.76 204.73 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 236.69 200.20 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.97 200.20 Td (br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.35 200.20 Td (ands. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.53 200.20 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.42 200.20 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.06 200.20 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.85 200.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.43 200.20 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.09 200.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.26 200.20 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.70 200.20 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.56 200.20 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.90 200.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.59 200.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.96 200.20 Td (flects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.23 200.20 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.07 200.20 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.26 200.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.22 200.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.91 200.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.33 200.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.19 200.20 Td (enues ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 186.95 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.88 186.95 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.93 186.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.14 186.95 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.85 186.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.03 186.95 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.75 186.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.22 186.95 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.27 186.95 Td (selling ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.07 186.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.38 186.95 Td (adv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.29 186.95 Td (ertising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.08 186.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.38 186.95 Td (xpenses.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 160.55 Td (?) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 160.55 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.11 160.55 Td (Eur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.92 160.55 Td (ope, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.28 160.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.59 160.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.10 160.55 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.88 160.55 Td (un) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.38 160.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.52 160.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.60 160.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.47 160.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.88 160.55 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.49 160.55 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.44 160.55 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.89 160.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.26 160.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.51 160.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.60 160.55 Td (ects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.27 160.55 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 316.99 160.55 Td ($7 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.70 160.55 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 360.17 160.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.47 160.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.66 160.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.91 160.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.60 160.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.02 160.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.88 160.55 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.25 160.55 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.12 160.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.54 160.55 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.96 160.55 Td (tw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.41 160.55 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.56 160.55 Td (ty ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.79 160.55 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.71 160.55 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.52 160.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.20 160.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.76 160.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.45 160.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.83 160.55 Td (flecting ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 147.35 Td (br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.44 147.35 Td (oad-based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.51 147.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.35 147.35 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.10 147.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.99 147.35 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.71 147.35 Td (acr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.29 147.35 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.95 147.35 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.52 147.35 Td (mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.05 147.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.47 147.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.71 147.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.79 147.35 Td (channels, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.35 147.35 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.12 147.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.43 147.35 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.95 147.35 Td (cep) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.80 147.35 Td (tional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.64 147.35 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.47 147.35 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.23 147.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.12 147.35 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.84 147.35 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.39 147.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.58 147.35 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.35 147.35 Td (omen's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.17 147.35 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 134.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.58 134.15 Td (op) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.10 134.15 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.81 134.15 Td (business. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.24 134.15 Td (Oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.39 134.15 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.55 134.15 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.13 134.15 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.99 134.15 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.46 134.15 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.30 134.15 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.05 134.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.94 134.15 Td (th ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.81 134.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.38 134.15 Td (31 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.94 134.15 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.86 134.15 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.66 134.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.76 134.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.45 134.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.82 134.15 Td (flects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.22 134.15 Td (impr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.97 134.15 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.72 134.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.58 134.15 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.25 134.15 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.19 134.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.05 134.15 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.13 134.15 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.49 134.15 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.37 134.15 Td (driv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.37 134.15 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.03 134.15 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.76 134.15 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.14 134.15 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.12 134.15 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.31 134.15 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 120.95 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.69 120.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.11 120.95 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.97 120.95 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.26 120.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.58 120.95 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.41 120.95 Td (oss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.31 120.95 Td (mar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.05 120.95 Td (gins.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 94.55 Td (?) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 94.55 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.58 94.55 Td (Asia, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.82 94.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.12 94.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.64 94.55 Td (cluding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.89 94.55 Td (un) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.38 94.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.52 94.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.61 94.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.48 94.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.89 94.55 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.96 94.55 Td (curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.92 94.55 Td (ency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.83 94.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.21 94.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.46 94.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.54 94.55 Td (ects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.68 94.55 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 313.87 94.55 Td ($1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.05 94.55 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 358.52 94.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.29 94.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.49 94.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.20 94.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.89 94.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.31 94.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.17 94.55 Td (enues ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.01 94.55 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.88 94.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.30 94.55 Td (w ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.19 94.55 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.35 94.55 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.32 94.55 Td (per) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.25 94.55 Td (cen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.05 94.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 512.73 94.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.77 94.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.46 94.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.83 94.55 Td (flecting ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 81.35 Td (dir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.99 81.35 Td (ect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.46 81.35 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.41 81.35 Td (o-c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.14 81.35 Td (onsumer ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.00 81.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.31 81.35 Td (xpansion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.42 81.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.35 81.35 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 81.35 Td (ormance. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.05 81.35 Td (Fla) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.79 81.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.59 81.35 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.25 81.35 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.42 81.35 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.69 81.35 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.56 81.35 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.73 81.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.42 81.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.79 81.35 Td (flects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.89 81.35 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.57 81.35 Td (selling ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.99 81.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.55 81.35 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.53 81.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.62 81.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.20 81.35 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 90.00 68.15 Td (support ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.45 68.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.14 68.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.55 68.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.10 68.15 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.91 68.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.21 68.15 Td (xpansion, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.44 68.15 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.45 68.15 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.48 68.15 Td (ommer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.00 68.15 Td (ce, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.36 68.15 Td (partially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.24 68.15 Td (of) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.29 68.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.50 68.15 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.21 68.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.39 68.15 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.11 68.15 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.58 68.15 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.63 68.15 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.83 68.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.00 68.15 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.69 68.15 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.11 68.15 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.97 68.15 Td (enues.) Tj ET Q endstream endobj 7 0 obj <> endobj 8 0 obj <> stream BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (LS&Co. Q) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.51 729.75 Td (2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.09 729.75 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.58 729.75 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.88 729.75 Td ( R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.14 729.75 Td (esults/) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.08 729.75 Td (Add T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.38 729.75 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.15 729.75 Td (o) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (July?1, 2017) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.96 716.55 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 676.95 Td (Cash Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.67 676.95 Td (w and Balance Shee) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.44 676.95 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 650.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.09 650.55 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.52 650.55 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.99 650.55 Td (y?8, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.11 650.55 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 127.41 650.55 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.90 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.46 650.55 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.57 650.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.15 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.71 650.55 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.81 650.55 Td (equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.18 650.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.12 650.55 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.86 650.55 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 263.77 650.55 Td ($438 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.82 650.55 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.29 650.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.04 650.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.81 650.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.97 650.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.20 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.76 650.55 Td (omplemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.06 650.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.63 650.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.63 650.55 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.36 650.55 Td (y ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 431.09 650.55 Td ($714 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.14 650.55 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.61 650.55 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.36 650.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.45 650.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.25 650.55 Td (ailable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.37 650.55 Td (under ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 637.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.35 637.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.91 637.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.12 637.40 Td (y's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.25 637.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.94 637.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.35 637.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.22 637.40 Td (olving ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.41 637.40 Td (cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.75 637.40 Td (edit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.63 637.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.77 637.40 Td (acility) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.14 637.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.30 637.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.99 637.40 Td (esulting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.65 637.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.37 637.40 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.05 637.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.63 637.40 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.98 637.40 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.19 637.40 Td (liquidity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.70 637.40 Td (position ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.31 637.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.88 637.40 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.37 637.40 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.95 637.40 Td (xima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.20 637.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.76 637.40 Td (ely ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.15 637.40 Td ($1.2 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.07 637.40 Td (billion) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 513.53 637.40 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.72 637.40 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.23 637.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.33 637.40 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.31 637.40 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 624.15 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.17 624.15 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.34 624.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.76 624.15 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.28 624.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.93 624.15 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.35 624.15 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.68 624.15 Td (ond) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 163.04 624.15 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.53 624.15 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.76 624.15 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.55 624.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.29 624.15 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 221.35 624.15 Td ($601 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.14 624.15 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 276.60 624.15 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.87 624.15 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 597.75 Td (During ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.95 597.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.98 597.75 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.21 597.75 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.57 597.75 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.41 597.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.44 597.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.00 597.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.21 597.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.28 597.75 Td (issued ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.53 597.75 Td (475 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.92 597.75 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.47 597.75 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.87 597.75 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.42 597.75 Td (gr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.28 597.75 Td (eg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.73 597.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.90 597.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.46 597.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.03 597.75 Td (principal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.78 597.75 Td (amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.10 597.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.87 597.75 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.12 597.75 Td (3.375% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.15 597.75 Td (senior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.96 597.75 Td (not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.10 597.75 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.97 597.75 Td (due ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 584.55 Td (2027, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.24 584.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.82 584.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.81 584.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.50 584.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.91 584.55 Td (tir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.81 584.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.48 584.55 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.09 584.55 Td (6.875% ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.22 584.55 Td (senior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.13 584.55 Td (not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.27 584.55 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.24 584.55 Td (due ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.47 584.55 Td (2022, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.71 584.55 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.50 584.55 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.13 584.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.81 584.55 Td (esult ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.77 584.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.27 584.55 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.73 584.55 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.54 584.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.72 584.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.27 584.55 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.21 584.55 Td (tial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.41 584.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.10 584.55 Td (eduction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.76 584.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.26 584.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.39 584.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.48 584.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.34 584.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.42 584.55 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.77 584.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.44 584.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.00 584.55 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.98 584.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.86 584.55 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 571.35 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.98 571.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.70 571.35 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.56 571.35 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.76 571.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.33 571.35 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.49 571.35 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.14 571.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.86 571.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.17 571.35 Td (xpenses. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.85 571.35 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.43 571.35 Td (addition, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.35 571.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.32 571.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.88 571.35 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.09 571.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.11 571.35 Td (amended ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.48 571.35 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.02 571.35 Td (senior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.77 571.35 Td (secur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.67 571.35 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.95 571.35 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.64 571.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.06 571.35 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.93 571.35 Td (olving ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.73 571.35 Td (cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.08 571.35 Td (edit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.57 571.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.71 571.35 Td (acility ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.90 571.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.48 571.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.31 571.35 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 532.62 571.35 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.42 571.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.98 571.35 Td (end ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 558.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.42 558.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.99 558.20 Td (erm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.57 558.20 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.69 558.20 Td (ough ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.72 558.20 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.19 558.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.65 558.20 Td (2022.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 531.80 Td (Fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.74 531.80 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.36 531.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.92 531.80 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.95 531.80 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.58 531.80 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.12 531.80 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.24 531.80 Td (ough ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.45 531.80 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 177.06 531.80 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.40 531.80 Td (ond) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 208.76 531.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.43 531.80 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.66 531.80 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.64 531.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.47 531.80 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.44 531.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.18 531.80 Td (as ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.42 531.80 Td ($100 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.40 531.80 Td (million) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.86 531.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.28 531.80 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.00 531.80 Td (incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.65 531.80 Td (ease ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.83 531.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.67 531.80 Td ($88 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.06 531.80 Td (million ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.20 531.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.76 531.80 Td (ompar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.09 531.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.01 531.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.59 531.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.06 531.80 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 518.60 Td (fir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.53 518.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.71 518.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.08 518.60 Td (six ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.35 518.60 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.62 518.60 Td (ths ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.07 518.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.91 518.60 Td (2016, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.64 518.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.33 518.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.70 518.60 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.56 518.60 Td (higher ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.81 518.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.50 518.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.92 518.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.78 518.60 Td (enues, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.02 518.60 Td (lo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.30 518.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.07 518.60 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.06 518.60 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.18 518.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.04 518.60 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.19 518.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.77 518.60 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.46 518.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.12 518.60 Td (pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.35 518.60 Td (chases, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.56 518.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.07 518.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.69 518.60 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.26 518.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.42 518.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.40 518.60 Td (timing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.56 518.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.41 518.60 Td (dividend ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 505.40 Td (pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.84 505.40 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.76 505.40 Td (ts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.96 505.40 Td (A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.76 505.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.45 505.40 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.48 505.40 Td (oncilia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.45 505.40 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.67 505.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.27 505.40 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.46 505.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.58 505.40 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.56 505.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.68 505.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.94 505.40 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.99 505.40 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.37 505.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.93 505.40 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.71 505.40 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.35 505.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.27 505.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.45 505.40 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.96 505.40 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.07 505.40 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.37 505.40 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.32 505.40 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.58 505.40 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.02 505.40 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.77 505.40 Td (vided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.73 505.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.90 505.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.02 505.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.39 505.40 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.85 505.40 Td (of ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 492.20 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.78 492.20 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.25 492.20 Td (ess ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.81 492.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.50 492.20 Td (elease.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 452.60 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.68 452.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.78 452.60 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.58 452.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.29 452.60 Td (or Con) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.18 452.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.47 452.60 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.79 452.60 Td (ence Call) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 426.20 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.96 426.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.52 426.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.73 426.20 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.04 426.20 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.11 426.20 Td (s ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 120.76 426.20 Td (sec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.09 426.20 Td (ond) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 152.45 426.20 Td (-quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.05 426.20 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.70 426.20 Td (2017 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.34 426.20 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.46 426.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.33 426.20 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.98 426.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.55 426.20 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.53 426.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.09 426.20 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.61 426.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.69 426.20 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.85 426.20 Td (ence ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.57 426.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.13 426.20 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.79 426.20 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.57 426.20 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.17 426.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.26 426.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.06 426.20 Td (ailable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.77 426.20 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.89 426.20 Td (ough ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.77 426.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.38 426.20 Td (liv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.29 426.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.11 426.20 Td (audio ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.60 426.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.37 426.20 Td (ebc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.18 426.20 Td (as) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.63 426.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.66 426.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.83 426.20 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 523.8525390625 424.59404296875 m 558.21142578125 424.59404296875 l s q 0 0 1 rg BT 523.85 426.20 Td (h) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 529.53 426.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 533.06 426.20 Td (tp) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 542.47 426.20 Td (s://) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 54 411.39404296875 m 264.04736328125 411.39404296875 l s q 0 0 1 rg BT 54.00 413.00 Td (eng) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 70.23 413.00 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 80.58 413.00 Td (e.) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 88.42 413.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 93.28 413.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 98.70 413.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 103.56 413.00 Td (en) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 114.71 413.00 Td (t.c) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 125.73 413.00 Td (om/rt/le) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 164.28 413.00 Td (vis) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 175.95 413.00 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 183.24 413.00 Td (aussao~40251852) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 264.05 413.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.35 413.00 Td (on ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 278.23 413.00 Td (July?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.71 413.00 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 335.01 413.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.06 413.00 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.22 413.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.21 413.00 Td (1 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.09 413.00 Td (p.m. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.51 413.00 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.96 413.00 Td (acific ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.24 413.00 Td (/ ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.79 413.00 Td (4 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.67 413.00 Td (p.m. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.09 413.00 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.28 413.00 Td (as) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.73 413.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.29 413.00 Td (ern ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.68 413.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.62 413.00 Td (via ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 413.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.92 413.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.05 413.00 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.66 413.00 Td (wing ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 399.80 Td (phone ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.61 399.80 Td (number) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.85 399.80 Td (s: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.10 399.80 Td (800-891-4735 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.58 399.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.88 399.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.82 399.80 Td (Unit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.74 399.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.99 399.80 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.60 399.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.76 399.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.33 399.80 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.10 399.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.93 399.80 Td (Canada, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.90 399.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.53 399.80 Td (+1-973-200-3066 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.44 399.80 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.64 399.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.21 399.80 Td (erna) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.46 399.80 Td (tionally; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.49 399.80 Td (I.D) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.55 399.80 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.32 399.80 Td (No. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 386.60 Td (40251852. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.87 386.60 Td (A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.73 386.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.42 386.60 Td (epla) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.26 386.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.73 386.60 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.05 386.60 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.13 386.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.94 386.60 Td (ailable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.80 386.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.23 386.60 Td (same ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.55 386.60 Td (da) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.39 386.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.86 386.60 Td (on ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 269.93505859375 384.99404296875 m 520.759765625 384.99404296875 l s q 0 0 1 rg BT 269.94 386.60 Td (h) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 275.61 386.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 279.14 386.60 Td (tp://w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 307.95 386.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 315.86 386.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 323.02 386.60 Td (.le) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 333.74 386.60 Td (vis) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 345.41 386.60 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 352.70 386.60 Td (auss.c) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 379.69 386.60 Td (om/in) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 406.65 386.60 Td (v) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 411.51 386.60 Td (es) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 421.16 386.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 424.74 386.60 Td (or) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 434.19 386.60 Td (s/) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 442.54 386.60 Td (earnings-w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 491.81 386.60 Td (ebc) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 507.63 386.60 Td (as) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 517.08 386.60 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 520.76 386.60 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.25 386.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.57 386.60 Td (will ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 373.40 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.98 373.40 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.92 373.40 Td (chiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.74 373.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.71 373.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.84 373.40 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.20 373.40 Td (one ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.98 373.40 Td (mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.24 373.40 Td (th. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.21 373.40 Td (A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.29 373.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.86 373.40 Td (elephone ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.67 373.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.36 373.40 Td (epla) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.20 373.40 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.90 373.40 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.45 373.40 Td (also ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.07 373.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.16 373.40 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.97 373.40 Td (ailable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.05 373.40 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.18 373.40 Td (ough ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.44 373.40 Td (July ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.95 373.40 Td (17, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.57 373.40 Td (2017, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.34 373.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.51 373.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.92 373.40 Td (855-859-2056 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.13 373.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.16 373.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.82 373.40 Td (Unit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.74 373.40 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 360.20 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.60 360.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.77 360.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.34 360.20 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.09 360.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.90 360.20 Td (Canada ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.11 360.20 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.73 360.20 Td (+1-404-537-3406 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.61 360.20 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.82 360.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.38 360.20 Td (erna) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.64 360.20 Td (tionally; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.65 360.20 Td (I.D) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.70 360.20 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.46 360.20 Td (No. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.12 360.20 Td (40251852. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.48 360.20 Td (Please ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.18 360.20 Td (see ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 429.4072265625 358.59404296875 m 558.001953125 358.59404296875 l s q 0 0 1 rg BT 429.41 360.20 Td (h) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 435.08 360.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 438.61 360.20 Td (tp://w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 467.42 360.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 475.33 360.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 482.49 360.20 Td (.le) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 493.21 360.20 Td (vis) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 504.88 360.20 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 512.18 360.20 Td (auss.c) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 539.17 360.20 Td (om/) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 54 345.39404296875 m 176.22998046875 345.39404296875 l s q 0 0 1 rg BT 54.00 347.00 Td (in) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 62.12 347.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 66.98 347.00 Td (es) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 76.63 347.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 80.21 347.00 Td (or) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 89.66 347.00 Td (s/) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 98.01 347.00 Td (earnings-w) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 147.29 347.00 Td (ebc) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 163.10 347.00 Td (as) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 172.55 347.00 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 176.23 347.00 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.86 347.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.98 347.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.25 347.00 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.15 347.00 Td (discussion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.52 347.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.98 347.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.67 347.00 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.70 347.00 Td (oncilia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.67 347.00 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.09 347.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.88 347.00 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.59 347.00 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.89 347.00 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.29 347.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.98 347.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.36 347.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.44 347.00 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.60 347.00 Td (enced ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.39 347.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.60 347.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.16 347.00 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.28 347.00 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 535.15 347.00 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.80 347.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 548.37 347.00 Td (or ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 333.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.56 333.80 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.08 333.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.16 333.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.32 333.80 Td (ence ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.19 333.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.75 333.80 Td (all.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 296.60 Td (About ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.69 296.60 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.82 296.60 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.21 296.60 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.89 296.60 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.49 296.60 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.73 296.60 Td (Co.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 270.20 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.04 270.20 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.43 270.20 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.77 270.20 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.32 270.20 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.71 270.20 Td (Co. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.04 270.20 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.76 270.20 Td (one ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.70 270.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.75 270.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.58 270.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.34 270.20 Td (orld's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.90 270.20 Td (lar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.38 270.20 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.46 270.20 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.12 270.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.69 270.20 Td (br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.08 270.20 Td (and-name ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.47 270.20 Td (appar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.26 270.20 Td (el ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.15 270.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.71 270.20 Td (ompanies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.31 270.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.03 270.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.19 270.20 Td (global ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.16 270.20 Td (leader ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.40 270.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.59 270.20 Td (jeans) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 534.00 270.20 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.76 270.20 Td (ear) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 555.23 270.20 Td (. ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 257.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.89 257.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.45 257.00 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.66 257.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.91 257.00 Td (designs ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.52 257.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.63 257.00 Td (mark) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.16 257.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.58 257.00 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.84 257.00 Td (jeans, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.31 257.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.87 257.00 Td (asual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 267.29 257.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.06 257.00 Td (ear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.91 257.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.01 257.00 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.70 257.00 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.87 257.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.43 257.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.96 257.00 Td (accessories ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.82 257.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.95 257.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.86 257.00 Td (men, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.91 257.00 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.68 257.00 Td (omen ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.79 257.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.89 257.00 Td (childr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.84 257.00 Td (en ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.37 257.00 Td (under ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 243.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.03 243.80 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.08 243.80 Td (vi's) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.30 249.04 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 98.92 243.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.76 243.80 Td (Dock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.63 243.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.75 243.80 Td (s) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 139.05 249.04 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 142.67 243.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.51 243.80 Td (Signa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.21 243.80 Td (tur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.37 243.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.94 243.80 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.66 243.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.74 243.80 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.78 243.80 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.37 243.80 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.72 243.80 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.46 243.80 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.06 243.80 Td (Co.? ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.10 243.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.02 243.80 Td (Deniz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.66 243.80 Td (en) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 7.15 Tf ET q 0 0 0 rg BT 349.92 249.04 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 353.54 243.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.63 243.80 Td (br) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.02 243.80 Td (ands. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.02 243.80 Td (Its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.88 243.80 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.31 243.80 Td (oducts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.41 243.80 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.37 243.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.93 243.80 Td (sold ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.44 243.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.83 243.80 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.11 243.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.68 243.80 Td (than ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.29 243.80 Td (110) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 230.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.56 230.60 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.82 230.60 Td (tries ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.14 230.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.90 230.60 Td (orldwide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.98 230.60 Td (thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.10 230.60 Td (ough ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.14 230.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.91 230.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.47 230.60 Td (ombina) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.31 230.60 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.60 230.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.26 230.60 Td (chain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.77 230.60 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.46 230.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.87 230.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.42 230.60 Td (ailer) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.86 230.60 Td (s, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.41 230.60 Td (departmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.17 230.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.35 230.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.53 230.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.11 230.60 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.60 230.60 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.62 230.60 Td (online ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.00 230.60 Td (sit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.40 230.60 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.42 230.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.75 230.60 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.52 230.60 Td (global ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.10 230.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.22 230.60 Td (ootprin) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.33 230.60 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 217.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.04 217.40 Td (appr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.53 217.40 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.12 217.40 Td (xima) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.36 217.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.92 217.40 Td (ely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.79 217.40 Td (2,900 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.72 217.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.41 217.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.82 217.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.37 217.40 Td (ail ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.58 217.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.76 217.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.33 217.40 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.82 217.40 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.49 217.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.20 217.40 Td (shop-in-shop) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.51 217.40 Td (s. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.47 217.40 Td (Le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.52 217.40 Td (vi ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.90 217.40 Td (Str) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.24 217.40 Td (auss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.78 217.40 Td (& ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.17 217.40 Td (Co.'s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.23 217.40 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.92 217.40 Td (eport) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.38 217.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 484.52 217.40 Td (fisc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.26 217.40 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.94 217.40 Td (2016 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.13 217.40 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 217.40 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 204.20 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.69 204.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.11 204.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.97 204.20 Td (enuesw) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.03 204.20 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.19 204.20 Td (e?4.6 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.14 204.20 Td (billion. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.86 204.20 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.77 204.20 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.89 204.20 Td (mor) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.17 204.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.13 204.20 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.37 204.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.49 204.20 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.08 204.20 Td (tion, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.10 204.20 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.21 204.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.49 204.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.07 204.20 Td (o ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL 0 0 1 RG /GS0 gs 0.72 w 0 i [] 0 d 1 J 1 j 3 M 303.3583984375 202.59404296875005 m 401.95556640625 202.59404296875005 l s q 0 0 1 rg BT 303.36 204.20 Td (h) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 309.04 204.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 312.56 204.20 Td (tp://le) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 341.41 204.20 Td (vis) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 353.08 204.20 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 360.38 204.20 Td (auss.c) Tj ET Q q 0 0 1 rg BT 387.37 204.20 Td (om) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET 0 Tr /GS0 gs 0 Tw 0 Tc 100 Tz 0 TL q 0 0 0 rg BT 401.96 204.20 Td (.) Tj ET Q endstream endobj 9 0 obj <> endobj 10 0 obj <> stream BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (LS&Co. Q) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.51 729.75 Td (2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.09 729.75 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.58 729.75 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.88 729.75 Td ( R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.14 729.75 Td (esults/) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.08 729.75 Td (Add Thr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.31 729.75 Td (ee) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (July?1, 2017) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.96 716.55 Td ( ) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 676.95 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.88 676.95 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.61 676.95 Td (ward Looking St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.91 676.95 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.43 676.95 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.78 676.95 Td (t) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 650.55 Td (This ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.18 650.55 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.02 650.55 Td (ws ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.52 650.55 Td (release ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.87 650.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.19 650.55 Td (relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.96 650.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.23 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.71 650.55 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.20 650.55 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.64 650.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.25 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.75 650.55 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.81 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.30 650.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.49 650.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.03 650.55 Td (ains, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.24 650.55 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.78 650.55 Td (addition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.14 650.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.69 650.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.69 650.55 Td (his) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.03 650.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.58 650.55 Td (oric) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.02 650.55 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.56 650.55 Td (inf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.96 650.55 Td (ormation, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.35 650.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.57 650.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.04 650.55 Td (ward-looking ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 637.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.16 637.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.69 637.40 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.91 637.40 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.67 637.40 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.66 637.40 Td (within ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.59 637.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.21 637.40 Td (meaning ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.33 637.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.36 637.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.98 637.40 Td (Privat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.08 637.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.36 637.40 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.88 637.40 Td (Litigation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.08 637.40 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.86 637.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.11 637.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.33 637.40 Td (orm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.47 637.40 Td (Act ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 637.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.15 637.40 Td (1995, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.22 637.40 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.67 637.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.83 637.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.36 637.40 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 491.58 637.40 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.34 637.40 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.33 637.40 Td (relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.10 637.40 Td (ed ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 624.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.55 624.15 Td (o: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.46 624.15 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.44 624.15 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.15 624.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.70 624.15 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.17 624.15 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.41 624.15 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.12 624.15 Td (vels, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.14 624.15 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.88 624.15 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.26 624.15 Td (-end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.51 624.15 Td (le) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.22 624.15 Td (vels; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.44 624.15 Td (full ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.82 624.15 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.73 624.15 Td (gross ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.68 624.15 Td (margin; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.91 624.15 Td (SG&A ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.00 624.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.29 624.15 Td (advertising ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.17 624.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.65 624.15 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.46 624.15 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.74 624.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.02 624.15 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.97 624.15 Td (venue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.01 624.15 Td (gro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.03 624.15 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.90 624.15 Td (th. ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 610.95 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.35 610.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.90 610.95 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.66 610.95 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.46 610.95 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.88 610.95 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.10 610.95 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.57 610.95 Td (ward-looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.83 610.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 227.98 610.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.52 610.95 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.74 610.95 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.49 610.95 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.75 610.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.35 610.95 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.71 610.95 Td (curren) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.29 610.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.27 610.95 Td (assump) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.45 610.95 Td (tions, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.28 610.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.30 610.95 Td (xpect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.09 610.95 Td (ations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.83 610.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.09 610.95 Td (projections ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 531.71 610.95 Td (about ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 597.75 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.65 597.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.83 597.75 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.53 597.75 Td (ts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.55 597.75 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.90 597.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.42 597.75 Td (use ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.88 597.75 Td (words ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.36 597.75 Td (lik) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.05 597.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 198.57 597.75 Td (belie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.31 597.75 Td (ve,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.46 597.75 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.34 597.75 Td (will,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.37 597.75 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.24 597.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.66 597.75 Td (so ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.86 597.75 Td (we ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.24 597.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.75 597.75 Td (an,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.05 597.75 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.92 597.75 Td (when,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.95 597.75 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.82 597.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.09 597.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.29 597.75 Td (ticipat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.48 597.75 Td (e,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.72 597.75 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.60 597.75 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.27 597.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.84 597.75 Td (end,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.39 597.75 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.27 597.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.53 597.75 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.94 597.75 Td (timat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.07 597.75 Td (e,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.32 597.75 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.19 597.75 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.46 597.75 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.48 597.75 Td (xpect,) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.41 597.75 Td (?) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 584.55 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.54 584.55 Td (project) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.14 584.55 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.28 584.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.79 584.55 Td (similar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.31 584.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.33 584.55 Td (xpressions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.98 584.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.54 584.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.72 584.55 Td (iden) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.70 584.55 Td (tif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.33 584.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.79 584.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 272.01 584.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.48 584.55 Td (ward-looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.99 584.55 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.14 584.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.68 584.55 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.90 584.55 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.66 584.55 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.90 584.55 Td (although ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.58 584.55 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.10 584.55 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.35 584.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.57 584.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.04 584.55 Td (ward-looking ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 571.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.16 571.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.69 571.35 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.91 571.35 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.67 571.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.81 571.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.30 571.35 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.49 571.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.03 571.35 Td (ain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.04 571.35 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.35 571.35 Td (words. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.52 571.35 Td (These ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.50 571.35 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.72 571.35 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.19 571.35 Td (ward-looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.33 571.35 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.49 571.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.02 571.35 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.25 571.35 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.00 571.35 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.15 571.35 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.00 571.35 Td (nec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.42 571.35 Td (essarily ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.81 571.35 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.22 571.35 Td (timat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.35 571.35 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.06 571.35 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.07 571.35 Td (flecting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.48 571.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 539.26 571.35 Td (bes) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 571.35 Td (t ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 558.20 Td (judgmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.10 558.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.73 558.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.67 558.20 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.68 558.20 Td (senior ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.75 558.20 Td (managemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.83 558.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.46 558.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.37 558.20 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.36 558.20 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.21 558.20 Td (olve ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.48 558.20 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.08 558.20 Td (number ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.71 558.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.65 558.20 Td (risk) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.13 558.20 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.35 558.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.26 558.20 Td (unc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.08 558.20 Td (ert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.63 558.20 Td (ain) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.36 558.20 Td (ties ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.05 558.20 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.67 558.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.15 558.20 Td (ould ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.57 558.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.08 558.20 Td (ause ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.87 558.20 Td (actual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.56 558.20 Td (results ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 545.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.55 545.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.16 545.00 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.73 545.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.91 545.00 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.90 545.00 Td (mat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.82 545.00 Td (erially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.96 545.00 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.40 545.00 Td (those ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.89 545.00 Td (sugges) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.54 545.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.11 545.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.98 545.00 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.59 545.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.47 545.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.03 545.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.25 545.00 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.72 545.00 Td (ward-looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.65 545.00 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.81 545.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.34 545.00 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.57 545.00 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.32 545.00 Td (ts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.03 545.00 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.26 545.00 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.58 545.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.13 545.00 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.79 545.00 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.17 545.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.66 545.00 Td (onsider ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.41 545.00 Td (the ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 531.80 Td (inf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.40 531.80 Td (ormation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.70 531.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.19 531.80 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.38 531.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.91 531.80 Td (ained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.67 531.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.87 531.80 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.96 531.80 Td (filings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.50 531.80 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.24 531.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.85 531.80 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.72 531.80 Td (.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.26 531.80 Td (Securities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.78 531.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.76 531.80 Td (Ex) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.64 531.80 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.11 531.80 Td (Commission ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.83 531.80 Td (\(the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.78 531.80 Td (SE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.55 531.80 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.78 531.80 Td (\), ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.48 531.80 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.92 531.80 Td (our ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 518.60 Td (Annual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.90 518.60 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.68 518.60 Td (eport ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.08 518.60 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.77 518.60 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.65 518.60 Td (orm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.16 518.60 Td (10-K ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.78 518.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.00 518.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.81 518.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.79 518.60 Td (fisc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.46 518.60 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.03 518.60 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.02 518.60 Td (2016 ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.71 518.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.06 518.60 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.52 518.60 Td (Quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.47 518.60 Td (erly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.33 518.60 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.11 518.60 Td (eport ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.51 518.60 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.20 518.60 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.08 518.60 Td (orm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.59 518.60 Td (10-Q ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.80 518.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.02 518.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.83 518.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.81 518.60 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.11 518.60 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.53 518.60 Td (ended ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 505.40 Td (May?8, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.40 505.40 Td (2017) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 116.70 505.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.48 505.40 Td (especially ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.69 505.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.90 505.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.53 505.40 Td (Managemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.92 505.40 Td (t's ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.35 505.40 Td (Discussion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.58 505.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.58 505.40 Td (Analysis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.82 505.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.86 505.40 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.72 505.40 Td (Condition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 492.50 505.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.50 505.40 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.28 505.40 Td (esults ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.00 505.40 Td (of ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 492.20 Td (Operations?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.14 492.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.32 492.20 Td (Risk ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.91 492.20 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.82 492.20 Td (act) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.60 492.20 Td (ors?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.11 492.20 Td (sections. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.00 492.20 Td (Other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.77 492.20 Td (unkno) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.33 492.20 Td (wn ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.06 492.20 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.69 492.20 Td (unpredict) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.97 492.20 Td (able ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.27 492.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.50 492.20 Td (act) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.28 492.20 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.19 492.20 Td (also ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.51 492.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.99 492.20 Td (ould ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.68 492.20 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.36 492.20 Td (mat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.29 492.20 Td (erial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.23 492.20 Td (adverse ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 479.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.24 479.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.63 479.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.81 479.00 Td (ects ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.30 479.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.30 479.00 Td (our ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.06 479.00 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.14 479.00 Td (results, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.03 479.00 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.93 479.00 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.86 479.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.81 479.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.92 479.00 Td (achie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.52 479.00 Td (vemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.18 479.00 Td (ts. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.62 479.00 Td (In ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.74 479.00 Td (ligh) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.99 479.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.37 479.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.07 479.00 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.89 479.00 Td (risk) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.37 479.00 Td (s, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.09 479.00 Td (unc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.91 479.00 Td (ert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.46 479.00 Td (ain) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.19 479.00 Td (ties, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.38 479.00 Td (assump) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.56 479.00 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.04 479.00 Td (and ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 465.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.22 465.80 Td (act) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.00 465.80 Td (ors, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.28 465.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.70 465.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.92 465.80 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.39 465.80 Td (ward-looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.19 465.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.37 465.80 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.08 465.80 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.87 465.80 Td (discussed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.87 465.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.88 465.80 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.86 465.80 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 299.70 465.80 Td (ws ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.68 465.80 Td (release ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.50 465.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.30 465.80 Td (relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.07 465.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.81 465.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.29 465.80 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.78 465.80 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.22 465.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.30 465.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.81 465.80 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.34 465.80 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.45 465.80 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.27 465.80 Td (oc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.39 465.80 Td (cur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.49 465.80 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 542.10 465.80 Td (Y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.70 465.80 Td (ou ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 452.60 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.64 452.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.14 452.60 Td (autioned ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.83 452.60 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.78 452.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.33 452.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.93 452.60 Td (plac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.27 452.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.49 452.60 Td (undue ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 206.32 452.60 Td (relianc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.21 452.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.42 452.60 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.68 452.60 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.77 452.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.99 452.60 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.46 452.60 Td (ward-looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.38 452.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.54 452.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.08 452.60 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.30 452.60 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.05 452.60 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 415.72 452.60 Td (which ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.96 452.60 Td (speak ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.76 452.60 Td (only ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.46 452.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.36 452.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 520.32 452.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.87 452.60 Td (dat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.75 452.60 Td (e ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 439.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.16 439.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.69 439.40 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 70.91 439.40 Td (ed, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.91 439.40 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.67 439.40 Td (if ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.90 439.40 Td (no ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.55 439.40 Td (dat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.43 439.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.03 439.40 Td (is ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.18 439.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.33 439.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.87 439.40 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.09 439.40 Td (ed, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.09 439.40 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.37 439.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.72 439.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.66 439.40 Td (dat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.54 439.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.14 439.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.49 439.40 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.98 439.40 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.82 439.40 Td (ws ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.31 439.40 Td (release ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.65 439.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.96 439.40 Td (relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.73 439.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.99 439.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.47 439.40 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.96 439.40 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.40 439.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.00 439.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.50 439.40 Td (all. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.33 439.40 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.68 439.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.28 439.40 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.31 439.40 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.64 439.40 Td (under ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.97 439.40 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.09 439.40 Td (y ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 426.20 Td (obligation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.68 426.20 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.16 426.20 Td (do ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.98 426.20 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.48 426.20 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.55 426.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.12 426.20 Td (end ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.19 426.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.74 426.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.90 426.20 Td (updat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.09 426.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.86 426.20 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.79 426.20 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.74 426.20 Td (vise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.22 426.20 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.33 426.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.76 426.20 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.28 426.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.38 426.20 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.61 426.20 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.07 426.20 Td (ward-looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.55 426.20 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.71 426.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.24 426.20 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.47 426.20 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.22 426.20 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.70 426.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.18 426.20 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 444.38 426.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.91 426.20 Td (ained ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 474.17 426.20 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.86 426.20 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.52 426.20 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.37 426.20 Td (ws ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.02 426.20 Td (release ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 413.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.34 413.00 Td (relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.11 413.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.39 413.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.87 413.00 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.36 413.00 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.79 413.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.42 413.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.92 413.00 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.00 413.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.55 413.00 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.56 413.00 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.58 413.00 Td (flect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.34 413.00 Td (circums) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.30 413.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.84 413.00 Td (anc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 413.00 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.56 413.00 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.58 413.00 Td (xis) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.03 413.00 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.92 413.00 Td (aft) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.50 413.00 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.89 413.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.85 413.00 Td (dat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.73 413.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.36 413.00 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 382.73 413.00 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.24 413.00 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 411.09 413.00 Td (ws ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.60 413.00 Td (release ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.96 413.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.30 413.00 Td (relat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 497.07 413.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.35 413.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.83 413.00 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.32 413.00 Td (erenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 552.75 413.00 Td (e ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 399.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.51 399.80 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.54 399.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.28 399.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.83 399.80 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.80 399.80 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.81 399.80 Td (flect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.53 399.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.45 399.80 Td (oc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.57 399.80 Td (currenc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.76 399.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 193.34 399.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.67 399.80 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.37 399.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.55 399.80 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 255.26 399.80 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.55 399.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.73 399.80 Td (ven ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.87 399.80 Td (if ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.07 399.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.10 399.80 Td (xperienc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.48 399.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.06 399.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.80 399.80 Td (future ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.50 399.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.69 399.80 Td (ven) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.39 399.80 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.68 399.80 Td (mak) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.68 399.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.25 399.80 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.79 399.80 Td (clear ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.89 399.80 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.90 399.80 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.01 399.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.26 399.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.28 399.80 Td (xpect) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.10 399.80 Td (ed ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 386.60 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.94 386.60 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.96 386.60 Td (xpressed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.36 386.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.27 386.60 Td (implied ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.59 386.60 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.19 386.60 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.60 386.60 Td (those ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.61 386.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.83 386.60 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.30 386.60 Td (ward-looking ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 293.75 386.60 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.91 386.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.44 386.60 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 310.66 386.60 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.42 386.60 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.87 386.60 Td (will ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.79 386.60 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.27 386.60 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.66 386.60 Td (realiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.58 386.60 Td (ed.) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 361.40 Td (Non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.87 361.40 Td (Financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.25 361.40 Td (Measures) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 335.00 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.66 335.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.14 335.00 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.26 335.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.57 335.00 Td (reports ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.02 335.00 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.90 335.00 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.42 335.00 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.26 335.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.83 335.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.31 335.00 Td (onf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.83 335.00 Td (ormity ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.47 335.00 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.59 335.00 Td (generally ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.19 335.00 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.32 335.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.83 335.00 Td (ep) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.69 335.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.26 335.00 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.56 335.00 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.69 335.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.18 335.00 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.02 335.00 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.93 335.00 Td (principles ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.75 335.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.31 335.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.30 335.00 Td (Unit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.10 335.00 Td (ed ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 321.80 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.51 321.80 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.73 321.80 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.79 321.80 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.32 321.80 Td (\(? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.07 321.80 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.68 321.80 Td (\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.15 321.80 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.64 321.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.76 321.80 Td (rules ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.78 321.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.31 321.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.43 321.80 Td (SE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.60 321.80 Td (C. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.65 321.80 Td (Ho) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 244.10 321.80 Td (we) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.14 321.80 Td (ver) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.24 321.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.51 321.80 Td (managemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.59 321.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.81 321.80 Td (belie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.95 321.80 Td (ves ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.91 321.80 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.12 321.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.63 321.80 Td (ert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.18 321.80 Td (ain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.55 321.80 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.75 321.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.41 321.80 Td (measures, ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 308.60 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.58 308.60 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.92 308.60 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.83 308.60 Td (ree ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.51 308.60 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.26 308.60 Td (Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.43 308.60 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.65 308.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.80 308.60 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.08 308.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.17 308.60 Td (Deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.80 308.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.89 308.60 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.27 308.60 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.73 308.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.30 308.60 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.62 308.60 Td (EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.01 308.60 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.16 308.60 Td (pro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.19 308.60 Td (vide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.93 308.60 Td (users ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.58 308.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.99 308.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 389.99 308.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.47 308.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.59 308.60 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.84 308.60 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.96 308.60 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.65 308.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.19 308.60 Td (inf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.59 308.60 Td (ormation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.28 308.60 Td (with ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 295.40 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.66 295.40 Td (use) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.84 295.40 Td (ful ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.85 295.40 Td (inf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.25 295.40 Td (ormation. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.78 295.40 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.53 295.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.06 295.40 Td (ables ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.91 295.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.13 295.40 Td (ound ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.22 295.40 Td (belo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.24 295.40 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.58 295.40 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.90 295.40 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.81 295.40 Td (ree ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.56 295.40 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.38 295.40 Td (Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.55 295.40 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.76 295.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.98 295.40 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.27 295.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.43 295.40 Td (Deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.06 295.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.22 295.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.66 295.40 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.12 295.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.69 295.40 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.07 295.40 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.03 295.40 Td (and ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 282.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 282.20 Td (orresponding ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.94 282.20 Td (rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.44 282.20 Td (onciliations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.63 282.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.18 282.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.10 282.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.98 282.20 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.48 282.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.45 282.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.94 282.20 Td (omparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.74 282.20 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.37 282.20 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.79 282.20 Td (measures. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 401.70 282.20 Td (These ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.78 282.20 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 475.74 282.20 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.16 282.20 Td (measures ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 269.00 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.82 269.00 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.13 269.00 Td (vie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.75 269.00 Td (wed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.92 269.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.26 269.00 Td (supplemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.79 269.00 Td (ting, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 221.46 269.00 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.83 269.00 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.21 269.00 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 273.55 269.00 Td (an ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.27 269.00 Td (alt) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.01 269.00 Td (ernative ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.12 269.00 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.93 269.00 Td (sub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.47 269.00 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.63 269.00 Td (titut) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.75 269.00 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.40 269.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 403.62 269.00 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 412.21 269.00 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.36 269.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.35 269.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.84 269.00 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.95 269.00 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.20 269.00 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 479.33 269.00 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.01 269.00 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 528.54 269.00 Td (results ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 255.80 Td (prepared ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.12 255.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.75 255.80 Td (ac) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.89 255.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.37 255.80 Td (ordanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.26 255.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.96 255.80 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.14 255.80 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.15 255.80 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.38 255.80 Td (Cert) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 230.68 255.80 Td (ain ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 246.97 255.80 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.42 255.80 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 285.00 255.80 Td (it) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.09 255.80 Td (ems ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.77 255.80 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.90 255.80 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.63 255.80 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.99 255.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.02 255.80 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.53 255.80 Td (cluded ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.30 255.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.17 255.80 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 461.12 255.80 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.75 255.80 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.87 255.80 Td (financial ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 242.60 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.90 242.60 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.23 242.60 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.19 242.60 Td (signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.22 242.60 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.42 242.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.15 242.60 Td (it) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.25 242.60 Td (ems ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.53 242.60 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.26 242.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 238.75 242.60 Td (ould ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.28 242.60 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.13 242.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.77 242.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.25 242.60 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.37 242.60 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.62 242.60 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.74 242.60 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.07 242.60 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.25 242.60 Td (position, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 445.67 242.60 Td (results ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.17 242.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.22 242.60 Td (operations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.04 242.60 Td (and ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 229.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.51 229.40 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.61 229.40 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.08 229.40 Td (ws ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.73 229.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.20 229.40 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.13 229.40 Td (there) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.73 229.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.96 229.40 Td (ore ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.13 229.40 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 229.55 229.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.03 229.40 Td (onsidered ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.23 229.40 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.92 229.40 Td (assessing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.29 229.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.39 229.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.88 229.40 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.99 229.40 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.24 229.40 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.37 229.40 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.16 229.40 Td (actual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.42 229.40 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.05 229.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.54 229.40 Td (ondition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.03 229.40 Td (and ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 216.20 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.90 216.20 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.84 216.20 Td (e. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.10 216.20 Td (Non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.44 216.20 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.80 216.20 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.88 216.20 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.79 216.20 Td (subject ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.76 216.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.31 216.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.18 216.20 Td (inheren) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.84 216.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.76 216.20 Td (limit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.57 216.20 Td (ations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.24 216.20 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.41 216.20 Td (the) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.93 216.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.08 216.20 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.10 216.20 Td (flect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.72 216.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.55 216.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.57 216.20 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.11 216.20 Td (ercise ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 549.00 216.20 Td (of ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 203.00 Td (judgmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.10 203.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.39 203.00 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.00 203.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.52 203.00 Td (managemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.60 203.00 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.89 203.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.68 203.00 Td (de) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.53 203.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.10 203.00 Td (ermining ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.44 203.00 Td (ho) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.69 203.00 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.16 203.00 Td (the) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.68 203.00 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 286.21 203.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 303.50 203.00 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 306.72 203.00 Td (ormulat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.24 203.00 Td (ed. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.53 203.00 Td (Some ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.71 203.00 Td (specific ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.07 203.00 Td (limit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.87 203.00 Td (ations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 473.67 203.00 Td (include ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.12 203.00 Td (but ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 525.73 203.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.01 203.00 Td (not ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 189.80 Td (limit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.84 189.80 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.06 189.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.61 189.80 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.05 189.80 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.10 189.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.01 189.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.23 189.80 Td (act ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.45 189.80 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.44 189.80 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.92 189.80 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.90 189.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.33 189.80 Td (measures: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.44 189.80 Td (\(a\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.07 189.80 Td (do ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.68 189.80 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.97 189.80 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.98 189.80 Td (flect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.68 189.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.19 189.80 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.09 189.80 Td (outlays ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.76 189.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.99 189.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.71 189.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 470.22 189.80 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.59 189.80 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.07 189.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.10 189.80 Td (xpenditures, ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 176.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.48 176.60 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.68 176.60 Td (tractual ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.68 176.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.17 176.60 Td (ommitmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.92 176.60 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.68 176.60 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.90 176.60 Td (liabilities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.37 176.60 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.59 176.60 Td (pension ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.05 176.60 Td (obligations, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.05 176.60 Td (pos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.50 176.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.85 176.60 Td (-re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.18 176.60 Td (tiremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.92 176.60 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.40 176.60 Td (health ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.62 176.60 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.43 176.60 Td (fit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.79 176.60 Td (obligations ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.03 176.60 Td (and ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 163.40 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.67 163.40 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.65 163.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.19 163.40 Td (ax ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.99 163.40 Td (liabilities, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.80 163.40 Td (\(b\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.51 163.40 Td (do ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.20 163.40 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.58 163.40 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.59 163.40 Td (flect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.37 163.40 Td (changes ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.49 163.40 Td (in, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 278.80 163.40 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.60 163.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.11 163.40 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.09 163.40 Td (requiremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.48 163.40 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 374.83 163.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.05 163.40 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.64 163.40 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.77 163.40 Td (working ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.27 163.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 434.78 163.40 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.15 163.40 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.72 163.40 Td (requiremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.10 163.40 Td (ts; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 527.40 163.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.75 163.40 Td (\(c\) ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 150.20 Td (the) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.52 150.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.08 150.20 Td (do ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.02 150.20 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.64 150.20 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.66 150.20 Td (flect ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.69 150.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.92 150.20 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.99 150.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.56 150.20 Td (eres) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.99 150.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.32 150.20 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.34 150.20 Td (xpense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.59 150.20 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.64 150.20 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.87 150.20 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.38 150.20 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.61 150.20 Td (requiremen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.00 150.20 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.60 150.20 Td (nec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.02 150.20 Td (essar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.31 150.20 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.87 150.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.42 150.20 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 392.71 150.20 Td (ser) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.11 150.20 Td (vic) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.05 150.20 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.94 150.20 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.01 150.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.58 150.20 Td (eres) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.01 150.20 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.33 150.20 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.39 150.20 Td (principal ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.57 150.20 Td (paymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.30 150.20 Td (ts, ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 136.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.33 136.95 Td (indeb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.02 136.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.59 136.95 Td (edness. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.77 136.95 Td (Additionally) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.47 136.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.24 136.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.86 136.95 Td (me) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.76 136.95 Td (thods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.71 136.95 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.58 136.95 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.18 136.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.13 136.95 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.75 136.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.24 136.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.35 136.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.30 136.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.85 136.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.52 136.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.03 136.95 Td (alculat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.19 136.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.47 136.95 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.99 136.95 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 453.69 136.95 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.85 136.95 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.73 136.95 Td (may ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 123.75 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.56 123.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.75 123.75 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.88 123.75 Td (signific) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.90 123.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.11 123.75 Td (tly ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.34 123.75 Td (from ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.92 123.75 Td (me) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.81 123.75 Td (thods ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.84 123.75 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.79 123.75 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.39 123.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.41 123.75 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.52 123.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.01 123.75 Td (ompanies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.48 123.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 315.03 123.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 322.78 123.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 327.26 123.75 Td (omput) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.49 123.75 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.84 123.75 Td (similar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.93 123.75 Td (measures. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 443.66 123.75 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.41 123.75 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 464.17 123.75 Td (result, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.18 123.75 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.30 123.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.32 123.75 Td (non-GAAP ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 110.55 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.44 110.55 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.60 110.55 Td (presen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.36 110.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.93 110.55 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.14 110.55 Td (herein ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.56 110.55 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.15 110.55 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.45 110.55 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.66 110.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.15 110.55 Td (omparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.97 110.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.52 110.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.48 110.55 Td (similar ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.77 110.55 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.93 110.55 Td (pro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.95 110.55 Td (vided ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 466.25 110.55 Td (b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.86 110.55 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 480.08 110.55 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.40 110.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 511.89 110.55 Td (ompanies, ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 97.35 Td (limiting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.48 97.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.75 97.35 Td (use) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.93 97.35 Td (fulness ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 156.62 97.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.30 97.35 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.11 97.35 Td (measures. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.42 97.35 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.37 97.35 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.86 97.35 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.97 97.35 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.58 97.35 Td (urges ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.87 97.35 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.86 97.35 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 355.17 97.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 358.73 97.35 Td (ors ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.10 97.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.65 97.35 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.98 97.35 Td (re) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.93 97.35 Td (vie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.55 97.35 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 419.10 97.35 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.37 97.35 Td (rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 449.88 97.35 Td (onciliation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 499.18 97.35 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.86 97.35 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.67 97.35 Td (non-) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 84.15 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.54 84.15 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.85 84.15 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.89 84.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.44 84.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.27 84.15 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.04 84.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.53 84.15 Td (omparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.23 84.15 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.77 84.15 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.08 84.15 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.11 84.15 Td (included ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.80 84.15 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.17 84.15 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 431.50 84.15 Td (press ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.92 84.15 Td (release, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.84 84.15 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.99 84.15 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.16 84.15 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 533.71 84.15 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.54 84.15 Td (rely ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 70.95 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.79 70.95 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.90 70.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.31 70.95 Td (single ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.69 70.95 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.30 70.95 Td (measure ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.36 70.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.91 70.95 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.04 70.95 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.23 70.95 Td (valuat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.19 70.95 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.93 70.95 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.90 70.95 Td (business.) Tj ET Q endstream endobj 11 0 obj <> endobj 12 0 obj <> stream BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 729.75 Td (LS&Co. Q) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 95.51 729.75 Td (2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 101.09 729.75 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 103.58 729.75 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 125.88 729.75 Td ( R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.14 729.75 Td (esults/) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.08 729.75 Td (Add F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.39 729.75 Td (our) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 716.55 Td (July?1, 2017) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 111.96 716.55 Td ( ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 676.95 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.50 676.95 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.99 676.95 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.10 676.95 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.25 676.95 Td (presen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.02 676.95 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.21 676.95 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.12 676.95 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.48 676.95 Td (measures, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 291.31 676.95 Td (such ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.71 676.95 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.88 676.95 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.79 676.95 Td (ree ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.30 676.95 Td (Cash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.87 676.95 Td (Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.04 676.95 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.26 676.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.24 676.95 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.52 676.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.44 676.95 Td (Deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.07 676.95 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 437.99 676.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 457.19 676.95 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 481.65 676.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.22 676.95 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 498.36 676.95 Td (EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.76 676.95 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.73 676.95 Td (bec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.15 676.95 Td (ause ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 663.75 Td (it ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.13 663.75 Td (belie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.27 663.75 Td (ves ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.64 663.75 Td (the) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.16 663.75 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.00 663.75 Td (pro) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.03 663.75 Td (vide ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.29 663.75 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.27 663.75 Td (ves) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.59 663.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.14 663.75 Td (ors, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.50 663.75 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.56 663.75 Td (analys) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.13 663.75 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.02 663.75 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.91 663.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.43 663.75 Td (public ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.94 663.75 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.59 663.75 Td (additional ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 447.70 663.75 Td (inf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 459.10 663.75 Td (ormation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.31 663.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.86 663.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.43 663.75 Td (measure ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 650.55 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.90 650.55 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.84 650.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.65 650.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.17 650.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.36 650.55 Td (valuat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.32 650.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.13 650.55 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.28 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.77 650.55 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.88 650.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.13 650.55 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.26 650.55 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.10 650.55 Td (ability ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.14 650.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.69 650.55 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.90 650.55 Td (ser) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.30 650.55 Td (vic) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 308.24 650.55 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.05 650.55 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.10 650.55 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 345.61 650.55 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.86 650.55 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.38 650.55 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 393.22 650.55 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 406.69 650.55 Td (use) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 421.86 650.55 Td (ful ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.96 650.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.18 650.55 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 451.16 650.55 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 455.64 650.55 Td (omparing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 501.46 650.55 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 514.51 650.55 Td (operating ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 637.40 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.90 637.40 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.84 637.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.26 637.40 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.15 637.40 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.92 637.40 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.82 637.40 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.75 637.40 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.17 637.40 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.34 637.40 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.52 637.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.01 637.40 Td (ompanies ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.55 637.40 Td (that ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.40 637.40 Td (have ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.03 637.40 Td (dif) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.60 637.40 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.78 637.40 Td (eren) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.61 637.40 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 383.46 637.40 Td (financing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 426.89 637.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.02 637.40 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 450.53 637.40 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.90 637.40 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 478.25 637.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 482.41 637.40 Td (tructures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 524.91 637.40 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 544.04 637.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.58 637.40 Td (ax ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 624.15 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.99 624.15 Td (es. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.95 624.15 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.87 624.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.35 624.15 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.46 624.15 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.03 624.15 Td (further ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.82 624.15 Td (belie) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.97 624.15 Td (ves ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.05 624.15 Td (these ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.82 624.15 Td (measures ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.32 624.15 Td (may ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.24 624.15 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.80 624.15 Td (use) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 329.98 624.15 Td (ful ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 343.16 624.15 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 346.38 624.15 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 357.45 624.15 Td (period-o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.91 624.15 Td (ver) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.62 624.15 Td (-period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 442.14 624.15 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.62 624.15 Td (omparisons ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.09 624.15 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 510.73 624.15 Td (underlying ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 610.95 Td (business ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.02 610.95 Td (trends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.74 610.95 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.14 610.95 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.06 610.95 Td (ongoing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 195.93 610.95 Td (operations. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.90 610.95 Td (See ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.81 610.95 Td (RE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.58 610.95 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.22 610.95 Td (ONCILIA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.89 610.95 Td (TION ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.74 610.95 Td (OF ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 363.42 610.95 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.20 610.95 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 396.28 610.95 Td (O ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.90 610.95 Td (NON-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.43 610.95 Td (FINANCIAL ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.73 610.95 Td (ME) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.39 610.95 Td (ASURE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 553.02 610.95 Td (S ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 597.75 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.96 597.75 Td (OR ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.61 597.75 Td (THE ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 94.69 597.75 Td (SE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.86 597.75 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.50 597.75 Td (OND) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 131.55 597.75 Td ( ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.04 597.75 Td (QU) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.16 597.75 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.22 597.75 Td (TER ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.42 597.75 Td (OF ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 194.15 597.75 Td (2017) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 216.45 597.75 Td (?) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.54 597.75 Td (belo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.57 597.75 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.92 597.75 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.14 597.75 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.04 597.75 Td (rec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.55 597.75 Td (onciliation ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.65 597.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 334.20 597.75 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.34 597.75 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.42 597.75 Td (mos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.92 597.75 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 384.09 597.75 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.58 597.75 Td (omparable ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.58 597.75 Td (GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.42 597.75 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.03 597.75 Td (measures.) Tj ET Q BT /F4 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 571.35 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.51 571.35 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.20 571.35 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.70 571.35 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.00 571.35 Td (currency) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 545.00 Td (Cons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.21 545.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.74 545.00 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.94 545.00 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.29 545.00 Td (-currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.34 545.00 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.82 545.00 Td (omparisons ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.14 545.00 Td (are ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.33 545.00 Td (based ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.33 545.00 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.14 545.00 Td (translating ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.39 545.00 Td (loc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 320.06 545.00 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 330.75 545.00 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 371.43 545.00 Td (amoun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.63 545.00 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.10 545.00 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.79 545.00 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.89 545.00 Td (prior) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 462.03 545.00 Td (-) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 465.29 545.00 Td (year ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.39 545.00 Td (period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.40 545.00 Td (at ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 530.25 545.00 Td (actual ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 531.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.22 531.80 Td (oreign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.20 531.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.23 531.80 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.74 531.80 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.67 531.80 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.67 531.80 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.68 531.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 157.90 531.80 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.79 531.80 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.86 531.80 Td (curren) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.44 531.80 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.60 531.80 Td (year) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.30 531.80 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.55 531.80 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.30 531.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.78 531.80 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.90 531.80 Td (y ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.29 531.80 Td (routinely ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 342.41 531.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.59 531.80 Td (valuat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 375.55 531.80 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.56 531.80 Td (its ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.53 531.80 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.14 531.80 Td (perf) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.04 531.80 Td (ormanc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 489.97 531.80 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 496.70 531.80 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.48 531.80 Td (a ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.61 531.80 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.10 531.80 Td (ons) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 536.56 531.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.09 531.80 Td (an) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.30 531.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.64 531.80 Td (-) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 518.60 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.37 518.60 Td (basis ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.96 518.60 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.33 518.60 Td (order ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.61 518.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.16 518.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.00 518.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.22 518.60 Td (acilit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.56 518.60 Td (at) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.78 518.60 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.23 518.60 Td (period-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.65 518.60 Td (o-period ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.35 518.60 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.84 518.60 Td (omparisons ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.85 518.60 Td (without ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 378.75 518.60 Td (regard ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.70 518.60 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 414.25 518.60 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.09 518.60 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.87 518.60 Td (impact ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.86 518.60 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 483.05 518.60 Td (changing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.28 518.60 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.50 518.60 Td (oreign ) Tj ET Q BT /F5 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 505.40 Td (currency ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.66 505.40 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.69 505.40 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.20 505.40 Td (change ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.14 505.40 Td (rat) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.14 505.40 Td (es.) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 295.25 465.80 Td (# # #) Tj ET Q endstream endobj 13 0 obj <> endobj 14 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.95 729.75 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 729.75 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 729.75 Td (USS & C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.14 729.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 729.75 Td (. AND SUBSIDIARIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 230.10 712.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.84 712.55 Td (ONSOLID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.42 712.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 283.23 712.55 Td (TED B) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 309.52 712.55 Td (ALANCE SHEET) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.69 712.55 Td (S) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 653.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 653.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 653.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 653.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 631.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 631.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 631.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 631.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 610.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 610.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 610.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 610.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 588.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 588.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 588.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 588.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 566.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 566.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 566.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 566.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 544.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 544.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 544.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 544.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 522.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 522.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 522.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 522.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 500.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 500.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 500.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 500.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 444.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 444.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 444.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 444.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 422.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 422.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 422.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 422.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 400.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 400.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 400.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 400.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 378.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 378.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 378.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 378.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 356.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 356.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 356.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 356.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 334.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 334.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 334.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 334.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 312.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 312.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 312.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 312.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 290.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 290.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 290.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 290.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 268.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 268.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 268.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 268.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 246.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 246.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 246.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 246.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 224.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 224.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 224.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 224.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 193.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 193.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 193.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 193.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 171.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 171.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 171.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 171.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 149.05 378.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 149.05 57.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 149.05 9.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 149.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 127.05 378.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 127.05 57.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 489.50 127.05 9.00 -13.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 127.05 60.00 -13.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 673.05 m 489.5 673.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 673.05 m 558.5 673.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 577.05 m 489.5 577.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 577.05 m 558.5 577.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 577.05 m 489.5 577.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 555.05 m 489.5 555.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 555.05 m 558.5 555.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 555.05 m 489.5 555.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 489.04999999999995 m 489.5 489.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 489.04999999999995 m 558.5 489.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 478.04999999999995 m 489.5 478.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 476.04999999999995 m 489.5 476.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 478.04999999999995 m 558.5 478.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 476.04999999999995 m 558.5 476.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 367.04999999999995 m 489.5 367.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 367.04999999999995 m 558.5 367.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 279.04999999999995 m 489.5 279.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 279.04999999999995 m 558.5 279.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 268.04999999999995 m 489.5 268.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 268.04999999999995 m 558.5 268.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 246.04999999999995 m 489.5 246.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 246.04999999999995 m 558.5 246.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 160.04999999999995 m 489.5 160.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 160.04999999999995 m 558.5 160.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 138.04999999999995 m 489.5 138.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 138.04999999999995 m 558.5 138.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 127.04999999999995 m 489.5 127.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 127.04999999999995 m 558.5 127.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 127.04999999999995 m 489.5 127.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 115.04999999999995 m 489.5 115.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 432.5 113.04999999999995 m 489.5 113.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 127.04999999999995 m 558.5 127.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 115.04999999999995 m 558.5 115.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 113.04999999999995 m 558.5 113.04999999999995 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 440.50 693.55 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 447.20 683.55 Td (May 28,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.35 675.55 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 504.50 683.55 Td (November 27,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.85 675.55 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 458.70 664.55 Td (\(Dollars in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 292.45 653.80 Td (ASSETS) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 643.80 Td (Current Assets:) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 632.80 Td (Cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 632.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 632.80 Td (437,517) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 632.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 632.80 Td (375,563) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 621.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.83 621.80 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.78 621.80 Td (ade r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.35 621.80 Td (eceiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.11 621.80 Td (ables, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.65 621.80 Td (t of allo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.38 621.80 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.72 621.80 Td (ance f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.63 621.80 Td (or doub) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 233.44 621.80 Td (tful acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.88 621.80 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.00 621.80 Td (ts of $13,331 and $11,974) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 621.80 Td (309,392) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 621.80 Td (479,018) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 610.80 Td (Inventories:) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 600.80 Td (Raw materials) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 600.80 Td (4,940) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 600.80 Td (2,454) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 589.80 Td (Work-in-process) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 589.80 Td (3,214) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 589.80 Td (3,074) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 578.80 Td (Finished goods) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 578.80 Td (772,425) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 578.80 Td (710,653) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 567.80 Td (Total inventories) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 567.80 Td (780,579) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 567.80 Td (716,181) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 556.80 Td (Other current assets) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 556.80 Td (114,112) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 556.80 Td (115,385) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 545.80 Td (Total current assets) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 545.80 Td (1,641,600) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 545.80 Td (1,686,147) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 534.80 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.64 534.80 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.18 534.80 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.21 534.80 Td (t and equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.10 534.80 Td (t, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.56 534.80 Td (t of accumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.99 534.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.91 534.80 Td (ed depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.11 534.80 Td (ecia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 277.68 534.80 Td (tion of $908,045 and $856,588) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 534.80 Td (390,496) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 534.80 Td (393,605) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 523.80 Td (Goodwill) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 523.80 Td (235,971) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 523.80 Td (234,280) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 512.80 Td (Other intangible assets, net) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 512.80 Td (42,922) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 512.80 Td (42,946) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 501.80 Td (De) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.94 501.80 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.46 501.80 Td (err) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.09 501.80 Td (ed t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.24 501.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.47 501.80 Td (x asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.18 501.80 Td (ts, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.15 501.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 501.80 Td (533,235) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 501.80 Td (523,101) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 490.80 Td (Other non-current assets) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 490.80 Td (110,933) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 490.80 Td (107,017) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 108.00 479.80 Td (Total assets) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 479.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 479.80 Td (2,955,157) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 479.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 479.80 Td (2,987,096) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 188.55 456.80 Td (LIABILITIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.02 456.80 Td (S, TEMPORAR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.63 456.80 Td (Y E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.58 456.80 Td (QUITY AND S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 336.45 456.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.67 456.80 Td (OCKHOLDER) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.05 456.80 Td (S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.22 456.80 Td (?E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 399.81 456.80 Td (QUITY) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 445.80 Td (Curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.68 445.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.81 445.80 Td (t Liabilities:) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 434.80 Td (Short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.49 434.80 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.16 434.80 Td (erm deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.89 434.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 434.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 434.80 Td (31,582) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 434.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 434.80 Td (38,922) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 423.80 Td (Acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.74 423.80 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.86 423.80 Td (ts pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.31 423.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.24 423.80 Td (able) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 423.80 Td (274,455) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 423.80 Td (270,293) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 412.80 Td (Accrued salaries, w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.95 412.80 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.42 412.80 Td (es and emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.42 412.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.38 412.80 Td (ee bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.70 412.80 Td (fits) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 412.80 Td (152,172) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 412.80 Td (180,740) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 401.80 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.73 401.80 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.63 401.80 Td (tructuring liabilities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 401.80 Td (1,715) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 401.80 Td (4,878) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 390.80 Td (Accrued in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.64 390.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.55 390.80 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.05 390.80 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.95 390.80 Td (t pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.87 390.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.81 390.80 Td (able) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 390.80 Td (6,873) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 390.80 Td (5,098) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 379.80 Td (Accrued inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.45 379.80 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.80 379.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.03 379.80 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.69 379.80 Td (es) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 379.80 Td (1,327) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 379.80 Td (9,652) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 72.00 368.80 Td (Other accrued liabilities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 368.80 Td (265,456) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 368.80 Td (252,160) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 357.80 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.59 357.80 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.24 357.80 Td (al curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.34 357.80 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.46 357.80 Td (t liabilities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 357.80 Td (733,580) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 357.80 Td (761,743) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 346.80 Td (Long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.17 346.80 Td (erm deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.90 346.80 Td (t) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 346.80 Td (1,007,285) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 346.80 Td (1,006,256) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 335.80 Td (Long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.17 335.80 Td (erm c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.74 335.80 Td (apit) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.75 335.80 Td (al leases) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 335.80 Td (15,005) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 335.80 Td (15,360) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 324.80 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.47 324.80 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.63 324.80 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.67 324.80 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.10 324.80 Td (tir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.20 324.80 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.99 324.80 Td (t medic) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.23 324.80 Td (al bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 162.97 324.80 Td (fits) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 324.80 Td (95,259) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 324.80 Td (100,966) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 313.80 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.47 313.80 Td (ension liability) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 313.80 Td (337,293) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 313.80 Td (354,461) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 302.80 Td (Long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.17 302.80 Td (erm emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.17 302.80 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.13 302.80 Td (ee r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.14 302.80 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.91 302.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.83 302.80 Td (ed bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 181.40 302.80 Td (fits) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 302.80 Td (72,540) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 302.80 Td (73,243) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 291.80 Td (Long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.17 291.80 Td (erm inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.53 291.80 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.89 291.80 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.11 291.80 Td (x liabilities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 291.80 Td (16,676) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 291.80 Td (20,150) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 280.80 Td (Other long-term liabilities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 280.80 Td (69,699) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 280.80 Td (63,796) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 269.80 Td (Total liabilities) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 269.80 Td (2,347,337) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 269.80 Td (2,395,975) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 258.80 Td (Commitments and contingencies) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 247.80 Td (Temporary equity) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.15 247.80 Td (75,324) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.15 247.80 Td (79,346) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 225.80 Td (Stockholders?Equity:) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 214.80 Td (Levi Strauss? Co. stockholders?equity) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 203.80 Td (Common s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.85 203.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.78 203.80 Td (ock ?$.01 par v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.77 203.80 Td (alue; 270,000,000 shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.96 203.80 Td (es authoriz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.08 203.80 Td (ed; 37,620,430 shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 373.32 203.80 Td (es and ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 84.00 194.80 Td (37,470,158 shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 142.60 194.80 Td (es issued and outs) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 209.42 194.80 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.32 194.80 Td (anding) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 472.55 197.80 Td (376) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 541.55 197.80 Td (375) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.50 183.80 Td (Additional paid-in capital) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 478.10 183.80 Td (? Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 183.80 Td (1,445) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.50 172.80 Td (Retained earnings) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 172.80 Td (942,373) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 172.80 Td (935,049) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 73.50 161.80 Td (Accumulated other comprehensive loss) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 453.90 161.80 Td (\(412,686) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 486.25 161.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.90 161.80 Td (\(427,314) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.25 161.80 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 150.80 Td (Total Levi Strauss? Co. stockholders?equity) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 150.80 Td (530,063) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 150.80 Td (509,555) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.00 139.80 Td (Noncontrolling interest) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.75 139.80 Td (2,433) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.75 139.80 Td (2,220) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 96.00 128.80 Td (Total stockholders?equity) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.60 128.80 Td (532,496) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.60 128.80 Td (511,775) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 106.50 117.80 Td (Total liabilities, temporary equity and stockholders?equity) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 435.00 117.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 449.80 117.80 Td (2,955,157) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 117.80 Td ($) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 518.80 117.80 Td (2,987,096) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.30 55.75 Td (The not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 55.75 Td (es acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 55.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.74 55.75 Td (ying our c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 55.75 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.08 55.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 55.75 Td (ed financial s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.52 55.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 55.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 55.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 55.75 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 55.75 Td (ts in our F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.42 55.75 Td (orm 10-Q ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 55.75 Td (e an in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 55.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 55.75 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 55.75 Td (al part of these c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 55.75 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 55.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 55.75 Td (ed financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 44.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.87 44.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 44.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.00 44.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 44.95 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 44.95 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 15 0 obj <> endobj 16 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.95 729.75 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 729.75 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 729.75 Td (USS & C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.14 729.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 729.75 Td (. AND SUBSIDIARIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 211.85 708.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.59 708.55 Td (ONSOLID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.17 708.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.98 708.55 Td (TED S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.31 708.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.89 708.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.69 708.55 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 339.12 708.55 Td (S OF INC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 377.70 708.55 Td (OME) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 698.95 Td (? Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 633.45 247.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 301.50 633.45 62.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.50 633.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 633.45 62.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 633.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.50 633.45 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 633.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 633.45 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 603.45 247.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 301.50 603.45 62.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.50 603.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 603.45 62.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 603.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.50 603.45 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 603.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 603.45 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 573.45 247.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 301.50 573.45 62.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.50 573.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 573.45 62.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 573.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.50 573.45 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 573.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 573.45 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 543.45 247.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 301.50 543.45 62.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.50 543.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 543.45 62.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 543.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.50 543.45 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 543.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 543.45 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 513.45 247.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 301.50 513.45 62.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.50 513.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 513.45 62.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 513.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.50 513.45 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 513.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 513.45 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 483.45 247.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 301.50 483.45 62.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.50 483.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 483.45 62.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 483.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.50 483.45 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 483.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 483.45 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 453.45 247.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 301.50 453.45 62.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 363.50 453.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 370.50 453.45 62.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 432.50 453.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 439.50 453.45 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 495.50 453.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 502.50 453.45 56.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 675.45 m 363.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 363.5 675.45 m 370.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 675.45 m 432.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 675.45 m 495.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 495.5 675.45 m 502.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 675.45 m 558.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 654.45 m 363.5 654.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 675.45 m 432.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 654.45 m 432.5 654.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 654.45 m 495.5 654.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 675.45 m 558.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 654.45 m 558.5 654.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 603.45 m 363.5 603.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 603.45 m 432.5 603.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 603.45 m 495.5 603.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 603.45 m 558.5 603.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 603.45 m 495.5 603.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 603.45 m 558.5 603.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 558.45 m 363.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 558.45 m 432.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 558.45 m 495.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 558.45 m 558.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 558.45 m 363.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 558.45 m 432.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 558.45 m 495.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 558.45 m 558.5 558.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 498.45 m 363.5 498.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 498.45 m 432.5 498.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 498.45 m 495.5 498.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 498.45 m 558.5 498.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 498.45 m 495.5 498.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 498.45 m 558.5 498.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 468.45 m 363.5 468.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 468.45 m 432.5 468.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 468.45 m 495.5 468.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 468.45 m 558.5 468.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 468.45 m 495.5 468.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 438.45 m 363.5 438.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 438.45 m 432.5 438.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 438.45 m 495.5 438.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 438.45 m 558.5 438.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 424.45 m 363.5 424.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 301.5 422.45 m 363.5 422.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 424.45 m 432.5 424.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 370.5 422.45 m 432.5 422.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 438.45 m 495.5 438.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 424.45 m 495.5 424.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 439.5 422.45 m 495.5 422.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 438.45 m 558.5 438.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 424.45 m 558.5 424.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 502.5 422.45 m 558.5 422.45 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 679.70 Td (? Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.50 679.20 Td (Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.95 679.20 Td (Six Mon) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 495.03 679.20 Td (ths Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 658.70 Td (? Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 317.05 666.20 Td (May 28,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 322.85 657.20 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 386.05 666.20 Td (May 29,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 391.85 657.20 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.05 666.20 Td (May 28,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 457.85 657.20 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 515.05 666.20 Td (May 29,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.85 657.20 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.65 645.20 Td (\(Dollars in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 407.00 636.20 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 623.45 Td (Net revenues) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 319.45 623.45 Td (1,067,855) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.45 623.45 Td (1,011,587) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 623.45 Td (2,169,846) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.45 623.45 Td (2,068,087) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 608.45 Td (Cost of goods sold) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.00 608.45 Td (509,463) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 608.45 Td (494,389) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 608.45 Td (1,046,901) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 608.45 Td (991,291) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 593.45 Td (Gross profit) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.00 593.45 Td (558,392) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 593.45 Td (517,198) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.45 593.45 Td (1,122,945) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.45 593.45 Td (1,076,796) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 578.45 Td (Selling, general and administrative expenses) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 327.00 578.45 Td (495,741) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.00 578.45 Td (459,351) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 578.45 Td (951,954) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 578.45 Td (900,514) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 563.45 Td (Restructuring, net) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 350.85 563.45 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.70 563.45 Td (\(191) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.95 563.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 482.85 563.45 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 563.45 Td (1,657) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 548.45 Td (Operating income) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.10 548.45 Td (62,651) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.10 548.45 Td (58,038) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.00 548.45 Td (170,991) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 548.45 Td (174,625) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 533.45 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.05 533.45 Td (\(17,895) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.95 533.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 398.05 533.45 Td (\(20,411) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.95 533.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.05 533.45 Td (\(37,829) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.95 533.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 524.05 533.45 Td (\(35,313) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.95 533.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 518.45 Td (Loss on early extinguishment of debt) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.05 518.45 Td (\(22,793) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.95 518.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.85 518.45 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.05 518.45 Td (\(22,793) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.95 518.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 545.85 518.45 Td (? Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 503.45 Td (Other \(expense\) income, net) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.05 503.45 Td (\(18,087) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.95 503.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.15 503.45 Td (4,295) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.05 503.45 Td (\(17,679) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.95 503.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 532.15 503.45 Td (2,076) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 488.45 Td (Income before income taxes) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 337.15 488.45 Td (3,876) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.10 488.45 Td (41,922) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.10 488.45 Td (92,690) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.00 488.45 Td (141,388) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 473.45 Td (Income tax \(benefit\) expense) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 329.05 473.45 Td (\(13,847) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.95 473.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.10 473.45 Td (10,862) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.10 473.45 Td (14,846) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.10 473.45 Td (44,037) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 458.45 Td (Net income) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.10 458.45 Td (17,723) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.10 458.45 Td (31,060) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.10 458.45 Td (77,844) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.10 458.45 Td (97,351) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 443.45 Td (Net income attributable to noncontrolling interest) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 341.70 443.45 Td (\(207) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.95 443.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 410.70 443.45 Td (\(335) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 428.95 443.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.70 443.45 Td (\(185) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.95 443.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.70 443.45 Td (\(790) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.95 443.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 428.45 Td (Net income attributable to Levi Strauss? Co.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 304.00 428.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 332.10 428.45 Td (17,516) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 373.00 428.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.10 428.45 Td (30,725) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 442.00 428.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 464.10 428.45 Td (77,659) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 505.00 428.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 527.10 428.45 Td (96,561) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.30 53.20 Td (The not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 53.20 Td (es acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 53.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.74 53.20 Td (ying our c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 53.20 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.08 53.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 53.20 Td (ed financial s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.52 53.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 53.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 53.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 53.20 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 53.20 Td (ts in our F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.42 53.20 Td (orm 10-Q ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 53.20 Td (e an in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 53.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 53.20 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 53.20 Td (al part of these c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 53.20 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 53.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 53.20 Td (ed financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 42.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.87 42.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 42.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.00 42.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 42.40 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 42.40 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 17 0 obj <> endobj 18 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.95 729.75 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 729.75 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 729.75 Td (USS & C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.14 729.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 729.75 Td (. AND SUBSIDIARIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 170.70 708.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 176.44 708.55 Td (ONSOLID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.02 708.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.83 708.55 Td (TED S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.16 708.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 253.74 708.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.54 708.55 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.97 708.55 Td (S OF C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.38 708.55 Td (OMPREHENSIVE INC) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.80 708.55 Td (OME) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 698.95 Td (? Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 633.45 271.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 325.50 633.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.50 633.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 633.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.50 633.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 445.50 633.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 633.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 633.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 603.45 271.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 325.50 603.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.50 603.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 603.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.50 603.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 445.50 603.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 603.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 603.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 1 1 1 rg /GS0 gs 438.50 588.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 573.45 271.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 325.50 573.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.50 573.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 573.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.50 573.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 445.50 573.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 573.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 573.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 543.45 271.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 325.50 543.45 53.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.50 543.45 7.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 543.45 53.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.50 543.45 7.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 445.50 543.45 53.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 543.45 7.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 543.45 53.00 -25.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 493.45 271.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 325.50 493.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.50 493.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 493.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.50 493.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 445.50 493.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 493.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 493.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 463.45 271.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 325.50 463.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 378.50 463.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 385.50 463.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 438.50 463.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 445.50 463.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 463.45 7.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 505.50 463.45 53.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 325.5 675.45 m 378.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 378.5 675.45 m 385.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 675.45 m 438.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 675.45 m 498.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 675.45 m 505.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 675.45 m 558.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 325.5 654.45 m 378.5 654.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 675.45 m 438.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 654.45 m 438.5 654.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 654.45 m 498.5 654.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 675.45 m 558.5 675.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 654.45 m 558.5 654.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 325.5 618.45 m 378.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 618.45 m 438.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 618.45 m 498.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 618.45 m 558.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 325.5 618.45 m 378.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 618.45 m 438.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 618.45 m 498.5 618.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 618.45 m 558.5 618.45 l s 1 1 1 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 378.5 543.45 m 385.5 543.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 543.45 m 498.5 543.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 543.45 m 558.5 543.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 325.5 543.45 m 378.5 543.45 l s 1 1 1 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 325.5 518.45 m 378.5 518.45 l s 1 1 1 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 378.5 518.45 m 385.5 518.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 543.45 m 438.5 543.45 l s 1 1 1 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 518.45 m 438.5 518.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 543.45 m 498.5 543.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 518.45 m 498.5 518.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 543.45 m 558.5 543.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 518.45 m 558.5 518.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 325.5 518.45 m 378.5 518.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 325.5 493.45 m 378.5 493.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 518.45 m 438.5 518.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 493.45 m 438.5 493.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 518.45 m 498.5 518.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 493.45 m 498.5 493.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 518.45 m 558.5 518.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 493.45 m 558.5 493.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 325.5 493.45 m 378.5 493.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 325.5 478.45 m 378.5 478.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 493.45 m 438.5 493.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 478.45 m 438.5 478.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 493.45 m 498.5 493.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 478.45 m 498.5 478.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 493.45 m 558.5 493.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 478.45 m 558.5 478.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 325.5 478.45 m 378.5 478.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 325.5 463.45 m 378.5 463.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 478.45 m 438.5 478.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 463.45 m 438.5 463.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 478.45 m 498.5 478.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 463.45 m 498.5 463.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 478.45 m 558.5 478.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 463.45 m 558.5 463.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 325.5 449.45 m 378.5 449.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 325.5 447.45 m 378.5 447.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 449.45 m 438.5 449.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 385.5 447.45 m 438.5 447.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 463.45 m 498.5 463.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 449.45 m 498.5 449.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 445.5 447.45 m 498.5 447.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 449.45 m 558.5 449.45 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 505.5 447.45 m 558.5 447.45 l s BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 679.70 Td (? Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.50 679.20 Td (Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 467.95 679.20 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F2 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 658.70 Td (? Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 336.55 666.20 Td (May 28,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 342.35 657.20 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 396.55 666.20 Td (May 29,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 402.35 657.20 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 456.55 666.20 Td (May 28,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.35 657.20 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 516.55 666.20 Td (May 29,) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 522.35 657.20 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 400.65 645.20 Td (\(Dollars in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 419.00 636.20 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 623.45 Td (Net income) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 623.45 Td (17,723) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.80 623.45 Td (31,060) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.80 623.45 Td (77,844) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.00 623.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.80 623.45 Td (97,351) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 608.45 Td (Other comprehensive income \(loss\), before related income taxes:) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 593.45 Td (Pension and postretirement benefits) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.85 593.45 Td (3,769) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.85 593.45 Td (3,735) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.85 593.45 Td (7,460) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.85 593.45 Td (7,317) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 578.45 Td (Net investment hedge losses) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 343.75 578.45 Td (\(29,640) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.65 578.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.40 578.45 Td (\(250) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 578.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 463.75 578.45 Td (\(29,640) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 578.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.40 578.45 Td (\(914) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.65 578.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 563.45 Td (Foreign currency translation gains \(losses\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 563.45 Td (20,903) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.85 563.45 Td (5,877) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.80 563.45 Td (28,587) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.80 563.45 Td (\(1,698) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.65 563.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 548.45 Td (Unrealized gains \(losses\) on marketable securities) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 359.40 548.45 Td (875) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 411.85 548.45 Td (1,510) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.85 548.45 Td (1,875) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.40 548.45 Td (\(319) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.65 548.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 533.45 Td (Total other comprehensive \(loss\) income, before related income) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 523.45 Td (taxes) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 348.80 523.45 Td (\(4,093) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.65 523.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.80 523.45 Td (10,872) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.85 523.45 Td (8,282) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 531.85 523.45 Td (4,386) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 508.45 Td (Income taxes benefit \(expense\) related to items of other) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 498.45 Td (comprehensive income) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 351.85 498.45 Td (8,984) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.80 498.45 Td (\(2,414) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 498.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 471.85 498.45 Td (6,173) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.80 498.45 Td (\(3,638) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.65 498.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 483.45 Td (Comprehensive income, net of income taxes) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 483.45 Td (22,614) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.80 483.45 Td (39,518) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.80 483.45 Td (92,299) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.80 483.45 Td (98,099) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 468.45 Td (Comprehensive income attributable to noncontrolling interest) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 356.40 468.45 Td (\(226) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 374.65 468.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 416.40 468.45 Td (\(447) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 434.65 468.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 481.45 468.45 Td (\(12) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 494.65 468.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.80 468.45 Td (\(1,121) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 554.65 468.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 453.45 Td (Comprehensive income attributable to Levi Strauss? Co.) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 328.00 453.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 346.80 453.45 Td (22,388) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.00 453.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 406.80 453.45 Td (39,071) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 448.00 453.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.80 453.45 Td (92,287) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 508.00 453.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 10.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.80 453.45 Td (96,978) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.30 63.20 Td (The not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 63.20 Td (es acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 63.20 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.74 63.20 Td (ying our c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 63.20 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.08 63.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 63.20 Td (ed financial s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.52 63.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 63.20 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 63.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 63.20 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 63.20 Td (ts in our F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.42 63.20 Td (orm 10-Q ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 63.20 Td (e an in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 63.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 63.20 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 63.20 Td (al part of these c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 63.20 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 63.20 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 63.20 Td (ed financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 52.40 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.87 52.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 52.40 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.00 52.40 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 52.40 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 52.40 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 19 0 obj <> endobj 20 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 215.95 729.75 Td (LEVI S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.98 729.75 Td (TRA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.10 729.75 Td (USS & C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.14 729.75 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 304.42 729.75 Td (. AND SUBSIDIARIE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 390.77 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 201.50 708.55 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.24 708.55 Td (ONSOLID) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.82 708.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.63 708.55 Td (TED S) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.96 708.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 284.54 708.55 Td (A) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.34 708.55 Td (TEMENT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 328.77 708.55 Td (S OF CASH FL) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 388.05 708.55 Td (O) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 395.36 708.55 Td (W) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.27 708.55 Td (S) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 651.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 651.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 651.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 651.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 629.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 629.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 629.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 629.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 607.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 607.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 607.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 607.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 585.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 585.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 585.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 585.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 563.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 563.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 563.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 563.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 541.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 541.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 541.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 541.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 519.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 519.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 519.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 519.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 497.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 497.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 497.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 497.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 475.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 475.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 475.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 475.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 453.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 453.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 453.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 453.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 431.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 431.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 431.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 431.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 409.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 409.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 409.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 409.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 387.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 387.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 387.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 387.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 365.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 365.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 365.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 365.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 343.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 343.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 343.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 343.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 321.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 321.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 321.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 321.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 299.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 299.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 299.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 299.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 277.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 277.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 277.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 277.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 255.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 255.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 255.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 255.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 233.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 233.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 233.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 233.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 211.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 211.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 211.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 211.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 189.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 189.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 189.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 189.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 167.05 380.00 -7.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 167.05 60.00 -7.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 167.05 4.00 -7.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 167.05 60.00 -7.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 149.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 149.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 149.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 149.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 127.05 380.00 -7.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 127.05 60.00 -7.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 127.05 4.00 -7.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 127.05 60.00 -7.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 54.50 109.05 380.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 434.50 109.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 494.50 109.05 4.00 -11.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 498.50 109.05 60.00 -11.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 685.05 m 494.5 685.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 494.5 685.05 m 498.5 685.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 685.05 m 558.5 685.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 668.05 m 494.5 668.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 685.05 m 558.5 685.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 668.05 m 558.5 668.05 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 431.04999999999995 m 494.5 431.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 420.04999999999995 m 494.5 420.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 431.04999999999995 m 558.5 431.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 420.04999999999995 m 558.5 420.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 376.04999999999995 m 494.5 376.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 365.04999999999995 m 494.5 365.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 376.04999999999995 m 558.5 376.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 365.04999999999995 m 558.5 365.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 222.04999999999995 m 494.5 222.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 222.04999999999995 m 558.5 222.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 222.04999999999995 m 494.5 222.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 211.04999999999995 m 494.5 211.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 222.04999999999995 m 558.5 222.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 211.04999999999995 m 558.5 211.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 200.04999999999995 m 494.5 200.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 200.04999999999995 m 558.5 200.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 178.04999999999995 m 494.5 178.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 178.04999999999995 m 558.5 178.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 168.04999999999995 m 494.5 168.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 434.5 166.04999999999995 m 494.5 166.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 168.04999999999995 m 558.5 168.04999999999995 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 498.5 166.04999999999995 m 558.5 166.04999999999995 l s BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.15 686.55 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 674.30 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 450.70 676.55 Td (May 28,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.85 668.55 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 514.70 676.55 Td (May 29,) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 519.85 668.55 Td (2016) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 459.70 659.55 Td (\(Dollars in thousands\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.00 651.55 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 642.55 Td (Cash Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.40 642.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.31 642.55 Td (s fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.59 642.55 Td (om Oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.60 642.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 133.48 642.55 Td (ting Activities:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 631.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.10 631.55 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.95 631.55 Td (ome) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 631.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 631.55 Td (77,844) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 631.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 631.55 Td (97,351) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 620.55 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.99 620.55 Td (tmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.17 620.55 Td (ts t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.39 620.55 Td (o r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.10 620.55 Td (ec) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.39 620.55 Td (oncile ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.80 620.55 Td (t inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.64 620.55 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.64 620.55 Td (o ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.81 620.55 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.62 620.55 Td (ash pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.45 620.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 226.64 620.55 Td (vided b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.45 620.55 Td (y oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.90 620.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.66 620.55 Td (ting activities:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 609.55 Td (Depr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.79 609.55 Td (ecia) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.75 609.55 Td (tion and amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.31 609.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.07 609.55 Td (tion) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 609.55 Td (55,829) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 609.55 Td (50,496) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 598.55 Td (Unr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.02 598.55 Td (ealiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.48 598.55 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.75 598.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.65 598.55 Td (eign e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.11 598.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.39 598.55 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.71 598.55 Td (e losses) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 598.55 Td (23,434) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 598.55 Td (16,927) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 587.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.20 587.55 Td (ealiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.67 587.55 Td (ed g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.28 587.55 Td (ain on se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.25 587.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.82 587.55 Td (tlemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 149.82 587.55 Td (t of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.05 587.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.10 587.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.73 587.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.24 587.55 Td (d f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 192.52 587.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.43 587.55 Td (eign e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 218.88 587.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.16 587.55 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.48 587.55 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 250.59 587.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.94 587.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 264.24 587.55 Td (acts not designa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.86 587.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.45 587.55 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.72 587.55 Td (or hedg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.62 587.55 Td (e acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.94 587.55 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.49 587.55 Td (ting) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.90 587.55 Td (\(4,078) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 587.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 587.55 Td (\(16,887) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 587.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 576.55 Td (Emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.51 576.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 87.04 576.55 Td (ee bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 113.10 576.55 Td (fit plans?amortiz) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 167.65 576.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.41 576.55 Td (tion fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.25 576.55 Td (om accumula) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.66 576.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.25 576.55 Td (ed other c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.24 576.55 Td (ompr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.74 576.55 Td (ehensiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.61 576.55 Td (e loss and se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 353.63 576.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 356.20 576.55 Td (tlemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.19 576.55 Td (t loss) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 576.55 Td (7,457) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 576.55 Td (7,487) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 565.55 Td (Loss on early e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.61 565.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.09 565.55 Td (tinguishmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.45 565.55 Td (t of deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.76 565.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 565.55 Td (22,793) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.30 565.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 554.55 Td (St) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 69.28 554.55 Td (ock) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.21 554.55 Td (-based c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.14 554.55 Td (ompensa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.02 554.55 Td (tion) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 554.55 Td (5,662) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 554.55 Td (1,976) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 543.55 Td (Other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.26 543.55 Td (, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.21 543.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 543.55 Td (3,579) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.90 543.55 Td (\(1,879) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 543.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 63.00 532.55 Td (Chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.20 532.55 Td (e in oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.87 532.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.63 532.55 Td (ting asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.95 532.55 Td (ts and liabilities:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 521.55 Td (T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.40 521.55 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.03 521.55 Td (ade r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.54 521.55 Td (eceiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.21 521.55 Td (ables) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.20 521.55 Td (172,382) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.20 521.55 Td (157,291) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 510.55 Td (In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.09 510.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.62 510.55 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.73 510.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.33 510.55 Td (ories) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 510.55 Td (\(54,723) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 510.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.75 510.55 Td (\(185,806) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 510.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 499.55 Td (Other curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.82 499.55 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.93 499.55 Td (t asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.44 499.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 499.55 Td (4,755) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 499.55 Td (1,993) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 488.55 Td (Other non-curr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.89 488.55 Td (en) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.00 488.55 Td (t asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.52 488.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.90 488.55 Td (\(3,794) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 488.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.90 488.55 Td (\(4,163) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 488.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 477.55 Td (Acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.33 477.55 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.88 477.55 Td (ts pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.38 477.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.88 477.55 Td (able and other accrued liabilities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.90 477.55 Td (\(7,696) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 477.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 477.55 Td (41,392) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 466.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.20 466.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 86.22 466.55 Td (tructuring liabilities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.90 466.55 Td (\(3,285) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 466.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 466.55 Td (\(10,691) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 466.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 455.55 Td (Inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.54 455.55 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.52 455.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.27 455.55 Td (x liabilities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 455.55 Td (\(15,688) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 455.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 455.55 Td (18,397) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 444.55 Td (Accrued salaries, w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.18 444.55 Td (ag) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 144.71 444.55 Td (es and emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.26 444.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.78 444.55 Td (ee bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.85 444.55 Td (fits and long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.86 444.55 Td (erm emplo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.41 444.55 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.93 444.55 Td (ee r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.39 444.55 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.96 444.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 326.55 444.55 Td (ed bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.84 444.55 Td (fits) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 444.55 Td (\(66,750) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 444.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 444.55 Td (\(73,463) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 444.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 433.55 Td (Other long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 114.82 433.55 Td (erm liabilities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 476.95 433.55 Td (\(635) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 433.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 433.55 Td (2,883) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 422.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.10 422.55 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.91 422.55 Td (ash pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.74 422.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.93 422.55 Td (vided b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.73 422.55 Td (y oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 172.19 422.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.95 422.55 Td (ting activities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.20 422.55 Td (217,086) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.20 422.55 Td (103,304) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 411.55 Td (Cash Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.40 411.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.31 411.55 Td (s fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.59 411.55 Td (om In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.52 411.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.23 411.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.36 411.55 Td (ting Activities:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 400.55 Td (Pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.01 400.55 Td (chases of pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 106.80 400.55 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.73 400.55 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.53 400.55 Td (t and equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.99 400.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 400.55 Td (\(52,889) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 400.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 400.55 Td (\(47,278) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 400.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 389.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.79 389.55 Td (oceeds fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 389.55 Td (om sales of asse) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.23 389.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 389.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 389.55 Td (17,431) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 378.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.79 378.55 Td (oceeds on se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.79 378.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.36 378.55 Td (tlemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.36 378.55 Td (t of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 146.59 378.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.64 378.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.27 378.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.78 378.55 Td (d f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.06 378.55 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.96 378.55 Td (eign e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.42 378.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.70 378.55 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.02 378.55 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.13 378.55 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.48 378.55 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 245.78 378.55 Td (acts not designa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 298.40 378.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.99 378.55 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 313.26 378.55 Td (or hedg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.16 378.55 Td (e acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.48 378.55 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.03 378.55 Td (ting) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 378.55 Td (4,078) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 378.55 Td (16,887) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 367.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.10 367.55 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.91 367.55 Td (ash used f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.48 367.55 Td (or in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.20 367.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.73 367.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.75 367.55 Td (ting activities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 367.55 Td (\(48,811) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 367.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 367.55 Td (\(12,960) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 367.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 356.55 Td (Cash Flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.40 356.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.31 356.55 Td (s fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.59 356.55 Td (om Financing Activities:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 345.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.79 345.55 Td (oceeds fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 345.55 Td (om issuance of long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.05 345.55 Td (erm deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.38 345.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.20 345.55 Td (502,835) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.30 345.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 334.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.20 334.55 Td (epa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.07 334.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.19 334.55 Td (ts of long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.34 334.55 Td (erm deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.66 334.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 334.55 Td (\(525,000) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 334.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.30 334.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 323.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.79 323.55 Td (oceeds fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 323.55 Td (om senior r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.66 323.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.61 323.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.14 323.55 Td (olving cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.49 323.55 Td (edit f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.29 323.55 Td (acility) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 323.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.20 323.55 Td (180,000) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 312.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.20 312.55 Td (epa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.07 312.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.19 312.55 Td (ts of senior r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 131.93 312.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.87 312.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.41 312.55 Td (olving cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.75 312.55 Td (edit f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.55 312.55 Td (acility) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 484.30 312.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 526.75 312.55 Td (\(174,000) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 312.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 301.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.79 301.55 Td (oceeds fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.60 301.55 Td (om short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.79 301.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.83 301.55 Td (erm cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.87 301.55 Td (edit f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 165.66 301.55 Td (acilities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 301.55 Td (15,557) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 301.55 Td (14,216) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 290.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.20 290.55 Td (epa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.07 290.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 91.19 290.55 Td (ts of short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.05 290.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.09 290.55 Td (erm cr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 150.13 290.55 Td (edit f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.92 290.55 Td (acilities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 290.55 Td (\(13,221) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 290.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 290.55 Td (\(10,389) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 290.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 279.55 Td (Other short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.53 279.55 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.57 279.55 Td (erm borr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.41 279.55 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.60 279.55 Td (wings, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.20 279.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 279.55 Td (\(10,747) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 279.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.35 279.55 Td (593) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 268.55 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.96 268.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.64 268.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.77 268.55 Td (t of deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.07 268.55 Td (t e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.42 268.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.91 268.55 Td (tinguishmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 160.27 268.55 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.07 268.55 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.33 268.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 268.55 Td (\(21,899) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 268.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.30 268.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 257.55 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.96 257.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.64 257.55 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 82.77 257.55 Td (t of deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.07 257.55 Td (t issuance c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 145.38 257.55 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.64 257.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 257.55 Td (\(10,101) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 257.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.30 257.55 Td (? Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 246.55 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 61.20 246.55 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.26 246.55 Td (chase of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.38 246.55 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 138.65 246.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.25 246.55 Td (ock, including shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.42 246.55 Td (es surr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 223.14 246.55 Td (ender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 242.20 246.55 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.46 246.55 Td (or t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.86 246.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 269.62 246.55 Td (x withholdings on equity a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.87 246.55 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.50 246.55 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 367.01 246.55 Td (d e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 376.88 246.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.14 246.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.79 246.55 Td (cises) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 246.55 Td (\(11,462) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 246.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.90 246.55 Td (\(1,393) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 246.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 235.55 Td (Dividend t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.21 235.55 Td (o s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.27 235.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 101.88 235.55 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.21 235.55 Td (s) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.85 235.55 Td (\(35,000) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 235.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 235.55 Td (\(60,000) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 235.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 224.55 Td (Other financing) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.55 224.55 Td (, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.50 224.55 Td (t) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 470.90 224.55 Td (\(3,440) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 224.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 537.30 224.55 Td (1,923) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 213.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.10 213.55 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.91 213.55 Td (ash used f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 136.48 213.55 Td (or financing activities) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 462.75 213.55 Td (\(112,478) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.55 213.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.85 213.55 Td (\(49,050) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 213.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 202.55 Td (E) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 60.66 202.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.02 202.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.26 202.55 Td (ect of e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.44 202.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.73 202.55 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.05 202.55 Td (e r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.46 202.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.22 202.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.81 202.55 Td (e chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.92 202.55 Td (es on c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.39 202.55 Td (ash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 204.72 202.55 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.41 202.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 249.19 202.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 202.55 Td (6,157) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 540.95 202.55 Td (\(325) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 555.55 202.55 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 87.00 191.55 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.10 191.55 Td (t incr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.70 191.55 Td (ease in c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.59 191.55 Td (ash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.93 191.55 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 201.62 191.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.39 191.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 191.55 Td (61,954) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 191.55 Td (40,969) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 180.55 Td (Beginning c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.27 180.55 Td (ash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 124.61 180.55 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 155.30 180.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 169.07 180.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.20 180.55 Td (375,563) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.20 180.55 Td (318,571) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 169.55 Td (Ending c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.65 169.55 Td (ash and c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 115.54 169.55 Td (ash equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.02 169.55 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.18 169.55 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 169.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 465.20 169.55 Td (437,517) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 169.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 529.20 169.55 Td (359,540) Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 151.55 Td (Nonc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.16 151.55 Td (ash In) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.72 151.55 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.43 151.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 104.56 151.55 Td (ting Activity:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 140.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.79 140.55 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.71 140.55 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.52 140.55 Td (t and equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.98 140.55 Td (t acquir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 196.61 140.55 Td (ed and not y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 237.08 140.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 241.02 140.55 Td (t paid a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.15 140.55 Td (t end of period) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 140.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 140.55 Td (8,191) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 140.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 140.55 Td (22,911) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 129.55 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 81.79 129.55 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.71 129.55 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.52 129.55 Td (t and equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.98 129.55 Td (t additions due t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 225.21 129.55 Td (o build-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.57 129.55 Td (o-suit lease tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 296.77 129.55 Td (ansactions) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 473.30 129.55 Td (6,419) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 548.30 129.55 Td (? Tj ET Q BT /F1 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 57.00 111.55 Td (Supplemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.41 111.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.10 111.55 Td (al disclosur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.13 111.55 Td (e of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.90 111.55 Td (ash flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 173.93 111.55 Td (w in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.91 111.55 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 190.32 111.55 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.85 111.55 Td (tion:) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 100.55 Td (Cash paid f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.39 100.55 Td (or in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.18 100.55 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 127.77 100.55 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 134.43 100.55 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.45 100.55 Td (t during the period) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 437.00 100.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 100.55 Td (28,795) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 501.00 100.55 Td ($) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 100.55 Td (33,536) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 75.00 89.55 Td (Cash paid f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 110.39 89.55 Td (or inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 128.57 89.55 Td (ome t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 147.55 89.55 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.30 89.55 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.56 89.55 Td (es during the period, ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.13 89.55 Td (t of r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.77 89.55 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 251.68 89.55 Td (funds) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 469.25 89.55 Td (26,134) Tj ET Q BT /F3 8.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.25 89.55 Td (21,703) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 66.30 70.75 Td (The not) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 94.32 70.75 Td (es acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.20 70.75 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.74 70.75 Td (ying our c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.25 70.75 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.08 70.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.00 70.75 Td (ed financial s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 258.52 70.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 261.43 70.75 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 265.65 70.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.57 70.75 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 289.36 70.75 Td (ts in our F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 325.42 70.75 Td (orm 10-Q ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.83 70.75 Td (e an in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 394.12 70.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.04 70.75 Td (egr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 408.71 70.75 Td (al part of these c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.86 70.75 Td (onsolida) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 500.69 70.75 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.60 70.75 Td (ed financial ) Tj ET Q BT /F3 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 284.45 59.95 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.87 59.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.77 59.95 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 295.00 59.95 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.92 59.95 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 318.71 59.95 Td (ts.) Tj ET Q endstream endobj 21 0 obj <> endobj 22 0 obj <> stream BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 158.75 729.75 Td (RE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.15 729.75 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.89 729.75 Td (ONCILIA) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 212.72 729.75 Td (TION OF GAAP T) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 287.08 729.75 Td (O NON-GAAP FINANCIAL ME) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 417.52 729.75 Td (ASURE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.02 729.75 Td (S) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 223.20 710.65 Td (F) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.17 710.65 Td (OR THE ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 264.53 710.65 Td (SE) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 274.93 710.65 Td (C) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.67 710.65 Td (OND) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 302.29 710.65 Td ( QU) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.21 710.65 Td (AR) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 331.96 710.65 Td (TER OF ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 366.43 710.65 Td (2017) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 388.73 710.65 Td ( ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 678.30 Td (The ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.97 678.30 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.09 678.30 Td (ollo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.70 678.30 Td (wing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.40 678.30 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.64 678.30 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.76 678.30 Td (orma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.35 678.30 Td (tion ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.49 678.30 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 178.18 678.30 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 191.35 678.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.91 678.30 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 208.04 678.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.62 678.30 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.77 678.30 Td (non-GAAP ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.20 678.30 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 311.23 678.30 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 344.53 678.30 Td (es, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.41 678.30 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 380.59 678.30 Td (should ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 413.91 678.30 Td (be ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.51 678.30 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 432.20 678.30 Td (ead ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.07 678.30 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.73 678.30 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.29 678.30 Td (onjunction ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 519.85 678.30 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 543.06 678.30 Td (the ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 665.10 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.12 665.10 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.98 665.10 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.63 665.10 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.21 665.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 92.04 665.10 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.60 665.10 Td (all ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.11 665.10 Td (held ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.86 665.10 Td (on ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 144.63 665.10 Td (July?1, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.00 665.10 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 202.30 665.10 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.24 665.10 Td (discussing ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.55 665.10 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.68 665.10 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 276.24 665.10 Td (ompan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.45 665.10 Td (y) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.76 665.10 Td (? Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.84 665.10 Td (s ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.33 665.10 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.20 665.10 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.76 665.10 Td (ondition ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 405.63 665.10 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 424.65 665.10 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.34 665.10 Td (esults ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 456.60 665.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.95 665.10 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.61 665.10 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 493.78 665.10 Td (tions ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.06 665.10 Td (as ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.83 665.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 541.18 665.10 Td (and ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 651.90 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 57.13 651.90 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.35 651.90 Td (the ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.87 651.90 Td (quart) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 109.10 651.90 Td (er ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.00 651.90 Td (ended ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 149.87 651.90 Td (Ma) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.34 651.90 Td (y?8, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.29 651.90 Td (2017) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 209.59 651.90 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 213.95 651.90 Td (Fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.69 651.90 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 235.23 651.90 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 239.79 651.90 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 256.72 651.90 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 268.36 651.90 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.28 651.90 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 279.61 651.90 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 292.13 651.90 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.40 651.90 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.38 651.90 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 319.65 651.90 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 338.07 651.90 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 362.80 651.90 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.37 651.90 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.21 651.90 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.28 651.90 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.24 651.90 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.30 651.90 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 433.15 651.90 Td (financial ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 472.42 651.90 Td (measur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 505.72 651.90 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 517.08 651.90 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 526.55 651.90 Td (epar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.76 651.90 Td (ed ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 638.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.11 638.70 Td (acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.59 638.70 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.08 638.70 Td (dance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.84 638.70 Td (with ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 141.50 638.70 Td (U) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.36 638.70 Td (.S. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 161.78 638.70 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.86 638.70 Td (ener) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 187.20 638.70 Td (ally ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.30 638.70 Td (accep) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 231.08 638.70 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 234.64 638.70 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 248.70 638.70 Td (acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.18 638.70 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.44 638.70 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 300.42 638.70 Td (principles, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.14 638.70 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 361.58 638.70 Td (GAAP) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 385.53 638.70 Td (. ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 391.12 638.70 Td (As ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.59 638.70 Td (used ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 428.73 638.70 Td (in ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 439.85 638.70 Td (this ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.94 638.70 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.41 638.70 Td (ess ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 485.30 638.70 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.99 638.70 Td (elease: ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.25 638.70 Td (\(1\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 538.31 638.70 Td (Fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 547.05 638.70 Td (ee ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 625.50 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 58.56 625.50 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.39 625.50 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.03 625.50 Td (w ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.38 625.50 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 102.07 625.50 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 117.01 625.50 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 137.94 625.50 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.41 625.50 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.97 625.50 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 170.80 625.50 Td (fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.82 625.50 Td (om ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.89 625.50 Td (oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.55 625.50 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.72 625.50 Td (ting ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 240.37 625.50 Td (activities ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 282.46 625.50 Td (less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.54 625.50 Td (pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.77 625.50 Td (chases ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.04 625.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 360.68 625.50 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.11 625.50 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 398.88 625.50 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 404.11 625.50 Td (plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.36 625.50 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 429.53 625.50 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 448.84 625.50 Td (equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 494.11 625.50 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.02 625.50 Td (pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 512.46 625.50 Td (oceeds ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 546.42 625.50 Td (on ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 612.30 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.72 612.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.25 612.30 Td (tlemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 98.86 612.30 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.98 612.30 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 122.58 612.30 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.70 612.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 135.40 612.30 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.14 612.30 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 152.09 612.30 Td (d ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 163.30 612.30 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 166.43 612.30 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 175.92 612.30 Td (eign ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 200.31 612.30 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 205.61 612.30 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 210.13 612.30 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.70 612.30 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 247.60 612.30 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 252.16 612.30 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.64 612.30 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.94 612.30 Td (acts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 294.28 612.30 Td (not ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.98 612.30 Td (designa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.18 612.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 352.75 612.30 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 369.43 612.30 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 372.56 612.30 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 387.63 612.30 Td (hedg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 409.75 612.30 Td (e ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.65 612.30 Td (acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 435.13 612.30 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.39 612.30 Td (ting) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 469.68 612.30 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 477.86 612.30 Td (pa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 488.70 612.30 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 513.62 612.30 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 522.74 612.30 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.33 612.30 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.31 612.30 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 599.10 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.31 599.10 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 64.10 599.10 Td (tinguishmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.59 599.10 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 126.33 599.10 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.89 599.10 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 140.87 599.10 Td (ts, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 154.66 599.10 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 158.35 599.10 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.06 599.10 Td (chase ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 207.59 599.10 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 219.81 599.10 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.37 599.10 Td (ommon ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 262.38 599.10 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.56 599.10 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 270.13 599.10 Td (ock ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.65 599.10 Td (including ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 332.22 599.10 Td (shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 351.26 599.10 Td (es ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 364.10 599.10 Td (surr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 381.70 599.10 Td (ender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.90 599.10 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.21 599.10 Td (f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 425.33 599.10 Td (or ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 438.03 599.10 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.58 599.10 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.74 599.10 Td (x ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 454.57 599.10 Td (withholdings ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 515.14 599.10 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 529.78 599.10 Td (equity ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 585.90 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 59.19 585.90 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.93 585.90 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 75.89 585.90 Td (d ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.18 585.90 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 89.48 585.90 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 93.96 585.90 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 103.10 585.90 Td (cises, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.61 585.90 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.95 585.90 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 153.51 585.90 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 171.37 585.90 Td (dividends ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 216.79 585.90 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 220.37 585.90 Td (o ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 228.68 585.90 Td (s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.86 585.90 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 236.43 585.90 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 280.89 585.90 Td (s; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.64 585.90 Td (\(2\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 305.40 585.90 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 317.92 585.90 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 324.11 585.90 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 341.09 585.90 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.29 585.90 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 350.98 585.90 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.92 585.90 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.85 585.90 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 397.34 585.90 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 400.92 585.90 Td (ot) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 410.27 585.90 Td (al ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 420.57 585.90 Td (long-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 446.79 585.90 Td (erm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.39 585.90 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 486.73 585.90 Td (short) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 509.80 585.90 Td (-t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 516.73 585.90 Td (erm ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 537.33 585.90 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 554.32 585.90 Td (t ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 572.70 Td (less ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.73 572.70 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 78.29 572.70 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 96.76 572.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.71 572.70 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 121.27 572.70 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 139.75 572.70 Td (equiv) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.11 572.70 Td (alen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.06 572.70 Td (ts; ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.11 572.70 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 217.06 572.70 Td (\(3\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.43 572.70 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 257.17 572.70 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.73 572.70 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 275.11 572.70 Td (EBIT ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.72 572.70 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 301.41 572.70 Td (epr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.35 572.70 Td (esen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 337.28 572.70 Td (ts ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 348.39 572.70 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 359.58 572.70 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 366.39 572.70 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 379.26 572.70 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 402.44 572.70 Td (plus ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 423.95 572.70 Td (inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 436.82 572.70 Td (ome ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 460.00 572.70 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 463.55 572.70 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 468.72 572.70 Td (x ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 476.61 572.70 Td (\(bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 502.35 572.70 Td (fit\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 518.38 572.70 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 523.68 572.70 Td (xpense, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 559.50 Td (in) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.20 559.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 65.77 559.50 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.93 559.50 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 84.58 559.50 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.38 559.50 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 95.68 559.50 Td (xpense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.11 559.50 Td (loss ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.15 559.50 Td (on ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.84 559.50 Td (early ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 189.03 559.50 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.33 559.50 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.13 559.50 Td (tinguishmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.62 559.50 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.41 559.50 Td (of ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.68 559.50 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 288.66 559.50 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 297.20 559.50 Td (other ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 323.88 559.50 Td (\(inc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 340.08 559.50 Td (ome\) ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 365.59 559.50 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 370.90 559.50 Td (xpense, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 407.32 559.50 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 418.51 559.50 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 427.05 559.50 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 430.74 559.50 Td (es) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 440.40 559.50 Td (tructuring ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 487.23 559.50 Td (r) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 490.92 559.50 Td (ela) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 504.09 559.50 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 507.66 559.50 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 521.02 559.50 Td (char) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.40 559.50 Td (g) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 545.49 559.50 Td (es, ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 546.30 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 63.72 546.30 Td (v) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 68.58 546.30 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.67 546.30 Td (ance ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 100.92 546.30 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 119.84 546.30 Td (other) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.46 546.30 Td (, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.29 546.30 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.49 546.30 Td (t, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.00 546.30 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 186.91 546.30 Td (pension ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.44 546.30 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 243.35 546.30 Td (pos) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.11 546.30 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 266.48 546.30 Td (e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 271.90 546.30 Td (tir) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 281.79 546.30 Td (emen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 307.21 546.30 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 312.98 546.30 Td (bene) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 335.38 546.30 Td (fit ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 347.03 546.30 Td (plan ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 368.47 546.30 Td (curt) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 386.29 546.30 Td (ailmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 416.54 546.30 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 422.31 546.30 Td (and ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 441.22 546.30 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 452.42 546.30 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 458.19 546.30 Td (se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 467.90 546.30 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 471.43 546.30 Td (tlemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 503.05 546.30 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 508.82 546.30 Td (losses, ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 540.36 546.30 Td (ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 551.55 546.30 Td (t.) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 521.10 Td (Fr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 62.84 521.10 Td (ee ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 76.40 521.10 Td (c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 80.94 521.10 Td (ash ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 99.14 521.10 Td (flo) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 111.22 521.10 Td (w:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 435.60 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 435.60 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 470.50 435.60 15.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 485.50 435.60 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 405.60 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 405.60 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 470.50 405.60 15.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 485.50 405.60 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 375.60 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 375.60 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 470.50 375.60 15.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 485.50 375.60 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 333.60 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 333.60 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 470.50 333.60 15.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 485.50 333.60 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 291.60 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 291.60 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 470.50 291.60 15.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 485.50 291.60 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 495.6 m 470.5 495.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 470.5 495.6 m 485.5 495.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 495.6 m 557.5 495.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 495.6 m 470.5 495.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 480.6 m 470.5 480.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 495.6 m 557.5 495.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 480.6 m 557.5 480.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 421.6 m 470.5 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 419.6 m 470.5 419.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 421.6 m 557.5 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 419.6 m 557.5 419.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 419.6 m 470.5 419.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 421.6 m 470.5 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 419.6 m 557.5 419.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 421.6 m 557.5 421.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 276.6 m 557.5 276.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 276.6 m 470.5 276.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 262.6 m 470.5 262.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 260.6 m 470.5 260.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 262.6 m 557.5 262.6 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 260.6 m 557.5 260.6 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.95 500.35 Td (Six Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.90 485.35 Td (May 28, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.90 485.35 Td (May 29, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.40 470.35 Td (\(Dollars in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 455.35 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 439.85 Td (Most comparable GAAP measure:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 424.85 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.51 424.85 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.25 424.85 Td (ash pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.52 424.85 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.27 424.85 Td (vided b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.01 424.85 Td (y oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.14 424.85 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.31 424.85 Td (ting activities) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 424.85 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.45 424.85 Td (217.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.00 424.85 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.45 424.85 Td (103.3) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 394.85 Td (Non-GAAP measure:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 379.85 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 74.51 379.85 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 85.25 379.85 Td (ash pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 112.52 379.85 Td (o) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 118.27 379.85 Td (vided b) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 151.01 379.85 Td (y oper) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 179.14 379.85 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 184.31 379.85 Td (ting activities) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 379.85 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.45 379.85 Td (217.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.00 379.85 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.45 379.85 Td (103.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 364.85 Td (Pur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 77.14 364.85 Td (chases of pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 130.48 364.85 Td (operty) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.25 364.85 Td (, plan) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 183.73 364.85 Td (t and equipmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 254.49 364.85 Td (t) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.70 364.85 Td (\(52.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.55 364.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.70 364.85 Td (\(47.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 364.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 349.85 Td (Pr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 71.34 349.85 Td (oceeds on se) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 129.09 349.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.62 349.85 Td (tlemen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 164.24 349.85 Td (t of f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 185.18 349.85 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 194.88 349.85 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 202.62 349.85 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.57 349.85 Td (d f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 222.96 349.85 Td (or) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 232.45 349.85 Td (eign e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 259.20 349.85 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 263.72 349.85 Td (chang) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.28 349.85 Td (e c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 302.80 349.85 Td (on) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 314.28 349.85 Td (tr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 321.57 349.85 Td (acts not ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 338.85 Td (designa) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 105.20 338.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 108.77 338.85 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 125.63 338.85 Td (or hedg) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 159.88 338.85 Td (e acc) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 182.32 338.85 Td (oun) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 199.57 338.85 Td (ting) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 452.60 338.85 Td (4.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 338.85 Td (16.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 322.85 Td (P) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.45 322.85 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 72.51 322.85 Td (ymen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.43 322.85 Td (t of deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.23 322.85 Td (t e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 143.71 322.85 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 148.50 322.85 Td (tinguishmen) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 203.99 322.85 Td (t c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 214.72 322.85 Td (os) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.70 322.85 Td (ts) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.70 322.85 Td (\(21.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.55 322.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.55 322.85 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 307.85 Td (R) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 67.78 307.85 Td (epur) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 88.48 307.85 Td (chase of c) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 132.65 307.85 Td (ommon s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 174.27 307.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 177.85 307.85 Td (ock, including shar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 260.58 307.85 Td (es surr) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 290.45 307.85 Td (ender) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 316.64 307.85 Td (ed f) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 333.51 307.85 Td (or t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 349.18 307.85 Td (a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 354.35 307.85 Td (x ) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 71.00 296.85 Td (withholdings on equity a) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 180.97 296.85 Td (w) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 188.71 296.85 Td (ar) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 197.67 296.85 Td (d e) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 211.24 296.85 Td (x) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 215.71 296.85 Td (er) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 224.86 296.85 Td (cises) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.70 296.85 Td (\(11.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.55 296.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.25 307.85 Td (\(1.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 307.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 280.85 Td (Dividend t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 107.66 280.85 Td (o s) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 120.13 280.85 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 123.70 280.85 Td (ockholder) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 168.16 280.85 Td (s) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 443.70 280.85 Td (\(35.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.55 280.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 530.70 280.85 Td (\(60.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 280.85 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 265.85 Td (Free cash flow) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 265.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.85 265.85 Td (99.9) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.00 265.85 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.85 265.85 Td (11.6) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 224.90 Td (Ne) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 66.71 224.90 Td (t ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 73.01 224.90 Td (deb) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 90.31 224.90 Td (t:) Tj ET Q 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 161.40 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 161.40 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 470.50 161.40 15.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 485.50 161.40 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 131.40 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 131.40 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 470.50 131.40 15.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 485.50 131.40 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 101.40 345.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 101.40 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 470.50 101.40 15.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 485.50 101.40 72.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 71.40 345.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 398.50 71.40 72.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 470.50 71.40 15.00 -14.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 485.50 71.40 72.00 -14.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 191.39999999999998 m 470.5 191.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 191.39999999999998 m 557.5 191.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 132.39999999999998 m 470.5 132.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 130.39999999999998 m 470.5 130.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 132.39999999999998 m 557.5 132.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 130.39999999999998 m 557.5 130.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 130.39999999999998 m 470.5 130.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 132.39999999999998 m 470.5 132.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 130.39999999999998 m 557.5 130.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 132.39999999999998 m 557.5 132.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 71.39999999999998 m 470.5 71.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 71.39999999999998 m 557.5 71.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 58.39999999999998 m 470.5 58.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 398.5 56.39999999999998 m 470.5 56.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 71.39999999999998 m 557.5 71.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 58.39999999999998 m 557.5 58.39999999999998 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 485.5 56.39999999999998 m 557.5 56.39999999999998 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 408.90 196.15 Td (May 28, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 495.90 196.15 Td (May 29, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.40 181.15 Td (\(Dollars in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 166.15 Td (\(Unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 150.65 Td (Most comparable GAAP measure:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 135.65 Td (Total debt) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 135.65 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.15 135.65 Td (1,038.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.00 135.65 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 135.65 Td (1,166.3) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 105.65 Td (Non-GAAP measure:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 90.65 Td (Total debt) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 90.65 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 433.15 90.65 Td (1,038.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.00 90.65 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 520.15 90.65 Td (1,166.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 75.65 Td (Cash and cash equivalents) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 438.10 75.65 Td (\(437.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 466.55 75.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 525.10 75.65 Td (\(359.5) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 75.65 Td (\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 60.65 Td (Net debt) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 401.00 60.65 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 441.30 60.65 Td (601.4) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 488.00 60.65 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 528.30 60.65 Td (806.8) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET endstream endobj 23 0 obj <> endobj 24 0 obj <> stream BT /F2 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 717.90 Td ( ) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 54.00 704.70 Td (Adjus) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 79.54 704.70 Td (t) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 83.22 704.70 Td (ed ) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 97.15 704.70 Td (EBIT) Tj ET Q q 0 0 0 rg BT 116.60 704.70 Td (:) Tj ET Q 1 1 1 rg /GS0 gs 409.50 682.20 148.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 607.20 356.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.50 607.20 69.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 607.20 10.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.50 607.20 69.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 577.20 356.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.50 577.20 69.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 577.20 10.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.50 577.20 69.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 547.20 356.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.50 547.20 69.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 547.20 10.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.50 547.20 69.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 517.20 356.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.50 517.20 69.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 517.20 10.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.50 517.20 69.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 487.20 356.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.50 487.20 69.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 487.20 10.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.50 487.20 69.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 53.50 445.20 356.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 409.50 445.20 69.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 478.50 445.20 10.00 -15.00 re f /GS0 gs 0.8 0.9333333333333333 1 rg /GS0 gs 488.50 445.20 69.00 -15.00 re f /GS0 gs 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.5 667.2 m 478.5 667.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 667.2 m 488.5 667.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 667.2 m 557.5 667.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.5 667.2 m 478.5 667.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.5 652.2 m 478.5 652.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 478.5 667.2 m 488.5 667.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 667.2 m 557.5 667.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 652.2 m 557.5 652.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.5 652.2 m 478.5 652.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 652.2 m 557.5 652.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.5 593.2 m 478.5 593.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.5 591.2 m 478.5 591.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 593.2 m 557.5 593.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 591.2 m 557.5 591.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.5 445.2 m 478.5 445.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.5 431.2 m 478.5 431.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 409.5 429.2 m 478.5 429.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 445.2 m 557.5 445.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 431.2 m 557.5 431.2 l s 0 0 0 RG /GS0 gs 1.00 w 0 i [] 0 d 0 J 0 j 3 M 488.5 429.2 m 557.5 429.2 l s BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 444.00 671.95 Td (Three Months Ended) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 418.40 656.95 Td (May 28, 2017) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 497.40 656.95 Td (May 29, 2016) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 446.90 641.95 Td (\(Dollars in millions\)) Tj ET Q BT /F1 9.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 461.00 626.95 Td (\(unaudited\)) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 611.45 Td (Most comparable GAAP measure:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 596.45 Td (Net income) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 596.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 596.45 Td (17.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 596.45 Td ($) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 596.45 Td (31.0) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 566.45 Td (Non-GAAP measure:) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 551.45 Td (Net income) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 551.45 Td (17.7) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 551.45 Td (31.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 536.45 Td (Income tax \(benefit\) expense) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 451.70 536.45 Td (\(13.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 474.55 536.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 536.45 Td (10.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 521.45 Td (Interest expense) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 521.45 Td (17.9) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 534.00 521.45 Td (20.4) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 506.45 Td (Loss on early extinguishment of debt) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 506.45 Td (22.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.55 506.45 Td (? Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 491.45 Td (Other \(income\) expense, net) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 455.00 491.45 Td (18.1) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 536.25 491.45 Td (\(4.3) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 553.55 491.45 Td (\)) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 56.00 476.45 Td ( Restructuring and related charges, severance and other, net) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.60 476.45 Td (4.0) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 539.60 476.45 Td (4.8) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 461.45 Td (Pension and postretirement benefit plan curtailment and net settlement) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 62.00 450.45 Td (losses, net) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 460.60 450.45 Td (0.2) Tj ET Q BT /F3 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 543.55 450.45 Td (? Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 74.00 434.45 Td (Adjusted EBIT) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 412.00 434.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 454.85 434.45 Td (66.9) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 491.00 434.45 Td ($) Tj ET Q BT /F1 11.00 Tf ET q 0 0 0 rg BT 533.85 434.45 Td (62.8) Tj ET Q BT /F2 10.00 Tf ET endstream endobj 25 0 obj <> /View <>>>>> endobj 26 0 obj <> /View <>>>>> endobj 27 0 obj <> endobj 28 0 obj <> stream xw|TU??N?Lf2铞F? avӰ